Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»
Günler

CumhuriyeC k ı t a p 1a r ı MEKTUPLAR (Azız Nesııı Salılıa Sdıcınhardl) Saliha Scheinhardt ' Cumhuriyet ..kltap kulÜbU l 'İ funimd A ^ TuıkoulSı Lad No 39/41 (J4JM)UJ.ıU.8lulsl,ınt)unel (212)51401 96 Cumhuriyet KURUCUSU Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI. N A D İ R N A D İ (19451991) Dır fılm yasaklanıyor, "Buyuk Adam Kuçuk Aşk" Yıne susuluyor Selda r Cumhuriyet tj ı I q p I a r ı BtRKADINYAZGISI • Teslime Nesrin Cumhurlyet kltap kulübü (.JgPa/jrlamaA!) lürkıogıtadNo 39/41 (W4)(.ıj!nl<#ıKt.ınhıılTel (?P)SI4OI96 78. YIL SAYI: 27920 / 500.000 TL (KDVıçmde) 17MART2002PAZAR Sansüre 'hayır' dedi Alkor, o aşk fılmlerının unutulmaz yıldızı, kadına beklemeyı ve tevekkulu yukleyen aşkların anlatıcısı, çıkıp "Hayır" dıyor, "Yuz bının uzerınde ınsanın ızledığı bır fılmı yasaklayamazsınız" Oyunculuk emek ister I arık Akan: "Oyunculuğu herkesın bır olçude yapabıleceğını duşunuyorum Ama ne kadarını yapabılır, nasıl yapabılır, onemlı olan bu Başarının altında yıllar, deneyım ve emek yatar Oyunculuk herkesın rahatlıkla Şansonlara I darbuka K o j i n : " W o r l d Orıent Musıc'le etnık olmayacak şarkılara bıle rıtımle bu havayı veıdık Tamamen rıhmlerle Fransız şansonlarını bıle orıent ruhla ortaya koyduğum grubumdan çok mulluyum Gıup Romanlaıdan oluşuyor Muhteşem bır ekıp, gazete okur gıbı nota okuyorlar" yapabıleceğı bır ış değıl " B ugü n Cumhuriyet ' I e b i r Ii kte Nena'ÇALİDİS'in haberi 14. Sayfada... Hatice TUNCER'in röportajı 7. Sayfada... AdaletBakanı Türk, Eken'inyargılanması için yeni delil olması gerektiğini söyledi: Artan diplomatik trafik kapsamında Cheney ve Talabani aynı gün Türkiye'de olacaklar Ankara'da gündem Irak 1 YILMAZ'IN KUZEYIRAK YORUMU: ABD DIŞİŞLERİ BAKANI P0WELL: Kürt devleti oluşturuluyor # ANAP Gcncl Başkanı Mesut Yılmaz, "Kuzey Trak'ta bağımsız Kürl devleti nıivesinın oluştumlduğunu" söyledi. Kuzey lrak'la etkinlik gösteren grup liderlerinin bu oluşumu reddettıklerıni belirten Yılmaz, "Oradaki oluşumlarla bu ifadeler arasında farklılık göze çarpıyor" dedı Yılmaz, lojistik destek ihtıyacı nedenıyle ABD'nin Irak'a 56 aydan önce müdahale edemeyeceğini belirtti. • 4. Sayfada Irak'a saldırı planı yok # ABD Dışışlen Bakanı Colın Povvell, Cîeorge Bush'un Kuzey Kore ıle bırlıkte "şeytan eksenı" olarak nıteledıği Irak ve lıan'a saldırı planları olmadığını söylcdı. Bush'a bu konuda "ne savunma bakanının ne de kendısının" herhangi bır tavsıyede bulunmadığını belirten Colın Povvell, "Ulusların bır araya gelerek Irak'takı rejımın, dünyayı tehdit ettığını görmelerı konusunda kararlıyız" dedı. • //. Sayfada 1 11 Eylül olaylannın ardından başlattığı teröıie mücadeleyı Afganistan'dan Irak'a taşımayı öngören ABD'nin Başkan Yardımcısı Cheney, 10 ülkeyi kapsayan turunun "son durağı" olarak salı günü Ankara'da olacak. Aynı gün IKYB lideri Talabanı'nin de 12 gün aradan sonra bir kez daha Ankara'ya gelmesi bekleniyor Dışişleri kaynakları, Cheney ile yapılacak görüşmelerde Türk tarafının daha çok dinlemekle yetineceğini kaydediyorlar. Cheney'nin turu sırasında Irak ile ilgili temasları ve Körfez ülkelerinin tepkilerini Ankara'ya aktarmasının beklendiği belirtiliyor. Türkiye'nin görüşme sırasında önceliğı IsrailFilistin çatışmalarının durdurulmasına vermesi bekleniyor. • 4. Sayfada Komutanlar emirleri de açıklamalı ı Adalet Bakanı Hiknıet Sami Türk, Korkut liken'ın "bılgılerı dahilınde hareket ettiğini" söylcyen komutanların açıklamalarının yenıden yargılama için yeterli olmayacağını söyledi. Türk, emekli generallerin hangi eylemleri kastettiklerini açıklaması gerektiğine işaret etti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılıgı'nca karar du/eltmc ıstcmı rcddcdılen Korkut Eken'in olağanüstü hukuk yolu olan yargılamanın yenılenebilmesı ıçın "yeni vakıalar veya deliller" ortaya koyması gerekıyor Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Fken'ın "bilgileri dahilinde hareket ettiğini" soyleyen komutanların açıklamalannın yeterli olmayacağını vurgularken emekli generallenn hangı eylemleri kastettiklerini söylemesı gerektiğine işaret etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun Lken'ın karar AB doruğu sona erdi Atina'ya AGSP baskısı artacak # AB devlet ve hukumet başkanlaıını bır araya getiren Baıseloııa düiuğıı sona erdı. Tuplanlıda Irak konusunda tavır belırleııeıne7ken ener|i pıyasalarının scrbcstle^lırılmesı konusunda anlaşmaya varıldı AB Döneın Başkanı lspanya'nın Başbakanı Aznar, ACıSP konusundaki sorunların kaynağı durıımıındakı Yunanıstan'a baskıyı arttıracakları mcsa|inı verdı B 8. Sayfada Moulin Rouge Türkiye'de Fransızların yüzyılın huşında efsaneleşmiş kuliibü ve aynı adla anılan revü topluluğu 'Moulin Rougc', önceki akşam Hilton Exhibition Centcr'da düzenlenen TürkFransı/ Ticaret Derneği'nin Gala Gcccsi'ndc ilk kczTürk i/lcyicilcrle buluştu. Bugün bir şirkct halinc gelen Moulin Rouge'un Yönetim Kurulu Başkanı Picrrc Antoinne Gailly, rcvünün orijinal dansına sadık kalınarak bclli aralıklarla yenilenen gösterilerini, 6O'ı aşkın dansçıdan oluşan revü grubunun sunduğunu ve yine kalabalık bir koreograf grubunun hazırladığını ifade etti. dü/eltme istemini, mahkum olduğu "çete" suçu ıle terörle "milletçe" yapılan mucadelenın ayn olduğunu vurgulayarak reddetmesıyle, ıç hukuk yolları tükendı. Türk yargı sistemınde kendisini "aklayamayan" Korkut Eken'in öniinde Avrupa Insan Hakları Mahkemesı (AİHM) seçenek olarak duruyor. Ancak, başvuru yapıp yapmayacağı henuz kesinlık kazanmadı Hken'ınavukatı Armağan Güner yaptıMArkasıSa.8,Sü.3'te • BARO BAŞKANLARI SAVCILARI (ÎORbVKÇAĞIRDI • 8. Sayfada AFGAN ÜĞRETMEN WAZHMA: Ölüm orucu eylemi Biz sadece eşitlik istiyoruz # lngilizce öğretmenı Wazhma, "Afganistanlı kadınları lüks budalası sanıyorlarsa bu doğru değil. Yanı parfum gıbı, tnakyaj malzemesı gibı ya da süslü elbise meraklısı ve bunların peşınden koşan ınsanlar olarak Batı medyasında gösterilıyorsak çok şaşıracağını buna" dıyor. # Öğretmen Wazhma Taleban'ın pozıtıf bılımle ılgilı tüm araç ve gerekçelerı yok ettığmi vurgulayarak "Öğrenciler deney yapamıyor. Ünıversıtede araç gereç yok" diyerek Batı'nın ihtıyaçlarını biı an önce sağlamasını istıyor. F tipi bir kurban daha aldı • Sıslı l.tt'al I.gıtım ve Araştırma llaslanesı'ne kaldırılan tuluklu Doğan Tokınak (30) eylemının 290. gunünde lıayatını kaybettı. Oliim ouıcunu ce/aevlermde sürdüıen eylemcılerden 22'sı durumlarının ağırlaşması üzerıne Istanbul, Ankara ve İ7mıf tekı çeşıtlı hastanelere kaldırıldı. I 5. Sayfada SOYKIRIM İDDİALARI HASTA RÜIIUN ESERt M 12. Suyfada KAOROI AŞMA BASK1SI M 5. Sayfada IMF'DEN YENİ tSTEK M 4. Sayfada ŞİRKETLERÇÖKTU • 13. Sayfada ECZAC1BAŞI FİNALİ KAÇIRDI MSpor'da Şans oyunlarına dakikada 3.4 nıilyar 1 Bu yılın I Ocak14 Mart tarihleri arasında oynanan Milli Piyango, Sayısal Loto, Şans Topu, HemenKazan, SüperToto, SkorToto ve at yarışlarına özel ışlem vergısı ve eğıtime katkı payı da dahil olmak üzere yaklaşık 364 trilyon lira yatırıldı. Bu miktarın 159 trilyon lirası ikramiye olarak dağıtılırken, şansın en çok denendiği oyun yine at yarışı oldu. İSTANBLJL (AA) Ekonomik krizle sarsılanTürk halkı umudunu şans oyunlarına bağladı. Başta at yarışı, Sayısal Loto ve Şans Topu olmak uzere şans oyunlarına, yılbaşından bu yana yaklaşık 364 trilyon lıra yatırılırken yine yaklaşık degerlerle gunde 4 4 trilyon, saattc 204, dakikada da 3 4 mılyar lıralık şans oyunu oynandı Bu yılın 1 Ocakl4Mart tarihleri arasın da oynanan Mıllı Piyango, Sayısal Loto, Şans Topu, HemenKazan, Süper Toto, Skor Toto ve at yarışlarına özel ışlem vergısı ve eğitime katkı payı da dahıl olmak ü/ere yaklaşık 364 trilyon lira yatınlırken bunun 159 trilyon lirası ikramiye olarak dağıtıldı. Şansın en çok denendiği oyun geMArkası Sa. S, Sü. 3'te TEKJN SÖNMEZ'ln Afganistan Uenlmlerl • 6. Sayfada GUNCEL Şu Sıra Unutulan Gerçekler Kimıleri Korkut Eken'in kahramanlığı, kimileri çetecılığı ıle uğraşadursun; halkımızın dönüp dolaşıp boğuşmaya devam edeceği dev gibı sorunlar olumsuz etkılerınden en ufak ödun vermeden bütun canlılığıyla ortada. Pahalılık sözcuğunün içine sıkışan yüzlerce sorun, dış dunyadan gelen çeşıt çeşıt baskıyı anımsatmıyor mu? M Arkası Sa. H, Sü. l'de CUNEYT ARCAYUREK Memleket Nâzım F.Bahçelilerden Hikmet'le buluştu protesto yürüyüşü • Nâzım Hikmet 100. Yıl Etkınlikleri Kurulu, büyük şaırın 100. yaşını "yılın en büyük buluşması"yla kutladı. Abdı Ipekçı Spor Salonu'nda 8 bın kışinin katılımıyla gerçekleşen gecede aydınlar, yazarlar, şaırler, sanatçılar, emekçılerle öğrencılerle bır arada Nâzım Hıkmet'ı andı. MArkaSayJada # Fenerbahçeli taraftarlar, Futbol Federasyonu'nun TrabzonsporGalatasaray maçını ertelemesini protesto etmek ıçın bugün Kadıköy'de yiirüyüş düzenleyecekler. Kadıköy Iskele'den başlayıp Şükrü Saracoğlu Stadı önünde sona erecek protesto yürüyüşüne bınlerce taraftarın katılması bekleniyor. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY TÜPk'ün Hukukla İmtihanı... Bızı her şeyle sınasınlar ama, hukukla sınamasınlar. Çunkü bizde değil hukukta bır yanlışlık vşf. Ne demek hukukun ustunluğu .. Iktıdar gucunu elınde bulundurmanın ustunde bır guç olabılır mı? Yok efendım, hukukun değışmez kuralları varmış, suç suçmuş Herkes hukukun onunde eşıtmış. Suç ışleyen bır kışıye hıçbir ayncalık yapılamazmış Temel kural buymuş. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog