Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ZİYERBEY KÖŞKÜ İIhan Selçuk ' CurT*Xjry<e( Cag PHzarlana JLŞ Tüıkoca*ı Cad NoJ9 41 .lutaf'kuabC ıH334lOgalofiu-İ5anbulTd (212)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ÎSLAMÎYETGERÇEĞÎ4 (Islamiyet'te Ekonomı Polıtıkası) 7 S . YILS^YI. 28071 / 500.000 TL (KDVıçmdej KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ11945-1991) DenizBaykal, 'Vakit kalmadı. Tarihi bir kavşaktayız. Gelin el ele verelim. Çaü CHPdir' dedi Birlik çağnsıTEMASLARI SÜRÜYOR Derviş kararını bugün verecek • "Artık arayışlanmı sonuçlandırmalıyım" dıyen Kemal Derviş, karannı bugün verecek. Derviş gün boyu süren temaslannda '•Onemli bır adıırf olarak nitelendirdıği Denız Baykarın solda birlik çağnsını değerlendirdi. # Dervış, gece geç saatlere kadar Cem ve Özkan'la gelinen noktayı görüştü. Bugün bazı sivil toplum örgütlerinin Baykal ile Cem'e "Özveride bulunun. Bütünleşme CHP çatısı altında, Derviş liderliğınde olsun" çağnsında bulunabileceği bildirildi. • 4. Sayfada YTP'YE KATILIMLAR Cem, BaykaVı erçekçi ufmaaı • YTP Genel Başkanı tsmail Cem. gazetecilerin CHP lıderi Denız Baykal'ın çağnsı ile ilgili sorulannı yanıtsız bıraktı. Cem, '"Biz. burada gerçek bir gündemı hayata geçınyoruz. uyguluyoruz. YTP güçlenerek yoluna devam edecek" demekle yetindi. • YTP\e ılk kez DSP kökenli olmayan mıllenekıli katılımlan oldu. Demırel'e yakınlıklarıyla bilinen Rıfat Serdaroğlu ve Ibrahım Gürdal YTP'lı oldu. Gürdal. DYP kuruculan arasında yer ahrken Serdaroğlu da bugüne dek DYP-ANAP çizgısınde polıtika yaptı. • 4. Sayfada DEMİREL EKİBt KOPUYOR ANAP'ı baraj telaşı aldı # Yılmaz yönetımınden duyulan rahatsızlığa ek olarak, partinın seçım barajının altında kalacağı kaygısı, ANAP'tan kopuşlan başlattı. Rıfat Serdaroğlu ve Ibrahim Gürdal'ın istifalarıyla ANAP'ın milletvekili sayısı 77'ye düştü. Yaşar Topçu. Murat Başesgioğlu ve Yücel Seçkiner'in adlan istifa edecekler arasında yer alıyor. # Erkan Mumcu ise ANAP lideri Yılmaz'ın "Partıde önün açık, partinin geleceği sensin. Birlikte çalışalım" önerisıne temkinli yaklaşıyor. Mumcu kanadı. Yılmaz'ın önerisini "zaman kazanma" olarak nitelendiriyor. Yılmaz'la ipleri koparan Okuvan'ın ise karannı netleştirmediği belirtılıyor. EMINE KAPLAN'm haberi • 5. Sayfada ÜNLÜ'DEN ELEŞTIRİLERE YANIT: Kemal Derviş'e endeksli değilim # Derviş'e yakınlığı nedeniyle eleştirilere hedef olan Devlet Bakanı Fikret Ünlü, "Derviş, ekonomiyı canJandırmak ıçin. 4 Kasım'da ortaya çıkacak sıyasi iktidann gücünü çok önemsiyor. Benim çabam Türkiye'nin Derviş'ten daha fazla yararlanması. Ancak genel başkanhk gıbi bir iddiası yok" dedi. # Derviş'in bürosu ve damadı ile ilgili ıddialan "kötü nıyetlı" olarak değerlendiren Ünlü, "Emre, damadım olduğu için söylemıyorum, çok başanlı bir bankacı. Aıle dostumuz Yağcı kendısini davet edince ve ısrarlı olunca Inter Yatınm'a geçti. Bunda anormallik nerede?"' dedi EBRL TOKTAR'ın haberi • 6. Sayfada HerkeS SOrumlU OİSUn CHP lideri Baykal, YTP ve Derviş'e sürpriz bır çağn yaparak "Bu aynşmalan, dağınıklığı makul karşılamak mümkün değildir. Türkiye önümüzdeki seçimde bütünleşme noktasına gelecek. Artık 12'ye 5 var. Vakit kalmamıştır. Herkes lütfen sorumlu olsun. Herkesi kucaklamaya hazınz. Bir araya gelmenin yolunu bulmalıyız. Artık oyalanma şansı kalmadı. Herkesi ciddiyetle harekete geçmeye çağınyorum" dedi. CÜÇİÜ bir iktldar Türkiye'nin ekonomik krizden etkin bır yönetımle çıkabılmesi için güçlü, çağdaş bir iktidara ıhtiyaç bulunduğunu vurgulayan Baykal "Bu yönetimi birlikte bulmalıyız. Oturup konuşalım. Bunun nasıl gerçekleşeceği bir muamma değil. Ortada CHP var. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yapan parti, yükselen bir siyasi güç. CHP böyle bir bütünleşmenin çatısıdır, odağıdır. Bir başka şey önermeyi bile düşünen kimseyi görmedim" değerlendirmesinde bulundu. let bakanlığından istifa eden Kemal Der- viş, siyasal karannı açıklama noktasına gelirken CHP lideri Baykal, dün sürpriz bir çağn yaptı. "Tarihsel bir çağn" yaptığını vurgulayan Baykal, "Gelin el ele verelim. Bir yol bulahm" dedi. Bay- kal, şu değerlendirmelerde bulundu: - Derviş'in başanlı olması gerektığine yürekten inanıyorum. Cok doğru bir noktaya yönelmiştik. Bu aynşmalan, da- ğınıklığı makul karşılamak mümkün de- ğildir. Türkiye önümüzdeki seçimde bü- tünleşme noktasına gelecek. - Derviş'le programlanmış yeni bir gö- rüşme söz konusu değil ama ne yapıyor, çok iyı biliyorum. Sayın Derviş de dü- MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başka- nı Deniz Baykal, YTP ile Ke- mal Derviş'i CHP çatısı altında bır- leşmeye çağırdı. YTP Genel Başka- nı İsnıail Cem'in "Ittifaklar hiç umurumda değil" sözlenne tepkı gösteren Baykal, "Derviş'i rahat bıraksınlar, birileri de gaz verme- yi bıraksın. Bırakın sağduyuyla karar alsın. Bize sözü var, nikâh kıydık yaklaşımları da doğru değil" dedi. Cağrıda bulunduğu kesimlere "Geçmişin, kişiliklerinizin, angaj- manlarınızın tutsağı olmayın" diye seslenen Baykal, "CHP'nin bize yük- lediği kucaklama görevini yüklen- meye hazınz" açıklamasını yaptı. Dev- Sessiz sessiz akan bir su Hasan Akarsu Hasan Akarsu bir öğrermen yazar. Dergilerde başlayan yazarlık yaşamı 1982 yılında kitaplarla devam etti, günümuze kadar Sekiz şıir kitabının ardından çoğu dergimızde çıkan yazıiarını i ç e r e n d e n e m e ve günlükleriyle sürdürdü yazın yaşamını. Bu sessiz sessiz akan şairimizi ve şıirlerini siz de seveceksiniz. jÇumhuriyet Bayinizden istemeyi unutmayın. Pffl €f C /71f1 Y fl Ifl 11 flfl Pfa 8 da - yüzyü sonra meydana gelen büyük sellerde. kentin tarihi Eski Şehir lasmına gelmeye başla- -* ' U S İSMlUt UllinUU yansu ıar ^1881'deaçılanÇekUlusalTiyatrobinasınınbodrumkatınakadarulaştı.Yollardakiotomo- billerin neredeyse üzerlerini kapatan sel nedeniyle başlatılan kurtarma çabşmalan botlar ve kayıklarla sürdürülebiliyor. • 8. Sayfada (REUTERS) Talabani ABD'ye açık davet # Irak Kürdistan Yurtse- verler Birliği lideri Celal Talabani, VVashıngton'ın, Irak lideri Saddam Hüse- yin'i devirme çabalan çerçevesinde, kendi örgütü- nün denetimi altında bulu- nan Kuzey Irak'taki askeri üsleri kullanmasını mem- nuniyetle karşılayacak- lannı söyledi. # Talabani, Iraklı muhalif- lerin, ABD Başkanı George W. Bush'un Irak rejimini devırme konusundaki cid- dıyetine ikna olduklannı kaydetti. • 11. Sayfada Dağhk Karabağ Aliyev - Koçaryan buluştu # Azerbaycan Cumhurbaş- kanı Haydar Aliyev ve Er- menistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, bir yılı aşkın bir süreden bu yana ilk kez Ermeni işgali altın- daki Dağlık Karabağ soru- nunu ele almak üzere Nah- civan-Ermenistan sınınn- daki Sederek'te dün bir araya geldi. • 10. Sayfada rÜRKER'DEN DERVİŞ'E ÖRTÜLÜ SUÇLAMA M 5. Sayfada ALMANYA'DA AKP'YE YAKIN TAKİP • 8. Savfada ÎSRAİL DUVARI FİLlSTÎN't BÖLDÜ • 10. Sayfada FUTBOLCUYA OFSAYTSIZ LİG MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCA\UREK TÜPkiye'yi Yönetecek Kafa! Melih Aşık yazmasaydı AKP Genel Başkanı Re- cep Bey'ın iktidara geldiğinde ıç ve dış borçtan na-" sıl ödeyeceğini açıklayan mucize reçetesinin farkı- na varmayacaktık. Recep Bey, NTV'de Ali Kırca'nın sorularını yanıt- larken devletın borçlarını belediye başkanlığı döne- minde uyguladığı bir formülle ödeyeceğini söylemış. O zaman alacaklı müteahhitleri çağırmış, "Benden • Arkast Sa. 8, Sü. 1 'de Türkiye eğitimde sınıfta kaldı # Eğitim-Sen'in araştırmasına göre, Türkiye'nin eğitime ılışkin göstergeleri, AB üyelerinin yanı sıra AB'ye aday diğer ülkelerin de çok gerisinde. Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı, erkeklerde yüzde 7.5, kadmlarda yüzde 25.9 iken bu oran Bulgaristan'da erkeklerde yüzde 1.2, kadmlarda 2.6. • 8. Sayfada Sezer <den basın cezalaraıa itiraz 9 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Avrupa Birliği uyum paketinde yer alan, basıncezalannı yeniden düzenleyen çerçeve 9. maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvnrdu. Sezer, yüksek para cezalannın anayasaya aykın olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Sezer, Iş Güvencesi Yasası'nı ise onayladı. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Baykal'ın Çıkışı ve Demipel'in ANAP Operasyonu... Her gün yeniden yapılıp bozulan siyaset kulesinin dünkü gündeminde iki temel konu vardı: - Baykal'ın çağnsı... - ANAP'tan kopmalar... CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, DervJş-Cem etrafında gidip-gelen senaryolan izlemekle yetini- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog