Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

9 NİSAN 2002 CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 C r U N C E L CLNE1T4RCAYIREK H Baştarafı 1. Sayfada Rahşan Hanım'ın baklava çalan çocukları kurtar- m a gerekçesıyle onculuk ettığı af, ışte bu durumla- r a geldı Adalet Bakanı Turk'un katıllerı, hırsızlan da ıçıne afan af yasasından 33 bın tutuklu ve hukumlu yarar- landı Azgeidı şımdı beş bın hukumlu daha eklene- cek bu rakama Bakan Turk, dolayl/ yoldan gelmekte olan affı, bır bakıma, "mecbunyetten" ele aJıyor Anayasa Mah- kemesı'nın karanna boynu kıldan ınce havasında Anayasa Mahkemesı başvurularuzerıne "10yıllık ceza ındınmı toplam hukumluluk surecınden değıl, çekılmesıgereken cezadan ındınlecek" dıyen bır ka- rar verdığı ıçın Adalet Bakanlığı yenı af yasasını ha- zırlıyor Me kı, yıne hata ve sorumluluk once bakanlığın ha- zırladığı ılk af yasasında ve sonra yasa TBMM'den geçerken Anayasa Mahkemesı'nın ongorduğu ek- sıklığı gorerek genel kurulda veya komısyonlarda gereken duzeltmelerı yapmayışında toplanıyor Kımı yerde duzeltmeye gerek gormek, kımı yerde duzeltmeye gerek gormemek bızde adeta geçerfı bır kural Orneğın, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'ın Koşk e alınan perde ve mobılya takımı ıle eleş- tırı sağanağına tutulması gulunç Kendınden oncekı Çankaya yonetımınce planla- nan, gereklı her turlu hazırlıkları yapılan Koşk'un onanmından kaynaklanan gıderlerın faturasını Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e çıkarmak da gu- lunç olmasına gulunç ama bır haylı ılgı çekıcı ıçenk- te Sezer'ı ıhalesız ışlemlerle suçlayan kımılen, eleş- tırı oklarını neden bır ıkı yıl oncekı uygulamalara yo- neltmıyor^ Bır ıkı yıl oncekı geçmışte neler goreceklennı me- rak edıyorsanız soyleyelım, Sezer'den once Koşk'un yapım ve onanm ışlerının ıhalesız yapıldığını, fiyat ıs- tenen firma/ar arasından bınnın Koşk yonetımınce onarıma veya yapıma uygun ve layık gorulerek se- çıldığını saptayacaklar Devlet, lojmanlardan kurtulmaya çalışırken Koşk'te nereden bakarsanız bakınız sıntan buyuk (tabıı yenı) lojman bınalarına ne gerek vardı9 Yoktu, ama Koşk'un ıkı uç yıl oncekı konuklanna gore var- dı ve yapıldı Rakamlann dili Cumhurbaşkanı Sezer'ı musrıflıkle, luks duşkun- luğu ıle suçlamaksa başlı başına medya saçmalığı Oysa rakamlann dılı var ve konuşuyor Malıye Ba- kanlığı'nın rakamları Sezer'ın Koşk'e çıktığından be- rı daha oncelerı onemlı duzeydekı Koşk harcama- lannın bırden buyuk olçude duştuğunu gostenyor (9 Cumhurbaşkanı donemınde) 1995'te, Koşk 433 mılyar lıralık, 1996'da 983 mılyar lıralık, 1997'de 2 8tnlyonluk, 1998'de5 1 tnlyonluk 1999'da 6 4 tnl- yonluk harcama yaptı Sezer'ın gorev aldığı yıllarda ıse, 2000 yılında Koşk un yetkısınde bulunan 13 6 tnlyon odeneğının sadece8 1 tnlyonu kullanıldı 2001 'de Koşk'un ode- neğı arttırılmadı ve yıl sonunda 9 1 tnlyon harcama yapıldı Geçen yıllarda yıl ve yıl artan harcamalara karşın Sezer donemınde odenek arttırılmadığı gıbı, tasar- ruf onlemlerıyle odeneğın onemlı bır bolumu kulla- nılmadı Daha oncekı yıllarda Koşk'e torpılle, hatır gonul ıçın gorev verılen yuzlerce kışı alındı Cumhurbaş- kanı Sezer 9 Cumnurbaşkanı'nıngorevdenaynlma- sından oncekı aylarda ozellık/e şışınlen kadroları tas- fıye ederek Koşk'u gerçek çehresıne kavuşturdu Daha oncekı yıllarda her ay en az bır, kımı zaman ıkı yurtdışına yapılan gezıler, zorunlu devlet zıyaret- lerıyle sınırlı tutuldu Telefon, akaryakıt gıderlerı (ka- yınço'lar veya benzerlenne oğle-akşam yemeğı gıt- medığı ıçın) bemalde mutfak gıderlerı de kısıtlanmış olmalı Yargıdakı gorevlerındekı sade yaşamını Koşk te de surduren Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'le anlamsız, ıçenksız, dayanaksız savlarla uğra- şan medyada Mart 2002 sonunda yoksulluksınırının 1 mılyar 44 mılyon lıraya yukselışını ırdeleyen araştırmalara rast- lıyor musunuz"? Geçmışe hesap sorma Karakten duaıstluk olanı karala Olacak ış mı, yakışıyor mu 7 Yılın Ataturkçüleri • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Ataturkçu Duşunce Derneğı'nce (ADD) venlen 2001 yılı ' Yılın Ataturkçulen Odullen" açıklandı Odul kazanan ısımler şoyle Ord Prof Dr Enver Zıya Karal. Prof Dr Necla Arat, Prof Dr Nusret Aras ve Prof Dr Oztın Akguç (bıiım) Samı Karaoren, Ismet Solak \e Emın Çolaşan (basm) Yakup Almelek, Alper Almelek ve Metın Yurdanur (>anat) Gıresun Valısı Alı Haydar Oner, Çankın Valısı Halıt Ulusoy, emekJı kaymakam Asım Aslan ve Altındağ Kaymakamı Fahn Işıksız (kamu yonetımı) Beledıye-Iş Sendıkası, ışadamı Adnan Huca (ış dunyası) Bılgı Yayınevı, Ege- Koop Kent-Koop. Cumhurbaşkanhğı Senfonı Orke^trası ıle OSTlM Sanayıcı \e Işadamlan Dernegı Ataturkçu Duşunce Onur Odulu'ne oğretmen \h Karlık layık gorulurken A.taturkçu Duşunce Başan Odulu'nu ıse ADD Batıkent Şube>ı almaya hak kazandı Kopuk başr ev ev dolaştı' iddiası • G\ZlA\TEP (Cumhurivet) - Gazıantep'te, Gaziaiıtep-Haydarpaşa sefennı yapan Toros Ekspresı "nın onune atlayan ve kımlığı belırlenemeyen bır genç, fecı şekılde can verdı Kafaj vucudundan aynlan gencın kımlığını tespıt ;îmel ısteyen guveniık guçlennın kopan başı ev ^ doıştırarak kımlık tespıtı vapmaya çalıştığı lensuTildu Konuyla ılgılı Cumhunvet'ın .orukinı yanıtlayan Gazıantep Emnıyet Mudur fardıncısı Mustafa Alturk, ıddıalan yalaniayarak 'Sö\ î bır şev olamaz Bunlar yalan ve yanhş ıılgılr Polıs bunlan yapmış olsa Cumhunyet pavcıhğı derhal soruşturma açar" dedı [apatmaya ppotesto llsünbul Haber Servisi - Kuçukyalı'dakı jj-as llan 1 Bolge Mudurluğu'nde çahşan, nrk-j'e bağh Yol-Iş ıle KESK'e baglı Yapı-Yol- :n sedıkalanna uye ışçı \e memurlar. JcınHtın kamu kurumlanna aıt bazı bolge idurıoklen \e başmudurluklenn kapatılmasına jlcımarannı protesto ettı Karayollan 1 Bolge Kİır'uğu bahçesınde toplanarak "Ozelleştırme. * gın talan \e ruşvettır", "Zafer dırenen ekv^ın olacak'" yazılı pankartlar taşıyan ışçı rnerurlar, alkışlarla Bolge Mudurluğu"nun ı ş k>ısına yurudu 'Marko Paşa günümüzün de gerçeği' İZMÎR (Cumhuriyet Ege Biirosu) - TÜYAP Izmır Kjtap Fuan kapsamında duzenlenen "MarkoPaşa Gerçeği" ko- nulu panelde, 25 Kasım 1946 tanhınde ılk sayısı yayımlanan dergının 1923 dev- nmlennı sahıplendığı vurgulandı Mar- ko Paşa'nın gerçek anlamda sol muha- lefet yaptığı kaydedılerek Turkıye'de de- mokrasının yerleşmesı açısından onem- lı bır ışlev ustlendığı dıle getınldı Aydın Ilgaz'ın yonettığı panele ko- nuşmacı olarak gazetemızın üntıyaz Sa- hıbı ve Yayın Kurulu Başkanı llhan Sel- çuk, gazetemız yazan Ser\er Tanilli, Şükran Kurdakul ve Mehmet Saydnr katıldı Dergıyı yayımlayanlardan Rıfat Il- gaz'ın oğlu Aydın Ilgaz, çocukJuk do- nemJennde evlenne elektnk, su fatura- sı gelır gıbı mahkeme celbı geldığını be- Jırterek "Sağ iktidar, Marko Paşa'va karşı olan baskjsını babamı sürckli cezaevine koyarak yansıtıyordu" de- dı IlhaırSeTçuk, zamanı bır arada duşun- menın gereklılığını vurgulayarak "Mar- ko Paşa'nın serihenini şimdikj za- manda da yaşıjoruz. Sol değerleri sa- vunan ve sağ iktidara karşı muhale- fet yapan derginin gerçeği bugün de geçerli" dedı Selçuk, toplumlann kınl- ma noktalannda onemlı ısımlenn orta- ya çıktığını soyleyerek "Marko Pa- şa'yla birlikte Rıfat Ugaz ve Azız Ne- sın belirdiler. Ilgaz ve Nesin, Cumhu- rijetin \\ dınlanma Devrimi'nden göç alarak Marko Paşa'da muhaJefet vap- tılar. 1923 yılında Türkive'de okuma vazma biJenlerin sayısı 1 nıihon, bil- mevenler ise 10 miJyondu. Marko Pa- şa o yıllarda eğitimi, Kö> Ensritüle- ri'ni savundu. Mizah yoJuyla ikridar- la alay etti" dıye konuştu. Selçuk konuşmasmda, 28 Şubat sure- cıne de değınerek "8 yıllık kesinrisiz eğitime geçilmesi ve imam hatip lise- si çıkışlılara savcüık, kaymakamlık gi- bi kamu görevlerinin kapanması. 28 Şubat'ın iki önemli \onu. Bu kaza- nımlara rağmen hâlâ 28 Şubat'ın ar- dından si\il-asker tartışması vapılı- yor. Günümüzde 28 Şubat'ın havata kattıklannı Marko Paşa'yi çıkaran Rıfat Ilgaz veAziz Nesin gibi ilericiler 1940'h yıllarda savunuyorlardı. O vıizden Marko Paşa'nın değerleri günümüzün de gerçeği" dedı Işıkara Bakanlar Kurulu 9 nu sarsü • Baştarafı 1. Sayfada kılen dıle getırdığı toplantıda devlette bu konuda yapılan ha- zıriıklar da değerlenduıldı Baş- bakan Ece\ ıt, toplantının başın- da Başbakanhk Musteşan Ah- met Şağar'a yonelerek Işıka- ra'nın "Beni susturamazlar, ben bildiklerimi so\ lemeye de- vam edeceğim" yonundekı açıklamasını anımsatarak "Işı- kara neden kızdı, ne oldu" dı- ye sordu Şağar ıse bazı MHP'lı mıllervekıllennın Kandıllı Ra- sathanesı'nın Boğazıçı Ünıversı- tesı'nden aynlarak Başbakanhk bunyesındekı Deprem Bılgı Merkezı'ne bağJanması yonun- de teklıf verdığını belırterek "Işıkara bu nedenle tepki gbs- termiş olmah" dı>e konuştu Bunun üzenne soz alan Dev - let Bakanı Mustafa Yılmaz, Işı- kara'yı sert bır dılle eleştırdı Medyaya çıkmaya çok merakh olmakla suçladığı Işıkara'nın su- reklı olarak halkın moralını boz- duğunu söyleyen Yılmaz, "İs- tanbul'da 10 milyondan fazla insan vaşıvor. Her sabah kalk- tıklannda İstanbul'un yıkıla- cağını ve deprem olacağını, Işı- kara'nın ağzından televizyon- dan dinliyorlar. İnsanların morali bozuluyor. onları telaş- landınyor" dedı Yılmaz, her- kesın bıldığı alanda konuşması gerektığını belırterek "Işıkara Boğaz Köprüsü'nün ayaklan ve hastane duvarları bakkmda da konuşuyor. Oysa bu konu- da o işi bilen inşaat mühendis- Özelleştirmeborçlarına af ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Ozel- leştınJen kuruluşlan alan şırket ya da kışıle- nn odemedıklen 200 mılyon dolan aşkın borç- lara afgehnlıyor OzeJleştırmeYuksek Kuru- lu, ozelleştırmeyle KlT'len satan alanlann za- manında odeme yapmamalan dummunda sozleşmenın feshıne kadar uzanan yaptınmla- nn devreye gırmesı gerekırken uygun vade ve faızle borçlara uzatma karan aldı OzelleştırmeYuksek Kurulu, I 5yılaradan sonra dun Başbakan Bulent Ecevit başkanlı- gmda toplandı Ozelleştırmeden sorumJu Dev- let Bakanı Yılmaz Karakoyunlu. toplantıda alınan ılke kararlannı şoyle sıraladı - ozelleştırme kapsamındakı kuruluşlardan bundan sonra dığer kamu kurumlanna taşın- maz tahsısı yapılmayacak Ancak bugune ka- dar soz venlmışoIanJaryennegetınlecek Da- ha once kamu kurumlanna yapılan tahsısler- den mahkeme karanyla durdurulanlann gen aluıması prensıp olarak kabul edıldı ve uyeler tarafından ımzalandı - Knz ekonomısı sırasında odemelerde mey- dana gelmış olan gecıkmeler nedenıyle, ma- kul bır faız fıyatıyla daha uzun vadeye yaymak suretıyle odemeplanlannın genışlehlmesı ka- ranna vanldı Dolar uzennden yapılmış ıha- lelerde o tanh ıhbanyla geçerh olan yuksek fa- ız fiyatlan yenne, bugunun makul faız fıyat- lanm Hazıne'nın hesaplayıp bellı bır odeme planına yayarak kuruluşlara kolaylık getınl- mesı ıçın çalışma yapması ve onumuzdekı OYK toplantısına getırmesı kararlaştınldı - THY'nm Sıvıl Havacılık Kanunu'na göre munhasıran ozel kuruluşlann yapması soz ko- nusu olan yer hızmetlen konusunda herhangı bu" teşebbuse geçmesının ozelleştırmenın fel- sefesıne uygun olmadığı goruşune vanldı Karakoyunlu, ozelleştırmeyle kuruluşlan satın alanlardan dolar bazında borçlu olanlar ıçın farklı bırkur behrlenmedığını belırtırken vade uzatımının herkes ıçın geçerh olacağı- nı soyledı Karakoyunlu, vade uzatımının, 2001 knz yılıyla sınırh olup olmayacağı ve hangı donemı kapsayacağına ıhşkın soru uze- nne, "Şu ana kadar olan bütün borçlar. Bu tarihten itibaren vadesi gelmiş olup da ödenmeyenlerin hepsini kapsayacak şekil- de geniş tutulmuştur" dedı Karakoyunlu, odenmemış ve vade uzatımından yararlana- cak borç tutannı 200 mılyon dolar olarak açıkladı leri konuşsun. Bu onlann alan- ları" dedı MHPlı Devlet Ba- kanı Şuayıp Uşenmez de TUBl- TAK'a bağh Deprem Araştırma Merkezı \e Gebze'de Deprem Araştırma Enshtusu olduğunu vurgulayarak bu konuda de\ letın en yetkılı uzmanlannın çalıştı- ğmı ancak Işıkara'nın yetkılı ol- madığı halde sureklı kamuoyunu galeyana getıncı açıklamalarda bulunmasına tepkı gosterdı Ba- yındırhk \e fskân Bakanı Ab- dulkadir Akcan da Işıkara ya tepkı gosterdı Bu arada Kan- dıllı Rasathanesı 'nın Başbakan- hk bunyesınde oluşturulacak Turkıye JeoJojı Araştırmalan \ e Deprem Bılgı Merkezı'ne bağ- lanmasına ıhşkın yasa onensı veren MHP mıllervekıllen, ko- nunun Bakanlar Kurulu'na gel- mesının ardından onenyı gen çekeceklennı bıldırdıler 'Afet' krizi aşıldı ANAP'Iı bakanlann afet ge- çmneyen MHP'lı beledıyelere yer venldığı ve partızanhk ya- pıldığı gerekçelenyle ımza at- madığı afet kararnamesındekı sorun çozuldu ANAP'Iı bakan- larda kararnameye ımzalannı at- nlar Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk tarafından hazırlanan "Çek-senet, insan kaçakçılığı- nın onlenmesi, adli tıbbın y eni- den duzenlenmesi, Şartla Sah- verilme ve Türk Ceza Vasa- sı'ndan savaş, yakın savaş ve teror dışında idamın kaldırıl- ması" yonundekı tasanlarda ım- zalar tamamlandı AB'ye uyum yasası olarak nıtelendınlen tasa- nlann TBMM'ye sunulacağı oğ- renıldı Filistin'de aydınlık için karanlık • Baştarafı I. Sayfada eylem çağnsını sadece Turkıye ıle sınırlamadığını belırterek dunyadakı rum banş gınşım, ha- reket ve orgutlenne ulaşıp eyle- me kuresel bır nıtehk kazandır- mak ıstedıklennı açıkladılar 500'u aşkın bıhm adamı, sanat- çı, yazar ve aydımn ımzasmı ta- şıyan çagn Turkçenın yanı sıra İngılızce, Fransızca, îspanyolca ve Ahîianca olarak ınternette de yayımlandı Dunyadab yuzlerce banş hareketı, derneğı ya da gı- nşımınden destek mesajlannın geldığı Banş Gınşımcılen'nın çağnsı şoyle "Karanlığa kar- şı aydınhğı, zorbaüğa karşı adaleti, savaşa ve şiddete kar- şı barışı, ölüme karşı hayatı sa- vanduğumuz için şimdi hepi- miz Filisfinliy Lz. Filistin halkı- nın yaşadığı karanlığı paylaş- mak için 9 Nisan Salı güniin- den (bugün) başlavarak her gece saat 21.00'de ışıklanmızı bir dakika söndüriiyoruz." Ey- lemın Ankara'dakı başlangıcı- nın, butun banş saMinuculan, demokratık kıtle orgutu yonetı- cı ve temsılcılen. aydın v e sanat- çılann katılımıyla bugun saat 20 00"de Kızılay'da Mulkıyelıler Bırhğı'nde yapılacağı açıklandı Mumunu al da gel Izmır'de de demokratık kıtle orgutlen ve sıvıl toplum kuru- luşlanyla sıyası partılerın oluşturdugu bır komıte saat 21 OO'de Sevınç Pastanesı onunde buluşmak uzere tzmırlılere "mumunu al da gel" çağnsı yaptı îstanbul da yaşayan bır grup Fıhstınh dün tstanbul'dakı Fsra- ıl Başkonsolosluğu onunde pro- testo göstensı yaptı 4 Levent'te bulunan fstanbul Başkonsolos- luğu onune gelen, aralannda ka- dın ve çocuklann da bulunduğu yaklaşık 80 Fıhstınh, konsolos- İuk onune sıyah çelenk bıraktı Israıl'ı kınayan Arapça ve Turk- çe yazılı pankartlar ıle Fıhstın Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın fotoğraflannı taşıyan gnıp, yıne Tûrkçe v e Arapça sloganlar attı Grup adına basın açıklaması ya- pan Cihat Faraja, Israıl'ın tum dunyanın gozu onunde Fılıs- tın'de soykınm yaptığını one su- rerek "Biz hepimiz Arafat'ın generalleriyiz. Filistin halkı, son nefesine kadar Arafat'ın destekçisidir" dedı Guvenlık kuv\ etlennın kontrolundekı grup, daha sonra olaysız dağıldı Adana'da evlı ve 3 çocuk ba- bası Mustafa Tavlı (35) ıse "İs- rail'in, Filistin'e yöneük saldı- rılannı protesto" amacıyla, Ankara'ya yüruyuşe başladı Tavh, protesto yuruyuşune, D- 400 Karayolu'ndakı Atılla Altı- kat Koprûsu yakınlanndan, bazı sıyası partılerın temsılcılen ve vatandaşlann katılımıyla uğur- landı Emeğın Partısı (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Ne- dim Köroğlu yaptığı yazılı açık- lamada, ABD'nın Israıl 'ın Filis- tin 'de surdurduğü katlıama açık- ça destek verdığını belırterek "Bu nıtum işgal v e katliamla- nn yeni boyutlar alarak ve I- rak'ı da kapsay arak süreceği- ni gösterivor" dedı Koroğlu. bu gehşmeler devam ederken Turk hukumetının ıkı- yuzlu bır rutum sergıledığını ıle- nsürdu Eğıhm-Sen îstanbul Şu- beler Platformu'ndan yapılan açıklamada da, Fıhstın halkımn bır ınsanhk dramını yaşadığı kaydedıldı EN ÇOK TURlST ALMANYA'DAN lıınzm güldıırdu Ecevit'e soykınm tepkisi ANKARA (A\K\) - Turkıye'yı mart ayında, 675 bın 28 kışı zıyaret et- tı Tunzm Bakanhğı'ndan yapılan yazılı açıkJamava gore, mart ayında Turkı- ye'ye gelen yabancılann yuzde 58 6'sını OECD ul- kelennden gelen tunstler oluşturdu Boylece, bu ul- kelerden gelen tunstlenn sayısında geçen yılın aynı ayına gore yuzde 20 8'lık artış kaydedıldı DoğuAv- rupa ulkelennden gelen zı- yaretçı sayısında ıse yuzde 26 9'luk artış yaşandı Bunlar, toplam tunstlenn yuzde 25'ını oluşturdu Mart ayında Turlaye'ye tunst gonderen ulke sırala- masında her zaman olduğu gıbı Almanya, yuzde 30 6 ıle bınncı sırada yer aldı Almanya'dan gelen tunst sayısı 206 bın 999 kışı ola- rak kayıtlara geçtı Ikıncı sırada Bulganstan yer aldı Buulkeden57bın 817 kışı Turkıye'y ı zıyaret ettı Turkıye anılan donem- delran'dan44bın 141 kışı- yı ağırladı Iran'ı, Rusya Federasyonu, HoIIanda, Yunanıstan, Israıl ve Fran- sa ızledı Yılın ılk uç ayın- da Turkıye'ye gelen tunst- ler ıçınde Almanlar yuzde 25 8'lık bır oranla bınncı sırada yer aldı WASHINGTON (AA) - ABD'dekı 9 Musevi kuruluşu, Baş- bakan Bülent Ecevit'e bır mektup yazarak Israıl'ın operasyonlannın "soykuTm" olarak nıtelenmesın- den "derin hayal kırıklığı" duy- duklannı bıldırdıler Ecevit'e gon- denlen mektup, Amenkan Musevı Komıtesı,Amenkan Musevı Kong- resı, Antı-Defamahon League, Bı- naı Bnth Intenıatıonal, Buyuk Amenkan Musevı Organızasyon- lan Başkanlan Konferansı, Ulusal Guvenlık llışkılen Içın Musevı Konseyı. Hadassah, Ortodoks Bır- lığı ve Halkla ÜışkılerMusevı Kon- seyı'nın ımzalannı taşıyor Israıl guçlennın Fıhstın yonetı- mındeb bolgelerde saklanan tero- nstlere karşı yuruttuğu operasyo- nun "haklı" bır amaç taşıdığı one surülen mektupta, bu eylemın "soykınm" olarak tanf edıleme- yeceğı belırtıldı Musevıkuruluşla- nnın mektubunda, Başbakan Ece- vıt'ın, "soykınm" ıfadesı ıçeren konuşmasının ardından yaptığı ıkıncı açıklamada "acı gelişme- ler" sozunu kullanmasının, "terö- rist eylemde bulunanlar ile bu te- rörün kurbanlan arasında ay- rım yapmadığı" ılen sûruldü Mektupta, "Mümkün olduğunca çok sivüi öldürmeyl amaçlayan intihar saldırılarının ardından fsrail hukümeti, balkını koru- mak için bazı onlemier aldı. tsra- il'in operasyonlan, sizin hükü- metinizin silahh kuv^etlerini Ku- zey Irak'ta sivil halkı korumak için kullanmasıyla karşılaştırı- labilir" ıfadelen yer aldı. GUNDEM MLST\FAB4LBA\ • Baştarafı 1. Sayfada ğını gostenyor Kara mızaha bakın kı, ambargo al- tındakı Saddam dunyaya petrol ambargosu uygu- lamanın onculuğunu yapıyor Akdenız ve Basra yo- nune gıden tum vanaları bır ay sureyle kestığını açık- layan Saddam'a ılk destek übya'dan geldı Eğer bu kervana Iran ve benzen bırkaç ulke daha katılırsa, petroJ fıyatlarındakı yuzde 5'ltk artış ıster tstemez katlanacak 2- Bush yonetımının Arafat a yonelık soğukluğu- nun nedenlennden bın de, 1991 'dekı Korfez Savaşı sırasında Fılıstınlılerın Saddam'dan yana tavır alma- sıydı Baba Bush un tum mırasını devralmış goru- nen oğul Bush, dunyanın on yıl oncekı dunya olma- dığını goruyor mu9 Bush şu aşamada dunyaya salt Amenkan sılah şırketlennın gozuyle baktığı ıçın gorse bıle ıdrak et- tığını sanmıyoruz1 3- Bush yonetımının eğılımlerını, ozellıkle 11 Eylul sonrasında en lyı okuyanların başında Şaron'un gel- dığı goruluyor Uluslararası Kurumlan tanımaksızın, adeta terorle mucadele teroru başlatan Bush'un yaptıklannın bır benzerını Şaron kendı bolgesınde denıyor 4- Arap ulkelerının suskunluğu değışık bıçımlerde yorumlanıyor Kımılerıne gore Mısır, Urdun, Suudı Arabıstan başta olmak uzere onde gelen Arap ulke- lerı Arafat ın gıtmesı konusunda goruş bırlığıne var- dılar ABD ye bunu hıssettırdı'er operasyonun sonu- cunu beklıyorlar Ortadoğu yu çımentosuz, duzensız taşlarla orulu bır duvara benzetırsek Israıl-Fılıstın dengesı bunun en alt taşlarından bırını oluşturuyor O taş çekıldığın- de duvara ne olursa Arap coğrafyasına da o olabı- hr Israıl'ın gen çekılmemesı ya da banş ıçın ışık yak- maması durumunda Arap ulkelennın ıçınden gelen sesler bu ulke yonetımlerının hoşuna gıdecek cıns- ten olmaz' Hukuksuz gidiş 5- Avrupa Bırlığı nın (AB) bolgesı dışındakı sorun- larda yaşadığı dışlanmışhk bır kez daha gundemde Amerıkan-lngılız dengesının gerısınde kalan AB'nın bır kurum olarak, uluslararası sorunları çozecek so- lukta olmadığı goruluyor Ancak bu duaım, AB ulkelerının tek tek oynadığı rolun etkısını ortadan kaldırmaz Almanya ve Fran- sa, bu hafta ıçınde ABD-lsraıl dengesını rahatsız edecek çıkışlar yapabılır 6- Butun bu kırılan fay hatlarının arasında kalan Turkıye zor bır durumda Içımızdekı gelışmelen ge- çen hafta, "kendımızezararvenvealışkanlığımız"b\- çımınde ozetlemıştık Ne zaman, coğrafyasal ya da tanhsel çevremızde bır sorun yaşansa, çozum ıçın ılk aklımıza gelenler nedense kendımıze zarar vere- cek onlemier oluyor Bu yorumu bıraz ılen goturduğumuzde şunu da soyleyebılınz Dışımızdakı sorunları ıç sorunumuz halıne getır- mekte ustumuze yok 1 Madagaskar'la Mozambık arasında bır sorun çık- sa, bır kısmımız Madagaskar'ı tutar, bır kısmımız kar- şısına geçer ıkı ulke arasındakı sorun çozulse bıle bızdekı soğukluğu surer, desek abartma olmaz Kımımız Arap duşmanlığı yapıyor, kımımız fırsat bu fırsat deyıp Yahudı duşmanlığı Konuya bu uçterda bakmak yenne, Turkıye'nın ağırlığını hıssettıreceğı çozum ıstemlerıyle yaklaşmak daha doğru değıl mı? 7- Son gelen haberlere gore Turkıye'nın ev sahıp- lığı yapmak ıstedığı Ortadoğu zırvesı Yunanıstan'da yapılacak Yen değılse de Yunanıstan adı geçmışken vurgulayalım, bu ulkenın Turkıye'nın doğusundakı ve guneyındekı ulkelerle çok dıkkatlı ızlemedığımız bır polıtıkası var' 8- Konusu salt uluslararası ılışkıler olan uzmanla- ra, "Son gelışmeler uluslararası hukukun neresıne uyuyor" dıye sorduğumuzda aldığımız ortalama ya- nıt şu oluyor "Öyle bır şey kaldı mP" Bu hukuksuzluk surerse ışın nereye varacağını kestırmek çok zor 1 Bush kenaı oluşturdugu hu-kuk- la ıstedığı gıbı oynuyor ankcum@ttnet.net.tr Sezer'den onaylar • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kamu Fınansmanı ve Borç Yonetımının Duzenlenmesi Hakkındakj Yasa'yı onayladı Yasaya gore, Hazıne garanhlı dış kaynakh yatmmlar ıhaleye açılacak ve Uzlaşma Komısyonu'nda Hazıne'nın yanı sıra DPT ve Sayıştay temsılcılen de yer alacak Sezer, dun aynca Emlak Vergısı Yasası ve Harçlar Yasasında DeğışıkJık Yapılmasına Ihşkın Yasa ve ırk aynmcılığının ortadan kaldmlmasına ılışkın uluslararası sozleşmeyle ılgılı yasayı da ımzaladı Bahçeli, Bayar'a şans tanımadı • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - MHP Genel Başkanı Dev let Bahçeli parhsının Başkanlık Dıvanı toplantısında yaptığı değerlendırmede Mehmet Alı Bayar'ın merkez sağın başına yenı bır umıt gıbı, Kemal Dervış havasında getınlmeye çalışıldığını belırterek "Ancak başan şansı gormuyonım" dedı Bahçeli, kamuoyu yoklamalannda AJCP'nın oyunun yuksek çıktığına dıkkat çekerek MHP, ANAP ve DYP tabanının bu partıye kaydığuım soylendığını belu"ttı Bahçeli, kendı tabanJan açısından boyle bır durumun soz konusu olmadığını savunarak endışe etmedığuıı soyledı • tstanbul Haber Servisi - Tıyatro sanatçısı Unal Gurel (67) tstanbul'da tedavı gorduğu hastanede kalp yetmezlığı nedenıyle yaşamını yıtırdı Gurel ıçın, emeklı olduğu tstanbul Buyukşehır Beledıyesı Şehır Tıyatrolan Harbıye Muhsın Ertuğrul Sahnesı'nde, bugun saat 10 30'dabırtorenduzenlenecek Gurel'ın cenazesı, Fatıh Camıı'nde oğleyın kılmacak namazm ardından Fenkoy Mezarhğı 'nda toprağa venlecek Çok sayıda sınema fılmınde de rol alan Gurel, son olarak "Mahallenın Muhtarlan" adlı televızyon dızısınde berber karaktennı canlandınyordu Fueloil'e zam • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Akaryakıt urunlennden fueloıle yuzde 2 35 oranında zam yapıldı Akaryakıt Ana Dagıtım Şırketlen Derneğı'nden (ADER) yapılan açıklamaya gore, bugunnden itibaren geçeriı olmak uzere, tstanbul Avrupa yakasında fueloıl 6 numaranın perakende satış fıyatı 341 bın Iıradan M9 bın lıraya çıktı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog