Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

I Cumhuriyet I k ı t a p 1 a r ı CUMHURÎYET'tN BlREYİ OLMAK Türkan Saylan 'CumhirİVrt W! Pazırtama \.Ş TüıkoagıCad No3»41 . kH» kulübü (34334) Cagafc&ı-tsanbıITîl (212)5140196 Cumhuriyet ATATORKÇ ETKtsf^G Menter ^ k r t a p kulÜbO lM334I CaŞaloŞhj-lstanbulTd ÎM151401 % W9. YIL SAYI: 28066 / 500.000 TL (KDVıçmdej KURUCUSU: Y U N U S NADt (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADt (1945-1991) 10 AĞUSTOS 2002 CUMARTCSİ/ Başbakan Ecevit: 3 Kasım'a destek verenler bunun büyük bir hata olduğunu anladılar Seçim pişmanetti> Erken seçim karannın olumsuz sonuçlannı göstermeye başladığını belirten Başbakan Ecevit, "Hemen her gün, seçim istiyoruz diyen çevreler şimdi pişmanhk içinde. Bir iki parti dışında seçim isteyen yok" diye konuştu. Her partinin eksiklerini ittifak arayarak gidermeye çalıştığını belirten Ecevit, YTP'nin ideolojiyi unuttuğunu ve hayal kınkiığı yarattığını savundu. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakan Biilent Ecevit, "partilerine pek sıcak bakmadığı bilinen" ANAP'lı Erkan Mumcu'nun açıklamalannın, "Partilerine yönelik komplonun ve Türkiye'nin ne kadar tehlikeli bir oyu- nun içine sürüklendiğinin kanıtı" ol- duğunu söyledı. DSP'den aynlan YTP'lı- lerin "ideolojiyi unutup solculuğu bı- rakarak sağcı partilerle ittifaka giriş- tiğini" vurgulayan Ecevit, "Seçim iste- mekten duyulan pişmanhk da giderek yaygınlaşıyor.Ama artık zanıanı geçti. Her parti eksikliklerini ittifak araya- rak gidermeye çahşıyor.Ama artık za- nıanı geçti" dedi. ANAP Isparta Milletvekili Erkan Mumcu'nun "DSP'nin parçalanarak hükümetin içerden yıkılmak istendi- ği"ne ilişkin açıklamalan DSP'nin dün- kü Parti Meclisi'nde (PM) de ele alındı. Başbakan Ecevit, PM'den sonra yaptığı açıklamada, erken seçimin gereksiz ve sakıncalı olduğunu yinelerken şunlan söyledi: "Erken seçimin zaran anla- şılmaya başladı. Bir iki parti dışında seçim isteyen yok. Her parti eksiklik- lerini ittifak arayarak gidermeye çah- şıyor. Erken seçimden önce yapılması gereken bazı işier, seçim kararı alın- dıktan sonra yapılmaya başladı. Erken seçim kararı çok olumsuz sonuçlannı şimdiden göstermeye başladı. Hemen her gün, seçim istiyoruz, diyen çevre- MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te ÖN SEÇÎM YERÎNE MERKEZDEN BELİRLEME Adaylık liderin ağzında v' • Partiler, YSK'ye yetkili kurullannda aday belirleme yöntemi konusunda aldıklan karan bildirdiler. ANAP, MHP, DSP, AKP, SP, DSP ve YTP, milletvekili adaylannı "merkez yoklaması" yöntemiyle belirleyecek. CHP 11, DYP ise 12 ilde önseçim yapacak. # Başbakan Bülent Ecevit, "Biz öteden beri merkez yoklaması yapanz. Merkez yoklaması yaparken, örgütûn nabzını çok iyi tutuyoruz. Olabildiğince hata yapmamaya çahşıyoruz. Ama yine de bazı hatalar yapıldığı son günlerde görüldü" dedi. • 5. Sayfada ECEVİT 'KAL' DEDl, ANCAK DERVÎŞ KARARLI Istifası cebînde gitti 9 Kemal Derviş'in Başbakan Bülent Ecevit'le dün yaptığı görüşme, başkentte heyecan yarattı. Istifa mektubuyla Başbakan'a giden Derviş'in, Ecevit'in, "Bir kez daha düşünün" sözleri üzerine istifasını kamuoyuna açıklamaktan vazgeçtiği öğrenildi. Başbakan Ecevit, görüşmede "siyasi yapının düzenlenmesi için çaba sarf etmek istediğini" ileten Kemal Derviş'e "Arayışlannın devlet bakanlığıyla bağdaşmadığı" uyansını yineledi. • 4. Sayfada Yurtdışında tedavi olanağının üçte birlik bölümünden sağlıkla ilgili kuruluşlarda çalışanlar ya da yakınlan yararlandı Sağhkta hastahklı tablo• Tedavi giderleri devlet tarafindan karşılanmak üzere yurtdışına gönderilen hastalann maliyetinin içinden Maliye Bakanı da çıkamadı. Tedavi ettirilen kamu görevlilerinin listesini açıklayan Sümer Oral, yıllardan beri yaşanan skandaluı kanıtını ortaya koydu. Listeye göre, 1997-2001 yıllan arasında yurdışına gönderilenler arasında 88 üst düzey memur, 79 doktor, 24 Sağlık Bakanlığı çalışanı ve 15 doktor çocuğu yer alıyor. 41 tıp fakültesi öğretim üyesinin ise yurdışında tedavi olmak ıçın çahştıklan hastanelerden rapor aldığı ortaya çıktı. Çalışanlar sokakta Türkbank tasfiye edüdi # Türkbank'm tartışmalara sahne olan genel kurulunda, bankanın tasfiyesı kararlaştınldı.2 bin 438 kişinin çalıştığı Türkbank'ın 2000 yılmda 53 trilyon 409 milyar lira olan zarannın, 2001 yılında yüzde 251.1 oranında büyüyerek 187 trilyon 528 milyar liraya ulaştığı açıkJandı. # Banksisen Başkanı Alptekin Saglanmak, genel kurulda söz alarak Türkbank yönetimini ve tasfiye karan alınması girişiminı eleştirdi. Saglanmak, "Yann bu insanlar bunun hesabnıı yargıda soracak. Mahşerde de soracağız" dedi. • 12. Sayfada ANKARA (ANKA) - Ma- liye Bakanı Sümer Oral, yurtdışında tedaviye gönde- nlen kamu görev lilerin liste- sini açıklayarak. yıllardan bu yana sessizce yaşanan bir skandaluı somut kanıtını or- taya koydu. Yurtdışında teda- vi olanağının üçte birlik bölü- münden sağlıkla ilgili kuru- luş çalışanı ya da yakınlan yararlandı. Yurtdışı tedavi maliyetinin içinden Maliye Bakanı da çıkamadı, Sümer Oral, "Yurtdışı tedavinin maliyetini yıllar itibarıyla tespit edemedik" dedi ve sısteme eleştiriler getirdi. Maliye Bakanı Sümer Oral, SP Ankara Milletvekıli Zeki Çelik ve Istanbul Bağımsız Milletvekili Azmi Ateş'ın son 5 yılda devlet tarafindan teda- vi ve tetkik amacıyla yurtdı- şına gönderilen kamu göre\ - lileriyle ilgili yazılı soru öner- gesini yanıtladı. Oral, 657 sayılı Devlet Me- murlanYasası'na göre Sağlık Bakanlığı tarafindan yetkili kılınan tam teşekküllü hasta- nelerin sağlık kurullannca düzenlenen ve Sağlık Bakan- lığınca onaylanan raporlara göre yurtıçinde tedavılerinin mümkün olmadığı anlaşılan hastalann yurtdışına gönderi- MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te Futbolsuz golsüz başlangıç Süper Lig 2002 - 2003 sezonu dün Trabzon Avni Aker Stadı'nda oynanan ve golsüz so- na eren Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla başladı. 2. yarısı gergin geçen karşılaşma- da hakem Kuddusi Müftüoğlu tribünlere 2 kez anons vaptırırken Trabzonspor'a bir maç saha kapama cezası gelebileceği belirtildi. Trabzonspor son yarım saati 10 kişi oynarken Fenerbahçe teknik direktörü Lorant, taktik hatası yapmakla eleştirildi. Bor- do - Mavili takımın Güney Koreli futbolcusu Yong'u izlemeye gelen Koreliler geceye renk kattılar. Karşılaşmayı 25'e yakın da Güney Koreli gazeteci izledi. • Spor'da ŞIRADIŞ MİKROPLAR Ohğanustıi koşullarda yaşamlarını sürdüren mikroplar, yaşamın nasıl başlaâığı sorusuna ışık tutuyor. Kavurucu sıcaklarda, dondurucu soğukta, yüksek basınç altında, öldürücü zehir içinde büyuyüp gelişen bu mikroskopik canlılar, bıyoloji biliminde devrim yaratıyor. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... llk kez Açıkhavada Açıkhava Tiyatrosu, Goran Bregoviç'ten sonra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'i ağırladı. Gürses klasikleşen parçalarının yanı sıra pop müzik parçalarına da yer verdı konserinde. Dinleyici kitlesi alışıldığı üzere varoş gençleriydi. Slogan ise fârklıydı "Jilete hayır, Baba'ya devam.. Arka Sayfada Elini sıkmak 3 milyar Japonya nın onde gelen gazetelerinden Mainicbi Shımbun da dün, akşam sayısının ilk sayfasında Beşiktaşlı llhan'a geniş yer ayırdı.24 Ekim Perşembe günü baslayacak olan uç mıtyar ıralık tur kapsamında, maç izlemenin yanı sıra el sıbsma ve birlikte fotoğraf çektırme olanağı da var Yetkililere gore asıl arpoç maç izlemekfen çok llhan ile tanışmak ve el sıkısmak. Acente, genç kızlardan her gun onlarca başvuru alıyor. Arka Sayfada Kıtalararası lcâğıf köprü Bir chill-out grubu gibi görüntü veren Morcheeba, "Fragment of Freedom" ile klasik köklerinden uzaklaştığının ve daha pop' biryola gırdiğınin sinyallerini vermişti. "Charango", bu yoldan yürümeye devam ediyor Genel olarak bu albümde Svving Out Sistergibi çalıyor ve 6O'lı yıllann enstrümantal müzikleriyle Burt Bacharach arasında bir yerde duruyor. 14. Sayfada ATAOL BEHRAMOĞLU YAZILARINA BAŞLADI M 6. Savfada TÜRKİYE'NÎN AYNASI: İSTANBUL = M 6. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK KABUSU GÖÇMENLER M 7. Savfada TÜRKİYE'DE HER 10 KİŞİDEN l't İŞSİZ M 12. Savfada İttifak mı Mitdfak mı? 3 Kastm karanndan önce seçime hazır olduklannt açıklayarak mangalda kül bırakmayan partilerde bir telaştır gidıyor. Anketler bir partinin (AKP) yüzde 10 barajını aşa- cağından, beş partıden ıkısinın barajı aşabileceğı oiasılığından söz edeli beri telaş iki yonden gelişiyor. AKP'nin -kımi hesaplara göre- ola ki tek başına ik- tidar "tehlikesi". U Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de ABD gerekirse tek başına vurur # Ingiltere'nin Daily Telegraph gazetesine bir makale yazan Pentagon danışmanlanndan Perle, "Başkan Bush'un gerekirse tek başına hareket edeceğinden kuşkum yok. Ancak, zamanı geldiğinde tek başına olmayacak" diyerek ABD Başkanı Bush'un îngiltere Başbakanı Tony Blair'in desteğini beklediğini ifade etti. • 11. Sayfada Âfganistan'da kanhgün # Afganistan'ın Celalabad kentinde — înşaat ve Lojistik Birimi binasmda meydana gelen şiddetli patlamada çok sayıda kişinin öldüğü, aralannda ünıversite öğrencilerinin de bulunduğu 80 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedeni önce kaza olarak açıklanırken, bazı yetkililer intihar saldınsı üzerinde duruyor. M 10. S yfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çatışma ve Sosyal Genginlik Bakanlığı REFAHYOL hükümetinde Necati Çelik'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirildiği dönemden beri, ne yazık kı bu bakanlığın adını sık sık başlıktaki gibi değıştirmek durumunda kaldık. Yaşar Okuyan'ın bu koltuğa oturduğu günlerde de • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog