Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

OAHA COK KONUŞTUKÇA DAHA AZ ÖDEMELİ! 149 BİN TL 4.5OİNDİRİMÜ. TURKCELL Cumhuriyet BUBizeCeil'li Hazır Kart lıtar için. uansjfb,'zdeni Aynırtılı bllgi için. 79. YIL SAYI: 28187 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ0924-1945/BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) IRKART IK 2002 PAZARTESİ Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadroları, Islami vakıf ve finans kuruluşlaftijj îslamcı vakıflar iktidar VELÎOĞLU'NUN VELÎAHTI MEHMET BEŞÎR VAROL Hizbullah'a yeni lider ) 20 Ekim'de İstanbul'da yakalanan ve Diyarbakır'da tutuklanan MuzafFer Abdulkaya ile Osman Aktaş, polise verdikleri ifadelerde örgütün yeni liderinin Mehmet Beşir Varol olduğunu ve Türkiye'de barındığını söylediler. DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Hûseyin Velioğlu'nun 17 Ocak 2000'de îstan- bul Beykoz'daki operasyonda öldürülmesinin ardmdan lider kadrosuçökertilenHizbullah'ın başına "Melle Mizgiıı" kod adlı Mehmet Be- şir Varol geçti. Varol hakkında Diyarbakır DGM'de gıyabi tutuklama kararı verildiği öğrenilirken karde- şi Mehmet Varol ise aralannda Cemal Tutar ve Edip Gümüş gibi lider kadronun bulundu- ğu Hızbullah ana davası sanığı. mArkasıSa.8,Sü.l'de • AKP kadrosunun iskeletini Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı kurucu ve yöneticileri oluşturuyor. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın kuruculan arasmda, Faysal Finans'tn Türkiye'deki kurucu ortaklanndan Ahmet Tevfik Paksu, Başbakan Abdullah Gül'ün geçmişte Merkez îcra Komitesi üyeliği yaptığı eski Milli Türk Talebe Birliği başkanlanndan Rasim Cinisli bulunuyor. • Kurucular arasında Sanayi Bakanı Ali Coşkurfun yanı sıra, Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Adalet Bakanı Cemil Çicek, kapatılan RP'nin Kültür Bakanı îsmail Kahraman, AKP milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Hak-Iş Genel Başkanı Salım Uslu, Al Baraka Türk özel finans kurumunun ilk ortaklanndan Korkut Özal ve eski iş ortağı Hasan Kalyoncu gibi isimler yer alıyor. IŞIK KANSU Höseyin Velioğlu Hizbul- lah'ın eski lideriydi. ANKARA - AKP kadrolannın bü- yük bölümünün Islami vakıf ve fi- nans kuruluşlanndan geldıği belir- lendi. AKP'nin kadrosunun iskeletini 1995 'te kurulan Türkiye Gönüllü Te- şekküller Vakfi kurucu ve yöneticile- ri oluşturuyor. Çeşitli Islami vakıf ve dernekleri tek çatı altında toplayan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vak- fı'nın (TGTV) amacı, vakıf senedin- de şöyle özetleniyor: "Lİkemizin birlik ruhu içinde var olup yükselmesi, insanımızın huzur ve gûven içinde başı dik ola- rak geleceğe bakması, milletimizin moral, hukuk, iktisat teknoiojisi ve bilim alanlannda ileriye gitmesi için devletin yanında gönüllü teşe- küller olan vakıflara, derneklere ve benzeri kuruluşlara bfiyük gö- revler düşmektedir. Bu cümleden olarak yararu ve hayırlı çalışmalar yapmak üzere gönüllü kuruluşların kurulmasını teşvik etmek, eğitim, öğretim, kül- tür, sanat, sağlık, çevre, tarih gibi insanlarla ilgili sosyal alanlarda çalışan ve kâr gayesi gütmeyen va- MArkasıSa. 8,Sü. l'de Batılı liderler Kopenhag'a 3 gün kala Türkiye'ye tarih verilmesi konusunu tartışıyor Avrupa karar veremiyor Anders Rasmussen: Takvimyok Yorgo Papandreu: Tarih verin Romano Prodi'nin Udönüşü Avrupa Birliği Dönem Başkanı Danimar- ka'nın Başbakanı Anders Fogh Rasmus- sen, Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Kopenhag'da tak- vım venlmeyecek. Türkıye'den reform- lar konusunda somut takvim istedik. Bu takvim, Türkıye hakkında ahnacak kararda ve önennin nasıl olacağı konusunda çok önemlı olacak. Bu konuda 5 seçenek var. Buna göre karar vereceğiz" dedi. 110. Sayfada Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Pa- pandreu, Kopenhag'da Türkiye'ye gö- rüşme tarihi venlmesi gerektiğini söyle- di. Türkiye'ye müzakere tarihi venlme- mesinin olumsuz sonuçlar doğuracağı- nı belirten Papandreu, "Türkiye'ıün adaylığuıı kabul ettıği- mizde aynı zamanda bu adayİığın haklar da içerdiği konu- sunda yükümlülük altına girdik. Müzakere tarihi verilmesi, aday bir ülkenın hakkıdır " dedi. • 10. Sayfada Prodi'ye görüşlerindeki U dönüşün nede- nını sordum: "Ne kendimi izah etmek ne polemik yapmak arzusundayım" dedi ve savunmaya geçti: "Görüşlerim değişme- di.Türkiye'nin kriterlere uyması lazım. Önemli adımlar atıldı. ama bunlar sonu- ' ca ulaşmak için yeterli değil. Aramızda bir evlilik gerçekle- şecekse, bunun çözülmeyen bir evlilik olması gerekir!" NtLGÜN CERRAHOĞLU'nun yazısı M17. Sayfada SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA Bayram dönüşü kara takıldı > Bayramın son günü Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ulaşımı olumsuz etkiledi. Tatilciler, Abant gişelerinin İstanbul yönünde yaklaşık bir kilometrelik araç kuyruğu oluşturdular. Kırklareli Demirköy'e bağlı Hamdibey'de kurtlar köye indi. Yurt Haberleri Servisi - Soğuk ve yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına aldı. Trakya ve Iç Anadolu'da kar yağışı ise yaşamı zor- laştırırken Kırklareli De- mırköy'e bağlı Hamdibey koyiınde kurtlar merkeze ındi. Kötü hava koşullan nedenıyle kara ve deniz ulaşımı da aksadı. Kırklareli'nın Demirköy ilçesi merkezınde kar ka- lındığı 3 santımetreyı bu- lurken Mahya Tepe'de 20 santimetreye ulaştı. Kar ya- gışının devam ettıgı ılçede. Sezer 99 mahkûmu affetti M 4. Sayfada DYP'de 'emanetçi' kavgası M 5. Sayfada Fıratlı'nın isteği yerine geldi M 6. Sayfada Sıcak para krize neden oluyor kapalı köy yolu bulunmaz- ken araçlann zincırsız yola çıkmalanna izin verilmedi. Kofçaz ılçesıne de uzun sü- re elektrik verilemedi. Tekirdağ'da rüzgâr ne- deniyle lımanda doldurma ve boşaltma yapılamaz- ken balıkçılar denize açı- lamadı. Edırne'ninKeşan, Ipsala, Meriç ve Uzun- köprü ılçelerinde kar yağı- şı aralıklarla devam ettı. Koru Dağı'nda buzlan- ma sebebıyle ulaşım ak- sarken, Edirne merkez, il- çe ve köy yollannda 10"un üzerınde maddi hasarlı ve yaralamalı trafık kazası meydana geldi. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de 12. Savfada Anayasa Komisyonu Once Erdoğan sonraAB• AKP Erdoğan'ın 9 Şubat'taki seçimlere katılabilmesi için anayasa paketini öncelikleri ^arasına aldı. TBMM Anayasa Komisyonu, önce anayasa daha sonra da uyum paketini görüşerek Erdoğan'ın başbakanlık yolunu açmayı Avrupa Birliği hedefinin bir adun önüne koydu. TBMM Genel Kurulu'nda anayasa paketinin ilk tur görüşmelerinm çarşamba, ikincı tur görüşmelerinin ise cuma ya da cumartesi günü yapılması hedefleniyor. EMİNE KAPLAN'uı haberi • 5. Sayfada îrtica anlatılacak Askerden GüVe ilk galibi Beşiktaş 16. haftanın derbi maçında Galatasarav"ı 1-0 ye- nen Beşiktaş, maç eksiğine karşın liderliğe yüksel- di. 7 yıl aradan sonra rakibini Ali Sami Yen Sta- dı'nda ilk kez yenen Siyah-Beyazlı ekibin tek golünü 77. dakikada tbrahim attı. Kendi sahasındaki son 25 maçın- dan da galibiyetle a>Tilan Galatasaray, Beşiktaş yenilgisiyle, bu seriyi noktaladı. Siyah-Beyazhlar, geçen yıl da Fe- nerbahçe'nin bitirmişti. San-Kırmızılı ekibin futbolcu ve yöneticileri, hakem Kuddusi Müftüoğlu'nu suçladı. • GENÇLERBÎRLİĞÎ DEPLASMANDA SAMSUNSPOR'U 7-2 YENEREK ZİRVEYE BİRADDVI DAHAYAKLAŞTI • Genelkurmay Başkanlığı, başta irtica ohnak üzere ıç ve dış tehdit konulannda Başbakan Abdullah Gül'e kapsamlı bir brifing sunacak. > Brifingde türban konusunun gündeme getirilmemesi gerektiği, böyle bir gelişmenin irticai kesimlerin cesaretlendirilmesine neden olabileceğinin anlatılması bekleniyor. Bülent Ecevit taranndan onaylanarak yürürlüğe gıren irtica ile mücadele stratejisinın sürdürühnesinin beklendiği iletilecek. • 5. Sayfada ULUSAL EĞtTtME DESTEK Çarşaftan çıkaran kampanya # Semra Sezer'in öncülügünde başlatılan "Ulusal Eğirime Destek Kampanyası" Doğu ve Güneydoğulu kadınlara yeni bır dünyanın kapısını açıyor. Erzurum'da okuma yazma öğ- renen 40 kadın çarşaflannı çıkararak pardö- sü ve kaban giymeye başladı. BAHAR TAN- RISEVER'in haberi • 3. Sayfada DENÎZ FENERLERÎ Işıklannı kültüre tutuyorlar # Teknolojinin gelişmesıyle birlikte etkin işlevini yavaş yavaş yitıren deruz fenerleri, dünyanın birçok ülkesinde kültürel, tarihi ve mimari miras olarak kabul edilıp koruma al- tına alınıyor. Türkiye'de 374 deniz feneri bu- lunuyor, bunlardan 4O'ı müze haline dönüş- türülmeye uygun. MArka Sayfada HACIBEKTAŞ Insanlığını düşüneceğin yer # Suhıcakarahöyük'ün adı Hacıbektaş... Il- çenin içinde Hacı Bektaş-ı Veli'nın müzeye dönüştürülmüş dergâhı... Hacı Bektaş'ın ya- şadığı sırada burada dört duvar bır odadan başka bir şey yok. Hacı Bektaş'ın dergâhtan, adının verileceğı öğretiden haberi yok. DENİZ SOM'un röportajı • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin Parlak Yüzünün Arkasındaki ÇaUaklar... Çok kritik bir haftaya giriyoruz. Meclıs'e gelecek paketler, Siirt kararıyla birlikte başlayan yenı süreç, 12 Aralık'takı Kopenhag zırvesı, ABD Başkanı Bush'un apar topar AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en üst duzeyde ağırlama kararı, MArkasıSa.8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog