Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

12 NİSAN 2002 CLJMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Siıcan F Hpfnde intihar • ANKARA (AA.)- Ankara 1 No'lu DGM'de "çıkaramaçh suç örgütü lideri olduğu" iddiasıyla yargüanan Halil ICoçyiğit'in, Sincan F Tipi Cezaevinde intihar ettiği bıldirildi. Koçyiğit, dün tek kişilik koğuşunda çarşafla kendini asrruş halde bulundu. Koçyiğit in cesedi üzerinde }-apılan ön incelemede, herhangi bir darp izine rastlanılmadı. Yetkililer, Koçyiğit'in daha önce kaldığı koğuşta, arkadaşlanyla kavga ettiğini, bu yüzden tek kişilik koğuşa verildiğini bildırdiler. Akm Birdal ilade verdi • ANKARA (AA) - Eski tHD Başkanı Akın Birdal, Diyarbakır DGM'de "yasadışı örgüte yardım ve yataklık" suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında, Ankara 2 No'lu DGM'de ifade verdi. Diyarbakır DGM'den gelen yazı üzerine Birdal'ın ifadesini Ankara 2 No'lu DGM Başkanı Hüseyin Eken aldı. Birdal. gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 20 Mart'ta düzenlenen bir panelde çokkültürlülük ve demokrasi üzerine konuşma yaptığını söyledi. NevTuz Bayramı öncesindeki konuşmasında banş yürüyüşü düzenlenmesi çağnsında bulunduğunu söyleyen Birdal, bu nedenle ifade verdiğini kaydetti. Türk doktorun bukışu İSTANBUL(AA)-7O. Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araşhrma Hastanesi'nden Operatör Dr. Cengiz Türkmen, omurga ameliyatlannda kullanmak amacıyla 'Omurlararası Sabitleyici' adını verdiği bir araç geliştirdi. Türkmen, geliştirdiği sistemin en temel avantajının, omurganın içine. düşey doğrultudaki kuvvete paralel şekilde uygulanması olduğunu söyledi. Sistem, bu nedenle ameliyat sonrasında kınlma, agn gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmıyor. Akyüz soruşturma başlatu • ANTALYA (AA) -Antalya'nın Alanya ilçesinde, 13 kız öğrencinin "geri zekâlı" raporu aJınarak okula gönderilmemeleri konusunda soruşturma başlatıldı. Antalya Milli Eğitim Müdürü Süleyman Akyüz, Alanya'ya bağlı Toslak köyü flköğretim Okulu'nda 6 ve yine aynı ilçenin Emişbeleni köyündeki ilköğretim okulunda 7 kız öğrencinin aynı yönde raporla okuldan ahndıklannın belirlendiğinı söyledi. Akyüz, bu konuda duyarsız kalan okul yöneticisi ve ögrenci velileri hakkında da soruşturma açtıklannı belirtti. Ahıan turist şelalede kayboMu • MANAVGAT (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ırmakta kendilerine ait botla dolaşan Alman uyruklu Alexander Zayes (25) ve kız arkadaşı Katherina Starcacher (27), ırmağın akuıtısına kapılarak bir süre sürüklendiler ve daha sonra bot devrildi. Akıntı sırasında sürüklenen ve şelaleden düşen Alman turist, sulara kapılarak gözden kaybolurken Starcacher ise kıyıya yüzerek boğulmaktan kurtuldu. Kaybolan turisti bulmak üzere çevredeki dalgıç okullannda çalışan balık adamlar ile jandarma seferber oldu. Baştürk görevine iade etfîldi • îstanbul Haber Servisi - tçişlen Bakanlığı müfettişi tarafından görevlerinden uzaklaştınlan 16 bürokrat arasmda yer alan Istanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Adem Baştürk, görevine iade edıldı. Tığ battı, fıtık ameliyatı oldu • ANKARA (AA) - Ayağma tığ batan çocuğa, SSK Eskişehir Hastanesi'nde fıtık ameliyatı yapılması Yüksek Sağlık Şûrası'nda görüşüldü. Şûrada yapılan görüşmeler sonunda, 1999 yılında ayağına tığ battığı için SSK Eskişehir Hastanesi'ne kaldınlan 4 yaşındaki Hilal öztürk'ün ortopedi uzmanı tarafından muayene edildiği, yabancı cismin çıkanlması için hastaneye yatınldığı belirlendi. Öztürk'ün yakınlan târafindan boş yatağa yahnldığı tespit edildi. Yüksek Sağlık Şûrası, konuyla ilgili karan gelecek ay yapılacak toplantıda verecek. Güpcistan'da deprem • TtFLİS(AA)-Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Richter ölçeğine göre büyüklüğü 5 olarak tahmin eülen bir deprem meydana geldi. Rus Interfaks laber ajansı, dün akşam saat 20.45 sıralannda neydana gelen depremin hasara yol açıp ajmadığının ise bilinmediğini belirtti. Gürcü yetkililer ise depremden sonra sadece telefon hıtlannın geçici olarak kesildiğini ve şu ana bdar depremin büyük bir hasara yol açtığına üşkin kendilerine bilgi gelmediğini belirttiler. NUe nezaket sorunları paneli | Kültür Servisi - Sabancı Ünıversitesi'nde bigün düzenlenecek "Yunanca ' Yunanistan ve "iirkçe / Türkiye'de Dilde Nezaket Sorunlan" tonulu panelde, geçen yıl Ingiltere'de yayımlanan •*_inguistic Politeness Across Boundaries: The ase of Greek and Turkish' adh kitapta yer alan lonular ele alınacak. Dili îngilizce olan ve saat j.OO'te başlayacak panele konuşmacı olarak ktabın Türk ve Yunan editörleri katılacak. tiizeltnte | İstanbul Haber Ser\isi - 'Gürtuna largılanacak' başlıklı dünkü haberimizde, 'jbayraklar davasında ifade veren sanıklardan itanbul Büyükşehir Belediyesi hukuk ıüşavirlerinden Ali Yıldız'ın ismi, yanJışlıkla Ali (olak olarak yayımlanmıştır. Düzeltiriz. Jbayraklar davasının savcısı Ilker Yaşar da nptığı açıklamada, îstanbul Büyükşehir îelediyesi Başkanı Ali Müfit Gürtuna hakkında itanbul Cumhuriyet Savcıhğı'nca yürütülen rruşturmanın sürdüğünü ve soruşturma üflucunda verilecek karara göre iürtuna'ya dava açılabileceğini belirtti. SÖZÇİZGİNÎN Turhan Selçuk TÜRBAN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NE DE GİRDL İntihar eden Uğur Göğüş'ün bilgisayanna el konuldu ve eşyalan incelendi Satanizm bulgusu yokİstanbul Haber Servisi - intihar eden Csküdar Ame- rikan Lisesi öğrencisi Uğur Göğüş'ün (15) cesedi, Ad- li Tıp Kurumu'na gönderil- di. Polis yetkilileri, yazılı bir not bırakmayan Gö- ğüş'ün intihanna "göz ra- hatsızlığının neden olabile- ceğjni" söylediler. Öğrenci Göğüş'ün yaşamına son verme- si "satanizm" konusunu tekrar Türkiye'nin gündemine getirdi. Göztepe Soyak Sitesi'nde, 8. kattaki evlerinin penceresinden Ûsküdar Amerikan Llsesl: Üzüntümüz Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nden yapıkn açıklamada, hazırhk sınıfi öğ- rencilerinden Uğur Göğüş'ün kaybı ne- deniyle büyük üzüntü duyulduğu be- lirtildi. Açıklamada, "Oğrendmizin 10 Nisan Çarşamba günü okul çıkışı evi- atlayarak intihar eden hazırlık sınıfi öğrencisi Uğur Göğüş'ün cesedi, Haydarpaşa Numune Hastanesi morgundan otopsi ya- pılmak üzere dün ambulansla ne gittiğini ve daha sonra vefat ettigi- ni bümekteyiz. Oğrenci vefileriyie, öğ- rencikrimizin güvenliği için sürekü iş- birtiği içindeyiz. Lğur'un özellikle ai- lesine ve onu tanıyan herkese sabır ve başsağhğı diiijoruz" denildi. alınarak Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Göğüş'ün intihar ettiği yere ise site sakinJeri ve komşulan ta- rafindançiçeklerbırakıldı. inti- har olayına ilişkin soruş- turma, Üsküdar Cumhuri- yet Savcıhğı'nca yürütülü- yor. Bilgisayanna el konulan. ev eşyalan, giysileri ve din- lediği müzik tarzı incele- nen Göğüş'ün "satanistdü- şünceyesahip otduğuna da- ir herhangi bir bulguya" rastlanmadı. Yetkililer, yıllardır kör olma riskiyle yaşayan Gö- ğüş'ün bu nedenJe bunalıma gı- rerek intihar etmiş olabileceği- ni kavdettiler. Öğretmen öldü Evegiren hırsız can aldı ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Aydınlıkev- ler Şehid Mustafa Baş Caddesi'nde oturan emek- h kadın öğretmen, dün evi- ne soygun amacıyla gelen bir kişinin bıçaklı saldın- sı sonucu yaşamını yitirdi. Saldın sonucu ağır ya- ralanan emekli öğretmen Aymeral A. ölürken, saldır- gan, ağır yaralanan öğret- menin imdat çığlıklan üze- rine çe\Teden yetişen yurt- taşlar tarafından yakalan- dı. Bu sırada saldırganın üzerine atlayan bir kişi de yaralandı. Yaralı yurttaş hastaneye kaldınlırken olay yerine gelen polis de saldırganı çaldığı eşyalar- la birhkte gözaltına aldı. Saldırganın üzerinden Bolu Barosu'na kayıtlı bir avukatın kimliği ile bayıltıcı bir sprey çıktı. Saldırganın adının Mü- ret G. olduğu ve emni- yette sabıkasının bulun- duğu belirtildi. İçtikleri süt zehir oldu Diyarbakır. İstanbuL Ankara ve İzmir'de u\gulama>a konulan ve öğrencUere süt içme alışkanlığuun kazandınlması hedeflenen' 1 Milyon Çocuğa Süt Kampanyası'ndan \ararlanan Di\arbakir"daki Yahya Kenıal Beyadı Ükoğretim Okulu'nun 150 öğrencisi. süt içtikten sonra karınlan ağndığı gerekçesiyle Çocuk Hastanesi'ne kaldınldı. Çocuklarda zehirlenme ile ilgili klinik bir bulgına rasdanmazken Çocuk Hastanesi Başheküni Semra Ze>neL \ akalann psikolojik olduğunu açıkladı. Yaşanan panik üzerine Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Buluk. okulun bir gün tatil edildiğini açıkladL Diyarbakır Valisi Cemil Serhadh. süt dağıtınunın askna alındığuıı sö> ledi. Di\ arbakır \aliliği"nden \apılan açıklamada ise "Süt numunelerinin ajnnalı kiımasal analizileri sonucunda. süriin Gıda Mamulleri Tüzüğü'ne u>gun olduğu ve herhangi bir bozukluğun bulunmadığı tespit edildi'" denildi. Devlet Bakanı Hasan GemicL sütten zehirlenme iddialannın gerçeği yansıtnıadığuu sa>ıuıdu. İntihar haberleri Uzntanlar medyayı eleştirdi İstanbul Haber Servisi - Gençlerin dinledikleri mü- zik türünün ve kıyafetleri- nin onlan satanist yaptığı- na ve ıntihara sürüklediği- ne ilişkin bilgilerin kamu- oyuna sunulduğuna dikkat çeken uzmanlar, basının in- tihar haberlerini veriş biçi- mini eleştirdi. Bu durumun, tehlikeli yanılgılara dönü- şebileceğini belirten uz- manlann görüşleri şöyle: • Ergenlik döneminde yaşanan duygusal çatışma- lar ve gençlerin birey ol- ma çabası, duygusal dal- galanmalara neden olabilir. • Aile ile ilişkiler, okul sorunlan, akranlarla ve kar- şı cinsle ilişkiler. gencin yaşamında sorun çıkarabi- lir. Bu sorunlar telafisi mümkün ounayan üzücü sonuçlar da doğurabilir. • Basın, intihar olayla- nnı >r üksek sesle ortaya at- mak yerine, uzmanlara da- nışarak sağduyu çerçeve- sinde duyurmalı. Marihuana içimini savunan bir grup, Bloomberg'in açıklamalannı kampanyada kullanacak Başkanın esrar reklamı Hollanda üretimde dünyada ilk sırada Ecstasy'den kazanıyor AMSTERDAM (AA) - Hollanda, yapay uyuşturu- cu Ecstasy üretiminde dün- yada ilk sırada yer alırken bu uyuşturucunun ticare- tinden yüklü miktarda pa- ra kazandığı açıkJandı. Eindhoven kentinde "Ecs- tasy ve Para" konulu sem- pozyuma sunulan bildiride, dünyada geçen yıl Hollan- da'da üretimi yapılan 117 mil- yon Euro değerınde hap ele geçirildiği belirtildi. Geçen yıl Hollanda'da 270 bin litre Ecs- tasy ana hammaddesinin ele geçirildiği, bundan yapılabi- lecek haplann değerinin 15 mılyar Euro'yu aştığı kayde- dildı. HoUanda Maliye Baka- nı Gerrit Zalm. mali boyut- lan bazı ülkelerin bütçeleri- ni sarsabilecek kadar büyük olan uyuşturucu ticaretine karşı mücadele edilmesi ge- rektiğini dile getirdi. Haber Merkezi- Esrar içtiğini \ e bunun çok hoşuna gittiğini söyle- yen New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, bu sözleriyle halkın karşısında olacak. New Yor- ker dergisinın geçen yıl kendisiyle yaptığı söyleşide, kenevir içip içme- diği yönündeki so- ruya, "Tabii Id iç- tim ve çok hoşuma gitti" diyen Blo- omberg'in başıbu sözleri nedeniyle derde girdi. "NTVTVlSNBC.com" haber sitesi- nin haberine göre marihuana (esrar) içimini savunan bir grup, New York Belediye Başkanı'nın bu açıklama- sını kullanarak bir reklam kampan- • New York Belediye Başkanı Bloomberg'in başı, geçenyü bir dergfyeyaptığı "esrar içtim ve çok hoşuma güti" açıklamalan nedeniyle derdegirdi yası başlattı. Reklam kampanyası çerçevesinde Bloomberg'in geçen yıl söylediği sözlerin de yer aldığı fotoğrafı, New Yorkun dört bir ya- nındaki reklam panolanna asılacak. Radyo ve dergileri de kapsayan 500 bin dolarhk kampanyayı başla- tan grup, esrar içenlerin polis târa- findan tutuklanma- masını ve bu ko- nudaki yasaların yumuşatılmasını istıyor. Kampanyadan hoşnut kalmayan Bloomberg, geçmışte söyledikleri- nin hiçbir önemi olmadığını ve es- rar içenlerin polis tarafından tutuk- lanacağını belirtti. GENÎŞ AÇI HİKMET BİLA Çiffte Standart Çifte standart, ınsanoğlunun karşılaştığı en pis iş- lerden biri. Kafa kanştıran, insanın kendine ve baş- kalarına güveninı sarsan, insanlık dışı bırtavır. Türkiye'de ınsan haklan ihlallen var. Doğaı mu? Doğ- ru. Avrupalı dostlanmız. bu yüzden Türkiye'nin en- sesinde boza pışıriyoriar. Hatta, özel temsilcilergön- derip araştırarak, sorgulayarak, hatta yargılayarakTür- kiye'deki insan haklan ihlallerini sürekli gündemde tutuyorlar. Ancak insan haklan ihlalleri Avrupa'da ya da Ame- rika'da olduğu zaman, sizin, "Bıze kızıyorsunuzama sızde bu işin âlâsı yapılıyor" deme hakkınız yok. Çünku yanıt hazır: "Avrupa ve Amerika 'da ınsan haklannın ihlal edi- liyorolması, Türkıye 'dekı insan haklan ihlallerinihak- lı göstermez." "Çok haklısınız da hanı oralarda da olmasa. Tür- kiye'yi sıkıştıranlar. kendi ülkelennde insan haklan- nı korusalar, askeri mahkemeler kurmasalar, terör- le savaş bahanesıyie ınsanlann haberleşme ve se- yahat özgüriüğünü kjsıtlamasajar, gösterıciler polis ateşiyle öldurülmese, bız ve bütün dünya sizın gibi çağdaş toplumlan örnek alarak ınsanca biryaşam için adımlar atsak, daha iyi olmaz mı?" Bu sorulara tatmin edici yanıt alamazsınız. Çün- kü çifte standardın çamurunu savurmak, kimileri için daha kolaydır. Bosna'da Müslümanlann yaşadığı Srebrenitsa, 1995 Temmuz ayında Sırp bırliklerince kuşatılmıştı. Önlerine gelen köylerı kentlen yakıp yıkan. vahşi kat- liamlar yapan Sırplann burada neler yapabılecegi bılıniyordu. Bu kent, 1993 Nisan ayında Birieşmış Mil- letlertarafından "güvenlıbölge" ilan edilmış ve Hol- landalı askerlerin "korvma"sma verılmışti. Sırplar sonunda kente girdiler. Bu sırada birçok Bos- nalı öldü. Binlerce mültecı, bölgenın kuzeyindekı BM üssü Potocori'detoplandı. Sonra, Sırplar, askerlik ça- ğındaki silahsız erkekleri halkın geri kalanından ayır- dılar ve bu ınsanlan kitleler halinde öldürdüler. Hoılandalı askerler de bu "ayıklama" ışınde Sırp- lara yardım ettıler. Yardım etmeyenler seyrettiler. Bosna'nın kuzeydoğusunda katliam kurbanı 2028 kişinin cesedinin bulunduğu 22 toplu mezar ortaya çıkanldı. Daha sonra 30 toplu mezarda da 2571 ce- set bulundu. Kızılhaç'a göre 7500'den fazla Müslü- man hâlâ kayıp bulunuyor ve öldürüldükleri kabul edi- liyor. Bırleşmış Miiletler'e göre Srebrenitsa katliamı, Ikin- ci Dünya Savaşfndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük katliam. Hollanda Çevre Bakanı Jan Pronk, geçen gün, bu en büyuk katlıamda ülkesinın büyük hatası olduğu- nu söyledi ve "Tam anlamıyla çuvalladık" dedi. Kat- liam gibi sözler. Hollanda askerlennin çuvallaması, çuval çuvaJ ceset demektı. Ama bunun artık önemi yok. "Hayallah, nasılda hatayapmışız" dersiniz, kat- liama göz yummayı hatta yardımcı olmayı "çuvalla- ma/c"sözcüğüylenitelersiniz, geçergıder. Filistin'iiş- gal eden Israil'i kınamayı da ıhmal etmezsiniz. Olur- sunuz "insan haklanna saygıh" Avrupa... Yugoslavya'nın eskı Devlet Başkanı Miloşeviç. Hollandalılarla kol kola yaptığı Srebrenitsa katliamı yüzünden şu gunlerde Hollanda'da yargılanıyor. Ne adaletama... Türk askeri, barış gücii olarak Afganistan'da. Sa- dece belli bir bölgenin değil, belki de tüm Afganis- tan'ıngüvenliğındensorumlu olacak. Türk askerinın bu şekilde görev yaptığı yerlerdeki saygınlığı belli. Ama, Afganistan'da, bırakınız katliamlara seyirci kalmayı. bırtek Afgan'ın burnu kanasa, dunyayı ayağa kaldı- racaklann başında Hollandalılar gelecektir. Emin ola- bilirsiniz. hikmet.bilaı' ntv.com.tr İDDİALARI YALANLADI Baykam: Zarar verme operasyonu İstanbul Haber Ser- visi- Ressam Bedri Bay- kam manken Sinem Üretmen'in kendisiyle ilgili iddialannı yalanla- dı. Paris'te bulunduğu gunlerde, medyanın kendisine saldırmak için tüm imkânlannı seferber ettiğini öne süren Bay- kam, "Birincisayfa,tam sa>fa_ Psikolojik teda- vi gören bir insanın asıl- sıztddialan.tirajve rey- ting uğruna medyada yer aku" dedi. Baykam, Skala dergı- sinin Beşiktaş'takı bü- rosunda düzenlediği ba- sın toplantısında man- ken Üretmen'in kendi- siyle ilgili iddilanna_ya- nıt verdı. Baykam, H)!!!- rümde hiçbir sergimi, hiçbiraraşürmanu, hiç- birpolitikçıkışımı, hiçbir kitabımı haber \apma- mış bazı vayın organlan, bahklama olarak bu ko- mik ola\ın ortasına atla- yıp biniik bir heyecanla tekyanl] olarak bana za- rar verme operasyonu- naguistUer"dedi. Sinem Üretmen, "Bedri Baykam'ın ya- yımladıgı Scala dergisi için poz verdiğini, an- cak parasını alamadı- ğını ve Baykam'ın ken- disini kullandığınr id- dıa etmişri. ÜÇÜ OZEL BEŞ DALDA Göktepe ödülleri sahiplerine verildi İstanbul Haber Ser- visi - Görevi başınday- ken polislerce gözaltı- na alınıp dövülerek öl- dürülen Evrensel gaze- tesi muhabiri Metin Göktepe adına verilen ">Ietin Göktepe Gaze- teciük ÖdüDeri" sahıp- lerini buldu. 10 Nisan'da Türkiye Gazeteciler Cemiye- ti'nde düzenlenen tö- rende 5 dalda ödül ve- rildi. Yazılı haber dalın- da, "Korucularteröres- tiriyor* başlıklı haberi ile DHA muhabiri Faruk Bahkçı, görüntülü ha- berde"CenkKafesi'nde yaşananlar" başılıklı ha- berleri ile NTV muha- biri Nevin Sungurve ka- meraman Cumhur Çat- kaya birinciliğe değer bulundu. Jüri, Susurluk davası ile ilgili fikir ta- kipkonusunda gösterdi- ği örnek tutumdan ötü- rü haber dalında Radi- kal gazetesi muhabiri AdnanKeskin'i, cezaev - leri operasyonuyla ilgi- li "Gözaltmdakayıpiti- rafl" haberi ile EvTensel gazetesi Haber Müdürü SerpD Kurtay'ı da jüri özel ödülüne layık gör- dü. Fotoğrafdahnda ise "ÇıplakAyak''ve''Ey- lem"adlı fotoğraflan ile Milliyet gazetesi muha- biri Ercan Arslan jün özel ödülünü aldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog