Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Fotoğraflarla IVIısır' sergisi • ANKARA (ANKA) - Çeşitlı kunaluşlarda grafikerlık, reklam fotoğrafçılığı yapan tbrahim Dernirel, 17 Aralık günü Halkbank Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. Demirel, 'Mısır' isimli fotoğraf sergisinde objektifine takılan egzotik Mısır fotoğraflannı fotoğrafseverlerin beğenisine sunacak. 1979 yılında Hollanda Hükümeti tarafırıdan illc fotoğraf albümü 'Yaşam Kavgası' yayınlanan Demirel'in, 1981 yılında 'Fotoğraf ders kitabının ilk baskısı yapıldı. Sanatçı, 1982'de Sanatyapım Plastik Sanatlar Atölye ve Galerisi'ni kurdu. 1982 yılında Sanatta Yeterlilık' alan Demirel, aynı zamanta bir eğitimci. Geçen yıl kasım ayı sonunda başlayan sezon bu yıl gecikince tesisler boş kaldı KışturizmininzorgünleriYart Haberleri Senisi - Bayram tatiline kar- şın kış turizmi merkezlerinin doluluk oranlan çok düşük düzeyde kaldı. Palandöken'de suni kar hazırlığı yapılırken Erciyes'te rezervasyonlar Kapadokya'ya kaydınlıyor. 17 kilometreyle dünyanın ikincı uzun pistine. 30 bin kişinin kayak yapabilme kapasitesine sa- hip Palandöken Dağı 'nda turizmciler yeni sezon için tüm hazırlıklannı tamamladı ve kar yağma- sını beklemeye başladı. Dedeman Oteli ise kar yagışı daha da gecikirse suni kar makinesini devreye sokacak. Deniz seviyesinden 3 bin 173 metre yüksekte olan Palandöken Dağı'nda Po- lat. Dedeman, Tourinn Palan, Kardelen otelleri geçen yıl kasım ayı sonunda başlayan sezonun bu yıl gecikmesi nedeniyle zor durumda. Erci- yes'te de durum pek farîdı değil. Kar seviyesi- nin 4-5 santimetre ile sınırlı kalması nedeniyle turistık tesisler boş. Turizm tl Müdürü tsmet Toymuş, bayram tatili için yüzde 50-60 oranın- da rezervasyon yaprınldığını ancak kar yağma- ması nedeniyle iptallerin başladığını söyledi. Iş- letmecilerin tesislerdeki doluluk oranını kaybet- memek için tur şirketleriyle işbirliği yaparak re- zervasyonlan Kapadokya'ya kaydırdığını anla- tan Toymuş, "Bayram süresince Erciyes'te konak- layan turistler. kış turizmi yapamayacaldar, an- cak kültür turizmi ile açık kapaolacak" dedı. KDVyok, indirim var! Aralık ayında Beko'dan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ya da fırın alın. KDV indiriminden ve 14 aya varan taksitlerden yararlanın. Uludağ karsız da keyijli Kış turizminin beşiği olan Liudağ, Out- door Maksimumun düzenlediği "Kar Partisi" ile 2003 kayak sezonuna merha- ba dedi. Ağaoğlu My Resort Oteli, Mar- ketim Marketler Zinciri ve Shiba şampu- anının sponsorluğunda düzenlenen par- tide kayak sezonuna buruk girildi. Çün- kii Uiudağ'da kar yoktu. Teknoloji buna da bir çare bulmuştu: Suni kar makine- si. Pistleri kayacak hale getirmek için ts- viçreli bir firmaya suni kar makineleri ıs- marlanmış ve 8 piste kurulmuştu. Tek ek- sik ise hava sıcaklığının -5 dereceye düş- memesiydi. Bu kez Uludağ'ın havası inat etti ve kar görmek için gelenler güneş ban- yosuyla yetinmek zorunda kaldı. Kar yok- tu ama eğlence doruktaydı. Uludağ'ı dol- duran misafirler, aralarında NefiseKara- tay. Ebru Güzel, Tuğçe Kazaz, Didem Tas- lan.IpekTannyar ve SdinToktay'ın da bu- lunduğu mankenlerin canü langırt tur- nuvası ile coştu. (Fotoğraf: HAKAN AKARSU) ^..-of*, qu3rtz vobd. radyjtor. PC |tjow*tyjt* hartç). ktıma ve BUZDOLAPLARI •EMENTISÜM I U»UN ı MOOSl I C'. '-!Pr FÎSİNA- NDM. -firusı I 8K-7041 T 68x59.5x16S " i * K. Tropkal-392 » Brjt Haon 8K-7461 T 160x70x172) 1 * IC TrtewM2SKarUHaam ] BK-830OT 60x59.5x162 5)Ç-ft< Trapka-300*BrütHaom I BK-M5C T 63»70*184 5;Çrf:K T-cakaMSG t Brut Hacjn BK-84S1 T(63x70x1845) Çift K. TraptaUSO It Brtt tütim Skcr | BK-3932 Nf (66x60x172, No Frost-33C It Bnjt Haorn BK-M3C Nf (68x70179) No FrosM351 Brüt Haom I BK-9470W(68x7lV189»r*>F(rjSt.470ltaraHadrn I BK-9471 tf (68x70x189) No FfD5t47C !t Brut Haam S*WI I BK-9202 »(71.5x75x186 5) No Froa-5001 Btût Hatim BK-97l2r>f 172x83x179!No Frost-57C tBrûlHaam I 8K-7621 (5J-Sx54*S4.6}.142ttSnjtHadm I BK-7671 (54 5x54x143 6k257ft&ütHaom BK-7631 D Don(54.5x54»846)-1l4!tBrtJtHarim BK-5182 (52 5JÖ4JI158 5t270 h Brût Haaf^ BK-7681 D Don (54.5x54x143 6V209S Brût Hadm BULAŞIK MAKIN I URUN/ MOOEL | B K Y - 3 5 O 2 F V 2 P ] BKY-3503 FY 3 °Kxjam I BK*3S04f»r'41/2l'ıorj3 I BKY-3505 PY 5 1/2 Ftxjan-rann YİA I SXY350S[)S5'/2ftoQram->!ımYö B«CY.3513CF*v3'*tçr»n-Ocaklı | BKY-3505 S 5 1ı! Prcaram-Stef-Yanm Yi> Buias* r k 629.000 h 533.500 \ 629.000 t ' 707.500/; 600000 [\ 707 500/' ' \ 753.000/ 638.500 753 000 820000 871000 326000 993 500 1JB9000 1 105500 1224000 1.463.500 i 1-679000 ' \75300ry 888 506 4 0Ç0 y2.488.500 y: 2.109000 ^2488500 606.000 j \ 7 1 4 5 0 0 / 652 503 673500 1 753.000 i 1 ; < 106700 120 XC 127.7X 150 500 164 00C 174 200 18S2O0 2O7S00 221 100 244300 292.700 335300 421800 1,034 50&, ' 112 50C BKY-38C6 5 Profa Ytary* I ÜRUN < MOOEL I BKY-2312 C( 12Pr-600D-*kSu&-5kgY*. Ğft I BKY-2313CZ- 3*-800D-lekSuG-5kgYık.Ka|> I «CY-2314BZ14Pr-S00[>QftSue.-5kgY*.IC»L 704500 79İO0O ; 8 5 1 5 0 0 SS7000 877 000 943 OCC- 1.192.O0O 1242 000 596JOOO 753.000 ' \888-5 796XX» V 106.700 120000 127.700 1W600 164000 174 200 185200 Î98 700 207J00 221 100 244800 292 700 335.800 421800 533500 600000 638500 753000 820000 871000 926000 993*0 1039000 1 105 500 1.224000 1463 50C 1679.000 2 1O9 0OC • ıSıi mntm ' Ş, 693100/ 65300 ' 779 500/. 73 400 î 78,100 : 92 200 ! 10O300 :• 106600 i 113.400 121600 i 127.100 135200 i 149700 178900 205300 \ 257800 1.2 65300 73400 78100 92 200 100300 106 600 113400 121600 127100 135200 149700 178900 205300 257 800 CkiD ffnıua TOnAH ' 587.700 ^ 780.400 / 66C600 '' 878.400' 702S00: \933.0O(|( 829 800 1İ103.000 902700 ' lİOI.OjİD i 959400 12^5 200 1.020600 1.094 40] t.143.900 1216800 1.6f16. 1347300İ 1, 161CI00 jfi388O* 1347.700 ! İ452.400\ r 2320200 (3079600 V 47300 53 200 56500 6SSO0 72700 77 200 82.100 88100 92100 97 900 10B400 129 500 148500 186 500 47300 53 200 56.500 66800 72.700 77 200 82-100 88.100 92.100 97.900 10R400 129 500 14&S00 186500 662200 744 8OC 791.000 93520C 1017JOO •080 8OC 1 149400 1 233.4CC 1289400 •370 600 1.5I7J600 1 S130OC ZO79JX» 2 61VO0C' 121200 121200 606000 130.500 130500 652 SOC 134.700 134.700 673.500 ; 3^1 •5C6O0 150600 753CCC \ 175200 175200 876000 İ/.1368 74200. 73 800 82400 92 200 74200 79800 82400 92 200 •107100 107100 667800 i \ 885.4 718-2O0 : 741.600 ! 829 8X ; \\ 963 900 /7S02 53.600 53.600 750.400 57 800 57 800 BO9 2CİJ 59 700 59.700 835 800 66 800 66 80C 935200 77 500 77500 1085000 3.stÇt»«(I»H» 115600 140900 158.400 17C300 )73400 175 400 188.600 115-600 140900 158,400 170 300 173400 175 4CC 578.000 K 704 SOC ;_ 792000 . iiif 851.S0C j l.iq a&oası 8770OC : v'139i6l i TttMO 70700 636300 : \ 8431X10/ 51100 86100 97000 104200 İ1OS10O 107300 86100 97000 1M20O I0SI00 107 300 774900 8730001 l.t 937 800 ' 124 9S4SO0 İ U 965 700 0 7 7 ( 62200 69900 75 10C 76J00 77 400 188,600 943.000 j/1225500\ 115400 115400 1.038600 /1372200\ 83.100 mmm 62200 69500 75,100 76506 77.400 83.100 87C.80CI 97&600 j 1.051.400 1Ü7I.O0O 1.0B3.60C 1 1.163.400 238.400 238.400 1 192.000 ' 248400 248400 1242 0CC 145800 145800 1312200! •52000 -52900 1368000 105000 105.000 14700O0 109 400 109.400 1531600 119200 119200 596JO0 "\ 774200/ 73 000 73.000 657.000 150600 150600 753000 : < 9776M 92 I X 92 100 828900 tS9200 159200 796000 ! 1*0*3*0 97400 97400 87&60O RYATbUl 869200/ 52,700 Yo98 80p/ 65 500 i\6a40D 70300 52.700 66600 70300 737.8CC 932.4X 984200 I BKY-2518 CX18 Pr-11O0 D-Tet: Su G.-6 kg Y*_ Kaa I B<Y-26'8 BX '8Pr-- 10C C^Çıfi 5u G.-6 kg Yık. <ao. | B<Y-315O14O0I>ÇıftSu0^(gY*. <ap - 3 : x Extmn 1600 &<ASu G.^kg Y*. Kap. MEHMKTESMMd.- ;.:- -, I UÜIfMOOB. Bc-6i4o/6i«»'Gaar~*- ' ] BK-6340/6340NTU-t>c I BK-624O/6240 N Elektroojıto I BK-6230NBe«DtutolGoaj I BK^23O S/6230 NS Eleklı«urtx31 Gczü Gazlı C I 8K-6240NSSİWTB*tr«ut)O BK-6330 HS Turbo • Göâ Elektrki Oc* B<-574ON5Mı*fer*acn BK-4İ40 N Douae Çr, Böme* BK-6741 Ceran Gazl Mulüfanksyon I BK-&540 5/6440 f 6 Double Ç*t Sotmeti j «0«74t S Ceran Gart Muftfot*a»on j BK-&İ30 ^ S 741 MSforMuMbrfc 770 NS Ceran h,,ı.;-j'c^ EK^TOO TB Ftusük Fm BKJ!700TARu3*Ftır t B<^700 SP MutıfDnksycr On BK-4710 SP MuHilonksja) I BKJ7 I BKJ7 820SO0 96ŞÇ00 164.100 164100 820.500 i 106)(.900 100300 1 OfiE.SûD 180.80C' 180800 904000 ; ' 173800 P0600 : l.jaaOÛO ; 194.500 194.600 973.000 t l İ Q 8 K > 119.100 >'463O0O 248000 248000 1240000 ; /eiOSOll 151700 i - r w : ' 3C4 7:c 3İ700 1523500 »1378400\ 186300 £91.300/ Î17.00/S ;o68.oooı : 1 084 500 \ i ' 3 "5 JİO , 668,000 , V65.5I 450.000 550.000 575000 586 000 608.000 692.000 713.000 733 500 747.000 752.000 785500 866.500 869500 905 500 919.500 1.165 500 1 İ44KT . { moiM I ^530500 t \ 64850ü' T İ678O0O/ i 69100? : ıi7ajb : ; s\6ote ; < 84I.B0Ö I 1O26.0Oİ.! 1.068 000»ı J.064.500' '1375000 Kfml 90JOOO 11C.0O0 117200 121J600 138.400 142.600* 146.700 149.400 150.400 157.100 173300 173300 1S3.900 233.100 9OO0O 1 10 000 115.000 117200 121.600 138400 142.600 146 700 149.400 '50 400 157.100 173 300 173900 181 100 183900 233.100 ünmu TOUU 450000 550 CCC 575.O0C 586 000 608 C00 692 COO 713000 733 500 747.000 752 000 785.S00 866 SOC 869.SO0 905 500 919500 1.165 500 , 713 800: i «4620» '760 500 9S.200 1,1251 t-1296 I. I76.40Ğ »1.194.4OO\ i 601 200^ ; Kjlıuı t 55.100 57300 •- 70300 71 700 ; 74300 ' 846D0 ! 87300 ! 89800 ' 91.400 92 000 ' 96200 106 000 M06400 110800 112500 ',150 800 100300 T0600 119.100 151700 186309 5510O 67 300 70300 71700 74300 84600 87300 89800 91400 92 000 96200 106COO 106400 110800 112.500 150 800 902.700 995 400 1.071300 , 1.365300 ; 1.676.700! 495900 1 605 7X ' 632.700 i 645 300 : 668.700 | 761,400 , 785700 j 808.200 ' 8220»; 828000 ; 865800 ' 954.000 ; 957SBÎ 997200 ; 1O12500 i 1357200 İ 72-400 79300 85,900 ' 109300 134200 72400 1.013500 79800 \i!720C 8S500 1202.600 109300 • 530.2X 134200 i £78.800 PEŞKAI u n d ı 655800 ( 801 400l 836 400*' ',85320ü , 1.3072» 1.03Bİ00 '• 1 36*400 i.oeAooo i I.O»4'DOO i.Vaooo ; 1260.6İ10 IB66J0D ^ f316.600, , 1J37.6O0\ '1.791200 566500 : 649000 694500 819.000 883.500 1.064.500 1239X100 113.300 113300 566.500 : 129.800 -29800 549000 138500 138900 694500 ; 163300 '63800 819000 ; 176.700 176.700 883500 ( 1.1; 212.9O0 212900 1.05S500 ; 247.800 247.800 1239.000 | ./608.4( 69300 623.700 : 79 500 715.500 ] 85000 765.000; 901.800: 972.900^ 69300 79 500 i 85000 '.100200 100200 J10R100 1OR10O ; 130200 130200 1.171800 : 151.500 151500 1363.500 39700 48 600 50 700 51 700 53.600 61.300 62900 64 700 65 800 66 300 69200 76400 76.700 79 700 81.000 108500 49 900 57.200 61200 72100 77800 93.700 39.70) 48 6OC 50.700 51.700 51600 61.000 62300 64.700 65J00 66.30C 69200 76.400 76.700 79 700 81.000 108.500 TOftAU 555.800 6KIX' 709300 723 800 750.400 854.000 880-600 905300 921200 928200 968300 1.069.600 1.073300 1.115.800 1.134.0O0 1519.000 49.900 698.600 57.20C 800,800 61200 856300 72. I X 1.009.400 77300 1.089200 93 70C 1311300 ; 109.000 109.000 t526.000 1 610.000 \ j 1364500 \/l.610.000 \; 272.900 272900 1364500 '/1 773 1Oo\; 157000 167000 1.50-000 71.984400\, 120 200 12O2X 1682.800 EVLİLlKTE YAŞANAN ÎLlŞKlNtN KALÎTESİ YÜKSELTtLEBÎLÎR Uyumun sım: Empati tSTANBUL (AA) - Evli kişılerle ya- pılan bir araştırmaya göre, e\lilikte uyu- mun sırn, "Idşinin kendisini karşısında- kinin yerine kovmasında" yani a empa- ti~de yatıyor. Ankara Üniversıtesi Dil ve Tarih-Coğ- rafya Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğre- tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şenmır Tuta- rel Kışlak tarafindan yürütülen ve evli 150 kışiyle yapılan araştırmada, empa- ti ile demografik değişkenlerin evlilik uyumuyla ilişkisi araşhnldı. Yapılan de- ğerlendirme sonucunda, evlilik uyumu- nu belirleyen en anlamlı unsurun empa- ti olduğu belirlendi. Aynca, empatik an- layış arttıkça evlilikte yaşanan ilişkinin kalitesinin de arttığı dikkati çekti. Eşle- rin evlilik uyumlannın evlilik yılı ve ço- cuk sayısı gibi değişkenlerle bağlantıh olmadığı belirlendi. Araştırmayı yorumlayan Yrd. Doç. Dr. Şennur Tutarel Kışlak, şunlan söy- ledi : "Empati, bir insanın kendisini kar- şKmdald insanın yerine koyarak onun dü- şüncelerini doğru olarak anlama. duy- gulannı hissetme vebu anla>ışuu ona sö- zel olarak ya da beden dili>1e anlatma sürecidir. Eşinize empati duyabilirseniz, onun niye öyle da^Tandığını daha i\i an- la> abilirsinb, Olaylara eşin bakış açısn - la bakabilmek, e^ülikte yaşanan geriU- mi azaltmada yardımcı olacaktır."' MESELA DEDIK ERDAL ATABEK Şeker seversiniz... Şekeri herkes sever. Çikolatanm se- rotonin salgısım arttffarak neşe kayna- ğı olduğu öğrenildikten sonra şekerin önemi daha da arttı. Şekerler çocukluk yıllanmızdan beri en sevdiklerimiz de- ğil midir? Sokaktan geçen macuncu bütün çocuklan peşinde koşturmaz mıy- ckcr kutuluruidnnı ııniTdı? Eve geıen şeı< nm aramaz mıydık? Şekerler, karame- lalar, lokumlar, pastalar hep kendi dö- nemlerinin sevgili tatlılan olmuştur. Şimdi de şekercimiz şekerleri dağıtsm bakalım. Horoz sekerl... Bir çubuğun ucuna takılmış kırmı- zı renkte ibikli horoz biçiminde- ki şeker çok sevilir. Hele de gaga ye- rine konmuş şekerden düdük öttürü- lünce başka bir keyif olurdu. Şimdi- lerde horoz şekeri, sözünü geçirmek isteyenlere verilecek en iyi şeker olur. Horozlanıp da "ben buranın horozu- yum" diyenlere en iyi bayram ikramı horoz şekeri olacaktır. Meydanlara çı- kıp kükreyenlere, stadyumlarda ku- rum satanlara, memleketin köşe bucak horozlanna yerinde bir ikram sayılır. Taşfınn erkeklenyle domınant teyze- lere de "horoz şekeri" ikram etmek uygun görülmelidir. Uzun ötenlere Koç "Denizli horoz şekeri", kavgayı azim- le sürdürenlere "Hint horozu şekeri" çok yakışır. Ibiği gösterişlilere "Bal- taibik şekeri". kuyruğu gösterişli olan- lara da "Uzunkuyruk şekeri" verilme- lidir. Uluslararası alanda horoz Fran- sa'nm sembolüdür. Son yıllarda Fran- sız horozıınun süngüsü biraz düşmüş, buna karşın Amerikan horozlannın ötüşü daha çok duyulmaya başlanmış- tır. Bizim yerli horozlanmız içerde uzun uzun ötüyorsa da dışarda sesle- ri pek duyulmamaktadır. Yerli horoz- lanmızın en büyük özelliği çok yakı- şıklı *horozlanmalan"dır. Bu neden- lerle "horoz şekeri" bu bayramda çok makbul bir ikram sayılır. Nane sekerl... /^ok ferahlatıcı bir şekerdir. Nanenin S^serinlik veren, insam rahatlatan, ağ- za hoş bir koku veren tadı "nane şeke- ri"ne de geçmekte, çok sevilen bir şe- ker çeşidini oluşturmaktadu-. Ne yazık ki "nane şekeri" yapılmış, fakat "mayda- noz şekeri" yapdmamıştır. Manav tezgâh- lannda nane demetlerinin yanında yer alan maydanoz demetleri, rokalar, tereler, de- reotlan hiçbir şekere girememiş, bir tek "nane" şekerler dünyasındaki seçkin ye- rini abnıştır. Bu buluşu da kimbiür ne na- MArkasıSa. 8,Sü. l'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog