Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef i ı t a p 1 a r ı AYNANIN GERÇEĞI Gülseren Südor GJnSÛri^f Ça£Pa2ariama\Ş Tmiracagı Cad.No 394] krtap kulübû >J 4 CiğaiOgiu laaflbuITei 21: 1140196 Cumhurîyet ISTANBLfCFOMGRAVLARI 2002 CUM ARTESİ atıyor Iki saat daha az | uyur olduk Uykusuzluk dıkkat kaybına neden oluyor dogru karar vermeyı engel lyor ve hafıf ş ddette paranoıd sanrılar gorme eğılımını aritırıyor u n u t m a y ı n . 78. YIL SAYI 27954 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S N A D İ (1924 1945j BAŞYAZARI NADİR NADl (1945-1991) Beyin kendi iç düny Bılımm ışm ıçınden çıkamadığı sorun Bır kılodan bıraz fazla gelen buruşuk bır gn madde yıgmı nasıl oluyor da duşunuyor sevıyor duş kurabılıyor ve farklı duyguları duyumsayabılıvor7 Duşun ınsanları doktorlar ve bılgısayar uzmanlan bu konu uzennde yülardır kafa patlatıp beynın, büıncı yanı bıreyın kendıne ozgu duşunce ve duygulanndan oluşan ıç dunyasını nasıl yarattığını anlamaya çalışıyorlar Bu çaba boşuna mı? B u g ü n C u m h u r î y e t ' l e b i r l i k t e . B a AKP GenelBaşkanı, 312. maddeyle ilgili engel ortadan kalkmadıkça hiçbir seçime giremeyecek Erdoğan'a yasak) Anayasa Mahkemesrnın, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sıyası geleceğını "şımdıhk" bıtıren gerekçelı karan Resmı Gazete'de yayımlandı Tayyıp Erdoğan'ın 6 ay ıçınde AKP'nın kurucu üyelığmden ıhraç edılmesı gerekıyor A\KARA - Anayasa Mahkeme»ı nın AKP lıden Recep Tayyip Erdoğan'ın sıyası geleceğını sıkmrıya sokacak nıte- lıktekı gerekçelı karan, Resmı Gazete'de yayımlandı Erdoğan'ın mılletvekılı se- çılme yeterlılığı olmadığına ışaret edılen kararda, bu nedenJe "kurucu ü\e" de olamayacağı vnrgulandı Boylece, Erdo- ğan'ın kurucu uyelığınden doğan kuru- cu genel başkanlığı sona erecek Sadece genel başkan olması ıçın onunde engel bulunmayan Erdoğan, 312 madde enge- lı ortadan kalkmadıkça hıçbır seçime gi- remeyecek Hukukı durumunda seçım donemıne kadar herhangı bır değışıkhk olmazsa Erdogan'ın sıyasettekı gelece- ğmde son sozu Yuksek Seçım Kurulu (YSK) soyleyecek Gerekçelı kararda, Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun Erdoğan'ın kurucu uve olamayacağı, genel başkanlık gorev ve yetkılennın kullanjlmasının tedbıren on- lenmesı ıle turbanJı kurucu uyeler A\şe Böhürler, Ayşe Nur Kurtoğlu, Habi- be Güner. Sema Ramazanoğlu, Fatma Ünsal Bostan \e Serap Yahşi Yaşar'm m4rkasıSa.l9,Sü.3te KARŞIOYYAZ\NL\R İHTARVERİLEMEZ • 19. Sayfada ERDOĞANYARGIYA DİRENÎYOR • 19. Sayfada AKPLİDERİ DEVAVf EDtYORUZ mi9.Sa\fada Wolfensohn 'dan hükümete mesaj: Destek sürerse başanlı olunur # Dunya Bankası Başkanı Wolfensohn, Turkıye'nın ekonomısını duzelrme yonunde olağanustu ıyı adımiar attığını behrterek "En kotusu atlatıldı" dedı Hukumetın programa tam destesının surmesıne ıhtı>is olduğunu belırten Wolf j nsohn "Turkıye şımd\e kadar yaptığını surdırurse başan şansı çok yuks;k' dıye konuştu • 9. Sayfada Hiıbullah davası 3sanığa olum cezasıAJNkARA (Cumhuriyet Burou) - Ankara 1 No'lu DGA ?enatçı teror orgutu Hızbdah davasında orgu- tun aien kanadında gorev- lı Mıiımet Emin Alpsoy, Musofa Gurluer ve Şe> h- mus'Jpsoj 'u olum cezası- na rnnkûm ettı Mahkeme BaşLnı Orhan Karade- niz, Lran açıklarken kale- mı kıdı Mahkeme, 29 sa- nığı >il ıle 15 yıl arasında değrısn hapıs cezalanna çarptrJı Oa^nın dunku karar otu- • l w ı Sa. 19, Sü. 1 'de tsrail ordusu dun Cenin kenrinden \e multecı kanıpından çekildi, ancak kuşatma terörist etkinlikleri ve teröristlerin İsrail'e girmesini engellemek için şündi kenti sürüyor. Ordudan \apilan açıklamada. "Cenin'i terk etmeye başlavan birlilderin, ve mülteci kampını kuşattığı" bildirildi. (Fotoğraf AA - Abdurrahman Antakyah) îsraü: Öldürdük ama katletmedik# Israıl ordusu, Cenın multecı kampında yaklaşık yuz evın yı- kıldığını, ancak yapılanlann "katlıam" olmadığını one surdu Or- du sozcusu Şaron Feıngold. "25 cesedı Fıhstınlılere teslım ettık Yıkıntılar altında onlarca ceset olduğuna emınız'" dedı Feıngold. yıkım sırasmda halka kampı terk ermelerı çağnsında bulunuldu- ğunu. ancak evlerden çıkılmadığmı one surdu Kızılhaç. yıkıntılar altında kaç cesedın bulunduğunun belırlenemedığını behrttı Kızılay ıse Fıhstın'e yar- dım goturecek konvoyun yann yola çıkacağmı açıkladı • 11. Sayfada # Anel Şaron'Ia 1982 yılnıda israıl'nıLubnan'ı ışgalı sırasındaya- pılan soyleşı, Şaron "un Araplara yonelık nefretının boyutlannı gos- tenyor Işgal sırasmda Israıl'm muttefıkı Hınstıyan Falanjıst mılıs- lenn Sabra \e Şatılla multecı kamplannda 2 bın Fılıstınlıyı öldür- duğu katlıamdan dolaylı olarak sorumlu bulunan Şaron, Israıllı ya- zar Amos Oz'a "Bana ıster canavar ıster katıl deyın Canlı bır Yahudı-Nazı olmak olu bır azız olmaktan ıyıdır" açıklamasını yapmıştı Şaron, "tsrail ıçın ne kadar gerekıyorsa o kadar Arap öldurmeye hazınm" demıştı • 11. Sayfada Başbakan Ecevit PKK'nin isim oyunu • Bulent Ecevit KADEK adını alan PKK'nın ısım değışıklığının bır aldatmaca olduğunu vurguladı Ecev ıt ' PKK bolucu emelınden vazgeçmış değıl Bunu her- halde Avrupalı dostlanmız da bılı>ordur" dedı • PKK'nın Ozellıkle Avru- pa Bırhğı ulkelennı oyala- mak ıçın boyle haberler yaydığını belırten Başbakan Ecevit, Turlaye'mn AB'ye hazırlık surecındekı sorun- lan kısa surede aşacağıru soyledı • 7. Sayfada DPT uyanları Kriz elektriği çarptı • DPT,"Elektnk Pıyasası Yasası" uyannca, kamu ya- tmmdan çekıleceğı ıçın özel sektor yatmmlannda "plan- lama" uyansında bulundu 2005'e kadar enerjı açığı ol- maması nedenıyle ozel sek- torun yatınm kararlan alma- sı gerektığını bıldınldı • DPT Musteşar Yardımcı- sı Kahyagıl. TL değer kay- bederken artan enerjı fîyat- lannın TL değer kazanırken duşurulmemesının rekabet gucunu olumsuz etkıledığını bıldırdı M 8. Sayfada Otomotiv sektörü Çinliler kalite istiyor •Çın Halk Cumhunyetı Başbakanı Zhu Rongjı, "Turkıye'nın otomobıllen kahtelı olursa 100 bın tane otomobıl alınz" dedı Zhu Rongjı, ıkı uUce arasındakı tıcaret hacmı dengesızhğı- nın gıdenlmesı gerektığını behrttı M12. Sayfada IGD^Ş'TA Tl_"TCLUKALMADI j 5. Sayfada F-ı IAYA SARHOŞ Tt?K NEDEN OLDU W19. Sayfada \nURDEN ŞAKA tBl GOZDAĞI 1 i. Sayfada TÜRKJYE »YIL GECÎKTI 15. Savfada GUNCEL CUNEYT 4RCAYLREK Kel Göründü Boyle gıder mı gıtmez mı tartışılmıyor bıle Pekı ama tartışılmayan nedır? Bır hukumette bırden fazla dışışlerı bakanı bulun- ması1 Kıbrıs tı Turkı cumhurıyetlerıydı, bu alanların ba- kanları dışışlennın hukumet ve devlet adına yuruttu- ğu polıtıkalarla ters duşmemeye yeterınce duyarlılık gosterıyor MArkası Sa. 19, Sü. 1 'de Le Monde'ıın ekine tepki # Ingılızcenın ulusal dıllerın uzennde bır onem kazanmasını sık sık eleştıren Fransız Le Monde gazetesının, hafta sonu ekı olarak Ingılızce "The New York Tımes"ı vermesı okurlarının tepkısıne neden oldu Gazete yonetımı ıse amaçlannın, okurlanna "en saygın" gazetelerden bınnın makalelennı ulaştırmanın yanı sıra satışlan arttırmak olduğunu açıkladı • 9. Sayfada Iıııaın yardım sobalannı çaldı # Adapazan'ndakı Kızılay deposundan, depremzedelere dağıtılmak uzere toplanan 50 katalıtık sobayı çalan ımam Alı K, Bursa'nın Gemlık ılçesuıde yakalandı îmam Alı K 'nın sorgusunda, sobalan Alı B ve ısmını bılmedığı bır başka kışıyle birlikte Çeçenıstan'a gondermek amacıyla çaldıklannı soyledığı bıldınldı • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yargının Laiklikle İmtiham! Anayasa Mahkemesı'nın, AKP Genel Başkanı Re- cep Tayyıp Erdoğan'ın sıyası kaderını etkıleyecek karan dun nıhayet Resmı Gazete'de yayımlandı Karann ozetı şu • Erdoğan anayasa ve yururiuktekı yasalar uyann- ca bır partının kurucusu, mılletvekılı olamaz1 Karan 4 açıdan ırdeleyelım AKP'nın durumu ve arayışı, sıyasal Islamın gele- MArkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog