Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı FÜRKLER MEZARLIĞI YEMEN Mustafa Balbay ÇagPaautamaAŞ Tüıta>cagıCadNo3941 (34334ı Cajaloghj-faanbul Tel (21215140196 Cumhuriyet78. YIL SAYI: 27935 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1 NADİR NADİ '1945-1991) 22 YIL SONRA HINDISTAN Hindistan a d n ve mezhep kavgalarını, tırmanmakta olan şıddetı gormeye, izleneye gıfmedım Bundan yırmı ıki yıl öoce, 1980'de çıktığım Hindistan ve Nepal yolculuğumun tadı darrağımda kaldığı için gittim. Kaçınılmaz olarak bu kez gorduğlm ycşadğımher şeyı yırmı ıkı yıl önce gordüklerım ve yaşadıklarımla karşılaştıracak kâh duş kırıklığı, kâh bulutların üzerıne kanatlanma arasında gıdıp gelecek, durdurulması imkânsız zamarın ve Hındisîan'ın çok katmanlı, karmakarışık labırentlerınde, gormeye, kavramaya, anlamaya çalışacaktım Z e y n e p O R A L ' ı n y a z ı d i z i s i y a r ı n C u m h u r i y e t ' t e . Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı C U M H U R Î Y E T ' I N E Ğ İ T İ M H İ OSS Haarlık Sınavı Cumhuriyet ve Odak Dershaneleri işbirliğiyle Bugün 6. Sayfada— İsrail Ramallah'ı askeri bölge ilan etti. Filistinlilerin intihar saldınlan arttı. Arafat: Tek seçenek şehadet Adrm adım işgalPlanlari Uygulansin Ramallah kentindeki karargâhında tsraıl ordusunun kuşatması altında bulunan Fılıstın Devlet Başkanı Yaser Arafat, Amenkan Fox televızyonuna telefonla yaptığı açüdamada, "Şu anda tam bır abluka altındayız, ancak teslım olmayacağız. Elimde tek seçenek var, o da şehıt olmak" dedı. Arafat, krızden çıkmanın yolunun, "BM Güvenhk Konseyfnın aldığı karann uygulanması ve aynca Tenet ve Mıtchell belgelerinin hayata geçınlmesı olduğunu" söyledı îsraıl ordusu, kuşatma altındaki Ramallah'ı askeri bölge ilan ederek basının şehırden aynlmasını istedı tsraıl'ın Hayfa kentinde bır alışvenş merkezine düzenlenen intihar saldmsında 16 kişi öldü. Müoşeviç ileŞaron # Kuzuyu yemeye niyetlenen lcurdun uydurduğu bayat senaryodan yayılan pis koku Ortadoğu'yu ıyıce sardı. Amerıka Bırleşık Devletlen nasıl Irak Devlet Başkanı Saddam'ı devırerek işbaşına ılımlı bir yönetıci geçirmek istıyorsa, Îsraıl de aynı amacı Arafat üzerinden gerçekleştirmeyi düşünüyor. ORHAN ERÎNÇ'in yazisı • 7. Sayfada Şaron 'un kanlı satırı# Kadenn ıntikamınabak... Bak, bak uyan. . tbret al... Ders çıkar. Kendi halkına "vaat edılmış topraklann tamamını sunmaya" söz verdığı ıçin katil hale gelmış kasap Şaron'un kanlı satın ıle Filıstın halkına ülke yapacağı topraklan kazandırmaya ömrünü, ruhunu, varoluşunu adamış Arafat'ın tabancası Ramallah'ta otel odasında buluştu. NECATl DOĞRU'nun yazısı • 10. Sayfada Arafat'I etkiSİZİeŞtlrin e m r l îsraıl Başbakanı Anel Şaron dün televızyondan haika sesiendı. "îsraıl savaşta ve Fılıstınh milıtanlara acımasızca saldıracak. Yalnızca o zaman bır ateşkes mümkün olabılır" diyen Şaron, "özgür dünyanın ve îsraıl'in düşmanı" olarak tanımladığı Yaser Arafat'ı "Israıl'e karşı terörü düzenlemek ve yönetmekle" suçladı. israil ordu sözcüsü General Ron Kıtrey, "Hükümetten Arafat'ı, kendisıne fızıki saldında bulunmaksızın etkısızleştirme emn aldık'" dedi. İsrail Dışişlen Bakanı Şımon Peres de, "Yaser Arafat'a zarar vermeme karanmız hâlâ geçerlıdır. Bir bölgesel savaşa girmek ıstemıyoruz" diye konuşru. • 11. Sayfada ISRAİLE TEPKILER 'Şaron savaş istiyor' • 10. Sayfada Türkiye'nin ikna çabası sonuçsuz • 10. Savfada Mısır'da binlerce kişi Filisrinlilere destek için sokaklara döküldü. Kuzeydeki İskenderiye. Menufiya, başkent Kahire ve güneydeki Asyut kentlerinde düzenlenen gösterilere vaklaşık 30 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Göstericiler, İsra- il'in Kahire büyükelçisinin sınır dışı ediimesini ve Filistin ayaklanmasına katılmalarına izin verilmesini istediler. (AP) Kutan: Hükümet ABD'ye rehin • 10. Savfada Barış eylemclleri tutuklandı M11. Savfada F. Bahçe liderliği kaçırdı iSpor'da Samsun'a taraftar dayağı USpor'da Potada kupa BOTAŞ'ın M Spor 'da Göztepe Malatya'yı ateşe attı M Şpor 'da Efes Pilsen son anda kazandı I Spor 'da Dünyanm en büyük 20 metropolü arasında en tehlikeli sıralamasmda önde Istanbul suçlu üretiyor4 pOİİSten birine SOrU$turma Şartla Salıverilme Yasası'ndan yararlanarak cezaevınden çıkan bırçok kışı suç işleyerek kayıplara kanşıyor. Görsel ve yazılı basmdan etkılenen yurttaşlar, birbirlennin boğazına sanlıyor, kanlı banka soygunlan yapıyor. Yalnızca bır cep telefonu veya çanta uğruna cınayetle noktalanan kapkaç ve gasp olaylan yaşanıyor. tstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndekı her 4 polısten binne geçen yıl çeşitli nedenlerden dolayı soruşturma açıldı. ÇOCUk Çeteleri kUİIamliyor Marmara Üniversitesı Sosyolojı Bölümü Başkanı Prof Dr. Nılüfer Narlı, suç ışleyen 18 yaşın altındaki çocukJarda cezada mdirime gidılmesıyle 13-15 yaş arası "çocuk çeteleri" oluşturulduğuna dikkat çekerek bunlann büyük suç çeteleri tarafından kullanıldığını söyledı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şubesi Daire Başkanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre, tstanbul'da eskı yerleşim yerlennde ıkamet edenler suça daha çok kanşıyor. G Ü V E N L I K A R A Ş T I R M A S I H A B E R L E R Î I 9. Sayfada Krizin ağır faturası Herkes yüzde 27 fakirleşti# Turkıye, 2. Dünya Savaşı yıllanndan sonra tarihının en büyük yoksullaşmasını geçen yıl yaşadı. DfE verilerine göre Türkiye, 2001 yılında yüzde 9 4 küçüldü. Yoksulluğun ulaştığı boyutu ortaya koyan tanhı küçülmeyle, kişi başına düşen gelir yüzde 27.2 azalarak 2 bın 160 dolara kadar genledi. Böylece kışı başına düşen gelır olarak da 1990'dan bu yana en düşük düzeye gelındi Hükümetin 2001 yılı bıtımıne 2 ay kala değıştırdiğı tahmınlenn bıle üzerinde küçülme yaşandığı ortaya çıktı • 13. Sayfada 500 bin seyyar satıcı var IstanbııFda işporta ekonomisi 0 Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Zeytınburnu, Kadıköy ve Bakırköy ilçelerinde yoğunlaşan işportacı ve seyyar satıcılann günlük kazançlan ortalama 20-40 milyon lira arasında değişıyor. Bu durumda, işporta ve seyyar satıcılann yıllık işlem hacmi 3.6 katrilyon lirayı aşıyor. İSTANBUL (AA) - Îstanbul'da işpor- ta ekonomisi dev bir boyuta ulaştı. Istanbul Ticaret Odası'nın (ÎTO) araş- tırmasına göre, kentte 500 bin işportacı ve seyyar satıcı bulunuyor. Eminönü, Fa- tih, Beyoğlu, Zeytinburnu, Kadıköy ve Bakırköy ılçelennde yoğunlaşan bu kişı- lenn günlük kazançlan. 20-40 milyon li- ra arasında değişıyor. Bu durumda, iş- porta ve seyyar satıcılann günlük işlem hacımlen 10-20 tnlyon hra arasında de- ğişiyor. Yıllık ıse 3.6 katrilyon lirayı aşı- yor Tekstilden gıdaya. elektronik eşya- MArkasıSa. 8,Sü. l'de Avrupa fikir değiştirdi Euro Islam arayışı # "AB'ninTürkiye'yi üye yapmakta ne yaran var 9 Hıristiyan değerlere dayanan AB, Müslüman ağırhklı bir ülkeyı ne yapsuı" sorusunu soranlara, Türk kamuoyunda henüz tartışılmayan ilginç yorumlar sundu Istanbul Forumu. AB ülkelerinde Türkiye'nin üyelığme temel "itiraz" nedeni olduğu düşünülen "farklı din" unsurunun zaman ıçinde "dezavantaj"dan "avantaj"a dönüştüğü anlatıldı mesela. NİLGÜN CERRAHOĞLL'nun yazısı • 1 7 . Sayfada Kemik kırmadan dayağa izin # Gulf News gazetesinın haberine göre Dubaı Emırhği'nin en yüksek mahkemesınde venlen kararda, "kansuu dısıplın altına almak için" kocanın sert olmayacak bıçımde dö\ine hakkının olduğu belirtıldı. Kararda, kocasının kendisını sözle ya da eylemle yaralaması durumunda, kadırun boşanma hakkının bulunduğu da kaydedıldı. • 8. Sayfada Tartışmalı filme festival yasağı # "Bü\iık Adam Kuçük Aşk'" filmi ıçin getinlen yasağın ıptalı için Danıştay'a açılan da\anın olumsuz sonuçlanması, fılmın Istanbul Fılm Festivah'ne katılmamasına neden olacak. Şükran Gungör, "Katıldığı butün festıvallerde ödül almış bır fılmın Istanbul Fılm Festivah'ne katılamayacak olması çok yazık" dedı. • 8. Sayfada Eğıtım muduru baleden korkuyor # Istanbul Mıllı Eğıtim Mudürlüğü'nce tavsıye edılen Erkan Yücel Tıyatrosu'nun "Mıllı Müdafaa Grubu" adlı oyununun Ordu'da okullarda oynanmasına ızın vermeyen Mıllı Eğıtım Mudürlüğu. bu kez de Elvın Bale Okulu'nu kapatıyor. 1995 yılından bu yana faalıyet gösteren okul, her dönem Kültür Bakanlığfnca plaketle ödüllendirihyor • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Buşaronizm! Ortadoğu'da, bütün dünyanın gözü önünde, ade- ta naklen yayın eşlığınde süren şiddet, 21. yüzyılın 20. yuzyılı aratmayacağını bır kez daha gösterıyor. Konuya 5 açıdan bakalım: Israıl-Fılıstın, Türkiye. Arap-islam dunyası, Orta- doğu, ABD. 9O'lı yıllar, Fılıstın Devlet Başkanı Yaser Arafat'la İsrail başbakanlan arasında süren barış goruşmele- UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog