Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

DAHA Ç3K KONUŞTLJKÇA DAHAAZÖOEMELİ: 149 BİN TL mesmtir E SMS"ıer s TURKCELL Cumhuriyet Aynrrtılı büg İçin: HAZIR KART 79. YIL SAYI 28186 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 8 ARALIK 2002 PAZAR ErkeklerMnrs'tan! Kadınlar Venüs'ten! Erkek doğayı, kadın insanı anlamaya /onelmıştır Erkek duygularını ıfade etmek ıçın daha çok fızıksel eylemi, kadın dılsel eylemi tercıh eder Erkeğın avlanma ve savaş durumuna organıze beynı yaşam mucadeiesının sert boyutbrına da karşı durur Kadın beynı ıse organize etmeye, ılışkılerı duzeltmeye yonelik olarak oluşmuştur Hasretin ozanıydı o I urkolog Svetlene Uturgaurı'nın 'Kardeşım Nâzım', Anfonına Sverçevskaya'nın Nâzım Hikmet ve Tıyatrosu' adlı kıtapları Cem Yayınevı'nden çıktı Yaşadıklanm geçmişte, hüznü sesimde Şükriye Tutkun, albumun son parçası Hasret'ı kayıt sırasında gozyaşları ıçınde tamamlayabılmış "O benim ışte. Şarkı söylerken hıçbır şeyını gizlemiyorsun. Benı fanımak ısteyenler şarkı soylerken gormelıler ve sesimde tanıyabilırler benı. Sevınçler ağlayışlar yaşadıklarımın hepsi sesimde çıkıyor Kumru'da da uçmaya çalışan, kumru olmaya çalışan bır kadın var Bugün CumhurİyelTe birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. İlkay KILINÇ'ın söyleşisi 14. sayfada Hatice TUNCER'in röportajı 6. sayfada Diyanet İşleri BaşkanYardımcısı Altunkaya kitabında kadını yiyecek maddesine benzetti Dinci gözüyle kadınCezen pabUÇ pİSİİk getirir' "'Kiivunun,karpuzunzırhıvar, kadın da zırhsız, kabuksuz olamaz" diyen Mehmet Altunkaya kitabında "kadımn başmın boş bırakılmaması" gerektiğini id- dia ederek "Çok gezen kadın iyi sayılmaz. Çünkü atalanmız 'Gezen pabuç pıslik getirir' derler. Erkeğin kansını her zaman kontrol etmesi, onu çobansız bir sürü haline koymaması icab eder" görüşünü savunuyor. "Tesettürden uzaklaşıldı, ensest ilişkiler yaşandı" diyen Altunkaya'nın kitabında "Kadın açık saçık gezerse tadı bozulur" ifadesi yer alıyor. 'Avriipall dOmilZİa$tl' Domuz etinm haram kıhnmasının nedenini "kıskançlık duygusunu öldürmesi ve cinsi kabili- yeti kesmesi" olarak açıklayan Altunkaya, Avrupa doktorla- nnın "30 kilo ağırlığında cılız, 80 yaşında bir ihtiyarTürk'ün cinsi kudreti yerinde ve devam etmektedir. Bizde 80 kilo ağır- lığında ve 40 yaşmda olanlann cinsi temas gücü yoktur. Bu- nun sebebi ise domuzdur" dediğini ileri sürüyor. Mehmet Al- tunkaya, domuz etinin Avrupalılan "domuzlaştırdığını" da savunuyor. BAHAR TANRISEVER'in haberi • 4. Sayfada 8YILLIKUYGULAMA Eğitîmde kalite arttı # 8 yıllık eğıtımın başlamasıyla bırlıkte sınıf geçme oranı yüzde 96'ya çıktı. Mıllı Eğıtım Bakanlığı, ilköğretim öğrencılennın son 5 yıldakı başan durumlannı tespıt ettı. Öğrencılerın en başanlı olduğu bölgeler yuzde 99'luk sınıf geçme oranıyla Karadenız ve Iç Anadolu bölgelen olurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 91'lik sınıf geçme oranıyla en başansız bölge oldu. • 3. Sayfada îstanbul'un Anadolu Yakası 'nda çok sayıda küçük yaştakı çocuğa tecavüz ettıği öne sürülen 30 yaşuıdaki Y.Ö. adlı kışı Mustafa Kemal Mahallesi girişınde yakalandı. "Ümraniye sapığı" olarak bilinen zanlının emniyettekı sorgusunda suçunu itiraf ettıği bıldinldı ı Istanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemır, yaptığı açıklamada "Çok donuk bir yapısı var. Mantıkh konuşuyor. Yaptığı ışten pışman, ancak 'Yapmaktan kendimi alıkoyamıyorum' dıyor. Görünen, bir psıkolojık rahatsızlığı var" dedı. • 3. Sayfada Erdoğan-Rasmussenyarın göriişecek Kopenhag çın gerı ım başladı > Türkiye açısından büyük önem taşıyan AB Kopenhag Zirvesi'ne sadece 4 gün kala, taraflar arasında Almanya ve Fransa'nm müzakereler için önerdiği "1 Temmuz 2005" sıkıntısı yaşanıyor. AKP lideri Erdoğan, dönem başkanı Danimarka'nm Başbakanı Rasmussen ile pazartesi bir araya gelecek. AB dışişleri bakanlan da Kopenhag öncesinde son toplantılannı pazartesi-salı günü gerçekleştirecekler. AKP iktidan. AB'ye verilecek tepki konusunda Başbakan Gül ve Genel Başkan Erdoğan'ın farklı söylemleri nedeniyle çelişkili bir tutum izliyor. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Avrupa Bırlıği'nın (AB) geniş- leme projesi açısından dönüm noktası olarak görülen Kopenhag Zir- vesı'ne günler kala Tür- kıye'ye sunulan 1 Tem- muz 2005 önensınin yarattığı sıkıntı sürüyor. Türkiye, her düzeyde Almanya-Fransa önerı- sine karşı çıkarken pa- zartesıden ıtıbaren uy- gulanacak yoğun diplo- ması trafığıyle müzake- re takvimıni daha öne çekmeyi hedefleyecek. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo- ğan, dönem başkanı Danimarka Başbakam Andcrs Fogh Rasmus- AzraAIan Dünya Güzeli Türkhe Güzeli Azra Akın, dün Londra'da \apilan \e 92 ülke güzelinin katıldığı >arışmada '2002 Dünya Güzeli' seçildi. 21 vaşındaki Azra, 100 bin İngiliz Sterlini ödülü alma> a da hak kazanırken güzellik tacını 2001 de Dünja Güzeli seçilen Nijenalı Agbani Darego'dan dev raldı. .\zra. Keri- man Halis'in 1932 yılında Düma Güzellik Kraliçesi seçilmesinin ardın- dan bu unvanı kazanan ikinci Türk kızı oldu. 7 Arahk'ta Nijena'da ya- pılacak yanşmaya e\ lilik dışı çocuk doğurduğu için recm cezasına çarp- tırılan Nijeryalı Emine Laval'a ilişkin karan protesto etmek amacnla Fransa. Kanada, Belçika gibi bazı ülkelerin ada\ları katılmavacaklarını açıklamışlardı.Yanşma daha sonra Nijena'da >a\ımlananThis Da> ga- zetesinde >er alan bir makaleden sonra kökten dincilerin çıkardığı şid- detola\ları\üzündenİngiltere'yealınmıştı.Makalede."Hz.Muhamnıed \aşasa\ dı, belki de bu güzellerden birini kendisine eş olarak seçerdi" de- nilmiş, çıkan dinci a>akIanmada200'denfazlakişiölmüştü. (RELTERS) sen ıle ABD zıyaretı öncesinde Kopenhag'da bir araya gelecek. AB dışişlerı bakanlan da zirve öncesinde Türki- ye konusunun da ağır- lıklı görüşüleceği Ge- nel Işler Konseyi top- lantısını pazartesi ve sa- lı günü gerçekleştire- cekler. 12-13 Aralık günle- rinde yapılacak Kopen- hag Zırvesi için geri sa- yım başladı. AB'nın iki büyük ülkesi Almanya ve Fransa'nın "Araük 2004'e randevu, Tem- muz 2005"te müzake- re"yı ıçeren önensıni M.4rkasıSa.8,Sü.3'de AB ÜYELÎĞITARTIŞILIYOR Türkiye9 ye tarih verilmeli# AB Dönem Başkanı Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, Kopenhag'da Türkiye'ye tarih verilmemesine kesinlikle karşı olduğunu söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye'ye üyelik müzakerelerine başlangıcı yönünde yaİan zaman için tarih venlmesinı istedi. tngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Peter Hain, Kıbns sorunu ile Türkiye'nin AB üyeliğinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledı. AB'nin mali işlerinden sorumlu komisyon üyesi Mıchaele Schreyer ıse Kopenhag Doruğu'nda Türkiye'nin isteğinin desteklenmesı gerekti&ni belirtti. M 8. Sayfcf" DENKTAŞ ADAYA DÖNDÜ Istenen bedeli ödemeyeceğiz• Geçirdıği kalp ameliyatı nedeniyle yaklaşık iki ay ABD'nin New York kentinde kalan Rauf Denktaş dün adaya döndü. Denktaş, bütün iyi niyetleriyle yenı bir ortakhk devleti kurulması için yaptıklan girişimin bir yana ıtildiğını \e AB dahıl herkesin KKTC'nin eşıtlığını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Pankartlar taşıyan TC ve KKTC vatandaşlannın tavn karşısında duygulanan Denktaş, önümüzdeki günlerde, yeni bir belge sunuhnasının gündemde olduğuna dikkat çekerek halkın birlık ve beraberlık içensinde ohnasını ve haklannı korumasını istedi • 9. Sayfada İŞKENCE ENGELLENEMtYOR M 5. Sayfada ALMANYA'DA AYRIMCILIK ARTTI M 5. Sayfada TÜTENGtL MEZ.ARI BAŞINDA ANILDI B 4. Sayfada TURİZMDE HEDEF BÜYÜDÜ M Arka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAITJREK Kıbnsta Bir Millet Yaratmak' Bır ömrü "davaya" feda eden adam, Rauf Denk- taş. Aklı; sağlığından çok, "davanın seynnde". Gozü Ankara'da. Kulağı Annan planını ımzalama- sı ıçın Dışişleri korıdorlarında gunlerdır, ışleyen, el- MArkosı Sa. 8, Sû. 1 'de Kupada Konya'ya elenen San-Lacivertliler ligde de yenildi Fenerbahçe Diyarbakır'da çöktü GUNDEM MUSTAFA BALBAY F.Bahçe, ligin 16. haftasrada Dıyarbakırspor'a deplasmanda 3-0 yenılirken ev sahıbi ekıbin gollennı Murat Hacıoğlu ve Saffet (2) attı. Hafta ıçmde kupada Konyaspor'a elenen Fenerbahçe'de teknık dırektör Werner Lorant, yıne ıstıfa etmeyeceğıni açıkladı. Lıgde zirve mücadelesi veren Trabzonspor kendi sahasında Denızlıspor'u Aurelıo"nun golüyle 1-0 yendı. Günün dığer maçında ıse Kocaehspor, kupadan eledığı Altay"ı lıgde de 3-0"la geçtı. Istanbulspor ise Elazığspor'u 2-1 yenerek evıne puansız gönderdi. • Spor'da Yaprak Dökümünün Sunduğu Yaşam Dökümü... Sevdığım ağaçların gunluğunü tutmak, onca gün- luk koşuşturmaca arasında benı nasıl dınlendirıyor, anlatamam... En kalın gunluk, kestanelerin. Onu, ay- va, cevız, çam, leylak, ığde ve ötekılerle berıkiler ız- lıyor. Bu yılkı oncelığım salkımsöğüde idi. WArkasıSfu8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog