Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurhret | k ı t a p 1 a r ı 5EVDANTN ADRESİ BELLİ DEĞlL Hikmet Çetinkaya F t ~ Cumhunyet ^ Pazarla™A § Türkocagı Cal MoJ9 41 ^fc^ krtap kulübü n-H34ıCağalog]n kaabulTel (212)51401 % Cumhuriyet /fÇOCUKL ^ '-- Işüözgdftâr ' -' a? F 7>- YIL SAYI: 28077 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 21 AĞUSTOS 2002 ÇARŞAMBA LABORATUVAR SULAR ALTINDA - Ok- meydanı SSK'nin laboratuvarında su baskını nedenh le 500 bin dolarlık maddi hasar oluştu. Elektronik cihazlar na\ lon örtülerek korundu. Yağmur Istanbul'u teslim aldı # İstanbulcfa bir haftadır devam eden yağışlı hava. yaşamı olumsuz etkılemeye devam edıyor. Altyapı eksiklikleri nedeni ile binlerce ev ve işyenni su basarken yollarda biriken sular trafik kazalanna neden oldu. İstanbul Haber Servisi - lstanbul'dakı ön- cekı akşam başlayan sağanak yağış başta Ka- dıköy, Gazıosmanpaşa, Beyoğiu, Kartal, Kâğıt- hane olmak üzere pek çok ılçede su baskınla- nna neden oldu tSKl'ye önceki akşamdan bu yana 2 bıne yakın su baskını ıhbarı geldı. Ok- meydanı SSİC Hastanesı'nın laboratmarı da su baskını nedenıvle kapatıldı Laboratuvardakı 400-500 bın dolarlık makıneler bozuldu. \ArkasıSa. 8,Sü. l'de MUHALİFLERDEN EYLEM Berlin 'de Irak işgali # Almanya'daki Iraklı mülteciler tarafından kurulduğu ileri sürülen "Demokratik Irak Koalisyonu" Berlin'deki Irak Büyükelçiliği'ni ışgal etti. Akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla işgal sona ererken 5 eylemci gözaltına alındı. # Muhalıf grup "Eylemlerini Irak'm kurtulması içın atılmış ilk adım" olaraknitelendirdi. İşgalin Schröder'ın Irak operasyonuna karşı olduğunu açıklamasından sonra gerçekleşmesi dıkkat çektı. Irak, eylemin arkasında yabancı bir ülke olabileceğıni savundu. OŞMAN ÇUTSAY ve GÜNER YÜREKLİK'in haberi • 8. Sayfada HASTALARIN VÜCUDU ŞİŞTÎ Batman 'da diyaliz rezaleti # Batman Devlet Hastanesi'nde diyaliz makinelerini sterilize eden araç gereçlerden oluşan setlerin bıtmesi nedeniyle hastalar perişan oldu. 3 gündür tedavi bekleyen hastalarm vücutları şişti. ARİF \RSLAN'ın haberi • 3. Sayfada Soruşturmadan el çektirilenYunan gizli servisi ile örgütün bağlantılan gün ışığına çıkmaya başladı 17 Kasım-EÎP el ele• Yunanistan Başbakanı Simitis, 17 Kasım terör örgütü ile ilgili araştırma sonuçlannm siyasi alana kaydığmı fark edince Yunan gızli servisini (EİP) soruşturmadan dışladı. Örgütle ilgili rüm soruşturma ve araştırmalan Yunan antiterör timleri yürütüyor. MURAT İLEM ATİNA - Yunanistan'da 17 Ka- sım terör orgütüne yönelık operas- yon ve sorgulamalar devam eder- ken soruşturma makamları ılgınç bilgılere ulaştı "Alter" televızyonunda konu ile ılgılı yer alan habere göre, Yunan gizlı servisi "EİP" ile 17 Kasım sı- kı ılışkıler ıçındeydı Örgüt-servıs bağlantılan hakkında açıklamalar- da bulunan gazetecıler. bazı örgüt mılıtanlannm, servısın ajanlannı takıp ettığını dıle getirdıler Takıp edıldikJennı fark edıp olayı bir ra- por ile EtP'ın ust kademesıne bıl- dıren ajanlann susturulduğu, takıp olayını unutmalan gerektiğı yö- nünde uyanldıklan da ortaya çıktı. Edınılen bılgılere göre Yunan gız- lı servısinın ajanlannı takıp eden örgütün ılk ele geçırilen mılıtanı Savvas Ksiros'tu Mılıtanın ElP ajanlannı neden takıp ettığının, onumüzdekı günlerde vereceğı ıfa- deler doğrultusunda açıkhğa çık- ması beklenıyor Bugüne kadar yaptığı ıtıraflarla örgütün çöküşüne neden olan Ksı- ros. ElP ile olan bağlantılan konu- sunda susmayı tercıh etmıştı. 17 Kasımın halen aranan milita- nı olan Dimitris Kufondinas'ın ElP ile olan ıhşkılen ıse ılk günden ıtıbaren bılınıyor Servıs ıçındeki bazı ajanlar tarafından fotoğrafla- nndan teşhıs edılıp çalıştığı servı- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de Ecevit, seçimlerin yaklaştığını belirterek ittifak için ayıracak zamanlannın olmadığını söyledi DSP kapılaıi kapattı Nadir Nadi'yi özlemle andık İstanbul Haber Servisi - Gazetemı- zın eskı Imtıyaz Sahibi \e Başyazan Nadir Nadi'yi ölümünün 11. yıldönü- münde Edırnekapı Şehitlıği'ndekı me- zan başında törenle andık. Cumhunyet Gazetesı Yönetım Kurulu Başkanı Alev Coşkun anma torenınde yaptığı konuş- mada. Cumhunyet'ın Yunus Nadi tara- fından kurulduğunu belirterek, Nadir Nadı ile kurumsallaştığının altını çızdı Coşkun, özetle şöyle konuştu: "Kuvayı MilliyeciYunus \adi,Ankara'da em- peryalizme karşı savaş veren Ata- türk'ün yanında yer alır.Aynı zaman- MArkasıSa. 7,Sü.8'de M\DÎR NADI VE CUMHURTYET İLHAN SELÇUK'un yaası • 7. Sayfada Eski nüfusla seçim ı Illerin çıkaracağı mılletvekıli sayılannı belirlemek ıçin kesın nüfus sayımı sonuçlanna gereksınımı olan YSK, DÎE'den yanıt bekliyor. 25 Ağustos'a kadar yanıt gelmezse, önseçım ve aday yoklamasında 97'dekı genel nürus tespiti sonuçlan kullanılacak. Bu durumda ıllerdekı nüfus artışlan dıkkate alınmamış olacak. MUSTAFA ÇAKIR ANK4RA - Türkıye 3 Kasım milletvehlı seçımıne hazırlanırken altyapı çalışmalannı hazırlamakla görevlı Yüksek Seçım Kurulu'nda (YSK) sıkmtılı günler yaşanıyor Illerin mıllerv eblı sayılannı belir- lemek ıçın Devlet Istatıstık Enstı- tüsü'nden (DlE) 2000 yılı nüfus sa- yımı kesın sonuçlannı bekleyen YSK, Malıye Bakanhğı'ndan da seçımlerde kullanılacak 52 tnlyon- luk ödeneği hâlâ alamadı. DÎE'den 25 Ağustos'a kadar ya- nıt gelmemesı durumunda 1997 Genel Nüfus Tespiti sonuçlan te- mel ahnacak YSK, mıllervekıh sa- yılan ıllerın nüfus oranına göre be- İırlendığı ıçın, bazı bölgelerde mil- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te # Başbakan Bülent Ecevit, solda birlik arayışlanna ayıracak zamanlannın olmadığını belirterek Kemal Derviş'in CHP-DSP-YTP birlikteliği ısrannı boşa çıkardı. Ecevit, "Biz öteden beri seçim çalışmalannda ittifak ya da iltihaklara itibar etmedik. Vakit ayırmadık. Şimdi de böyle şeylere ayıracak zamanımız yok" dedi. Ecevit, Derviş ya da Baykal'dan bir randevu talebi gelmediğini söyledi. • 4. Sayfada DERVlŞ'LE 2. RANDEVU Baykal Ecevit'i davet etti # CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "'Başbakan Ecevit eğer siyasi yaşamını kapatacaksa, bunu siyasi yaşamını başlattığı yerde yapmalıdır" dedi. Baykal ile Derviş bugün yeniden bir araya geliyor. Derviş, DSP ve YTP ile ittifakın zorlanması gerektiğini söylerken, Baykal'ın Ecevit ile YTP lideri İsmail Cem'den randevu isteyebileceği bildirildi. • 4. Sayfada ANAP'TA KOPMALAR Okuyan gitti Mıuncu yolda # Mesut Yılmaz'ın hep "sağ kolu" olan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ANAP'tan ıstifa etti. Okuyan, ağır eleştiriler yönelttiği Yılmaz'ı partısini sahiplenmemekle suçladı. Erkan Mumcu'nun daha fazla bekJemeyeceği " Okuyan'ın bile aynldığı ve Mumcu'nun artık suçlanamayacağı" yönünde yorumlar yapılıyor. • 5. Sayfada • İSMAİL CEM: DERVİŞ'LE HÂLÂ DOSTUZ • 4. Sayfada Adana'da hüzünlü tören # Hacı Bektaş Velı'yı -jma Etkınlıklen'nden ajaerken Tarsus'ta me>dana gelen trafik laıasında hayatını ka}beden 37 kışıden 18'i \aİlaşık 10 bın kışının katldığı bir torenle -dîna'da toprağa venldı. I:. Sayfada Le Monde Diplomatique'in Genel Yayın Yönetmeni Ramonet, MF, Dünya Bankası ve LXinya Ticaret Merkezi'ne yüklendi Ekonomide dünyamn şer ekseni J3ÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM - 1990'dan ben dünyanın en saygın \ e cıddı gazete- lennden Le Monde Dıplomatı- que'ın genel yayın yönetmenlığını yapan 59 yaşındakı Ignacio Ramo- net, tek süpergüç olanABD'ye kar- şı uyanda bulundu Isveç gazetesı Svenska Dagbladet'e göruşlennı açıklayan Ramonet, ABD Devlet Başkanı George W. Bush'un Iran, Irak ve K. Kore ıçın "şer ekseni" sözüne şu karşılığı verdı "Gerçek şer ekseni, WTO (Dünya Ticaret Örgütü), IMF ve Dünya Bankası'ndan oluşuyor. Dünvada bir başka 11 Eylül daha olduğunu anımsatmak isterim: 11 Eylül 1973, halkın oyuyla göreve başlamış olan Şili Devlet Başkanı Sahador Allende'nin askeri dar- beyle devTİldiği gün." Ignacio Ramonet, geçen yıl 11 Eylül'de yaşananlan gerçek bir afet olarak tanımlıyor, ancak olayın baş- ka bir yönüne de dıkkat çekıyor "Bu olav Amerikalı yöneticiler için beklenmedikk bir avantaj ya- rattı. Uzun süredir bir rakibin yokluğunu duyuyorlardı. ABD bir demokrasidir ama demokrasilcr de büyük yanlışlar yapabilirler." Ramonet, bunun yenı bir orneğı MArkası Sa. 8, Sü. 8'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Memurla Toplu Görüşme ya da Kalesîz Futbol Maçı... Hükumetle kamu sendıkalarının temsilcilen arasın- dakı 'toplu göruşme' şuna benzıyor: Futbol maçı yapalım ama, kaleler olmasın. Karşı- lıklı topu alıp verelım, mucadele edelim... Ancak yıne de gelınen noktanın olumlu olduğunu vurgulayalım. 9O'lı yılların başında tabela asabılmek MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog