Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet I k ı t a p 1 a r ı KLZU POSTUNDA KURT Hikmet Çetinkay a SlmSrSef CagPazariamaAS Türkoca£ıCad.\o.39 41 1212)5140196»<ltap lllâbü Cumhuriyef Cumhuriyel k ı t a p 1 a r i SOL GERÇEĞt TARTIŞIYOR Oral Çalışlar-Barış Doster ^ » ^ kitap kulü Çağ Pazarkma A 5 Tûrtocafc Cad No:39 41 H4314ıCagaIoghı-taa]bulTel (212)5140196 78. YIL SAYI: 27939 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ 0924-1945/BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 5 NİSAN 2002 CUMA Ankara, Bayık iade edilmezse ilişkilerin gözden geçirileceğini ve yeni sıkıntı yaşanabileceğini iletti Iran'a diplömatik uyarLTAHRAN'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR 9 Türkiye, Iran'dan PKK'nin 2. adamı Cemil Bayık"ı iade ederek "iyi kom$uluk ılışkilerindeki samımıyetinı" göstermesıni istedı. iade edilmemesı durumunda Ankara'nın, Öcalan'ın Surıye'den çıkanlmasını sağlayan "güç politikasına" kadar gidebilecek bır dizi önlem uyguJamayı değerlendirdigi belirtildi. Jade ıçın reformcu yönetim ile gizlı servıs arasmda görüş aynlıklan ortaya çıktığı ileri sürüldü Iran radyosu Bayık'ın ülkelerinde olmadığını bildırirken AFP'ye konuşan bir Iranlı yetkili ise Bayık'ın gözaltına alındığını doğruladı. • 5. Sayfada KANLI GEÇMİŞİN POSYASI HAZIR 9 Diyarbakır DGM Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı'nın isteği üzerine, Cemıl Bayık ile Halıl Ataç'ın "kanlı geçmışine" ılişkın dosya hazırladı. Iki PKK'li hakkında hazırlanan raporda, Osman Öcalan ile liderlik çekişmesine giren Bayık'ın. PKK'nin ilk tohumlannın atıldığı günden bugüne değin yürüttüğü terör faaliyetleri aynntılı olarak yer alıyor. PKK'nin yayın organı Mezopotamya Haber Ajansı, iki milıtanın yakalandığı iddialannı yalanladı ve bu kişilerin Kandil Dağı'nda kongre çalışmalannda olduğunu ileri sürdü. • 5. Sayfada DR. SALİH'E SALDIRIDA TALEB E1U2 rW Kuzey Irak'ta kurulu Irak Kürdistan Yurtseverle^Birli| Başkanı Dr. Barham Salıh'e yönelik saldınnın TnhTin'^TTThn ffTİfltf) ~~~ Jund Al-Islam örgütü tarafından düzenlendiğı ortaya çıktı. Şenatçı | * * grubun Taleban örgütünün devamı olduğu ve aşın dini kurallan benimsedıği belirtildi. Örgütün Halepçe ve cıvannda silahlandığı ve Iran ile iyı ilişkiler içınde olduğu da öne sürüldü. Geçen yıl ekim ve kasım aylarında Jund Al- Islam grubuna bağlı silahlı militanlar IKYB lideri Celal Talabani'ye bağlı güçlere saldırmıştı. • 5. Sayfada Başbakan, bazı Arap ülkelerinin Filistin devletini istemediğini söyledi Ecevit: Soykırım varFillstin'i ortadan kaldıracaklar \ îsrail'ın Filistin halkına karşı dünyanm gözü önünde "soykınm" suçu işledığini belirten Ecevit, Ariel Şaron'un Filistin devletini ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi. Ecevit, Şaron yönetiminin diyalog ve banş yenne savaş ve işgali seçtiğıni vurguladı. ABD'yı de pasıfolmakla eleştiren Başbakan, "ABD devreye girmezse Islam radikalizmi tırmanışa geçecek, şenatçı örgütlere gün doğacak" uyansında bulundu. Evler tek tek aranıyor İsrail askerleri Beyrüllahim'de evleri tek tek arıyor. Be>tüllahim Belediye Başkanı Hana Nasır. kentte şimdiye kadar 12 Filistinlinin öldüğünü, çok say ıda kişinin de yaralandığını kay dclti. Helikopterler desteğindeki 100'den fa/la îsrail tankı diin sabah Nablus kent merkezini tamamen işgal ederken 100 bin nüfuslu kentten yoğun tank ve makineli tüfek ateşi duyuluyor. Apache saldırı helikopterlerinin desteğindeilerleyen İsrail askerlerinin güçlü Filistin direnişiyle karşılaştığı belirtiliyor. (Fotograf: ÂA) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bölent Ecevit, Ortadoğu'da tırmanan çatışmalann gıderek bölgesel bir tehdide dönüşmesi üzenne konuy- la ilgilı taraflara ciddı uyanlar ıçeren mesajlar verdı. tsraıl'ın Filistin halkına karşı dün- yanm gözü önünde "soykınm'' suçu işledığini belirten Ecevit, Ariel Şa- ron'un sadece Yaser Arafat'ı değil, Filistin devletini ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi Ecevit, Arap dünyasını Filistin konusunda samimi olmamakla eleştirirken bazı Arap un- surlannın Filistin devletine karşı ol- duklannı kaydettı. ABD yönetımıni de pasıf olmakla eleştiren Başbakan, "ABD devreye girmezse, İslam radikalizmi tırma- nışa geçecek, Doğu-Batı karşıtlığı önlenemez duruma gelecektir. Bin Ladin veya EI-Kaide benzerlerine gün doğacaktır" uyansında bulundu. Ecevit, taraflann Türkiye'de bir araya gelebileceklerüıe ilışkin çağnsını yi- neledi. Başbakan Ecevit, fsrail yöneti- minin Filistin kentlerinı işgalinin bi- nnci haftasında gelinen noktayı ve il- gili taraflara uyanlannı dünkü grup toplantısında açıkladı. Arafat'ın ya sürgüne göndenleceğini ya da canın- dan olacağını anlatan Ecevit'in mesaj- lan şöylc Soykırım yapılıyor: Yalnız Arafat MArkasıSa.l7,Sü. 3'te Başbakan HamidKarzaiAnkara 'da Afganistan 'a her alanda eğitim desteği # Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Ecevit ve diğer yetkililerle bir araya gelen Afganistan'ın geçici Hükümet Başkanı Karzai, Türkiye'nin, Afganistan'da konuşlu Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) komutasını almasından duyduklan memnunıyeti dile getirdi. Ecevit, ISAF'nin komutasını Türkiye'nin üstlenmesi konusunda görüş birliğine vanldığını söyledi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Şenatçı Ta- leban yönetiminin yıkıl- masının ardından Afga- nistan'daki geçici yöneti- mın başına getinlen Ha- mid Karzai. 2 günlük res- mı bır ziyaret ıçin geldiğı Ankara'da, çeşitlı temas- larda bulundu. Karzai, Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) komutasını Türkiye'nin üstlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti di- le getirirken Türk birliği- nin güvenlığı konusunda da kaygı duymadıklannı MArkasıSa.l7,SH3'te ŞARON'DAN BASINA AÇIKLAMA Yaser Arafat'm tecridine devam ı Başbakan Şaron, kabinenin önceki gece aldığı karan gazetecilere açıklarken "Karar, Arafat'ın bulunduğu yerde kalnıaya devam edeceğidir ve tecrit edilecektir" dedi. Şaron, Filistin yönetimindeki bölgelerde askeri operasyonu sürdüreceklerinı de bildırdi. Beytüllahim'deki AFP muhabiri, Fılistinlilerin sığındığı kilise ve kompleksi kuşatma altında tutan israil askerlerinin, ağır silahlarla ateş ederek kilisenin yakmlanndakı binanın kapısını havaya uçurduklannı gördüğünü biidirdi. • 9. Sayfada HEYETE GÖRÜŞME ÎZNÎ YOK Ariel Şaron AB'yi esîr aldı # AB Genel Işler Konseyi, Ortadoğu'ya Javier Solana ile dönem başkanı tspanya'nın Dışişleri Bakanı Josep Pique'yı göndermeyi kararlaştırdı. Ancak toplantıdan "yenı bir girişim" ya da "Israil'e yaptınm" karan yine çıkmadı. Solana ve Pique, tsrail'den Yaser Arafat ile görüşme izni alamadan dün Kudüs'e gitti. AB yetkililerinin Arafat ile görüşmek için israil Başbakanı Ariel Şaron'dan "izin alamadıklannı" duyurmalan, Avnjpa basınında "AB'nin olmayan irıbannı kaybetmesi" şeklinde yorumlandı. • 9. Sayfada BUSH: ÎSRAlL GERİ ÇEKÎLStN Washington devreye giriyor # ABD Başkanı Bush, Israil'in işgali durdurmasmı ve işgal ettiği yerlerden çekilmesıni istedi ancak süre vermedi. Bush'un konuşmasında, Arafat'ın adını anmadan "Filistin liderlerini sorumlu da\Tanmaya" çağmnası dikkati çekti. ABD Başkanı Bush, "Yaser Arafat, terorizme yeterince karşı çıkmadı. Halkımn umutlanna ihanet etti" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Colin Povvell'ın da gelecek hafta Ortadoğu'ya gideceği açıklandı. Ortadoğu Özel Temsilcisi Anthony Zinni'nin Arafat'la görüşmesine ise izin çıktı. • 9. Sayfada Tarihçi yazar Andrew Mango: Atatürk,Avrupay yı hedefgösterirdi! # Lıse öğreniminı Istanbul'da tamamlayan Mango, Türkçeyi "eski bir Istanbul beyefendisi" gibi konuşuyor. "On dil" bilen ve "Atatürk" kitabını yazmaya koyulmadan önce "bildiği tüm dillerdeki kaynaklan beş yıl yalnızca etüt ettiğini ve okuduğunu" anlatan Mango, 15 yıl boyunca BBC World Servis'in Türkçe bölümünde gazetecilik yapmış. NÎLGÜN CERRAHOĞLU'nun söyleşisi • 7. Sayfada Kutlularyeniden yargılanacak Tayyip Erdoğan 'a zayıfumut ışığı • Ankara DGM, Türk Ceza Yasası'nın 312. maddesinden 2 yıl 1 gün hüküm giyen Yeni Asya gazetesinin sahibi Mehmet Kutlular'ın, yasa maddesindeki değişiklik nedeniyle yeniden yargılanma ıstemini kabul etti. Bu karar, aynı maddeden hüküm giyen Recep Tayyip Erdoğan için kısmen umut ışığı olarak görünse de aslında hukuksal konumlan birbiriyle örtüşmüyor. Kutlular infazı bitmeden, 312. maddedeki değişiklik sonucunda yeniden yargılanabileceği düşüncesiyle tahliye edildi. Erdoğan ise cezasını çekıp çıktı. • 4. Sayfada Her şey petrol için # fvevvsvveek dergisı son sayısında, enerjı sorunu ve ABD'nin petrol polnkasıyla ilgilı değtrlendirmelere yer verdı. 11 Eylül'den sonra Bush'un "terire karşı başlattığı mücadelenın" altında da petnlün yattığı görüşü saMnuldu. • 8. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hayırdır Inşallah! Yıllar, aylar, gunler sonra umut vericihaberterieuyan- dık. Enflasyon düşüyor. Aylığı boşver, yıllığa bak. Toptan eşya fıyatları yuzde 90'lardan yuzde 77.5'lere duşmuş. Tuketıcide fiyatlar yuzde 65.1. Olumsuz her gelişmede sesı çıkmayan Bay Derviş, hemen bir demeç verdı. "Enfiasyonu yenme sürecine • A rkası Sa. 17, Sü. 1 'de 3 kanala ceza # Radyo v e Televizyon Üst Kurulu, küçük kızın dansı- na yer veren programları nedeniyle Shovv TV, Kanal D ve atv'ye 1 'er günlük ya- yın durdurma cezası verdi. Show TV Reha Muhtar'ın hazırlayıp sunduğu itiraf programı nedeniyle 3 gün daha ceza aldı. B i. Sayfada Ziraat kaçıyor # Ziraat Bankası yönetimi, 'batık kredilerle' ilgilı soru- lara yanıt vermeyınce mıl- letvekilleri toplantıyı terk et- ti. Bankanın genel müdürü- nün bilgi almak için "TB- MM KÎT Komısyonu'nun yetkilendınlmedığım'" iddıa eden yazısına üyeler tepki gösterdi. • //. Sayfada Suçlu Daum • 4-0'lık Kocaelispor ye- nılgısı ve kaybedilen Türki- ye Kupası şampiyonluğu, Beşiktaş camiasmı üzdü. Uyuşturucu davası nede- niyle her hafta Almanya'ya giden Sıyah-Beyazlı ekibin teknık dırektörü Christoph Daum, ilgisizlikle'suçlan- dı. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Demokratik Afet Tartışmaları! Son bır yıldır yaşadığımız deprem-sel felaketlerinden belediyelerin uğradığı zararı karşılamak üzere, hükü- metın çıkarmaya çalıştığı afet kararnamesini, 14 Şu- bat 2002'de, Afet Bir Karamame" başlığıyla işlemiş- tık. 2001 Mayısı'nda Hatay'da meydana gelen sel fela- • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog