Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

1«C AGUSTOS 2002 CUMA CUMHURİYET SAYFA 17 m Solmçtıl&miyor? Hektronik posta: denizsomecimhurtrctcoffl.fr - Demirel'in fıkracısı Yenı Turkıye'ye katılmış... "Mılletın aulmeve de ıhtivacı var!" Kiiltür Kuttur Bakanlığı Musteşar Yardımcısı Dr. Osman Nıyazı Çakmak, arkeolojık kazı ve araştırmalann anlamsız gerekçelerle ya da gerekçe bıle gostenlmeden Anıtlar ve Muzeler Genel Mudurluğu'nce reddedılmesryle ılgılı olarak, gereklı önlemlenn alınacağını ve bu konuda bır bılım kunjlunun oluşturulmasının tasarlandığını soyledı. Bu arada Dr. Çakmak, Nemrut Dağı'nda dev tanrı başı heykellenyle ilgılı çalışmalan koordıne eden ve 2050 yıl once karısıyla bırlıkte Nemrut Dağı'nda yaşadığını açıklayan Hollandalı muhasebecı Maunce Cnjns'ın durumunun da inceleneceğını bıldırdı. Bakanlığın ılgısıne teşekkur... Ne kı Nemrut Dağı'nda ok yaydan çıkmışa benzıyor; reenkarnasyoncu Hollandalı Cnjns, ünlü Alman dergısı Der Spıegel'e de konu oldu. Turkıye'yı daha fazla guldurmeden reenkarnasyonu çozmek gerek! rof Dr Çetın Yetkin'ın yenı kıtabı Batılıla- nn Kırlı Yuzu Staıma Otopsı Yayınevı'nden çıkan kıtabında Çetın Yetkın tıtız bır çalış- ma ıle 2 Dunya Savaşı'ndan ıbret vencı bır kesrtsunuyor başta Ingılızler, AmenkalılarveAlman- lar olmak uzere bugun dunyaya uygarlık dersı ver- meye kalkışan Batılılann ıkıyuzluluklennı, acımasız- lıklarını, vahşılıklerını, ınsanlıktan nasıbını almamış olduklarını sergılıyor 2 Dunya Savaşı'nda Nazı soykırımından kaçan, aralannda kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve hamılelenn de olduğu 769 Romanya Yahudısı, Fılıstın'e gıtmek ıçın Kostence'den kohne Struma gemısıne bındınlıyor Yahudılen gemıye kımler ve nasıl bındınyor? Kım- ler bu ışten buyuk paralar kazanıyor? Struma, Istanbul Boğazı'ndan geçerken durduru- luyor, ıçındekı yolcularta bırlıkte lımanda 70 gun bek- letılıyor Struma, nıçın ve kımler tarafından Istanbul'da dur- Struma duruluyor^ Ingıltere'nın Ankara Buyukelçısı'nın bu olaydakı yen nedır? Struma'nın yoluna devam etmesıne ızın venlmıyor ve gemı Fılıstın yenne Karadenız'e gondenlıyor Gemıyı kımler ve nıçın Karadenız'e gondenyor? In- gılız kabınesının toplantısında Somurgeler Bakanlı- ğı'nın tavn neydı9 Somurgeler Bakanı Struma ıçın ne dedı? Struma, Karadenız'e çıkıyor ve 25 Şubat 1942 sa- bahı Istanbul Yon Burnu'nun 5 mıl açığında bır pat- lama sonucu batıyor, gemıden bır kışı kurtuluyor Struma, Karadenız'de torpıllenerek mı batınldı'? Yuzlerce ınsanı oldurmek hangı ulkenın suçuydu? In- gılız-Kanada ortak yapımı' Struma filmınde one su- rulduğu gıbı gemıyı Sovyetler Bırlığı mı torpılledı, yoksa bu ışte bır yandan Nazılerle savaşan bır yan- dan da Nazılerolçusunde Yahudı duşmanlığı yapan Batılılar mı? Çetın Yetkın, yazıyor "Churcill'ın Savaş Kabınesı uyesı, Devlet Bakanı, Ingıltere'nın Ortadoğu'dakı en ust duzey yetkılısı ve tam adı Walter Edward Guiness Moyne olan Lord Moyne, 6 Kasım 1944'te Kahıre'de, Ingıltere'nın baş- ta Struma olayındakı tutumu olmak uzere Fılıstın sı- yasası nedenıyle oldurulecektır Eylemı gerçekleştı- renler Elıahu Bet Zun ve Elıahu Hakım adlarındakı ve Lehı uyesı gençlerdı' Ölum cezasına çarptınlan gençlenn avukatının yap- tığı savunmadan "Mahkemeye anımsatınm kı, Ingıltere'nın Fılıs- tın dekı tutumu bırçok kere Ingılız Parlamentosu'nda bıle protesto edılmıştır Eğer Ingılızlenn kendılen bıle bu duruma ısyan etmışlerse, nasıl olur da Yahudıler etmezler'?" SESSİZSEDASIZ(!) Yuksek Yenlım Hatt erdıncutku " yahoo com ŞIİRBAZ ol Al elıne bır ŞltRLl değnek dokunduğun her şey sevgıye donuşsun1 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Bız de Varız Engellıler Derneğı De- netleme Kurulu Başkanı, bedensel en- gellı Ahmet Bayrak "Engelımın nedenı kalbımın normal- den yavaş atmasından dolayı geçırdı- ğım felçtır Bugun aynı hastalıkla do- ğan çocuklar benımle aynı kaderı paylaşmak zorunda değıl Istanbul Unıversıtesı Kardiyoloji Enstıtu- su'nde kalbe takılacak bır pılle felcın onune geçmek mumkun Gonul ıster kı bu gıbı sağlık kuruluşlannın sayısı artsın Ama nerede? Geçen perşembe, pıl amelıyatı ıçın Hasekı Hastanesı ıçınde- kı Kardıyolojı Enstıtusu'ne gıttıgımde enstıtunun kapatılacağını oğrendım Neden dıye sorduğumda cevap ala- madım Tek soylenen Istanbul Unıver- sıtesı rektorunun oyle ıstedığı Sorarım sıze, ulkenın en kalıtelı sağ- lık kuruluşlanna bırkaç tane daha ek- lemek dururken varolanlan kapatmak- da neyın nesı"? Bu hangı mantığa sı- ğar? Yıllardır aynı hastanede takıp edılen bız hastalar nereye gıdeceğız g ttığımız yerde aynı kalıtede doktor bulsak bıle onlar bızım sağlık arşıvı- mıze ulaşamayacağı ıçın bıze ne ka- dar faydalı olacaklar^ Ben duyarlı bır vatandaş olarak go- revımı yapıp sız gazetecılere haber ve- rıyorum Sız de lutfen gorevınızı yapın ve ulke guzıde bır kurumunu kaybet- mesın " Bızım yapabıleceğımız ıse rektoru- nun kamuoyuna ınandıncı bıraçıklama yapmasını beklemek 1 Giilbenk ÎLHANONER Ey canlar, yureğı ınsan sev- gısı ıle dolup taşanlar, hoşgo- rulu, uzlaşmacı olanlar gunu- muz aydın, gonlumuz şen, yu- zumuz gulşen olsun Dıl, dın, mezhep, renk, ırk farkı gozetmeden ıçımız sev- gı dolsun Aklımız dınden, toreden, gelenekten hurafeden her şeyden bağımsız ve ozgur ol- sun Tum yerkureyı barışın engın egemenlığı sarsın Insanlar somurgecı emeller uğruna olmesın, yerlerınden yurtlarından kovulmasın Fakır fukara da varsıl olsun Herkesın ışı, gucu aşı, ekme- ğı ve ozgurce yaşadığı bır yur- du olsun Kımseler aş ve ış uğ- runa koyunden, kentınden kopmasın Insan beynının, yureğının ve kolunun uretım gucu olan e- mek en yuce değer olsun Toprağı surenler, demın ışle- yenler, hastalara şıfa verenler, çocuklarımızı eğıtenler, evlen- nın bacasını tutturenler, bılımı gelıştırenler ve tum uretenler emeğının karşılığını alsın Erken seçım kararı ulusu- muzun geleceğı ıçın yararlı ol- sun Seçımden sonra ulkemız aymazların, yobazların, hay- lazlann yonettığı bır ulke değıl ılerıcı, demokrat, aydınlık ka- falı ınsanların yonettığı çağdaş bır Turkıye olsun Yonetıcılenmız kışısel so- runlarına, sıyasal ofkelenne yenık duşmesın Ulke çıkarta- nnı kışısel ve sıyasal çıkarlann- dan onde tutsun Yılgın, koh- ne ve korkak olmasın Ufukla- rı genış dırençlerı engın, umutları daım olsun Evnmın devnmı getıreceğı- nın ayırdında olsun Turk ulu- suna ınsanca bır yaşam sun- sun Atatürk ılke ve devnmlen ulkumuz olsun Ulkemız bılımde, sanatta, kulturde, sağlıkta, egıtımde ve uretımde çağdaş dunyaya y- ol alsın Bılgının tşığı cehaletı boğ- sun, ınsanlar sevgı, saygı, kar- deşiık ve bırlık bılıncı ıle dol- sun Halkımız, ırkçılık, dıncılık, mezhepçılık guden, her sene torenle hacca gıden, devletın ve halkın parasını yıyen, ban- kaları hortumlayan, sonra bu- nu halka odeten, yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşan, ınanç so- murusu ıle sıyaset yapan art nıyetlı hayınlardan yoksun ol- sun Hacı Bektaş Velı'nın ınsan sevgısı, Pır Suttan'ın hoşgo- rusu, Bedrettın'ın halkçılığı, Nâzım'ın dırenışı. Gazı Mus- tafa Kemal Atatürk un ılke ve devrımlerı yolumuzu aydınla- tan meşale olsun Bu doğrultuda duşunen, yazan, çızen "Cumhunyet" yazarlarına selam olsun ••• Gulbenk veya Gulbank, Aie- vı/Bektaşı kulturunde şıırsel anlatımlı bır yakanştır Önem- lı gunlerde yapılan soyleşı ve toplantılarda okunması eskı ve yaygın bır gelenektır Ale- vı/Bektaşı toplumunda, 16 Ağustos'lar Hacı Bektaşı Ve- lı'yı anma gunu olarak kutlanı- yor özgur duşunenlere, ınsa- nı ınsan olduğu ıçın sevenle- re, hoşgorunun kıymetını bı- lenlere kutlu olsun KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behıcak(o turk.net ÇİZGİLtK KÂMtL MÂSİRACI r KEDÎ LEVO APTVÜKA e-posta: aptulika@go.com. MALKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esasno 2000 412 Davacısı Nura> Sozbıhr vekılı Av Nıhat Tamay tarafından davalı- sı Korhan Lludag alevhıne açılan velavetın nezn davasının yapılan açık vargılamasında venlen ara karan uyannca, Davacı vekılı dava dılekçesınde ozetle taraflann 20 06 / 1996 ta- nhlı karan ıle boşandıklannı, bu evhlıkten 1994 dl Sınem ısmınde bır kız çocuklannın bulunduğunu, muşterek çocuğun \ela>etının da \alı babaya venldığım davacının vurt dışına gıderek çalıştığını ge- rekse dını \e gerekse çocuğunu yetıştınp gelıştırecek bır duzen kur- dugunu da\anın kabulu ıle taraflann muşterek çocuğu 1994 dl Sı- nem ın da\alı baba uzennde bulunan \ela>etın nezıne kuçuk Sı- nem ın velayetını da\acı anneye \enlmesıne, \argilama gıderlenrun davalı>a yukletılmeMne karar venlmesını talep ve dava etmıştır Davalı Korhan Lludağın tum aramalara rağmen bulunamadığın- dan adresının meçhul olduğu davalıya ılanen teblıgat >apılmasına karar venlmış olmakla davalı Korhan Uludağın duruşma günu olan 26 09 2002 gunu saat 09 00 da mahkemede bızzat hazır buIunmaM ve>a kendını bır \ekılle temsıl ettırmesı da\a dılekçesi >enne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Basm 11384 AVRUPA . HAREKBV 2OO2- TARİHTE BUGÜIV MIMT\ZARIKAN 16 Ağustos İLAN TC ESPİYE İCRA DARİESt'NDEN TAVZİH tLANI - DosvaNo 2000-287 22 07 2002 tanhlı Cumhunyet Gazetesı nde 43282 Basın No'su ıle yayımlanmış olan gaynmenkul satışına ılışkın ılanda, 3 sıradakı 30 111 C D pafta, 2 ada 125 parsel Nolu taşmmazın 23 12 2400 borçlu hıssesıne 13 607 276 000 TL değer taktır edılmış olup satış 14 10-14 15dır Satış şartlan 1 Satışlar 09 09 2002 gun saat 14 00 den 14 l^e kadar Espıye Adlıyesı onunde açık arttırma suretıyle yapılacaktır şeklınde olup devam etmektedır Tavzıhan ılan olunur Basın 43282 Mıh.he/1, um/u fıtmırt tarı, Clark Çabk ve. v, ıle 3' \RÛZGAR GİBIGECTİ'NİN YAZARL 1349 'DA BUGUN, 4MERIMU yAZAg. MtrcHELL (~AjtfÇ/L) S//S 77B4 £yAL£T7 YAŞAY/M MtTCHEU., YtL GAZ£TEC'£-iK ynPTJKrAN SONGA, TUM ZAMANIHI AMEKKAN ıÇ SAVAŞI'YIA <LGtLt BIR KOA/uyu IŞLEYEN TEK eOAAANIhll YAZMAK- 8.UZGAZ £ıSl SEÇTı * (GONE TM6 tVfiVû) ADtYLA YAYrMLAMAN S , UÇ Y(L SOSJSA Ş YE S/gfCAÇ OSCA& ODUJUJ ş TAMAMEM euNEYLİLEetN tCOLECI- SAVUNAN GoeuS AÇ/£~W£>AA/ YAZlLAN ÜITAP VE ÇEl/R/LEN FILM, SAUAT DE&E/Zl g/i- KIMIN&AM TİCAef SAÇA&IStrui ZtrASlAMAMAZ FOÇA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 2001 73 Es Da\acı Meral Yıldınm \e arkadaşlan vekılı Av Cemıl Doğru tara findan davalı Bahn Kum ve arkadaşlan aleyhıne açılan ızale-ı şuyuu da\asının yapılan açık dumşması sonunda \enlen ara kan gereğınce Dahılı da\alı Zehra Engın ın davava dahıl edılemedığı dahılı da valıya teblıgat vapılamadığından dolayı ışbu ılan tanhınden ıtıbaren 15 gun ıçensınde duru^ma gunu olan 22 10 2002 teblığ edılmış sajı- lacagı, dava dılekçesının kendısıne teblığ edılmış sayılacağı ılan olu nur Basın 50403 ÇORLU1. İCRA MÜDÜRLÜĞtTNDEN Dos,yaNo 2002 419 T 03 08 2002 tanhlı Cumhunyet Gazetesı nde 47352 Ba- sın No su ıle vayımlanan Gaynmenkul satış ılanının 2 No'lu paragrafında artınnaya ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıymetın % 20 sı nısbetın de pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu ver- melen şeklınde yazılması gerekırken mıllı kehmesı ya- \ ımlanmamıştır Bu husus duzeltılerek ılan olunur Basın Tashıh ANKARA...ANKA... MÜŞERREF HEKİMOĞLU Eskimeyenlere Selam Olaylar, ınsanlar ılgınçgoruntulersergılıyor Çev- remızde de neler yaşanıyor Işte Süreyya Ayhan olayı1 Açıklamam gerekır Öncesını bılmıyorum, saldınlar nedenıyle ılgılendım, utandım Spor de- yınce en çok futbolu duşunurum, once Goztepelı sonra Fenerbahçelıyım Basketbolla, tenısle ılgım de bııiıktelığın sevıncı ıle gelıştı son yıllarda Daha- sı on ıkı dev adamla Sureyya'nın başarısı da atle- tızme çevırdı benı Baştan sona ılgınç bır uyan Atletızm dalında onemlı bır başarı Ama sevıncı yozlaşıyor Kara çalma çabaları ağır basıyor' Genç atlet guzel dıre- nıyor Kara çalanlan da gerçeğe çağırıyor Insan ol- manın onuıiandırıcı tepkısıyle dıkılıyor karşımıza önce dırenışı, sonra ozguvenı, tırmanışıyla mutlu ve umutlu bır selam verıyor dunyaya Duyariılığını yıtırenlere guzel bır uyan bu Yitık duygulan onarmak gerekıyor Genç Ayhan once odulunu alıyor sonra Anrtkabır'e gıdıyor Çızgısını en guzel bıçımde sergılıyor • • • Her gun kaç telefon değışık partılerde, yenı Tur- kıye'ye yol alanlar seslenıyor Kımler dersenız, genç dostlarım, her dalda seçkın kışıler, seçkın beyınler Onlantanıdığım, konuştuğum, tartıştığım ıçın çok mutluyum Dallannda doruklara aday kı- şıler ama yenı bır Turkıye'ye eteklerden, yenı ya- püanmayla katılmak ıstıyorlar Tepelerde değıl, eteklerde bırleşmeyı, bırleşerek guçlenmeyı on- goruyor genç kuşaklar Kım onlar dersenız yakın ve uzakçevremızdekıler Yenı yuzler, yenı beyınler Eskımışlığe son vermek karannda bırleşenler El- bet yanlışlar da olabılır Kışısel yargılar, hayal uru- nu unluler, yapaylığını ustaca surdurenler de gun- deme gelebılır Ama ulkenın yaşadığı koşullarda gundem dışı bır olay bu Kaç kez yaşadık bu ger- çeğı Şımdı yenı bır yolculuk gerekıyor * • • Yenı oluşumlara umutla bakıyor, mutlu beklen- tılerden soz edıyor çevremdekıler Tek başına de- ğıl, hep bırlıkte elbırlığı, gonul bırlığı, eylem bırlığı ıle yola çıkmayı, yolun sonuna ulaşmayı amaçlıyor- lar Kuşkusuz amaca ulaşacakJar Toplumdakı bek- lentı de gıderek tırmanıyor Bır an, bır an daha derken ortalık ağanyor • • • Dun gece duşumde sevgılı Hicrı Fişek'ı gor- dum Yanında Şadan Fışek Kısa bır arayla bırlık- te ayrıldılar dunyamızdan ölumun otesınde de el eleler Bız de varız, buradayız dıyor, umutla kucak- lıyor benı Arada yıllar, kuşaklar da olsa bellı yerde bellı konumdalar Kelebekler gıbı kanat çırpıyor, şarkılar soyluyorum onlarla kucaklaşarak Uyan- dığım zaman şaşırdım neredeyım anlayamadım Prof Fışek ve eşı ne ıstıyor benden ne beklıyor acaba ölumun oncesınde ya da sonrasında unut- tuğum gorevler var mı acaba 7 Bırkaç kez daha ya- şadım bu bunalımı Gençlerle konuşarak aydınlı- ğa vardım ama zaman daralıyor gıderek 1 özlemlen soldurmadan yaşamak gerek Fışek- len de gorev bılıncıyle kucaklamak Kuşaklann oz- lemı ıle gerçekleştırmek Kesın kararverme zama- nı geçmesın değıl ı B U L M A C A SEDAT YAŞAYAH 1 2 3 4 1/ Dı\an ede- bıyatında, her dızesıne bır kuçük dıze 3 eklenmış şıır 4 turu 2/ Mus- tahkem yer Zekı ve yara- 6 maz çocuk 3/ 7 Mevlana'nın „ unlu dıdaktık yapıtı 4/Emi- 9 le Zob'nuı bır roma- nı Ad kavmı hu- kümdan Şeddad ta- rafindan cennete benzetılerek yaptın- lanefsanevıbahçe 5/ Arhka'da bır ırmak Bır zaman bınmı Tellûr elementının sımgesı 6/ Italya'da bırkent 7/Ozsu "- 9 - ettıler tumalara kazlara" (Pır Sultan Abdal) 8/ Kuzu sesı Bır kımse ıle bırıne gondenlen şey 9/ Koy muhtan yardımcısı Nıkelın sımgesı YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/ Bu" cısmın hareketının olçulmesınde temel alı- nan nıcelık 2/Uremn kanda bırıkmesı sonucu or- taya çıkan hastalık Içıne başka bır sıvı kanştınl- mamışıçkı 3/Ekvatorbolgesındekıbuyuksulann geçtığı havzalarda bulunan genış \e balta gırme- mış ormanlara venlen ad 4/Paleth ve zırhlı savaş aracı Acıbadem ağacı 5/ Kabadayı Kansızlık 6/ Kuçûk tekke Utanç duyma II Bır şeyı kıraya veren Judo ve karatedekı en ust derecelere ven- len ad 8/Uzaklık ışaretı Yanıcı,renksızveazko- kulu bır gaz 9/ Eskı dılde tuz Boru sesı SAHİBİNDEN SATILIK Ataşehır Taçsporda gu\enlıklı, ha\Tizlu sıtede 3+1,110 m daıre _ , 0 532 574 03 80 72Mihar HtSARCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo 2002 14 Karar No 2002 106 Davacı \hmet Pektaş vekılı Av Metın Balıoğlu tara findan davalı Nejla Pektaş alevhıne açılan boşanma da\a sının venlen karan gereğınce Da\alı adına dava dılekçe- sının ılanen teblığ edıldığınden boşanma karannında ıla- nen teblığı gerekmış olmakla Davanın kabulune Kutah>a ılı Hısarcık llçesı Aşağı\oncaağaç Koyu 5 cılt No 20 bı- rey sıra Noda nuiusa kayıllı Bekır ve Selıme oğlu 1970 D lu Anmet Pektaş ıle aynı verde nufusa kajıtlı Ismaıl ve Seuye kızı 1971 D 'lu Nejla Pektaş ın boşanraalarına muşterek çocuklar Mustafa Pektaş \ e Erkan Pektaş ın \ e layetlennm davacı babava venlmesıne kuçuklerle davalı annenın şahsı munasebet tesısıne davalıva davanın açıldı- ğı tanhten karann kesınleşmesıne kadar 40 000 000 TL tetbır nafakası taktır edılmış olamakla Davalı Nejla Pek- taş ın ışbu ılanın vavın tanhınden ıtıbaren vukanda metnı yazılı boşanma karannın 15 gun ıçensınde temvız etme mesı taktırde karann kesınleşeceğı hususun karar teblığ venne kaın olma uzere ılanen teblığ olunur Basın 50588
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog