Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k. ı ı a p 1 a r ı KARİKATÜRLER AliUlvi r CumhuriYei ^ Pazaıüma \ Ş Türkocajh Cad No 39 41 . kîtap kulübü (34334)Cagabghj-IstanbolTel )2]:i5140I96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p I a r ı CUMARTESÎ ANNELERl (FotoğrafAlbiynü) :* • / AçlâlıUras .• . kitap kulübû ( :v«M)C.igaloi]tetai]t>ulTd (212)51401 % 78, YIL SAYI: 27958 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 NİSAN 2002 ÇARŞAMBA Faşist adayın 2. tura kalmasınıprotesto içın düzenlenen gösteriler artaraksürüyor Fransa Le Pen'e karşı ayakta> 41 milyon seçmenden yalnızca 29 milyon 498 bininin sandık başına gıttiği Fransa'da Jean Marie Le Pen'in "beklenmeyen" başansını protesto gösterileri büyû'yor. Yaklaşık 100 bin Fransız öncekı gece ülkenin çeşitlı kentlerinde sokağa döküldü. Sosyalistler. komünistler ve yeşiller de ikinci tur için tek cephe oldular. Le Pen'e asıl tepkinin bir milyon kişinin katılacağı tahmin edilen 1 Mayıs'ta olması bekleniyor # Paris sokaklanndaki gösterilerin ikinci gecesinde olaylar çıktı. Yaklaşık 10 bin göstericinin yaptığı yürüyüşün ardmdan, kalan bir grup göstenci şişe ve molotofkokteyli attı. Göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullanan polis, 8 kişiyi de gözaltma aldı. • 8. Sayfada UüNYA VE FRANSIZ BASINI: Siyasi dit utanç içinde # Washington Post gazetesınde "Fransa'nın şoku" başlığıyla yayımlanan makalede. Le Pen'in başansmın ülkenin siyasi sistemini ve Avrupa'yı şoke ettiği, Fransız siyasi elitinin utanç içinde olduğu belirtildi. New York Times. Batı Avrupa ükelerindeki sağa kayışa dikkat çekti. # Fıansa'daki muhafazakâr Le Figaro, "Le Pen'e kim oy verdi" başlıklı bir soruyla okurlanna seslendi. L'Humanite, yürüyüşçü gençlerin feoğrafının üstüne "Anti Le Pen'in uyanışı" itaresi yazdı. Liberation ise "Cepheye karşı cephe" sloganını yeğledi. • 8. Sayfada fjRTADOĞUGEZİSİNEAB GÖLGEsJ: İsmail Cem 'e Arafatgolü # Tjrk ve Yunan dışişleri bakanlan İsmail Cem ve Yrgo Papandreu, Ortadoğu'daki şiddetin daha da tımanmaması ve taraflann bir an önce siyasi gcrüşmelere dönebilmelerini sağlamak için btgün bölgeye hareket edecekler. İki bakanın ysnn Arafat'la görüşmesi bekleniyor. # A3 Dış Politika Temsilcisi Solana'nın bugün Aafat'Ia görüşecek olması, Cem-Papandreu geisine gölge düşürmüş oldu. Cem, AB rensilcilerinin Arafat'la görüşmesine izin /nlmediğini anımsatarak Türkiye'nin Papandreu .libirlikte "bir anlamda AB'yi Ortadoğu'ya Jıtûreceğini" kaydetmişti. • 9. Sayfada Genelkurmay Başkanı Kıvnkoğlu, orduyu hedef alan Tayyip Erdoğan'a sert çıktı Kin kusuyorlarAğzıyla beyninin Irtibatı yok Erdoğan"ın 10 yıl öncekı sözlerini "Normal bir insanın söyleyebileceği sözler degil. Tamamıyla ağızdan çıkanla beynin irtibatı olmadan söylenmiş bir söz olarak kabul ediyorum. Tamamen hıssidir ve orduya karşı içlenndeki kınin kusulmasıdır'" diye yorumladı. 70 yildir değişmediler AKP liden Erdoğan'ın duşüncelennin değişmedığını vnrgulayan Kıvnkoğlu "Bu düşünceler bugıinün düşünceîen değil ki, 70 yıldan beri sıyaset sahnesınde. Bız boşuna demedık, 28 Şubat bin sene devam eder dıye. Niçin söyledik? Çünkü bugüne kadar değişmediler" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral Hüseyin Kıv- nkoğlu, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl ö'nceki bır toplantıda, Türk Sılahlı Kuvvetlennı (TSK) de hedef alan sözlenne sert yanıt verdi. Kı\Tikoğlu, "Bu sözler, normal bir insanın söyleye- bileceği sözler değil. Tama- mıyla ağızdan çıkanla bey- nin irtibatı olmadan söylen- miş bir söz olarak kabul edi- yorum. Söylediği sözler, ta- mamen hissidir ve orduya karşı içlerindeki kinin ku- sulmasıdır" dedı. Fransa ör- neğinde gündeme gelen "iki turlu seçim" sıstemının radi- kal uçlara karşı demokrası içinde bır önlem olduğunu vurgulayan Genelkurmay Başkanı, "Bizde de olması la- zım. Ama yanaşmıyorlar, çünkü iki turlu seçim olursa bazı parrilerin tamamen si- linme durunıu var" diye ko- nuştu. Genelkurmay Başkanı Hü- seyin Kıvnkoğlu. 23 Nisan Ulusal Egemenlık ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı Ömer İzgi tarafından mArkasıSa.l7,Sü.3'te Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurtta ve dış temsilciliklerde düzenlenen geniş katılımlı ve coşkulu törenlerle kutlandı. Gelecek eıııiıı eflerde 9 okuldan 200 engelli çocuk ile Çocuk Esirgeme Kuru- mu'na bağlı 13 yuvadan 100 olmak iizere toplam 7 bin 50 öğrenci törene katılmanın he\ecanını yaşadı. ( AA) Öğretmen sıkıntısı var 23 Nisan da çocuklar bir günlüğüne ülkenin yönetimini ele aldı. Ecevıt. koltuk devrini unuturken Cumhurbaşkanı kolfuğuna oturan Sercan Onay knz sorusunu "Örneğın haftada ben 3 tane sakız yiyordum. Şu anda sakız sayısı 1 'e düştü" diye yanıtladı. Küçük Milli Eğıtim Bakanı Gizem Aytaç ise okul ve öğretmen sıkıntısı olduğunu belirterek okul binası sayısının arttınlmasını ıstedi. B 7. Sayfada Öğrencilerden Ata'ya çiçek 23 Nisan nedeniyle dün Anıtkabır'i ilk olarak öğrenci ve öğretmenlerin de aralannda bulunduğu Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu başkanlığındaki heyet ziyaret ederek Atatürk'ün kabrine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. TBMM Başkanı Izgi, Atatürk'ün kurduğu devlet yapısından "bir tuğla bıle" sökülmediğini vurguladı. I 6. Sayfada Kız öğrenciye pantolon müjdesi .. • Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, kız öğrencilerin de pantolon giyebilmeleri için yönetmelik değişikliği başlatacaklannı açıkladı. Şu an yürürlükte olan Kılık Kıyafet Yönetmeliği uyannca ilköğretimdeki kız öğrencileri sadece mavi önlük ve mevsimine uygun çorap ve ayakkabı ile okula gidebiliyor. • 6. Sayfada • NESÎN VAKFINDA BAYRAM GİBİ BAYRAM • 6. Sayfada • IZGİ'DEN 23 NÎSAN RESEPSİYONU • 17. Sayfada Dünyadaki terör masaya yatınldı Kültür zirvesi liderleri ağırladı # Dünyanm en etkili ekonomi-politika dergisi "The Economist" tarafından düzenlenen uluslararası toplantıda, lıderler dünyadaki terör konusunu tartıştı. LEYLA TA\ŞANOĞLU ATİNA - "Terör, dünya- > 1 ve insanlığı tehdit eden en büyük tehlikedir. Gö- rüldüğü yerde başı ezil- melidir. Teröristlere ke- sinlikle hayat hakkı tanın- mamalıdır." Bu göriiş, geçen hafta so- nunda Atina'nın sayfiye semtı Vouliagmenis'teki Astır Palace Otel komplek- sinde, dünyanın en etkili ekonomı-pohtika dergisi "The Economist" tarafın- MArkası Sa. 17, Sü. 1 'de Destek arayışı Idamda 4 312' fortnülü • Hükümetın DSP ve ANAP kanadı, ölüm cezası tasansını, önergeyle değiştirmek istiyor. "MHP'siz çözüm" formülü yeniden gündeme geliyor. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Hükümet or- taklan DSP ve ANAP, ölüm cezasının tümüyle kaldınl- ması ıçın Türk Ceza Yasa- sı'nın 312. maddesinde uy- gulanan "MHP'siz çö- züm" formülünü yeniden gündeme getirmeye hazır- lanıyor. Başbakan Yardmı- m.4rkasıSa.l7,Sü.8'de SUSURLUK SAHAYA ÇIKTI • 4. Sayfada IEMIREL: BAYAR'IN \RKASrNDAYIM • 5. Sayfada KARYAKITÇILAR EYf M HAZIRLIĞINDA • 11. Sayfada FOŞ'TA 'ALTIN HİSSE' KALDIRILIYOR • 11. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCA1TJREK Ders Almanın Yetersizliği AB Temsilcisi Karen Fogg, hâlâ kimı toplantılara konuşmacı olarak neden çağrılıyor, doğrusu insan anlamakta zorluk çekiyor. "Yakın" dostluklardan nasıl yararlandığını, Türkı- ye üzerindekı düşuncelerini elektronık mektuplarla ortaya koydu. Karen Fogg mayıs ayında görevınden ayrılacak. MArkası Sa. 17, Sü. 1 'de Atatürk 'soykınm'ı kabul etti mi? • Avrupa Parlamentosu'nun "Ermeni soykınmı" başhğı altında aldığı karar ve tartışmalar çerçevesinde bir daha gündeme gelen bu soruya bir kelımelik bir yanıtla' "Hayır!" Atatürk'e atfedilmek istenen bir değil. birden fazla sözde "açıklama" var. Önce, bunun bilinmesi gerek. • Çağımızın en önde gelen devlet adamlanndan Atatürk'ün yaşamı dünya tanhinın de malıdır. Bütün kitaplan, yazılan, konuşmalan, anılan, röportajlan, notlan, hatta özel mektuplan yayamlanmıştır. Bu kaynaklann hıçbırınde ona yamanmak iş{enen sözde açıklamanın en ufak bır izı yok TURKKAYA ATAOV'ün yazı dizisi Yarin Cumhuriyerte Atina'nın afiş oyunu Türkiye'ninfcültürelmirasını sahiplendiler MURAT tLEM İ ATtNA - Yunanistan'ın baş- kenti Atina'nın Pire semtınde açı- lan "Turistik Panorama" adlı sergide bulunan THY standına konulan ve Türkiye'nin turistik yerlerini konu alan afiş. bazı Yu- nan basın organlan ile ziyaretçi- lerin tepkisine neden oldu. Afiş- teki Ayasofya Müzesi, Truva Atı ve anrik Efes harabelerinin Yunan uygarlığına ait olduğunu ileri sü- ren eski Pire Tıp Derneği Başka- nı Manolis Hristodulakis, sergi yetkilileri ile Pire Valisi nezdüıde durumu protesto etti. Afışte yer alan tarihi eserlerin UArkasıSa. 17, Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog