Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 NİSAN 2002 SA 16 SPOR spor(5 cumhurfyet.com.tr Şampîyon belli olmadı, 10'a yakın takım küme düşme endişesi yaşıyor, gerginlik dorukta Liginalücadıkazanı gibiSporServisi- Türkiye'de ftıt- —bol sezonu. son yıüarda yaşa- madığı heyecaru bu sezon ya- şıyor. Lıgin altı. üstü, ortası. her yeri kanşık- Durum böyle olunca sahalardan gerginlik, olaylar eksik olrnuyor. Şampıyonluk için Galatasaray, Fe- nerbahçe, Beşikrtaş çekişiyor. Galata- saray bir adım onde. Rakipleri hem onu zorluyor, hem de Şampıyonlar Li- gi'nin 2. temsilcisi olabilrnek için ter döküyor Ortasıralarda UEFA Kupası'naka- tılma çabalan var Beşiktaş veya Fe- nerbahçe"yle birlikte Ankaragücü ve Bursasor hedefe yakınlar. Ancak De- nizlispor ve Istanbulspor zorlayan ekipler. Ligin altı ıse kelimenin tam anla- mıyla 'cadı kazanı'. Yozgatspor şansı en az olan ekip. Düşecek diğer 2 takımdan biri olmamak için Antalyaspor, Samsunspor, Malatyaspor, Rizespor, Diyar- bakırspor ter döküyorlar. Şaibeye öniem Süper Lig'de son 4 haftaya girihr- ken, Futbol Federasyonu, 'jike' iddı- alarına yer vermemek için harekete geçti. Federasyon üyeleri, bırbırleriy- le ilgili maçlarda herhangi bir şaibeye izin vermemek için ek önlemler alma- yı kararlaştırdı. Federasyon yetkilile- ri, şampiyonluğu ve ligden düşmeyi belirleyecek maçlara çift gözlemcı ve temsilcı gönderilmeye başlandığını bıldırdiler Son 2 haftada, şampiyon- luğu ve düşmeyi ilgilendiren maçİann aynı gün ve aynı saatte başlatılacağı kaydedildi. Dıyarbakırspor D Dıyarbakrspor Samsunspor O 'Samsunspor D Istanbufspor D tetarîbutepor Ankaragucu SAMSUNSPOR DİYARBAKIR Denızlıspor Reespor Rizespor Antalyaspor D Antalyaspor MaJatyaspor ALATASARAY AVANTAJINI KORUMAK İSTİYOR Şampiyonluğa adım adım I Malatyaspor Fenerbahçe ARİFK1ZILYALIN Karadeniz de 3 gün arayla oynadığı 2 deplasman maçından 6 puan çıkanp şampivonluk yolunda önemlı bir avan- taj yakalayan lıder Galatasarayda göz- ler cumartesi günkü Istanbulspor. "der- bisi'ne çevrilirken. futbolcular. teknik kadro ve yönetim. "Şampryonluğa adım adım gidiyoruz. Ancak hiçbirşeyin garantisi yok" de- dıler. Galatasaray Asbaşkanı Ali Düriist geçen yıl yı- tirilen şampiyonluğa dikkat çekerken. "Daha önû'müz- de ahnacak ve yitirilecek 12 potanshel puan varken avantajuyız diyemem" dedı Galatasarav'ın orta alandakı önemli ısimlerinden Ergün. Trabzon ve Rize "den çıkardıkJan 6 puanın şam- pivonluk yolunda önemli bir avantaj sağladığını söy- ledi Ergün. "Adım adım şampiyonluğa gidi\oruz.Üze- rimizde inamlmaz bir stres var ama Istanbulspor ma- çını kazanırsak şamphonluk şansımız y ü/de 75'e yük- selir. Ancak ligde kolay maçınıı/ın olnıadığını da büi- >oruz"dedi. G.Saray. gelecek hafta sonu oynanacak A Gücü ma- çının 21 Nisan pazargünü ojnanmasını ıstedi. Başvu- ru dilekçesinde. u UEE4 Disiplin Kurulu. Roma maçı nedeniyie Ayhan, Bülent ve Imit'in ifadesini almak için 3 oyuncuyu Isviçre'ye çağırdı. Bu nedenle ertele- meistiyonız'"denildi. Bu arada G Saray'ın sezon biti- minde Mılano ve New York'ta 2 haftalık sezon sonu kampı yapacağı açıklandı. Bir dönemler ligi sallayan Samsunspor ve Rizespor'dan sonra Anadolu rüzgân Trabzonspor da tükenme noktasına geldi Karadeniz'de futbol I>ittiArtık Karadeniz'de fırtınalar kopmuyor. Futbolcular yetişmiyor. Halk bölünmüş, bağlar kopmuş durumda. Yetişenler para ve şöhret uğruna gidiyorlar. DENİZ DERtVSL Karadeniz"de neler oluyor? Süper Lig'de Karadeniz temsilcileri son dönemlerde belli bir düşüşün içeri- sınde. Samsunspor düşme potasında çıkamıyor. Rizespor aynı noktada. OAMSUN'DAN Parasızlığın sonucu CEMtL CİĞERİM SAAfSUN-Lig- Idezorgünleryaşa- yan Samsunspor'u bugünlere getiren en önemli nokta yaşadığı eko- nomik kriz oldu. tsmafl Uya- nık"ın başkanhğında başanyı yakalayan Kırmızı - Beyazlıla- nn en büyük sıkmtısı ekono- mik açıdan fazia açılmak ol- du. VusufZiy a V'ılmaz kelime- nin tam anlamıyla "zorakT bir şekilde başkanlığa getirildi. Seçimlerde destekleneceğinın belirtılmesı üzerine koltuğa oturan Yılmaz da Samsuns- por'u borçtan çıkaramadı. Trabzonspor da potaya girmek üze- re. Bir dönem Trabzonspor şampi- yonluklara bölgeye taşırken, Kara- deniz takımları lıgıngidişini belırle- yen ekiplerdı. Ama artık o hava yok. Karadeniz deplasmanları rakipleri tarafından 'en kolay' maç olarak gö- rülüyor. Trabzonspor'un şampiyon- luklan müzesine taşıdığı yıllarda lig- deki Giresunspor. Zonguldakspor. Orduspor gıbi bölge takımlarının çokluğuna dikkat çekenler. "Eski- den birtikvardı.Şimdikalmadı''gö- rüşündeler. Bunda da başlıca neden eğitimsizlik ve beraberinde gelen •başanyı ha/medememe' olarak göstenliyor. Karadeniz ruhunun son örnekleri 2. ligdekı Sebatsporda gö- rülüyor. Süper Lig'e çıkma mücade- lesi veren yöneticiler. Istanbul'dakı dairelerini satıp fiıtbolculann taksit- lerini ödediler. Ama onların da önü- ne grupçuluk çıkmaya başladı. Trab- zon halkıyla bir türlü geçinemeyen Sebatspor. 1970"li yıllarda yine 2. ligde zirveye oynamış. ama Trab- zon "un kirahk oyunculannı geri çek- mesiyle hedefine ulaşamamıştı. Artık Karadenizde fırtınalar kop- muyor. Halk bölünmüş. bağlar kop- muş durumda. Futbolcular yetişmi- yor. Yetişenler para ve şöhret uğru- na gidiyorlar. Sonuçta Türk futbolu lokomotif bölgelerinden birinı yi- tirivor... RABZON'DAN Gruplaşma bitirdi Ligden diişüyordu Trabzon direkten döndü Spor Servisi - Antalyaspoı maçını oyunculannın gördüği 4 kırmızı kart nedeniyie 7 kişı tamamlayan Trabzonspor, 2. Lig'e düşmekten son anda kur- ruldu. 2. yannın basındaki Be- şiktaş maçında çıkan olaylar nedeniyie hükmen yenik sayı- Ian Bordo-Mavililer, eger An- talya maçında olası 5. kırmızı kartla 2. bir hükmen yenilgi al- salardı yönetmelik gereği bir alt kümeye düşeceklerdi. Bu maçın son bölümünde 4 kırmı- zı kart çıkaran hakem Kadir Tozlu, eline vuran Ermana kartını göstermeyip Trabzons- por u bir anlamda küme düş- mekten kurtardı. ÖMERGÜNER TRABZON - Tarihın en kötü günlerini yaşayan Trab- zonspor hızla düşme po- tasına yaklaşıyor. Meh- met AÛ Yılmaz'ın baş- kanlığı bırakıp Özkan Sü- mer'in koltuğa geçmesin- den sonra Trabzons- por "daki düşüş hız kazan- dı. Bunda da en önemli etken olarak Trabzon'da- kı gruplaşma göstenliyor. Ve başı da Ofiulann çek- tiğı iddıa ediliyor. Yine Trabzondaki id- dialara göre. takımı baş- kanlığı döneminde Antal- ya'dan yöneten Mehmet Alı Yılmaz, Bordo - Ma- vılileri ligde istenilen noktaya taşımamakla be- raber yanlış transferlerle de ekonomık olarak bir çıkmaza neden oldu. IZE'DEN Teknikarıza oldu FAİKBAKOGLU RİZE - Rızespor sezo- na başlarken geçen yıllar- daki tecrübesine dayana- rak ılk 5 sırayı hedefle- mişti. Karadeniz takımla- n içerisinde ekonomik açıdan en rahat olmalan. Yeşil - Mavılilerin en bü- yük güvencesiydı. Ancak ilerleyen sezon beklenen tabloyu yaratmadı. Bur- saspor karşısında aîınan 3-1'lik galıbiyet takımı nefes aldırdı ama yine de Rizelıler durumdan memnun değilller. Bunda da suçlu teknik dırektör Carol Pecze olarak göste- riliyor. Sezon başında elindekı kadronun hedef- ler için yeterlı olduğunu söyleyen \e transfer iste- meyen Pecze Rızelılere göre suçlu. SÜPER-TOTO TAHMİNİ ' 3eşfc3=-; eneftan'Ç« 2 stanoj!sp<y-Galatasaray 3 Arka-agLCL-t'rıgatspor 4 Gözteoe-feiçleortçı 5 Garantepspc-Kocae-ısoo' 6 T-abzonspof-Malalyaspor 7 Bursaspor-Afltafyaspa 3 ><arbaK]rspCf-; -l^espor 9 SaTSjispa-DenBspof 10 iznırspıy-Kavsenspor V Setatspor-iüanasoor 12 B3.*rJ(a3spof-Sırt.«paspc 1 3 Eıargspa-Sıvasspa 14 ûartanelspof-Bıı,ıAşetiıtBldS ': Kcryaspor-Altay X-1-2 X-2 1 2 1 X-2 1 1-2 1 X ;-2 1 1 1-2 SKOR TOTO 1. Beşiktaş-f.Bahçe: 1-1,3-1,1-2. 2. IstatUspor-OSarsy: 1-1,1-2 3. A/ıkaragücû-Yozgatspor 4-1 1. KOŞl: F: Hıghesl Vitesse (4), P: Ra- madan (8). PP:Celtk Dream (3). S: Alp Tonv (5). 2. KOŞL 1 : F: Sakarbev (4). P: Anes (6), PP:Urfa Şampıyonu (5), S: GQlazer(8). 3. KOŞl 1 : F: Işılsu (9). P: Kordon (3), PP: Saimbey (4). S: Hükümran (2). 4. KOŞL': F: Mefo (11, P: Fecrişimali (8). PP: Ateş Hattı (2). S: Gülçelik (5). 5. KOŞl': F: Saynur (12). P: Genco (2), PP: Canözüm 18). S: Alacalı (1). 6. KOŞU: F: Jolly Jumper (3). P: Well Bom (2). PP: Ladv Chvıngton (4), S: Ge- muda(6). 7. KOŞU: F: Sadberk (6), P: Babanur (2). PP:Yagış |5). S:Delıdolu (7). 8. KOŞU: F: Prcxl> |4), P: Dog Fıghter <6).PP:GwyntDdu(10),S:Merak(20l, SS:Trooperl8) 9. KOŞU: F: Berkoşhan (4). P: Hûrsoy (3), PP: Suruç Kahramanı (2), S: Ezhar (51 Günüo İkilisi I. Koşu: 4/8. Çifte Bahis: 3. Çıfte: 12 3. Tabela Bahis: 4.6 10.20 8 ALTILI GAJNTAN 1 8 2-5 12 3 2 6 2 5 4 6 4 3 2 G Ö R Ü Ş / HALİT DERİNGÖR Şüphecilik Liglerın sonu yaklaştı. Galatasaray, Fenerbah- çe, Beşiktaş burun farkıyla bırbirlerini takip ediyor- lar. Sonuçta birı ipi göğüsleyecek. Sınirler lyice ger- gin. Herkes öfkeli. Özellikle Fenerbahçe ile Galatasa- ray arasındaki öfke ve suçlamalar büyük boyutlara u- laştı. Spor değil de sanki bir yaşam mücadelesi. Bu mücadeleden yararlanmak isteyenler de az değil. Çok ilginç, bu tarihsel iki kulüp birbirlerinin mutlu- luklarını mutsuzluk olarak görüyorlar. Yabancı maç- larda da bu değişmiyor. Düşmanırnın düşmanı dos- tumdur düşüncesi egemen. Yabancılar karşısındaki bir yenilgide neredeyse bayram yapılıyor. Her iki ku- lüp de birbırlerini tökezletmek için her yoia başvuru- yorlar. Belki de dualar edip, yatırlara gıdenler de olu- yordur kım bilır? Bütün girişimlere karşın bir türlü banş ortamına gi- remiyorlar. Bitmeyen ve bitmeyecek bir kavga içinde- \er. Tıpkı Israil ve Filistin gibi. Yaşamım Fenerbahçe kulübü içinde geçiyor. Gala- tasaray düşmanlığını çok yakından görüyorum. Aynı olayın Galatasaray kulübünde yaşandığına hiç şüp- hem yok. Bu hususta birbirlerini hiç suçlamasınlar. Galatasaray'ın Türkiye'de bir hegemonya yarattığı- nı söyleyen Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz ve onun hemşehrisi Haluk Ulusoy Galatasaraylı. Tabii hakem komitesi ceza heyetı de Galatasaraylı. UEFA ve ceza heyeti de Galatasaraylı. Bölücübaşı Apo bı- le Galatasaraylı. Derindevlet Galatasaraylı. IMFveAv- rupa Birliği Topluluğu'ndaki gruplar da Sarı-Kırmızı. Fenerbahçelilerin suçlamaları böyle. Yapmayın et- meyin beyler. Galatasaray evrensel boyutlarda etkıli ve yetkilı gösterip kendinizi bir nokta gibi görmeyin. Fenerbahçe hiçbir zaman, hiçbir açıdan Galatasa- ray'dan aşağı bir kulüp değildir. Buna inanmak gere- kir. Eğer Galatasaray'a özeniliyorsa onun metotlarını kul- bnın. Makalelerimde, kitaplarımda ve mikrofonlarda sık sık Türkiye'de değişmeyen ve değişmeyecek olan tek ık- tıdar Fenerbahçe'dir. Ben buna inanmışımdır. Inancım da devam ediyor. Yıllarca futbolda onlarla karşı karşıya gel- dim. Yöneticilikte de öyle. Ama onlar karşısında hiçbir zaman kıskançlık duygusuna, küçuklük kompleksine ka- pılmadım. Ne var ki bazı yöneticiler ve yandaşlan, Fe- rerbahçe'yi büyüklüğü oranında biryere getiremıyorlar. Daha doğrusu onun kişiliğinden gereği kadaryararlana- nıyorlar. Şunu da söylemek gerekir: Bağırmak ile, çağırmak ile, yjrüyüşler yapmakla adeta savaş ortamı yaratmak hiç (•.mseye yarar getirmez. Her kuvvet, karşısında bir kuv- \eti bulur. Ve de Türkiye'de anarşi ortamı körüklenmiş clur. Bireysel egolanmızı bırakıp Fenerbahçe-Gala- tısaray dostluğunu gerı getirelim. Bence çıkar yol bu. E-Posta: hdenngor(o hotmail.com - Faks: (212) 5138595 Fenerbahçe 5 bin Met istiyor NEYMIŞ rfflJVti TÜRKAY Fenerbahçe. Beşiktaş maçı için bugün startalıyor. Pazar gü- ı nü oynanacak bu zorlu maç ön- cesi San - Lacıvertli yöneticiler Beşikiaş Kulübü'nden 5 bin bi- let isteyecekler. Daha önceki maçlarda anlaş- ma gereği bin kışı ile sınırlı tutulan bu rakam için yapılacak isteğe Beşiktaş'in ne yanıt \e- receğı merak konusu. Rfiştû'nün durumu Göztepe maçında sakatlığı nedeniyie oyna- yamayan kaleci Rüştü'nün durumu belırsizh- ğıni koruyor. Kulüp doktorü İsmail Başsöz fi- le bekçisinin adalesinde çekme olmasının > a- nısıra belınden de rahatsız olduğunu söyledi. Üç günlük bir aradan sonra bu sabah Saman- dıra tesislerinde Beşiktaş maçı için çalışma- lara başlayacak Fenerbahçe'de kaleci Rüş- tü'nün dışında sakat rutbolcu bulunmuyor. Bu arada Beşiktaş-Fenerbahçemaçının bi- letleri satışa çıkanldı. Karşılaşmanın bilet fiyatlan şöyle: Numa- ralı 50-80 milyon, Kapalı 35 milyon. açık tri- bünler ise 10 milvon lira. Beşiktaş'ta ceza endişesi KEREM KAÇARLAR Beşiktaş Menajeri Sinan Engin. Malatya'da çıkan olayların gerek- sizyere büvütüldüğünü. Fenerbah- çe maçı öncesi Beşıktaş'ın ceza al- ması için senaryolar kurulduğunu söyledi.Olaylann büjıimemesi için sessiz kaldıklannı belinen Si- nan Engin, "Gereksiz yere bu ka- dar abartnıaya gerek yok. Orada mağdurdurumda olan bizdik. Sal- dıma uğrayan benim ftıtbolcula- nmdL Beşiktaşlı ovuncular sadece kendilerini sa\ıındular. Görüyo- rumki Beşiktaş'uı ceza alması için „ farklı bekJentüeriçcrsinegirmişler. teŞÜtaŞh yoneöcıJer mazbatalaruu dun aldılar. Federasjon ola\1arm biüncinde. Hiçkimse federas- yonu yöntendirmeye kalknıasın" şeklinde tepkisini dile getirdi. F.Bahçe maçı öncesi Beşiktaş'ta Ronaldonun sa- katlığı ciddiyetini koruyor. Dün MR"ı çekilen ve sağ diz iç yan bağında zedelenme tespıt edilen Bre- zilyalı rutbolcu 3 gün dinlendirilecek. Kulüp dok- toru Avhan Optur. Ronaldo'nun tedavisine hemen başladıklannı belirterek. "Fenerbahçemaçınayetiş- tirmek için çalışacağı/. Kesin durumu cunıa günü belli oJacak~ dedı. 31 Mart'taki Genel Kurul da yeniden göreve ge- len başkan Serdar Bilgili ve yöneticiler. dün kulüp divanlık binasında törenle mazbatalannı aldı G ü N U N İ Ç f N D E N • Parma'da forma giyen Hakan Sükür. >enı sezon- da da takımda kalmak istediğini açıkladı. MAntaha ile Trabzonspor maçında Trabzonlu Os- man'a tekme atan yardımcı hakem Fahri Durmuş'un 6 hafta dınlendinleceğı açıklandı. • Süper Futbol Lıgi'nde 2002- 2003 sezonu. 11 Ağustos 2002'de başlayacak ve 31 Mayıs 2003 'de so- na erecek. Toplantıva Fenerbahçe'lı yönetıcilenn ka- tılmaması dikkat çektı. • Yunanistan Basketbol Ligi "Dörilii Fınal" karşılaş- malannda. "Sayı krallığı" lıstesinde Panathinaikoslu Ibrahim Kutluav. 32 sayıyla 3. sırada yer aldı. • Siemens firmasının '"C45 Imza Günleri" adı al- tında gerçekleşen organızasyonda F.Bahçe Kaptanı Ogün. Beşiktaş KaptantTajrur ve Galatasaraylı rut- bolcu Hasan Şaş. ha>ranlarıyla buluştu. • At >anşlannda 6 3-6 7-3- I 3-13-9 kombinesinı bılenler 5 milvar 622 mihon 808 biner lira kazandılar Maç İsrail'de Ülkerspor'un isteğine ret Spor Servisi- 11 Nisan per- şembe günü İsrail'de Nfaccabı Tel-A\i\ ileEuroliggrupmaçına çıkacak olan Clker'in. bu ülkede- ki iç kanşıklık sebebiyle. karşı- laşmanın tarafsız bir sahada oy- nanması yönündeki isteği kabul edilrnedi. ULEB'e iki kezyazı ya- zan Ülker kulübü. Maccabı fel- Avi\ "in tüm kafilenin can güven- liğini garanti altına aldığmı açık- laması üzerine prestij maçını İs- rail'de oynavacak. Bu arada Pınar Karşıyaka. Lıt- vanyalı oyun kurucu Klemensas f^tiejunas'ı ülkesine gönderdi Cörünüm Haftanın Futbokusu: Lazarov (Kocaelı) Haftanın Takımı: Antalva Haftanın Hakemi: Serdar Tatlı (Samsun - Galatasaray) Haftanın Kadrosu: Nlurat (Rıze). Burhan (Ant.). Oumar(Rize), Yıl- maz (A.Gücü). Ali (Denızlı). Tü- mer (BJK). Ceyhun (F.Bahçe). VI.Gürsel (Ant.). Hasan (G.Saray). Saffet (Ant). Lazaro\ (Kocaeli). TV'de spor TRT3 19.00 Patınaj Şampiyonası STAR2 21.45 B.Le\erkusen - Li- \erpool (Canh). STAR 23.50 Bar- celona - Panathinaıkos (Bant) ABDÜLKADİR \XCELMAN Futbol Sütlü Kahve OlduTrabzon-G.Saray maçında Trabzonlu futbolcu Cem'in for- masını G.Sarayiı Aytıan'ın formasıyla değıştirmesi olay oldu. Trabzonspor kulubu futbolcusuna 40 milyar lira para cezası verdi. Her kulüp sezon başında disiplin cezalannı açıklar ve bu cezalan federasyona da bıldınr. Acaba forma değiştırmenın cezasının da 40 milyar lira olduğu federasyona venlen disi- plin cezalannda belırtılmış mıydı? Boyle bircezanın olduğunu sanmıyorum. Hatta maç sonrası böylesıne bir dostluk alışverışınm teşvik edilmesınden yanayım. Kısacası Trab- zonlu futbolcu tahkim kuruluna başvurabılır, buna yasal hakkı vardır. Ancak profesyonel futbolculardemeğinin de bu konu- da gınşımde bulunması gerekirdiyedüşünüyorum. Dünyanın her yennde forma alışvenşi yapıiır. Trabzonsporlu fLrtbolcu bu formayı kendısı için alabileceği gıbi G.Saray'a gönül ver- miş bir arkadaşı, hasta yatağında yatan bir çocuk için de almış olabılır. Bu değişımın kıme ne zaran olabilir kı. Eğer değıştinlen formanın başka amaçları varsa onu bilemem. Şimdi kitaplığımdaki"Futbol Asla Sadece Futbol Değildir" adlı kıtaptan aldığım notlar: "Hollandalıların yıllarca bek- ledıklen bırDünya Kupası finalıydi Almanya-Hollanda maçı. 34 yıl bu maçı beklemışlerdı. Çünkü Hollandalılann Ikınci Dünya Savaşı'ndan kalmış kin ve hırsian vardı. 1974 Dünya Kupası 'nı Almanya, Hollanda : yı2-1 yenerek aldıktan sonra Hollandalı milli futbolcu Van Hanegem, 'Babam ve iki kardeşfm Alman hava saldırısında ölduler. Almanlann genel anlamda dostum olduğunu soyleyemem' demışti. FIFA, Ikınci Dünya Savaşı'ndan sonra forma değişim- lerinın başka oiaylara meydan vermemesi için yasak koy- masına karşın 1974 Dunya Kupası fınalinde Beckenbauer ile Cruyff, Rep ile Breitner formalannı değıştırmişlerdi. 1988 'de Hamburg 'da oynanan Avrupa Şampiyonası yan finalınde de Hollanda, Almanya 'yı 2-1 yenerek rövanşı aldık- tan sonra Hollanda Milli Takımı'nda teknikdırektör M ishels, 'Futbol bir savaştır' diyerek futbola ilkkez 'savaş' sözcüğünü getiriyordu. Nitekim Hollanda Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcusu Koeman Almanlann maçtan sonra Hollandalı futbo/cuları tebn'k etmemelerı üzerine, 'Bir tek forma değıştıren Olaf Thon oldu. Alman takımındaki tek lyi insan o' diyerek duygulannı dile getiriyordu. Avrupa gol kralı Van Basten bile 34 yıl sonra bastmlmayan duygulannı, 'Alman- ca bilsem de konuşmam' diyerek açıklıyordu." Bugun Trab- zonsporlu Cem'in Ayhan ile formasını değıştirmesi bir dostluk, arkadaşlık ve centılmenlık sımgesı olup trıbundekı yandaşlan sakinleştırecek bıryontemdır. Hollandalı Eric Van Muisvvinkel'in Hollanda-Almanya futbol savaşından sonra yazdığı bırşıirdikkati çekmıştı. lyı ve kö'tulBak hayatım, TV'ye bakl Turuncu Gullit Beyaz/ Beyaz Matthaus Siyah. Bugün futbolda ne siyah var ne beyaz. Avrupa sıcak sa- vaşı unuttu, ekonomik savaşa gırdı, sınırlan kaldırdı ve fut- bol sütlu kahve oldu. E-Posta: ayucelman(5 yahoo.com - Faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog