Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet ı ı t a p 1 a r ı DEĞÎŞİK GÖZLE Necati Cumalı f O.nhurtye( C^ Pazaıiama 4.Ş Türkoragı Cad. NoJ*4l ^ kltâj kulübü 34334) Cağaloglu-lsanbtıl Tel r212) 514 01 96 Cumhuriyet Cumhurryet k ı t a p I a r ı ÎSLAMÎ (Islarnı Erdo »^ kitap kulûbû 343 <« 79. YIL SAYI: 280S7 / 500.000 TL (KDv,ç,nde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ11924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 11 AĞUSTOS Artîz olmak istiyorum Stüdyoda fotoğraflar çektirdi, kast kataloğuna ölçüler verildi ve uzun bekleyiş başladı. Reklam yıldızı olmak bir fesadüf işi değil, o ürünü tanıtmak için uygun fip olup olmadığınız, onlarca kişi arasından belirlenecek. Bunun için... Reklamları izleyin! Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. 55 yaşında asi çocuk AAoğollar dışında Türk sinemasına 200'den fazla film müziği yapan Cahit Berkay, 3 0 yıl öncesinin gençleriyle bugünün gençlerini bir arada tutabilip heyecanlandırmayı başarmanın sırrını anlattı Hatice TUNCER'in röportajı 7. Sayfada. Haftanın Pazar Konuğu Aydın Doğan D o ğ a n Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, "Yayın organını, bir gün I a z ı m o I u r zihniyetiyle almak yanlış. Ben hıçbır z a m a n sıyasi iktidarlardan guç almayı, voli vurmayı düşunmedim." Leyla TAVŞANOGLU'nun röportajı 12. Sayfada. Doğan Grubu destekliyor Medyada yeni ga^ete Sabah gazetesınden, Medya Grup Başkanı Zafer Mutlu'nun da aralarında bulunduğu bir bölüm yönetici, yazar ve muhabir ayrıldı. Ayrılan ekibin yeni bir gazete çıkarmak için hazırlıklara başladığı belirtildi. 8. Sayfada. Kemal Derviş 'Siyasal bölünmüşlüğü aşmak için çaba sarf edeceğim' dedT Ve istifa ettiİStlfa fazla SÜrprlZ Olmadl Kemal Dervış, önceki gün Başbakan Bülent Ecevifle yaptığı göriişmenın ardından dün sabah Hazine'de yaptığı açıklamayla ıstifasmı kamuoyuna duyurdu. Siyasal bölünmüşlüğü aşmak için çaba gösterdığini belırten Kemal Derviş, "Başbakan Ecevit hem bu çabayı sürdürmek hem de hükümette devam etmenin doğru olmayacağını ifade etti. Artık bugün istifa ediyorum. tstifa mektubumu Başbakanlık'a gönderdim. Zaten fazla sürpriz olmayacak"' dedi. • 6. Sayfada Masum Türker yeni Ekonoml Bakanı Derviş'm ıstifası boşalan ekonomiden sorumlu devlet bakanhğı görevine Nami Çağan'ın atanması beklenırken sürpnz bir şekılde Masum Türker atandı. Ecevit"in. ekonomist ve Nokta dergisinın de sahibı olan Türker'i tercih etmesinde, seçim öncesinde bir milletvekılını daha 'bakanlık' görevine getirerek grubu memnun etme çabasının etkili olduğu belirtiliyor. Türker, yaptığı basın toplantısında, ekonomik programm devamlılığına özen göstereceğini söyledı. • 6. Sayfada ÎSTÎFANIN YANKILARI MHP memnun # Devlet Bahçelı, Kemal Derviş'in istifasını "Geç kalınmış bir karar" olarak nitelendirdi Tunca Toskay da, "Siyasete airer, boyunun ölçüsünü ahr" dedı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise istifanın ekonomiyi etkılemeyeceğini söyledı. • 6. Sayfada DERVÎŞ-DSP ÎLÎŞKİSÎ Paylaşılamadı # Kemal Derviş, Türkıye'ye geldiğinden bu yana "paylaşılamayan siyasetçi adayı" oldu. Derviş'e DSP. CHP, ANAP, ve SHP'den "Bıze katıl" çağnlan yapıldı. Kemal Derviş'i Başbakan Ecevit ve DSP yönetiminin baskılan ıstifaya görürdü • 6. Sayfada HÜKÜMETTE 17AY Tartışılan bakan # Şubat krizi sonrasında ekonomiden sorumlu devlet bakanhğı görevine getirilen Dervış göreve gelır gelmez ekonomideki kilit noktalara yeni isımler atayınca Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova istifa ehnek zorunda kaldı. • 6. Sayfada Devlet Bahçeli, AB paketine destek veren Meclis'i ve partileri ağır bir dille suçladı: 6 parti PKK'nin hizmetinde Terör örgütü ödüllendlrildi' tdam cezasının kaldınlmasıyla bölücü terör örgütünün ödüllendirildiğini sa\Tinan Bahçeli, AB paketine destek veren partilerin, PKK'nin Öcalan'ın serbest kalması hedefine ortak olduklannı söyledi. Bahçeli, "6 siyasi partinin, idam cezasını kaldırarak yerine getirdikleri düzenleme bu amaca hizmet edebilecek niteliktedir" dedi. 'İttifak arayanların sonu hüsran1 Devlet Bahçeli, "sunı hükümet" arayışlannın yalnızca ülkeye değil planlayıcılan ve figüranlanna da bir yarar getirmeyeceğini kaydederek bu çabalann hüsranla sonuçlanacağını söyledi. MHP lideri Bahçeli, "Bu çevreleri, yeni bloklar ve ittifaklar oluşturma arayışına sevİc eden temel endişe, siyasi gelecek telaşı ve ikbal hesabıdır" dedi. 'MHP'nln raklbl yoktur' MHP'nin seçimin en güçlü partisi olacağını ıleri süren Devlet Bahçeli, "MHP'nin rakibi yoktur, yanş içerisinde olduğu siyasi partiler vardır" görüşünü dile getirdi. Bahçeli, DYP lideri Tansu Çiller'in MHP'siz hükümet istediği yönündeki açıklamalannın anımsatılması üzerine, "Başarabiliyorlarsa uygulasınlar" dedi. • 4. Sayfada Bodrum yalancı cennet # Bodrum dogal güzelliği, denizi. güneşı ve gece hayatı ile Türkiye'nin en fazla turist çeken beldelennden birisı. Döviz karşılığı venlen hızmetler yönünden yabancı turist için adeta cennetken Bodrum'da yaşayanlar için bir cehennem. Bodrum'daki yüksek fiyatlar nedeniyle yerli tunstler planladıkları tatil sürelerini kısaltırken sürekli yaşayanlar ise evlerinden çıkamaz hale geldiler • 9. Sayfada Yunanistan son yıllarda silahlı kuvvetlerini küçültürken güçlü silahlar almaya başladı Orchıya 2.5 milyar EuroTuk silalı 9 Başbakan Kostas Sımitis ile Savunma Bakanı Yannıs Papandoniu arasında vanlan mutabakat sonucu. önümüzdekı beş yıl ıçınde Yunan silahlı kuvvetleri eskisine göre ıki misli daha güçlü hale gelecek Silahlı kuvvetlennı daha profesyonel hale getirmeyi amaçlayan yeni stratejı dört önemli silahlanma programını içenyor. MURAT İLEM ATtNA - Yunanistan'ın son yıl- larda silahlı kuvvetlerini sürekli ye- nileme çalışmalanna girmesi dik- kat çekerken küçültülen orduya güçlü silahlar alınmaya başlandı. Başbakan Kostas Simitis ile Savun- ma Bakanı Yannis Papandoniu arasuıda vanlan mutabakat sonucu, önümüzdeki beş yıl içinde Yunan silahlı kuvvetleri eskisine göre iki mish daha güçlü hale gelecek. Si- lahh kuvvetlerini daha profesyonel hale getirmeyi amaçlayan yeni stra- teji dört önemli silahlanma progra- mını içeriyor. Silahlanma program- lan ile ilgıli uluslararası ihalelenn büyük bir olasılıkla yaz aylan için- de ilan edilmesı bekleniyor. Saldın ve naküye helikopterleri, korvetler ve amfibık tank alımlannı ıçeren si- lahlann toplam tutan 2.5 milyar Eu- ro'yu buluyor. Bu çerçevede ilk aşamada 32 naküye helikopterinın MArkası Sa. 8, Sü.3'te DÎSK'ten uyarı İşçi fayımı bartşı darbekr # Iş Güvencesi Yasasfnın yürürlük tarihinin mart ayına ertelenmesı toplu işçi çıkarma endişesi yarattı. DlSK Başkanı Çelebı, "Umut ediyoruz ki bugünlerde bir işçi kıyımıyla karşılaşmayız. Bu, iş banşını bozar" dedi. ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet) - Gelecek yıl mart ayında yürürlüğe gir- mesi benimsenen iş güven- cesıne yönelik tartışmalar sürüyor. Sendika temsilci- leri yasanın çıkanlmasının önemli bir adım olduğunu ifade ederken henüz uygu- lanmaya başlamadığı bu dö- nemde, toplu işçi çıkanlma- lanndan endişe duyuyorlar. DlSK Başkanı Süleyman Çelebi, Iş Güvencesi Yasa- sı'nm geçici bir adım oldu- ğunu belirterek "Seçime gi- den Meclis bu adımı ata- rak bir nebze olsun hakla- rımızın karşılığını vermiş- tir" diye konuşru. Mec- lis'ten geçen hafta AB'ye uyum yasalarmın çıkması- nın önemini vurgulayan Çe- lebi, bunun iş güvencesi, sosyal ve çalışma hayatıyla MArkası Sa. 8, Sü. 3'te KJVRIKOĞLU'NA ŞEREF MADALYASI • 4. Sayfada RUMSFELD'tN IRAK HAYALt U 11. Savfada BEKLENTÎLER rYÎMSER • 13. Savfada BEŞlKTAŞ DA BERABERE KALDI MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Nihayet! Kemal Derviş nihayet tstifa ettt. ~~ — = Galilei ne demiş: "Dünya dönüyor." Kemal Derviş durdurabilir mi? Neden önceki gün; Başbakan'la konuştuktan he- men sonra (borsa da kapanmış, mazeret ortadan kalk- mıştı) istifa etmedı Derviş? Dün sabah kimi gazetelerin manşetlerını gordü: Re- zaletin son perdesı (Star). Kabak tadı verdı (Akşam). MArkası Sa. 8, Sü. l'de Tekzip Cumhuriyet Gazetesi'nin 11.05.2002 tarihli nüshasında dördüncü sahifede Al- ba>TakTurizm Seyahat tnşaatTic. A.Ş.'nin sahıbi bulunduğu Yeni ŞafakGazetesi'nin, Başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan'm yaptığı AKP'nin yayın organı gibi çahştı- ğı ve yine adı geçen bu siyasi partiye fi- nans kaynağı olduğu bıçiminde çıkan ya- zı, sadece afaki duyumlara dayandınlmış olup, DGM dosyalanndaki hazırlık soruş- tuımasındaki tespitlerden çıkan şüpheli MArkası Sa. 8, Sü. 8'de Sayısal umutlar 6'ya bölündü # Sayısal Loto'da son iki haftadır 6 bîlen çıkmaması nedeniyle 3 tnlyona ulaşan ikramiye 6'ya bölündü. Umudunu talih oyunlanna bağlayan yurttaşlar, bayilerde uzun kuyruklar oluştururken kuponlannı îzmir, Mugla. Bursa (2), Kırşehir ve Çanakkale'de yatıran 6 kişi 485'er milyar liranın sahibi oldu. • 3. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY AçılmayanParaşüttekiler... — Ekonomtden sorumtti Deviet Bakant Kemal Derviş'tiV politik gerekçelerle gorevinden aynlmasıyla sıyaset dal- gasına bir taş daha atıldı. Son anda bir değişiklık olmaz- sa pazartesi gunü basın toplantısıyla kararını açıklama- sı beklenen Derviş'in önünde iki seçenek duruyor: - Yeni Türkiye'ye katılıyorum... - Ben çekıliyorum... Ikincı olasılığın hiç de az olmadığını vurgulayalım. IArkası Sa. 8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog