Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryest k ı t a p 1 a T ı MEKTUPL.AR (Aznz Nesın - Salıha S cheııhardt) Saliha Scheinlıardt gırahuit*e( CaJ P^^ta» A - S Türbcagı Cad. No 39 41 . krtap kulObû 134334) Cagüoelu-lsanbıl Tel (21i) 514 01 % Cumhuriyet Cumhurtyet k ı t a p l a ı ı BÎRKADINYAZGISI Teslime Nesrin .343U>CaJaloJhı-lstobıılTd ıIl:\5UQI 96 1\ Y L SAYI: 27951 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945] BAŞYAZAffl- NADİR NADİ |7945-7991j 17 NİSAN 2002 ÇARŞAMBA AKP lideri Erdoğan'ın Afganistan'daki rejimi öven kaseti ortaya çıktı eriatVALÎ ÇAKIR'I ŞtKÂYET, KANADOĞLU'NA ÇARPT1 Türban laiklik karşıtı simge ft Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Sabıh Kanadoğlu. türbanlı öğrencilenn okula alınmaması üzenne Istanbul Valisi Çakır ve diğer görevlıler hakkında yapılan suç duyurulannı "işleme koymadı." 9 Kanadoğlu, türbanın masumane duygularla bir inancın gereğinın ötesmde, "laiklik ilkesıne karşı duruş görüntüsü sergileyen bır ıdeolojinin simgesı olarak ortaya çıktığına'" dikkat çektiji 6. Sayfada • Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Erdoğan'ın Show TV'de yayımlanan konuşma kasetinde, kendisini dinleyenlere Afrikah bir yazann Hindistan yolculuğu sırasında başından geçenleri anlatıyor. Erdoğan. tren yolculuğu sırasında önlerine çıkan ineğe "tannmız" diyerek müdahale ettirmeyen Hintliye "Sizin inek canlı. Biraz sonra kalkıp gidecek. Fakat bizim memlekette inekler cansız" diyen yazann yanıtmı örnek göstererek "Afganistan'da inekler kaldınldı. Inşallah bitmedi" diyor. Haber Merkezi - AKP Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan'ın 1992 yılında Ri- ze'de yaptığı bir konuşmada, Afganistan'da- ki rejimi övdüğü ortaya çıktı Show TV'de yayımlanan kasette Erdoğan. Afrikah bır ya- zann Hindistan da yaptığı tren yolculuğun- da önlenne çıkan inege müdahale ettirme- yen bır Hintliye verdiği "Sizin inek canlı, ama üç saat, ama beş saat sonra kalkıp gi- decek. Fakat bizim memleketteki inekler cansız" şeklindekı yanıtı örnek göstererek "İnsanlığın önünde cansız inekler var. Gelin bu inekleri kaldıralım" diye konu- şuyor. Erdoğan. o dönemde Afganistan'daki • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü Karanlığı aydmlattı # 'Aydınlanmanın kilometre taşı' Köy Enstitülerinin kuruluşunun 62. yıldönümü yurt çapında düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Köy Enstitülerinin amacı, köy kalkınmasına önderlik edecek 'becerilerle donanmış' köy öğretmeni yetiştirmekti. • Enstitüler, 1946'dan 1947'ye kadar 5 bin 447 öğretmen, 8 bin 756 eğitmen, 547 sağlık memuru mezun etti. 1940'ta kurulan enstitüler, çok partili döneme geçilmesinin ardından kapatıldı. Köy Enstıtülerindeki eğitimin tanığı aydınlara göre "Köy Enstitüleri kapatılmasaydı Türkiye bugün, 'imam hatip liseleri, türban, köyden kente göç, tarikat, paralı eğitim' gibi sorunlarla uğraşmayacaktı." • 9. Sayfada A'iyet mektubunda çok sayıda ödev IMF doymak bilmiyor # IMF'ye sunulan mektuba göre vergi reformunun ılk aşaması yakın bir zamanda yürürlüğe gırecek. Yeni bir özelleştırme takvimi belirlenecek ve programa harfiyen uyulacak. Mektup, kamuda 40 ile 6 0 bin arasında olduğu behrtilen atıl ıstihdamın daraltılmasından para ve döviz piyasalanna kadar çok sayıda düzenlemenin yapılmasmı kapsıyor. • 13. Sayfada TaslakBaşbakanhk 'ta Afet krizine 'vergili çözüm' % Hükümette sorun olan afet kararnamesinde yeni yasal düzenlemeye gidiliyor. Bayındırlık Bakanı Abdülkadir Akcan tarafından hazırlanan tasanda. ayn bir afet fonu oluşturulması öngörülüyor. Afet fonunun temel kaynagının ıse çeşitli işlemlere konulacak ek vergilerden sağlanması öneriliyor. • 19. Sayfada Isparta Ye§il kartlı milyarder # Isparta'ya bağlı Aksu'da, yoksulolduğunu beyan tderek kaymakamlıktan ıldığı »eşıl kartla muayene .>e tedı\i olan Ramazan "Jysal ın, bankada 33 -nilyaı lirası bulunduğu Dğrerüdı Uysal'ınhem yeşıl lartına el konuldu hem ce tedavi gideri tahsıl edildı • 3. Sayfada Avrupa Birliği, Ankara'nın kriterleri yerine getirmesi halinde müzakerelerin gecikmeyeceğini açıkladı Türkiye takvim istediAB-Türkiye Ortaklık Konseyi Türkiye ıie AB arasındaki 41. Ortaklık Konseyi toplantısı Lüksemburg'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Cem, Türkiye'nin tam üyelik görüşmeleri içın bu yıl sonundan önce bir tarih belirlenmesi yonünde- kı ısteğmi yineledi. AB dönem başkanı tspan- ya'nm Dışişleri Bakanı Pique,Türkiye'nin tale- bıne hak verdiğini, ancak sürdürülen reformla- nn Kopenhag kriterleriyle ilgih bektentileri hâlâ karşılamadıgı- nı belırterelrCem'ın çağnsma kayitsız kaldı. • 5. Sayfada PKK'nln taktiğl blzl etkllemez AB nm PKK ve DHKP-C'yı terör lıstesine alacağına ılış- kın haberler ıle eşzamanlı olarak PKK'nin isim de- ğiştirme girişimi Türkiye'de"'terör örgütünün ye- ni stratejisinin bir parçası" olarak değer- lendırildi. PKK'nin taktiklerinin Türkiye'yi etkilemeyeceğını söyleyen Yılmaz, terör listesı konusunda da "Bu hafta istediğimiz şekilde re- vize edileceğını umuyorum" dedi. • 5. Sayfada, ^^^^w Azmin zaferi Bu yıl 106.'sı düzenlenen Boston Maratonu'nda Özürlü Erkekler dahnda ErnstVanDyk başarısını büyük bir coşkuyla kutladı. Bacaklan protezli Gfiney Afrikalı atlet, bitiş sonrası sevinç gözyaşları içindeydi. Bayanlarda ise 2 kolu ve ayağı protezli İsviçreli atlet Edith Hunkeler birinciliğe ulaşan sporcuydu. (Fotoğraf: AP)" Türkiye ile AB anlaşmalı ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Marc Grossman. Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın (AGSP) bir parçası olması gerektiğini söyledi. Ankara Anlaşması konusunda AB ve Türkiye ile çok yoğun bır şekilde çalıştıklarını kaydeden Grossman, "Türkiye ve AB'nin bir an önce bir anlaşmaya varmasını umuyoruz" dedı. Ankara, bölgede kitle ımha silahlannın yarattığı tehdit konusunda Was- hington ile aynı kaygılan paylaştığmı bıldırdi. • 7. Sayfada VENEZÜELLA DARBESÎ ÎDDÎALARIKORKUTUYOR Washington telaşlandı # ABD, Venezüella'da Devlet Başkanı Chavez'e yönelik başansız darbe girişimınin arkasında bulunduğu iddialarımn kanıtlanmasmdan korkuyor Newsweek dergisinin bu haftaki sayısında ve dünkü New York Times gazetesinde yapılan değerlendirmeler de bu durumun Washington'ın Güney Amerika politikasını olumsuz etkileyeceği yorumu yapıldı. Padro Carmona'yı iktidara getiren aşın sağcı koalisyona CIA'nın doğrudan destek verdiği ileri sürülüyor. • 7 0 . Sayfada G.\ZETECtLERE ÎZtN Cenin'de vahşet # Cenin'e giren muhabirler dev bir enkazla karşılaştı, dehşet öykülen dinledi. Kampa giren Guardian ve Independent muhabirleri, gördüklerini "Israil'in gızlemeye çahştığı korkunç, canavarca savaş suçlan ortaya çıkıyoî" başhğıyla ve '"ölüm tarlalan" tanımlamasıyla manşetlere taşıdılar. Batı, olaym boyutlan karşısında şaşkınlığa düştü. • 11. Sayfada HOLLANDA HÜKÜMETİ Srebreniça istifa ettirdi •Hollanda birliğinin koruması altmdakı Srebreniça'daki Sırp katliamında BM ve Hollanda hükümetinin sorumluluğu bulunduğunu bildıren rapor, Hollanda hükümetinin istifasına yol açtı. Raporda, Hollanda'nın asker gönderme karan verirken ilk hatayı, koşullan ve bölgeyi değerlendirememekle yaptığı belirtiliyor. • 10. Sayfada TELEKOM'DAN YIZDE 50 NDİRİM • 6. Savfada 5AZİOĞLU - NA GEÇtCl İHRAÇ P 6. Sayfada EKEN'EÖVGÜ DOYASI ANKAR.VDA P 19. Sayfada ENERBAHÇE'DEN KARŞI ATAK MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Oyun İçinde Oyun AB'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Mesut Yıl- maz'ın Brüksel'den bildırdığıne göre; Avrupa ülke- leri, nıhayet PKK ile DHKP-C'yi terör listesine alıyor- lar. Yılmaz "işaretlerın" bu yönde olduğunu söylüyor. Garip bir rastlantı; Mesut Yılmaz'dan "müjdenm" yansıdığı saatlerde dünya kamuoyuna PKK cephe- sınden bir başka haber "duyuruldu". MArkasıSa. 19,Sü. rde AFİŞ YARIŞMASI SONUÇLANDI Altm koltuktaki festival # Antalya Kültür ve Sanat Vakfı'nın düzenledıği 39. Altm Portakal Füm Festıvali Afış Yanşması'nı, Marmara Ümversitesı Güzel Sanatlar Fakültesi 2. sınıf öğrencisı Tuncay Köksal kazandı. Tuncay Köksal"ın afışınde boş bir sinema salonunda, kırmızı koltuklann arasında parlayan altın bır koltuk bulunuyor. Yanşmada Hakan Ertan ikıncı, Mahmut Soyer de üçüncü oldu Yanşmada binnci olan Köksal'a 750 milyon lira para ödülü. ikinci ve üçüncüye ıse plaket verileceği belirtildi. I 8. Sayfada ABD'DEN, KARARGÂH KURULMASINADESTEK Istanbul'a NATO gücü • ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Jack D: Crouch, "ABD, NATO Yüksek Seviyede Hazırlık Gücu'hün îstanbul'da bulunmasını desteklemektedir" dedi. Terorizmle mücadelede işbirliği ve Türkiye-ABD savunma ilişkilerinin görüşüldüğü 17. Yüksek Düzeyli Ortak Savunma GrubuToplantısı'na katılmak için Istanbul'a gelen Crouch, NATO'nun karargâh kurması durumunda ABD'nın de burada görev yapmak üzere 19 personelinı görevlendıreceğinı belirtti. • 6. Sayfada -f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog