Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cuanhuriyet k ı at a p I a r ı MAKEDONYA 1900 Necaıti Cumalı Çmi Paartana A Ş Tüıkocağı Cad No 3*41 L_ Krtaptulubü ıU="-»>Cağalo8u-kanbııTd (212)5140196 Cumhuriyet7L YIL SAY1: 27936 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- N A D İ R NADl11945-1991) İsrail'in Ramallah'taki operasyonu sürüyor, tanklar Kalkilya ve Beytüllahim'e de girdi Filistin enkazhalindeSon hedef çocuklar îsraii ordusunun Ramallah'ta başlattığı, '"Koruyucu Duvar" adı verilen operasyonlarının genişleyeceği ve bir ay daha süreceği bildirildi. Filistin kentlerini sırasıyla işgal eden tsrail ordusunun son hedefi, Refah kentinde 10 yaşındakı Filistinli bir çocuk oldu. Çocuk, Israil askerlennin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Arafat'la görüşmeye izin yok tsrail; BM, AB, Rusya ve ABD özel temsilcilerinin oluşturduğu komitenin Arafat'la görüşmesine izin vermedi. Filistin Enformasyon Bakanı Abdrabbo. ABD'yi Israil'in suç ortağı olmakla suçladı. Abdrabbo, "İsrairın, küçültücü koşullar öne sürmesi, Cheney'nin bölgeye yaptığı ziyarette kararlaştınldı" dedı. • 9. Sayfada Saron şiddetl durmuyor tsrail ordusunun Ramallah'ta akıl almaz bir şiddet uyguladığı bildirildi. Arananlar listesinde bulunan El Fetih liderlerinden Barguti'nin ele geçirilmesi için 9 Filistinlinin "idam edildiği" belirtiliyor. Filistin Uluslararası İşbirliği Bakanı Nebil Şaat "Ramallah'ta tutuklanan yüzlerce kişiyi esir gibi kullanıyorlar" dedı. 9. Sayfada Hedefler bir türlü tuîturulamıyor Türkiye 3yüda bile düzelmez # Ekonominın 20O1 yılında yüzde 9.4 küçülmesi, "2000 yılı ulusal geliri düzeyini, ancak 2004'te yakalama" hedefini bıle gerçekleşebilır olmaktan çıkardı. Bu küçülme üzerine hükümetin hedeflen bir bır yerine gelsedahi 1999yılındaki 2bin914dolarlıkkdşi başına gelırin gerisinde kalınmış olacak. #18. stand-by anlaşmasında öngörülen tüm hedefler gerçekleştırilse de ulusal gelinmiz 2004'te 201.3 milyar dolara ulaşamayarak 195.4 milyar dolarda kalacak. Yoksullaşan Türkiye'nin 1 yılda yıtirdikleri 3-4 yılda geri alınamayacak. • 11. Sayfada KÜÇÜLME. HÜKÜMETÎ KARIŞTIRDI • 7" Sayfada Biryok oluş öyküsü Mudurnu ilçesinin feryadı # Mudurnu ilçesindeki 3 bın üretici, 2 bin 80 işçi, 200 nakliyeci, 150 tedankçi ve aileleri ıle birlikte 25 bini aşlcuı kişi Mudurnu Tavukçuluk'un iflasıyla son umutlannı da tüketmek üzere. # V.udurnu Tavukculuk'a fason üretitn yapan Ferik Tavukçuluk'un sahıbi Şemsettın Orhon, 2 yıl önce295 bin dolar para harcıyarak mo<krnleştirdiğı tesisini bugin 115 bın dolara bile satanıyor. ÖZLEM YÜZ4K'ın haberi • 11 Sayfada !Ç^ *^\-»/« tsrail'in, Filistin'e yönelik işgal harekâtına dünyanın dört bir yanından tepld yağıyor. y/C/lj^LyCJı Başta Arap ülkeleri olmak üzere Avrupa'nın çeşitli kentlerinde protesto gösterileri ~ < -- > ^ düzenleniyor. Mısır'ın başkenti Kahire'deki tsrail Büyükelçiliği önünde toplanmak isteyen binlerce kişiye polis müdahale etti. Binlerce göstericinin önce Kahire Üniversitesi'nde toplandığı ve üniversiteye 200 metre uzaklıkta bulunan tsrail Büyükelçiliği'ne gitnıek üzere yürüyüşe geçince polis tarafından engellendiği kaydedildi. Lübnan,Tunus, Bangladeş, Fas, Nijerya ve birçok İslam iilkesindc düzenlenen gösterilerdeArafat'ın esaret altında tutulması kınandı.Yunanistan, tspanya ve Avnstralya'da binlerce gös- terici Israil bih ükelçilikJerine yürüdü. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir kişi, Filistin davasını desteklemek için intihar etti. (Fotoğraf: AP) Cem: işgal çağdışıArafat tutsak durumunda I jnıiıintihar terör mü, değil mi? 1 Başbakan Bülent Ecevit, Filistin halkına uygulanan şiddetın insan haklanyla bağdaşmadığını ve Arafat'ın "tutsak" durumuna geldığıni söyledı. Dışişleri Bakanı tsmail Cem, "Israil hükümetinin yaptığı muameleyi kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bir devlet başkanına ve onun temsıl ettiği millete karşı böyle bir saygısızlığı yapmaya kimsenin hakkı yoktur" açıklamasını yaptı. • 8. Sayfada » Terorizm gündemiyle gerçekleştirilen Islam Konferansı Örgütü (ÎKÖ) dışişleri bakanlan toplantısında, fsrail'in bölgeyi topyekûn savaşa sürükiediği açıklaması yapıldı. Bildiride Filistin halkının haklannı elde etmek için sürdürdüğü mücadeleye destek verildi. Toplantıda Filistinlilerin intihar saldınlannın terorizm kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda tartışma çıktı. • 9. Sayfada İsrail'le soğuk dönem j 9 Toplumun tüm kesimleri, medya, sivil toplum kuruluşlan ve hükumet, Israil hükümetinin şiddeti sona erdirmesi ve işgal ettiği topraklardan çekilmesi için baskı yapıyor. Bu süreçte Türkiye-lsrail askeri tatbikatlannın ertelenmesi, savunma sanayiinde anlaşmalann ağırdan alınması, gibi gelişmelerin yaşanması olasıhklar içinde. SERKAN DEMtRTAŞ'ın haberi • 8. Sayfada BASINI KONTROL ALTINDA TUTUYORLAR Israil Lobisi Kesitleri # Ingiltere'de yayımlanan Daily Telegraph ciddi bir gazete. Günlük tirajr bir milyona yaklaşıyor. Dünkü Daily Telegraph ilk on beş sayfasuu Ana Kraliçe Elizabeth'in ölümüne ayınyor. Israil-Filistin Savaşı ancak 16. sayfada. O da küçük. Nedeni basit: Telegraph grubunun sahibi Conrad Black, aynı zamanda Israil'in en büyük ve en ciddi gazetelerinden Jerusalem Post'un da sahibi!.. YALÇIN DOGAN'ın yazısı • 9. Sayfada rDIŞ BASFNDA ÎSRAÎL'tN FtLÎSTÎN'E SALDIRISI Şaron Nereye Gidiyor? 9 The Guardian'dan Preston, intihar eylemleri üzerine, "Israil'in jetleri, tanklan, konvansiyonel savaş silahlan var. Filistinlilerin böyle silahlan yok. Ama bu koşullarda Israil'de olmayan bir silahı geliştirdüderi görülüyor" dedi. Le Figaro "Arafat'ın etkisizleştirilmesi saldınlan durdurmaz" başhğıyla verdi gelişmeleri. Washington Post'a göre Bush, başından beri Şaron'u destekliyor. ERGİN YILDIZOĞLU'nun yazısı • 9. Sayfada Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı MAKEDONYA 1900 Necatk£jımalı 22 HİNDİSTAN riındistan'da zaman durmuş gıbıydı. Farklı yüzyıllar, farklı zaman di 11 mleri iç içe g e ç m i ş , a y n ı a n d a y a ş a n ı y o r d u . Kentlere, yörelere damgasını vuran, ınanç mimarisiyle onları yaşatan ınsanlardı. Insanlar. . Hındistan Dir milyar otuz mılyon nüfusa sahip ülke Ve boğuştuğu belli başlt sorunları çözememenin nedeni, bu nüfus çokluğu ZEYNEP ORAL ın yazı dizisi 6. Sayfada Sakarya'da 40 trilyonluk uyuşturucu operasyonu 7.5 ton bazmorfin ele geçti # Jandarma Genel Komutanlığı ile Amerikan Uyuşturucu Teşkilatı (DEA) ışbirliğinde "dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu" Sakarya'da gerçekleştirildi. Istanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de ortaklaşa gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda piyasa değeri 40 trilyon lira olan 7.5 ton baz morfin ele geçirildi. Operasyonda bin Ingiliz uyruklu 12 kişi yakalandı. Elde edilen miktann dünyada bir seferde ele geçirilen en büyük miktar ve Türkiye'de son 5 yılda ele geçirilen baz morfinin iki katı olduğu ileri sürüldü. M 17. Sayfada Türkiye'nin ISAF komutası Zor göreve 6 Zorlu' komutan# ABD ve Ingiltere ile yapılan görüşmeler sonucunda, Türkiye'nin komutayı üstlenmeyi kabul ettiği Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Kâbü'de konuşlu ISAF'nin komutanlığına Tümgeneral Akın Zorlu, yardımcılığına da Tuğgeneral Emin Alpman'ın getirileceği öğrenildi. Tümgeneral Zorlu başkanlığında bir keşif heyeti, temas ve incelemelerde bulunmak üzere yaruı Afganistan'a hareket ediyor. • 4. Sayfada •^ORMANDY'NİN SONGÜNÜ M 3. Savfada M)NTERREY'DE DÜŞ KIRIKLIĞI • 7. Sayfada UZAMDAN VE Z AtANDAN KOPARKEN 112. Sayfada GALATASARAY, .OASI'NA BtLE GÖZ KOYDU MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bu Akılla Gittikçe... Tarıh yazan bir ulus olduğumuzu bir kez daha ka- nıtladık. DİE, 2001 'de yüzde 9.4 küçüldüğümüzü açıkla- dı. Bir başka farklılığımız daha var dünya ulusların- dan. Hükümetin saptadığı küçülme yüzdelerinin devletın kurumlarınca yalanlanması. 2002 bütçe görüşmelerınde ve yıllık programda MArkastSa.l7,Sü.l'de Garipoğlu tahliye edildi # Sümerbank'ın eski sahibi Hayyam Garipoğlu, "bankanın içini boşalttığı" ıddıasıyla yargılandığı davada tahliye edildi. Banka davalannda Korkmaz Yiğit, Ali Balkaner, Dinç Bilgin ile 1 Garipoğlu'nun tahliyesinin ardından yahıızca Yahya Murat Demirel tutuklu kaldı. • 3. Sayfada Kavgalı kongre Bilgili'nin # Beşiktaş Kulübü'nün tarihi kongresinden Serdar Bilgili başkan olarak çıktı. Bilgili ve Arat'ın yandaşlan arasında yumruklar konuştu, sandalyeler havalarda uçuştu. Seçimi uzun ^ure önde götüren Arat 3285 oy, Serdar Bilgili 4078 oy aldı. DENtZ DERİNSU ve KEREM KAÇARLAR'ın haberi MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Arafat-Şaron Savaşı Değil, İnsanhk Sınavı... Dünya gezilerinde unırtamadığım yerlerin başın- da Polonya'dakı ünlü Auschvvitz kampı gelir. l-kinci Dünya Savaşı sürecinde mılyonlarca Yahudinin in- sanlık dışı yöntemlerle öldürüldüğü Nazi kampı... Yağmurlu bir yaz sonuydu. Polonya'nın Varşo- va'dan önceki başkenti Krakov'dan Katoviçe treni- MArkasıSa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog