Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 1 t a p 1 a r ı LAYATIMIZVE DEĞERLERIMIZ Erdal Atabek ^ Pazartama \ Ş TınkocaD Cad No 39 41 (212>M4Ü196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t ı p l a r ı OĞRETEMEDÎĞÎMİZ TÜRKÇE Kemal Ateş ryCumhurfyet ÇağPaarian«A.Ş TuıtocagıCadNo3»41 ^ 5 ^ k r t a P kulübü ı .|3><lCagak>Hu-tgaılbulTel (2P)5140I 96 SAYI 27953 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S HAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991j 19NİSAN2002CUMA Diyarbakır'da yakalanan ve örgütün karar mekanizmasında görevli olan Mehmet Kölge, 46 cinayetin emrini verdi Hizbullah'ınöEyalet komutam Diyarbakır'da yakalanan ve Gazıantep'te 3 cesedın çıkanldığı olum evının yennı gösteren Mehmet Salıh Kolge'nın Hizbullah'ın ıkıncı adamı olduğu saptandı Eyalet komutanı olarak adlandınlan "Hoca- Kasım" kod adlı Kölge'nın, ana karargâh olan Mardın'dekı evı yonettığı ılen suruldu HlZbUİIah'in IfSteSİ Terör orgutünun camı sorumlularından M Şenf Bayındır, polıse verdığı ıfadelerde, Kolge'nın, "ış yapabılecekler"ın tanımlandığı Hizbullah'ın "O36 lıstesf'nde olduğunu ıfade ettı Polıs, orgutun ıstışare heyetı olarak bılınen Mustafa Durgun, Isa Altsoy, Fatıh Anal, Alı Demır ve Alı Duyar'ın peşınde ERBAKAN'IN KORUMALARI Aptes ekibine bombacı suçlaması •Erbakan'ın "Sakaryahlar Grubu" olarak bılınen ozel korumalanndan Abdurrahman Akyuz, oğrenım gorduğû Sakarya"da bır bombalama eylemıne katılmaktan Tuzla Asken Mahkemesı'nde yargılandı W17. Sayfada SORUŞTURMA YARGITAY ONADI Erdoğan hn kaseti emniyetteyok # Basında yer alan ve Recep Tayyıp Erdoğan'ın konuşmasmın yer aldığı kaset Emnıyet Mudurluğu'ne aıt değıl Bu kasetın, o dönem partı teşkılahnın elektronık ışlennı yapan kışı tarafindan basına venldıgı belırtıldı. M17. Sayfada IBDA-C liderine ölüm cezası # Yargıtay 9 Ceza Daıresı, şenatçı terör orgutu İBDA-C'nm Salıh Mırzabeyoğlu takma adıyla bılınen lıden Salıh Izzet Erdış'e "Anayasal duzenı sılah zoruyla değıştırmeye kalkışmak" suçundan venlen ölüm cezasını onadı • 17. Sayfada MEHMET FARAÇ Tetıkçılen \e ust duzey yonetıcıle- nnın buyuk bolumu etkısız hale getı- nlen Hızbullah'ın "istişare heye- tPne yonelık operasyonda onemlı bır sonuç alındı Diyarbakır'da 6 gun on- ce yakalanan \e Gazıantep'te mezar e\ını polıse gösteren Mehmet Salih Kolge'nın orgurun ıkıncı adamı ol- duğu ve 'Eyalet komutam"dıye ad- landınldığı saptandı Orgutun "iş ya- pabilecekler"ının tanımlandığı "C/36 listesi"nde adı bulunan"Ho- ca-Kasım" kod adlı Kolge'nın. 1 5 yıl boyunca Hizbullah'ın ana karargâ- hı olan Mardın'dekı evı yonettığı, 46 oldurme eylemınde talımat \ erdığı de ılerı suruldu Polıs. orgutun karar me- kanızmasındakı 5 kışıyı bulmak ıçın operasyonlannı surduruyor Hızbullah, ust duzey yonetıcılen- nın yakalanması ıle bırlıkte buyuk darbe alırken polıs, orgurun karar mekanızmasını çokertmeye yonelık çalışmalardan bır sonuç daha aldı Dıyarbakır'da hafta sonunda yakala- nan ve bır donem orgut lıderı Hiıse- yin Velioğlu'nun karargâh olarak kullandığı Mardın Teker Mahallesı 39 Sokakta e\ ı yoneten Mehmet Sa- lıh Kolge. Hızbullah ıçınde etkın bır ısım 1960'ta Şırnak'ta doğan ve Ve- lioğlu'nun en yakınında bulunan Kolge, orgut ıçınde hızla yukselerek once Nusaybın daha sonra da Mardın sorumluluğuna getınldı Kolge, Gu- neydoğu'dan orgut lıdenne getınlen şıfrelı mesajlan toplamakla gorev- lendınldı 1999 yılında teslım olan ıtırafçı Abdulaziz Tunç'un ıhban uzerıne ortaya çıkanlan Mardın'dekı bılgı ış- lem merkezıne dokuman taşıyan ust duzey asken yonetıcılerden olan Kol- ge'nın adına ılk kez 13 Mayıs 1995 'te Nusaybın asken kanadı ıçın Diyarba- kır DGM'de hazırlanan ıddıanamede rastlandı 25 sanıkla ılgılı ıddıaname- ye gore Kolge, 1991-94 yıllan ara- sında asken kanadın 46'sı oldurme olmak uzere toplam 87 eylemınde ta- lımat v erdı Ey lemlen arasında bom- balama, yaralama ve zorla para top- lama da bulunan Kolge, Gazıantep'te cesetlen bulunan Karaaslan aılesıne bağlı dort kışının sorgulanıp oldurul- mesınde de karan \eren kışı olarak açıklandı 8 yıldır gızlenen Kolge, bu sırada Şırnak ve ılçelennde de sorumlu ola- rak faalıyet yürutürken polısın ope- rasyonlanndan son anda kaçarak kur- tulmayı başardı mArkasıSa.l7,Sü. 4'te Cenin 7 gezen BM temsilcisi Böyle vahşet olmaz# tsraıFın Cenın multecı kampında yaptıklannı yennde ınceleyen BM'nın Fılıstın Ozel Temsilcisi Larsen, gozlenne ınanamadığını belırterek "Kampta olanlar ınanılamayacak kadar korkunç ve kesınlıkle kabul edılemez" dedı # 12 yaşındakı bır çocuğun tamamen yanmış cesedının molozlann arasından çıkanlmasına şahıt olduğunu belırten Larsen "Savaş ve deprem bolgelerınde çalışmış uzmanlanmız, boyle bır şey gormedıklennı soyluyor" dıye konuştu • 9. Sayfada Afganistan Kral, 29 yıl sonra ülkesinde # Afganıstan'ı 40 yıl yonettıkten sonra 1973'te Italya da tatıldeyken kuzenı tarafından tahttan ındınlen ZahırŞah, 'sade bır vatandaş olarak" ulkesıne döndu ZahırŞah'ın, uluslararası toplumun kendısıne verdığı "Afganıstan'ın 18 aylık geçıcı hukumetını belırleyecek Loya Jırga'yı acıl olarak toplamak" dışında hıçbır resmı gorevı bulunmuyor • 8. Sayfada 30kat a C 127 metre 25. kata 18.55'te , , (TSİ)çarptı/ / 127 metre Air Commander tipı tunzm uçağı Pırelli Kulesi MİLMSIO "Air Commander" tipi kuçuk uçağın İsviçre'deki Locar- no Havaalamndan kalktığı oğrenildi. Uçak, gökdelene çarpmadan önce gitmekte olduğu havaalanına SOS >olla- dı. Uçağın iniş takımlarında sorun olduğu \e yerel bir ha- vaalanına iniş \apmak için havada daire çizdiği bildirildi. îtalya'da 11 Eylul panığı OİdUğU açiklandl ttalvanın mah merkezı Mılano dakı "Pırelh" kulesme 6 kışılık tunzm uçağı çarptı Uçağın kenttekı en yuksek bınaya çarpması Nevv York'takı teror saldınsını anımsatırken "kaza mı teror saldınsı mı" sorulannı akla getırdı Italva Içışlen Bakanı Claudıo Scajola ve Llusal Hava Guvenlık Ajansı olayın kaza olduğunu açıkladı D0W JOIieS 100 puaii Indi Olavda uçağın pılotuvla bırlıkte en az 4 kışı yaşamını yıtırdı. yaklaşık 60 kışı de yaralandı 11 Eylul'un anılarının hâlâ canlı olduğu Nevv York Borsası'nda habenn duyuhnasının hemen ardından Do\v Jones Endeksı 100 puan bırden duştu VtTALİ MEDİN\ >e KEREM AYDINOĞLU'nun haberi I 8. Sayfada 30 katlı binanın 25. katına çarpan uçak dört katı harabe>e çevirdi. Kulede çıkan yangın 2 saate yakın sürdu. Olay sırasında gokdelende \aklaşık 300 kişi bulunuyordu. Kur- tarma ekıpleri,üst katlarda bulunanları helikopterle tahliveettı.(Fotoğraf REUTERS) TBMM ADALET KOMISYONU Olüm tasarısı aynen geçti # TBMM Adalet Komısyonu savaş, yakın savaş ve teror suçlan dışında olüm cezasının kaldınlmasına ılışkın yasa tasansını kabul ettı Adalet Bakanı Turk, çağdaş ınfaz anlayışında olum cezası olmadığını söyledı "Bu yalnızlığımızla bızı AB'ye almazlar" dıyen Turk, 106 ülkenın ölum cezasını kaldırdığına dıkkat çektı # Adalet Komısyonu Başkanı Emın Karaa, 1984 yılından bugune kadar komısyona sunulan 626 kışının ıdam dosyasının bekledığıne değınerek yapılan yenı duzenlemeyle 36 dosyanın ışlemden kalkacağını ve 44 kışının bundan yararlanacağım bıldırdı • 6. Sayfada GENELKURMAY AKP'YE SERT ÇIKTI Amaç orduyu yıpratmak # Genelkurmay Genel Sekreterhğı, bır generalın tedavısı ıçın özel yasa çıkanldığını soyleyen ve TSK'nın yetennce denetlenmedığmı ıma eden AKP'lı Meclıs Idare Amın Elkatmış'a sert tepkı göstenrken ıçınde bulunduğu sıyası çızgıyı de hedef aldı Elkatmış'ın soylemınde "sıyası amaçlı kotu nıyet bulunduğu" belırtıldı. # TSK'nın yasalar çerçevesınde denetlendığını bıldıren Genelkurmay, bu tur düşunce sahıplennın, hedeflenne ulaşmada en büyuk engel olarak gorduklen orduyu yıpratmaya çalıştıklannı bıldırdı Açıklamada "Bundan once olduğu gıbı bundan sonra da bu kışılenn, mılletın TSK'ye olan guvenını sarsmaya guçlen yetmeyecektır" denıldı • 4. Sayfada Öğrencilere utanç baskısı # Pu.umur Dedekorkut IlkoğTetım Okulu'nda bır oğrencının ruvalete attığı ped skandala yol açtı Elınde kullanılmış pedle sınıflan dolaştığı ılen surukn oğretmenın, âdet goreru tespıt etmek ıçın oğremlen kan tahlılıne gondermekle tehdıt ettığı ıddıa edıldı • 3. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAITREK 'Kaz Kafalı Olmak' Okurum emeklı oğretmen I. Hakkı Dalay, Koca- elı'nın Karamursel ılçesınde oturuyor Ulke sorunları ıle yakından ılgılenen aydın bır ın- san Ozellıkle KDV'lerın yeterınce uygulanmamasın- dan kaynaklanan gelır kaybına sureklı çozumler arı- yor Son olarak Başbakanhk'a devletın KDV'lerden da- ha fazla nasıl gelır sağlayacağını orneklerıyle anla- M 4rkasıSa. n,Su. I'de SSK ÎHALESI Omek ama 'şaibeli' 0 Okuyan'ın 'ornek' olarak gosterdığı SSK Eskışehır Hastanesı'ndekı stent ıhale- sınde hastanenm ıkı ayn fı- yat v erdığı ortaya çıktı Has- tane, ıhalenın ılk partısınde 450 dolara aldığı stentlerı, 2 partıde I050dolardanalma- yı kabul ettı M 17. Sayfada OECDAÇIKLADI Vergi cennetleri # OECD, kara para aklama mucadelesıne destek ver- meyen Andorra, Lıberya, Lıechtensteın, Marshall Adalan, Monaco, Nauru ve Vanuatu'ya onlem alma- malan durumunda yaptınm uygulanacağını açıkladı M 17. Sayfada ATO ANKETÎ Esnaf yine umutsuz # ATO'nun yaptığı ankete gore esnafın yuzde 89'u 2002 "den umutlu değıl 2002'nın ıyı geçeceğıne ınananlann oranı ıse yahıız- ca yuzde 10 9 Esnafın yuz- de 89 6'sı hedeflere ulaşıla- mayacağını duşunuyor • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Erdoğan Değişti mi Kaset mi Değiştirdi? Adalet ve Kalkınma Partısı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ılgılı son kasetın ıçerığı ve AKP'lı- lerın gosterdığı karşı tepkı ozde değışen fazla bır şey olmadığını gosterdı Yerı geldıkçe şu goruşu savunurum - Turkıye'nın 9O'lı yıllan henuz yazılmadı' MArkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog