Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

—16 AĞUSTOS 2002 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER llk gün pazartesi SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Okullara kayıt telaşı başlıyor ANKAR4 (Cumhuri- îürosu) - tlk ve orta- öğreüm okullanna kayıt- l a r 19 Ağustos Pazartesi gninü başlıyor. tlköğretim vr e genel lise kayıtlan 6 Eylül'e kadar devam eder- lcen. Anadolu ve fen lise- lerine kayıtlar 2 3 Ağust'os'ta sona erecek. Milli Eğitim Bakanhğı'ndan (IMEB) yapılan açıklamayagö- re, ilk ve orta- öğretim ku- rumlarına ka- yıtlar 19 Ağustos Pazar- tesi başlayacak. llköğretim ve genel li- selere kayıt tarihı 6 Ey- lül'e kadar devam eder- ken, Anadolu ve fen lise- lerine kayıtlar 23 Ağus- tos'ta sona erecek. Ya- bancı dil ağırlıklı lisele- re önkayıt başMirulan 28 ilköğreüm vegenel üselerde 6 Eytül'e kadardevam ederken, AnadoHu vefen Uselerinde 23Ağustos'ta sona erecek. Ağustos-3 Eylül tarihle- ri arasında kabul edile- cek. Yabancı dil ağırlıklı li- selere önkayıt yaptırabil- mek için öğrencinin dip- loma notunun en az "4" olması gerekiyor. 5 ya- bancı dil ağır- lıklı lise terci- hi yapacak olan öğrenci- lerin listeleri. 4 Eylül'de okullara asıla- cak, kesin ka- yıtlarsa 5-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yabancı dil ağarlıklı li- selerde boş kontenjan bu- lunması halinde, kayıt- lar 15 Eylül'e kadarde- vam edecek. Anadolu güzel sanatlar liselerini kazanan adaylar da ka- yıtlanru 26-29 Ağustos'ta yaptırabilecek. 9 DÜNYA GİDEREK YASSIU\ŞIYOFL (BASINDAN) Abdullah Öcalan fmralı'da kalacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanlığı, tmralı Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan Abdullah Öcalan'a, diğer mahkûmlardan farklı da\Tanılmadığını bildirdi. Bakanlık, Öcalan'ı Sincan F Tipi Cezaevi'ne nakletmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıkladı. Adalet Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlannda çıkan haberlerin tamamıyla gerçeğe aykın olduğu vurgulanarak, Öcalan'ın hukuki starüsü ve taşıdığı güvenlik riski nedeniyle Irnralı Kapalı Cezaevi'nde tutulduğu vurgulandı. TB Başkanı Domaç uyanh • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Eczacılan Birliği Başkanı Mehmet Domaç, sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülebılmesi için, Bağ-Kur ve SSKde biriken eczacı alacaklannın hızla ödenmesi gerektiğini, ödenmemesi halinde icra işlemi başlatacaklannı söyledi. Domaç dün TEB Genel Merkezı'nde düzenlediği basın toplantısında gecikmeler sonucunda serbest eczacılann Bağ-Kur'da 135 trilyon iıra, SSK'de ise 70 trilyon lira alacakJan olduğunu ifade etti. Bahtiyar Uyanık hakkında dava •tstanbulHaberServisi- Maltepe Belediye Başkanı Bahtiyar Uyanık hakkında, "görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. tstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aydınevler Mahallesi'nde Sema Eğitim Öğretim AŞ'nin sahibi olduğu bir taşınmazın planlı hale getirilmediği, buna rağmen taşınmazın sahibinin , kaçak yapılaşmaya gittiği anlatıldı. Bahtiyar Uyanık' ın davası, Istanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi"nde görülecek. Ajmanya'da bir Tüpk eşini öldürdü • BERLfcV(AA)- Almanya'nın Witten kentinde bir Türk, eşini ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Witten polisi, adını açıklamadığı 35 yaşındaki kişinin, "üstü başı kan içinde" karakola geldiğini, ancak henüz konuşamadığını açıkladı. Bu kişinin evine giden ^poHsler, 31 yaşındaki eşi, — 5 yaşındaki kızı ve 2 yaşındaki oğlunu ölü buldu. DÜZELTME VE ÖZÜR: Gazetemızde dün yer alan haberde. Hindıstan'da muson yağmurian nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bin olarak verilmiştir. Bu sayı 800 olacaktır. Dûzeltir. özür dıleriz. Hükümetler, 1992'deki BM Kalkınma Zirvesi'nde verdikleri sözleri tutmadı DünyaödeviniyapmadıÖZLEM GÜVTMLİ Hükümet temsilcileri, işadamlan, si- vil toplum örgütleri, uzmanlar, akade- misyenler. çevTeciler, önümüzdeki gün- lerde yaşlı gezegenimizin geleceğini masaya yatıracak. Dünya Sürdürülebi- lir Kalkınma Zirvesi'nde (WSSD), 10 yıl önce çevre felaketlerinin tartışıldı- ğı Rıo ÇevTe Zirvesi'nde alınan karar- lann ve uygulamalann değerlendiril- mesi yapılacak, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir dengeli ya- şam alternatifleri konuşulacak. Ancak zirve öncesi yapılan son ha- Gerhard Schröder: BÖYLEFELAKET CÖRMEDİM Almanya'daki sel felaketınde sular altında kalan Dresden kentindeki hastane ve kliniklerde yatan 3 bin 600 hasta ve sivil diğer kentlere tahliye edildi. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açüdamada, yoğun bakunda bulunan 400 hastanm, 72 doktor nezaretinde uçakJarla Berlin, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart ve Köln'deki hastanelere nakJedildiği kaydedildi. Afet bölgelerini gezen Başbakan Gerhard Schröder de bugüne kadar böyle büyük bir sel felaketi görmediğini söyledi. Schröder, "Birçok insan evsiz kalnuş durumda, birçok işletme de kapanmak zorunda kalmış" dedi. Bu arada Almanya'da ölenlerin sayısı 13'eyükseldi. zırlık toplantısında hükümetlerin hiçbir konuda uzlaşmaya varamaması düş kı- nklığı yarattı. Çevreciler. hükümetlerin Bali'deki son toplatıda "yoksulluk ve çevre"yi hiçe saydığını \airguladi. Rio+10 Zirvesi olarak da bilinen WSSD, 26 Ağustos-4 Eylül tarihlen arasında Güney Afiika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek. Beslenme, su, bannma, enerji, sağlık hizmetleri ve ekonomik güvence taleplerinin dile ge- tirileceği zirve, nüfusun her geçen gün arttığı dünyamızda insanlann yaşam kalitesini arttırmayı, sınırlı doğal kay- naklan korumayı amaçlıyor. Zirve, yok- sulluğun ortadan kaldınlması, ekosis- temlerin korunması ve sürdürülebilir kalkınma açısından "tarihibirfirsat" ola- rak nıteleniyor. Ancak hükümetler, 1992 yılında Rio de Janeiro'da gerçekleştıri- len BM Çevre ve Kalkınma Konferan- sı'nda verdikleri sözleri tutmadı. ABD'nin Kyoto tklim Anlaşmasrru tek taraflı olarak iptal etmesi nedeniyle an- laşma çerçevesinde alınan önemli ka- rarlar uygulanamadı. Hükümetler ara- sında imzalanan protokollerdeki hedef- lerin çok gerisinde kalındı. Bazı hükü- metler ise imzaladıklan pek çok anlaş- mayı uygulamadı. 13ölû,7kayıp. Guney Saksonya ve Batı Bavyera'da acü duaım ilan edıtdi. Münih'teki tarihi meydan 1 rn.su altında kaldı. '—• Almanya Uluslararası Greenpeace'in Politika- lar Birimi Yöneticısi RemiParmentier, Johannesburg için önemli olan konula- nn tamamının hâlâ ortada olduğunu vurgulayarak "Yine de hükümetlerin. kendi sorumluluklarını ciddiyetle ele alarak Johannesburg'da anlamb bircy- lem planı üzerinde anlaşmalan için geç değü" dedı. Greenpeace Akdeniz Ofisi Enerji Kampanyası Sorumlusu MeldaKeskin de hükümetlere, yaklaşmakta olan Dün- ya Zirvesi'nde küresel bir yenilenebi- ür enerji seferberliği başlatmalan çağ- nsında bulundu. Rusya 3 sanat sanat gaterisini kapsayan 2winger Sarayı sular altında kaldı. •v. Prag: 7 200 bmkişi tattıye edSdt. Hayvanat bahçesindeki \ bazı hayvantara ötanazi uygulanmaya başlandı. V OrtaçağdankalmaMaJaStranasularaifcnda kak*. Fransa |~' l s v ' ç r e Griesalp Dağı'pdan 150kişıkuıtanldi. Çek Cum. • 10 ölü. 4 twı asker ülke çapmda dağrtıidı. 59ÖİÜ, 20kayıp. Novonossisk'te 4binturist mahsur kaldı. r1 Alpter çevresindekı yotlar kapandt. T o Avusturya Lsabburg: Felaket bölgesı ilan edildi. Salzburg Festivaü dutduruknadL Tuna Nehri: 10 mt. yükseUi. Çevresindeki kasabalardan 6 bin krşi tahliye edildi. 7 ölü. Tuna nehri Vıyana'ya taşmaya başladı. Olkenin ûst kestmlennde 60 bin kjşi tahliye edildi. l 14 ölü. Romanya Venedik çevresindeki su sevıyesi 7 ^ cm. yükseidi. Kuzeydeki şarap bağları hasar gördü. > Bukjaristan 2'sişimşek çarpmasıyta olmak ûzere 3 ölü. Avrupa'da günlerdir süren yağış nedeıriyle y^am altûst okhı. Aşın yağışlar nedeniyle Tuna Nehri'ndeki su son 500 yınn en üst seviyesine çıktı. Uzmanlar halkı uyararak yeni yağışlann beklendiğini, bu yüzden evlerini terk edenlerin dönmesi için erken olduğunu söylüyor. Bratislava'daOlağanüstü Hal ilan edildi. Hidrologlaryeni seller beklediklerini açıkladı Azgın sel suları durmuyorDış Haberier Senisi - Günler- dir süren yağışlar nedeniyle yaşa- mın altüst olduğu Avrupa'da, son olarak Slovakya'nın başkenti Bra- tislava'da Olağanüstü Hal ilan edildi. Pakistan'ın kuzeydoğu- sunda etkili olan yağışlı hava ve firtına nedeniyle en az 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin kaybolduğu bil- dirildı. Çin'de meydana gelen toprak kaymalannda ise 24 kişi- nin öldüğü, 43 kişinin de kaybol- duğu kaydedildi.Çek Cumhuriye- ti'nde hayvanat bahçesini su bas- masmm ardından, hayvanlar acı çekmemeleri için uyuşturucuyla öldürühneye başlandı. Aşın yağışlar nedeniyle Tuna Nehri'ndeki suyun son yıllann en üst seviyesine çıkması üzerine Bratisla\'a'da Olağanüstü Hal ilan edildi. Kentte, Tuna'nın etrafinda setleroluşturulurken yerelradyo, tele\izyon ve ajanslar. Bratisla- va'nın Devin banliyösünde yak- laşık 100 kişinin tahliyesi için ça- hşmalann başladığını duyurdu. Çek Cumhuriyeti'nde 10 kişi yaşamım yitirken 200 bin kişi de yaşadıklan bölgelerden tahliye edildi. Bir hayvanat bahçesini de sel bastı. Hay\-anat bahçesi perso- neli, alçak yerlerdeki tüm hay- vanlan yüksek bölgelere taşıyor. Su altmdan çıkanlan bir Hint fi- li, bir aslan ve bir ayı uyutularak yaşamlanna son verildi. ÛUcede. yaklaşık 65 bin çocuğun hepatit A'ya karşı aşılanacağı bildirildi. Çek Cumhuriyeti Sağlık Baka- nı Marie Souckova, mikrop öldü- rücü madde satın ahnak ve içme sulannm analizini yapmak için 3.5 milyon Euro'luk ek kaynak talep ettiklerinı belirtti. Hidrologlar, yeni sellerin bek- lendiğini kaydetti. Prag Belediye Başkanı tgor Nemec de evlerini terk eden insanlann dönmeleri için erken olduğunu söyledi. Sel altında kalan Prag metrosunda ise zarar 16 milvon Euro. İtMnhEkonomiServisi- Birleş- miş Milletler'in (BM), çev- re programı hakkında 12 Ağustos"ta yayımlanan ra- poru Asya'nın güne\Tndeki çevre kirliliğine ışık tutuyor. tnsanoğlunun kirletmesi so- nucu oluşan dev-asa boyutlar- daki "kahverengi bulut" >a- hn bir bölümünde tüm böl- geyi kaplıyor ve toprağa ula- şan güneş enerjisini yüzde 10 oranında azaltıyor, bu da bitkilerin gelişmesi üzerin- de olumsuz sonuçlar doğu- ruyor. Bu rapor 26 Ağustos - 4 Eylül arasında yapılacak Sürdürülebilir Kalkınma Zir- vesi'ni de yakından ilgilen- direçek^- BM'nin 13 Ağustos tarih- EKONOMİK CIKAR CEVREYLE UZLASMALI h' bir diğer raporu ise' mişliğm" faturasım ortaya koyması açısından önemli. Günümüzden 25 yıl sonra dünya nüfusunun yaklaşüc yansı ciddi su sıkıntısı için- de olacak. Rio konferansın- dan 10 yıl sonra dünyanın durumu hiç de iyiye gitme- di. O devirde endişelenilen başlıca konular nüfus artışı, sera etkisi, tropikal orman- lann korunması ve "sürdü- rülebilir kaikınma" konula- nnı içeriyordu. Bu son nok- ta Johannesburg'da çok tar- üşılacağa benziyor. Tüm zor- luk, gelişmekte olan ülkele- rin ekonomik çıkarlanyla, ülkelerin çe\Te üzerindeki etkilerinin uyumlaştınlma- sında yatıyor. ABD kendi ekonomik büyümesini etki- leyecek ekolojik şartlara uy- mayayanaşmazken Çin ya da Hindistan'ı bu konuda adım atmaya nasıl zorlayabiliriz? Bundan önceki çevreyle il- gili zirvelerin mızıkçısı, se- ra etkisini doğuran gazlann kişi başına en çok düştüğü ül- ke olan ABD, elbette As- ya'daki endişe veren Juru- mun yansıtdmasının durdu- rulmasından kâr saglayacak. Fakat Avrupa gibi ABD de eğer Asya kıtasının gelişme tarzını etkilemek isterse on- lara iyi bir örnek olmaktan kaçınamaz. (15.08.2002 tarihli Le Mon- de un başyazısı) GENÎŞ AÇI HİKMET BİLA Hacı Bektaş Kalksa... Asasını Eline Alsa... Solun durumu Nasreddin Hoca fıkrası gibi... CHR YTP, DSP... Üçü de haklı, üçü de haksız. Üçü de aynı kokenden gelen, aralarında ciddi hiçbir si- yasal göaış ayrılığı bulunmayan ve birbirlerini en az 30 yıldır tanıyan liderlerin yönetimindeki sol partile- rimiz yaklaşan seçimlere yine ayrı ayrı giriyor. Kamuoyunu en çok bıktıran sözcükler sıralansa, "solda birieşme" herhalde birinci sırayı alır. 15 yıl ara- lıksız kullanıldı bu deyim. önce SHP - DSP birteş- mesi ile havanda su dövüldü. Sonra ite-kaka SHP- CHP birleşmesi sağlandı. Yine yıllarca CHP - DSP birieşmesı tartışıldı. Olmadı. Olacağı da yoktu. Şim- di "solda birteşme"n\r\ yeni eglencesi CHP - YTP birleşmesi. Sol, bir yumak olmuş çözülmüyor. Yıllardır solda yaşanan trafik baş döndürüyor. Aynı aktörterie fark- lı sahnelerde oynanan oyunun bittiği biteceği de yok. 12 Eylül'den sonra Ecevrt kendi partisini kur- du. Ecevit'in dışladığı eskı CHP'liler kısım kısım HP'yi kurdular, SODEP'i kurdular, SHP'yi kurdular, CHP'yi yeniden kurdular. Bazı CHP'liler DSP'ye, bazı DSP'lilerCHP'yegeçtiler. Bazıları geldikleri ye- re geri döndüler. Sonra bir daha döndüler. Başdöndürücü trafik içinde hep birbirlerini yedi- ler. Sağa karşı daha ılımlı, hoşgörülü davranabildik- lerı halde, birbirlerine hep diş bilediler. Birbirlerini en ağır sözierle suçladılar. SHP DYP ile, DSP MHP İle koalisyon kurabildi ama.. DSP, SHP ya da CHP ço- ğu zaman cenaze törenlerinde bile bir araya.gele- mediler. Ayrılık kine dönüştü, kemikleşti. Bu arada neler oldu? Sağ aldı başını yürüdü. Sağın muhalefeti yine sağ oldu. Sol yelpaze, solu yedeğine aldı. Sağ, solun gu- dümüne girdi. Demokrasinin sol kanadı kırıldı, sağ siyaset yaşamının tek rengi haline geldi. Ve bu süreç Türkiye'de bir nesli yedi, bitirdi. 1980'lerin ortalarında siyasetle ilgilenmeye niyet- lenen birgenç, yıllannı, birbirini yiyen solun sonsuz çekişmelerini şaşkın ördek gibi izleyerek geçirdi. Bugün farklı mı? Yüzünü nereye dönmeli? YTP'ye mi, DSP'ye mi? CHP'ye mi? Gelin de bu adama yar- dımcı olun şimdi? Solu bırteştirmeye, 27 yıldır Tür- kiye'den ayrı yaşayan bir Kemal Derviş'ın soyun- muş olmasının anlamını da bu adamcağıza anlat- mak gerek. CHP'nin de YTP'nin de inadı teker teker barajı aşa- bileceklerı inancından kaynaklanıyor. Ama ikisi de AKP'nin karşısına dikilip tek başına iktidar olabile- cekleri iddiasında inandırıcı olamıyor. Ikisinin de ba- rajı aşabıleceğine inananlann sayısı fazla değil. Bi- rinin diğerini baraj altına itebileceği gerçeği ortada. Ama ikisi de inadı sürdürüyor: CHP: "Gelin benim otobüsüme binin." YTP: "Haydiyürü, anca gidersin..." Bu inat, 3 Kasım'da nur topu gibi bir AKP iktida- rına yol açarsa, bugün "Bırakın sol dağınık kalsın" diye dalga geçen Bülent Annç'a hiçbir solcunun söz söyleme hakkı olamaz. Bugün 16 Ağustos. Hacıbektaş ılçesinde Hacı Bek- taş Veli'yı anma törenleri var. Her yılın 16 Ağusto- su'nda olduğu gibi. Alevi yurttaşları hazır oy depo- su gibi gören, ama iktidara geldikleri zaman o kit- leleri bir kenara iten sayısız siyasetçi yine orada ola- cak. Tabii sol partilerin temsilcileri de orada olacak. DSP, YTP, CHP temsilcileri de orada olacak. Hacı Bektaş Veli, her zaman "biıiik" diyen "dir- lik" diyen bir Anadolu ereni. Hani diyorum, bir mu- cize gerçekleşse... Hacı Bektaş Veli, yattığı yerden kalksa.. Eline asa- sını alsa.. Birilerini önüne katıp kovalasa... hikmet.bila « ntv.com.tr Kararname imzaya açıldı Harçlara yüzde 35zamyolda A]SKARA(Cumhu- riyet Bürosu) - Yeni eği- tim- öğretim yılı yüksek oranlı zamlarla açılı- yor. Milli Eğitim Ba- kanı Necdet Tekin, üni- versite öğrenim harç- lanna yüzde 35 zam ya- pıhnasma ilişkin karar- namenin Bakanlar Ku- rulu'nda imzaya açıl- dığını, ders kitaplannın da ortalama yüzde 37 oranmda zamlanacağı- m bildirdi. Tekin, Ana- dolu liselerinde Ingiliz- ce eğitimin kalkmadı- ğını da vurguladı. Tekin. Başkent Öğ- retmenevi'nde yaptığı yemekli toplantıda, ga- zetecilerin sorulannı yanıtladı. Eski Milli Eğitim Ba- kanı Metin Bostanooğ- lu"nu telafi eğitimi programı dolayısıyla eleştiren Tekin, "Tela- fi eğitimi gerekü, ancak program ve zamanla- mada yapılan yanhşhk- lar eğitim ve öğretim takvimini sıkışümor" şeklinde konuştu. '< TÇS'den İŞ CÜVENCESİ söyleşisine ÇACRI 50 >ıldır işçilerin beklediği Iş Güvencesi kav- ramınm yasalaşmasmda ÖZEL katkısı olan siya- siler ve sendikacılarla birlikte olacağımız söyleşi- ye katılmanızı bekliyoruz. PROGRAM SLTslS. Şükran SONER TGS Genel Bajkam KATILANLAR: YaşarOKtYAN Yasa'mn Mıman f stı Çahşma ve So^yal GüvenlikBakam MasumTİRKEJl De\let Bakam Ismail KÖSE MHP Grup Başkam ehlı Osraan K1LIÇ DSP Islanhul MtUeKehlı NazifOKUVlLŞ MHP Istanbul Mılletvehh Toplsm Tanhı 1' Ağuaot 2M2 îoptum )an PETSOL-İSSadikııa TopkmSılaııt. > Bavram MERAL KRK-IŞ Genel Başkanı SiUeyauuÇELEBİ DİSK Genel Başkanı Salim l'SLl HAK-tŞ GenelBaşkam Sami EVREN KESK Genel Başkam 14.00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog