Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

-AYFA CUMHURİYET 12 NİSAN 2002 CUMA 14 TELEVIZYON cumtv(a cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ tfaban 15.00 Shovv TV Duygusal fe»N Yakısıklı suneer avcısı ıle yaşamını kurtardı- 9 » ğı şımank kentlı kızın aşk oykusu Once bır- IT ennden hoşlanmayan ıkı genç, rastlantılar sonu- u aşık olurlar \ onetmen Osman F Seden Oyun- ular ICadır Inann. Gulşen Bubıkoğlu (1973) iadın Bir Defa~ 15.30 TRT INT Dram ^ \ Bılmeden aynı erkeğı seven anne - kızın oy- î^y küsunun anlatıldığı fılmın yonetmenhğını Or- anElmasustlenıyor Oyuncular- AhuTugba, Bur- •n Oraloglu Se\ da Ferdağ lerŞey Oğtumİçin 16.30 TRT 1 Dram İ ^ \ Bın pıyanıst dığen şarkıcı olan Fıkret \e Se- S ^ zer, bırbırlennı delı gıbı sevmış ve evlenmı^- fcrdır Sahne aldıklan gazınoda bır gece mevdana jelen ka\gada Fıkret kolundan \aralanir Kolunu la>beden Fıkret Erdal adlı kötu ruhlu bır adamın <yunu sonucu. eşının kendısını aldattığını duşunur Oğlunu da alarak eşını terk eder Yön Osman Se- cen Ovn Cunevt ^rkın. Sezer Gmenırgıl Sosyete Şakiri 7.00 Shovv TV Duygusal /CBN Şakır servıs şofbrluğu yapan bır gençtır Ay fe'nurveAlı ıse, kımsesız ıkı kardeştır Şakır \y- nır'dan çok etkılenır \ e aralanndakı dostluk aşka cönuşur •"> onetmen NejatSovdan Ovuncular Se- na Ozcan Tanju Gursu (1<TO) Güller ve... 17.00 TGRT Melodram (ma\ Kalpknzı geçırerekhastanevekaldınlangenç >3/ bır kadınla onu ıv ıleştırmeye çalışan yakışık- 1 doktorun aşk oykusu Romantık a!}k romanlany- h unlu Kenme Nadır'ın kıtabından \ejat Savdam'ın lyarladıgı filmın başrollennde Hulya Koç> ıgıt, Kar- Ul Tıbet ve Salıh Gune> ver alıvor (1970) Banker Bilo 17.40 Star Guldurü Ba^lık parasi bınktırmek ıçın bu> uk kente ge- len saf kov delıkanlısı Bılo, karanlık ışlere su- nklenerek banker olur Ertem Egılmez ın Vavuz Turgul \e Sadık Şendıl"ın senarvosundan çektığı filmın oyunculan Il\as Salman Meral Zeren Şe- ner Şen.Ahu Tuğba ve MunırOzkul 11980) 20.30 / Star / Gun Işığı Aynntı yanda Dürüst Oyun 20.45 Shovv TV Macera (Fair Game) - Mıamrde yaşayan Kate kendı halınde, i!>ıne baglı bır aıle a\ukatıdır Ancak aldığı son davada başını derde sokar Bu bırboşan- ma da\asıdır \e Kubalı bır adam ona kazık atma>a çalışır Yön Andreu. Sıpes Ovn VVıllıam Baldwm. Cındv Crauford. Ste\en Berkoff (199^ ABD 91 dk) Öldüren Cazibe 21.00 Star 2 Gerılım /77\ (Fatal \ttracnon) -Vlutlu bır aıle havatıve ba- V^/ şarılı ış>aşamına sahıpolan sa\cı DanGallag- her, kansı ve kızı kısa bır sure ıçın şehırden a\nldı- gında. hayatının en buvuk hatasını yapar ufak çap- lı bır kaçamak MeVle bır gecelığıne beraber olan Dan gerçekte "\lex'tn ne kadar tehlıkelı \e denge- biz bır kadın oldugunu çok geç anlar Yon \dnan Lvne Oyn Mıchael Douglas Glenn Cİ0i>e \nne Archer, Stuart Pankın (1987 ABD 119 dk) Ölmek lçin Çok._ 21.00 CNBC-e Dram ©(Too Voung Too Die) - 15 >aşındakı Amanda Sue Bradlev. kısa vaşamına bır omur boyu ye- tecek olayı sığdırmış bır genç kızdır U\ey babası- nın tacızıne ugrayan Amanda'va annesı de sırtını do- nunce. genç kız hayatının erkegını bulma hayalle- nyle yollara duşer Yaşadıgı bu korkunç vaşam. onu cınayete surukleyecek %e Amanda ya^ının kuçuk olmasına kan,ın ıdam sandalyesıne kadar gıdecek- tır \ on Robert Markowıtz Oyn Julıette Lewıs Brad Pıtt. Mıchael Tucker 11990 A.BD 92 dk) Onunla». 21.15 MovıeMax Gulduru (77\ (One Night at MeCool's) - Onunla Bır Gece Vi/ tılmınde, MeCool's barında bır araya gelen dort kışının oykusu anlatılıvor Yapımın başrollenn- de Lı\ Tyler MattDıllon John Goodman Mıchael Douglas gıbı oyuncular \ arl 2001 \BD 89 dk) YatağundakL. 22.30 TGRT Gerilim /T7\ (Sleeping with the Enemy) - Martın kansı Sa- \Zs ra'nın yaşamtnı cehenneme çevırmıştır E\ ıçınde kufiır dolu konu^malann yerını zamanta fi- zıksel şıddetalır Budurumda\anılmazbırhalalın- ca Sara. ortadan kaybolmaya karar \enr \e kocası- nın kendısını bulamaması ıçın bogularak oldugunun bılınmesını sağlar Ancak yenı > aşammda Martmyı- neortayaçıkacaktır Yon JosephRuben Oyn Ju- ha Roberts, Patnck Bergın (1991 ABD. 99 dk) 23 05 / TRT 2 / Hındıstan'a... Aynnt yanda îz._ 23.15 Star 2 Guldürü/Gerilım (Head \bo\e Water) - Say gın bır y argıç kan- sı,kansınıneskı aşıgı,çocukluk arkada^ı ve sa- hıpsız bırcesedın oykusu Jım \Vılson"un yonettığı fılmde Cameron Dıaz Harvey Keıtel ve Bılly Za- ne başrolde oynuyor (1996 \BD 92 dk) Salrv 23.30 CINE 5 Guldurü , (Salh) - Jack. sevgılısı olma>an ve bunun ek- sıklığını \ aşa> an \ alnız bır genç adamdır Çor- ba bardaklannın uzennde resmı bulunan Sally ısım- lı hayalı bır kadına aşıktır Jack, aklında Sall\ nın hayalıvle nereye gıttığını bılmeden uzun bır yolcu- luğa çıkar \olda Beth adında güzel bır kadınla ta- nı^ır Yonetmen Davıd Goldsmıth Oyn Rachael LeıghCook Mıchael Ueston (2001 ABD 99 dk) Anne ve Muriel 24.00 CNBC-e Dram (Les Deu\ \nglaises et le Continent) - Fılmde y onetmen Françoıs TrufFaut nun mudav ım oyunculanndan Jean-Pıerre Leaud'nun canlandırdı- gı Claude'un vuzyıhn baslannda Galler e yaptıgı yolculuk çerçevesınde. Anne ıle Munel BTOVVTI ad- lı kızkardeşlerle yaşadıgı ıhşkılerkonuedılıyor Ya- pımda Kıka Markham. Stacey Tendeter ve Svlvıa Marnotdarolalı>or(1971 Fransa 132 dk) Ölüler Şehri 01.00 TRT 1 Genlım (77) (McCaHum: Cit> of the Dead) - Doktor \nge- ^Zs la. McCallum'un yenne goreve gıderken ara- bas>ıyla bır adama çarpar Adamın olumuy le ılgılı soruşturmada Angela. dıreksivon başında uyumak- la ıtham edılır McCallum ıse cesede yenıden otop- sı yapılmasını saglavarak olum nedenmı tespıt et- meye çalışır Yonetmen Rıchard Holthouse Oyn John Hannah, Zara Turner (1995 lngıltere, 90 dk) Cyborg Cop 2 02.30 Shovv TV Macera ©(Cyborg Cop 2) - Ajan Jack bır uyuşturucu baskını sırasmda Starcra\en adlı uyuşturucu kaçakçısı ıle yuzleşır Yıllar once kardeşını oldur- muş olan Jack'e karşı ofkelı olan Starcraven, ocu- nu alamadan y akalanarak hapse atılır v e cy borg v a- ratma projesının denemelerınde kullanıhr Cyborglann yenı turlen eskısıne oranla çok daha tehlıkelı, guçlu ve gelışmıştır Kontrolu elınde tuta- mayan bılım adamlannı oldurerek laboratuvardan çıkan Starcraven lıderlıgındekı cyborglar Jack"ın peşındedır Yon Sam Fırstenberg Oyn DavıdBrad- ley Morgan Hunter Jıl Pıerce (1994 ABD, 93 dk) Oizleyin Orta Değmez İNTV 15 15 Doğumdan önce ve sonra TV Senisi - Anne ve Çocuk Ölümlerini Önle- me Kampanyasrna des- tek amacıyla hazırlanan " Yarm İçin Sağhkh NesU- ler" programında, "do- ğum" konusu ele alınıyor Opr Dr Sefa Kelekçi. Dr TürkizGökgörunko- nuk olduğu yapımda, ge- belık donemı ve doğum sonrası bakım hızmetk- n, çocuklann \e annele- nn aşılan, bulaşıcı hasta- lıklann tanı \ e tedavı hız- metlen anlatılıyor tv8 2100 Arif Sağ'dan 'DostYarası' TV' Senisi - Muzık ve soyleşı programı "Yo- rumsuz"a. Turk halk mu- zığının unlu ısmı Arif Sağ konuk oluyor Arıf Sağ" ın "DostYa- rası" albumunden eser- ler seslendıreceğı progra- mı, Burhan Şeşen hazır- layıp sunuyor TKT1 21.35 Erener'le 'Bir Başka Gece' TV Servisi - Muzık ve eğlence programı "Bir Başka Gece M ye, Sertab Erener, Adnan Şenses, Ayşe Ekiz ıle Cem Kaf- kas konuk oluyor Mehmet Ali Erbilın sunduğu yapımda "Hadi Anlat Bakalım" adlı ya- nşma bolumu ıle skeçler de yer alıyor 'Sinema Büyüsü' kuşağındakifılmde, olaylar 1920 'lerin Hindistanı 'nda geçiyor îngiliz kızın acı deneyimi TRT 2 23 05 Hindistan'a Bir Ge- çit - A Passage to Indıa/Yonetmen - Senaryo: David Lean / Goruntu: Ernest Day / Oyuncular Judy Dayis, Victor Ba- nerjee, Peggy Ashcroft, James Fox, Alec Gu- iness, Nigel Ha- vers/ 1985 lngılte- re yapımı, 155dk. TV Servisi - Atiila Dorsay'ın Alin Taşçı- yan'la bırlıkte sunduğu "Sinema Büyüsü" kuşa- ğında bu hafta, Ingılız yonetmen Da>id Le- an'ın ımzasını taşıyan "Hindistan'a Bir Geçit" adlı fılm gostenlıyor E. M. Forster' ın roma- nından ve Santha Rami Rau"nun oykusunden esınle- nerekbeyazperde>e uyarlanan fılm, en ıyı yardımcı kadın oyuncu (Pegg>7 Ashcroft) \ e en en ıyı ozgun muzık dallannda (Maurice Jarre) ıkı Oscar odulune sahıp Fılmdekı olay- lar, 1920lı yılların Hındıs- tam'nda geçiyor Bayan Moore (Ashcroft), Chandrapore kentının yonetı- cısı oğlu Ronny Heaslop'ı gor- Filnıin başrol oyunculanndan Banerjee, İngüiz kıza tecavüze yeltenmekle suçlanan doktoru canlandjnyor. mek ıçın Hındıstan'a gelır Be- rabennde, Ronny ıle evlenme- len planlanan Adela Quested (JudyDavis)\ardır Hukumet Kolejı'nın muduru Bay Fıeldıng, Ingılız bayanla- n, Müsluman cerrah Dr Az- ız'le (Victor Banerjee) tanıştı- nr Asluıda Bayan Moore, Dr Azız'le daha once karşılaşmış ve onu yörenın tunstık mer- kezlennden bın olan Marabar Mağaralan'na duzenlenecek bır pıknığe davet etmıştır Bu arada Adela, Hindistanı ve bu ulkenın halkını sureklı kuçumseyen Ronny den uzak- laşır gıbı olmuşsa da, ganp bır tapınakta > aşadıklanndan otu- ru korkuva kapılmış ve yenı- den Ronny'ye sığınmışrır Pık- nık gunu gelır Bay Fıeldıng. ıçınde Dr Az- ız'ın ve yerlı uşaklann bulun- duğu trenı kaçuır Fıeldıng'ın kafıleyı yakalamasına kadar geçen zaman ıçınde Adela en yuksektekı mağaralardan bın- nı gezerken korkunç bır deney yaşadığını ıddıa eder ve bır arabayla kente gen doner Pıknık sona enp herkes kente dondukten sonra Dr Azız, polıs şefı McBdyde'ın emn uzerıne tutuklanır Suçu, Adela'yateca- vuz etmeye teşebbustur TKT2 22.25 Sinemadan haberler TV Servisi- "Beyazper- de"de, gostenmdekı "Ye- şfl Ipk", "Yatak Odasuı- da", "MulhoUand Çık- maa" ve tt D-Tox" fılmle- nyle ılgılı değerlendır- meler yer alıyor Sinema eleştırmenlen Mehmet Açar, Tuna Er- dem, Ali Hakan ve Atin Taşçıyan' ın yorumlannın ardından bu yıl ozel Os- car alan ıkı usta oyuncu- nun Robert Redford \e Sidney Pbitierın ıkı klası- ğı uzenne bılgı venhyor Yapımda, Redford'un oynadığı "Bulunduğumuz Yol"(The Wa> \\eWere) fılmı ıle Poıtıer'ınrol aldı- ğı "SevgiB Oğretme- nim"ın (To Sır, wıth Lo\ e) DVD'len tanıtılıyor. Gezi izlenimleri TV Senisi - TCDD Genel Muduru Doç Dr Vedat Bilgin. "Eğrisi Doğrusu"nun konuğu Uzakdoğu gezısı ızlenımlenru anlatan Bılgın, Turkıye'nın neden hâlâ ılerleme kaydedemedığını, çağdaşlaşma projesınde bır sorun olup olmadığını anlatıyor Programı, Taha Ak>-ol sunuyor • CNN Türk, 22.05 Livaneli Cündem Dısı'nda Nazım Turkusu TV Servisi - Gani Müjde'nın konuğu Zûlfü LKıuıeli. "Nâzmı Türküsü" adlı albumü uzerıne soyleşısının yer aldığı "Gündem Dış^''nda Livaneli, Nâzım Hikmet'ın uluslararası anlamda bu kadar çok okunması ve sev ılmesının nedenlennı de açıklıyor • NTV, 21.30 Tarımpolitikası TV Servisi - "Uj gulanan tanm poütikalan sonucu, Türkrve açhğa doğnı mu gidiyor" sorusuna yanıt aranan "Flash Gündem"e, Turkıye'nın dört bır yanından gelen uretıcıler, çıftçıler, onlann temsılcılen ve sıyasetçılerkatılıyor Programı, Ferhan Şayhman sunuyor • Flash TV, 21.30 CNBC-e 12 00 'Finans Cafe' TV Servisi - Yonet- menhğını Faruk Ak- soy'un ustlendığı "Yeşil Işık" fıhnının oyuncula- n Kenan Işık ve Hülya Avşar. "Finans Cafe" programına katılıyor Ahu Özyurt'un sundu- ğu \e canlı yayımlanan programda, konuklarla son fılmlerı uzenne soy- leşı yapılarak. ekonomık knz, borsa, faız ve vergı- ler de konuşuluyor CNNTürk 18 30 Muse grubu Trekans'ta TV Servisi-Turkıye'ye konser \ ermek ıçın gelen Ingılız rock topluluğu Muse, "Frekans*1 progra- mına katılıyor Grup uyelerıyle yapı- lan soyleşının ardından, The Chemical Brothers, Starsailor ıle Kosheen'ın son klıplennden goruntu- ler ekrana gelıyor Prog- ramı Şafak Ongan hazu- layıp sunuyor NTV 20 15 Muhalefet tartışılıyor TV Servisi - Emeklı Koramıral Atiila Kıyat. TESEVYonetımKurulu Başkanı Can Paker ve Erdoğan Aktaş ın sundu- ğu "Ne YapmalTda, "muhakfet" konusu tar- tışmaya açılıyor Yapımda, "Türkiye'de hep iktidariareleştiriliyor, peki muhalefet ne durum- da". "İktidarda ohnama- su muhalefetin hata yap- madığı anlanuna gelir nü", "Türkiye'nin muha- lefet geleneği nedir" soru- lanna açüdık gerınlıyor Ölümcül bir kapan Sytvester Stallone bu kez, tünelde sıkışıp kalan insanlann kurtanctsı rolünde. TV Servisi - "Gıin Işı- ğı", ılgıye değer bu fela- ket fılmı Manhattan'ı New Jerseye bağlayan ve her gun yuzlerce ara- cuı geçışıne olanak sağ- layan tunel, pohslerden kaçan sersenlenn kont- rolsuzce kullandığı ara- banın patlayıcı taşıyan kamyonlara çarpması so- nucu kapanır Pek çok tnsanın. daha ılk patlamada olduğu tu- nel, sağ kalanlar ıçın olumcul bır kapana do- nuşmuştur Taksı şoför- Star 20 30 Gün Işığı - Daylıght / Yonetmen. Rob Cohen / Oyuncular: Sylvester Stallone, Amy Bren- neman, Viggo Mortensen, Claire Bloom, Jay O. Sanders, Colin Fox, Karen Young, Sage Stallone / 1996 ABD yapımı, 110 dk. luğu vapan Kıt Latura (StaUone). kazazedelen kurtarmak amacıyla son derece tehlıkelı bır yol- dan tünele gırer Aynı yoldan dışan çıkmak ıse mumkun değıldu- Rob Cohen'ın yonettı- ğı "Gün Işığı", bu tur fılmlenn değışmez kade- n olan karakterlenn yete- nnce ışlenememesmden nasıbını abnış bır y apım Oysa kı, runele sıkışıp kalmış insanlann ruh hallennı paylaşıyor ol- sak, fılme tutunmamız daha kolay olurdu Tv PROGRAMLARI 09.00 Benımle Oynar mısın 09.30 Çızgı Fılm Mınık Fılın Maceraları 09.40 Çızgı Fılm Hey Arnold 10.05 Gun Ortasında 11.35 Dızı Huzursuzlar 12.30 Dızı Bızım Evın Hallerı 13.00 Haberler 13.30 Dızı Senı Daıma Sevecegım 14.25 Çocuk Haber 14.30 Benımle Oynar mısın 15.00 Haydı 16 30 Yerlı Fılm: Her Şey Oğlum Içın 18.00 Haberler 18.30 Dızı KalabalıkveMutlu 19.25 Dızı Ay rılsak da Beraberız 20.00 Ana Haber Bultenı 20.40 Dı- zı Koçum Benım 21.35 Bır Başka Gece 23.05 Dızı Gızem Avcısı 24.00 Gece Kahvesı 01.00 Yabancı Fılm: Oluler Şehrı (0 312 490 43 00) 09.35 Ekonomı Haberlerı 10.35 kul- tur net trt 11.10 Belgesel DogaGorun- tulerı 11.30 Haberler 12.10 Ekonomı Haberlen 12.30 Haberler 12.35 Iş Gunu 13.00 Haber- ler 14.35 Gune Duşen 14.40 Belgesel Bılımde Buyuk Anlar 15.05 PC Dunyası 15.35 Kuttur Sanat Rehberı 16.15 Egıtım Dunyası 17.35 Buyuteç 18.10 Spor 18.35 Tele Smaç 19.00 Haberler 20.00 Akşama Dogru 20.25 Belgesel Kıbrıs'ta Turkler 21.10 Ekodınamık 22.25 Beyazperde 23.00 Ingılızce Haberler 23.05 Yabancı Film: Hındıstan'a Bır Geçıt (0 212 259 72 75) 09.00 Dort Mevsım Kadın 10.05 Oku- yalım Konuşalım 10.30 GAP Haber 10.45 Dızı Bızım Mahalle 11.15 Bu Topragın Sesı 12.05 GAP FM 13.00 Haydı Hayat 13.45 Yeşıl Mıras 14.05 YorelenmızTurkulenmız 14.40 Belgesel Yolun Sonu 15.10 Trafık 15.25 Elıf Ana Kı- yısız Denızler 16.10 Orta Bereket 17.15 Gulbeyaz 17.45 Eğıtım Dunyası 18.00 Belgesel Adı Agaç 18.30 Belgesel Işıgın Peşınde 18.59 TRT 3'e Geçış 19.00 Voleybol Lıgı Playoff Karş 21.00 Avrupa Greko-Ro- men Gureş Şamp 22.00 Spor Tartışma (Canlı) 09.00 Açık ilkoğretım Okulu iletışım Rehberlık ve Ders Prog 10.00 Anado- lu Unıversıtesı Açıkogretım Fakultesı Ders Prog 12.50 Fasıl 13.20 TSM Studyo Konserı 14.30 Bır Solıs 14.50 At Yanşları 18.30 Açık llkogre- tım Okulu İletışım Rehberlık ve Ders Prg 19.30 Açı- kogretım Lısesı iletışım ve Rehberlık Ders Prog 21.30 Anadolu Unıversrtesı Açıkoğretım Fakultesı Ders Prog 09.00 Benımle Oynar mısın 09.30 Çız- gı Fılmler 10.05 Gun Ortasında 11.35 Khpler 12.00 Dızı Gulşen Abı 13.00 Haberler 13.30 Uzaktakı Yakınlarımız 14.35 Dızı Şa- şıfelek Çıkmazı 15.30 Yerlı Fılm- Kadın Bır Defa Se- ver 17.05 Benımle Oynar mısın 17.35 Hayal Koy 18.30 Memleket Saatı 19.15 Dızı Bızım Evın Hallerı 20.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Spor 20.55 Dızı Ayrılsak da Beraberız 21.35 Bır Başka Gece 23.05 Dızı Ikıncı Ba har 24.00 Ekodınamık 01.10 Gece Haberlen 07.00 Bu Sabah 09.00 Çızgı Fılm Ntnja Kap- lumbağalar 09.30 Çız- gı Fılm Şırınler 10.00 Duma Duma Dum 10.50 Mutfakta Keyıf 11.00 Sabah Sabah Se- da Sayan 13.00 Haberler 13.20 Dızı Kaynanalar 14.05 Dızı Çılgın Bedış 15.10 Dızı Luz Clarıta 16.10 Çızgı Fılm Dıgımon 16.30 Çızgı Fılm Po- werpuff Gırls 17.10 Çızgı Fılm Sevımlı Kahramanlar 17.50 Dı- zı Vay Anam Vay 18.30 Dızı Vahşı Guzel 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 Gunun Yorumu 20.20 Spor 20 35 Olacak O Kadar 22.15 Neler Oluyor Ha- yatta 23.30 Zaga 01.20 Haber 01.30 NBA Actıon 02.00 N BA de Haftanın Maçı Phıla- delphıa - Washıngton (Canlıı 04.30 Trafık 05.30 Sıgaranm Zararları (0 212 215 51 11) „_. i _ 07.00 Kahvaltı A T V Haberlen 09.30 ^ m m ™ Çızgı Fılm Notre Dame ın Kamburu 10.00 Çız- gı Fılm Tex Avery 10.30 Sa- bah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13.30 Çızgı Fılm Tex Avery 14.00 A'dan Zye 17.30 Dızı Bır Öpucuk Içın 18.30 Dızı Rosalında 19.30 Ana Haber Bultenı 20.25 Spor 20.30 Dızı YeterAnne21.45Dızı Benım- le Evlenır mısın 23.00 A Takı- mı 00.30 Spor Aktuel 00.40 Gece Yansı Haberlen 01.20 A'dan Zye (0212 291 10 00) 07.30 Gune Mer- haba 09.00 Dına- mık Sabahlar 09. 15 Dızı MarıaClara 10.15 Ya- nşma Hugo ve Arkadaşları 11.00 Klıp 2002 13.00 Lezzet Saatı 14.00 Çızgı Fılm Kuşağı 15.00 Yeriı Fılm: Yaban 17.00 Yeriı Fılm: Sosyete Şakır 19.00 Dızı Delı Yurek 19.30 Haber 20.45 Yabancı Fılm: Durust Oyun 22.30 Kaçak 23. 15 En Zayıf Halka 00.30 Haber Hattı 01.15 Onlıne Show 02.30 Yabancı Film: Cyborg Cop 2 (0 272 355 0 07; 06.00GuneBaş- larken 10 15 Sağlık Raporu 11.35 E-Net 12.00 Gunun Içınden 12.40 Yakın Plan 14.15 NTV'ye Sorun (Canlı) 15.15 Yarın Içın Saglıklı Nesıl- ler 17.05 Haber 17.35 Spor 17.45 Gece Gunduz 19.05 Ya- kın Plan 19.35 Spor Gundemı 20.15 Ne Yapmalı 21.30 Gun- dem Dışı 22.00 24 Saat 22.40 Spor Gecesı 23.05 Kupaya Doğru (0 272 335 00 00) 08.00 Gunaydın Turkı- ye 09.30 Çızgı Fılm Şeker Kız Candy 10.00 Çızgı Fılm Red Kıt 10.30 Çızgı Fılm Dragon Ball 11.00 Aydın Havası 13.10 Yerlı Fılm: Kara Zından 15.00 Yarışma Şarkını Soyle 16.05 Gormedıklerınız Duymadıkla rınız 17.40 Yerlı Fılm1 Banker Bılo 19.30 Ana Haber Bultenı 20.20 Star Spor 20.30 Yaban- cı Fılrtv Gun Işığı 22.30 Şaka Yaptık 23.30 Ata Demırer Shovv 00.30 Gece Hattı 00.50 Spor Gecesı 01 00 Bın Bızı Gozetlıyor 01.50 Muzık 02.30 Haber (0 272 448 80 00) 07.00 Kral TV Muzık Programı (Canlı) 19.00 Dızı Fıorella 19.45 Dı zı McGyvver 20.30 Ana Haber Bultenı 21.00 Ya- bancı Fılm: Olduren Cazibe 23.15 Yabancı Fılm: Iz Pe- şınde 00.30 Yabancı KLıp 01.00 Kral TV Muzık Progra- mı (Tekrar) (0 272 448 80 00) 07.15 Finans Bultenı 09.10 Parametre 10.20 Ekonomı 10.45 Medıkal 11.20 Net 12.10 Pa- rametre 13.00 Ajans 13.35 Iş Yemeğı 14.451 artınfo 15.20 Stıl 17.00 Manşet 17.45 artınfo 18.30 Frekans 19.05 Soru Cevap 19.40 Ana Haber 20.00 Bugun 21.10 beşN bırK 22.05 Eğrısı Doğrusu 22.45 Spor Onlıne 23.30 Edıtor (0 212 478 50 00) 08.05Başkentten 10.20Ekonomı 10.40Ya- Şarn Parametresı 11.40 Dunya Geleceğını Arıyor 12.40 Gozden Kaçmayanlar 15.20 Ekonomı 16.20 3 Seans 17.35 Dıplomasıde Satırarası 18.00 Haberler 18.05 Akşam Baskısı 18.45 Seslı Du şunenler 19.30 Hayatımız Sınav 20.00 Ana Haber Bul- tenı 21.00 Yorumsuz 22.05 Uzaklar 22.50 Gençlerle Soru Yorum 24.00 Haber Masası 01.05 Hayatımız Sı- nav 01.35 Gozden Kaçmayanlar (0 272 288 51 52) 5 09.15 Yabancı Fılm Leopar 11.55 Yaban- cı Fılm Yakın Koruma 13.30 Dızı Sevgılt Raymond 14.00 Dızı Buyuk Şehır 14,30 Yabancı Fılm Son Felaket 16.10Yabancı Fılm KızAr- kadaşlar 17.50 Yabancı Fılm Volkan 19.30 CINE Sine- ma (Şıfresız) 20.00 Dızı Sevgılı Raymond 21.00 Dızı Uç Kız Kardeş 21.30 Dızı Evlı Erkekler Evrenın Sırrı 22.00 Dızı West Wıng 22.45 Dızı Oz Tanrının Gazabı 23.30 Yabancı Fılm: Sally (0 272 336 75 15) 09.30 Papatya Falı 11.00 Ferah Ferah 13.00 Muzık Sepetı 15.00 Klıp 17.00 Gonul Bahçe- sı 19.00 GerçekKesıt 20.00 Haber 21.00 Ka- lem ıle Kelâm 21.30 Flash Gundem (0 212 256 82 82) MEDICALİ 11.00 Alternatıf Sporlar 12.00 Yıllar ÇHAKMKjjl i3.oo Internet Haber 13.30 Galactıca V 14.00 Kırmızı 16.00 Çızgı Fılm 17.00 Na bız 18.00 Super Şehırler 18.30 Yanımızdakı Yaşam 19.15 Haftanın Sohbetı 20.30 C Çelebı'nın Anılan 21.00 Uzmandan Uzmana 22.00 Saglıklı Guluşler 23.00 Kır- mızı 01.00 Uygarlıklara Yolculuk (0 216 428 08 50) • 13.00 Surat Yolculuğu 14.00 Keıko Özgurluk Geçıdı 15.00 Oldurmeye Programlananlar ifvjwm Resrf 16.00 Geleneksel Rrtmler 17.00 Sınırsız '»»•••' Dunya Depremler-Sısmık Izler 18.00 Surat Yolculuğu 19.00 Geleneksel Rıtmler 20.00 Meslek Sa- hıbı Kopekler 21.00 Lav Avcıları 22.00 Kaplan Kopek- balığı 23.00 Savaş Gemısı (0 272 293 00 68) 10.30 Her Sabah 12.30 Haber 13.00 Klıp Shop 14.30 Menevış 16.00 Dızı Marzıye 17.00 Yer- lı Fılm: Guller ve Dıkenler 19.00 TGRT Ana Haber 20.15 Dızı Aşkına Eşkıya 21.30 Telekrıtık 22.30 Yabancı Fılm: Yatağımdakı Duşman 24.00 Şahın Gı bı 01.30 Gece Haberı (0 212 454 56 00) 09.30 Keşıfler Dunyası- na Yolculuk 10.25 Baş- ka Bır Dunya 11.20 Ma- mutların Dınltşı 12.15 Tımsah Avctsı 13.10 Yalnız Gezegen 14.05 Keşıf Guncesı 15.00 Zıplat 17.00 Gordon Kopekbalığı 17.30 Hedefımız Mace- ra 18.25 Avustralya Guncesı 19.20 Savaş Alanı 20.15 Çızme nın Guzel- len 20.40 Ruzgann Peşınde 21.10 S- fenks 22.05 Bılınmeyen Londra 23.00 Travma Acıl Servıste Yaşam 24.00 FBl Dosyalan (0 212 288 75 75; JffeCNBC-e 10.10 Tahvıl Bono Pıya- sası 10.15 Dış Pıyasalar 10.35 Analız 12.00 Fi- nans Cafe 12.30 Ekono- mı Haberlerı 13.45 Zıle Doğru 14.15 Dış Pıyasalar 14.40 Sektor Raporu 16.30 Borsa Kapanış 17.35 Dış Bor- salar 17.45 Gunden Gerıye Kalanlar 18.00 Kampus 19.00 Dızı Hadı Vur Benı 19.30 Dızı Two Guys and a Gırl 20.30 Dızı Evh ve Çocuklu 21.00 Ya- bancı Fılm: Ölmek Içın Çok Genç 23.00 Dızı The Practıce 24.00 Ya- bancı Fılm: Anne ve Muriel 02.00 Evlı ve Çocuklu (0 212 330 01 01) 20:1 NTV'ye Sorun Medya ve ekonomı Konuk Vergı rekortmenı Doğan Holdıng Yonetım Kurulu Başkanı Aydın Doğan Ne Yapmalı? Muhalefet nasıl olmalı? Atiila Kıyat, Can Paker, Erdoğan Aktaş Kupaya Doğru Murat Kosova Turkıy&Cın maçını G Kore'de ızleme şansı bugün www nWmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog