Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 NİSAN 2002 SALI 14 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GÜNÜN rİLMLERİ Yannsız Adam 16.3O TRT 1 Dram {m»\ Cezae\ ınden çıkan kan da\ alıbıradamın sur- VÜV gun gıttıgı ka&abada tanı>ingı bır havat kadı- rı\laıl]şkısmır öyküsu Y onetm enlığını LmıtEfe- kan ın ustlendıjı fılmde Kadır I nanır Penhan Sa- \aş Erol Taş \ e Selma Sonat v a r (1987) Bütün_. 17.00 Show TVMelodram ©Sonsuz se\gı \e sadakatle taağlı olduğu koca- sına karşı oyuna getınlen v e kjskançlığa kapı- lan koca^ı larafindan e\ ınden ve çocuklanndan uzaklaştınlan bır kadının övkusü Yon Orhan \k- so> Oyn Hulya Koçvığıt Edız Hun(19"l) Kara Tahta 20.30 MovieMax 2 Dram (Takhte Sıah) - Bır grup erkek oğrermen sırt- lanndakı kara tahtalarla cLağlann arasındakı patıkalarda bır koyden öburüne- oğrencı aravarak yurumektedır \nıden duyduklan helıkopter sesı hepsını farklı vonlere dağıtır Iram'ın az gehşmışlı- gı ıçınde yoksullukla boğuşan o^retmenlenn vaşa- dıklan duygusal yoğunluklu ılışKılen merkeze ko- yan Samıra Makhmalbaf'ın yonettığı tılmde Saıd Mohamadı. Behnaz Jafan \ar (2O00 Iran 85 dk) Aşkın Tadı 21.00 CNBC-e Gulduru (TasteofLove)- Unlubıropera yıldızı olan Ste- \e kadınlarla ılı^kılennde tam bır maçodur Kendını her zaman onlardan üsrün goren ve cınsi- yetçı \aklaşımındanaslaodun verme\en Ste\e yıl- dızı olduğu dızıde rol alan bır ger»ç kızla ılı^kıye gı- rer Yenı sevgılısı daha oncekı s«\gılılennden bır "ıajlı farklıdır \e Steve kendı fikırlen konusunda ;ıddı şuphelere duşecektır Yonetmen Sand\ Tung Oyuncular Ste\e Monaque, Ed\*ard Kerr Tra\lor 4oward(1998\BD 9! dk) Sonsuza Dek 21.00 CINE 5 Masal (Ewr After) - Beyaz Atlı Prensı nı beklemek >enneonun yardımınakoşan genç veguzel bır cızın o\ kusu Yonetmen And\ Tennant Ovuncu- ar Drevs Barrymore Dougrav Scott \nıelıca Hus- mn Megan Dodds (1998 ABD, 1 21 dk) Tektsteğim 23.35 TRT 1 Dram ©(\llSheEver\Vanted)-Çok tehlıkelı bırhas- talığa vakalanan Rachel Stockman tedavı sı- rasında hamıle olduğAınu oğrenır Ama bu bebeğın dogumu Rachel ınolümuneyolaçabılecektır Rac- hel >aşamaklaolmek arasındakı ınce çızgının uze- nndedır artık Yon Mıchael Scott Oyn Marcıa Cross, James Marshall Leıla Kenzle Bruce Kırbv Seni Alacağun 23.35 CINE 5 Gulduru ®(I'DTake You There) - Bıll'ın mutlu bır e\ lılı- ğı vardır Ancak kansı kendısını en vakın ar- kadaşıvla aldatarak e\ı terk edınce her şey de deg> şır Bıll ın bu olavdan sonra bunalıma gırdığını go- ren kız kardeşı ona yardım etmek ıster Bıll ı arka- da^ıBernıceıleçıkmayaıknaeder Genç adam zor- la da olsa Bemıce ıle yemeğe çıkar 4ncak onunla geçırdığı bır kaç saat bıle sıkıntıdan bunalmaMna >etmıştır Yon Adnenne Shelly O>TI All\ Sheed) Reg Rogers Lara Hams (199 7 ABD 90 dk) Fırarikr 24.00 CNBC-e Gerılım Savaşın değil, banşın askerleri TRT2 20 00 • CNN Turk'un hazırladığı belgeselde, dünyanın çeşitlı bolgelennde 'Banş Gücü' olarak gorev yapan Türk askerlen ve Türk Sılahlı Kuvvetlerı'nın bu konudakı çalışmalan anlatılıyor (Jaılbreakers) - On beş yaşındakı amıgo \n- gel, kesınlıkle uzak durması gereken bır gen- ce aşık olmuştur lkı dukkan soyarak ne kadar be- lalı olduğunu kanıtlavan Tony. yakalanıp cezaev ıne yollanırken Angel veaılesıdeyenı bırba^langıçıçın Bakersfıeld'e taşınırlar Ancak Tony bır polıs oldu- rerek cezaev ınden kaçacak \e dosdoğru Angel ın yaşadığı şehre gelecektır Yonetmen VVıllıam Fn- edkın Oyuncular Shannen Dohertv Antonıo Saba- to Jr, George Gerdes (1994 \BD. 76 dk) Güvenükçi 02.00 Shovv TV Macera (Guaranteed Ovemıght Deliverv) - Rav Stan- ton. bırbankanın guvenlık gore\ lısı olarak ca- hşmaktadır Bırgun çalıştığı banka soyulur Tum pa- ralan çalan hırsızlar, >anlanna bır rehıne alarak o- lay vennden uzaklaşırlar Fakat kaçarken de bır ka- dını vururlar Aradan üç vıl geçer. Ra\ hala bu ola- yın etkısı altındadır Yon Dean Rusu Ovn Olı% ıer Gruner, Jalal Merhı (1999 ABD. 105 dk) Izleyin Orta Değmez (") iabancı TV Servisi - CNN Türk'te bu haftadan ıtı- baren "Banş Gucü" ad- lı 8 bolumluk bır belge- sel ekrana gelıvor Edı- torluğunu \e sunuculu- ğunu Murat Erdinın ustlendığı belgeselde, dunyamn değışık bolge- lennde "Banş Giıcıi" olarak gorev yapan Turk askerlen \e Turk Sılahlı Kımetlerı'nın çalışma- lan anlatılıyor Ercan Çitlioğlu'nun danışmanlığını yaptığı belgeselde Turkıye'nın zor durumdakı mılletle- re nasıl yardım ettığı ser- gılenerek, Turk askerle- ruıın bolge halkı>la ılış- kılenne yer venlıyor Belgeselın bu akşam ya>ımlanacak bınncı bolumunde, "Türki- ye'nin Kore Savaşı ile başla>an banşa katkıla- n", o donemın tanıklan- nın soylemıvle anlatılı- yor Kore Savaşfnda yuzbaşı olarak gorev ya- pan emeklı Korgeneral Dhan Gürkan, Kore'de Turk Tugayı 'nın nasıl ta- nındtğını dıle gctınyor Turkıye'nın banş gu- cu komutanhğını devTal- dığı Somalıden ılgınç goruntulenn de sunuldu- ğu belgesel programda, donemın Banş Gucu Komutanı emeklı Orge- neral Çevik Bir'ın "So- malTden alınan ders- ler"le ılgılı goruşlenne yer\enlıyor Turkıye'de oğrenım gören yabancı subay ve subay adayla- nyla Harp Okullan'nda yapılan roportajlann da ekrana geldığı belgesel- de. Kulelı Lısesı ve Jan- darma Okullar Komu- tanlığı'nda geleceğın komutanlanna venlen tango ve vals gıbı dans derslerınden gonıntuler sunuluyor • CNN Türk, 22.05 Soru cevapta anlatılıyor Belgeselın öyküsü TV7 Servisi - "Soru Cevap"ın bu bolumune, CNN Turk'te yayına başlayacak olan "Banş Gücü" belgeselının danışmanJığını yapan Ercan Çitüoğlu v e sunucusu Murat Erdin katılıvor YaviızBaydarın sunduğu yapımda, Turk askerlennın dünyanın hangı bolgelennde gorev aldıklan, askerlenn karmaşa ıçındekı bolgelerde nasıl karşılandıklan. bu bolgelerde asken faahyetlen etkıleyen sosyal ve sıyasal faktorlenn neler olduğu gıbı konulara açıklık getınhyor • CNN Türk, 19.05 Faraç konuk TV Servisi - "Akşama Dogru"ya "Töre Kıska- cında Kadın". •'Suvn Ara- yan Toprak", "Kod Adı Hizbullah" ve u Bat- man'dan Beykoz'a HizbuJ- lah'ın Kanh Yolculuğu" gı- bı kıtaplan bulunan gaze- tecı-\ azar Mehmet Faraç konuk oluyor Tore cına- yetlerıne kurban gıden ka- dınlar ıle bu konuda v apıl- ması gerekenlerın konuşu- lacağı yapımı. Sevnan Le- vent hazırlayıp sunuyor Kanal6 23 00 Operasyondan sonra 'Banş Gücü' plarak Afganistan'a giden Türk askerleri. 'SözHakkı' TV' Servisi - Emnıyet Teşkılatfnın 157 vıldo- numu olması nedenıyle "Söz Hakla" bu hafta. Turk polısınde Polıs Ko- lejf nden canlı olarak ek- rana gelen y apımda.u Po- lis vatandaşa kotu mu- amelede bulunuvor mu", "Büyük kentlerde artan kap-kaç olavlannı poiis nhe önlevemivor", u Rüş- vet olavlanna potisin adı ni>e kanşıjor" gıbı soru- lara y anıt aranıv or Emnıvet Genel Mudur ^'ardımcısı Fe>-zullah Arslan ın konuk olduğu programı. Orhan Lğu- roğlıı hazırlayıp sunuyor Tv PROGRAMLARI 07.00 Sabah Haberlen 09.00 Benımle Oynar mısın 09.30 Çızgı Fılm Mınık Fı- lın Maceraları 09.40 Çızgı Fılm Hey Ar- nold 10.05 Gun Ortasında 11.35 Dızı Huzursuzlar 12.30 Dızı Bızım Evın Hallerı 13.00 Haberier 13.30 Dı- zı Senı Daıma Sevecegım 14.25 Çocuk Haber 14.30 Benımle Oynar mısın 15.00 Haydı 16.30 Yerlı Fılm: Yarınsız Adam 18.00 Haberier 18.20 Dızı Kalabalık ve Mutlu 19.15 Dızı Ayrılsak da Beraberız 19.50 Mıl- lı Pıyango Çekılışı 20.00 Haberier 20.35 Spor Haber- len 20.45 Dızı Uzgunum Leyla 21.40 Dızı Çıçek Tak- sı 22.35 Gezelım Gorelım 23.05 Deprem Belgeselı 23.35 Yabancı Fılm- Tek Isteğım 01.05 Dızı Sessız- lığın Kanunu 01.55 Muzık (0 312 490 43 00) 08.00 Haber Postası 09.35 Ekonomı Haberlen 10.00 Haberier 11.10 Doga Goruntulerı 11.30 Haberier 12.35 Sağ- lık Olsun 14.10 Ekonomı Haberlen 14.35 Gune Duşen 14.40 Bılımde Buyuk Anlar 15.05 Tuketıcı Dunyası 15.35 Kultur Sanat Rehben 16.05 Yurt Bultenı 17.35 Buyuteç 18.10 Spor 18.35 7 Metre 19.00 Haber 19.45 Ekogun 20.00 Akşama Doğru 20.25 Kaf Dagının Ardı Asya21.1045 Dakıka 22.10 Sozun Buyusu 23 05 De- nızde Savaş 24.00 Gun Bıterken 00.30 Desıbel 01.15 Ronesans (0 212 259 72 75) 07 05 Yurttan Sesler 07.30 Masal Çıftlıgı 08.00 Çızgı Fılm Toromıro nun Çocukla- rı 09.00 Dort Mevsım Kadın 10 05 Oku- yalım Konuşalım 10 30 GAP Haber 10 45 Bızım Mahal- le 11.15 Bu Toprağın Sesı 12.05 GAP FM 13.00 Gıde Gı- de GAP 13.58 TRT 3'e Geçış 14.00 TBMM TV (Canlı) 19.002002 Dunya Artıstık Patınaj Şampıyonası 21.00 Av- rupa Lıglennden 23.00 Ispanya Lıgı A # W 07.00 Kahval- O I V * Haberlen 09.30 Çızgı Fılm Notre Dame'ın Kam- buru 10.00 Çızgı Fılm Tex Avery 10.30 Sabah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13.30 Tex Avery 14.00 A dan Zye (Canlı) 17.30 Bır Öpucuk Içın 18.30 Rosa- lında 19.30 Ana Haber 20.25 Spor 20.30 Kum- saldakı Izler 21.45 Dızı Hayat Bağları 23.00 Ozel Hat 00.40 Yıldızlar 00.30 Spor 01.20 Geceyarısı Haberlen 04.30 Habercı (0 212 291 10 00) 07.00 Bu Sabah 09.00 Çızgı Fılm Kuşağı 10.00 Duma Duma Dum 10.50 Mutfakta Keyıf 11.00 Seda Sayan 13.00 Ha- berier 13.20 Dızı Kaynanalar 14.05 Dızı Çılgın Bedış 15.10 Dızı Luz Clarıta 16.10 Dıgı- mon 16.30 Powerpuff Gırls 17.10 Çızgı Fılm Sevımlı Kah- ramanlar 17.50 Dızı Vay Anam Vay 18.30 Dızı Vahşı Guzel 19.30 Ana Haber 20.15 Gunun Yorumu 20.20 Spor 20.35 Dızı Aşkım Aşkım 22.00 Çekırdek Aıle 23.15 Haber Ozel 00.15 Futbol Mahkeme- sı 01.20 Bu Gece 01.40 Ya- bancı Fılm: Idoha Duşesı 04.30Trafık (021221551 11) 07.30 Gune Mer- haba 09.00 Dına- mık Sabahlar 09.15 Dızı Mana Clara 10.15 Yanşma Hugo ve Arkadaşla n 11.00 Klıp 2002 13.00 Lez- zet Saatı 14.00 Çızgı Fılm Ku- şağı 15.00 Yerlı Fılm: Bay- bars 17.00 Yerlı Fılm: Butun Anneler Melektır 19.00 Dızı Delı Yurek 19 30 Ana Haber Bultenı 20.30 Spor Sayfası 20.45 Kım 500 Mılyar Ister 22.00 Reha Muhtar a Itıraf 23.30 Dunya Kupası 24.00 Yanşma Kaçak 00.30 OAIem 01.15 Shovvspor 01.30 Haber Hattı 02.00 Yabancı Fılm: Guvenlıkçı 03.45 Kapanış (0 212 355 01 01) 06.00 Gune Baş- larken 10.15 Sağlık Raporu 11.35 E-Net 12.00 Gunun Içınden 12.40 Yakın Plan 14.15NTV yeSorun 15.15 Ya- rın Içın Sağlıklı Nesıller 17.05 Haber 17.35 Spor 17.45 Ge- ce Gunduz 19.05 Yakın Plan 19.35 Spor 20.15 NTV Dosya 21.05 Kapalı Kapılar Ardında 22.00 24 Saat 22.40 Spor 23.05 Anahtar 00.15 Spor (0 212 335 00 00) 08.00 Gunaydın Turkı- ye 09.30 Çızgı Fılm Şeker Kız Candy 10.00 Çızgı fılm Red Kıt 10.30 Çız- gı Fılm Dragon Ball 11 00 Ay- dın Havası 1310 Yerlı Fılm: Balayı 15.05 Şarkını Soyle 16.00 Red Kıt 16.30 Dragon Ball 17.05 Gormedıklerınız Duymadıklarınız 18.30 Yerlı Fılm- Tarkan (2. Bolum) 19.30 Ana Haber 20.30 Dızı Mahallenın Muhtarları 21.45 Bır Demet Tıyatro 22.50 Deşıf- re 23.50 Şampıyonlar Lıgı Barcelona - Panathınaıkos (Canlı) 01.30 Şampıyonlar Lı gı Özetlen (0 212 448 80 00) i _ 07.00 Kral TV Muzık Jf Yayını 19.00 Dızı Fı- _ t a r o r e l l a 1 9- 4 5 Dızı McS l d r Gywer 20.30 Haberier 21.00 Dızı Gorevımız Tehlıke 21.45 Şampıyonlar ügı B Le- verkusen - Lıverpool Karşılaş- ması (Canlı) 24.00 Eurostar 01.00 Kral TV Muzık Progra- mı (0 212 448 80 00) 07.15 Fınans Bultenı 08.50 Spor 09.10 Para- metre 10 20 Ekonomı 10.45 Medıkal 11.206 I Vıtes 12.10 Parametre 13.00 Ajans 13 35 Iş Yemeğı 14.45 Artınfo 15.20 e com 16.00 Ha- berier 17.45 Artınfo 18.30 Şımdı Reklamlar 19.05 Soru Cevap 19.40 Spor Ana Haber 20.00 Bugun 21 10 beşN bırK 22.05 Belgesel Banş Gucu 22 45 E & E 23.30 Edı tor 00.05 Spor Haber (0 212 478 50 00) 08.05 Erkan Tan la Başkent ten 09.35 Eko- nomı 10 40 Yaşam Parametresı 11.40 Dun ya Geleceğını Arıyor 12.40 Gozden Kaçma- yanlar 13.45 Tatıl Rehben 14.00 Haberier 14.40 Gunun Içınden 16 20 3 Seans 17.35 Dunya Geleceğını Arıyor 18 00 Haberfer 18.05 Akşam Baskısı 18.45 Seslı Du- şunenler 19.30 Hayatımız Sınav 20.00 Ana Haber Bul tenı 21.00 Packshot 22.05 Bakış 24.00 Haber Masası 00.40 Spor Turu 02.10 Packshot (0 212 288 51 52) 08 30 Fılm Yeşıl Ejder 10.20 Film Kıralık Katıl 11.55 Fılm Koruma 13.30 SevgılıRay- mond 14 00 Buyuk Şehır 14.30 Fılm Beverty Hılls Varoşları 16 05 Kamera Arkası 16 10 Film. Sahılde Cınayet 17 40 Cıne Sınema 18.10 Yabancı Fılm Cennet Yolu 20 OOSevgılı Raymond 20.30 Dızı Buyuk Şehır 21.00 YabancıFılm Sonsuza Dek 23.05 Dızı Uç Kızkardeş 23.35 Yabancı Fılm Senı Alacağım (0 212 336 15 15) 09.30 Papatya Falı 11 00 Ferah Ferah 13 00 Muzık Sepetı 15.00 Klıp Market 17.00 Gonul Bahçesı 19.00 Gerçek Kesıt 20.00 Haber 21.00 Kalem ıle Kelâm 21.30 Bır Kadın Bır Yaşam 22.30 Yenı Haber 24.00 Sulu Muhabbetler (0212256 82 82) 08 10 Gundem 10.00 Pıyasa Ekranı 10.05 İMKB 10.35 Analız 12.00 Fınans Cafe 12.05 İMKB Seans Sonu 12.30 Ekonomı Haberlen 13.02 Londra- Parıs Frankfurt Borsaları 13.32 Gundem 13.45 Zıle Doğru 14.15Dış Pıyasalar 14.40 Sektor Raporu 15.15 Dış Pıyasalar 17.35 Dış Bor- salar 18.00 Kampus 19.00 Dızı As If 19.30 Dızı Povvder Park 20.30 Dı- zı Evlı ve Çocuklu 21.00 Yabancı Fılm: Aşkın Tadı 23.30 Dızı Daw son's Creek 24.00 Yabancı Fılm: FırarılerfO 272 330 07 01) MEDtCAL CHAMNEL 12.00 Belgesel Yıllar 13.00 InternetHa ber 13.30 Galactıca 14.00 Kınmızı 17.00 Gozler 18.00 Super Şehırter 19.00 Be- beğımı Beklerken 21 00 Sağlıklı Guluşler 22.00 Kultur- Sanat Gundemı 23.00 Kırmızı (0 216 428 08 50) 15a 09.30 Emıne Beder le 10.30 Her Sabah (Can- •- lı) 13.00 Dızı Cıelo 14.00 Klıp Shop 15.30 Yer- lı Fılm Anm Balım Peteğım 17.00 Menevış 18 00 Dızı Marzıye 19.00 Ana Haber 20.15 Dızı Ke|e 21 30 Aktuel Kamera 23.00 Ekonomı Kulısı 24.00 Ikın- cı Hayat 01.30 Guneşe Doğru (0 212 454 56 00) r 20:15 NTV Dosya ^ Arzu Zengın Demokrasının sınırlarını evrensel değerler mı ulke çıkarları mı belırler? 21:05 Kapalı Kapılar Ardında Yavuz Donat Emın Çolaşan, Mustafa Balbay 23:05 Anahfar Mıthat Bereket Israıl ışgalının Arap ulkelerındekı yansımalan bugün www ntvmsnbc com Dundee'nin 'vahşV yaşamı www.perareklam.com.tr • www.sinemafllm.com • (0212) 293 89 78 [ ( * _ * ) MovieMax21 15 ^ — ^ Tımsah Dundee Los Ange- lesta - Crocodıle Dundee mLosAngeles/Yon Si- monWincer/Oyn Paul Hogan, ünda Kozknvski, Jere Bums, Jonathan Banks,A»ecWilson,Ger- ry Skıfton, Steve Rack- man/2001 Avustralya- ABDyapımı 92 dakıka TV r Servia-I]kıl986yılın- da çekılen ve dunya çapmda hasılat rekorlan kıran "Tîm- sah Dundee" sensının uçun- cu fılmı olan "Timsah Dun- dee Los Angeles'ta", Dıgı- turk'un MovıeMax kanaün- da ekrana gelıyor Yapımcüığını ve başrolu- nü Avustralyalı aktor Paul Hogan'ın ustlendığı fılm, 38 mılyon 500 bın dolarlık bır butçeyleçekıldı 1986'dadu- şuk bır butçeyle çekılen se- nnın ılk fılmı, beklenmedık bıçımde bütun dunyada bu- yük bır gışe başansı kazanır ve ınsanlann "vahsj dunv^a- nm nnnetferi" uzenne uzun uzun duşunmelenm sağlar Başroldekı Paul Hogan'ın aynı zamanda senaryoya olan katkısıyla da değerlenen "doğal" oyunculuğu. bu ba- şannın en onemlı nedemdır "Tlmsah Dundee" sensının uçuncu fılmı yonetmen Si- mon VVincer'ın ımzasım ta- şıyor Wıncer bu fılmde, "Mkk Dundee" karaktennı Los Angeles'a taşıyor YENİ ALBÜM, YENİ ŞARKILAR StopBEYOĞLU'NDA ILK DEFA HICAZ'DAN JAZZ'A YORUMLAR VEDAT SAKMAN Her Perşembe NİSAN AYI BÛVUNCA HER S(\L\ 23.00 Rezervasyon ve Bılgı Içın: 0212 252 9314 15 Büyukparmakkapı SK Sonı Tel Sk No 9 Beyoglu Taksım/lst www [azzstop com )azz@ıazzslop com ISVIÇRE HASTANESI "Gerçek Sanatin Ymında CTL CABARET CÎNEcabaretcıne@yahon.r.r)m BURHAN ÖZER suluboya resım segısı 9 nısan - 4 mayıs Yeşılpınar sokak No 2 Arnavutköy Istanbul Tel (0212)257 74 38 llet ; 11 Y üın başanlam la I Seslendirme Eğitimi Dizi, Film, Reklam Sektörün artan ihtiyacma yeıti sesler kazandırmak üzere, PROMAYStüdyolarının katkılarıyla (Başarıh öğrencilere iş garantisi verilir) Spikerlik - Sunuculuk Eğitimi Profesyonel amaçlı mesleki eğitim (Radyo ve Televizyonlar İçin) Mim Kemal Oke Cad. 16/1 Nişantaşı Tel: (0212) 225 37 24-25 ^İSVİÇRE HASTANESİ "GerçâSûmtmYaıunda" SAKIP SABANCI ANADOLU LISESİ Her Cumartesı Pazar Saat 11 CD CanileCanan 1 3 - 2 0 - 2 7 N İ S A N S A A T 2 0 : 0 0 ' D E NAZIM H KMET KULTUR VE SANAT VAKFI TIYATRO SALONU TAKSIM SIPASE^V LE D ^ TEL H212 245 13 U KURGULAYIP OYNAYANLAR SELMA KOKSAL EMRAH KOLUKISA GULSUM SOYDAN MLZ K ILKER GORGULU SAHNETASARIMI ASLI TULUOGLU, S K TASARIMI JON STIGNER ISVIÇRE HASTANESİ "GerçâSoıuıtoıYmnda"İSVİÇRE HASTANESİ "GerçâSamnYamnda" DUSUN SAHNESİ NAZIMHIKMET -BIRCIFTSOZUHUZVAR ASKADAİFT Yöneten: Mahmuî Gokpoz Oynayan:MÜMTAZSEVINÇ Uyariayan: Banu H 11 Nısan Perşembe Saat'20 30 3 Nısan Cumartesı Saat:18 30 14NısanPazarSaat1530 KUÇUK SAHNE SADRİ ALIŞIK TİYATROSU rezervasyonlarmızı kredı kartı ıle yapabılırsıniz • AKBANK r\3f2 Yazan, Yoneten ve Oynatan: Tacettın Dıker DOLUNAY ?AfİLIK o ın e d i Yazan: ROLF OLSEN / Çeviren: HALE KUNTAY Yöneten: MERAY ÜLGEN Dekor: SEMA OLGAÇ / Kostüm: ÇOLPAN İLHAN ÇOLPJkN İLHAN / SEL.ÇUK YÖNTEM SERJk V SEVER / MEHMET ESEN 26 NİSAN CUMA 2O.3O 2O / 27 NİSAN C.TESİ 15.3O-2O.3O 21 / 28 NİSAN PAZAR 1 5.3O Biletler Glşe ve Vakkoramalarda Satılmaktadır GIŞE TEL (0212)292 3919-20 sadrıalısıklıyalrosLi(Ş.ısbank net !r Istlklal Cd No 209 Atlas Pasajı Beyogiu-IST Sakıç Satoancı I Anadokı üsesı Tıyalrv Sakmı Ucretsa davetiyeler 0 çevre Akbank jt şübeteanda • Hftaiçl f bllgilçln • (0212) j 2642045 î 2641835 AKBANK İlanlarınu İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonlıne com tr www perarekbm com rr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog