Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı TÛRKİYEAVRUPA iLÎŞKlLERİ Erol Manisalı Y^£ Cimhunyef Cı* PazariamA-Ş. Tflrkocag) Cad No 39,4i | ^ ~ ^ kcapTtulûbu ı343M)Cjjalojlu-lsi3iıbulTd (21215140196 Cumhuriyet lM3}4lC3g3İoğ]u-lstMhtlTel (21215140196 73. YL SAYI: 27950 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ r7924-7945)fi^ŞV/AZAfi/.NADİR NADİ (1945-1991) 16 NİSAN 2002 SALI Colin Powell 'a 'açık hareket edin 'çağrısı tsrail duvar örüyor # Israil güvenlik kabınesi, Filistın'de tampon bölge kurmaya karar verdı. Israil'in, El Fetıh'in üst düzey liderlerinden Mervan Bargutf yi yakaladığı bıldınldi Şaron, Israıl askerlennın Ramallah ve Beytüllahim dışında kalan tüm Batı Şeria kentlerinden 1 hafta içinde aynlacağını açıkladı. # PoweN'la görüşen Suriye lideri Esad "Fihstınlılerin yaptığı eylemler, Israıl'in uygulamalarının sonucudur" diye konuşfu. Esad ABD'nın açık hareket etmesını ve uluslararası kararlara uymasını istedi. Powell, "Banş Konferansı için Arafat şart değil" dedi. • 9. Sayfada Venezüella Küba sevindi# Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez'in dönûjü, başta Küba olmak üzere Latın Amerika ülkekrinde coşkuyla karşılanırken ABD'yi rahat>ız etti. ABD kendsıne karşı darbe yapılan Chavez'i demckrasiye saygılı olma<ı konusunda uyardı. Kübaıse olayı faşıst ve geric karşıdevrimci darbeye karşı devrimci bir zafer olarak nıteledi. • 8. Sayfada Tüpraş yukseliş % 2.Enerji Arenası'nda konu-iiı Ozelleştırme ldare\ Başkan Yardımcısı Denr Erman'ın, Tüpraş 'ın halkiirzının yılın üçüncü çeyrennde düşünüldüğünü söyleaesı, ardından da toplan çıkışında sözlerinin yanltınlaşıldığını; halka arzırû çeyrekte gerçeleştinleceğini belırnesi dün Tüpraş hisseaınde yenıden harel.tliüğe neden oldu. 1 1 1 Sayfada Erbakan'ın 'Sakaryalılar Grubuy \xresmi görevlilere saldınyı alışkanlıkhalinegetirdi Korumamı eşkıyamıYlldirma politikasi Necmettin Erbakan'ın, Başbakanlık döneminden beri devletin resmi polisine karşı özel 'Sakaryalılar Grubu'na verdiğı destek. emniyet içinde "devlet görevlilerini yıldırma politikası' olarak değerlendirilıyor. Yakm dövüş uzmanı olan koruma kadrolannın çekirdegini. 1976 yılında Akıncılar Derneği'ne giren grup oluşturmuştu. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - RP'nın ya- sakJı lideri Necmettin Er- bakan'a "eski başba- kan" unvanı nedeniyle verilen resmi koruma eki- binin, düzenlı olarak özel korumalann saldınsına uğraması emnıyetı bıktır- dı. Çeşitli ziyaret ve te- maslannda çevresinde res- mi görevli bulunmasını ıs- temeyen Necmettin Erba- kan'ın, resmi korumalan yıldırmak için 'Sakaryalı- lar Grubu' olarak adlandı- nlan özel ekibini destekle- diğı ıleri sürülüyor. RE- FAHYOL hükümeti döne- mınde de Başbakanlık ko- rumalanna karşı saldırgan tavırlanyla gündeme ge- len "Sakaryalılar Gru- bu"nun kuruluşu, M- SP'nın gençlık örgütlen- mesıne kadar uzanıyor. • Arkası Sa. 17,Sü.3 'te Aptes ekibi ANKARA (Cumhuriyet) - Milli Göriiş yöneticilerine özel koruma görevı veren "Sakar- yalılar" örgütlenmesı kamu- oyu gündemine ılk olarak RE- FAHYOL hükümeti dönemin- de geldi. Yakm dövüşte uzman olarak yetiştirilen özel ekip, ib- rikle Erbakan'ın ayaklannı yı- kayan bir fotoğrafta görünrü- lendikten sonra bir süre "aptes takımı" olarak adlandırıldı. Özel koruma ekibinın saldın- lanna tepki gösteren bazı koru- malar o dönem Başbakan- lık'tan aynlmış veAnkara Em- niyet Müdürlüğü bünyesınde görevlendirilmıştı. Balgat'ta Hamidiye Camisı 'nin önünde- ki büyük birkavgada resmi po- lislerle özel görevliler birbiri- ne girmiş ve polis aracındaki kameralar özel görevliler tara- fından kınlmıştı. RP Kayseri teşkilatı o dönem özel koruma ekibini geliştirerek "ünifor- maJı" güvenlik örgürünü bası- nın önüne çıkarmıştı. Okullardaki elektrik indirimi kalkıyor. Ibadethanelerin masraflan Diyanet'in bütçesine konulacak ödenek ile karşılanacak Eğîtimedarbe camiyedestek ELF.K.TRİKTE ÇİFTE STANDART Camiye var okııla vok Ligin altı da üstüde alev alev Hakemlere ağır suçlama 9 Futbol dünyası. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini konuşuyor. Serdar Bilgılı. maçın hakemleri Muhıttin Boşat ve Evren Dölek'i Siyah-Beyazlı kulübün haklannı gasp ermekle suçladı. Başkan Bilgili, Aziz Yrldınmın da Merkez Hakem Komıtesı'ni tehdit ettiğıni öne sürdü. Maçm gözlemcısi Sadık Deda'dan düşük not alan hakem Boşat ve Dölek sezonu kapattı. MSpor'da YesllçimlerYerlneMasalar... ] # Liglenn başlamasıyla birlikte, bu sezon en ağır yarayı hakemler alıyor. Hemen her maçta, şu ya da bu takım lehınde ve aleyhinde verilen hakem kararlan, ıstisnasız her kulüp için, maddi ve manevi büyük zararlara yol açıyor. Doğru, hiçbir zaman, hakemlerin, hele de büyük kulüplere yaranması mümkün değil!.. YALÇIN DOGAN'm yazısı • 9. Sayfada # Bakanlar Kurulu'nda imzaya sunulan kararnamede, camilere 1 yıl daha bedava elektrik verilmesi kararlaştınlırken okul, hastane ve yurtlara yönelik indirimin 31 Aralık'ta kaldınlması öngörüldü. Camilerin elektrik masraflan da gelecek yıl Diyanet bütçesine konulacak ödenek ile karşılanacak. # Kararnameyi Sağlık Bakanı Osman Durmuş ile Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun imzalamadığı bildirildi. Kararnamede, Eti Krom, Eti Elektrometalurji AŞ ve Eti Alüminyum AŞ'ye yüzde 40'lık indirimli elektrik tarifesi uygulanması, turizm belgeli yatınm ve işletmelere en düşük tarifeden elektrik verilmesi uygun görüldü. Gelir kaybımn ise Hazine tarafından karşılanması öngörüldü. • 5. Sayfada SANIK POLÎSLERİN AVUKATLARI DAVADAN ÇEKÎLDÎ 'Gençlere işkence' zamanaşımına doğru t Kamuoyunda "Manisalı Gençler" olarak biiinen gençlere işkence yapmakla suçlanan 10 polisin yargılandıgı davada, 4 sanık avukatı daha görevden çekildi. Gençlerin avukatı Manisa Barosu Başkanı Serhan Özbek, sanıklann ve avukatlannnı savunma hakkını kötüye kullandıklanm vurgulayarak davanın zamanaşımına uğratılmak istendiğini belirtti. I Manisalı Gençlerin Avukatı Özbek, 6 yılı geride bırakan dava sürecinin, çeşitli gerekçelerle uzatıldığmı \Tirgulayarak "Bu nedenlerle esasla ilgili karar verilerek sanıklann Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay 8. Dairesi kararlanna uygun olarak cezalandmlmalanna karar verümesini istiyoruz" dedi. 14. Sayfada 4 ay hapis yattılar BeşAnarşistin Öyküsü • En büyüğü 25, en küçüğu 21 yaşındaydı... Dörtayönce "Uşak Anarşi Otonomu" imzalı bildiri dağıtırken yakalanmışlardı... Polis ağabeyler beş anarşist gencin gizli örgüt üyesı oîduğuna karar verdi... Sanıldar lzmir DGM'ye gönderildi... Beş genç sözde Anarşist Gençlik Federasyonu îiderinin "bir örgüt içinde yer aldıklanna inanmıyorum" yönündeki ifadesi üzerine serbest kaldılar... Yargılama faalen sürüyor... Dört ay hapis yattı beş genç... HtKMET ÇETÎNKAYA'nın yazısı • j. Sayfada PKK E DHKP-C TERÖR LÎSTSİNEALINIYOR • 4. Sayfada GUNCEL >LÜM CEZASI TA-\RJSI MECLİS'TE • 4. Sayfada ERON'DAN'SUS' RÜŞVETl | 7 7 . Sayfada İT^YA'DAPİTBULL :EHŞETİ: 2 ÖLÜ 117. Sayfada CUNEYT ARCAYUREK Köşede Bekleyen Terör Türkiye'yı "kendınıarayan ülke"dıyetanımlamak, doğru bir saptama olacak galıba. Her sorunumuzda tartışmalar bir türlü bıtıp tüken- miyor. örneğin Bay Derviş "knzın sona erdiğinı" sa- vunurken: kimı çevrelertam aksı kanıda.. Üstelık kimı kaynaklar krızin bıtmediğını rakamlar- la doğruluyor. örneğin: Esnaf Sanatkârlar Sicıl Gazetesı'nin ya- • Arkası Sa. I7,Sü.l'de Nâzım HikmetNew York'taydı # Nâzım Hikmet 100 yaşında... Dünyanın dört bir yanında şairin doğumunun yüzüncü yılı kutlamalan dolu dizgin sürüyor. Londra ve Paris'ten sonra, sıra New York'taydı. Coşku, heyecan dolu, özlem ve hasret dolu, en çok da umut dolu bir gece yaşandı New York'ta. Daha güzel bir gelecek inancıyla, şiddetten annmış bir dünya, sömürüsüz bir yaşam umuduyla yoğrulmuş şiirlerle kanatlandık. Nâzım yanı baişımızdaydı. Nâzım bizimleydi. Dolaşmadığı kıta, gitmediği ülke yoktu. Ama işte sağlığında ona vize vermeyen ABD'de, New York'taydı şimdi de. Gecenin sonunda "Yıllardır New York'ta böyle bir gece yaşamışlığımız yoktu" diyenler olacakrı. ZEYNEP ORAL'ın yazısı • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Eski Başbakan Devletin Polisine Güvenmezse... Kapatılan Refah Partisı'nin son Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın kendısınden bir haber gel- mezse, korumalarından geiyor. f Son haberin özetı şu: Erbakan önceki gün, akşam saatlerinde bir dave- te katılmak için evinden çkıyor. Her zamankı gibi WArkası Sa. 17, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog