Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı AV 31YÜRKEN UYUYAMAM Necati Cumalı ' CjTT1IHrİv«( W Pazariama A.Ş Türkocagı Cad. No.39 41 .. küapkjlibu (M^aşalofiu-bonbulTd (212)5140196 Cumhuriyet Cumhurryel k ı t a p 1 a r ı TÖRE KISKACINDA KADIN C4 Cad Wb 39'41 u y e kutübu -(3-1> *•> O». -anfaıta Ttt<212) j k 01 % YIL 3AVI: 27940 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) NlSAN 200? CUMARTESİ BEYİN KRİZİ: Ne yapmalı? Yılda 1 25 bin kişi ülkemizde beyin krizi geçiriyor. Bu yazıda en çok 2. ölüm nedeni olan beyin krizinin nasıl gerçekleştiği, nedenleri ve korunma yöntemleri konusunda son bilgiler sunuluyor... Görme bozukluklarına elektronik tedavi Türk bilim ve teknolojisi için tarihi bir fırsat Nisan ayında bir ziyaretçi: llkeya Zang kuyrukluyıldızı BugünCumhuriyet 'le birlikte... PKK'liler İran 'ı tehdit etti Mollalar da Bayıkhn iadesine karşı • fstihbarat birimleri, Bayık yanlısı PKK'lilerin, Cemıl Bayık'ın Türkiye'ye iade edilmemesi için Iran'ı tehdit ettiği bilgisine yer verdi. Bayık'ın iadesine SAVAMA ve Devrim Muhafizları'ndan sonra mollalann da karşı çıktığı bildirildi. Emniyet Genel îvfüdür Yardımcısı Feyzullah Arslan ise Bayık'ın iade edilmesı için İran Interpolü'ne başvuruda bulunduklannı bildirdi. | a r ı n 45ımhuriyet 'igbirlikte... ANKARA (Cumhuri- yet Biirosu) - tran, ıadesı istenılen PKK'nın askeri kanat sorumlusu Cemil Bayık'ın Türkiye'ye veri- lip verilmeyeceğini tartı- şıyor. Istihbarat birimleri, Bayık yanlısı PKK'lilerin Cemil Bayık'ın Türki- ye'ye iade edilmemesi için Iran'ı tehdit ettiği bil- gisine yer verdi. Bayık'ın iadesine SAVAMA ve Devrim Muhafızlan'ndan sonra mollalann da karşı çıktığı bildınldi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Fozullah Arslan, Ba- yık'ın yakalandığı yönün- de ellerinde kesin bilgi ol- madığını, ancak, yakalan- ma olasılığını göz önüne alarak Bayık'ın iade edil- mesı için İran Interpo- lü'ne başvuruda bulun- duklannı bildirdi. tçışleri Bakanı Rüştü Kâzım Yii- celen ıse tranın Ankara Büyükelçisı Muhammed Hüseyin Lavasani ıle gö- rüştüğünü, kendisine Ba- yık ve HalilAtaç'ın yaka- İanmadığı yönünde bilgi verdiğini söyledi. • Arkası Sa. 8, Sü. 3te 1 yıldıryargılanıyordu Gürbüz Çapan tahliye edildi # Esenyurt Belediye Başkanhğı görevınden uzaklaştınlan Dr. Gürbüz Çapan ile kardeşleri Zeki Çapan, Çetın Çapan ve Seyfettin Karahan, Istanbul 1 No'lu DGM'deki dünkü duruşmada tahliye edildi. Avukatı Mehmet Danışman, Gürbüz Çapan 'ı siyasetten alıkoymanın amaçlandığını behrterek "Artık Gürbüz Çapan, Esenkent'e dar gelıyor, ülke çapında görev yapmaya kendini haarlıyor. Çapan'ın önlenemez yükselişini denokratik yolla engelleyemeyeceklerini anlayınca kanlamaya başladılar" dedi. • *. Sayfada Türkiye tatbikata izin vermedi ÂGSP'ye ilk veto # Türkiye ile Avrupa Bırlığı arasındaki pazarlık koıusunu oluşturan AGSP'de yeni bır sorunlu döıeme giriliyor. Türkiye, üzerinde uzlaştığı beıeeye Yunanistan'ın itiraz etmesi nedeniyle hurikı sürecın tamamlanmadığını belirterek A^-jpa Birliği'nin Makedonya'dakı NATO olaıaklannı kullanmasına karşı çıktı. • 8. Sayfada Mülkiye başmüfettişininAnkara'ya dönmesiyle Başkan Gürtuna rahatladı Eren çekildi# Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verilen ihalelerle BÎT'leri soruşturan Mülkiye Başmüfettışi Candan Eren raporunu tamamladı. Belediyedeki diğer konular hakkında süren ıncelemeler için Eren'in yenıden görevlendırilmeyişi anlamlı bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfıt Gürtuna, hakkında soruşturma açılmasını ıstedığı Candan Eren'in Ankara'ya dönmesiyle rahatladı. MİYASE tLKNUR / BARIŞ DOSTER tstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde veri- len ihalelerle belediye şirketlerınde yapılan usulsüzlüklen soruşturmakla görevlendınlen tçişleri Mülkiye Başmüfettışi Candan Eren, bu konudaki raporunu tamamlayarak ılgili makamlara ıletti. Görev süresi sona eren mü- fettış Candan Eren, belediyede hâlâ surmek- te olan diğer incelemelerle ilgili yeni bir gö- rev venlmeyerek .Ankara'ya çağnldı. Istan- bul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bilgilere ve konuya vakıf olan Eren'e süren inceleme- lerle ilgili görev verilmeyışi anlamlı bulundu. Siyasi kulislerde ANAP'a geçebileceği yö- nünde iddialar dolaşan Istanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ali Miifit Gürtuna'mn, ANAP'a geçip geçmeyeceğinin, belediye hakkındakı yolsuzluk iddialannı araştıran ve görevi sona eren Mülkiye Müfettişi Eren'in, Is- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Cakarta'daki ABD clçiliği onünde „ ÎVraîf în Filistin işgalini ve ABD'nin Ecevit'in soykınm çarkı YAHUDİ LOBİSİ ETKİLİ OLDU ÇÖLDE TOPLAMA KAMPI SEZER, BUSH'LA CÖRÜŞTÜ Ecevit'uı, Israil'in "soykınm" yaptığına ilişkin ifadeleri ABD ve Israil'de rahatsızlık yarattı. Yahudi lobisinin "Türkiye'ye karşı Ermeni soykmmı girişimlennı Kongre'de biz engelledık" içerikli tepkisuıi büyükelçiliğe iletmesi ve ardından Ermen: lobisinin bu olanağı kullanmaya hazırlandığı haberleri Dışişleri'ni harekete geçırdı. Ecevit, konuşmasından 12 saat sonra ifadelerının yanlış yorumlandığını söyledi. SERKAN DEMIRTAŞ'ın haberi • 10. Sayfada Israil 1. intifada dönemınde bınlerce tutukluj'u hapsettığı toplama kampını yenıden açmaya hazırlanıyor. NecefÇölü'ndeki toplama kampının çevTesı dikenli teller ve gözetleme kuleleriyle çevrili. Şu ana kadar 1200'den fazla Filistinlınin mtuldandığı ve bu kampa sevk edileceğı öğrenıldi. Beytüllahim kentuıdeki Doğuş Kilisesi'nde Filıstüılılerle birlikte kalan dın adamlan, Israıl ordusunun katliam yapmasmı engellemek için bınadan çıkmıyorlar. • 11. Sayfada Cumhurbaşkanı Sezer, ABD Başkanı Bush ile yaptığı telefon görüşmesinde, Israil'in Filistin işgaline son vermesı için ABD'nin ağırlığını koymasını istedi. Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerden duyduğu kaygıyı ileten Sezer, Arafat'ın kuşatma altında tutulmasının ve Filistin kentlerinin işgalinin banş sürecıne zarar verdiğini belirtti. Bush ıse, ABD Dışişleri Bakanı Colın PoweH'ın bölgeye ziyaretinde "taraflan ikna etmeye çahşacağını" söyledi. • 10. Sayfada Istanbul Yaklaşımı için somut kararlar Z3rveden 500 mflyon dolar çıktı # Ekonomının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği üretım ve fınans danışma toplantısında, Istanbul Yaklaşımı'na yönelik somut kararlar alındı. Toplantıda, Dünya Bankası'nın, zor durumdakı şırketlere yönelik uygulama için ılk aşamada 500 mılyon dolar kredi vereceği açıklandı. Kemal Derviş'ın "Yumuşama sözü dogru olmayabilır" ifadesi ise bankacılann, Karşılıklar Yönetmeliği'nın değıştirilmesıne yönelik beklentısının başka bahara kaldığının işaretı olarak öne çıktı. • 9. Sayfada Gözler girişimcüerde Yabancılar bankada ısrarh # Fransız Credit Agricole bankasının Alternatıfbank'la ortaklık görûşmelerine başlaması, Toprakbank'a Yunan Pıraeus Bank'ın, Vakıfbank'a ise Fransız Socıete Generale'in talıp olması gözleri yabancı banka girişimlerine çevirdi. Türkiye pazannda yüzde 4-5 oranında paya sahip yabancılann atağıyla ilgili farklı değerlendirmeler yapıhrken Türk bankalannın ucuzluğuyla dikkat çektiği belirtilıyor. • 12. Sayfada Istanbul veAdana Birgünde 3 soygım # Istanbul Bakırköy'deki Vakıfbank şubesine tabancayla giren bır kişi, veznedeki 2 milyar lirayı alarak kaçtı. Kâğıthane'de ise 3 kişi bir kuyumcu dükkânını soyarak kayıplara kanştı. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki tş Bankası Sançam Şubesı'ni oyuncak tabancayla soyduktan sonra paralarla kaçarken yakalanan soyguncu üniversite öğrencisı çıktı. • 8. Sayfada LİDERLERE MAL 5tLDÎRlMİ ÇAĞRISI H 5. Sayfada DAYAKLA GELEN TERFI H 5. Sayfada AVUKATLAR S-IUNLARINIANLATTI • 4. Sayfada ÖGRETMENLER 1CİULLARA ISYAN ETTİ • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yorumlara Haklılık Tanıyan Söylemler Israil-Filistin çatışmasını durdurmak için devreye girdiği söylenen Başkan Bush'un son uzun konuş- masında "Artık yeter" demesi, çeşitli yorumlara yol açtı. ABD Başkanı, ateşkes ve siyasal çözüm konula- • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Göztepe'yi3-0yendi Fenerbahçe rahat kazandı ı Lider Galatasaray'ın en yakın ] takipçisı Fenerbahçe, Göztepe'yi y 3-0 yendi. Karşılaşmada San- Lacivertlilenn gollerini Revivo, Anderson ve Ceyhun attı. PFDK tarafından 4 ay hak mahrumiyeti cezası verilen Başkan Azız Yıldınm ıle yöneticiler Mahmut Uslu ve Murat Özaydınlı karşılaşmayı şeref tribününden izledi. H Spor'da Istanbul Vaüliğirapor hazuiadı Çakır: Türban eylemi ideolojik • tnsan Haklannı tnceleme Komisyonu'nda oluşturulan alt komısyona tstanbul 'daki türban eylemleriyle ilgili rapor gönderen Istanbul Valisi Erol Çakır, gösterilenn tamamen "ideolojik" olduğunu bildirdi. Raporda, öğrencilerin, laiklik karşıtlan tarafından desteklendiği ve yönlendırildiği vurgulandı. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kendimize Zarar Verme Alışkanlığımız! Iki yıldır pazarlığı süren, sonunda mart başında Is- rail firmasına verilmesi kararlaştırılan tank moderni- zasyonu ihalesine ilişkin tartışmaJar, daha çok Do- ğu mentalitesinin etkin olduğu uluslardaki bir özel- liğı anımsatıyor: mArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog