Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 16 AĞUSTOS 2002 CUMA 16 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr N FlLMLERİ K r Kadın... 10.00 TRT 1 Dram ^ Q j j Vönetraenliginı Safa Önal'ın üstlendiği, baş- ^ & rollerini Türkân Şoray ve Ekrem Bora'nın pay- laştığı filmde; kocasının dostunu öldürüp katıl olan fcir kadının öyküsü konu ediliyor (1971). >\h Bu_. 10.00 TRT INT Duygusal • Zengin bir ışadamının kıunarbaz oğluyla yol- da tanışnğı genç kızın aşk öyküsünde Gülşen Bubikoğlu, Mesut Engin ve tlhan Daner var. Yönet- cnen. Orhan Elraas (1975). Oyun Bitti 15.30 TRT INT Duygusal Kendilenm birbirlenne zengin gösteren bir otomobıl tamircisiyle, şarkıcı bir kızm yalan özerine kurulmuş ilışkılennın öyküsü. Orhan El- ımas'ın filminde başrolleri Cüneyt Arkın, Filiz Akın v e Hulusı Kentmen paylaşıyor (1971). "17.30 / Star / Sultan Gelin Aynnt yanda Tatihsiz YavTum 18.00 Show TV Dram • Birbırlennı severek evlenmelenne karşın ço- cuk sahıbi olamadıklan için mutsuz olan bir çifhn öyküsü konu alınıyor. Yönetmenlığini Meh- met Dınler'ın üstlendigı yapımın başrollerinde Fat- m a Gink ile Engin Çağlar oynuyor (1974). Boş Çerçeve 18.30 TRT 1 Duygusal • Annesinin vasiyeti üzenne tammadıgı bir genç kızla evlenmek zorunda olan ve bu evlilıği ger- çekleştirmemek için çeşıtlı yollar arayan genç bir adamın öyküsü... Yönetmen: Ertem Eğılmez. Oyn: Kartal Tibet. Hülya Koçyıgit (1969). Korkuluk 21.00 CINE 5 Gerilim /CTN (NightoftheScarecrotv)- Olaylarküçük birka- VO^ sabada geçer. Bundan yıllar önce kasabanın ileri gelenlen. şeytanı bir büyücüyü öldürerek ke- miklenni tarlaya gömmüştür. Yıllar sonra bir grup sarhoş genç, kazayla bu şeytani yaratığın ruhunun serbest kalmasına sebep olur. Dehşet vencı olaylar zincıri de bundan sonra yaşanmaya başlayacaktır. Yönetmen: JefTBurr. Oyuncular: John La Zar. John Havvkes. Gary Lockwood (1995 ABD. 94 dk). Voksa Bebek mi 21.00 Star 2 Güldürü (MaybeBaby)- Londralı genç çıft Sam ve Lucy mutlu evliliklenni bebekle pekiştirmeye karar verirler. Fakat tüm denemelerine rağmen bunu ba- şaramazlar. Çeşitli doktorlara başvuran çift, tüm te- davi yollannı dener. Bu arada televizyon yazan olan Sam'in akhna ilginç bir fıkir gelir; ıçınde bulunduk- lan durumla ilgili bir oyun yazacaktır... Yönetmen: Ben Elton. Oyuncular: Hugh Laurie. Joely Rıchard- son. Emma fhompson (2000 lngiltere, 104 dk). Kaplan... 21.40 Star Macera ©(Tiger Claws 3) - Bir Çin efsanesine göre kötü ruh, kim tarafından uyandınlırsa onun boyun- dunığu altına girmektedir. Bun öğrenen New York mafyası binlerce yıldır uyumakta olan kötü ruhu uyandınr ve emnne alarak kent sokaklannda terör estirmeye başiar. New York Polis Teşkilatının başa- nlı dedektifleri Rıchards ve Masterson kötü ruhu or- tadan kaldırmak için ölümcül bir mücadeleye girer- ler. Yön: Stephen Maunder. Oyn: Jalal Merhi, Cyn- thia Rothrock. Loren Avedon (1999 Kanada. 90 dk). Manhattan'a... 22.00 CNBC-e Macera , (Night FaUs on Manhattan) - Sean Casey. New York Bölge Başsavcılığı'na atanmış bir hu- kukçudur. Eski bır dedektif olan babası Liam'm da kanştığı uyuşturucu kaçakçılanyla ilgili büyük bir skandalın gerçeklerini ortaya çıkarmak için çalış- maktadır. Ancak bu araştırma Sean'ın yaşamını alt üst edecektir. Sidney Lumet'ın yönetiminde Andy Garcia, Richard Dreyfuss, Lena Olin, Ian Holm gi- bi sanatçılar oynuyor (1997 ABD. 113 dk). Kızlara Sor 23.00 Star 2 Güldürü j (AskAny Girf) - Taşradan şehre gelen genç, gü- zel ve toy bir genç kız olan Meg. akranlan gi- bi zengin ve yakışıklı bir erkekle evlenme hayalle- ri kurar. Meg, çalıştığı marketin sahibı olan ikı ya- kışıklı erkek kardeş arasında kalır. Yönetmen: Char- les VV'alters. Oyuncular: Shirley Mac Laıne, David Niven. Gig Young (1959 ABD.' 98 dk). 23.05 / TRT 2 / Carlito'nun ... Ayrıntı yanda Gerçeği Arayış 23.30 Show TV Gerilim (Final Analysis) - Olgun yaşta, yakışıkh, mes- leğinde başanlı bir psikolog olan Isaac geçmi- şı hakkında inanılmaz şeyler anlatan genç ve güzel birhastasının etkisine girer. Genç kadının ısran üze- rine Isaac, onun sorunlu ablası Diana'yı da tanır. Kardeşinden daha çetaci ve kışkırtıcı olan Dıana, de- vamlı gördüğü korkunç rüyalann etkisiyle esraren- giz olaylara kanşır. Bu arada otoriter ve karanhk ki- şiliklı Yunanlı kocası, genç kadının mutsuzlugunun başlıca nedeni gibi gözükür. Zamanla doktorla Di- ana arasında bir ilişkı başlayınca ışler daha da kan- şır... Yön: Phil Joanou. Oyn: Richard Gere. Kim Basinger. Uma Thurman (1992 ABD, 124 dk). TheMayor^ 24.00 CNBC-e Duygusal /C7\ (The Mayor of East Chicago) - 1950lerde ge- VTX çen hikayede 75. yaş gününü kutlamaya hazır- lanan Don Antonio Barracano. yaşamı üzerine de- rin düşüncelere dalmıştır. En çok huzura ıhtıyacı ol- duğu bır dönemde, aılesındeki sorunlar tek tek su yüzüne çıkmaya başlar. Don Antonio, aıleyi yeni- den bir araya getırmek ve sorunlan çözmek için elinden geleni yapacak olsa da işler beklediği gibı gitmeyecektir. Yönetmen: Ugo Fabrizio Giordani. Oyuncular Anthony Quinn. Marcia Grazia Cucinot- ta. Anna Bonaiut (1996 Italya, 87 dk). Sessiz Tanık 00.15 Kanal D Macera (Mute VVîtness) - Karen, erkek arkadaşı Andy ve kız kardeşi Billy, bır fılm çekimi için Mos- kova'ya giderler. Cç genç burada kendılerini tehlı- keli bir maceranın ıçinde bulurlar. Dılsiz olan Bılly bir gece bir maskeyi stüdyoda unuttuğunu fark ed- er ve geri döner. Genç kız burada bır cınayete tanık olur. Ancak kimse genç kıza ınanmaz. Yönetmen Anthony Waller. Oyuncular: Manna Sudina, Fay Ripley, Evan Rkhar'ds (1994 ABD, 95 dk). Aşknn Adına 01.40 Kanal D Dram (Crash Dive) - Ward Stewart. bir denizaltı gö- revine verilir. Denizaltı hareket etmeden önce- ki gece kasabada Jean admda çok özel bir kadınla tanışır ve ona ılk görüşte aşık olur. Ertesi gün deni- zaltına gittiğinde komutanı Devvey Connors ile ta- nışır. Conners, Jean'ın erkek arkadaşıdır. Yön: Arc- hie Mayo. Oyn: Tyrone Povver, Anne Baxter, Dana Andrevvs. James Gleason (1943 ABD. 106 dk). Fntuıa Öncesi 02.15 Show TV Dram (AftertheStorm)-Yıl 1936. Kayıkhanesi bir \Zs kaza sonucu yanan Amo, Küba'nın en iyi de- - ınzcTsı olarak tamnmaktadır. Bu nedente. denizde- ki kirli işler ona da bulaşmıştır. Azılı bir gangster olan Ortega, Arno'nun kendısı için çalışmasını is- ter. Bunun karşıhgında oldukça yüklü bır çek vere- cektir. Yön:Guy Ferland. Oyn: Benjamin Bratt, Ar- mand Assante. Milı Avital (2001 ABD. 100 dk). izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli Brian De Palma imzasını taşıyan 'Carlito 'nun Yolu', görülmesi gereken sürükleyici bir çalışma Gangsterin doğruyol savaşımı TRT 2 23.05| Carlito'nun Yolu - Cariito's Way / Yönetmen: Brian De Palma / Senaryo: David Koepp / Görüntü: Stephan H. Bu- rum / Müzik: Patrick Doyle / Oyuncular: Al Pa- cino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, John Leguizamo /1993 ABDyapımı, 144 dakika. TVServia-AtiDaDor- say ve Aün Taşçıyan'm sıuıduğu "Sinema Bü\ü- sü^nde bu hafta, Brian De Palnıa'nın yönettiği "Carlito'nun Yolu - Car- Bto's Way" adh fılm ek- ranlara gelecek. Yapım- da hayatını yoluna koy- maya çalışan bir gangs- terin yaşamı anlatılıyor. "O»>session'1 , "Dressed to Kifl" gıbı ilk filmle- riyle "jeni bir Hitch- cock" olarak tanımlanan Bnan De Palma, şimdi- lerde asıl yolunu bulmuş görünüyor. Bu yol, gangsterlerin öykülerini görkemli ve parlak bir si- nema ile anlatarak çağ- daş yasadışılık destanla- n anlatma yoludur. "Ya- rah Yüz - Scarface" ve Al Pacino ve Sean Penn'in performanslanyla öne çıkan film, izleyenlere keyifli bir seyir vaat ediyor. "Dokunulmazlar" gibi fılmlerden sonra, "Carli- to'nun Yolu" bunu doğ- ruluyor. Aslında, Brian De Pal- ma'yı, yalnız onu mu, bunca yönetmeni ve se- yirciyi gangster öyküle- rinin niye bu denli ilgi- lendirdiğini de anlamak güç değil. Onlaryüzyılı- mızın trajedi kahraman- lan çünkü... Trajedi kah- ramanlannın yaşadığı, düşünceyle eylemin çe- lişkisini yaşayan renkli kişilikler. Gitgide durup yerleşen toplumlanmız- da. geçmiş zamanın si- lahşörlerinin, savaşçıla- nrun, kovboylannın vs. kişilerin özellikJeri olan kaba güce, dişe diş mü- cadeleye, eyleme baş- \'urmak, çağımızda en çok onlann tek elinde olan bir şey. De Palma, bu özelliği en iyi sinemalaştırabilen sinemacı.Filmin şaşırtı- cı açılış bölümünden sonra işler biraz tavsıyor, ne denli renkli de olsa- lar, bu kişileri, bu konu- lan artık yeterince tanı- yoruz diye düşünebilinz. Ancak fılmin son yanm saatinde, De Palma işle- ri öylesine ele alıyor ve perdede öylesine bir ge- rilim yansıtıyor ki... Özellikle metro, istas- yon, yürüyen merdiven- ler, kalabalık kitleleri ba- nndıran "umumiyerler'' gibi mekânlan kullanışı olağanüstü. Bu arada "Dokunul- mazlar"daki Eisentein'a nazire o ünlü "merdiven bölümün nü unutama- yanlara. bu fılmin bu tür başanlı bölümleri bol bol içerdığini de anımsa- talım. Al Pacıno"nun bi- linen ustalığının yanı sı- ra, fılmin oyun açısından asıl süprizı Sean Penn'in avııkat kompozisyonu. "Dünkü çocuk", Ma- donna'nın eski kocası Penn'in kendisini fızik olarak da alabildigine değiştirerek çizdiği bu rol gerçekten de şaşırtıcı. "Caröto'nun Yolu", görülmesi gereken sü- rükleyici bir gansgterlik destanı. 10.40 Aile içi ilişkiler TV Senisi - Oya Cel- kan'ın hazırlayıp sundu- ğu * Yaşam Parametrea" programında bugün "aOe içi iüşldler" konusu ele alınıyor. Programa konuk olan Prof. Dr. Nevıat Tarhan konu hakkında izleyenle- ri bilgilendiriyor. NTV 21.05 tv8 18.40 Işıkara konuk oluyor TV Servisi - Söyleşi programı "Sesli Düşü- nenler"in bugünkü bölü- müne, deprem uzmanı Prof. Dr. AhmetMete Işı- kara konuk oluyor. Sedef Kabaş'ın hazır- layıp sunduğu yapımda Işıkara, "İstanbul depre- me ne kadar hazır" ko- nusuna açıklık getiriliyor. CNNTürk 23.00 Erken seçim ele alınıyor TV Servisi - "Eğrisi Doğrusu" programının bu haftaki bölümünde, erken seçim konusu ele alınıyor. Prof. Dr. HurşitGü- neş'in konuk olarak ka- tıldığı yapımı, Taha Ak- yol hazırlayıp sunuyor. Töre kurbanı güzel gelinTV : Servisi - Başlık parası uğ- runa gerdek gecesi ölen dama- dın beş yaşındaki kardeşiyle ni- kâhlanan çileli gelinin öyküsü. CahitAtay'ın 1965'teyazdı- ğı, tiyatrolarda müzikal olarak sahnelenen ünlü oyunundan HaBtRefiğ'ın 1974'teuyarladı- ğı "Sultan Geün'', köylerimiz- de başlık sorununu derinliğine işleyen, bu yanlış ve haksız gö- renek yüzünden kadının hâlâ instn ve eş olarak görülmeyip, bir mal gibi degerlendirılmesi- ni ve bunun acı sonuçlannı ser- gileyen, güldürü motifleriyle süslü bir kırsal kesim taşlama- sı. İyi anlatılmış, iyi oynanmış, ancak tiyatrosundaki sihirli et- kiyi yakalayamamış özenli bir çalışma. Güldürü ögesini öne çıkara- rak mantıksız, dayanıksız ku- rallan keskin bir dille eleştiren "Sultan GeHn"i izleyenler gü- lerken üzülüyor, üzülürken de gülüyorlar. Başlık parası için anası ve babasınca köyde hayvan gibi açık arttırmayla dört bin liraya ağanın hastalıklı oğluna mal gi- bi satılan Sultan (Şoraj). dama- dın düğüne\inde havaya sıkı- lan kurşunlardan ürkerek kalp- ten ölmesi üzerine gerdeğe gir- meden dul kalır. Kayınbabası da başlık parası boşa gitmesin diye, satın aldığı gelinini, dün- yadan habersiz beş yaşındaki küçük oğluna nikâhlar. Kara yazgıya boyun eğen uy- sal gelinin, gerdek kocası ol- masını bekleyerek tam on yıl dadılık edip büyüttüğü Veli, on beş yaşına geldiğinde "abla" dediği kansı Sultan' a, başkabir kıza sevdalı olduğunu söyleye- rek evden kaçar. Kucağında kundaktaki bir üçüncü damat adayıyla kalan Sultan, yaşamı- nı yine beşik sallayarak geçir- meye hazırlanmaktadır. Star 17.30 Sultan Gelin - Yön: Halit Refığ / Oyn: Türkân Şo- ray, Ali Özoğuz, Renan Fosforoğlu, Şener Gezen, Cemil Paskap, Handan Adalı, Müşerref Çapın/1974. 'Seçim Meydanı' TV Servisi - AB Kma, seçime giden Türkiye'nin liderlerini ağırlamaya de- vam ediyor. "Seçim Mey- danı" programına konuk olacak yedinci lider Cumhunyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal. Canlı olarak ekrana ge- len programda Baykal, partisinin politikasını, programını, projelerini ve \-aatlerini açıklıyor. CNNTürk 21.10 Hacı Bektaşi Veli törenleri T\ 7 Servisi - CüneytÖz- demir'in hazırlayıp sun- duğu "5 N İK" progra- mında bu akşam, "39. Hacı Bektaşi Veti'yi An- ma Töreni"nden görün- tüler ekrana geliyor. Canlı olarak yayımla- nan programda, semah gösterileri, cem törenle- ri, paneller ve tiyatro gös- terilerinden kesitler sunu- luyor. TKT2 22.25 Gösterime giren filmler TV Servisi - Sinema dünyasından haberlersu- nan "Bejazperde^yi, si- nema eleştirmenleri Mehmet Açar, Tuna Er- dem, Ali Hakan ve Alin Taşçıyan karşılıklı soh- bet ortamında sunuyor. Yapımda ilk olarak, halen sinemalarda gösterimde olan u Rüzgarla Konu- şanlar", "Açık Hat" ve "Scooby-Doo" filmleri- nin değerlendirmesi ek- rana geliyor. Programın "Ev Sine- ması" bölümünde ise "GörevimizTehlike","Er Ryan'ı Kurtarmak" ve "Müfreze" filmlerinin D- VD'leri hakkında tanıtıcı bilgiler veriliyor. Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Bir Kadın Kayboldu 11.35 Dizı: Şaşıfelek Çıkmazı 12.30 Dı- zi: Bızım Evin Hallerı 13.00 Haberler 13.30 Dızı: Senı Daima Seveceğım 14.30 Dızı: Cosby 15.00 Yabancı Film: Flandra Köpeği 16.30 Yaz Oyunlan 17.30 Dızı: Flipper 18.00 Haberler 18.30 Yer- li Film: Boş Çerçeve 20.00 Haberler 20.40 Hava Du- rumu 20.45 Dızr. Ayrılsak da Berabenz 21.20 Yaban- cı Film: Telefondaki Mesaj 22.55 Dızı: Gızem Avcı- sı 23.45 Belgesel: Kaplan Köpekbalıkları 00.35 Ya- bancı Film: Orümcek ve Sinek (0 312 490 43 00) 10.35 kültür.net.trt 11.00 Haberler 11.10 Belgesel: Dalgıçların Dunyası 11.25Spor11.35YurtTuru 12.10 Eko- nomı Haberlerı 12.35 Iş Günü 13.00 Haberler 13.10 Spor 13.35 Dünya Gündemt 14.35 Gune Duşen 14.40 Belgesel: Bilım ve Yaşam 15.05 PC Dunyası 15.40 Kultur ve Sanat Rehberi 16.05 Yurt Bülteni 16.15 Eğı- tim Dunyası 17.35 Büyuteç 19.00 Haberler 19.45 Ekogün 19.50 Spor Haberlen 20.00 Akşama Doğru 20.25 Deprem 21.10 Ekodinamık 22.00 Haberler 22.25 Beyazperde 23.00 Ingılızce Haberler 23.05 Ya- bancı Film: Carlito'nun Yolu (0 212 259 72 75). 09.00 Dort Mevsım Kadın 10.05 Oku- yalım Konuşalım 10.30 GAP Haber 10.45 Dizı: Bizim Mahalle 11.15 Dızi: Can Suyu 11.35 Yörelerimiz Türkulerimız 12.05 Çız- gı Fılm: Robocop 13.00 Iş Dunyası 13.45 Belgesel: Balıkçılığımız 14.15 Şafak Operasyonu 14.35 Belge- sel: Fırat'ın Türkusu 15.20 Dızı: Yahya Kaptan 16.05 Dogayla Barış 16.25 Bir Nefes Anadolu 17.20 Adım Adım Anadolu 17.45 Eğıtım Dunyası 18.00 Dızı: Sak- sıdaki Ağaç 18.30 Belgesel: Ata Yadıgân 18.58 TRT 3'e Geçiş 19.00 2002 Avrupa Atletızm Şamp. 24.00 Türkiye Yuzme Birincıliği 01.00 Kapanış. 10.00 Anadolu Üniversitesi Açıköğre- tim Fakültesi Ders Prog 13.30 TSM Stüdyo Konsen 14.50 At Yarışlan 18.30 Açık llköğretım Okulu lletişim Rehbertık ve Ders Prog. 19.30 Açıköğretım Lisesi lletişim ve Rehberlık Ders Prog. 20.00 Şarkılar Bizi Söyler 21.10 Bir Solist 21.30 Anadolu Üniversitesi Açıköğretım Fakültesi Ders Prog.00.30 Turkü Şöleni 02.00 Kaparuş. - 10.00 Yerli Film: An Bu Gençlik 11.30 Gümüşhane Evlerı ve Sarıçıçek Köy Odalan 12.00 Dizi: Gülşen Abi 12.30 Dizı: Bizım Evın Halleri 13.00 Haberler 13.30 Uzakta- ki Yakınlarımız 14.35 Dizı: Karanlıkta Koşanlar 15.30 Yerli Film: Oyun Bitti 17.30 Klipler 18.00 Haberler 18.25 Dızi: Çiçek Taksı 19.15 Dızi: Bizım Evın Halleri 20.00 Haberler 20,45 Dızi: Ayrılsak da Berabenz 21.25 Dizı: Ikıncı Bahar 22.20 Deniz Magazin 22.50 Ekodi- namık 01.00 Gece Haberleri. 09.50 Çızgı Fılm Kuşa- ğı (Nınja Kaplumbağa- lar, Şınnler) 11.00 Se- vimlı Kahramanlar 12.00 Dızı: Çılgın Bedış 13.00 Haberler 13.20 Yerli Film: Biz Ayrıla- mayız 15.00 Haber 15.10 Çız- gı Film Kuşağı (Dıgımon. Se- vimlı Kahramanlar) 16.20 Ya- semınce 17.00 Haber 17.20 Dızı: Aşk Meleğı 18.20 Dızı: Ruhsar 19.30 Ana Haber 20.15 Günün Yorumu 20.20 Spor 20.35 Olacak O Kadar 21.45 Neler Oluyor Hayatta 23.15 Dızı: Bayanlar Baylar 00.15 Yabancı Film: Sessiz Tanık 01.30 Gece Haberlerı 01.40 Yabancı Film: Aşkım Adına (0 212 215 51 11). m 09.30 Çızgı Fılm: S§ T\ğ Bıtmeyen Hıkâyemm " w 10.05 Çızgı Fılm: Tex Avery 10.40 Çizgi Sinema 12.00 Dızi: Gurbetçıler 13.00 Gün Ortası 13.30 Çızgı Fılm: Tex Avery 14.05 Çızgı Film: Bitmeyen Hıkâye 14.45 Dizı: İlişkiler 16.00 Dizı: Sıcak Saat- ler 17.00 Dızi: Aşk ve Nefret 18.00 Dızı: Masum Aşk 18.55 Dızı: Maria Barrio 20.00 Ana Haber 20.55 Spor Haberlerı 21.00 Dizi: Çocuklar Duyma- sın 22.15 A Takımı 24.00 Ya- bancı Film: Cankurtaran Kızlar 01.30 Gece Yarısı Ha- berleri (0 212 291 10 00). 08.00 Dızı: Fırtına- lıGünler 09.00 Di- zı: Maria Clara 10.00 Dızi: Samantha 11.00 Çızgi Film Kuşağı: Örümcek Adam, Müthış Ikızler 12.00 Dı- zi: Sıdıka 13.00 Dızı: Mırasye- diler 14.00 Keyıflı Saatler 16.00 Yerli Film: Köçek 18.00 Yerii Film: Talihsiz Yavrum 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Spor Sayfası 21.15 Di- zı: Kanlı Nigar 22.00 Dızi: Aş- kına Eşkıya 23.00 Göster Ken- dını 23.30 Yabancı Film: Ger- çeği Arayış 01.30 Showspor 01.45 Haber Hattı 02.15 Ya- bancı Film: Fırtına Öncesi 04.00 Yabancı Film: Kadınlar ve Erkekler 05.30 Yerli Film: Kızımla Beraber Ağladık (0 212 355 0101). ı _ - r 10.15 SağlıkRa- I I V poru 11.15 Eko- nomı 11.35 Ya- kın Plan 11.45 E-Net 11.50 Li- festyle 12.00 Günun Içınden 14.10 NTV'ye Sorun 15.10 Yakın Plan 17.00 Haber 17.35 Spor 17.45 Gece Gündüz 18.10 Seçim Zamanı 19.05 Yakın Plan 19.35 Spor Gün- demı 20.30 Gündem Dışı 21.05 Seçim Meydanı 23.00 Haberler 23.05 Golden Le- ague (0 212 335 00 00). 07.00 Çizgi Film Kuşa- ğı 08.30 Dızı: Kayıp Çocuk 09.30 Yerli Star Film: Üşütük 11.30 Dızı: Baskul Aılesı 13.00 Gün Ortası 13.10 Dızı: Zuhre 14.30 Yarışma: Otel 15.50 Dızı: Fırtı- nalar 17.30 Yerli Film: Sultan Gelin 19.30 Star Ana Haber Bülteni 20.20 Yerli Film: Ha- babam Sınıfı 21.40 Yabancı Film: Kaplan Pençesi 3 23.30 Bana Evet De 00.15 Gece Hat- tı 00.30 Spor Gecesi 01.10 Ya- rışma: Otel 02.30 Ana Haber Bülteni (Tekrar) 03.20 Yaban- cı Film: Sihirbazlar Kralı (0 212 448 80 00). 07.00 Kral TV Müzik yayını (Canlı) 20.30 S- tar2 Ana Haber Bülte- ni (Canlı) 21.00 Ya- bancı Film: Yoksa Bebek mi? 23.00 Yabancı Film: Kız- lara Sor 01.00 Kral TV Müzik Yayını (0 212 448 80 00). 07.40 Fınans Bultenı 08.50 Spor 09.10 Pa- rametre 10.20 Ekonomı 10.45 e.com 11.57 Yaz Havası 12.10 Parametre 13.00 Ajans 13.35 IşYemeğı 14.40 artınfo 15.20 Stıl 16.15 Dunya Gözuyle Ekonomı 16.35 Parametre 17.00 Man- şet 18.30 Frekans 19.05 Soru Cevap 20.00 Bugün 21.10 5N 1K 21.55 Magıc Lıfe Info 22.05 Eğnsı Doğru- su 00.30 Frekans (0 212 478 50 00). 08.05 TV8'de Bu Sabah 09.35 Ekonomi 10.00 Haber Bülteni 10.20 Ekonomi 10.40 Yaşam Parametresi 11.00 Haberler 11.35 Terazının Kefesı 12.40 Satır Arası 13.40 Tatile Çıkıyo- rum 14.45 Trend 15.20 Ekonomi 15.55 Trend 16.00 Haberler 16.20 3. Seans 17.35 Tatıl Rehben 18.00 Ha- berler 18.10 Fotoportre 18.40 Seslı Düşünenler 19.30 Tatile Çıkıyorum 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yorum- suz 22.00 Uzaktakıler 23.00 Gençlerle Soru Yorum 00.35 Haber Masası 01.35 Yorumsuz 03.10 Yabancı Film: Savaş Türküsü (0 212 288 51 52). 06.40Fılm: RandevuO8.1OYabancıFilm:A r a k l Bulasın 09.55 Yabancı Film: Ame- rikan Sapığı 2 11.20 Yabancı Film: Masu- mıyet Kaybolunca 12.50 Yabancı Film: Beceriksiz Ekip 14.10 Film: Hızlı Yemek 15.50 Yabancı Fılm: Senli Ben- lı 17.50 Yabancı Film: Haftasonu 19.25 Yabancı Film: Harold Smıth'e Ne Oldu? 21.00 Yabancı Film: Korku- luk 22.25 Dızi: Evlı Erkekler: Gerçeğin Soğuk Yuzü (AJt- yazılı) 22.55 Dızi: Oz: Oz'da Heyecan (Altyazıh) 23.45 Di- zı: Kod Adı: Çete 00.35 Playboy VJ(0 212 336 15 15). 08.30 Papatya Falı 11.00 Ferah Ferah 13.30 \ Gonul Bahçesı 16.30 Sarı Şeker 19.00 Ger- çek Kesıt 20.00 Flash Haber 21.00 Şakacı 22.00 Yaz Magazin 23.00 Golgenin Ötesi 00.30 En lyı Khpler 02.30 Metronom (0 212 256 82 82). 10.25 Robotık 11.20 Dünyadan Çıkış 12.15 Timsah Avcısı 13.10 Fır- tına Alarmı 14.05 2000'ın Ötesinde 15.00 Discover Magazin 16.00 Uçak Tutkusu 16.30 Gökyüzukolık 17.30 Keşif Güncesi 18.25 Gordon Köpek- balığı 19.20 Savaş Alanı 20.15 Kayıp Uygarlıkların Peşinde 21.10 Büyük Depremler: Izmit-Turkıye 22.05 Fırtı- na Geçirmez 23.00 Göklerdekı Okul 24.00 Gökyüzukolık 01.00 Uçak Tut- kusu (0 212 288 75 75). 10.00 Piyasa Ekranı 10.10 Tahvil Bono Piya- s a s ı 1 0 - 1 5 D ı s Piyasalar 10.30 Ekonomi Haber Özetleri 12.00 Fınans Cafe 13.45 Zı- le Doğru 14.00 Piyasa Ekranı 14.40 Sektör Raporu 16.00 Son Baskı 16.30 Borsa Kapanış 17.00 Platform 17.35 Dış Borsalar 18.00 Kampus 19.00 The Sımpsons 19.30 Dizı: Se- infeld 20.00 Dizi: Hadi Vur Beni 20.30 Dizi: Evli ve Çocuklu 21.00Dizı: Ros- v.eii 22.00 Film: Night Falls On Manhattan 24.00 Film: The Mayor Of East Chicago (0 212 330 01 01). D 13.00 Italya'nın Muhteşem Bahçeleri 14.00 Yarasalar 15.00 Insanların Gezegenı: Mılyar- Ian Beslemek 16.00 Bilim Çağı 17.00 Sınırsız Dunya: Seller 18.00 Italya'nın Muhteşem Bah- çelen 19.00 Bılim Çağı 20.00 Bitkilerın Dunyası 21.00 100 DoIarlıkTaksiTuru 21.30 Yeryüzünün Nabzı 22.00 Doğanın Kâbusları: Kara Dul 23.00 Tabu: Yamyam Ka- bıleler 24.00 Bır Gunlük Iklım Turu 01.00 Doğanın Kâ- busları: Kara Dul (0 212 293 00 68). 09.30 Dızı: Eltiler 10.30 Her Sabah (Canlı) 12.30 Dızı: Maria 14.00 Denver 15.30 Klip Shop 17.00 Dızı: Tırvana 18.00 Dızi: Bize Ne Oldu 19.00 Haber 20.15 Dızı: Evimiz Olacak mı? 22.00 Telekrıtık 23.30 Dizı: Gızlı Dosyalar 00.30 Haber 01.00 Yabancı Film: Silahların Günü (0 212 454 56 00). Sağlık Raporu Sağlıklı zayıflama Seçim Meydanı Ali Kırca soruyor CHP Lideri Deniz Baykal yanıtlıyor 24 Saat Banu Güven Sıyasette bugün ve yarın bugün www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog