Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

7 ARAUK 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA OTOMOBIL DUNYASI Kış geliyor satışlar artmadı Lastikve aküler yenilenmiyor I Böcek 'aşk\ sürüyorNew Beetle 'ın kavisli dış tasanmı onu son derece güvenli yapıyor. Paslanmaya verdiği 12 yıllıkgaranti ise kendine güveni gösteriyor AKÜFİYATLARIL (12 VOİt) (Mılyon TL) Yerli Amper/h 45 50-79 70-85 60 55-91 90-100 72 75-115 115-120 LASTİK FİYATLARI fMılyon TL/ Yerii Ithal KnekOto Ebatlar 52-63 45-66 SERDARESENLİ Kış mevsiminin soğuk yağışlı günleri kendini daha etkili bir şekilde göstermeye hazırlanır- ken karayolu taşıt araçla- nnın ve yolculann kış ko- şullanndan olumsuz etki- lenmesini önleyecek ted- birler için aralık ayında- ki iyi havalar son şansla- n sunuyor. Sorunsuz bir kış geçirmek için taşıt araçlanndaki kullanıla- mıyacak kadar eski las- tiklerin ve akünün yeni- lenmesi gerekiyor. Talebin geçen yıla gö- re ortalama yüzde 40 azaldığı lastik ve ve akü piyasasında yerli ve ithal markalar satış için kıya- sıya rekabet halinde. Bazı lastik fırmalan eskilerle yenileri takas ederek indirim yaparken bazı ithal lastiklerde ge- çen yıla göre yüzde 40'a varan indirimlerle satış yapıhyor. Uzak- doğu ülkelerin- den ithal edilen lastikleri ise di- ğerlerinden da- ha ucuza almak mümkün. Kar yollan kapladı- ğında değeri ar- tan ve bir türlü bulunamayan patinaj zincirle- ri 35 milyon li- ra fıyatla raflar- daki yerini al- mış. Uzun süre kar kalkmayan bölgelerde tav- siye edilen kar lastikleri ise di- ğerlerinden 20-25 mil- yon lira daha pahalı. Tanınmış yerli akülerin fıyatlan A\Tupalı olan- lardan çok farklı değil. Pek bilinmeyen yerli akü- ler ise tanınmış yerliler- den 20-25 milyon daha ucuz. Bazı pahalı ithal otolarda kullanılan ithal akülerin alıcısı olanlar 200 milyon hra öde- mek zorunda. Otobüs ve çekı- cilerde kullanılan yerli akülerin fıyat- lan kapasitesine gö- re 250-350 milyon li- ra arasında. Minibüs kamyonet gibi hafif tica- ri araçlann yerli aküleri ise 115-250 milyon lira arasında değişiyor. Lastik ve akü bayileri- nin çoğu peşin alımda yüzde 15-20 indirim, kre- di kartına 12 aya varan taksitleryapmalanna rağ- men satışlann miktann- dan memnun değil. Volkswa- OTUl* 1 ^ gen'myeni 1 w o «v>< modeli New Be- etle Türkiye'de bü- yük ilgi görüyor. New Beetle 1.6 versiyonu da Türkiyeye geldiği Ekim ayından itibaren 1 ay içinde 14 adet satıldı. New Beetle Cabrio ise 2003 yılının 2. ya- nsuıda Türkiye'de satılmaya başlanacak. 4 farklı motor seçeneği (3 'ü benzinli ve biri de TDI) olan New Beetle Cabrio, kaza anında otomatik olarak devreye giren güven- lik sistemi ve günlük kullarum rahatlığı sağ- layan tiptronik vites seçeneği ile üstün VW standartlannı sunuyor Daha çok eski Volkswagen tutkunlannı memnun etmek üzere hatlan biraz daha yu- varlatılarak ve boyutu büyütülerek piyasa- ya sürülen New Beetle'm kavisli dış tasan- mı onu son derece güçlü ve güvenli yapı- yor. Paslanmaya verdiği 12 yıllık garan- ti ise kendine güveni gösteriyor. Kü- çük görüntüsüne rağmen olduk- ça rahat iç mekânı ile dikkat çeken New Beetle'da her şey sürücunün ra- hatı için tasarlanmış. Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, ma- vi aydınlatmalı gösterge panelı, ısıtmalı kol- tuklar, ışıkh makyaj aynalan, elektrik kuman- dalı ve ısıtmalı yan aynalar, elektrik kuman- dalı camlar, klima konforu arttıran diğer unsurlar. Uzun yolda sürücülere büyük kolaylık sağlayan direksiyondan kumandalı hız sa- bitleyici ise birbaşka arrısı. New Beetle'da güvenlik standardı da oldukça yüksek tutul- muş. Ön ve yan hava yastıklan, kapılarda- ki darbe emici yan çıtalan, lazerle birleşti- rilmiş çelik yapısı New Beetle daha da güç- lü yapıyor. Çarpışma anında aracın bütün- lüğünü koruyarak enerjiyi en aza indiren çarpışma hücresi, ince ve çok güçlü çelik ta- van kirişleri, darbe emici bölgeler, güçlendirihrüş kapı krişle- n, çarpışma hıznıı ölçebilen emniyet ke- merleri ve ABS kilitlenmeyi önleyıci fren sistemi ile yüksek koruma sağlıyor. Çarpış- mada New Beetle'ın yuvarlak kıvnmlan enerjiyi eşıt olarak dağıtarak şiddeti en aza indiriyor. Tamponlar bu enerjiyi emiyor, hava yasrığı ve emniyet kemerleri, diğer gü- venlik donanımlanyla sistemli bir şekilde ça- lışarak sürücü ve yolculan maksimum ko- ruma altında tutuyor. Türkiye'de otomatik ve düz vites olarak iki modeli piyasaya sürülen New Beetle'ın 1.6 litrelik 4 silindirli motoru saatte 185 ki- lometrelikbirhızüretiyor. Şehir içinde 10.5 litre harcayan New Beetle'nin şehir dışın- daki benzin tüketimı ise 100 ki- lometrede 6.5 litre. New Beet- le'ın düz vitesli modelinin satış fiyah 36 milyar 100 milyon ola- rak belırlendi. Otomatik vitesli modelin satış fiyatı ise 38 mil- yar 900 mil- yon lira. 2. EL OTOMOBİL 3ATIŞFİVATt4BI Marka LaqunaRXT RENAULT 19EuroDaRT 1997 60.000 8.500 RENAULT Clıo Symbol RNA 2000 45.000 1Z800 RENAULT 12Toros 1996 133.000 &250 VOLKSVVAGEN Passat TDI Trendlıne 2000 57.000 33.750 VOLKSWAGEN Polo Classıc Trendlıne 2000 73.000 15.750 VOLKSVVAGEN Gdf Sport 1997 82.000 14.500 OPEL 3.18ıs 1998 51.000 27.500 OPEL Tigra 1998 88.000 13.750 OPEL AstraCassıc 1998 97.000 10.000 OPEL Vectra GSL 1996 167.000 15.250 TOFAŞ/FIAT TipoSX 1996 65.000 7.500 TOFAŞ/FIAT Brava SX 2001 31.000 14.350 TOFAŞ/FIAT Şahın le 2000 32.000 8.000 TO V OTA Corolla XEı 1997 110.000 10.500 rpfAŞFAT Doğan Le 2000 51.000 9.000 TOFAŞ<FIAT Palıo VVeekend EL 2000 4.000 11.500 TOFAŞ/FIAT Şahın S 1998 30.000 7.000 TOFAŞ/FIAT Marea SX 2000 59.000 14.000 PEUGEOT Mondeo Ghıa 1997 128.000 13.500 PEUGEOT 206 XS 1999 45.000 15.500 PEUGEOT 306 XR 2000 28.000 17.500 FORD Corsa Svvına 1998 72.000 12.000 FORD Mondeo GLX 1997 74.000 14.250 2TJ_ 9S 76.000 12.750 Mercedes'ten yatınm atağı Mercedes-Benz Direktörler Kurulu Başkanı Becker, Türkiye 'ye şu ana kadar yarım milyon Euro yatınm yapıldığını ve bunun artarak süreceğini söyledi lSTANBUL(AA)-Mercedes-BenzTürkAŞ Di- rektörler Kurulu Başkanı Dr. Till Becker, Türkı- ye'de büyümeye kararh olduklannı vurgulayarak, "Şu ana kadar yarun milyar Euro'dan fazla yatınm yaptık. 7 yıllık dönemde 200-250 mil- yon Euro'luk daha yatınm yapabileceğimizi düşünüyonım" dedı. Becker, otobüs ihracahndan çok memnun ol- duklannı ve yurtdışından ürünlerine yönelik tale- bin arttığım belirterek iç pazarda da güçlü konum- lannı sürdürdüklenni söyledi. Iç pazarda, pazarpay- lannı arttırdıklannı kaydeden Becker, otobüstekı yüzde 50'lik hedefin yüzde 77'ye ulaştığmı, kam- yondaki yüzde 14'lük hedefin yüzde 21 olarak gerçekleştiğinı, otomobilde yüzde 2.4'lük hedefin yüzde 5.2'ye yükseldiğini, van sınıfında da yüz- de 2.3'lük hedefin yüzde 4.8'e taşındığını bildir- di. 2003 yılında cirolannın Türk Lirası bazında yüz- de 30 artacağmı öngördüklennı belirten Becker, projeksiyonlanna göre yüzde 5-6 civannda bir bü- yüme beklediklerini söyledi. Enflasyonun daha da düşürülmesinı umduklannı anlatan Becker, "Hükümetin aldığı önlemleri düşünürsek, bun- lar kendi başlanna olumlu ama enflasyonu da arttırabilen nitelikte olabilir. Türkiye'de şu an- da başlamış olan morallerin düzelmesi süreci- nin tükerimi arttıracağına inanıyorum. Tüke- tim sektörûnde bir bfiyüme olacak, çünkü in- sanlar da para harcamamaktan bıknlar, para harcamak istiyorlar" diye konuştu. DOD 2. elde güven veriyor Ikinci el araç dünyasına 101 Nokta Kontrolü ile yepyeni bir anlayış getiren Doğuş Oto De- ğerlendirme, güvenin esas oldu- ğu garantili bir sistem sunuyor. 60 dönümlük bir arazı üzeri- ne kurulmuş olan DOD Gebze merkez tesislerinde; 8.000 m2"lik açık sergi alanı, 1.000 m2 'ük servis, 3.000 m2 'Uk müş- teri otoparkı, yaklaşık 1 km. uzunluğunda araç test yolu ile çocuklar için oyun alanlan bu- elektrik donanımma kadar kap- samlı bir kontrolden geçiyor. 101 Nokta KontroKi'nden geçen araçlar tüm bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra "6 ay sı- nırsız km 1 Yıldız DOD Ga- ranti" ve "6 ay geniş kapsam- lı DOD Yol Yardım Hizmeti" ile birlikte yeni sahiplerine tes- lim ediliyor. Istenirse VW grup araçlan için daha geniş kapsam- h 3 ve 5 Yıldız DOD Garanti- leri sunulabiliyor. Aynca, ca7ip Clio'nun yeni versiyonu Renault Clio Symbol 'ün otomatik vitesli yeni ver- siyonu 1.4 16v Türkiye'de pazara sunuldu. Clio Symbol'de sürücü hava yastığı, immobiliser. uzak- tan kumandalı merkezi lalit ve di- reksiyondan kumandalı radyo teyp standart olarak sunuluyor. Renault'tan yapılan açıklamada, mart ayında Türkiye pazanna çı- kanlan Clıo Symbol'ün Türkiye otomobıl pazarında yüzde 8.8 Bu başanmn yakalanma- sında 1.5 dCi motorlu ver- siyonun payının çok büyük olduğu dikkat çekilen açık- lamada, Türkiye pazanna sunulan 1.4 16v otomatik vites se- çeneği ile Clio Symbol ürün ga- mının tamamlandığı bildirildi. Clio Symbol 1.4 16v otomatik viteste, renkli camlar, çift optik ön farlar, sürücü hava yastığı, im- mobiliser, hidrolik direksiyon, ii7akîan lnımanHalı mprkpzi kilitJ . . T E K N O L O J İ . Shell'den yeni ürün Shell, ürün portfoyüne "çevre dostu" yeni bir ürün daha ekledi. Uy- guladığı çe\Te yönetim sistemiyle sektörûnde ilk Türk Standartlan Enstitüsü'nün TSE 14001 belgesini ahnaya hak ka- zanan Shell'in "Hem ekolojik hem ekonomik" sloganıyla piyasaya sun- duğu "SheH EKOFUEL1", bazı sa- nayi kuruluşlannm kullandığı yük- sek kükürt içeren ürünlerin aksine dü- şük kükürt oranı ile çevre dostu ol- ma özelliği taşıyor. Doğaya ve insan sağhğma zararlı kükürt atıklarının engellenmesi için piyasaya sunulan Shell'in yeni eko- lojik üriinü "EKOFUEL1", yüzde 1 kükürt oranı ile FO6 olarak bili- nen ağır sanayi yakıtına oranla çok daha az kükürt içeriyor. TÜBİTAK tarafindan onayianan ve daha az kükürt içeren "Shell EKO- FUELl''in yanma sırasında ortaya çıkardığı baca gazı emisyon oranla- n yasal sımrlan fazlası ile karşıhyor. Yokohama kış lastikleri Performans lastiği Yokohama çe- tin kış koşullan için iki yeni de- seni ürün yelpazesine kattı. Binek otomobiller için ge- liştirilen V901 ve 4x4 araçlar içingeliştirilenG071 lastik üre- tim teknolojisindeki en son araş- tırma sonuçlanna göre üreril- di. Yokohama AVS (îleri Araç Sistemi) teknolojisiyle yaratılan V901'in lastik hamurunda patenti Yokohama'ya ait olan Zeruma tek- nolojisi kullanılıyor. Zeruma teknolojısi, lastik kauçu- ğunun en düşük sıcaklıklarda bile yumuşak kalmasını ve böylece kar- îı, buzlu yollarda bile lastiğin yola daha iyi rutunmasını sağlıyor. 4X4 araçlar için geliştirilen ve kul- lanıcılann büyük beğenisini kaza- nan Geolandar serisi yeni kış dese- ni G071 ile daha da güçleniyor. Zig zag desen yapısı ile karlı buzlu yol- larda daha iyi tutunma sağlayan G071, silikalı özel hamuru sayesiy- le de lastik performansını mevsim ko- şullanndan bağımsız olarak en üst seviyede tutuyor. Sony Ericsson'un piyasaya sürdüğüZayo,400 MHz In- td PXA-250 processor 32 MB Flash ROM. 64 MB SDRAM ile piyasadaki cep PClerine katüdı. Aynı za- SEAT Ibıza Sıqno 2000 34.000 17.250 HONDA Cıvıc IS 1997 35.000 14.000 LADA Nıva 21214 2000 71.000 9.250 lunuyor. Tesislerde uzmanpersonel de- netiminde araçlar motorundan koşullarla Volkswagen Doğuş Finans (VDF) ikinci el kredisin- den yararlamlabiliyor. oranında pazar payı ile en çok satılan otomobil konumunda bu- lunduğu belirtildi. direksiyon yükseklik ayan ve di- reksiyondan kumandalı radyo teyp standart olarak sunuluyor. Nasıl oldu, bu noktaya nasıl gelındı, kımse tam olarak bilmiyor; ama yaklaşık 10 yıl önce gaze- telerin spor sayfalannda "lasa lasa" sütununda kendine yer bulmaya çalışan, Senna-Prost mü- cadelesi nedeniyle sohbetlere konu ohna şansı- nı yakalayan Formula l, Türkiye'nin gündemi- ne oturdu. Bakanlar Kurulu'ndan da alman destekle, "For- mula 1 pistini nerede yapahm*' diye düşünmeye başladık; Istanbul, Antalya, îzmir derken Kırşe- hir ve Bursa resmi, Erzurum ve Konya sözel ola- rak bu organizasyona talip oldular. Sıkı bir mücadele ve elemeden sonra konunun en yetkili ismi BernieEccfcstone, Türkiye'deki For- mula 1 pistinin yapılacağı kenti belirledi ve *ls- tanbul" dedi. Türkiye'nin Formula 1 macerasını ve geliş- melerin detaylanm bir başka yazıya bırakarak ola- ym özetini yapalım: Türkiye. Formula 1 'i istiyor: Fonnula 1 'le atılacak adırmn, iyi kullanılırsa ka- zanılacak prestijin, ülkeye yem kapılar açabile- ceğini biliyor herkes. Yine de burada bir paran- tez açmakta fayda var. Pisti yapılacak kenti belirlemek, Formula 1 takvimine girmekle aym şey değil. Takvime gi- rebilmek için (Şangay ve Bahreyn'in de 2004 'te takvimde olacağı yapılan anlaşmalarla belirlen- diğine göre), şu anda takvimde olan 3 ülkenin/şeh- rin talcvimden çıkmasını beklemek gerekiyor. Bir başka deyişle, şimdiden sonra bu noktaya gelene kadar sarfedilen çabanm daha fazlasını gös- Ve Formula 1 'IstanbuP dedi termemiz gerekecek. Ne diyelim, emekler boşa gitmesin, kısa süre- de ahnan uzun yol, sonu- ca ulaşsın: Türkiye Grand Prbc'sinde buluş- mak üzere... Formula 1, bir sezonda 16yanşın(2002clel7'ydi) koşulduğu bir organizasyon. Amaç, tüm yarışlarda en çok puanı top- layıp şampiyon ohnak. Pek çok açıdan diğer motor sporlanna benzeyen F1, pek çok açıdan da diğer motor sporlann- dan aynlıyor. Bir kere dünyamn en pahalı sporu olarak nitelendi- rilen F1 'de takım olarak ayakta kalmak, diğer sporlara oranla biraz daha zor. Evet, takım de- dik, çünkü koltuğunuza oturup da büyük heyecan içinde sey- rettiğiniz, kazanan pilotu alkışla- dığmız Formula 1 'deki şovun ardın- da pilotlann dışmda. mekaniklerden tasanmcı- lara, halkla ilişkiler departmanlanndan sponsor firmalara uzanan geniş bir yelpaze yatıyor. Sponsorlar, F1 'le ilgili bir resim çizildiğinde farklı ve aynı zamanda önemli bir yerde duruyor- lar. Bütçelerinin toplamıyla orta çaplı bir endüstri büyüklüğüne ulaşan Fl ta- kımlan, bütçelerinin önemli bölümünü sponsorlar yo- luyla karşıhyor. Sayılan 150'nin üzerinde olan sponsorlar, takımlar için yaptıklan ödemelerden hiç de şikâyetçi değiller, çünkü yapılan araştır- malar bir spor orga- nizasyonundan çok bir sektör ha- linegelenFl'in, yapılan sponsor harcamalan açısından geri dönüşü en fazla olan spor oldu- ğunu gösteriyor. Belki de bu neden- le şu anda pistlerin en iyi takımı konumundaki Ferrari, yaklaşık 300 milyon dolarlık bir bütçe yaparken bunun yak- laşık 250 milyon dolannı sponsorlanndan karşı- layabiliyor. Fl takmılannmhazırladıklan reklamlarda çok sık başvurduğu bir klişe var: Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunlan, tüm dünyamn izlediği gü- nümüzün en geniş kapsamlı spor organizasyon- lan; her ikisi de 5 kıtadan pek çok sporcuyu, do- layısıyla sejirciyi ekran başma çekmeyi başan- yor. Her ikisi de 4 yılda bir yapılıyor ve 15 ile 30 gün arasmda de\'am ediyor; pek çok farklı ül- keden pilota ve sponsora sahip olan Formula 1 ise her yıl yapılıyor, hem de 9 aylık bir süreyi kap- sayarak... Araştırmalar, her yanşı, yaklaşık 250 dolar kâr bu^kan, ortalama 80 binin üzerinde ruristin ye- rinde izlediğini göstenyor; sektörün çektiği iz- leyici sayısı. dolayısıyla reklam olasıhğı tüm ül- kelerin iştahım kabartıyor. Ve diğerieri Tabii gelecek turist sayısı, tüm sektörlerin bun- dan nasibini ahnası gibi görünen faydalann ya- m sıra Formula 1 'i düzenleyen üUce olmanın sağ- layacağı prestij de unutuhnuyor. Fl'e ev sahip- liği yapma şansını yakalayan son ülkelerden Ma- lezya'da yapılan bir arastırma, Malezya'nın ih- raç ettiği ürünlerin değerlerinin birim fiyatlan- nın, Fl sonrası, yüzde 10'a yakın değer kazan- dığını gösteriyor. Işte Türkiye'nin asıl odaklan- ması gereken nokta da bu; kendı başına bir sek- tör olan ve 2006 yılının sonunda sigaradan tama- men temizlenecek Fl'in maddi getirisi, tanıtım olanaklannm inanılmaz ölçüde geniş obnası ve ülkeye sağlayacağı prestij le yeni bir adım olabi- leceği gerçeği... manda audio speaker işle- vi gören navigation düğme- si. DC giriş jack, stereo ku- lakhkjack, mikrofon ve ses ka>dedici, 12 saatten fazla şarj ömrü ile dikkat çeken Zayo'nun en bü>ük özelli- ği ise DVD kalhesinde fflm göstcrebümesL Kömürden benzin ABD'de beş üniversiteden öğre- tim görevhlerinin bulunduğu bir kon- sorsiyum, ham petrolün yerine kömür- den benzin elde edilmesi için bir tek- noloji geliştirme konusunda çalışıyor. Eğer işler yolunda giderse, kömür- den elde edilen benzin, önümüzde- ki on beş yıl içinde ABD'deki ben- zin istasyonlannda safışa sunulabilir. Yeni teknolojinin yararlan arasında emisyonlarm daha temiz olması, ima- lat ve işleme masraflanmn azaltıl- ması, daha da önemlisi petrol alımı konusunda Ortadoğu'ya olan bağh- lığın hafifletihnesi yer alıyor. Bu ge- lişme tabii ki sürdürülebilirlik ya da benzin kullanımına alternatifler ge- tirümesi konulanna bir yanıt vereme- se de benzine aç gehşmiş ülkeler için yeni bir mineral umut kaynağı sağ- layabüir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog