Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İnıüyaz Sahibi: CUMHURI\Tn\KFi adına ILHA\ SELÇUK Genel \ayın \ onetmenı Ibrahım VıkJız • 'Vazıışlen Muduru Safim Alpaslan 6 Sorumlu Vludur Fıkret llkız • Haber Merkezı Müdunı Hakan Kara İstıhbarat Cengız V ıldınnı 0 tkonomı Ozlem ^ u- zak 0 Kultur Egemen Berkoz 0 Spor Abdulka- dır \ ücelman • \fakaleler Samı karaören 0 Duzeltme Abdullah ^azıcı 0 Bılgı Belee Edıbe Buğra 0 'ı urt Haberlerı Mehmet Faraç 0 Avrupa Temsılctsı Gurav Öz VaMnK.urulu DhanSelçuK(Ba}- kan) EmreKongar(Danıi;man) Orhan Erınç, Hılunet Çetın- kasa. Şukran Soner. Ibrahım V ıldız, Orhan Bursalı. Musta- fa Balba\. Hakan Kara Ankara Temsılusı Mustafa Balba\ \taturk Buk an No 125 Kat4 Bakanlıklar -\nkara Tel 4I9M)20 <" hatı Faks 419502"7 «tzmirTemM]cibi SerdarKıak,H Zıva BIv 1 W S 2 ^Tel 4411220 Faks 44191 P • \dma Temsılc™ Çeün V ığenoghı. InonuCd 119 S No 1 Kat 1 Tel W 12 11 Faks W 12 I> Muesse^e Muduru Erol Erkut # Koordınator Ahmet Korulsan # Mu hasebe Bulent \ ener 9 Idare Hüsoın Gurer • Satış Fazılet Kuza REkLVU P M Ltd. Ştı • Gen MudurGulbm Errfuran#Koordınaio Reha Işıtaıan # Genel Mudurtrd Sevda Çoban # Fınansman Mudun Çetın Erdııran Tel 0212 M1S4 60-61 FaJu 0212M Yavunla>uı YetuGun Haber A an<ı Basın ve Yavıncihk \ Ş Baskı Sabah ^ avıncıhk \ S Turkocagı Cad 19 41 Cağaloglu W 4 Istanbu] PK 246 Sırkecı "<44^ kunbul T ı o:ı:ı-'i:o-'O-'i han 9NÎS<YN2002 Imi,ak 4 ^6 Gune^628 Ogle 13 13 İkıncfı 16 ^0 Akşaml94<; \atsı 21 İC kısan cenini kopyalandı • \\ASHPvGTON (AA) - Italyan kadın-doğum uzmanı Sev enno Antınon, 20 hucreye kadar çoğalhlmış kopya ınsan cenını urettıklennı bıldırdı Scıentıfıc Amencan dergısıne demeç veren Antınon, aduıı belırtmedığı bır Asya ulkesınde yaptıklan deneyde, 20 hucreye kadar bolunmuş kopya ınsan cenını elde ettıklennı soyledı, ancak denevı ne zaman yaptıklannı belırtmedı Kirch'tefi konkordato • MÜNtH(AA)- Almanya'nın onde gelen medya şırketı Kırchmedıa, ağır borçlan nedenıyle konkordato başvurusunda bulundu Konkordato başvurusunun, şırketın 5 71 mılyar dolan bulan borçlanna bır çozum bulamamasından kaynakJandığı kaydedılıyor Kırcmedıa'nın hıssedarian arasında, Rupert Murdoch'un News Corp v e ıtalya Başbakanı Sıhıo Berlusconı'nın de sahıbı olduğu Meıdaset gıbı şırketler bulunuyor T Ericek'in verimsiz topraklarr canlanacak EMAVakfi Bursa'nın Büyükorhan ilçesine büğlı Erıcek köyünde kalkınmaprojesi başlattı. 3 yıl sürecekproje kapsamında 5 bin meyvefıdanı dıkilecek, sulama havuzuyapılacak sulu tarım alanı arîtınlacak, ahır hayvancılığı gelıştirilecek. Kilonuza dikkat edin, bol bol yürüyüş yapın Kalbinizin Birköy baştan yaratılıyorHtLALKÖSE BURSA - TEMA Vakfi \e Metro Cash&Cary mağazalan Bursa'nın Bü- yukorhan ilçesine bağlı Encek koyu- nun erozyon nedenıyle venmsızleşen 3 bın 455 hektarlık toprağına can v er- mek ıçın "Ktrsal KaDaıuna Projesi" başlattı Alman Metro AG Holdıng bunyesınde faahyet gosteren toptan- cı devı Metro Cash&Cary mağazala- n da çevreye zarar \ eren naylon po- şet kullanımını azaltmak amacıyla, bez torba satışı yaparak elde edeceğı gelın bu projeye aktaracak 3 yıl surecek proje kapsamında koy- de, 5 bın meyve fıdanı dıkılecek, su- lama havüzu yapılacak, sulu tanm ala- nı artrınlacak, ahır hayvancıfığı ge- hştınlecek TEMA gonullulennın, En- cek koylulenyle bırlıkte ılk fıdanı top- rağa dıkmesıyle başlayan projeyı an- latan TEMA Vakfı Genel Muduru LmitYaşarGurses, hedeflennın eroz- yonun yavaşlatılması olduğunu soy- ledı KavTiaklann tahnp olması nede- nıyle ekonomık sıkıntı ıçınde bulu- nan koylenn standartlannın arttınl- masını da amaçladıklarını belırten Gurses "Buprojenınnıali\etil00bin dolan geçivor" dedı Gurses, lOyıl- dırTurkıye'nın 26 değışık koyunde kır- sal kalkınma projesi yuruttuklennı an- latarak, erozyona karşı venlen muca- delenın başarıya ulaşması ıçın kırsal alandakı fakırlığın onlenmesı gerek- tığını ıfade ettı Metro Cash&Car)- mağazalan da çevTeye zarar \ eren nay- lon poşet kullanımını azaltmak ama- cıyla, bez torba sarışına başladı Ta- nesı 74 bın lıradan satışa sunulan bez torbalardan elde edılecek geiır, Erıcek koyunde meyve bahçelennın ıyıleştı- nlmesınde kullanılacak geleceği gosteren teknoloji ÇEKİIMEZ İKİM1 değerini bilin İstanbul Haber Senisi - Turkıye'de olumlenn bınncı nedenı olan kalp % e damar hastalıklan butçede de delık açıyor Kalp ve damar hastalıklanrun teşhıs, teda\i, ılaç gıbı gıderlenne butçenın yuzde 12'sı aynlıyor Turk Kalp Vakfı tarafından duzenlenen 14 Kalp Haftası dun Taksım Cumhunyet Anıtı'naçelenkkonulmasıyla başladı The Marmara Oteh'nde duzenlenen resmı açılışı ıse Bılfen Sıhırlıçan ve Bılfen Dragos Çocukevı'nın muzık şolenıyle başladı Toplantıda Dunya Sağlık Orgutu'nun kalp \e damar hastalıklannı "Insanbk düşmanı" olarak ılan ettığım anımsatan Kalp Vakfı Başkanı Çetin Yddinmakın. ulkenuzdekı olumlenn yuzde 50'sınden fazlasının nedenının bu hastalıklar olduğunu soyledı Yıldmmakın "Bütçenln yuzde 12'si kalp ve damar hastalıKianna aktanhvor. Yetmiyor \Tirtdışına giden çok sa\ida hasta ile inanılmaz dolar akr>or. Nufusun vıizde 12'si uretüne, kalkınmavB kaülamrvor" dıye konuştu Turkıye'de son donemlerde yaşanan tabu \e ekonomık afetlenn ınsanlan daha da sıkıntıya soktuğunu ıfade eden Yıldmmakın, bunun hastalık nskını de arttırdığını kaydettı İstanbul Valısı Erol Çalar ıse sıvıl toplum orgutlerırun kalkınmanın ve sıvıl yapının ıyıleştınlmesınde onemlı rollen olduğunu soyledı Insan yaşamının oğesının kalp olduğunu belırten Çakır, Turk Kalp Vakfı'nın sağlık boyurunda bu onemlı organı koruduğunu kaydettı Işadamlan Sakıp Sabancı, Mtaü Hâkko'nun da katıldığı torende 14 Edıp KurkJu Tıp Ödulu'nun bu yılkı sahıbı modern kardıyolojının kurucusu Prof Ümit Aker oldu Aker halen Florance Nıghtıngale Hastanesı'nde gorev yapıyor Sağlıklı bır kalp ıçın yapılması gerekenler şoyle • Kılonuzun normal sınırlar ıçuıde olmasını sağlayın • Gurüuk beslenmenızde yağ ruketımınız enerjınızın >ıızde 30'unu geçmesın • KurubakJagıller, kepekh tahıl urunlen, sebzeler ve meyveler gıbı posa açısından zengın gıdalarla beslenın \/ Aşın tuz hıpertansıyon nskını arttınr • Alkoi kullanımını en aza ındırın • Her gun 30-60 dakıka yuruyun lAalp Vakfı Başkanı Çetın Yıldınmakın, ülkemızdekı olumlenn yuzde 50'sınden fazlasının nedenının "însanlık duşmanı" olarak nıtelendınlen kalp ve damar hastalıklan olduğunu soyledı AL GÖZÜM SETRETLE /IŞIL ÖZGENTÜRK Electronic Program Televizyonunuzda 5 günlük TV program bilgilerine ulaşabilmenizi sağlayan EPG teknolojisi, TRT yayınlan ile Türkiye'de ilk kez yine Telefunken'de! , Üstelik PIP özelliğiyle. 1 3 3 « CI2CI FlLH »3 3O W I 5AHIM Uyarı (Warn): 3u ionksı/on, seçî.r çtr : z proarannın başlama saatincen 3 dakîka önce. televijyonunuzun sizi uyarmasını Geçiş (Switch): Bu fonhsiycn. başlama saati geldiğinde, televizyonunuzun direkt olarak seçtiğiniz programın yayınlanacağı kanala geçmesini sağlar. Danısma Merkea Ayrmtılı bjfgj çın ucretsiZ telefontmuz 0800 21140 29 www telefunken com tr Kayıt (Record): Televizyonunuza bağlı, RC5 standart kod sistemine sahip bir videonuz varsa, bu fonksiyon, videonuzu yönlendirerek istediğiniz programın ayarladığınız saatte kaydedilmesini saçlar. BONUS CARD ScraaO d (ogosugMuSunOıtur" Soscfı PIP (Picture in Picture): Bu özellık, normal TV ekrarında bir proçram devam ederken, açılan ufaK bir pencereden başka bir programı izleyebilmenizi sağlar. r VJorSd UT sce cze ın-Kamer &„ BOSCH YETKİİÎ SATICILARf NDA. Şu anda sınemalarda oynayan Ta- rafaz Bolge" adlı fılnıın adı "Sa- hipsızBo^e" olsa\ dı bu ad, hem fil- mın asıl adına hem ıçenğıne daha uygun olurdu Çunku fılmde taraf- sızdan daha çok sahıpsız bır bolge v e sahıpsız ınsanlar anlatılıyor Ama ıyı kı fılmın adı "TarafsE Bo^e", boylece uzun zamandrrkafamı kur- calayan şu '^arafeızftk'' kavramını sızlerle bıraz tartışma olanağı bul- dum Bılıyorsunuz ulkeler arasuıda ta- rafsızın en tarafsızı ulke Isvıçre'dır ve onların bu tarafsız durumu bem kahreder Adamlannbankalannda, kuzu kuzu >atan paralar, pek bır ta- raflı kan emıcı diktatorlenn ve bu- yuk sermayenın dun>anın tum ça- İışan halklanndan çaldıklan, çırp- tıklan paralardır Gun gelır dıktatorun ulkesınde devTim olur, ama Isveç bankalan u kişinin özel haynhözddir." dıyerek mılyarlarca dolar parannı kuzu ku- zu yatrığı hesap numaralannı v er- mezler Bukonudapekbırtarafsız- Iardır Sadece dev letlerın değıl. ku- rumlann v e kışılerın de tarafsızlığı benım canımı sıkar Nedır bu taraf- sızlık. bınnın yanında değılsen mut- laka otekının yanındasındır Bu ış bu kadardır v e pek çok ınsan sofradan ellennı kırletmeden kalkıp hep ta- rafsız olmayı yeğler Buvoırsunlar Tarafsızlik kavTamına çok bozul- duğum bellı, başımı alıp gıdeceğım, o> sa ben "TarafeEBo^e" adh bu yıl gorduğum, benı en çok etkıleyen fılmı sızlere anlatmak ıstıyorum Ve bu fılmı butun sav aş karşıtı dost- lanmın gormesıru ıstıyorum Bu yıl yabancı fılm Oscar'ı alan film oncehkle çok kuçuk bır butçey- le \ e çok buyuk sozler soylemeden nasıl ıyı ve durst bır fıhn yapılaca- ğını dosta duşmana gostenyor Sa- vas karşıtı bu fılmde dvle bınlerce Tarafsız Bölge' dolarharcanmışsavaşsahnelen bu- yuk tantanalar vok. ama bu fılmde patlayan bır ma>in v ar Bu oyle bır mayın kı, ustunde ağırlık olduğu zaman patlamıyor tam tersı, agırüğı kaldırdığınız an 500 metre ıçrndekı her şe\ı yok eden bınlerce metal parçasi etrafa yayı- lıyor Mayının kendısı kuçucuk ve gerçekten ınsanoğlunun vahşetını sımgelemesı açısından son derece ıyı bır omek Savaşan ınsan her şeyı yıtınyor v e hıç acımadan olulenn al- tına bu mayınlan doşevebıhyor ve ınsanlar olulennı kaldırdıldannda, e\ et olulennı kaldırdıklanndaparam- parça oluyorlar Evet, savaş ınsa- noğlunda ne merhamet duygusu bı- rakıyorneahlâk Sav aşta tek hâkım duygu var, oldurmek, daha çok ol- durmek' Fılmde bırSırp asken baskına gıt- tığı sıperde olu sandığı bır Boşnak askenmn altma ıtınayla bu mayını yerleştınyor Boşnaklarolulenalır- kenparamparçaolsunlardıye Ama durumu cıvarda saklanan bır Boş- nak asken apaçık goruyor, aynca mayının ustune olu sanılarak bıra- kılan asker de yaşıyor O arada her şeyı apaçık goren Boşnak asker mayın yerleştıren Sırp askennı olduruyor ama bır başka Sırp asken daha ortava çıkıror Ve trajıkomıkolaylarbaşhyor Oylekı, sıperdekı Sırp ve Boşnak ıkı asker aynı anda ayağa fırlayıp ellennde beyaz bayraİdar yardım ıstıyorlar Brrleşmış Mılletler oraya asker- lennı göndermeye pek nıyetlı değıl, çunku Bırleşmış Mılletler'ın asker- len kıymetlı, burunlan bıle kanama- srn ıstenıyor, ama gazetecıJer olayı oğrenıyor ve Bırleşmış Mılletler oraya gonulsuzce bır tank v e bır de mayın sokucu gondenyor Sıper bu- anda gazetecılerle, askerlerle dolu- yor Mayın sokucu bu çok ıyı yer- İeştınlmış mayına karşı hıçbır şey y apamayacağinı soyluyor, bu arada o zamana kadar aynı kaden kardeş kardeşpaylaşan Sırp v e Boşnak as- ker bırbırlenne düşuyorlar Ve yeryuzunde mılyoniarca ın- san, sıcacık e\ lennde kolruklanna gomulmüş, çekırdeklennı çıtlatıp televızyonlardan naklen yayınlanan bu curcunayı ve mayın ustunde kı- mıldamadan yatan bır adamın yu- zunu ızlıyor Ve onun acısı v e kade- n çekırdek seslen arasında kaybo- luyor Fılmın sonunda ne mı oldu 9 Izin v enn bunu soylemeyeyım Sa- dece bır ıpucu verebılınm Bu bır Amenkan fıhru değıl Parçalanan ulkesı ıçın ağıt yakan yonetmenler- den bınnın, Boşnak ya da Sırp ol- ması onemlı değıl BırguzelyurtYu- goslavya parçalandı ve genye yer- yuzunun kara talıhıne yazılmış çok acılı ağıt kaldı Şımdılerde aynı ağıt, Ortadoğu"da tum acısıyla yankılanıyor Ve bız gerçekten, tıpkı filmdekı mılyoniarca dunyalı gıbı koltulda- nmıza yaslanmış bu bırturlu bıtme- yen ağırı ızlıyoruz Doymak bıhneyen sılah tacırlen- nın v e pek bırtarafsız ulkelenn ban- ka hesaplanysa gıderek kabanyor sevrevleisil(2 \ahoo.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog