Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı AĞLAMAKVE GÜLMEK İlhan Selçuk *m" Curnhunfet fc», krtap kuübü Çag Pazîrtama ^5 Türtocağl Cad No 39 41 l (212)51401% umhuriyet k ı t a p 1 a r ı GÖRÜLMÜŞTÜR İlhan Selçuk 1 Cjd.No 39/41 2i:ı5U0196 7 1 . YIL SyûYI: 27941 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- YUNUS NADİ H924-1945) SAŞYA2ARJ. NADİR NADİ (1945-1991) Zü/fc Livaneli, büyük şairin şiirler'mi 25y\\ önceki kayıhnyia yeriı abümüne taşıyor. 78 ruhuyla Nâzım Türküsü Oaman Sarısı' şıırınde Nâzım, "Sen v mutiuluğun resmını yapabılır mısın' dıye soruyordu ressama Abidın Dıno, 7 Kasım 1978'de Livaneli ye gonderdığı mektupta yanıtını verdı "Sen mutluluğun resmıni yapabılır misin sorusuna karşılığım Ben daha yapamadım Nâzım, ama Zülfü tiırkusunde mutluluğu ha yakaladı, ha yakabyacak " Hatice TUNCER'in röportajı 7. Sayfada... 2PAZAR Ressamın gettoları ratron, ev kadını, koruma, fotomodel, linç girişimcileri... Bütün bu tipler "İrfan Önürmen'in Gettoları"nın insanları. Önürmen, üç yıllık çalışmanın ürünü resimlerını sergilerken kimliksızleşen, bir başkası olmak için çırpınan insanı bir kez daha deşifre ediyor. Baba gibi babalar... Halle Berry: Bu an ben/ aşıyor... Bugün Cumhuriyelie birlikte... Ruhun planlarında... L/ogal esinlenme surecıne saygı duyduğunu soyleyen Finkiel ıçın onemlı olan fıkırlerın konuşulanlann dımyasma gondermeler yapmak değıl, tersıne var olana gondermeler yapmak. Bu nokta da aslolan toplamı, toplamları yansıtmak Gamze AKDEMİR'in röportajı 15. Sayfada... Uluslararası çekincelerde Sudan, îran ve SuudiArabistan 'la yan yana Yasa tammaz ülke:ABD # Greenpeace, ABD'nin engellemekte olduğu barış ve çevre konulu uluslararası anlaşmaları listeledi. ABD'nin uymadığı ya da imzasmı çektiği sözleşmeler, bu ülkenin gerçek kimliğini ortaya koyuyor. # Yıldız Savaşlan fiize programını yürütürken uğradığı 11 Eylül saldınlanyla bu alana dökülen milyarlarca dolann boşa gittiği gerçeğini yaşayan ABD. tutumuyla insanlığın geleceğini tehlikeye atıyor. SERDAR KIZIK'ın haberi • 9. Sayfada Ortadoğu'daki son olaylar, Türkiye'nin ilişkilerini olumsuz etkiliyor sıkıııtı Arafat'ın tecrit edilmesi, Ortadoğu politikasını \eniden gündeme getirdi. 1. Arap ülkeleriyle gelişen ilişkiler sarsıldı. 2. Arap ülkeleri içindeki dengelerin bozulması Türkiye'yi de etkileyecek. 3. Israil'le bölgesel stratejik ortakhk hedefi sarsıldı. 4. ABD'nin politika belirsizliği Ankara'da rahatsızlık yarattı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Or- tadoğu'da son bir haftada yaşanan gelişme- ler ve çatışmalann hızla tırmanması, Türki- ye'nin de temel dış politika hedeflennde önemlı "sarsılmalara" neden oluyor. îsra- il ve Fılıstın'e yakınlığıyla dığer bölge ülke- lerine oranla daha farklı bir konuma sahıp olan Türkıye'nın hem Israil'le hem de Arap ülkeleriyle geliştirdiğı ıhşkilerde bozulma tehlıkesi yaşanıyor. ABD'nin başta Irak ol- mak üzere bölgesel pohtıkalanndaki behr- sizlik de Ankara'nın başlıca rahatsızlık duy- duğu konulardan bin olarak öne çıkıyor. tsraıl Başbakanı Ariel Şaron'un terörü yok etme amacıyla başlatıp Filıstın hden Ya- ser Arafat ve Fılistın haÛana yoğun baskı- ya dönüşen saldınlan sonunda gelınen nok- ta, Türkiye'yi de olumsuz etkıhyor. tsraıl güçlerinin Filıstın kentlennı ışgalınin ilk haf- tası dolarken Ankara'da yapılan değerlen- dirmelerde, Türkiye'nın dış polıtık hedefle- nnı etkileyen unsurlar şöyle belirlendi l. Türkıye, son yıllarda Arap ülkeleriyle ilişkilerde önemlı bir gelışme göstermiştı. Abdullah Öcalan'ın yakalanmasınrn ardın- dan ihşkilenn en kötü olduğu Suriye ıle bı- MArkasıSa.8,Sü.3'te Cenin— kampı kan gölü • //. Savfada İsrairie ilişkilerinizi kesin 11. Savfada Hindistan 'a tehdit Müşerref: Atom bombası kullanırım • Pakıstan De\ let Başkanı Pen ez Müşerref. Hüıdıstan'ın tüm gücüyle sılahlanma yanşına devam ettığıne dıkkat çekerek "Ülkeme yonelık baskı yogun şekılde artarsa son çare olarak atom bombası da gündeme gehr" dedı. Pervez Müşerref. Pakıstan'ın, Keşmır sorununu gıdermek ıçın yeteri kadar çaba gösterdığinı söyledı. • 8. Sayfada Dünya Bankası Depreme hazırlık için kredi % Devlet Bakanı Kemal Dervış, Istanbul'da olası bir depremin zararlanru en aza ındırmek amacıyla yapılan hazırlıklar ıçın Dünya Bankası'ndan 700-800 mılyon dolar kaynak gelebıleceğinı söyledı. Dervış, kapsamlı bır proje ortaya konulabıhrse diğer uluslararası kuruluşlardan da kaynak bulunabıleceğinı behrtti. • 3. Sayfada Kamu-Sen'in raporuna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bir yıl öncesine oranla yüzde 64.6 arttı Yoksulluk sınırı 1milyar lira Hidayet NBA 'ya alıştı Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings'te forma giyen Türk basketbolcu Hidayet Türkoğlu. yine takımının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Sacramento'nun deplasmanda Utab Jazz'ı 117-109 yendiği maçta Yugoslav yıldız Predrag Stojakoviç'in yerine oyuna giren Hidayet Türkoğlu, 27 dakika forma giydiği karşılaşmada 10 sayı (2/5ikisayı,6/6bir sayı) artı, 4 ribaunt aldı, 6 da asist yaptı. Hidayet'in Utah Jazz maçını 20 kadar da Türk seyirci izledi. (Fotoğraf: REUTERS) # Kamu-Sen'in semt pazarlan ile market fiyatlannı baz alarak yaptığı araştırma, ekonomik krizin yarattığı olumsuz etkıyi bir kez daha ortaya koydu. Alım gücünün zayıflaması nedeniyle ev eşyası harcamalannm kapsam dışı turulduğu araştırmaya göre, dört kişilik bir aılenın yoksulluk sının tutan 2001 Mart ayına göre yüzde 59 oranında arttı. ANKARA (ANKA) - Kamu-Sen tarafından yapılan bir araştırma, dört kişilik bır aılenın voksulluk sı- nırının 1 milyar lırayı aşarak 1 mıl- yar 44 milyon liraya ulaştığını orta- ya koydu. Araştırmanın sonuçlanna göre dört kişilik brr ailenin açlık sı- nın 368 mılyon 384 bın lıra Türkiye Kamu-Sen Ekonomik v e Sosyal Araştırmalar Merkezi tara- fından yapılan araştırmaya göre. dört kışilikbır ailenin 2001 yılı Mart ayı sonunda 655 milyon 92 bin lıra olan yoksulluk sının tutan, yüzde 59'luk artışla Mart 2002 sonunda 1 milyar 44 milyon 419 bın liraya yük- seldi. Aynca dört kışılık bır aılenın açlık sının bır önceki yıla göre yüz- de 64.6 oranında artarak 368 milyon 384 bın lıra oldu. Dört kışılık aile- nin bır ayda gıdaya 368 mılyon 384 bin, kiraya 176 mıh/on 990 bın, sağ- lığa 49 mılyon 349 bın, ulaşıma 61 milyon 801 bın, haberleşmeye 44 mılyon 311 bın, kültür ve eğitime 55 milyon 961 bın, giyime 110 mılyon MArkasıSa.8,Sü. 8'de Kategorize etmeyin! # lngıliz rock üçlüsü Muse, Türk dinleyıcileri ıle tlk kez bu akşam buluşuyor. lstanbul Promotıons' ın organızasyonu ve Carlsberg'ın katkılanyla Venue Maslak'ta verilecek olan konser saat 20 00'de başlayacak. MArka Sayfada Kotla Şatosu'nda sinema okulu 0 Sinemaya gönül vermiş Polonyah ve Türk üç gırişünci tarafından Polonya'da "'Film Farm" adlı bağımsız bir sinema okulu oluşturuldu. 1 2 5 . Sayfada CEMlL BAYIK BlLMECE GtBİ • 5. Sayfada SANATIN EMEK PLATFORMU: PERPERlK B 6. Sayfada 'AB'YE KARŞI' GÖRÜNTÜ DEĞlŞtMl • 5. Sayfada SÜPER LİG'DE SICAK PAZAR MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Çarpıcı Gelişmeler Haftayı Başbakan Ecevit'ın "soykınm" gafı, De- mokrat Türkiye Partısı genel başkanlık koltuğuna rahmetli Nuri Bayar'ın oğlu Mehmet Ali Bayar'ı oturtma çabalarıyla kapattık. Çoğu kezTurkıyemızde halkın, orneğin ekonomik sıkıntılara tepkı göstermediğinden yakınılıyor. Ne kı, Türkiye'nin yazgısıyla ılgılı kımı olaylarda medyanın vurdumduymazlığından söz edilmiyor. MArkasıSa.8,Sü. l'de 33 milyarbk telefon faturası # Üniversite öğrencısı Inan Su Kıyıcı, 900 'lü hatlarla konuştuğu gerekçesiyle 21.5 milyar lıralık telefon faturasmın ardından bu kez de 33 milyar liralık ıcrayla karşılaştı. Kıyıcı, söz konusu hatlan aramadığını behrtırken Eskışehır Telekom tl Müdürü dışandan hata müdahale ohnadığmı söyledi. DSPTi Gürkan, 900'lü hatlarla ilgılı soru önergesı vereceğinı açıkladı. • 3. Sayfada Fuarı çocuk yazarlar açtı # 140 yayınevmın katıldığı, 200'e yakın yazar, aydın, sanatçı, bılim adamı ve gazetecinin yer aldığı Izmir Kitap Fuan 14 Nisan'a kadar açık olacak. Bu yılki onur konuğu yazarlan Şükran Kurdakul, Serv er Tanillı ve Semıh Balcıoğlu olarak belırlenen fuarda, Balcıoğlu'nun, "Cemal Nadır 100 Yaşında" adlı kankatür sergısi de sanatseverlenn beğemsıne sunuldu. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sazlanız Sazı! Onlan bizım serçeler sayesınde tanıdım. Ağaç dal- ları yeterınce salıncaklanmamış olmalı kı ruzgâr yö- nüne eğılen puskullerın hemen dibıne konup, keyif- le sallanıyorlardı. Sonbaharla birlikte renklerı soldu, kurudular. Ar- tık serçeler daha zor konuyordu. Zamanla tek dost- ları kaldı: Ruzgâr... UArkasıSa. 8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog