Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

8AYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 2002 CUMAR 16 TELEVİZYON cumtv(« cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ ITıeBeatifiıL- 10.00 CNBC-e Müzikal (The Beıtiful Blonde From BashfiıJ Bend ) - Freddıe vatışi batıda bır salonda dans etmek- Edir. Genç kadırunın silahlarla yakınlıgı başını be- hya sokar ve kaza eseri bir yargıcı vurunca kanun kaçagı durumunaı dûşer. Küçük bir kasabaya kaçan Freddie, burada beklenen bir öğretmenJe kanştın- Inca hıç tereddüt etmeden bu firsatın üzerine atlar vî seve seve öğr^tmen roliinü üstlenir. Yönetmen: ÎVeston Stuıges. Oyuncular: Betty Grable, Cesar Somero, Rudy Vallee (1949 ABD, 77 dk). Aslan Bacanak 10.10 TRT 1 Güldürü • Mahallenınfctabadayısıolan adamın kız karde- şine âşık olauı bır dolmuş şoforünün aşkı uğ- runa yaşadığı komik olaylann öykû'sü. Zeki Alas- vg'nın hem yönetip hem de oynadığı filmde sanat- çıva Metin Akpınar, Bahar Öztan eşlik ediyor. JVfenddu 11.55 TRTINT Güldürü • Başlık parası içın ihtıyar bir adamla evlendı- rilmek ıstcnirken evden kaçan bır kızla, insa- nıyet uğruna ona yardım ederken evlenmek zorun- dakaJan birkdftecînin öyküsü. Yönetmenlıği Ergin Ortey'ın üstlendıği filmde. Kemai SunaJ, Gülgen Bengü, AJı Şen git»i q>uncuJar rol alıyor (1976). Y«m Geç- 14.00 Star Duygusal • Kocasmdan aynlan Canan, boşanmak ve ç o cuğunun velayerini almak içın uğraşmaktadır. En yakm arkadaşı Iclal öldürûlür vepolis olayı araş- irmaya başlar. Bu arada Canan'ın eşi ile lclal'in jzun zamandır ılişkilen olduğu ortaya çıkar. Olayı ıraştıran komıser Kjenan ile Canan arasında zaman- a bıryakınlaşma başlar... Aydan Şener, Kerem AJı- ak'ın rol aldığı filmin yönetmeni Tarkan Karlıdağ. Bir Ana Bir Kız 15.10 Kanal D Dram • Mutlu bır yaşam sürerken, uğradığı ıftira so- nucu kocasından ve kızından aynlmak zorun- <x .alan bir kadının dramı konu aJınıyor. Osman F. Seden'ın yönetmeni iğini üstlendıgi yapımın ba?rol- ltnnde Yıldız Kenter, Necla Nazır (1974). Kanşık~ 15.30 CINE 5 Macera /TT\ (Moed Signtüs) - Judy, Alex ve Nick hayatla- v V nnı yoluna koymaya çalışan üç arkadaştır. Judy, okuldan mezun olduktan sonra bir işe gırmiş- ti;. bir gün, okul yıllannda uzun süre beraber oldu- ğt erkek arkadası Bob ile karşılaşır. Judy. hiç bek- lenmedik bir şekilde Bob 'dan evlenme tekiifi ahr ve gelecegi ile ılgili bu zor/u karan vermesi içın sade- ceiki günü vardır. AJex lüks düşkünü birgencrir. Bu müsrifliği ancak işten atılana kadar sürecektir. Yö- n: Enc Tipton. Oyuncular: Brooke Langton, Jason London, Peter Johansson (1997 ABD, 87 dk). Günaydui-. 18.15 atv Duygusal • îşinde başanlı ancak özel yaşamında hep kay- beden bir radyo DJ'ıyle, banka memuru sakar bir kızın önce nefretle başlayan ardından da sevgı- ye dönüşen ilişkilerinî konu edinen yapımda, Esra Akkaya, Volkan Severcan, Giiler Ökten, Dilaver Uyaruk rol alıyor. Yön: Çağan Irmak (1999). VTzontele 21.00 Star Güldürü I Tiyatro sanatçısı YılmazErdoğan'mÖmerFa- ruk Sorak'la birlikte yönetip başrolünü deoy- nadığı film, Erdogan'ın çocukluk yılJannın geçtiği Hakkâri'ye televizyonun gelmesıyle topraga bagım- lı insanlann teknoloji karşısındaki şaşkınJığını ve te- levizyonun insanlan nasıl degiştirdiğini son derece sıcak ve keyifli bir dille aktarıyor. Yılmaz Erdo- gan'a, Demet Akbağ, Altan Erkekli. Cem Yılmaz, Cezrni Baskm, Bican Günalan, Şebnem Sönmezgi- bı oyuncular eşlik ediyor (2000). Teşekkürfer-. 21.00 CINE 5 Güldürü /77\ (Thank Heaven) - Jack Lander arkadaşlanyla v^/ birliktegolfoynarken top adresi şaşınr veora- dan geçmekte olan Amie adında yaşlı bir adamın ka- fasına çarpar. Arnie o anda bayılır. Olaym sorum- lusu olan Jack panığe kapılmıştır. Arnıe sonunda kendine gelir fakat hafizasını kaybetmıştır. Kim ol- dugunu ve nereden geldiginj hatırlamayan yaşlı ada- ma sahıp çıkmak Jack'e düşer. Yönetmen: John Mallory Asher. Oyuncular: Mart Keeslar, Jenny M- cCarthy. Gene Bıcknell (2001 ABD. 95 dk). BhmvaniKavşağı 21.00 Star 2 Macera (BİHm«niJunction)-Hintli bir genç kızın kım- lik arayışlannı konu alan filmin yönetmenli- gini George Cukorüstlenmiş. Yapımın başrollerin- de Ava Gardner, Stevvart Granger, Bill Travers yer alıyor(1956 ABD-tngiItere, HOdk). Şark BüIbüJü 21.45 Kanal D Güldürü • Başlık parası için geldıği Istanbul'da ünlıi bir tûrkücü olan bır köy delikanlısının öyküsü. Yön: Kartal Tibet. Oyn: Kemal Sunal, Ayşen Can- sev, Ayşen Gruda, Osman Alyanak (1979). AStoıyof». 22.00 CNBC-e Duygusal (7T\ (Betrayed: A Story of Three VVoman) - Çok * O ' uzun zamandırarkadaş olan Amanda Nelson ve Joan Bixler arasındaki dostluk son derece tatsız bır olayla gölgelenir. Joan'in kızı Dana ile Amanda'nın Jcocası Rob'un bir ilişkı yaşadığı ortaya çıkar ve iş- lerkanşır. Yön: William A. Graham. Oyn: Meredith Baxter, Svvoosie Kurtz (1994 ABD, 88 dk). 22.20 / TRT 2 / Gölde... Aynntı yanda ZaferMadalyası 23.00 Star 2 Gerilim /CN (Bad Day at Black Rock) -Tek kollu bir yaban- \ZS cı, alabildiğine sakin bir köyün yakınlannda trenden atlar ve yörenin sessizlifindeki yerini ahr. Köy sakinleri tarafından konukseverlikle karşıla- nan bu yabancı, giderek köyün garip bir şekilde bir jeyler sakladığını farkeder... Yönetmenliğini John Sturges'ın üstlendiği yapımın başrollerinde Spencer Tracy, Robert Ryan, Dean Jagger, VValter Brennan gibi ünlü sanatçılar rof alıyor (1954 ABD, 81 dk). Kağrttan... 00.05 TRT 1 Macera /C7\ (Paper Bullets) - Rourke. alkol problemi yü- ^•Zs zünden ailesi tarafindan terkedılen ve işyerin- de de güven duyulmayan bir polistır. Ancak Rour- ke, iş arkadaşının öldûrülmesinden sonra kişisel so- runlân unutur ve katillerin peşine düşer. Yönetmen: Serge Rodnunsky. Oyuncular: VVilliam McNamara, Jefrrey H. Wovcott (1999 ABD, 105 dk). 01.00 /Show TV/ Katil... Aynntı yanda Çdaş Yok 01.10 Star Macera ( O (Trespass) - Şehirdeki bir suç örgütünün cina- \is yetine tanık olan iki irfaiyeci, kentin dışında boşbir fabrikada tuzağa düşürülerek hapsedilir. Ka- panldıklan yer hücreye dönüştüriilen iki itfaıyeci kurtuimak için bütün yollan denerler. Yönetmen: Walter Hiil. Oyuncular: Bill Paxton, Ice T, Willıam Sidler. Ice Cube (1992 ABD, 101 dk). SiıirbazlarKrah 03.20 Star Biyografik \ (HoudinO - 'Kaçış' numaralanyla tanınan ün- lü sıhirbaz Houdini'nin yaşamöyküsünü ania- tan filmde TonyCurtis. Janet Leigh, Torin Thatcher \x Yön: George Marshall (1953 ABD, 105 dk). Yabancı Yerlibtoyin Orta Değmez TRT2 11.15 Klasik müzik tutkunlanna SaJonianndan" programında bu hafta, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri ekrana geliyor. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda veriJecek konseri, şef GûrerAykal yönetiyor. Orkestraya solist olarak tenor Ernesto GrisaJes'ın eşlik edeceği konserde, klasik müzigin sevilen eserlerinden ömekler sunuluyor. tv8 14.05 Rize ili tanıtılıyor TV Servisi - Gazeteci Seda Akgül'ün hazırlayıp sunduğu "Yarûmn Portrea" programında bu hafta, Rize tanıtılıyor. Yapımcılığını Söha Uyar'ın üstlendiği programda, Rize ilinin çay ve kivi üretimi, mutfagı, liman işletmesi, ekonomisi, turizmi ve Ayder Yaylası hakkında bilgi veriliyor. Programda, Rize Valisi BüJent Karaçöl, Ticaret Odası Başkanı Ayhan Hacıfazboğhı ve TÜRSAB Karadenız Başkanı Sııat Gürkök'le yapılan röportajlar ekrana geliyor. CNNTürif 21.10 Şevket Altuğ konuk oluyor TVSen-Bİ-Dizifilm "Ferihan AbJa w nin Şakir'i, "Süper Baba"nın Fiko'su, sanatçı Şe\'ket Altuğ, "Hakknia Sohbefe konuk oluyor.Hakkj Devrim'in hazırlayıp sunduğu yapımda, beş yıl aradan sonra yeni bir dizi fllmle ekrana dönmeye hazırlanan sanatçıyla çahşmalan ve özel yaşamı üzerine sohbet ediliyor. NTV 22.05 'Sinema ve Edebiyat' kuşağında ekrana gelenfilm, Herbert Ernest Bates 'in romanından uyarlan Burjuvazinin umursamazlığ Vanessa Redgrarve oigun kadın kompozis>onunda çok başanb. T\7 Senisi - Rekûı Tek- soy'un sunduğu "Sinema ve Edebiyat Kuşagı"nda Her- bert Ernest Bates ın roma- nından sinemaya uyarlanan "GöldeBir Ayr gösteriliyor. Fiuııin gösteriminden önce Teksoy, Raşit Çat\-aş ile bir tanıtım söyleşısi yapacak. Yirminci yüzyıl tngiliz edebiyatının önde gelen ya- zarlanndan Herbert Ernest Bates, "Gölde Bir Ay"da, Ikincı Dünya Savaşf nın he- men öncesınde, Kuzey Ital- ya'nın gözde dinlence böl- gesı Como Gölü dolaylann- daki dingin yaşamı ve bura- da yaşanan birgönül serüve- nini ele alıyor. 1940'da yaz- dığı "Silas Amcam'' adlı ro- manıyJa ünlenen Bates, ro- manlannda ele aldığı yöre- yi ve zamanı büyük bir us- talıkla verir. Genelikle Ingi- liz taşrasını ve gelenekleri- ni konu edinirse de, "GöJde BirAy" örneğinde de görül- düğü gibi, Avrupa 'nın başka yörelerine eğildığı de olur. •'GöldeBir Ay". orta yaş- lı bir îngiliz kadının, tanlini geçirmek amacıyla, Ital- ya'mn kuzeyindeki Como Gölü kıyısına gelip, birpan- TRT 2 22 J Gölde Bir Ay - A Month By The Lake / Yönetmen: John Irvin / Oyuncular: Vanessa Redgrave, E( ward Fox, Uma Thurman, Alida Valli /1995 In giliz yapımı, 83 dakika. siyona dönüşmüş bahçeli bir köşke yerleşmesiyle başlı- yor. Pansiyonda bir de tngi- liz binbaşı kalmaktadır. Ka- dın yakışıkh binbaşıya ilgi duyar. Ne var ki, gururu duygulannı belli edecek en ufak bir davranışta bulun- masmı engeller. Bu sırada pansiyona bir Amerikan ai- lesi gelir. Ailenin gencecik, biraz da şımank kızı da bin- başının ilgisıni çekmek gecikmez. Olgun bir kadu çocuksu bir genç kız ve y; kışıklı binbaşı. buruk yaı ağır bassa da, unutamaya caklan bir tatil geçirirler. Film, bir yandan bu ilişki yi verirken, bir yandan da ar hk savaş tehlikesıne karşın burju\azinin nasıl büyükbiı umursamazlık içüıde oldu- ğunu vurguluyor. Say ve Dede f den muhteşem konser TV Senisi - TRT. ünlü piyano sanatçısı Faal Say ile sufi müziğini elektronik müzikle harmanlayan Merean Dede'nin, Yedikule Zindanlan'nda birlikte verdikleri konseri ekrana getiyor. Konserin ilk bölümünde, Fazıl Say Bach'tan ve kendi eser- lerinden örnekler sunarken, daha sonra iki sanatçuıın birlikte sahneye çıkarak müzikseverlere eşsiz bir gece yasattıklan ikinci bölüm ekrana geliyor. • TRT2, 24.00 Şiddetle ölçülen sevgiTV Servisi - Quentin Taranti- no'nun henüz ünlü olmadan ön- ce yazdığı ve Oüver Stone'a sat- tığı senaryodan yola çıkılarak ya- zılan yeni bir senaryo çahşmasıy- la su yüzüne çıkan a KatilOoğan- lar", Oüver Stone filmografisi- nin "ayJan" noktalanndan biri. Birbirlerine olan sevgilerini 52 kişiyi öldürerek gösteren bir çif- Böceklerin dünyasmdan TV T Servisi - Dış kaynaklı belgesel yapım "National G€ographic''in bu haftaki bölümü, "Zırhlı Şovalyeler'' başhğım taşıyor. Böceklerin tanıtılacağı yapımda, daha çok geceleri ortaya çıkan bu yaratuyann dünyasmdan ilginç görüntüler sunuluyor Oüver Stone fîbnografisinin 'aykm' noktalanndan biri olanyapnnda, Wood> Harelson ve Juüette Lewıs oynıryor. tin öyküsünü anlatıyor film. Öy- kü, iki bölüm halinde oluşturul- muş. Birinci bölümde, çiftin kat- liamlannı, ikinci bölümde ise ya- kalanıp içeri atıldıktan sonra ya- şadıklan medya ilgisini izliyoruz. Mellory (Lewis) ve Mickey (Harrebon), birlikte New Mexi- co'nun tozlu yollannda yolculuk eden bir çifttir. Ama bu çiftin göz- den kaçmaması gereken bir özel- liği vardır. Bunlar "seri katfl" de- nen cani tipinin en iyi örneklerin- dendir. Birbırlerini delicesine se- ven çift, hiç bir anlam aramadan karşılanna çıkanlan öldürürler, ama her defasında bir kişiyi sağ bırakırlar ki, efsanelerini diğerle- rine anlatsm. Peşlerinde kendile- rinden pek bir farkı olmayan bir emniyet müdürü ve bir polis de- dektifi vardır. Yakalanmalan ka- çınılmazdır ve yakalanırlar. ShowTV01.00 Katil Doğanlar - Natural Born Killers / Yön: Oliver Stone / Oyn: Woody Ha- relson, Juliette Levvis, Robert Downey Jr, Tom- my Lee Jones, Tom Size- more, Rodney Dangerfi- eld/1994 ABD, 122 dk. 17 Ağustos depremi 'O Gün'den kalanlar TV Servisi - Türkiye'nin tarihindeki kritik günlerin ve önemh olaylann konu alındığı *O Gün" belgeselinde bu hafta, 3. yıldönümü nedeniyle 17 Ağustos depremi ele ahnıyor.Can Dündar'ın hazırlayıp sunduğu belgeselde, enkaz altından kurtulan/ar, kurtaranlar ve devlet yetkililerinin "OGün"le ilgili anlatımlanna yer veriliyor. "Yardımlann neden geciktiğT, "Devİedn zamanında müdahele edip edemedigi'' gibi konulann işleneceği yapımda, dönemın Içişleri Bakanı Saadettin Tantan ve kriz merkezinde bulunan Başbakanhk Müsteşan AnmetŞağar'ın. açıklamalan da ekrana geliyor. • CNN Türk, 22.05 Aykut Barka vapuruyla Yalova'ya gidiliyor TV Servisi - "Hayatm RiönTnde bu hafta, Jeofizik Mühendislen Odası fstanbul Şubesi "nin depremzedeler için "Sizleri l'nutmadık Hepimiz A>ııı Gemideyiz" slogaruyla başlattığı anma programı yer ahyor.Sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği dayanışma ve anma programı çerçevesinde, "Prof. Dr. Aykut Barka" adlı şehir hatlan vapuruyla Marmara depremindeki fay hattı takip edilerek, Yalova'ya gidiliyor. Yalova'da depremzedeler için yapılan anma törenine katıîacak olan bilimadamlan, daha sonra Gölcük açıklanndan fstanbul'a dönüyor. Programı, Ayzen Atalay sunuyor. • NTV, 11.30 Tv PROGRAMLARI 10.10 Yerii Film: Aslan Bacanak 11.35 Yörelerimız Türkulerımız 12.10 Dızi: Kovboylar Zor Beğenır 13.00 Haberler 1110 Reçete 14.00 Dizı: Apollo Korfezi 14.55 Sivas Cumhuriyet Kupası: Sivasspor-Y. Yozgatspor 16.55 Sıvas Cumhuriyet Kupası: Ankara Belediyespor-Kay- serispor 18.50 Bay Şaşkın'ın Maceraları 19.05 Dızi: Kaynanalar 20.00 Haberler 21.15 Sayısal Gece 22.45 Dizi: Kanıt Peşınde 23.35 Heykele Dönüşen Ağaç 00.05 Yabancı Film: Kağrttan Kurşunfar 02.30 Anı- mals And Artists Under Bıg Top (0 312 490 43 00). 11.15 Konser Salonlarından 13.00 Ha- berler 13.15 Doğduklan Toprakfarda Yaşayanlar 13,45 Mini Konser 14.10 El DeğmemişAmazonlar 14.50GüneDuşen 15.15 Çıf- te Kavrulmuş 16.15 Anadolu Örenlerı 16.45 Tüketıci Dostu 17.10 Müzik Teknolojilerı 17.25 Doğaya Bakış 18.25 Eskici 19.00 Haberler 19.50 Spor 20.00 Bılim ve Yaşam 20.30 Attıla llhan'la Zaman Içinde Bır Yol- culuk 21.15 Başarı Basamaklan 22.20 Yabancı Film: Gölde Bir Ay 24.00 Yedikule Zindanlan Fazıl Say ve Merean Dede Konserleri (0 212259 72 75). 10.05 Okuyalım Konuşalım 10.30 GAP Haber 10.50 Öykü Atölyesi 11.20 Gü- vercın Vadisi 11.55 Dızi: Çiçeğı Büyüt- mek 12.25 Kaybolan Dünya 13.00 Portre: Oğuz Aral 13.40 Aşırı Sulamadan Kaynaklanan Tuzlaşma 14.00 Dizı: Külyutmaz 15.00 Ormanlar, Ormanlarımız 15.30 özel Durumlarda Beslenme 16.00Anadolu'dan Esin- tıler 16.40 Bir Kelıme Bır Işlem 17.30 Imeceye Çağn 18.59 TRT 3 Açılış 19.00 Avrupa Basketbol Şampı- yonası 20.35 2002 VVİrnbledon Ten/s Tumuvası 22.05 2002 FIFA Dünya Kupası Futbol Karşılasması 23.50 2002 Avrupa Atletizm Şamp. 03.00 Kapanış. 10.20 Türkülerın Dilınden (Arşıv) 11.30 Ah Bu Şarkılar 12.40 Beraber ve Solo Şarkılar 13.10 Şarkılar Bizi Söyler 14.20 Bursa Belediye Konservatuarı TSM lcra Heye- ti 14.50 At Yanşlan (Can/ı) 18.30Anadolu Unıversite- sı Açıköğretim Fakültesi Ders Programı 21.30 Yıldız- lann Altında 22.40 Beraber ve Solo Şarkılar 23.10 Bir Besteci 00.20 Bır Dilden Bır Telden 02.00 Kapanış. 10.35 Yollann Türküsü 11.05 Anado- lu Mucevher Sanatı 11.55 Yerti Film: Meraklı Köfteci 13.25 Geçen Hafta Türkiye 14.55 Sıvas Cumhuriyet Kupası: Sivasspor- Y. Yozgatspor 16.55 Sivas Cumhuriyet Kupası: An- kara Belediyespor-Kaysenspor 18.50 Tunzm 19.00 Dizı: Dedem Gofret ve Ben 20.00 Ana Haber Bü/teni 20.20 Spor Haberlerı 20.25 Hava Durumu 20.30 Dizı: Yedi Numara21.15 Sayısal Gece 23.45 Avrupa 00.15 KJip Saati 01.00 Gece Haberleri. 07.00 Tatil Sabahı 08.30 Kurabıye 09.40 Çızgı Film: Monster Rancher 10.20 Dıgımon 10.50 Çızgi Film: Nınja Kaplumba- ğalar 11.15 Yerli Film: Yu- murcak 13.00 Haber 13.10 Genç Magazın 14.00 Dızi: Herkül 15.00 Haber 15.10 Yerii Film: Bir Ana Bir Kız 17.00 Haber 17.10 Dizı: Ko- mıser Sınan 18.00 Yerii Film: Kınalı Hanzo 19.30 Ana Ha- ber Bu/tenı 20.20 Spor 20.30 Olacak O Kadar 21.45 Yerli Film: Şark Bülbülü 23.15 Di- zı: Aşkım Aşkım 01.10 Beyaz Show 02.20 Gece Haberlerı 02.30 Yabancı Film: Vadiler Aslanı (0 212 215 51 11). 08.45 Super Dis- ney'le Hafta So- nu 10.10 Çızgı Film: Herkül 10.35 Çizgı Film: Tex Avery 11.00 Elifnağme 13.00 Gün Ortası 13.30 Gülay Kurış'le Moda 15.00 Dizı: Ma- vi Düşler 15.50 Yerli Film: Yalnız Güneş Şahitti 17.35 Dizı: Sabnna 18.15 Yerii Film: Günaydın Istanbul Kardeş 20.00 atv Ana Haber Bultenı 20.40 Spor Haberlerı 20.45 Dizı: Çocuklar Duymasın 22.00 Ozel Hat 23.30 Yaban- cı Film: Gizli Ajanda 01.10 Di- zı: Uçuncü Goz 02.40 Belge- sel: Habercı (0212291 1000). Shovv TV, Radyo ve Televizyon Ost Kuru- lu'nun verdiği bir günlük geçici yayım dur- durma cezası nedeniyle bu gece saat 24.00'e kadar kapalı kalacaktır. 24.00 Haber Hattı 00.30 Shovvspor 01.00 Yabancı Film: Katif Ooğanlar 03.00 Yabancı Film: Tehlikeli Cennet 05.30 Yabancı Film: Kadınfar ve Erkekier (0212355 0101). den League 17.10 Dünya BasketbolŞampiyonası 18.10 Avrupa'dan Futbol 19.35 S- por 20.00 Haber 21.05 Bam Telı 22.05 National Ge- ographıc 23.05 Video Lıg (0 212 335 00 00). Hayatın Ritmi 12.05 Dep- rem özel Yayını 13.10 Futbol Aktüel 13.20 Dunya Ralli Şamp. 13.55 For- mula 1; Macarıstan GP Sırala- ma Turlan (Can/ı) 15.10 Gol- star 09.30 Çızgi Film: Dra- gon Ball 10.00 Çizgı Film: Fantastik Kız 10.50 Yerii Film: Tu- rist Ömer Yamyamlar Ara- sında 13.00 Dızi- Charlie 14.00 Yerli Film: Yann Geç Olmayacak 16.00 Star Lıfe 17.45 Yerli Film: Tarkan Al- bn Madalyon 19.30 Ana Ha- ber Bültenı 20.10 Star Spor 20.15 Mevhd Yayını 21.00 Yerli Film: Vizontele 23.20 Yarışma: Otel 00.30 Spor Ge- cesiOLIO Yabancı Film: Ya- sak Geçit 02.30 Star Haber 03.20 Yabancı Film: Sihir- bazlar Kralı (0 212448 80 00)- A , 07.00 Kral TV Muzık j!\ Programı Yayını (Can- star '" 2 0 '3° S t a r 2 A n a Haber Bülteni (Canlı) 21.00 Yabancı Film: Bhovva- ni Kavşağı 23.00 Yabancı Film: Zafer Madalyası 00.30 Yabancı Muzık Yayını 01.00 Kral TV Muzık Programı Yayı- nı (Bant) (0 212 448 80 00). 07.40 e.com 08.15 Spor 09.30 Şımdı Rek- lamlar 09.57 Yaz Havası 10.35 Özel Sektor 12.15 Karafama Defteri 13.30 Spor 13.45 Ozel Sektor 14.05 Frekans 15.05 Relax Mo- tor Sporları 16.05 Ayyıldız'la Kupa'ya 5. Bo/um 16.30 Şimdı Reklamlar 17.35 Gıllette VVorld Sport 18.15 Maç Baş/ıyor 19.05 Global Bakış 19.35 Stıl 20.30 Spor Ana Haber 21.10 Hakkıyla Sohbet 21.57 Yaz Havası 22.05 Belgesel: O Gun-Deprem 22.30Şimdi Reklamlar 23.15 Super Lig 00.30 Ayyıldız'la Kupaya (0 212 478 50 00). 07.05 Yaşam Parametresı 07.30 Yabancı Film: Moby Oick 09.35 Tat'le Çıkıyorum 10.15 8. Etap 11.10 Pet Shovv 11.40 Tatı/ Rehberı 12.05 Stüdyo Movıeplex 13.00 Haberler 13.35 Hl-S 14.00 Haberler 14.05 Yurdum Portresi 15.05 Ve Moda 16.10 Gunumuzün Dünlerı 17.00 Haberler 17.30 Terazının Kefesı 18.00 Haber/er 18.05 Denizcıler Bel- geselı 18.30 Melih Kıbar Shovv 20.00 Ana Haber Bul- teni 21.00 Belgesel- Depremin Üç Yılı 22.00 Yabancı Film: 00.10 Kerem Gorsev'le Caz 01.00 Haberler 01.10 Yabancı Film: Moby Dick (0 212 288 57 52). 08.15 Yabancı Film: Çocukların Dünyası 11.50 Cine Sinema 12.15 Yabancı Film: U- mut Dalgalan 14.10 Yabancı Film: Kara Göl 15.30 Yabancı Film: Karışık Işaretler 16.55 Yaban- cı Film: Kuçük Kral Joe 18.30 Yabancı Film: Sahte Mut- fuluk 20.30 Dizi: Üç Kızkardeş 21.00 Yabancı Film: Te- şekkurler Tanrım 22.35 Yabancı Film: Dokuzuncu Ka- pı 00.45 Playboy TV (0 212 336 15 15). 09.00 Klıptomanı 11.00 Kahve Molası 13.00 ! Nostaljı 15.00SarıŞeker (Canlı) 18.00 Klıpart 20.00 Flash Haber Bülteni (Canlı) 20.30 Tür- külerte Türku Bacı 22.30 Magazin Devriyesı 23.30 Ya- bancı Film: Adalet Peşinde 01.00 En lyı Klıpfer 03.00 Metronom (0 212 256 82 82). 08.00 Uçak Tutkusu 08.30 Gökyuzükolık 09.30 Keşıf Güncesi 10.25 Gordon Kdpekbalıgı 11.20 Sa- vaş Alanı 12.15 Kayıp Uygarlıkların Peşinde 13.10 Büyük Depremler: Iz- mıt-Türkiye 14.05 Fırtına Geçirmez 15.00 Goklerdeki Okul 16.00 Uçak Tutkusu 16.30TimsahAvcısı 18.25 Iz Sürenler 19.20 Eski Imparatorlukla- rın Sırian 20.15 Dondurulan Kalpler 21.10 Timsah Avcısı 01.00 Uçak Tut- kusu (0 212 288 75 75). 07.00 Yabancı Film: The Unspoken Truth 09.00 Klasik Türk Sanat Müzıği 10.00 Yabancı Film: The Beatiful Blonde From Bashful Bend 12.00 Cybernet 12.30 NYDP B/ue 14.30 Belgesel: VVorld Gone Wild 15.30 Yabancı Film: Sea People 17.30 Rock/Pop 18.30 INFO 19.00 Hafta Sonu Serısi. NYDP Blue 21.00 Dizı: Buffy The Vampıre Slayer 22.00 Yabancı Film: Betrayed: A S- tory Of Three VVoman 24.00 Satur- day Night Live 01.00 Yabancı Film: Sea People (0 212 330 01 01). • 14.00 Bitkılerın Dünyası 15.00 100 Dolarlık Taksi Turu 15.30 Yeryüzünün Nabzı 16.00 Do- ğanm Kâbuslan 17.00 Tabu: Yamyam Kabıle- ler 18.00 Italya'nın Muhteşem Bahçelerı 19.00 Doğanın Kâbuslan 20.00 Meslek Sahıbı Kopekler20.30 Ztmlı Şovafyeter 21.00 Kacrfurnbağa Mezannın Sırları 22.00 Tembellık: Yedıncı Olumcül Gunah 23.00 Unu- tulmuş Gergedan 24.00 Bataklık Kaplanları 01.00 Tem- bellik: Yedincı Ölumcul Günah (0 212 293 00 68). 10.30 Sağlık Olsun 11.00 Guler Erkan Sızler- le 12.00 Haber 12.30 Keşif 13.30 Şemsı Paşa Pasajı 14.30 Kızma Birader 15.30 Yerli Film: Berduşlar 17.00 Karadenız'ın Gulu 19.00 Haber 20.00 Aşkına Eşkıya 22.00 Yabancı Film: Yıldız Çocuk 23.30 Telemagazın 00.30 Gece Haben (0 212 454 56 00). 1 Formula 1 Macaristan Grand Prix Sıralamo Turları Nationaf Geographic Zırhlı Şövalycler Böceklerin dünyosı fVîdeo U g ~ ~ I Söper Lig'de 2. hafta ! Maçlann özet görüntüleri ve değ>rlendirme/eri www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog