Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryel k ı i a p 1 a r ı "^YATIMIZ VE DEĞERLERİMİZ ErdalAtabek O»mhuriyet C^ Pazartau A.Ş TürkDcagı Cad. No 3*41 iciap kulûbü }4334ıCjğaloghı-tambul Td (2)2)5140196 CumhuriyetTSVILSAYI: 28058 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991j Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı GERÇEĞJ ren Sl '(34334 2AĞUST0 (212/5140196 CUMA Ankara, ABD'nin Irak konusundaki kararlılığını iletmesi üzerine yeni girişim başlattı Ikna diplomasisiABD SENATOSU'NDAN PETROL UYARISI: Türkiye müdahale eder 9 ABD Senatosu'nun Irak'a olası askeri operasyonu tartıştığı oturumun ikinci gününde, Irak lideri Saddam Hüseyin sonrası dönemde, Türkiye ve Iran'ın bölgedeki petrol kaynaklannın kontrolü için müdahalede bulunabileceği ileri sürüldü. Senato Dış îlişkiler Komitesi'nin orurumunda konuşan Ortadoğu uzmanı Phebe Marr, Saddam Hüseyin'in devrilmesinin hemen ardından yerine yeni bir lider konulmamasının ciddi problemler yaratacağına dikkat çekti. Marr, "ABD, Saddam'ı devirme sorumluluğunu alacaksa, bunun istediği kadar ucuza mal olmayacağını hesaba katmak zorunda" dedi. • 10. Sayfada ' ABD'nin Türkiye üzennde artan baskısı karşısında Ankara, operasyona gerek kalmadan Irak liden Saddam Hüseyın'in, BM kurallanna uymasını sağlamaya çabalayacak. Dışişleri Bakanı Gürel, gelecek hafta, anahtar ülkelerden olan Ürdün'e gidecek. Diplomatik kaynaklar, Saddam Hüseyin'in BM kurallanna uymama konusundaki yaklaşımını son anda değiştirebileceğinı dile getiriyor. Irak yönetiminin Ankara'daki en üst düzeydeki temsilcisi Maslahatgüzar Tank Hamandı ıle 10'a yakın dıplomat ve çalışanını değiştirdiği iddialan ise soru işaretlerine neden oldu. SAVUNMA BÜTÇESÎ 355.4 MlLYARCpLAR ABJyden savaşa 10milyar dolar AYHAN ŞİMŞEK ANKARA - Türkiye, Irak'a olası bir ope- rasyonu önleyebilmek için "ikna diploma- sisi" başlatıyor. Dışişleri Bakanı Şükrü Si- na Gürel'uı bu çerçevede gelecek hafta Cr- dün'e gıderek temaslarda bulunacağı öğre- nildi. Ankara, ABD'nin operasyonuna gerek kalmadan Irak lideri Saddam Hüseyin'in Birleşmış Milletler (BM) kurallanna uyma- sını sağlamaya çabalayacak. ABD yönetimi, operasyon konusunda Türkiye üzennde bas- kısım arttınrken Irak'ın Ankara Büyükelçı- liği'nde yaşanan görev değişiklikleri merak MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te Ecevit ekonomiden sorumlu bakanla 45 dakika görüştü Derviş'in umudu geniş tabanhsol # Başbakan Ecevit, "Aylar önceki davetim geçerli" dediği Derviş'le TBMM'deki odasmda görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapan Ecevit, "Ekonomik durumu inceledik. Belirsizlüdere rağmen, ekonominin özünde iyi gittiğinde birleştik. Saym Derviş, hükümet içindeki görevini sürdürmekte kararlı görünüyor. Henüz siyasal açıdan bir karar verebilmiş değil" dedi. # Ekonomiden sorumlu bakan Derviş ise "Bütün umudum çağdaş, yenilıkçi solun, demokratik solun, sosyal demokrasinin Türkiye "de daha geniş bir tabana oturarak Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'yi yeni asra taşıyabilmesi" açıkJamasını yaptı. Derviş'in Ecevit'e "Solun dağınıklığımn giderilmesi için katkmızı bekliyoruz" dediği öğrenildi. • 8. Sayfada Meclis'teki görüşmelerbugün tamamlanacak Partilerin AB paketi hesaplaşması YÜCELEN TANTAN'I ELEŞTIRDÎ M 4. Sayfada SEÇÎM ATAMALARI HIZLANDI • 5. Sayfada DERVÎŞ İSTİFA ETMEDl,YTP RAHATSIZ M 4. Sayfada BAYKAL İLE PİŞKlNSÜT GÖRÜŞTÜ • 5. Savfada DGM'DEN, ERBAKAN'A SORUŞTURMA • 5. Sayfada SOL PARTÎLERE ÎŞBİRLÎĞİ ÇAĞRISI — • 5. Savfada — ^ MHP'NÎN SEÇÎM KOZU 'ÖCALAN' • 5. Savfada • Meclis'te AB'ye uyum paketi üzerindekı görüşmeler, siyasi partiler arasında "AB hesaplaşmasma " dönüştü. MHP'li Şandır, ANAPliderinel994'te yaptığı bir konuşmayı anımsatarak "Gaflet uykusundan uyandınız mı" diye sordu. Mesut Yılmaz, pakete destek verenlerin tarihe geçeceğini belirtti. MHP'li Koray Aydın, idam, anadilde yaym ile öğretim ve vakıflarla ilgili düzenlemelerin paketten çıkanlması için önerge vereceklerini söyledi.B 4. Sayfada ABD'nin bu yılki savunma bütçesinde, terorizm ile mücadele ve bazı askeri programlarda bir miktar kısıntıya gidilmesine rağmen Senato'daki her iki partinin de desteklediği bütçenin oyçokJuğuyla onaylanması bekleniyor. Bu yılm savunma bütçesinden 34.4 milyar dolar daha fazla olan gelecek yılki savunma bütçesi içinde, ABD Başkanı George W. Bush'a büyük inisiyatif tanıyan Savaş thtimali Fonu için en az 10 milyar dolar aynlacak. Bütçenin 6.9 milyar dolarhk kısmı ABD'yi füzelerden koruyacak sistem üzerindeki çalışmalann sürdürülmesi için kullanılacak. • 10. Sayfada TATÜRK OLİMPÎYATSTADI'NIN YOLLARILAFTA KALDI Statla kent merkezi arasındaki yolnn öğle saatlerinden itibaren sadece gidiş, gece yansından sonra ise sadece dönüş amaçlı kullanıl- ması ve Olimpiyat Parkı dışındaki Keresteciler, Masko gibi sanayi sitelerine giriş-çıkış yapan kamyonların yoğunluğu arttırması tra- fik keşmekeşinde büyük rol oynadı. Birçok yurttaş, araçlarını TEM yolu kenan ve tkitelli civarına bırakıp 5 km'lik yolu yüriidü. Olimpiyat'ta 'yoPsuzhık Stat büyük maçlara hazır değil Atatürk olimpiyat Stadı'nın "gayri resmi" açılışı için on binlerce sporseverin çektiği trafik çilesi, TMOK, Karayollan ve Istanbul Büyükşehır Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi. 116.4 milyon dolara mal olan dev spor kompleksinin çe\Te düzenlemesinin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle "büyük maçlara" hazır olmadığı belirlendi. TMOK Başkanı Süıan Erdem, Istanbul Büyükşehir Belediyesi ile Karayollan Genel Müdürlüğü'nün üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri konusunda harekete geçmeleri gerektiğinı söyledı. A R I F KIZILYALIN'ın haberi • 6. Sayfada TMOK Başkanı Sinan Erdem Ollmplk Rezaletin sahlbl Beledlye go bin kişılik Olimpiyat Stadı test edıldi, Millı Olimpiyat Komitesı Başkanı Sinan Erdem'ın deyımıyle. Olimpiyat Stadı dış görünüşü ile sınavı geçerken yol, su, kanalizasyon gibi en basit insani gereksinimlenn olmaması bir olimpik rezalet değil de nedir? Ellennde biletleri olduğu halde stada giremeyen, hatta maça bile yetişemeyen futbolseverlerin isyanı, hatta isyanın üstünde küfürlerle kanşık protestolann.hedefi Olimpiyat Komitesi olmamalıydı. A B D U L K A D l R YUCELMAN'ın yazısı • Spor'da • YEREL YÖNETÎMLER ŞOV YAPIYOR • 6. Sayfada • FORMULA'DA KENTLERYARIŞIYOR MArka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 0 Yandan Bu Yandan Ön planda üç konu; erken seçim, AB uyum yasala- n ve Kemai Derviş! özellikle haber TV'lerinde gidip de gelmemek ola- sılığını akıllarından çıkaramayan milletvekıllerinin se- çime karşı oy kullanacağından söz edildi. Medya yine ters duştü. DSP oylan dışında altı par- tinin (neredeyse ıttifaka yakın) oylarıyla 3 Kasım erken seçim tarihi olarak kabul edildi. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Scognamillo ve Demirhan'danYeşilçam'ın bir döneminin kitabı Tabulann yıkıldığı yıllar ) Sinema yazan ve tarihçisi Giovanni Scognamillo'ya göre 70'li yıllar da Yeşilçam'ın uyguladığı birçok yasak, tabular bilinçli ya da bilinçsiz yıkıldı. 80'li, 9O'lı yıllarda özellikle kadm tiplemelerinin değişmesini getirdi. Değerli ya da değil, o filmler hem bir ihtiyacı karşıladı hem de aynı dönemde Avrupa sinemasında olan benzer akımlann bir devamı oldu. GAMZE AKDEMÎR'in haberi • 14. Sayfada Paşabahçe Emek Platformu desteği # Emek Platformu'nun dönem sözcüsü ve DlSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Paşabahçe işçilerinn sokağa atılmalarına izin vermeyeceklerini belirterek "Fedakârlık yapıhnıştır. Bu kadar işçinin aileleriyle birlikte geleceğini karartmak büyük bir yanlışlıktır" dedi. • 6. Sayfada Genel kurul çağrısı Türkbank çalışanı kaygılı # Bankanın yüzde 85'lik hissesine sahip TMSF'nin9Ağustos'ta genel kurul çağnsı, üstelik gündem maddelerinden birisinin "bankanın kapatıkna ve tasfiyesinin görüşülmesi" olarak belirlenmesi Türkbank çalışanlannda "aç açık ortada kalma" kaygısı yarattı. • 75. Sayfada Bankalar kapandı Kriz Uruguay'ı vurdu # Uruguay'da krizin giderek derinleşmesi üzerine sermaye kaçışrru engellemek isteyen hükümet, bankalann hafta başına kadar kapatıhnası karan aldı. Bir grup vatandaşuı süpermarketi yağmalamalan, krizin yarattığı huzursuzluğun ilk sinyali olarak algılandı. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Erbakan ve Endoğan'ın Ezberi Değişmemiş... 4 Kasım'da nasıl bir Türkiye'de uyanacağız? Bu sorunun kesin ya da olası yanıtını vermek çok erken. Ancak partilerin seçim yoluna çıkarken yan- larına aldıkları malzemelere baktığımızda iyimser ol- mak güç. Ayrıntılara girmeden önce, bu Meclis'in ar- UArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog