Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurhyet k i t a p J a r ı ENEI HAKK'IN HAKKI İlhan Selçuk y ÇağPaBartnnaAŞ TBiiiaagiCad.No 39 41 kltâ> kulübC (34334» Cajalogfa-lsanbulTel (212151401 96 nhurtye* > kulübC Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı HACIBEKTAŞ EFSANEDEN GERÇEĞE *• IreneMeükof CumhuriYÇ< ÇağftEartanıaA.Ş Turitocagl Cad N o J ^ I . kitâp~külûbii (İÜMJCajikau-tdanbulTel ı:i2l51401 96 78. YIL SAYI: 27942 / 500.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ f1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 NİSAN 2002 PAZARTESİ U M H U R İ Y E İ N E Ğ İ T I M H İ Z M O S S HAZIRLIK SINAVI Cumhuriyet ve Odak Dershaneleri işbirliğiyle Bugün 6. Sayfada ABD'den sonra Rusya da şiddetin durmasını istedi. Ancak Şaron çağnlara yine kulak tıkadı Diplomatik baskı 'Çile çekiyoruz' Hazine itiraf etti• Hazine Müsteşarhğı KlT Genel Müdürü Mehmet Rasgelener, Türkiye'nin hiçbir dış kaynağa gereksinim duymadan "gemiyi yüzdürebileceğini" söy- ledi. Rasgelener yalnız birkaç alanda yapılacak tasarrufla yurttaşa yük olunmadan 8-10 milyar doiariık kaynak sağla- nabileceğini vurguladı. # Kayıt dışılık konu- sundaki kötüye kulla- nımlann büyük işletme- lerde yoğunlaşrığını vurgulayan Rasgelener, elektrik, petrol ve gaz- daki kayıp kaçak top- lamının 3 milyar dolan bulduğunu söyledi. • 10. Sayfada Yabancı yatınm Deprem garantili 800 konut FIRAT KOZOK ANKARA - Avru- pa'da yaklaşık 450 şir- ketin birleşiminden olu- şan Avrupa Işadamlan Derneği (EBA) ve îsviç- reli yatınmcı firma FOS, Düzce'de depreme dayanıkh 800 konutluk proje için yatınm yap- maya hazırlanıyor. EBA Başkanı Günter Strac- ke, Türkiye'ye depreme dayanıklı bina teknoloji- sini getirmek istedüderi- mArkasıSa.l7,Sü.2'de Depremzedeler Vergi borcu silinecek ANKARA (ANKA)- Maliye Bakanhğı, Mar- mara ve Düzce deprem- lerinin etkilediği yerle- şim yerlerindeki vergi mükelleflerinin, "vergi borcunun silinmesi" uygulamasından yarar- MArkası Sa. 17, Sü. 6'da GEORGE W. BUSH: GECİKMEDEN ÇEKlLtN # George W. Bush iie Ariel Şaron arasındaki 20 dakikalık telefon görüşmesinde ABD Başkanı, Israil liderine "Hemen askerlerinizi geri çekin. Gecikme ABD önderliğindeki barış misyonunu zarara uğratır. Söz değil icraat bekliyoruz" dedi. ABD'li yetkililer telefon görüşmesinin çok gergin bir havada f;eçtiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı vanov da Şaron, Arafat ve ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile telefonla aradı. ŞARON: ELÎMİZDEN GELENl YAPARIZ \ Şaron, Bush'a operasyonu "en çabuk biçimde" sona erdirmek için ellerinden geleni yapacaklan sözünü verdi, ancak "dönülmez bir noktada" olduklannı da ekledi. Israil yaptığı açıklamada "sivil kayıplan önlemek için her türlü çabayı gösterdiklerini ve bu önlemin, operasyonun uzamasına yol açtığını" savundu. Israil Hava Kuvvetleri Komutanı Halutz da dört haftaya daha ihtiyaçlan olduğunu açıkladı. • ç.sayfada ABD'deki Yahudi ve Filistinliler internette, Israil'in uyguladığı şiddete karşı çıkıyor Banş manifestosu% tlenci Amerikan Yahudileri internette tsraıl şıddetine karşı örgütlenıyor. www.tikkun.org adlı sitede bir araya gelen Amerikan Ya- hudileri, '"Son bir hafta içindeki Is- rail işgali rezillik boyutundan kri- minal boyuta kaymıştır" diyorlar. # Sitedekı manifestoda ise şu ifadeler yer alıyor: \/ Dünyanın dördüncü askeri gücü tsrail, varlığını yıtirme tehhkesi ile karşı karşıya değildir. •/ Israil karşısında Filistin halkının topu, tüfeği, tankı, uçaklan yoktur.. t/ Oslo Anlaşması'nın uygulandığı 1993-1995 döneminde terör yaşan- mıyordu. •' Israil'in Filistin halkı üzerinde kullandığı baskı yöntemleri, dünya Yahudilennin bu haksız politikalar- la özdeşleştirilmeşıne neden ol- maktadır. NlLGÜN CERRAHOGLU'mın yazısı • 15. Sayfada Israil, Povvell'ı bekliyor Şiddet artıyor # îsrail. Bush'un açıklamasından birkaç saat sonra köyleri işgale başladı. Kan gölüne dönen Cenin mülteci kampında ve Nablus'ta ça- tışmalar süriiyor. Arafat'ın karargâ- hına dün yine ateş açıldı, saldında 4 koruma yaralandı. Israil Genel- kurmay Başkanı General Mofaz, operasyonlarda öldürülen Filistinli- lerin sayısını 200 olarak açıkladı. Israil Devlet Bakanı Matan Vilnaı. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın gelmesiyle Israil'in sürekli saldınsını durduracağını öne sürdü. • 9. Sayfada HAYI Arafat'a ışık için 1 dakika karanlık Ö/gürlük ve Dayanışma Partisi'nin İstanbul Şiş- liAbide-i Hürrivet Meydanı'nda dfizenlediği mi- tinge katılan binlerce kişi, İsrail işgalini protes- to etti. DÎSK ve KESK'in desteklediği mitingde. Filistin'in veYaserArafat'ın karanlığının pajla- şılması için dümada ve Türkiye'de 9 Nisan Salı gününden itibaren bir dakika karanlık eylcnıi- nin başlatılacağı duvuruldu. İstanbul'daki gös- terilerden başka İsrail saldırıları ve katliam- lar, Adana'da ve çeşitli kentlerdeki eylemlerle de kınandı. (Fotoğraflar: REUTERS ' AA) Ligde kıran kırana yanş G. Saray samsun'u da geçtl Lider Galatasaray, küme düşme hattındaki Samsunspor'u deplas- manda 1-0 yendi. Radu'nun 86. dakikadaki golüyle galibıyete ula- şan San-Kırmızılı ekip, en yakın ra- kibi Fenerbahçe ile arasındaki 3 puanlık far- kı korudu. Samsunspor, aldığı bu yenilgiyle ligde kalma şansını büyük ölçüde azalttı. Tümer'den gol ve yumruk Kupayı kaybeden Beşiktaş, Ma- latyaspor'u deplasmanda 1-0 ye- nerek şampıyonluk umudunu son "4 haftaya taşıdı. Maç sonrası iki ta- kunın futbolculan arasında kavga çıktı. Beşiktaş'm tek sayısını kaydeden Tümer, ken- disine tokat atan bir taraftarı yumrukladı. Olaylan menajer Sinan Engın yatıştırdı. Trabzonspor 'kızaroT Tarihinın en kötü sezonunu yaşa- yan Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a 4-2 yenildi. Trab- zonsporlu kaleci Metın, Hasan, Macit ve Gökhan kırmızı kart gördü. Maçın gollerini Antalyaspor adına Saffet (3) ve Mustafa Gürsel atarken Trabzon'un sayılan Da Silva'dan geldı. I Tahran, terör örgütüne desteğini sürdürüyor PKK'nin silahlan Iran 'dan# Iran'dan ocak ayında 50 ağır makineli tüfek, 30 RPG-7 roketatar. 300 adet Rus menşeli Kalaşnikof tüfek ve 100 sandık el bombası alan bölücü örgüt, bu ay içerisinde yeni bir parti silahı daha teslim almayı planhyor. tran'ın, önceden izin alınması koşuluyla PKK tarafından yapılacak tüm faaliyetlere onay verdiği kaydediliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - PKK Başkanlık Konseyi üyesı Cemil Ba- >ık'ın ülkesınde bulundugunu kabul et- meyen Iran yönetımı, terör örgütüne örtü- lü destek vermeyi sürdürüyor. Istihbarat bınmlennce hazırlanan rapora göre, Iran'daki 7 kampta yaklaşık 800 PKK'li te- rörist bannırken bunlara eğitim ve silah desteği Iran gizh servısi SAVAMA tarafın- dan sağlanıyor. Istihbarat birimleri, PKK'nin yılın ilk 3 ayında tran'dan aldığı desteği raporlaştır- dı. Rapora göre mollalann kontrolünde bulunan SAVAMA, terör örgütüne deste- ğini sürdürürken bunda kısa süreli de ol- sa kesintilergörüldü. Bu kesintilerin arka- sında Türkiye'nin göstermiş olduğu tepki kadar, örgüt ile yaşanan görüş aynlıkları da etkili oldu. Raporda özetle şu bilgilere yer verildi: - Iran'da, 7 kampta yaklaşık 700-800 ka- dar PKK teröristı bulunmaktadır. - Terör örgütünün, Kandıl Dağı'nuı Iran MArkasıSa.l7,Sü. 2'de • TAHRAN: BAYIK HABERLERl TEMELStZ • 17. Sayfada • YÜCELEN: YAKALANDIĞINA iLtŞKTN BlLGÎ YOK «77. Sayfada 25 kişi yaralandı Savaş gibi aşiret kongresi DÎYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden Beritanhlann kooperatifkongresinde baş- kan adaylannın taraftarlan ortahğı savaş alanına çevirdi. Taş \e sopalarla birbirine saldıran aşiret mensuplarını jandarma güçlükle ayınrken olaylarda 25 kişi yara- landı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Diyarbakır-ElazığKarayolu'nun 13. ki- lometresindekı Altındağ İesisleri'nde bu yıl 22'ncisi yapılan Beritanlılar Tanmsal Kalkmma Kooperatifi Kongresi üç ada- yın gövde gösterisiyle başladı. Kongreye Dıyarbakır'ın yanı sıra Elazığ ve Bin- \ArkasıSa.l7,Sü.2'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sezer Namusu Dar, Ufku Geniş Tutmalı! Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'ın Anka- ra'da yaptırmakta olduğu vıllasıyla ilgilı haberlerin ar- dından tüm gelir ve giderlerini tek tek açıklamasını 30 Mart gunü bu köşede konu etmiş, "Sezer hesap vermeli" demiştık. Gerçekten de Sezer'in, kamu- MArkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog