Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p l ı r ı AYNANIN GERÇEĞÎ Gülseren Südor Cumhurtyet C ^ Pazariama A. Ş Tüıtaagı Cad No 39 4! kUİÜbÛ 134334) Cağalo41u-lsanbuiTel (212)5140196 Cumhuriyet Cumhunyet k ı t a p 1 a r ı ÎSTANBUL FOTOĞRAFLARI Necati Güngör ÇagPazarlamıAS Tükocag] Cad. No3')41 •„ kitap kulübü (34334lCagaJoihı-fcanbulTel (212)51401 9o 79. YIL SAYI: 28076 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. N A D İ R NADİ (1945-1991) 20 AĞUSTOS 2002 SALI Pazarlık ve anlaşmazlık olmadığını belirten Baykal ve Derviş, yann yine bir araya gelecek goruşmeECEVİrİN SEÇÎM ATAĞI Temizel DSP'de1 Başbakan Ecevıt'le geçen hafta bir görüşme yapan Zekeriya Temizel, dün resmen DSP'li oldu. Temizel, genel merkezde çalışmalanna başlarken Ecevit, Türk-tş Genel Başkanı Bayram Meral'e de milletvekilliği adaylığı önerdi. Kesin karannı Türk-Iş Başkanlar Kurulu'nu toplantıya çağırdıktan sonra vereceğinı belirten Meral, solda birlik konusunda ise umudu olmadığını belırtti. • 5. Sayfada I urkıye rtın Kurucusu ve C3uvencesı" Baykal ile Derviş, 6 saat süren uzun görüşraenin ardından ortak açıklama yaptılar. CHP Genel Merkezi'ne girişinde çok sayıda CHP'li, Derviş'i alkışlar eşliğinde "Derviş Bey yuvaya hoş gel- din", "Derviş Bey CHP'ye yakışıyorsumız" sloganlanyla karşıladı. (Fotoğraf: KEREM GEZER) çalışmalar sürecek CHP Genel Merkezi'nde biraraya gelen Deniz Baykal ve Kemal Derviş, görüşme sonrası pazarlık ve anlaşmazlığın olmadığını söylediler. CHP lideri Baykal ortak arayışı derinleştirmek için "çalışmalan biraz daha sürdüreceklerini" vurguladı. VİZyonumUZ ortak Baykal, çok yararlı bir çalışma yaptıklannı belirterek, "Kemal Derviş'le vizyonumuzun ortak olduğunu gördük. Değerlendirmemizin uzun sürmesinin nedeni, önümüzdeki dönem kadrolanna kadar her şeyi masaya yatırmış olmamız." dedi. Yararlı görüşme CHP rozetr için zaman vermekten kaçınan Derviş de çok değerli görüşme yaptıklannı vurguladı. Derviş, amacın yalnızca Meclis'e girmek değil. sosyal demokrat-demokratik sol unsurlann birlikteliğini sağlamak olduğunu söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YTP ile yollannı ayırdıktan sonra "CHP ile solda birlik çalışmaları- nı sürdürme" karan alan Kemal Derviş. dün CHP lideri Deniz Bay- kal'la buluştu. Baykal ve Derviş, 6 saat süren görüşmenin ardından, "pazarlık, anlaşmazlık yok" der- ken görüşmelere yann devam ede- ceklerini bildırdiler. CHP Lideri Bay- kal, aralannda pazarlık, anlaşmazlık olmadığını belirterek "Sorumlulu- ğumuzu biliyoruz. Türkiye'nin bekleyişini biîiyoruz. Bu bekleyişe en iyi şekilde yanıt verme gayreti içindeyiz" dedi. Kemel Derviş ise "CHP'ye ne zaman katılacağı"na ilişkin sorulara yanıt vermezken amaçlannın sadece barajı aşıp Mec- lis'e girmek değil, sosyal demokrat- demokratik sol unsurlann birlikteli- ğini sağlamak olduğunu söyledi. Ke- mal Dervış, dün sabah saatlerinde Is- tanbul'dan Ankara'ya gelerek Gazi- osmanpaşa'daki bürosunda danışma- nı Oya Ünlü ile öğle saatlerine ka- dar çalıştı. Öğle saatlerinde bürosun- dan aynlan Derviş. Gaziosmanpa- şa'da bir restoranda DSP'li Devlet Bakanı Fikret Ünlü ve Oya Ünlü'yle yemekyedi.Yaklaşık 1 saat süren ye- meğin ardından bürosuna geçen Ke- mal Derviş, daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Derviş, parti genel merkezı girişinde CHP Genel Sekre- ter Yardımcısı Mehmet Sevigen ile Baykal'ın özel kalem müdürü Nes- rin Baytoktarafındankarşılandı. Bi- naya girişinde çok sayıda CHP'lı. Dervış'ı alkışlar eşliğinde "Derviş Bey yuvaya hoş geldin", "Derviş Bey CHP'ye yakışıyorsunuz" slo- ganlanyla karşıladı. Baykal ile Dervış, 6 saat süren uzun görüşmenin ardından ortak açıklama yaptılar. CHP Genel Başka- nı Baykal, çok yararlı ve güzel bir çalışma yaptıklannı belirterek "Se- çimlere doğru giden Türkiye'nin önüne ülkemizin sorunlarını çöze- bilecek, Türkiye'yi dünya ile bü- tünleştirecek, güçlü, demokratik bir iktidar seçeneğini oluşturmak temel amacımız. Bu doğrultuda bir MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te • 9'LAR CHP KONUSUNDA BÖLÜNDÜ • 5.Sayfada • SLOGAN KAVGASI • 5. • ABD, AKP'Yl ÎSTEMlYOR • 8.Sayfada Otobüse saldırı oldu iddiası Kazaya panik yol açtı # Mersin'de 34 kişıye mezar olan otobüsün bulunduğu konvoyun Göreme ilçesinden geçerken taşlı sopalı saldınya uğradığı ileri sürüldü. Olaydan sonra otobüslerin birkaç araç tarafmdan takip edildiğini söyleyen yolcular, kazaya paniğin neden olduğunu öne sürdüler. # Göreme'den geçerken konvoydaki otobüslerin önünde dernek pankartlannın asılı olduğunu belirten Hacı Bektaş-ı Velı Kültür Derneği Gençlik Kollan Başkanı Bektaş Ceren, "Saldın planlı olmayabilir. Çünkü oradan geçeceğimizden haberleri yoktu" dedi. • 3. Sayfada Doğalgaz politikası ABD bile eleştirdi# Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Etütler Merkezi, "al ya da öde" esasına göre anlaşmalar yapan Türkiye'nin gelecek döneme ilişkin doğalgaz kullanım beklentilennin abartıldığına ve ihtiyaç fazlası gaz ortaya çıktığına dikkat çekti. • 12. Sayfada Avrupa 'dayeni sel korkusu Avrupa'nın orta ve batısını vuran sel sulan hayatı felç etmeye devam ediyor. Al- manya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 19'a yükselirken Âvusturya'da fırtına- lann yeni baskınlara neden olmasından endişe ediliyor. Sel sularının hâlâ çekil- mediği birçok Doğu Avrupa başkentinde günlük yaşam ancak botlar ve kayıklarla sağlanabiliyor. Macaristan'ın beşkenti Budapeşte'de de taşan nehirler ve suvollarının derinliği 8.75 metreye ulaştı. Bölgede telefon etmeye bile giderken kayıklar kullanılıyor. • 9. Sayfada (Fotoğraf: REUTERS) Onnaiîlan elektrik çarpü Yangın 5 gün sonra kontrol edildi Marmaris'in Çetibeli mevkiinde çıkan ,2 bin hektardan fazla alanın kül olduğu orman yan- gını 5 gün sonra tamamen kontrol altına alın- dı. Balıkesır'dekı yangının da enerji nakil hat- lanndan çıktığını belirten uzmanlar, bu hat- lann ormanhk alanlar üzerinden geçmeme- si gerektiğinı belirttıler. • 9. Sayfada Yatağan'daki patlama korkuttu YatağanTermik Santrah'nda güç dengesi tra- fosunun patlaması sonucu 50 tonluk fueloil kazanı alev aldı. Yetkililer diğer ünitelere sıç- ramadan kontrol altına alınan yangında her- hangi bir kasıt olmadığını belirttıler Enerji üretiminde aksama olmayacağı kaydedildi. ÖZCA1N ÖZGÜR'ün haberi • 9. Sayfada Ege ve Fiji adaları sallandı Yunanis- tan'm Girit adası açıklannda Richter ölçeğı- ne göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem mey- dana geldi. Fiji adalannda meydana gelen depremin büyüklüğü konusunda ise çelişkı- lı açıklamalar yapılıyor. Bu yıl 7. büyük sar- sıntı olan depremin büyüklüğü Richter ölçe- ğine göre 7.4 ile 7.8 arasında. • 8. Sayfada 100 yolcunun yanı sıra zırhlı araç taşıyabilen Mi-26 helikopterleri Rus ordusunda 1983 yılından bu yana hizmet veriyor. 85 Rus askeri öldü GroznVde kuşkulu helikopter kazası # 117 Rus askerini taşıyan Mi- 26 tipi helikopter, Çeçenistan'ın başkenti Grozni yakınlanndaki Hankale mevkiinde düştü. 112 asker ve 5 mürettebattan 85'i öldü. Çeçen militanlar, helikopteri kendilerinin düşürdüğünün iddia ederken Rusya yalanladı. # Helikopterin düşmesi, Çeçenistan'daki militanlann, Rus güçlerine yönelik saldınları yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldi. Bazı uzmanlar, Çeçenlerin, Rusya'yı banş masasına oturtmak için saldınlannı yoğunlaştu-dığını savunuyor. • 8. Sayfada întihar olasıhğı yüksek Ebu Nidal evinde ölü bulundu # Dünyamn en çok aranan eylemcileri arasında yer alan Filistinli gerilla lideri Ebu Nidal, Irak'ın başkenti Bağdat'taki evinde ölü bulundu. Filistinli kaynaldar Ebu Nidal'in ölümünü "gizemli" olarak tanımladı. Cesedindeki kurşun izlerinin, Ebu Nidal'in intihar ettiği iddiasmı güçlendirdiğı belirtildi. • 11. Sayfada ABD 'nin Irak hazırhğı Muhaliflerle yeni toplantı # Saddam yönetimini devirmeye kararlı olan Washıngton yönetiminin, Irak'taki muhalif gruplan eylül ayı başında Londra'da yeniden toplayacağı bildirildi. 9 Ağustos'taki toplantıya Türkmenlerin de davet edileceği öğrenildi. Türkmenlerin Washington'a çağnlmaması Ankara'yı rahatsız etmiştı. • 10. Sayfada ULUSAL BASKETBOL TAKIMI ABD'YE GÎTTÎ Umuda yolculuk başladı # Ulusal Taknn, 14. Dünya Basketbol Şampiyonası finalleri için dün ABD'ye gitti. 12 Dev Adam için Holiday Inn Otel'de küçük bir tören düzenlendi. Ulusal Takım kafilesi, Atatürk Havalimanı'ndan da yurttaşlar tarafından bü>-ük bir sevgi gösterisıyle uğurlandı. Ulusal Basketbol Takımı Başantrenörü Ors, hazırlık döneminde bütün oyunculann büyük özveriyle çalıştığını belirterek "iyi bir kamp dönemi geçirdik. Son durumumuzu hazırlık tumuvasında göreceğiz" dedi. • Spor'da FENERBAHÇE BİR tLKE DAHA İMZA ATT1 Kadıköy'de küfürsüz maç # Fenerbahçe yönetiminin 2.5 sezon önce başlattığı "Burası Kadıköy. burada küfur yok'" sloganı sonunda başanya ulaştı. 55 bin kişilik Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında en küçük kötü bir söz bile söylenmemesı San-Lacivertli yöneticileri oldukça sevindirdi. Karşılaşmayı gözyaşlan içinde izlediğini belirten Fenerbahçe Asbaşkanı Atilla Kıyat, '"2.5 sezon önce bir derbi nedeniyle yanda kalan 'Küfürsüz tribün, olaysız maç, kavgasız sokak' sloganını yeniden yaşama geçirdik. Kadıköy'de fair-play tohumları başan ile atıldı" dedi. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP B-eklentileni... Kemal Derviş'ın yönelımiyle aynca öne çıkan Cumhuriyet Halk Partısi'ne yönelik beklentıler ve eleştırıler artıyor. Genel Başkan Deniz Baykal'ın par- tı çjzgisıne ilişkin açtklamalarında da öncekilerden farklı bir yelpaze dikkati çekiyor. 1 - Son bir ay ıçindeki anketler serisine baktığımız- da okyanus dalgalarını kıskandıracak bir ın-çık gö- rüyoruz. CHP'nin iki ay önceki oyu, yuzde 8-10 ara- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog