Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuri*el k ı t a p i r ı ULUS OLMAK INecati Cırnalı ÇaŞ FazariamaVŞ Tuiocagı Cad \ O J 9 4! ( J 4 J 3 4 Ca|aIo»j-ıstaEbuITe] (212i 14C196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ATATURKÇULUĞUN KOKENÎ, ETKİSÎ VE GUNCELIĞI Menter Şabinler y Cumhunyct CagPazariama^Ş Tîktocagı Cad No 3*41 ı ^ _ İâSpTulÛbO (Jlj4 CjgaoSiu Isüahıl Td 212 ^!401 96 78. YILSAYI 2 7 9 4 6 / 530.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924 1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 12 NİSAN 2ÛÛ2CUMA tstanbul Filnt Festivali tlave • Küçük ama çarpıcı bir seçki .. • Kameranm ardındakı yaşamlar • Sekiz kitap, sekiz uyarlama .. • En buyuleyıcı ve en korkunç Drakula • Büyük ozan beyazperdede... • Şıddet karabasan ve yabancılaşma B u g ü n Cumhuriyef I e b i r I i k t e . • Bu yıl kurmaca filmler ağıriıfcfcf.. • Yenılıkçı ve heyecan verıcı • Dünyayı dolaşan yapımlar... • Gerçek bır sevgı adamı • Altın Lale peşinde 1 1 film .. • Yaşamın acıfan gerçeklerı B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n Başbakan Bülent Ecevit, Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu'na destek verirken sert konuştu: Hedef laik cıımhııriyetBOStaiiCIOğlU'na alklŞİar DSP grubunda alkışlarla karşılanan Bakan Metm Bostancıoğlu, kımseye kırgın olmadığını \e muhalefetın oymuna gelınmemesı gerektığını söyledı Meclıs soruşturmasmın asıl hedefının Bostancıoğlu olmadığını vurgulayan Başbakan Bülent Ecevıt "Bu soruşturmamn hedefı laık cumhunyett. Kımı çevreler ve takıyyecıler de hınçlannı Mıllı Eğıtım Bakanımızdan ve hükümetımızden almaya kalkıştılar. Fakat amaçlanna ulaşamayacaklar. Çağdaş eğıtımı ve laık cumhunyetı yolundan saptıramayacaklar" dıye konuştu. ANKARA (Cumhu-ivet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit, "Meclis soruş- turmasmın hedefinin Milli Eğitim Ba- kanı Metın Bostancıoğlu değil, laik cum- hurivet olduğunu" soyledı Grup toplan- tısı salonuna gırdığınde ılkışlarla karşıla- nan Bostancıoğlu da gazetecılenn sorula- nnı yanıtlarken "Kimseye kırgınlığım vok. Hükumette bir sıkıntı olmaz. Mu- halefetin ovununa gelnemek gerekir" dedı DSP'nın dunku grup toplantısı baş- lamadan once salona gıren Bostancıoğlu. mıllervekıllen ve gazetecıJenn ılgı odağı oldu Soruşturma onergesının DSP gru- bunu kılıtlemesı de gozlerden kaçmadı Bugune dek grup toplantılannda sert eleş- tınlere hedef olan Bostancıoğlu, dun alkış- larlakarşılandı DSP lıTBMMBaşkanve- kılı Ali Ilıksov yanına gıderek "Yıldızla- rınız çoğalmış savın bakanım" dedt mirkasıSa. 17, Sü. 5'te RADİKAL GRUPLARLA CİHAT ÇAĞRISI DGM'den Erbakan'a imza incelemesi# Ankara DGM Cumhunyet Savcısı Nuh Mete Yuksel, kapatılan RP'nın genel başkanı Necmettın Erbakan hakkında, radıkal Islamcı orgutlenn "cıhat çağnsında" ımzası bulunduğu ıddıası uzenne ınceleme başlattı Erbakan. avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, çeşıtlı radıkal gruplann cıhat çağnsı yaptığı bıldınden hıçbır şekılde haberdar olmadığını ve ımza atmadığını soyledı • 5. Sayfada • ERBAKAN'DANTAYYÎP'E HİKMET ÇETİNKAYA'mn jazısı • 5. Sayfada Ece> it: Çağdaş eğitim yolunda hızlı adımlar attık. • SAADET PARTÎSl KAMPINDA CÎHAT EĞÎTlMl • 5. Sayfada Resen emeklilikte uzlaşmayok Türk-lş hükümet pazarlığı 0 3aşbakanlık Musteşan A.imet Şağar ba-kanhğında Turk-îş ıle Hazıne Mısteşarlığı, Malıye Bakanlığı, De\let Plaılama Teşkılatı burokratlannın ka-ldıgı toplantıda, resen emeklılık koıusunda uzlaşılamadı KlT'lerden çıbnlacak ışçı sayısı konusunda çelışkılı ralimlar venldığını soyleyen Meral, "E-T hesaba gore 60 bın. bır hesaba gore 13 bın 800 dedı Toplantıda oz lleştırme mağduru ışçılenn kamuya ataomasını talep eden Turk-lş'ın ıstegı ka-uledıldı • 17 . Sayfada Mıliyenin denetimlerı yetersiz 5 katrilyon \ergi kaçağı # jidadan ılaca en temel gereksınımlere yûLek vergı u>gulayan hukumet, kayıt dışve kaçakçılıkla mucadele etmı\or tndemelerde mukelleflenn gelırlennın uçt ıkısını sakladıklan ortaya çıkarken bu ranın 13 3 katnlyon lıra olduğu \ ensının de 5 katnlyon lırayı bulduğu hesplandı • 10. Sayfada İsrailli vicdani retçi, Savunma Bakanı'na açık mektup göndererek ırkçı şiddete karşı çıktı Kirli savaşa isyan KR\Ln ET A.ILESINDEN \ ARDIM - Urdün. ilaç \e kan sıkıntısı çe- ken Fılıstın'e \ardım gonderıvor. \ardımlar, Amman asken havaala- nında 5 helıkoptere vuklendı. Kutuların buvuk bır bolumunfi helıkop- terlere Kralıçe Ranıa \e Kral \bdullah \bdullah taşıdı. (REUTERS) # Şaron'un ordusunda gore\ yapmayı reddettığı ıçın asken cezaevıne atılan 35 yaşındakı Sergıo Yahnı, Savunma Bakanı Ben Ehezer'e gonderdığı açık mektupta şu ıfadelere yer verdı "Sız korku ve çaresızhk ektıruz, ama amacuııza ulaşamadınız Fılıstın halkı bağımsızlık ve ozgurluk duşunu yıtırmedı Sızın sorumluluğunuz altındakı ordunun başvurduğu yıkıcı şiddete karşın kendı halkınızı korumayı da başaramadınız Fıhshnlılen ınsan değıl 'teronst' olarak goren Israıl guvenhk gorevlılen, ırkçı şıddet uygulamaktadır " • 8. Sayfada Washington'ın baskısına rest Şaron işgale devam dedi# Anel Şaron, ABD baskısını çekecek havada olmadığını soyleyerek ABD Dışışlen Bakanı Colın Povvell a. daha goruşmeden yanıt verdı Şaron, Hayfa'dakı ıntıhar saldınsından sonra yaptığı açıkJamada, 'Yurttaşlanmızı korumak hakkımızdır Buna karşı kımse bıze baskı uygulamamalıdır En yakın dostumuz ABD'nın bunun bızım ıçın bır yaşamda kalma savaşı olduğunu anlayacağını umuyorum" dedı 4 bınden fazla Fılıstınlının tutukladığını açıklandı Cenın'dekı son Fılıstınlı mılıtanlar da teslun oldu • 9. Sayfada İÇTİKLERI SUT ZEHIR OLDU M 3. Sayfada İEVI KURULUŞLAR TEMYİZE GITTİ M 4. Saıfada CNÇLER GELECEKTEN UMUTSUZ M ". Sayfada SAVAŞ SUÇLUSU EJCAN ÎNTÎHAR ETTt M/O.Saıfada GUNCEL CU\EYT ARCAYUREK 'Bu Yol' Gozlerınde zafer pırıltılarıyla partısının gaıp toplan- tısında konuşan Recep Bey (RTE) açıkladı 'Bu yol daha da guçlendınlerek kullanılmalıdır" de- dı 'Buyol" dedığı hangı yoP Şerıat heveshlermden partıleşen ırtıca guruhlarından Turkıye'yı arındırmak Recep Bey ın buyol'u ne ulkenın kalkınması ne 4rkasıSa. r, Su. l'de Ikinci yönetmelik iptal Devlet sanatçılığı bilmece gibi # Danıştay devlet sanatçısı unvanını duzenleyen v e donemın Cumhurbaşkanı Suleyman Demırel'ın ısteğıvle 2000'de çıkanlan ıkıncı yonetmelığı de ıptal ettı Karar devlet sanatçısı unvanı sahıbı Fıkret Otyam tarafından "lyı oldu Unvanın değennı duşurmuşlerdı' şeklınde yorumlandı B4HAR T4JNRISEVER'in haberi B Arka. Sayfada New York Başkanın esrar reklamı 0 Nevv York'un >enı Beledıye Başkanı Mıchael Bioomberg, esrar ıçımını savunan bır grubun reklam kampanyasma konu oldu Nevv Yorker dergısının geçen yıl kendısıyle yaptığı soyleşıde, ıçıp ıçmedığî yonundekı soru>a, 'Tabıı kı ıçtım ve çok hoşuma gıttı" dı>en Bloomberg'ın başı, bu sozlen nedenıyle derde gırdı H i. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türbanın Gölgesinde Kalan Eğitim Sorunlarj! Mıllı Eğıtım Bakanı Metın BÎstancıoğlu hakkın- da açılmasına karar verılen soruşturma, egıtımın ıçınde bulunduğu durumun tartışılmasına, alınan- alınamayan yolun netleşmesıne katkı sağlayabılır' 1 - Turk ınsanının ortalama eğıtım suresı 3 yıllık Bu rakam çevremızdekı ulkelerın tumunun altında Su- MArkasıSa. 17,Su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog