Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı • a p I a r . AHMET TAKER KIŞLALI'NIN ARDINDAN I. Kansu - M.Açıktan f g Cuımuriye< L.V kitap kulübü Çıg Panriann VŞ Türkorağı Cad No:39'4I ı34!34)CıfalcÖu-laanbulTel (212)514 0196 Cumhuri ÇagP arian»AŞTü*ocagıCad.No39<41 CaJaloŞİD-laanbulTel (212)51401 96 78 YIL 3AYI: 27963 / 500.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ {1945-1991} 29 NİSAN 2002 PAZARTESİ M H U R İ Y E T İ N K Ü L T Ü R H I Z M E T I OSS HAZIRLIK SINAV Cumhuriyet ve Odak Dershaneleri işbirliğiyle . Sayfada Cumhurbaşkanı Sezer'in iadesinin ardından MHP ile DSP arasındaki anlaşmazlık su yüzüne çıktı Aı kordugumolduÇANAKKALE-BOLU ~1 'KAMUOYU YANILTILDI'IDDÎASI Tahliye edilenler Bakan Türk'ten içeri alınabilir# Anayasa Mahkemesi'nin yeni düzenleme yapılması için verdigi 6 aylık sürenın bitimi ile Sezer'ın vetosu aynı güne rastladı. Bolu'da 23 mahkûm tahliye edilirken geçen 6 aylık süreç içinde Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevf nden de 100 kışinin tahliye edildığı ortaya çıktı. Çanakkale Cezaevi Savcısı Gülercan, "Bu konuda sorun çıkarsa tahliye edılenleri tekrar ıçeri almak sorun değil" dedı. • 5. Sayfada basına suçlama• Adalet Bakanı Türk, Sezer'ın, afyasasını ıadesiyle ilgili olarak "Sayın Cumhurbaşkanı daha önce Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yaptıgı ıçin, Anayasa Mahkemesi Başkanı gibı davrandı'" dedi. Türk, Sezer'in basında çıkan haberlerden etkilendiğıni öne sürdü. Bakan Türk, bazı basın yayın organlannın kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini savunarak "Basın infaz savcısı veya hakimi değil" dedı. • 5. Sayfada büyüyor Cumhurbaşkanı Sezer'in, Haluk Kırcı ve Mehmet Ah Ağca'yı da kapsayan afyasasını veto etmesı, hükümet ortaklan arasında tartışmalann büyümesine neden oldu. MHP Grup Başkanvekıh Şandır, Başbakan Ecevit'in "tçıme sindiremiyorum" açıklamasını yadırgadıklannı belirterek "Bundan sonra bu yasayla ilgili bizden katkı beklemesinler. Ne halleri varsa görsünler. Hükümet içinde bu işi bu noktaya kim getirdiyse o temizleyecek" dedi. Ortaklar kararSIZ DSP Grup Başkanvekıh Tümen, yasanın veto edilmesiyle bir boşluk doğduğunu, bu durumun da kargaşaya neden olacağını vurgulayarak yeni bir düzenlemenin gerekli olduğunu söyledi. Yasanın Meclis'ten aynen mi, yoksa veto gerekçeleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek mi geçirileceği konusunda hükümet ortaklan arasında henüz bir karar alınmazken bazı savcılar Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda mahkûmlan serbest bırakmaya başladı. EMlNE KAPLAN'ın haberi • 5. Sayfada | îsveç'ten Türkiye'ye destek PKKde listeye aluııııalı »tsveç, Avnıpa Birliği'nin hazırlamakta olduğu yeni terörist örgütler listesine PKK'nin de alınmasını istiyor. tsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh: "PKK'nin yeri orası. Biz PKK'ye karşı tavnmızı daha en erken safhada göstermiştik" dedi. GURHAN UÇKAN STOCKHOLM - îsveç hükümeti, Av- rupa Birliği'nin hazırlamakta olduğu ve 2 Mayıs'ta resmen açıklayacağı terörist kişiler ve örgütler listesine Kürdistan Iş- çi Partisi'nin (PKK/KADEK) de dahil edilmesini istedi. Stockholm'de parla- mentonun AB Komisyonu olağan hafta- lık toplantısını yaptı. Bu toplantıya hükü- rnet adına katılan Kabine Müşteşan Hans Dahlgren. hükümetinAvrupa Birliği'nin hazırlamakta olduğu yeni terörist kişiler ve örgütler listesine bazı dığer örgütlerle bırlikte Kürdistan Işçi Partisi PKK'nin (KADEK) de dahil edilmesini isteyece- ğıni söyledi. Parlamentodaki bütün par- tüenn temsilcilerinin yer aldığı komis- yonda yapılan oylamada, çoğunluk hü- kimeti destekledi. Bu durumda karar dîğrudan doğruya Briiksel'e iletilebile- cek ve parlamentoda tartışılmasına gerek kılmayacak. Müsteşar Dahlgren toplan- tıian sonra konuşmalar gızli olduğu içın hr açıklama yapmayacağını, yeni listenin 2 Mayıs'ta AB tarafından yazılı olarak tArkasıSa.8,SiLl'de Sarı-Kırmızılılar 15. kez mutljHÂQBM ulaştı alatasaray şampiyonÜÇÜnCÜ yildlZI taktllar Galatasaray, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenerek 2001-2002 sezonunun bitimini beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. İzmit'teki maçta San-Kjrmızılılann gollerini Hasan Şaş ve Radu Niculescu attı. Son düdük sonrası taraftarlar sokağa dökülürken 15. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaraylı fütbolcular 3. yıldız coşkusunu önce Körfez'de ardından da Florya'da kutladılar. . Bahçe yendî, SeVİnemedİ G.Saray'ın yitireceği olası puanlarla umudunu son haflaya taşımak isteyen F.Bahçe, Bursaspor'u deplasmanda Revivo'nun golüyle yendi. Kocaeli'den gelen G.Saray'ın galibiyet haberi F.Bahçe'nin sevincini yanda bıraktı. 2. sıradaki yerini geçen hafta garantileyen San-Lacivertliler, G.Saray'labirlikte önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi şansı yakaladı. USpor'da Türldye, Ermenistan ve Azerbaycan arasında diyalog Erivany la buzlar eriyor# Türkiye, Azerbaycan ve Ermenis- tan dışişleri bakanlan, diyalog amacıyla bir araya geliyor. Dışiş- leri Bakanı tsmail Cem'in önerisi- ne bugüne kadar olumlu yanıt ver- meyen Ermenistan, buluşmaya ye- şil ışık yaktı. Cem, meslektaşla- nyla 14-15 Mayıs'ta Reykjavik'te gerçekleştirilecek NATO toplantı- sında buluşacak. # Dışişleri kaynaklan, üçlü görüş- menin Erivan ile ilişkilerin "nor- malleştirilmesine" yönelik olumlu sonuçlar getirebileceğinı kayde- derken temaslann "diplomatik ilişkilerin kurulması" çerçevesin- de olmadığını özellikle vur- guluyorlar. AYHAN ŞtMŞEK'in haberi M 10. Sayfada Israil, ABDplanını kabul etti Arafafa özgürlük umudu# tsrail ve Filistin, Ge- orge Bush ta- rafindan or- taya atılan, tsrail Turizm Bakanı Reha- vam Zeevi'nin katillerinin Ame- rikalı veya îngiliz ajanlarca gö- zetime alınması önerisini kabul et- ti. Israil, Cenin'e gitmesi beklenen BM inceleme heyeti için "koşul- lann henüz uygun olmadığına" karar verdi. BM heyeti, Cenevre'de yanıt bekliyordu. B11. Sayfada 2003 'e hazırlıkyapıyorlar ABD'ninişgal takvimi haur # Irak'a yönelik askeri harekâtın hazrrlıklan için kimi koşullan yerine getirmeyi önüne koyan Washington, yeni takvim belirledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Irak'a yönelik askeri bir planın olmadığı bildirildi. New York Times, Orta- doğu sorununun Bush yönetimin- deki Irak operasyonuna ilişkin gö- rüş aynhklannın artmasına neden olduğunu yazdı. • 11. Sayfada Kente göç altiist ediyor # Sssyolog Mehmet Barut, "Göç edenlerin bışan hırsı daha yüksek duyor ve kentin beüi b51gelerinde kısa sürede e|emenlık kuruyorlar. Eu durumda kentliler de y;r değıştiımeyi tercih eliyor"dedi. ÖZLEM CÜVEMLİ'ııin haberi I 3. Sayfada Genç yönetmenlerin zaferi VECDt SAYAR Dün sona eren 21. tstanbul Film Festivali'ne damgasını vuran tema, birey-toplum ılişkisi oldu. Nanni Moretti, Stephen Frears, Ken Lo- ach, Shoei Imamura gibi ustaların siyasal-toplumsal sorunlara deği- nen, değer bunahmı ıçındeki top- lumlarda bıreyin kimlik bunalımını beyazperdeye yansıtan yapıtlannm yanı sıra sinemamızın genç kuşağı- nın ürünlerinin odağında da baskıyı tüm benliğinde hisseden bir toplu- mun yaşadığı acılar vardı. Festivalde yanşan filmleri üç ayn jüri değerlendirdi. Jerzy Schatz- berg'in başkanlığındaki Uluslarara- sı Jüri, Altın Lale için yanşan on iki fılm arasından, Hollandalı genç yö- netmen Ineke Smits'in ilk filmi "Magonia"yı seçti. Smits, Altın La- le'yi Hölya Koçyiğit'in elinden alır- ken, Istanbul'da seyircinin ilgisin- den duyduğu mutluluğu vurguluyor- du. "Amerika Mektubu" adlı Bul- garistan-Hollanda-Macaristan ortak yapunı ile Jüri Özel Ödülü'nü kaza- nan Bulgar yönetmen Iglika Triffo- nova, "Konuşmamı Bulgarca ya- pıyorum, az önce Iosseliani'nin MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çarş-aflama! Af karşısında hangi başlığı kullanacağımızı bilemi- yoruz. Koca Meclis'in döne döne af çıkarıp bir Köşk'e, bir Anayasa Mahkemesi'ne çarpıp çarşaf- lamasını mı öne çıkarmalı? Tarafların her birinin, kendi tabanı açısından hoşa gidecek bir madde ekletip "hoş-af" çıkarmasına mı değinmeli? Affın çıkması için oy veren partilerin tümünün, "val- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog