Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumtnuriyel i ı t a p I a r ı AŞK D A GEZER Necati Cumalı C"? Pg"*H;ıma \ Ş Tâtncaft Ca.i NY. V» 41 « kltif tulübü (3433-») Cagaloglu-laanhü Tel (212) 514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ANILAR (19 YİZYILD^S^RAYHAREMI) Şair Leyla Saz Hanım Çağ Pazarlama A Ş Tüfocagı Cad No 39'41 ıtûbü lî4334,Cügaloglu-lstanbulTel CI2I5U0196 7«. YIL SAYI: 2 7 9 3 7 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 2002 ÇARŞAMBA Yolsuzluk davalan nedeniyle bürokratlar görevlerinden uzaklaştırılırken başkan yerindç4 Gürtuna köşeye ruyor tstanbıal Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratlan açılan iki dava nedeniyle görevlennden uzalclaştınlırken Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna olan bitenden habersizmış gii^i davranıyor. Bürokratlarının bir kısmı d a h a önce futuklanan, bır kısmı tutuksuz yargılanan belediyede "az kullanılmış" bürokratlara terfi ımkânı doğdu. Görevden alınan bürokratların suç dosyası hayli kabarık. MIYASE ILKNUR tstanbul Buyükşehır Beledıyesı'nde Re- cep Tayyip Erdoğan dönemınde başlayan v e Ali Müfit Gürtuna dönemınde süren usulsuzlukler nedeniyle haklannda dava açılan bürokratlar hâkim karşısında ter dö- kerken Başkan Gürtuna goreunı sürdürü- yor Da% alarda sanık durumunda bulunma- van bürokratlar. beledıvede kendi aralann- da "Az kullanılmış bürokratlar aranı- yor" dıye espn üreterek boşalan makam- lara kolay kolay bürokrat bulunamayacağı- nı ima ediyorlar. Bugüne kadar Istanbul Buyükşehır Be- ledıyesı ile ılgıli açıklanan davalarda bu kadar üst düzey bürokrat yargı önüne çık- mamıştı Tayyip Erdoğan ve Ali Müfit Gürtuna dönemlennde görev yapan iki ge- nel sekreter, makam koltuğundan kalkıp sanık koltuğuna oturdu. Eskı genel sekre- terlerden Mustafa Açıkalın, önce tutukla- nıp ardından serbest bırakılırken aynı da- vada yargılanan Adem Baştürk de görev- den alındı. Sanık olarak ıkı davada yargı- lanan Genel Sekreter Yardımcısı ve eskı Imar Daıre Başkanı Nihat Macit de önce- ki gün görevden alındı. Yolsuzluk suçla- UArkasıSa. 17,Sü. 4'te • BÜYÜKŞEHlR YOLSUZLUĞUNDA 150 SANIK YARGILANIYOR M 17. Sayfada • FADIL AKGÜNDÜZ'E DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI M 17. Sayfada Ramallah'ta morglarda yer kalmadı. 700'den fazla Filistinli toplama kampında tutuluyor IsraiFin gözü döndü2 . Dünya SavaŞI görüntüleri İsrail. helikopterler desteğindeki tanklar, zırhlı araçlar ve buldozerlerle Beytüllahim'i işgal etti. Beytüllahim'de bir rahip, kiliseye açılan ateş sonucu öldü. en az 7 rahibe yaralandı. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, Ramallah'ta rutukladığı yaklaşık 70 polisi Gazze Şeridi'ne götürdü. 700'den fazla Filistin polisinin Ofra Yahudi yerleşkesindeki bir toplama kampında tutulduğu belirtildi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Şebaa bölgesi yakınlannı da top ateşine tuttu. • 9. Sayfada Arafat gider ama dönemez' israil Başbakam Şaron, Arafafın Avrupalı diplomatlar eşliğinde sürgüne gidebileceğini, ancak asla geri dönemeyeceğini söyledi Şaron, Arafat'a ' v tek gidiş bileti" kesileceğini söyledi. tsrail'in artık "terörist" kabul ettiği Filistin yönetiminin üst düzey yöneticilerini yok etmeyi hedeflediği ve riskli operasyonlara başlayacağı kaydediliyor. Bir üst düzey yetkili, ordunun, çoğu Arafat'm yakın çevresinden ve yönetimden olduğu belirtilen yüzlerce "şüpheli militan ve teröristi" avlamaya başlayacağını bildirdi. • 9. Sayfada BARIŞ GİRÎŞtMCİLERİ Hepimiz Filistinliyiz • Yüzlerce aydının oluşrurduğu Banş Girişimcileri, dünyanın tüm banşçılannı seslerinı yükseltmeye, Filistin halkıyla ve Israilli banşçılarla dayanışmayaçağırdı. "İsrail terörüne" karşı bır çağn yayımlayan ginşım, hükümetin caydıncı bir adım atarak İsrail ile imzalanan tank yenileme ihalesini iptal etmesini istedi. # 'Henüz vakit varken..." başlığı ile yayımlanan çağnda "Teröriin gücüne ve gücün terörüne boyun eğmeyi reddediyoruz", "Şimdi bütün dünya Filistin, hepimiz Filistinliyiz" denildi. Siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve öğrenciler Israıl'i protesto . ettı. ÎÜ'deki gösteride ABD ve Israil bayraklan yakıldı. • 17. Sayfada 11 EYLÜL'DE SARSICIÎDDÎA İşe Gitmeyen 4 Bin Israilli # 11 Eylül günü New York"ta saldınya uğrayan Ikiz Kuleler'de dört bin israil uyruklu kişi çalışıyor. Bankacı, borsacı, uluslararası ticaret ve çeşitlı alanlarda çalışan 4 bin Israilli. ABD ya da tsrail yurttaşı. Buraya kadar sıradan bir haber Bundan sonrası müthiş bir iddia: "Saldınnın gerçekleştığı 11 Eylül sabahı, dört bin tsrailliden hıçbiri tkız Kuleler'de değil!.. Dört bın tsrailliden hıçbiri o sabah işine gitmiyor!.." Ardından elbette. tek kelımelik. o kaçınıhnaz soru: "Neden?.." Yoksa, İsrail saldınyı önceden haber alıyor ve kendi yurttaşlarını uyanyormu?.. YALÇIN DOĞAN'ın yazısı • 9. Sayfada israil askerleri Beyt Calla kasabasında sokağa çıkma yasağı ilan ederken Ramallah'm güneyindeki El Amari mülteci kampında da çarışmalar olduğu bildir iliyor. Askerler barikatlardan sadece üst arayarak geçmeye izin veriyor. (Fotoğraf: AP) Bakan Dıırmuş: Normandy şirketi Bergama'dafaaliyetini sürdürecek Ankara'da sıyanur karmaşası• Sağlık Bakanı Durmuş"un açıklaması dığer bakanlarca yalanlandı. Yargı kararlanna karşın Normandy şirketi. bölgeyi terk etmeleri içuı bir sebep oluşmadığını ve "daha ümitlerini kaybetmedıkJerini'" açıkladı. Şırketin açıklaması hükümetin yenı bır karar alma hazırlığmda olduğu kuşkulannı gündeme getirdi. Sert tartışmaların yaşandığı TBMM'den İsrail saldırılarına tepki yağdı Şaron'a HitLer benzetmesi işgaie hemen son verllsin ANAPII TBMM şş ri Komisyonu Başkanı Kamran İnan'ın "Türk ırkı ile Ya- hudi ırkı hiçbir zaman karşı karşıya gelmemiştir. Ermeni soykınıru tasansının ABD Kongresi'nden geçmesini Ya- hudi lobisi önledi" sözleri, muhalefetin sert tepkisine yol açtı. Dışışleri Bakanı İsmail Cem, bölgede yeni bir konferans önerirken ABD'nin her iki tarafa da eşit yakın- lıkta durması gerektiğini söyledi. • 8. Sayfada Tank fhalesf askıya alınmıyor Ankara, stratejikçı- karlann diplomatik alanda verilecek tepkiye ağır basma- sı üzerine israil'e verilen M-60 tanklannın modernizas- yonu ihalesini askıya almayacağını açıkladı. Başbakan Ecevit, muhalefetin eleştirilerine karşın ihalenin iptalinin söz konusu olmadığını belirterek "Anlaşma imzalanmış- tır. İlişkilerimizi yeniden değerlendiririz. fakat bu geride kalmış bir konudur" diye konuştu. • 8. Sayfada A.NKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Sağlık Ba- kanı Osman Durmuş'un; Bakanlar Kurulu'nun yar- gı karanna karşın Nor- mandy şırketınin Berga- ma Ovacık'ta faaliyetleri- nı sürdürmesıne karar verdiğı yönündeki açıkla- ması, diğerbazı bakanlar- ca yalanlandı. Durmuş'un bu açıklamayı, Başbakan- lık'ta, Madencılik Yasası Taslağfnın ele alındığı toplantının ardından yap- ması, hükümetin bu yön- de bır hazırlık yaptığı kuş- kulanna neden oldu. Avu- kat Oktay Konyar, hükü- metin hazırladığı yasa tas- lağıyla Normandy şirke- tınin Bergama'da çalışma- lannı sürdürmesıne yasal dayanak oluşturma\n plan- ladığını söyledi. Izmir Barosu Başkanlı- ğı'nca açılan dava üzenne Izmır 3. Idare Mahkeme- sı, Sağlık Bakanlığı'nın Bergama Altın Madeni'ne verdiği geçıcı ıznin yürüt- mesinı durdurmuştu WkArkasıSa.l7,Sü.3'te Koç, durgunluğa karşı yatırım önerdi Yelken açık rüzgâryok # Ekonominin durumunu durgun bir denize, hükümetı de rüzgâra benzeten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmı Koç "Yelken açık, ama hıç rüzgâr yok. Bız kendi rüzgânmızla hafif hafıf gidiyoruz" dedı. Rahmi Koç, ekonominin ku^etlenmesi içın yatınma ıhtiyaç olduğunu dile getirdi. # Iş Güvencesi Yasası'na da değinen Koç, "Bizim memlekete dış yatınm gelıyordu. Çünkü ışçılığimız ucuzdu. Işçi çıkarma ımkânlan vardı. Şimdi bir de iş güvencesi namı altında bizde de îtalya'da, Almanya'da ve Fransa'da olduğu gibi katı kurallar getirilıyor. Eğer bunlar gelirse dış yatınm, dış sermaye bizi de atlar, gıder başka ülkeye" diye konuştu. • 11. Sayfada • VURALAKIŞIK1N İTİRAFI • 10. Sayfada İRAN: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ M 4. Sayfada IRAK'A UYARI: DURUM KRİTİK M 4. Sayfada BAHÇELİ'YE ANAP DESTEĞI • 5. Sayfada REFORMLARA DENETİM ŞART • 11. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Nereden Bakarsak Bakalım Devlet Bahçeli'nın bir cümlesi hukümet içındekı kargaşayı, genel deyimiyle uyumsuzluğu özetliyor: MHP Genel Başkanı, Bakanlar Kurulu'nda önce devlet yapısındaki bunyesel reformların basın önün- de, TV ekranlarında tartışıldığından yakınıyor. Ardından "her kafadan bırses çıktığını" söylüyor. Sızan veya sızdınlan haberler doğruysa Bahçeli, bu eleştiriyı daha çok Bay Derviş'e yöneltıyor. MArkasıSa. 17,Sü. l'de İstanbul'da kısa . , Erkeklerede film buluşması çıplak poz teklifı # Uluslararası tstanbul 14. Kısa Film Günleri yann başhyor. Organızasyonda çeşitli ülkelerden değişik bakış ve içerikteki kısa filmler izleyiciyle buluşacak. Uluslararası festıvallerde ödül almış yapımlann da yer alacağı organızasyonda 108 film göstenlecek. • 12. Sayfada # Playgırl dergısi 'cinsiyetler arasındaki eşitlik ilkesine saygı" çerçevesinde şirketin erkek çalışanlanna dergınin sayfalannı açarak çıplak poz teklif etme karan aldı. Playgirl sözcüsü Anna Briggs, "'Enron'un kadın çalışanlan kadar erkek çalışanlan da acı çekti, dolayısıyla onlar da bunu hak ediyor" dedi. • 17. Sayfada Başkanlara ağır ceza Trabzonspor-G.Saray maçının ı ertelenmesı nedeniyle Futbol Federasyonu'nu eleştıren Fenerbahçe ve Trabzonsporlu yöneticilere hak mahnımıyetı cezası verildı. En ağır cezayı 4 ayla F.Bahçe Başkanı Yıldınm alırken Trabzonspor Başkanı Sümer'e de 1 ay ceza verildı. H Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog