Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 > r ı OSMANLI ÎMPARATORLUĞU'NUN TÜKSELİŞ VE ÇCKÜŞ TARÎHİ Dimitri Kartemir Tm'Curr*1Urtye( C * PazarianicA-S TükocagıCad\o3941 l C _ fcııtap kulübj {34".3-4ı Cağalo-ju-laantml Td (212151401 % Cumhuriyet78. ^JL SAYI 27943 / 500.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU- YUNUS NADİ f/924-7945)fi^$yAZ^ffl. NADİR NADİ f7945-T99tj Irak hükümeti, Filistin işgalini protesto içinpetrol ihracatının 30gün süreyle durdurulduğunu açıkladî Saddam yeni cephe açtıŞARONDAN ARAFAT'A AĞIR SUÇLAMA İşgal bitmeyecek # Şaron'un tsrail Paılamentosu'nda yaptığı konuşma, Powell'ın ziyaretiyie ilgili zaten kısıtlı olan beklentilerin tamamen çöpe atılmasına neden oldu. Şaron, öfkeli İsraili Arap milletvekillerince sık sık kesilen konuşmasında. operasyonun, Arafat'm "terör rejiminin" altyapısını hedef aldığını ve amacına ulaşana kadar süreceginı scyledi. Filistin, Şaron'un açıklamasını "Banş sürecinin, Cslo anlaşmalannın ve Filistin yönetimınin sonu" olarak nitelendirdı.H 8. Sayfada BOSTANCIOĞLU ÖNERGESÎ GENEL KURUL'DA Meclis'te türban hesaplaşması Hükümet flre vereblllr AKP Istanbui Miiietvekiii îrfan Gündüz ve arkadaşlannın verdiğı önergede, "Okul Öncesı Eğitim ve Ortaöğretim Yönetmelıği'nde yaptığı keyfi değişiklikler" gerekçe göstenlerek Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu hakkında soruşturma açılması isteniyor. Önerge, gerek hükümet ortaklan gerekse DSP içinde sıkıntı yarattı. DSP grup yöneticileri, ortaklanyla görüşmeler yaparak Bostancıoğlu'na sahip çıkılrnasını istediler. MHP yöneticileri, "Önerge sıyasidır ve muhalefet tarafından hükümeti sıkıştıımak için verilmıştir" demelerine karşın MHP'de 40 dolayında fire çıkabileceği belirtildi. Bostancıoğlu'nun milletvekillerinden gelen isteklere olumlu yanıt vermediği için bazı DSP'lilenn de muhalefet önergesine destek verebileceği öne sürüldü. • 5. Sayfada * ^MEDYA HASTALIĞINA TUTULDU' SUÇLAMASI Işıkara Bakaıılar Kıınılu'nu sarstı Clddiyetle bağdaşmayan açıklamalar Prof. Dr. Işıkara'ya Bakanlar Kurulu'nda eleştiri yağdı. Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz, Işıkara'nın "medya hastalığına" tutulduğunu belirtirken sürekli televizyona çıkarakpanık havası yarattığını söyledi. Şuayip Ûşenmez de Işıkara'nın televizyon televizyon gezerek devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan açıklamalar yaptığını belirtti. EBRUTOKTAR T İKİNCİUYUM ONAYLANDI M 4. Sayfada TORPÎL ENGELl MHP'DEN GEÇMEDİ • 4. Sayfada TANTAN'IN TRANSFERÎ M 5. Sayfada MEKTUP SIKINTISI B 4. Savfada ANKARA - Boğazıçı Üni- versitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Me- te Işıkara'ya Bakanlar Kuru- lu'nda eleştiri yağdı. Devlet Bakanı Mustafa Yümaz, Işı- kara'nın "medya hastalığı- na" tutulduğunu belırtirken sürekli televizyona çıkarak pa- nik havası yarattığını söyledi. Devlet Bakanı Şuayip Uşen- mez de Işıkara'nın televizyon televizyon gezerek devlet cid- diyetiyle bağdaşmayan açık- lamalar yaptığını ve kamuoyu- nu galeyana getirdiğini söyle- di. Afetkararnamesinındeye- niden inızaya sunulduğu Ba- kanlar Kurulu'nda özellikle MHP'nin valiler kararnamesi- ni imzalamama yönündeki resti üzerine ANAP'lı bakan- lar geri adım attı. ANAP'lı ba- kanlar afet kararnamesıne dün imza attılar. Başbakan Bülent Ecevit başkanhğında topianan Ba- kanlar Kurulu'nda deprem ile ilgili tartışmalar ele alındı. Ba- kanlann Işıkara'ya yönelık tep- MArkasıSa.l7,Sü.3'te Katliam dlirdurUİSUn Petrol musluğunu kesen Bağdat'tan sonra Libya da "Iran'ın petrol boykotu çağnsına" katılacağını açıkladî. Irak lideri Saddam Hüseyin bu kararla ABD ve Israıl'ın yanı sıra Arap liderlerine de mesaj gönderdi. Saddam Hüseyin. "ABD ile Siyonistlerin ortak girişımi olan katlıama" dünyanın seyircı kaldığını belirtti. OPEC ise Irak'ın çağnsına karşılık, petrol ihracatını toplu olarak durdurmayı planlamadıklannı bıldirdi. Irak'ın petrolü kesmesi nedenıyle Türkıye'nın yaklaşık 15 mılyon dolar zarannm olacağı kaydedıldi. • 9. Sayfada BOrsa dÜ$tÜ. dOİar yükseldl Irak'ın karannı açıklamasının hemen ardından Avrupa piyasalarında ham petrol fıyatlan yükseldı. Londra Borsası'nda Brent petrolünün vanl fiyatı 1 dolardan fazla artışla 27 dolara yaklaştı. TİJPILAŞ, ihtiyacın Iran, Suudi Arabıstan, Suriye. Libya, Cezayir ve Rusya Federasyonu menşelı kaynaklardan temin edildığinı açıkladî. KararTürkıye pıyasalannda etkisını çabuk gösterdı. Borsa yüzde 3.4 puan düşerek 11.455 puandan kapandı. Dolar ıse 1 milyon 307 bın lira ile başladığı günü 1 mılyon 320 lıra ile bitirdi. • 10. Sayfada Eylem bugün başlıyor Filistin 'de aydınlık için karanlık # Türkıye Banş Gınşımcıleri, Arafat'ı ve Fılıstin'i kuşatan "karanlığı paylaşmak ve Filistin'de aydınlık için bir dakıka karanlık" eylemi çağrısında bulundu. Eylemın bugün saat 21.00'de başlatılacağı bildinldı. Banş Gınşımcıleri Yürütme Binmi, eylem çagrısının sadece Türkiye ile sınırlanmadığını belirtti. Haber Merkezi - Israıl'e yönelik tepkı- ler sürerken Türkiye Banş Girişımcilen, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ı ve Fılıstin'i kuşatan "karanlığı paylaşmak ve Filistin'de aydınlık için bir dakika ka- ranlık" eylemi çağnsında bulundu. Eyle- min bugün saat 21:00"de başlatılacağı bıl- dirildi. Banş GinşımcileriYürütme Birimi, MArkası Sa. 17, Sü. 31e Başbakan Ecevite mektup Yahudi lobisinin 'soykmm 'tepkisi # ABD'dekı 9 Musevı kuruluşu, Başbakan Bülent Ecevıt'in Israil'in operasyonlannı "soykınm" olarak nıtelemesınden "denn hayal kınkhğı" duyduğunu bildırdi. Ecevit'e mektup gönderen kuruluşlar, "Intihar saldınlannın ardından îsrail hükümeti, halkını korumak için bazı önlemler aldı. îsrail'ın operasyonlan, sızın hükümetınizin, silahlı kuvvetlerini Kuzey Irak'ta sivil halkı korumak için kullanmasıyla karşılaştrniabilir" görüşünü sa\'undu. M 17. Sayfada Seçmenin yüzde 10'u Troçkist politikalan savunan adaya oy vermeye hazırlanıyor Fransa'da seçim heyecam Filistin'in İsraiJ İsrail'in Filistin tarafından işgaline protestolar süriiyor. Yurdun çeşitli kentlerinde yapılan eylemlerle i işgalini sona erdirmesi ve katliamı hemen durdurması istendi. (Fotoğraf: REUTERS) • Fransa Başkanlık seçimlerinin ılk turuna 16 aday katılacak olmasına karşın, ıkinci ve son rurda kimlenn yanşacağı şimdıden belli. De\let Başkanı Jacques Chirac ve Başbakan Lionel Jospin'in alması beklenen oy oranlannda 1 Ekım 2001 'den beri behrgin bir değışme yok. Her ikı pohtikacıya verilen destek, sırası ile yüzde 24-28 ve yüzde 20-23 arasında dalgalanıyor. • 6. Sayfada Jacques Chirac. Lionel Jospin. # tleri kapitalist ülkelerden biri olan Fransa'da, seçmenin >lizde 10'u, açıkça kapitalizmin aşılması, yıkılması gerektığini söyleyen, devrimci'sosyalist politikalan savunan, "Ben işçi sınıfinın sesiyım" dıyen, seçım toplantılannı sıkılmış yumruklarla ve Enternasyonal Marşı'nı söyleyerek kapatan bir adaya, tşçı Kavgası'ndan Arlette Laguiller'e oy vermeye hazırlanıyor. ERGİN YILDIZOĞLU'nun yazısı • 6. Sayfada \XADÎLÜLKEYİ BÖLMEZ 1 3 . Savfada ÎTÎPÎ EYLEMLERİ DE\OKRATİK BtR TEPKİ P 4. Savfada SAVAŞLARVE Y^^MLAR ÜZERÎNE • 12. Savfada 5AVAŞYURTTAŞ ^ŞAMINIYÎTtRDf • 13. Savfada GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Anlamlı Anlamsız Girişimler Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, "Bu bırafya- sası değıldır" dıye başlıyor sdze, ama ardından da "TBMM'ye göndermek uzere olduğu tasandan beş bın kışilık birhükümlü kitlesının yararlanacağını" soy- luyor. MArkosı Sa. 17, Sü. 1 'de Beklenen indirim # Faız oranlanru aşağıya çeken Merkez Bankası. mart ayı enflasyonunun düşük çıkmasının reel gelin düşen tüketıcınin ucuz ürüne yönelmesi ve talep durgunluğundan kaynaklandığı ıtırafında bulundu. • 10. Sayfada 200 milyon dolara af 0 Özelleştırme Yiiksek Kurulu, 1.5 yıl aradan sonra Başbakan Bülent Ecevit başkanhğında toplandı. Özelleştirilen kuruluşlan alan şırket ya da kişılenn ödemedıkleri 200 mılyon dolan aşkın borçlara af getırihyor. M17. Sayfada Turizm güldürdü # Mart ayında gelen yabancıların yüzde 58.6'sını OECD ülkelerinden turistler oluşturdu. Böylece, bu ülkelerden gelen turistlerin sayısında yüzde 20.8'likartış kaydedıldi. • 77. Sayfado GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ambargo Altındakj Saddam Ambargo Uygularken! Israil'in Filistin topraklarında düzenledıği kanlı operasyonun etkılen, beklendığı gıbı bölgeden dün- yaya doğru yayılıyor. 1- Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in dün öğle saatlerınde yaptığı açıklama, Ortadoğu buna- lımının, beraberınde petrol bunalımını getirebılece- MArkası Sa. 17, Sü. 8'de -f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog