Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

NİSAN 2002 CUMA CUMHURİYET SAYFA 15 Meds'te turtan ıtütab obşauş... façtMüam laşto neyte orteceUenS! Tefc 0.212^12 05 05 Faks: 0.212.512 44 97Bektrontk posta: denasomecumhunyetcom.tr - Kenan Evren'ın çıplak kadın resımlen beğenılmemış... "işkencedekı kadınların resımlennı vapsaydı daha basanlı olurdu!" Yeşilkart Bır yandan hastanelerdekı "yeşıl karfın butçeye buyük bir yuk getırdıği yolunda haberler yayımlanıyor bır yandan da kışısel sağlık sıgortasının propagandası yapılryor... Tıp Kurumu Genel Sekreten Dr. Ali Rıza Uçer, yeşıl kartın küçuk bır azınlık tarafından ıstısmar edılmekle bırtikte yoksul yurttaşlara az da olsa bır sağlık hizmetı getırdığını belırterek "bütçe"nın başka bır boyutuna değınıyor: "2001 yılında toplam yeşıl kart harcaması, ongorulenın yaklaşık 2.5 katı yanı 250 trılyon lira oldu Şu anda yeşıl kartlı yurttaşlarımızın sayısı yaklaşık olarak 11 mılyon. Ote yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verılerine göre 2001 yılında bankacılık sektorune devletten ayrılan toplam kaynak ıse 44 katrılyon 300 trılyon lıra. Yanı yeşıl kartlı 11 mılyon ınsanımıza harcanan paranın 177 katı para bırkaç banka ıçın kullanıldı." M ıllı Egrtım Bakanı Metın Bostancıoğlu hak- kında venlen soruşturma onergesı ıktıdar ortaklannın da oylanyla kabul edıldı Oy- 1 lama gızlı olunca bazı ANAR MHP ve hat- ta DSP mılletvekıllen turbana destek verdı Onerge aslında turbandan soz etmıyordu önergede ıncır çekırdeğını doldurmayacak konular orneğın Mıllı Eğı- tım Bakanı'nın yaptığı atamalara ılışkın ıddıalar var- dı Ama ışın aslı, tabıı kı ımam-hatıp lıselerıne tur- banla alınmayan kız oğrencılerm ıntıkamını almaktı Bır bakıma 28 Şubat'ın rovanşı alındı Lakın henuz "fınal" oynanmış değıl Fınal, kurulacak soruşturma komısyonu Bostancı- oğlu'nu"suçlu"bulursaMeclıs'teyapılacakYuceDı- van'asevkoylamasındaoynanacak önergenınsa- hıbı AKP'lıler yanı Tayyıpçiler ve SP'lıler yanı Erba- kancılar, aslında "erken final" oynayabılırdı Soruş- turma yenne gensoru onergesı vererek, Bostancıoğ- lu'nu bakanlıktan duşurebılırlerdı Ama "turban ıttı- Dal fakı" boyle uygun gormuş 28 Şubat'la ufak ufak he- saplaşıyorlar Ote yandan onergenın gorunen yuzunde ıddıa edıl- dığı gıbı Bostancıoğlu'nun ust duzey atamalarında gerçekten sorun var Sorun atadıklannda değıl ata- madıklannda Koskoca Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın musteşarlık kol- tuğu aylardır boş duruyor' Fakat bu konu onerge sa- hıplennın umurunda değıl Nasıl olsa kendılenne ya- kın bırının atanacağını bılıyorlar 1 Başka bır sorun da Teftış Kurulunda Laık ve çağ- daş eğıtım duzenınden odun vermeyen mufettışler buyuk baskı altında Bu mufettışlerın çoğu okullar- dakı şenatçı ve ırkçı uygulamalara ılışkın ıddıalan so- ruşturmaktan ozellıkle uzak tutuluyor Şerıatçı, ırk- çı kadroların soruşturma dosyaları ozenle kapatılı- yor Önergede bu konular da yok Eğer turbanla okula alınmadıkları ıçın sokaklarda eylem yaparak kuru gurultu yaratan kız oğrencılerı ve onları orgutleyen mılıtanları bır kenara bırakırsanız Turk-lslam Sentezı, Mıllı Eğıtım Bakanlığı'ndaen par- lak donemlerınden bırını yaşıyor 1 Anadolu nun genelınde kentlerden ılçelere dek bırçok okul "ocak halıne getınldı, "reıs"ler sınıflara kadar orgutlendı Ramazan aylannda ders saatlen- nın ıftar saatıne ayarlanması, oğretmen evlerınde ıç- kı venlmemesı gıderek yaygınlaştı Yıllardır merkez- de kemıkleşmış kadrolar Anadolu'dakı mevzılerını sağlamlaştırdı Saman altından yuruyen su gol oldu 1 Metın Bostancıoğlu nu kutlaması gerekenlerın Bostancıoğlu hakkında Meclıs soruşturması açılma- sı yolunda oy kullanması gerçekten hazın bır sonuç- tur Bındıklen dalı kesmeye çalışıyorlar SESSÎZ SEDASIZ (!) Yuksek Yerilim Hatt erdıncutkuı n yahoo com TV ler ozelleştıkçe ozel hayatımız kamulaştınlıvor' Hüseyin'in çürük dişi ve banka soygunu Çukurova Unıversrtesı oğretım uyelerınden Prof Dr Tahir Balcı anlatıyor "Çukurova Unıversıtesı Eğıtım Fakultesı nde temızlık elemanı olarak çalışan bır bayanın oğlu Hüseyin, 5 Nısan'da Adana'da banka soydu ve beş dakıka sonra yakalandı Huseyın oğrencıydı Uzun suredır, çuruk dışlerını yaptırmak ıstıyordu Fakat yaptıramıyordu Tedavı ıçın parası yoktu Huseyın bır delıkanlıydı ve çuruk dışlen yuzunden bunalımdaydı Huseyın, banka soygunu sırasında poşete doldurduğu paralar 1 mılyar lıra olunca 'bu bana yeter' demıştı Huseyın'ın temızlık elemanı olan annesı, soygundan bırkaç gun once, 3 ft fakulte personelınden borç ıstemıştı Oğlunun dışlennı yaptıracağını soyluyordu Fakat aldığı borç oğlunun çuruk dışlennı yaptırmaya yetmıyordu Sonunda delıkanlı duştuğu ruhsal bunaJıma yenık duştu ve bankaya gırdı " Şımdı Huseyın yargılanacak Suçunun cezasını çekecek Ama Huseyın'ı ve Huseyınlen bu duruma duşurenler, "krız bıttı" dıyenler ne olacak 7 Prof Dr Tahır Balcı "knz bıttı" dıyenlere seslenıyor "Başınızı kuma gommeyın Insanlar derın bır bunalım geçırıyor, herkes patlama noktasına gelmış Hasanlara, Huseyınlere, Mehmetlere yazık oluyor" Vergi, Ümük ve Can Derdi BITJEIST SOYLAN Sosyolojı ahlakın toplumsal bır olgu olduğunu kabul eder Bu kabul vergı ahlakı ıçın de geçerlıdırşuphesız Vergı ahla- kı konusunda resmı mercılerde de çok şeyler soylenmıştır A- ma sız ne dersenız deyın, her- hangı bır konuda neyın ahlak- lı neyın ahlaksız olduğu hak- kındakı en geçerlı değerlendır- me toplumun kendısıne aıttır Bu nedenle başanya gıdecek yolda ahlak ruzgârını arkasına almak ısteyenlerın bu temel nı- telığe dıkkat etmelerı gerekır Orneğın bır zamanlar çok moda olan bır "yuzsuz' mese- lesı Yaşanan krızın 'aba/ı"sı sa- nayıcıye "Vergısını odemeyen yuzsuzdur" deyıp onu her ko- şulda ahlak yoluyla koşeye sı- kıştırabılır mısınız'? Onu toplu- mun, yanı ışçısının muştensı- nın komşusunun, yolda yuru- yen sıradan ınsanlannın karşı- sında utandırarak odemeye zorlayabılır mısınız? Bır zamanlar belkı olabılırdı, ama bugunlerde asla Pekı neden bugunlerde as- la 9 Çunku sız vergı ahlakı de- dığınızde, genelde ekonomık olarak ınsanların umuğu sıkıl- mış canları bumundaysa bu yolla kımseyı yonlendıremezsı- nız Vergının benzın alırken sıga- ra ıçerken tapu muamelesı yaptınrken ve benzerı bıçımler- de (dolaylı) odendığı durumlar dışında 'beyan la (doğrudan) alınması en sağlıklı ama haylı ınce bır ıştır Insanlar o sırada ahlaklarının baskısı ıle butçele- rının zoıiamaları arasında uy- gun bır noktadan tercıhlennı yapmak zorundadırlar Turkıye de şoyle gerıden bugunlere doğru geldığınızde, vergılerın gıderek artan bır bı- çımde dolaylı yolla alınmaya başlandığını gorursunuz Kor- karız kı bu eğılım krız yıllann- da daha da belırgınleşecek ve kısa vadede "bol" vergı ıste- yen IMF nın de baskısıyla ulke- yı çeşıtlı açmazlara surukleye- cektır Açmazlardan bırı gelır dagılımının ıkıncısı vergı ahla- kının gıderek daha da bozul- masıdır Gelır dağılımının bıraz daha bozulmasının ne anlama geldı- ğı, sosyal supaplan ne kadar zorladığı, dunyanın ta obur ucundakı olaylann bıle burada- kı dudakları ne kadar uçuklat- tığı artık herkesın bıldığı ger- çeklerdendır Gelelım vergı ah- lakına Ekonomıde kayıt dışılık almış yurumuşse, bu durum toplum- da, "vergı kaçırmak" değıl de "vergıden kaçınmak" anlamını taşımaya başlamışsa, kı artık oyledır hastalığın en lyı ılacı vergı oranlannı onemlı olçude duşurmektır Yaygın kayrt dışılık, tek bır kı- şının eylemınde bır usulsuzluk, bır vergı suçu gıbı duşunulse de tum toplumu sardığında ar- tık onun bır ekonomık "olay" olduğunu kabul etmek gerekır Ekonomık olayların daha fazla denetımle onlenmesı ko- lay değıldır Ekonomık etken- lerden ortaya çıkan bu olayın yıne ekonomık etkenler kullanı- larak gıderılmesı gerekır Bu nedenle, yuksek vergı oranla- nna dırenç gosteren ekonomı- de akılcı çozum, once oranlan ekonomının kabul edeceğı du- zeylere çekmek, denetımı ve vergı ahlakı baskısını bu duzey- lerde ıken başlatmaktır Bu lyı- leştırme yapılmadan bır kısım lyı nıyetlı yukumlulerın odeme- lenne bakıp yuku bıle bıle on- ların uzennde bırakmanın anla- mı yoktur Boyle bır davranış, krızdekı ekonomının acımasız dışlılerının onları ezmesıne, bır sure sonra onlann gayretınden de yoksun kalınmasına yol açacaktır Knz sonrasında amaç sade- ce bankalann eksılen serma- yelennı tamamlamak ya da dış borçları gunu gunune odemek değıl de ekonomının sağlıklı hale getınlmesı ıse ya da aslın- da bunlar da aynı ekonomının sağlığı ıçın yapılıyorsa, koklu bır ınce ayarın da ekonomının kayda geçmesı ve sağlıklı ver- gı duzenıne donulmesı ıçın ya- pılması gerekır Sağlıklı bır ver- gıleme ıçın yenı denge noktası bızce IMF'nın ıstedığı butçe hedeflerınde değıl, toplumun vergıden "kaçınmaktan vaz- geçtığı" duzeylerde aranmalı- dır SAKARYA Ü\ÎVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 2M7 Savılı Kanun \e Oğretım Lvelığıne Yukseltılme \e -\tanma ^ onetmelıgı nın ılgılı maddelenne gore Lnıversıtemıze Oğretım Elemanı alınacaktır \ardımcı Doçent kadrosu ıçın adaylann \aban- cı dıllennı belırten dılekçelenne ozgeçmışlennı 2 fotoğrafmı dok- tora belgesını bılımsel çalışma ve vavınlarını kapsayan 4 takım dos- yayı ekleNerek Rektorluk Personel Daıresı Başkanlığı'na başvurma- lan gerekmektedır Son başvuru tanhı ılanın vayınını muteakıp 15 (on beş) gundur Postadakı gecıkmeler dıkkate alınmavacaktır Ilgılı Bınm Mühendıslık Fakültesı Inşaat Mühcndıslığı Bölumû \apı Anabılım Dalı Iktısadı ve Idan Büımler Fakultesı \lali\e Bolumu Malıve Teorısı Anabılım Dalı Teknık Eğıtım Fakultesı Makıne Kğıtımı Bölümu Otomotı\ Egıtımı •V.nabılım Dalı Fen Edebıvat Fakultesı Felsefe Bolumu •Shtematık Felsefe ve Mantık Anabılım Dalı >.rd. Doçent 1 1 1 1 Basın 209% HAYVANLAR ÎSMAÎL GULGEÇ gulgec2(n hotmail.com KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇ AK behtcakı turk.net ÇİZGtLİK KÂMIL MASARACI KEDÎ LEVO APTLÜKA aptulıkac studyoimge.com. TARİHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKAN 12 Nisan METEOR TAŞI YAGOt! f628'D£ BUSUN IN&LTBRE'DE, HATTC&D YAKJN- ÇOK SAYrOıA METEOK. TAp OttŞTU. OCA- ', IŞfKLA S/RL//CTE SÖtC GH. RUL7USOA/UN DE iŞırîLDlĞIHI ANLATMlŞLAB, 7AURININ BıR UYAKtSl OLDUĞUNU TANRI, OSÜR DUNYANtN PEN- CERELERIMt AÇlP OKADAN TOPLAKINt ATEŞLE_ M/ÇT7. eULJ-E YERlNE DE YtLDfZLARI KUUMJ_ KAIŞn/BU AKADA, 8AWUCN GGEEAIE ADU YER~- D£,8/l? MEZAKA ÇARPAN ME7EOG TBŞINtM, YENI SOMULMUÇ SİR CESEDf OfÇARl &RLAT- Tfğl DA ANLATICAU OLAYLAGDAMD* TUKI 8UNLAR,DAHA SONRA YAYfMLANACAK SlH Kl- TApçııcn* YEA ALA&ucrrıe (yANPAa RESIM DE O /CtTAPÇ/KrAN ALIfJMtŞTTR*) ANKARA...ANKA... MÜŞERREF HEKİMOĞLU Maestro'ya Selam Yazmaya başlamadan neyı ve kımı dıye duşunu- rum Her zaman bellı konular gelır gundeme kımı- ne gulumsenm, kımı kovsam da gıtmez duşuncem- den Aslında hepsının "yaz benı"s\ var Orneğın yuzyılın tanığı Kralıçe Elizabeth Çırkınlıklere kar- şın ne guzel gulumsuyor Neler goruyor neler yaşı- yor, bacağında kırıklarla hâlâ dımdık yuruyor Alan- ları dolduran caddelerden taşan kalabalık yuzyıllık yaşamın son uyarısı gıbı Çırkınlıklerı sılerek, guzel- lıklen belırterek gulumsuyor Elizabeth Londra dan Ankara'ya donuyor Çankaya tepe- sınden aşağıya ınıyorum sonra Buyuk bır gergın- lık, her şey donmuş gıbı Hava da haylı bulanık a- ma açılır mı dıye duşunemıyor ınsan 1 Mıllı Eğıtım Ba- kanı Metın Bostancıoğlu olayı gelıyor karşıma Gulmelımı.ağlamalımı karar veremıyorum Koalıs- yon suruyor mu sallanıyor mu nereden nereye gı- dıyoruz açık seçık bellı artık Olaylaryenıden turbanlanıyor 1 Avrupa'ya gıderken çağ atlıyoruz ılerıye değıl ge- rıye olaylarla çağın dışına saplanıyoruz Ulkenın her yanına mavı dağlara yeşıl tepelere dağılan okurlar mektup yolluyor soruyor Kımı zaman so- luk soluğa kımı zaman sessız ve derınden "Boyle gelmış, boyle gıtmez" dıyorlar Kıbrıtlennı çakıp ışı- ğı, aydınlığı çağınyorlar Bır damla karanlık sureklı ışık 1 • • • Başucumda ıkı kıtap var Bırı "Bu Dünyadan Ru- hı Su da Geçtı" ötekı "Tek Başına Orkestra" Kımı dostlanmla haylı geç karşılaştık Karşılaşma- dan yol aldık galıba 1 Füsun Akatlı ıle de karşılaş- madan başladı dostluğumuz Ben Ankara'dayım o Istanbul da Ruhı Su da yanımızda 45'lık tmece- ler uzunçalarlar oykulerlebırlıkteyaşadık, başkent konserlerının sevıncını paylaştık ve bu guzel bınkım- le karşı karşıya geldık Soyleşıler kaldığı yerden su- ruyor şımdı Ruhı Su dunyamızda değıl ama taşı- mızda, toprağımızda sazıyla sozuyle bır ses, bır soluk olarak katılıyor bıze Yenıden doğuyor, yenı- den sevıyoruz, "Bır de Ruhı Su Geçtı" dıye sesle- nıyoruz Ikıncı kıtap "Tek Başına Orkestra" Mahmut Ta- liÖngören'den bır selam Geçmışe.geleceğe Sev- gılı dostumuza yaraşır bır seslenış Tek başına ama orkestra gıbı çokseslı bır yaşamı sımgelıyor AN- KA'da bırlıkte çalıştığımız Metın Aksoy un emeğı ve yureğıyle çarpıcı baskısı duzenı var Sevgıyle, saygıyla oluşan yapıtlann ozellığı bu Aksoy'u da te- şekkurle kutluyorum Guzel anılarla bır bırlıktelığı anımsatıyor ANKA'da bırlıkte çalıştığımız donem- den anılar ve oykulerie bellı dostlarla yenıden bu- luşturuyor bızı Dunden bugune, bugunden yarına uzanarak Öngoren ın ongorusunu, onışığını da gu- zel yansıtıyor Yıllar boyunca Ruhı Su ıçın çok yazı yazdım A- ma en guzel yazılanmı yazmadım henuz Bır gun ya- zacağım MahmutTalı'nınorkestrasınadayenı bırçalgı ye- nı şarkılarla katılacağım Maestro da severek dın- leyecek sanınm Belkı de bır akşam CSO salonun- da, bır konser oncesınde buluşmak umuduyla BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLD\N S\Ğ\ 1/Yuzgeçlen . dıkenlı ve ze- hırlı, etı be- 2 ğenılen bır bahk II Bır muzık bolu- munun bu- yuk bır ntım 6 serbestlığıyle yorumlana- cağını belır- ten tenm Bnçte sanzatunun kısa yazılışı 3/ Ku- maş uzenne yapılan bır tur ışleme Do- ğu Karadenız'e ozgu bır tur kıyı tek- nesı 4/Doğal ve ta- nhsel ozellıklenn- den dolayı koruma altına alınan alan Bır meyve 5/ Kuzu sesı Ayakkabılann altına çakılan ın başlı çıvı 6/Gazetecılık dılınde bır çeşıt uydurma habere ve- nlen ad II " — Karaca" Operet oyuncumuz 8/ Mantar katmanı çok gelışen bır tur meşe Havv a- n'de, Pearl Harbor denız ussunun de yer aldığı a- da 9/Bırgıdamaddesı Yağmur YUKAMDAN AŞAĞreV: 1/ Bır doku ya da organın yapısını bozan ve dıştan mekanık bır etkı sonucu oluşan yerel yara Tav la- da "uç" sayısı 2/Dudak boyası Guzelı en ustun ve en yuce değer sayan kışı 3/ Asık suratlı Re- sım ya da fotoğrafta duruş 4/ Çızgıyle mızah sa- natı 5/Tellıbırçalgı Tropıkalbolgelerdeyetışen ve yumrulan besın olarak kullanılan bıtkı 6/ Kısa yazı Baryumun sımgesı Sevınç belırten bır un- lem 7/ Bır sozcuk ıçındekı seslenn yennı değıştı- rerek elde edılen yenı sozcuğe venlen ad 8/ Kedı- sı, armutu v e keçısı unludur AsafHalet Çekbi'nın bır şıır kıtabı 9/ Gozetleme DÖRTYOL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Ebas.No 2001 169 Davacı Hazıne vekılı taraftndan mahkememıze tapu ıptalı \e tescıl davası açılmış olup davalılar Behzat Tantekın Osman Neıat Loker \e Gokhan Erbey e duruşma gunu teblığ edılememıştır Dorrvol Ozerlı Vlahallesı nde mevcut olan 157 ada 19 parsel sa>ılı taijinmazın tapusunun ıptalı ıle Hazıne adına tescılı ıstenılmektedır taraflar arabindakı davanın duruşması 24 04 2002 tanhın- de saat 09 10 a bırakılmıştır <\şağıda ısımlen va- zılı davalılara duruşma gûnu \e da\a dılekçesı ıla- nen teblığ olunur 1 Behzat Tantekın Payas tDÇ AŞ Şantıyesı M Alı Guleç Burosu Pavas-Dörtvol 2- Osman Nejat Löker avnı adres 3- Gokhan Erbev Etıler Mah Ergın Sokak 31B-5Beşıkta!j Istanbul Ba^ın 20237 Sağlık mua\ene fışlenmı kavbettım Hukumsuzdur FfRDEl S COŞKL \ Sağlık muavene fışlenmı ka>bettım Hukumsuzdur CA\SEÜ COŞhl\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog