Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

SARAL1K2002PAZAR CUMHURİYET SAYR EKONOMÎ / 1AHRIMCI REHBERİ 13 Cumhuriyet Altını {Wn TU 107.000 107.000 107.000 108.000 IHA* « M . 05An. 06*1 O o l a r (sert>wt pfyaaa saöş) 1A22.00O CBAn. 03*». 04AfJ, 36*». 06 A» EllfO (sarbMt p/yasa satışj 1.563.000 GecelikRepo(%) 43.99 43.88 44 44 02*». 03Am 04*1. OSAn 06.** 02Ar* 03A* « A » 06A» 09*» BOfSa f ~ I j|s*m/w9rV OZ». 03*1. 04*1. 05*« OSAm BraCMr» 3 * Çtâıfeyı SST1 OraaOSIu MrSMı BORSAPA CEÇEN HAFTA İIİM1 U U HMBTlt «II» Tllll» ***** % % % UOJ vn ı« 29Mt4 •e,ao! a»A»Y»Oi «MCPV «LKi IMff 4JK JİOT 1M181 7TM94 42M08 "KM3 10,10 «717 «11» İ11M 4 471 2JK »4»4 zutt tSM7 78i»! 2J00 4.4K 71» İ'K •MOC ıxc İJX 1000 1X0 2M00 <UK 2*1 1,7» 2JK t'JO 871 2JX 2,4» 2,'OC 'JOC 1UK (.800 SJ 'KC 14JS0 1I3X 17» M» 17S8 1300 2800 '1.250 HJCO »M00 rooc '70S «.190 '400 10AX tnuoo «9 «TOP «X 10JDO 2jec KJD 1J0C 70C 1 « C 1M0C 2J0C 2JCC ii» •iü 1MC •İ7! M03 1US0 14JW 3JtC M 1JS0 3İ» 17K JJOC KÂ0 'J.7JC IJOC IJ00 !J8C ?ao OJOC uoo 470 M00 UOO '17» '02» UX (M 2.K» 12J0O 144» 2JK 12» W uu 24K 2.190 •JOC 1 W İ'K •sac 2«e uoo •JOC •JS ım 1 JOC I2OC SüOO IM00 1'X VK :,3o p Sou ıÇtatrto ıÇMarfc ij 143CJBC 897,248 2703 JB.TT M 0 D 1529 4 m 547,283 3İ60 4UJ5 İM 206,404 4JCC IJP 12,003 38,995 7000 u-ase <5OC 163.4'S ^ 5 0 »4 7J5 3J00 28.12' 3JS0 28.181 «SSC 1,850 JSO 143CJ00 2X0 2J00 uoo Moc 43J0C 4480 UOO 4J00 JJOC 4J0C 42JO0 <K UOO *M 4«C t\m «4*2 »457 !O£9 Doflır 4,4ü 70,132 2U0I 106,436 25343,196 4SJ14 8,417811 84 832 11520 313,133 43171» 1KU71 14.861 183S 441570 znım 131915 12.90 1 * 0 954 &»a» ' 1^507 BKOrtConulr W.3B6 ^porOlytpn 84720 YCOt 13,787 M3.1S ıâ2» Smm* 4M0O U3S.107 Yıton mset 24JI5 SKrcAJ4J20 20919; Î14 570 2SJ6' 234» tsaı 24 000 13J05 710 3.MC 3,050 IJOC 2OT 1108 12400 « a 2JK 14S "OC 44J0C 1900 2,7» MSD 5700 5.603 sn 2475 3J0C 75 4400 3JO0 900 1175 1,225 1JO0 718 O0MVICH m 1144J07 17^33 S.420 4 741 M7SKB1 '052 30329 hKÖMYC otm; ı "roaı FRJ» 3MY0 124180 1162J52 10.4 T7 343 30596, 1 J6 5336' 193 3B* 0 320 U9C43S 23'390 1JD8.I34 0 287 353.334 I0.S46 23U4S fi.602 isysc 7105 3 17E 1JS 5J0C ^£C 11» njoc 3'5C 1 a 1125 »400 17,000 3100 2JJ00 2.725 'SK 3JO0 3.SJC 4X0 •Î.50C 24 M 8,400 21050 1«» 750 3,150 3,150 4950 2J00 1225 •1500 1700 «,»00 3100 W 5 3.OT 3150 1J7S 14750 4150} 3,750 JÜSC «403 5X0 7103 <Ü3O 2.450 ZM 5&000 4350 125 22250 4TB 3J50 940 13) 1J00 2J2S 10S0 « B 740 S7O3 3İ00O 2.S00 52S •5» 'J50 İ75 675 2İ60 SJOO 14^50 4U0O 375 14O00 İO50 İSO *so ifflD 4İ50 M00 3.100 Z475 2J75 7a: 2J0C 1.5SC 33ÛC 3.50C 490C OJÖC 23J0C SJOC 25J0C 15J0C BC İOS3 3.100 4X0 2,450 1*0 •2JK tfS Î.4OC 1J25 3330 1300 t&C 14J5O 46J00 3,700 2Ü0 10J50 £J00 7JMI 990 2J2S 1,375 «.SDO 4100 1100 21750 «00 İ3SJ 930 tjse 1^25 1300 2J00 1X90 720 İJOC 32J0O ÎJ5O 1450 1J75 1J0D IJOC i.sjs 2400 UOO 13.758 7J00 1J50 13750 1700 $30 X ssr 1525 12.-50 1JCC 7İOD 5JO0 13a» 2450 960 5JO0 ıjsa 1751 4JOC 940 22J00 1050 4^50 8J00 !J3"j 96000 İ750 1425 1425 6100 39,3» 1100 '400 90 7» 33.30 20^50 6« 710 16"5 1,500 1425 1E75O 810 0750 8,250 950 3300 3000 29008 '.200 3.OT 1 ^ 5 1475 1,700 an 11JD0 2,550 6700 630 960 İSK 4^50 7000 20J00 910 2475 0 12ü 1130 4050 131250 «00 2J50 SJOC üse 2.275 9600 S4CC iı.aao 2900 510 2J00 24SO 21S 12AK 4J50 o amjıo 79OÛ0D 79CJ0O Sİ00 6J3O in iıs 03000,000000 M"iO0 142300 225 7-225 1.325 4150 9J0O 55000 18,000 3350 22^50 4O5€ İ25 1175 1J00 4 100 9JD3 53 000 7,250 3100 2|J6 > * 100 uo )2 * CJO 714 | •m f88 •« ı« aoc 817 7» 4J0 1« m •j» 1(7 JXOD 44! 1S aoc İ27 147 SJ7 ^J3 1J12 * « 3JS i» 4U 3.B İOI S7S 1171 20) CI 400 İ4« iM 294 4J9 4S 56 204 1 II ooo •J1 ooc 1İS0 552 187 009 OOC «a ır 009 ÛOO •JSS 0O3 172 0O0 000 0O0 2.5C 351 OOC 198 •OS coc 313 3J0 000 0.00 575 ^53 •09 24)4 -24K OOC 741 OJOO OO) 1546 -306 0.00 432 317 1 * 115 ax 135 3»S 1 * 533 137 452 O00 435 2857 «22 -123 208 0.00 000 390 M0 185 143 000 _jr_ ~TST~ 47 1K 2! «71 •J08 a •J6 IM we 113} »17 244 m « i'l •m -011 •« i'S soo 117 7» 270 !J» «T 0J0 4J8 'Jt 8J0 2J7 147 «7 -2.S3 2Î 3İ3 43) 4,74 3.82 -23) S75 '17» 298 O» 4.00 İ.4İ SJ8 2J4 4İ6 149 1J8 1J» 2.04 111 CJJ 1İ1 aoo İ2 8J7 000 000 12İ8 U7 OOO 000 •4.92 OlOO 172 £UD aoo 000 2J0 3L51 aoo 1 * 109 000 3.13 3.80 OOO OOO İ7S -5.83 •a» 2.04 2J0 000 741 000 OÜO 15.46 408 0JJ3 4.S 117 136 115 003 135 3» 185 533 137 4S2 &0S -444 4187 943 2 8 * '41 435 •ÎZl 206 5 1 İX OJK 143 000 2.2" 1İ2 m 2£U ' « &7B 309 -444 -3J7 5M6 OOO İ51 3İ8 2J8 3.05 1^7 OOC 217 105 370 JİS BİB 2.17 1J5 1 2 1.54 135 14' OJOO 526 3.9? 133 1429 641 7i9 OOO 000 -2.17 «2 1İ7 ÎSI 109 413 m 1'7 1 0 * 6İ5 115 42S OOO 1.2 1O0 OOO 4İ5 ojn 5J0 441 220 213 417 115 2.13 0JX3 2843 4J.57 91C 3'» !» «11 «r 44.11 44JC •i* ux tı* 114 m »77 4 J ırt u •428 soc «JJ 8854 4't »P 141 1034 s« »2! 1! H 8887 7» «I! 1833 sst «4t 12 8! 3ü 42 42 9888 825 IM2 183! 48J3 13 M 515 4144 1*5 XM 1531 S1.S2 «29 309 4742 172 23'8 tüt '-88 •8JS «0O0 441 •4US '228 •ır 19-18 1417 21JB M12 55.56 O 1410 «.32 187 1 2 * 108 42.19 13.83 •Îİ3 81« •1.90 12J7 722S 38J2 5217 •XS> itSI 51)9 23.19 32J5 -372 19» 112 <156 •X20 26.1" 2J30 •"3» 9333 426 17J- 25İ4 -48J5 343 25^8 01.52 1İ3 18.75 67i" 44 74 1538 •342» 1224 6030 32.74 19JS «713 34J8 r ısr» 13365 3İSS 5.96 25İ3 4İU 1İ4 OOO eii 2136 356 2410 50JC 1.2» 175 20J4 B tipi fonlara yatınm yapanlar ortalama yüzde 45 kazandı Fonlar sevindircü• Yılbaşmdan beri ellerinde 6 aylık Hazine bonosu tutanİ45nn getirisı yüzde 54'e kadar çıktı. Yatınm mrmçlmn o*tirlf«rl 20 Armttk 2001-29 K—ım 2002 JS f Jf * * fM MÜDERRİSOĞLL Son bırayda parasını Haa- ne bonosu veya B tıpı fonlar- da değerlendırenkr, enflas- yonun üzennde getın saglar- ken yıiba^mdan ben ellcnn- de 6 aylık Hazuıe bonosu tu- tanlann getınsı yüzde 54'e kadar çıktı Btıpi fonlar ile 3 aylık Hazınc bonolanrun ge- tınsı de enflasyon oranının uzeruıde seyrederek, sırasıy- la yüzde 45 ve yüzde 38 ol- du Borsamn son bır ayda yapögı sert yukselışe karşın, yılbaşındakı degennden yüz- de 6 düşuk kalması dıkkat çekö Bu kötü performansa karşın, A tıpı fonJann yılba- şmdan bu yana getınlen or- talama yüzde 22'ye kadar çıktı. Borsada son bir aydakı yükseliş, A tıpı hısse, degış- ken ve endeks fonlannda yüzde 30'lara varan aylık ge- tın lere yol açtı FaızlerdeJa düşüş de, B tıpı fonlarda ya- tınmcılara aylık yüzde lO'Ia- ra varan getınler sagladı özellıkle tahvıl, bono ve de- gışken fonlann getînlen go- ze çarparken dovızdekı dü- şuş nedenıyle yabancı men- kul kıymetlere yatınm yapan fonJar, yannmcısına kaybet- ördı. Uzmanlar son on bır ayda ortaya çıkan getınlenn, tasar- ruf sahıplen açısından, yaö- nm fonlanna yönelmenın ne kadar ısabetlı oldugunu bir kez daha ortaya çıkardıgını vurguladılar. Borsadakı düşüşekarşın, A tıpı fonlardakı ortalama geti- nnin, neredeyse enflasyonu yakalayacağını kaydcden uz- manlar, bunun yatınm fonla- n aracılıgı ıle sermaye pıya- salanna gıren tasarruf sahıp- lennm başansı oldugunu be- lırttıler Ancak, yatınm yapı- lacak fonun seçımınde, yaü- nmcının alabılecegı nsk sevı- yesının yanında, fonun bü- yüJduğıi, yöneten kurumun profesyonelhgı ve tecrübesı- nın de göz önüne alınması gerektiğutı vurguladılar YORUM ÖZTtN AKGÜÇ TARlŞBANK-DENtZBANK Deviriçin hııkııkt süreç tarbşmah İZMÎR(AA)-TARİŞ Genel Mudürü Ayhıuı örar, Denızbank'adev- redıJen Tanşbank ıle ıl- gılı hukukı surecın bıt- medıgıne dıkkat çeke- rek, "Hukuken üzerine çok şeykoou^ulacak bir durumortaya çıkabilir n dedı Danıştay 10 Da- ıresrnın TARlŞ- BANK'uı tekrar Tasar- ruf MevduaO Sıgorta Fonu'na (TMSF) devn karanyla ılgılı yurutme- yı durdurma yonündekı taleplennı reddettığım ve bu karar sonrası De- nızbank'a devıryolunun açıldığım belırten Özer, u Ancakl0.DaJre'ninbu kararmın iptaü için Da- •ıştaytdariDam Daire- leri Gesel Kuruhı'na basvTirduk.Dstvadtntan edrvor. Danışta> 10. Da- ire, dalu önce de v-unıt- me>i durdunna talebi- mizi reddetmiş ancak GeneiKuruIburetkanı- rmı bozmuştu" dedı Fona devır gerekçele- n farklı olmasuıa rağ- men Içinde buhmulan süreçıtibamla" Pamuk- bank ıle TARİŞ- BANK'ın aynı durum- da oldugunu belırten ÖZCT, AKP mılletvekıl- lennın Pamukbank'takı ışlemlerle ıJgılı BDDK hakkında araştırma önergesı verdığını haör- latö ATO'DAN PARA RAPORU Spekülatör kazandı ANKARA(Cumhu- riyet Bfirosu) - Anka- ra Tıcaret Odası'nın (ATO) araştırması, sı- cak paranın Türkıye ekonomısıne verdığı zarann buyukluğunu de ortayakoydu Araş- tırmaya gore, 2 Aralık 2001 tanhınde 1 mıl- yon dolan olan bır spekulator, son 1 yılda 864bın dolarkazanma şansı elde ettı Araştır- mada, Turkıye'de 1 yıldavenlen faızm, Ja- ponya'da 72, ABD'de 43,AB'deıse45yılda venldığıne dıkkat çe- kıldı Kiviumut veriyor ÖMERŞAN RİZE - Doğu Karadenız Bolgesı'nde çaya ve fındığa alternatıf olarak yore ın- sanına sunulan kı\ı ureönıının gun geç- ökçe yaygınlaşöğı belırtıldı ÖzellıkJe Çay Kur tarafindan da ureö- mı desteklenen kı\inın hasadı başladı Çay Kur Genel MüduruNejat Ural, Rı- ze'de geçen yıl 500 ton olan ureömın bu yıl 750 tona ulaşmasının bekJendığuıı soyledı Kıvıureömıneılışkınbıraçıkla- ma yapan Rıze Kıvi Kooperatıfi Başka- nı Nurettin Oral,Rıze'nın tanmsal gele- ceğı açısından kıvuıın onemlı bırrol ust- lendığını belırterek "Bu yıl verim ve ka- titeoidukça satıdiriddir. OrtaJamaürün ağırhğı 75-80 gnun arastndadır. Bu da düm^a standartiannın uzerindedir. Verim ise geçen >ıla oraola yüzde 50 oraıunda artmısür" dedı Gıresun Tanm II MuduruNurettin Çe- bi ise Gıresun'da kı\ı uretım alanJannın 300 hektara kadar genışledıfını, gelecek yıl ise bu alanın 450 hektara çıkanlması- nın hedeflendığını belırttı YATIRIM FONLARI NE CETİROİ? Yıfcç»Yatınm Fonu Adı Hafta/ık Yılıçı Değtşgn Oeğtş(m% Yatnm Fonu AO) Haftaftk YJIIÇI Değıştm% Yatınm Fonu Adı Haftal* Değişım Oenztark A Hsse Foi Fmarsoank A Hsse Faı nter Yat-A Msse Hn CVakaaikAHısseFoo A / V 5 c A a ^ « s e 5 Ga*kAHsseS E (Vtenan'A Hsse S f r <,Trtvmt i t-Kte Fnr- X18% »55» 2905*2316* 25.56=* z m 2461 % 302% 23 7 % 5 83« 2 53% 1840H 2052% 437* 2004% 1735* 19 V% 4 3 1 * i.yy Atear» A M 3*.foou ÖrakMO ALiOEFffi 0ersta*AlMK8-tOlt.ftr Att9f«A MK3-3JEnc(Fx ls6an<ıA Tamocıı End Fon * * k A T e t o 3 t t £ **ake3etto AtaA MKB-30EndFon Antoı»; A maia' Sacıor fanu IsBanıcA MK3-32 E fdn SocaA B U k 6 * 3 0 B l HSSCya AIJ-30&)dFon m A U f a% o5 2143«* 232K 2 İ5% 1146* 203™* 572K 2tt36% - 6 0 » 19 94% 3956% 19,20% 11 «1% 1912% 1303» 1*95* 1000* . 1 30% 1645«s 1437% 16i21* 5 » » ParnaBljkrFor 3 'f OenzbsıkarületFor BaymdrSUcıiFan AteBUfflFor 2 9 2 "i 2 3% 3 3 ' 1 \ 3a s B ü t StratorBUotFon 3 : b B a B L t o t o olota 8 LW .Fcr Ken(ra.eükıtfbr K a B ! J 262*3780% 250% sas» 257% 3816% 135% 36,3'% £26*3550% f IçlnfiepekBBazıMtefflderd) Köşenın boyutu veA'eya benım yazma, anlatım yete- neğım, bır konunun tek bır köşe yazısında açıklanma- sına, Irdelenmesıne olanak vermedığı durumlarda, uy- gun olmamakla beraber köşe yazısı tefrıka halıne gell- yor. Bır lıderde, bir ust duzey yönetıcıde bulunması ya da aranması gereken nltelıkler konusunu bu yazıda ta- mamlamaya çalışayım Bir lider, bır yönetıcl, toplumda, kurum ya da kuruluş- larda gerçeklerln konuşuldugu bfr ortam yaratmalıdır Gerçeklenn konuşulamadıöı alanlarda, söylentller, fısıl- daşmalar, yanlış bıigıfendırmeler baslar lyl bir yönettol, llder, karşılıklı göruşur (dıyalog kurar), tartışır, ama bas- kı kurmaz Sorular yöneltır, görüş aiır, kendı yanıtlannı, çözümlerlnı dayatmaz EklbTnl, yakın çaltşma grubunu uluorta suçlamaz Tutartılık bır llke olarak yönetırnde benimsenmelıdlr lyi bir llder, bir ust duzey yöneticı, deglşık ortamlanda, alanlarda farklı goruşler, duşuncelerllen sürmez, sık sık yakiaşımını deglştirmez, çeHşkıye düşmez Tutarsızlık- lar, çe/lşkller, lldere, yönetlclye karşı guvenl sarsar, yok eder Bir eklp, takım çalışması yapılacaksa, güven öge- slnın yltırllmemesı gerekir, kuşkusuz zaman Içinde her şeydegışlr Uygulamalar, yaklaşımlardadeğlsebffır An- cak bu degışım, sık aralıkiarla e8en yeie göre olursa, ll- der, yönetıcl ınandıncı, guven vericı olma nrtellgınl yttl- rfr Guvenln olmadığı, gerçeklenn, dogrulann konuşula- madıflı bir ortamda da başanlı sonuçlar almamaz BirTlder, bir yöneticı, muclze değil, süreklı lyıleştlrme peşlnde olmalıdır Geçlcı, göz boyayıcı değil, surekli ba- şan sag'amaya çalışmalıdır Kozmetık, makyajlanmış başan gostenlennden kaçınmalıdır Kısa surelı pariak ba- zı başanlar gelecektekı çöküntünun habercısı de ola- bllir Toplumsal yaşamda, kurumlarda, ışletmelerde kı- sa surede mucızeler olmaz Olsa olsa bazı başanlar mucize olarak tanımlanabıllr lyı bir yöneticı, bır lıder, çeşıtlı kanallardan bılgı sağ- lar, ıletışım ağı kurar Teknık donanımı, bılgısı yeterlı ise bu bılgılerı, raporian kendı değeriendinrya da bu deger- lemeyı yapacak guvenılır bır ekıp oluşturur Gunumüz- de bılgılenmeden, enformasyon olmadan, bılgılen, ve- nlen doğru algılamadan yöneticı olmak, lıderolmak ola- naklı degıldır Bır yöneticı, bır lıder gözetım yapmalı örgutu özellık- le hedeflere ulaşma konusunda denetlemelıdır Ancak bu denetım ve gözetım, örgutte, kurum veya kuruluş- lardagergınlığe (stres) yol açmamalı, kuçultucu, kıncı ol- mamalı, rîuzursuzlukyaratmamalıdır Denetım vegöze- tımın temel amacı, hedeflere ulaşımda, polrtıkalann uy- gulamasındadavranış eksıklıklen varsa, bunusaptayıp, duzeltıcı onlemlen bır an önce almak olmalıdır Dene- tım, orgutte, kurum ve kuaıluşlarda terör estırmemelı- dır. Ister ozel ıster kamuda olsun kotu bır yönetım örne- ğı de tasarruf, gder azaltıcı önlem denıldığınde, ılk ola- rak ışten çıkarmanın, tensıkatın akla gelmesıdır Gerek- sız personel alma nasıl bır yonetım hatası ise ışten he- men çıkarma da ayn bır hatadır Her ışten çıkarma bır hızmet kaybına, gelır kaybına yol açabılır, ılende perso- nel temını sorunlar yaratabılır, nıtelıklı personelın aynl- masına yol açabılır Personel gıderlennı aza/talım uygu- laması, hızmet ve ılende gelır kaybına yol açabılır, uzun surelı kayıplar sağlanan tasarruftan çok daha fazla ola- bılır lyı bır ydnetıcı, şten çıkarmadan once, personeJı çalıştırma olanaklannı aramalı, hatta bulmalıdır Işten çı- karmanın, bır gdz korkutma, bır tehdıt sılahı olarak kul- lanılması ise yonetım açısından bence yuz kızartıcı bır tutumdur Bır lıder, bır yöneticı dısıplınlı olmalı, ılkelı davranma- lıdır Yalnız kendısını dısıplıne yeterlı olmaz davranışla- n, kışılığı, ılketen ıle de bır dısıpJın kutturu yaratmalıdır Bu tur bılgıler, olçutler, kuşkusuz yonetım el krtapla- nnda da bulunur Ctyleyse bunları nıçın yazıyorsun dıye desorulabılır Turkıye'de son seçım sonuçlanna, seçım sonrası yaşananlara, bazı kurum ve kuruluşlann ve ban- kalann yonetımıne bakarak, bıranımsatma yapmak ge- reğını duydum DTO'nun yeni üyesi Cin zorlayacak Hazır giyimde rekabet artacak ANKARA (AA)-Ku- resel ekonomının en bü- yuk oyunculanndan olan Çın'ın Dunya Tıcaret Orgütü'ne (DTO) uye nzellikle ha- lamalannın çoğunun kalkacağuıa ışaret edıl- dı Değerlendırmeyegö- re AB ıle gerçekleştın- len gumruk bırlığıne ve hu pa?ara ginşte sahıp 4109 69<9 03.379 1'6817 56707 «2398 05S329 2438 22İ45 669» 2«I86 i'l» UensaUtnucat 3447S UGo 6 960 a 25,724138 580352 1578:923 75İ81' 46J0O 82» 154 zsrzB 2256411 383r 39J21 225 T0 22J89 413378 143323 312«12 369J5S ir^s 75J12 ısm %349 730955 32250 ?00'4 38.039 73895 251 « 9 W1» 1209309 552913 1C93 «56 034 399990 2 3 3 nar aıtagre B ve Un •naSu artt G M BSAKa; »Sgtrcı bBnûh&CJFH} »Paartma rf*; KflMM ••»01 A.= âmCK. 520 T5C 278605 5 34 ',9C 353312 53İ46 12 018 1351 1 4439JSÜ b n n B m a s 25SÜ3 a . 954.289 13^50 1250 8400 6.6CC »000 S600 İ2K 990 910 900 13000 £500 18500 4 oO 970 24003 3,250 t 2B2S 140C ım 1J1O0B <« 1400 1775 7Ü0O 43JOS 1200 ım 630 •40 stax 22İO3 20 780 -75 4 50 BSO 11250 18 750 1325 4150 1JJ00 3'O00 7^00 9400 1325 1550 1750 \ım 2350 o9O0 990 ıao 5KB 4405 7300 2S<250 840 257S 0 2JO0 1200 435C 4300 17% 7J0C 39C 245C 1050C 8300 25 1675 3000 1JO0 ajoo 6J30 3030 SjOO 2J00 13000 2.450 İO00 40S) 940 22-"50 3150 4100 14500 2.000 '350 M25 99000 ısx 400 I.6O0 690C 40J00 1125 '.500 610 '10 36300 22030 660 '30 I1 » 4 750 1500 13250 820 11000 18.500 1203 4 rf 14000 29 İ K «30 9000 1325 475 1TB 2325 6700 32C 102C 5J0C 4300 'JOO 21«B 830 2475 !3K> ızn 1150 4100 11500 6300 t.m 100 »30 240D 1OOK 630 6.78 -5.45 DJB 3M 103 444 43' 5116 1.03 2.75 un ım 42 328 238 2835 12 :m 217 IJB 175 3.70 725 CJ0 125 -217 135 W 139 135 112 154 135 14' 000 3İ6 ISS 2J8 QJO 133 429 Î41 768 oos 000 ,2.77 132 1S T 2.94 IX •2.13 185 147 1034 İ25 oa 115 429 0J0 122 1JJ0 0.00 000 4J5 ÛOO 000 Io6 196 44 IX 2.13 417 IIS 213 040 181 2024 5722 2S29 10* 151 103.13 -825 -3049 323 115 115 I90J6 »72 15CL0D XX Û03 213C sooe 1204 5909 1594 14.29 381'' •2033 S2X 21'4 1443 4043 34 S4 2523 59 22.S3 rîSC r 63 29 7? ^ 6 1 2813 6560 ı 1 =234 2190 S 96 12264 22.S2 5« İ5 18J1 ^"-84 2C3 36 90 8923 -45-9' mz> X 211 IX 181J T21 2019 «1 ^ 6 5 T06 3416 7363 68*5 1324 1162 67.06 a 78 13 T 4 4 16.52 •400 126 •45S BORSADA GECEN • Mmbl KlJlMt TnKuMn TJMrmBv* Toöçuto f 1 * TS.KR T DsrvOMurı Tukaf GdaSftı ıJjâfcSffamft UUUakn V«yfr<r «/arıet Var* Y a Ort vw(teı Y 10 YaacsarHAIng YapteKncf S»*. YıpıMKaaraıM Yıpftafratat Vtraa 2b*&erj fltaffl mltor 14Eİ39 484İ02 4SJ45 21781 14 416*20 3,S27,2t9 90OS23 746J92 121742 27SJSB 3S3130 450JO1 207J94 4İ97SS 111» 3346 535091 93,081 274424 968İ1! mue -S5J4C 83C 183ÎJ24 32T82 267 850 206rtH 498JS8 1122^8! 32CJK 2J221 88 "65^908 ^48,402 86J97 357 İ3Sİ 5 - Oi*ii 2,175 8900 1200 2530 1JS0 *2S0 12& 1,375 5400 6000 830 4<00 22D mooo 1200 970 750 930 2.900 28 2TC a»2,700 4J00 5T« 400 2603 .350 1175 325 18,500 1600 630 1X75 26500 33000 BÖLGESEL. PAZAR BıftMenaucat C4jyta$ Uadsncfl: CKnnOflM &Sppft Goavatcıı ıpetUaftıaaa* LaSarje Asbrt Çm«re MegesBcya MeMmttr SömszPraMı Taam Fn Va Ot t » Krai Fn Kr 21JS3 4 767 16U788 VİM %2V 45J61 1İ36J41 10J43 6449S 21^25 433 iüjl 1 o"5 U72 3.0OJ 2050 2450 UOC 1J5C 9tO 1225 20JOC 2'5C 39300 30#C 3.8OÎ 2X GÖ2ALTJ PAZARI Canç LSşsdt rfe. Dogusan SörOor tji UafcreTafcr» Udttf VC5 1T6 332 2İJS2 392 708 0 ıa 166,11 1054 141 $13 4440 121513 Eı YSbek b p 2J0O «400 4400 2,750 1450 4450 1J25 (ı325 5305 «00 860 4400 2^73 10750 18J0O 6700 13B 1J75 ro3100 1,375 2300 2,100 3,000 4,500 O.100 fJH 2850 fjt» 1.300 1475 19J60 1 T50 380 1125 29,500 34J0D 3J0O 12B 2.'50 1 « 675 Î70 325 2i OOO »1» 42JW 32.000 5000 350 « I X 2400 54» miOtû 890000 310 0 -30 320 0 85COO0 800000 4» 3^00 2425 4150 420 520 2 750 44tf 440 ıtl 2.325 9100 4,250 J.80C U75 4J50 •3X 2,2» ssxs 6,OX 840 2JO0 17,500 5,600 1JB3 irs 9» 2.35C 1JO3 2JO0 Z350 4400 5300 1425 i,o5C 1450 IJOO 1400 3,000 1^50 3K 1125 29,000 33M 3SSB 2S7S UOO 13)1 950 1.22a 20300 3^50 42^00 31005 4950 1450 SO) 2,225 3400 3"Q0O0 750 320 2.100 390000 499 4100 2,700 4,350 440 H A F T A w - *Haftat Ht} % -412 2.15 0.00 000 2J5 812 j3jg 179 IX 118 '18 455 aoo 141 120 4.06 2SC OOC •*2 4^)0 ^2 779 •6J5 aoc 000 OOC 41 «33 56E 1J3 294 18 OOC OOO 147 OOO 1.22 -0J6 ' » •İ3 0Ü0 •3İ2 2J8 1091 10J9 000 a 5 3.57 -5 7 5 * 3Ü3 114 2.74 123 OOO İS2 ;j8 fOJO OOO -00 k4yWt • % -112 aoo IJ9 aoo2İ5 6.12 179 000 118 118 4J5 OOO 141 120 448 ım3.03 172 UB '79 -6J5 000 172 aooOOO '41 133 366 1.33 2.94 118 000 147 0.00 -096 \m OOC •19! 2J8 1091 1OJS aoo 23 75 357 £!? İ95 3,03 14 274 123 000 238 VX OOC OOC Yıllıi 16^7 4C-59 28J7 17^8 16JS 38070 »96.66 17JB 31.39 473T 2.77 706 15.38 * 7 1 1198 24i» 1516 1303 18.63 296 1392 20.38 1 4-50 -3J8 -4812 -3832 25J3 35.65 «32 3.10 106 123 ı r 2716 3İST 1^1 124 391 •46J9 7L2S 5J6 26170 iase 127J9 31J6 183L72 271< 1133 1918 •S7J9 -3043 7182 2142 3098 2115 -<OS6 1 6 * A hsse Ftr TsisUAHesehr YKSAHlsseSefıForı A«ankAhsseFon 1S«» 1717* 16a» »90% 16069* 446* 1532% am 15 29* 745% 15C % tSS% 14 87* 1239* 13.49K 1494* 1066* CJ2« VafcfAMafSekMrFonu ürantASaTayı&KiFcr Vak)<AMea3ekttrFonu oaraıüAMatSekto-Fanu AS T5KeA<amiaFor ObcalAKamaFon İ F % 2650% 13^5» 2453» 14^2% 2334% 1C84K 22 74% X 96* 2143*2548* 21,25* 39 0C« 2037* 126t« 2336*2246* t994* 362% 3^0* -6^2* 1912*4)42* * 2 KüçtankAKarmaFon EvgrıA<arı«Fon Bavmdr A Kanra Fan 3şt)an»AKir™a TfcjterAKarnaFon AWa*AKamaFcr aaatAKamaFon OenzbanlcAKantaFan 5* İ 1706*29,3?* 5 ' « 100* 249S* EoaobasKanaa ABNA/rroAIOrmarCTi KSSCYatAKarmaFon âarandAKarmaFod Ha*A Kanra For TEBAKamaRîn 3 1544* 7İ4* 15,31*44 02* 15 14* 2810» 1509% 2i% 1468% 106» 25^2* 37İ9* 2030» 2342* 19,23* 3182* 1630% 35,68* 1602* 1708* 1593* 894* 1582*20,27* 1504*2741* 14 36*2480* 1412* 14,27* 13 42* 2o,56* 1308*2756* 12İ7* 3717« 12İ1* 4040* 12J0* 22,59% 43*3C64% *A.8Yat60e*kFor Kfc B Oe&k Fon * k 2 3 5 * 5 2 4 8 * (2.23% 36 80% 1130* 2 3 9 ' * 1064% 4964* ' 14-* 45 39* 6 74% 4263* 649% 34 08* 623% 5 1 1 * 599% 5348% 5 7T 3 * 3arant A DeS* fsn TekferAEeStFon JöKDara.AuetetFcr TurkshyaMO^RKi TBAÛSO: OsoadOeaşİc Kifeıma Ma* A Oe4sfc For »aMADe&k-on StandatrtlKADeöjltFbr Koçl»ı*ACtoFon 1521* $ 2 * 1613*2188% 1544* 38 7« 153'* 000% 1:14* 1732* 1-09% 1S S% T4 68% 24 5S<*6 14 48*28,61* 1441% 24,26* 11 r% 24?% 1 3 7 i * 1650* 13 53*3031!» 13S« 19^3* 1315*10,59* 13 05* 172% 1304* 770* 1^43*2959% 1242* SC 7 *, 2 42* 6,5£% 1^33*2689% 12^8* S4I% 2 9* 1111% 12 6 * 16,52* ' 0 9 * 2,64% 1199* 20 K% 158)ı 1036*. 135*2995% 1139% 3256% sBaMKaıaKu VTfflAKamaFofi YKYAKarroFon F y A oanalşt nn Fon rev ^Ş < ç A l a r a 5 ç C W * Sarant A Yatanc Fcr ütatFMİv •akıf3JılFcri Tertertan* B Jc< Fon TSKE B UM Fcn SXK 3o B -M Fcn O l M C = Fy t ( Oyartark 8 ünıt Fcr itofBlMt çaa B ülot F T YKEELtotFonT 3O8%T26 1049* -893% 1OJ2«2949% Atfa A Deös* Fon T *stı( V L: A Os^şiı Fon AüAC^şk »1 HsBo San* A °a~ufctark A Artaooiubank A B A 3 Fcn k Fon J 2 9 988% 405% 983* 2634% 4 2 6 * 9 3 1 * 308t« 13 T * 755% 20591* '02% 471% 6 9 2 * f33t<h, 415% 23 72Sİ B L l o r Koç Yal.B ükıt -on 2>aat3Jo(Fon FinarsBLMFon T uKBrıBa*BİjkıtFor 3Ş TBBukıt on B B *3C6% 131*34 74* 1 8* 2C K% 374*3602* 302* 1^3* 329* 3652* 559* -651* 7 ' « -c44* 76 * 45S* 25 80* 1596* 2345*2816* 2196* 8 79% 21 M * SX% "82* 1282* 4'4% 553* 4 07*43,58% 378*4362% : 63* 4138* 23a% 4440% 3 48* 43 37% 340* 3407* 4 " * 49 72% C 32* 4182% 3,23* 43 5% 3.20% 46 8 * 3 İ » 4! 65% 3.20% 35 6?% 319» 40,/'% 313% 4042% 313* 43,82% 311*26,04% 308* aoo* 307*3979% 3,07% 4103% 305% 000% 3 04% 40.20* 3 X % 3 S % ZraîiYatBCeşsjıF»- HS8C Yat B Dfltetı BOe or 5 4 3 3 3 * 523% 46,61* 489*4145* 486*4797* 472% 5064* 469% 5268* 4 6 «47.53* 457% 47 ""5% 449% 51,56% İ * 5 8 5 *İ * 5 8 5 * 424% 4243* zu gıyım ıhracatı açısın- dan Turkıye'yı ABD ve AB pazannda rekabette zorlayacagı belırtılıyor Dış tıcaretuzmanı Ü»- tün AJan'm hazırladığı değerlendırmeye gore geçen yıl 11 Aralık'ta gerçekleşen Çın'ın DTÖ uyelığı, onlem alınma- ması halınde, Türkı- ye'nın rekabet gucünun olduğu urunlerde pazar payının azalmasına yol açabılecek Yazıda, DTO uyehgın- den sonra, Çm'e karşı uygulanan mıktar kısıt- olduğu tercıhlı haklara rağmen Çın, AB paza- nnda Turiaye'den daha fazla pay alabıldı De- ğerlendırraede yer ven- len UNCTAD raporuna gore Turkıye, terâhlı gı- nş hakla nedenıyle, AB hazır gıyım pazanndakı payını, bu urunlerde da- ha yuksek rekabet gucu- ne sahıp ulkelere gore onemJı olçude arttınr- ken, aynı hakka sahıp ol- madığı ABD pazannda. bu başanyı gosteremedı Çın, ABD pazanndan daha fazla pay aldı Zraat 8 Tahvil-Öooo Forx. ŞtattamS Tahvıl Bono F Zraat YaB T arvi-Bcno AtenatfB'anvılBonoF YatmFB*aMBcnoF Koç faLBTahvi Bono Koçoank B ~anvıH5ono F 7E6WBTjMSonc FransB T alw(-8onoFcnj HSBC 3 B "*vil 8ono F 3aran MK.BTaM-3ono Amar* B "atv(-Bonc B" o ı a "3fN I Bono F B T a F 545* 52 T > 5 3 ' * UJk% 536*5C7C* 522* 3436% 5 2 * 5402* 495* 5C99*- i 90* 46 7S% 4 ' 3 * 5C 78% 4'0*50,11% 4 6~% 5516% 4 65* 39 72% 4 64*5045% 4 61*4743% J J Aîa B T af OaratBaDaTOo OiaKharıkBYatıMKFon YKBS Yat M K M H Fonu EMktı F«lın KoçCaıkA MKB-KE'-on 2 7 9 ! IşSanM V«a tjva Enc fon 265^*6 »6 48% Ylfv A MKB-JC & 3 Fonu 24 $3% 10 90»> IjSannA Va( & ö Fsn 2334% • i a d o Tanşoank B ütat Fcn Eczaaoaş.M3BLtot Cararm 3 j u t on 300*4238% 300*43,24% 297% «25% 295*4265% 2 »3% 38 56% 2 92% 42 °S% 286% 41 34% ValufBKarmaFon Iş B Tıpı Karma Fon , 5 % 4.25% 5193% 4 05*3269% 366% 32,24% •417* 28^2% -«81* 1361% £96* U » -c,20% 941% '60» 5,97% 684% 1904% 36C% 459% .)«% 1953 - Devlet Su îşleri Genel Mudurluğü kuruldu. 1966- Yurtdışında çalışan Türk işçiferinin tasarruflannı değerfendırmek amacıyla kurulan dünyadaki dk ışçi şırketi "Türksan"ı sözleşmesi Istanbul Birinci Asliye Tıcaret Mahkernesı tarafindan tesc edifdi. 1976 - Televizyon aygıtlannın sa fıyatına 300 lıra zarn yapıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog