Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 ARALIK 2002 CUMARTESİ 16. TELEVİZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ tntikam Vadisi 10.00 CNBC-e Dram (77\ (VengeanceValley)-Çiftçi Arch Strobıe'in oğ- Vi/ lu gibı severek büyüttügü Owen Daybright ile öz oglu Lee Strobie" nin arasında tehlikeli bir çekiş- me \ardır. Lee. öz oğlu olduğu halde babasının Owen"ı kendisinden daha çok sevdiğini düşünmek- te ve onu kıskanmaktadır. Yönetmen: Richard Thor- pe. Oyuncular: Burt Lancaster, Robert Walker, Jo- annabni(l951 ABDyapımı, 83 dk). 15.10/Star/Neşeli... Aynntıyanda Dokıınmayın™ 17.00 TRT 1 Güldürü I Saf bir genç olam Şaban. babası tarafindan yü- zünü bile görmediği bir kızla ev lenmek zorun- da bırakılan, askerlik arkadaşının isteği üzerine o- nun yerine geçer. Kızın evine gidip kendisini müs- takbel damat olarak tanıtır. Bu arada müstakbel ge- lin de. aynı nedenlerle hizmetçisiyle yer değiştirmiş- tir... Yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği fılmde Kemal Sunal ve Ahu Tuğba başrolde. Müthiş». 17.10 Kanal D Güldürü ®(City Hunter)- Hyu Saeba özel bir dedektıftir. Zengin bir işadamı, kaybolan kızını bulması için Ryu'u kiralar. Genç kızın peşindeki dedektif Ryu birdenbire kendisini kaçınlan bir gemi ve rehi- nelerin de içinde bulunduğu büyük bir maceranın içinde bulur. Yön: Jing Wong. Oyn: Jackie Chan. Richard Norton (1992 Hong Kong - ABD, 95 dk). Vücut 21.00 CINE 5 Dram ©(The Body) - Sbzaron Golban, Israillı bir arke- ologtur. Kudüs'teyaptıgı kazılar sırasında ba- zı kemikler bulur. Bu kemıklerin sahibıni öğrenmek içın derin araştırmalar yapmaya başlar. Araştırma- sı ılerledikçe bulduğu kemiklerin lsa Peygamber"e ait olabilecegini düşünmeye başlar. Bu duyan Vati- kan olayla ılgili ciddi bir araştırma yapmaya karar venr. Yön: Jonas McCord. Oyn: Antonio Bande- ras, Olıvıa Williams ( 2000 ABD-lsraıl, 109 dk). Other Vokes-. 22.00 CNBC-e Dram /Tî\ (OtherVokesOtherRooms)-13 yaşındaki Jo- >3/ el . dokuz yıldır görmediği babasını görmek ve onlan niçin terk ettiğini ögrenmek üzere güney- deki çiftliğine gider. Ne yazık ki evin hanımı baba- sını göstermeyecek ve ikisini uzak tutmayı başara- caktır. Yön: David Rocksavage. Oyn: David Speck, Anna Thompson (1997 ABD-tngiltere. 94 dk). Kurtuluş Yolu 22.15 TRT 2 VVestern (77\ (The Hallehıjah Trafl) - Atilla Dorsayın Si- V ^ nema Büyüsü' kuşagında bu hafta, John Stur- ges'ınyönettiği 'Kurtuluş Yolu' gösteriliyor. Film- de. viski stoklan tükenince 16 bin varil içki getir- mek için yola çıkan bir yük treninin etfranda dönen olaylaranlatılıyor. Başrollerde, Burt Lancaster, Lee Remick oynuyor (1965 ABD. 160 dk). Ateşle Oynayan... 22.30 tv8 Duygusal /Tî\ (The Tamarind Seed) - Sovyet sisteminin ya- Vi/ pısından kaynaklanan yanhşlann ülkeyi kö- tüye sürüklediğini söylemeye çalışan, ancak vatan hainliğıyle suçlanan bir albayın öyküsü. Yön: Bla- ke Edwards. Oyuncular: Julie Andrews. Ömer Şe- rif, Anthony Quayle (1974 Ingiltere-ABD. 110 dk). Güniinü... 23.15 TGRT Macera (77\ (Back to Back) - Koji ve arkadaşı en güçlü Ja- ^ O ' pon mafyası olarak bilinen Yakuza tarafindan Los'Angefes'a, peşlerinde olan bir Amerikan baba- sını 1 yök etmek için gönderilİTİer. Bu iki Japon'un şehre geldiğini öğrenen mafya babası onlan yaka- latmak içın peşlerine adamlannı takar. Eski bir de- dektif olan Bob ve kızı, Koji ıle tanışınca istemeden tüm bu olaylara kanşırlar. Bob. Koji ile partner olup mafya babasının peşine düşerler. Yönetmen: Roger Nygard. O>TI: Michael Rooker, Ryo Ishıbashı. 01.00 / CNBC-e / Marakeş... Ayrıntı yanda Bugsy 01.00 Show TV Macera (Bugsy)-Psikolojik dengesizliğinin yanı sıra, kadınlara düşkünlüğüyle de tanınan Bugsy un- vanlı Benjamin Siegel, Amerika"nın tanınmış gangsterlerindendir.Ne\v York'ta dolandıncılık ya- pan ve psikopat yapısını cazibesiyle gizleyen Bugsy, bu sayede medya kahramanıdır. Yönetmen: Barry Levinson. Oyuncular: Warren Beatty. Annerte Be- ning. Harvey Keitel (1991 ABD. 135 dk). Yabancı Yerliİzleyin Orta Değmez NTV 11.30 Hayatm Ritmi TV Servisi - "Hayatm Rit- mTnde bu hafta, gönüllüle- rinfaaliyetleri ekrana geli- yor. Programda ilk olarak, köylülerin kitap okuması için kütüphanesini eşekJerin sırtında köy köy dolaştıran Eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz'ün öyküsü yer alı- yor. tbrahim Betil'in "Tür- kiye'de gönüllü olmak"la il- gili anlatımlannın da yer al- dığı program, Fotoğraf Vak- fı'nın çocuk atölyesinden haberlerle son buluyor. TKT2 13.10 Klasik müzik tutkunlanna TV Servisi - "Konser Sa- lonlanndan" programında bu hafta, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestra- sı'nın konseri ekrana geli- yor. Şef tbrahim YazKi'nın yönettiği orkestraya solist olarak piyanoda Faal Say eşlik ediyor. Programda, klasik müziğin sevilen eser- lerinden ömekler sunuluyor. tv8 00.30 'Kafi'den seçmeler TV Servisi -Cnlü gitarist AkınEkks, "Kerem Görsevfle Caz"a konuk oluyor. Eldes , yeni albümü "KafTde yer alan bestelerini Görsev'ın piyano- su eşliğinde seslendiriyor. îdeallerini terk etmiş '68 kuşağına bir gönderme niteliğindekifilm, CNBC-e 'nin 'Gece Sineması' kuşağında Salvatores'ten 'kaçanlar' içinCNBC-e 01.00 Marakeş Ekspresi - Marrakech Bcpress / Yönetmen: Gabriele Salvatores / Senaryo: U. Contarello, C. Mazzacurati, E. Monteleone / Oyuncular: Diego Abatantuono, Gigio Alberti, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Cederna /1989 italya yapımı, 110 dakika. TV Servisi - Teresa (Cristina MarsiDach). eski sevgilisinin üniversite arkadaşı Marco'yu (Fabrizio Bentivoglio) Mila- no 'da bulur ve ortak arkadaşla- n Rudy'nin (MasshnoVenturi- eflo) uyuşturucu bulundurmak suçundan Fas'ta hapiste oldu- ğunu söyler. Teresa'nin amacı eski arkadaşlanndan bir şekil- de 20 bin dolar para bulup Rudy'i hapisten kurtarmasını sağlamaktır. Marco, '68'li ekipten Ponchia (Diego Aba- tantuono), Paolino (Giuseppe Cederna) ile Cedro'yu (Gigi- oAlberti) biraraya getirir, Tere- sa'yı da yanlanna alıp bir cip- le Fas'a doğru yola koyulurlar. Bin bir maceradan sonra Ma- rakeş'e ulaşan ekibi çok ilginç bir sürpriz beklemektedir. Yol- culuk, sonunda, bir çeşit özel yaşamlann muhasebesine dö- nüşmüştür. Dönemle ilgili hiç bir hesap- laşmaya gitmeden ya da ders vermeye kalkışmadan arkadaş- lık, kardeşlik ve serüven üzeri- ne çok tatlı bir yol filmi. Daha sonra "Akdeniz"de (Mediter- raneo) yeniden biraraya gelip "En lyi Yabancı Fîtaı Oscan"nı kazanan Salvatores ve aynı oyuncular. bu "Marakeş Exp- resi"yle üçlemenin ilk ayağını başlatmışlardı. îtalyan yönet- men Gabriele Salvatores'ın filmlerinin konusu genellikle "modern dünyamn proUemle- rinden kaçmak" oluşturuyor. 'Akdeniz" ve tt Turne"yle bir- likte oluşturduğu üçlemesinde Salvatores eğlendirerek yine "tüm kaçıp gidenlere" adıyor tüm anlattıklannı. Aslında düzene teslim ol- muş, büyük ideallerini bir tara- fa bırakmış '68 kuşağına bir gönderme olan filmin tanıtı- mında şöyle diyor Salvatores: "Bize değiştirecek hiç birşey bırakmadılar. O zaman onlara dönüp; 'Tamam siz yendiniz. Ama beni suç ortagınız sayma- yın bari" dedim ve kendi yolu- ınagjttim" 'Marakeş Ekspresi'nin yönetmeııi Gabriek Salvatores. İki Alman mültecinin izlenimleri anlatılıyor 'Boğaziçi 'ne Sığındık'TV Servisi - Nazi dönemini Istanbul'da geçirmiş olan iki Alman mülteci çocuğunun yaşamını konu alan ve Türk- Ahnan ilişkileri tarihçesinin bilinmeyen bir kesitini anlatan "Boğaziçi'ne Sığındık" belgeseli ilk bölümüyle ekrana geliyor. Yönetmenliğini Nedim Hazar'ın üstlendiği belgeselde, bugün 75 yaşında olan Adelheid Scholz ile 73 yaşındaki Corneh'us BischofTun Türkiye'de yaşadıklan dönemle ilgili izlenimlerine yer veriliyor. Adelheid Scholz, dönemin nasıl Avrupalaştığını, Atatürk'ün yasa haline getirdiği okula gitme zorunluluğunu, yetişkinlerin latin harflerini sökme çabalannı ve çarşafın kaldınlmasını anlatırken, Yaşar Kemal'in romanlannı Ahnanca'ya çeviren Cornelius BischoflFise savaş sırasındaki izlenimlerini dile getiriyor. Belgeselin görüntü yönetmenliğini Pavel Shnabel üstleniyor. • CiVJV Türk, 22.05 Turşu yüzünden parçalanan aile tv8 12.05 TV Servisi - Inat yüzünden ana ile babanın boşandığı ka- labalık bir turşucu ailesinin yaşamöyküsü. Orhan Ak- soy'un 1978'de Sadık Şen- dfl'in senaryosundan çektiği "NeşeB Günler'', Ertem Eğil- mez ekolünün çizgilerini ta- şıyan, gülmece dünyasmın ünlülerinin biraraya getirildi- ği, yumuşak, sevimli, duygu- sal bir aile güldürüsü. Fazla derine inmeden hoşça vakit geçirtmeyi amaçlayan fılmde, buruk bir gülümseme ortamı içinde küçük insanlann öykü- süyle birlikte, turşucu ailesi- nin dertleri ve sorunlan yaşa- nıyor. Filmin ilginç yanı, yardım- cı oyuncu olarak tanımlanan Mûnir ÖzkuL Adile Naşit, Şe- ner Şen gibi karakter oyuncu- lannın başrolde görünmeleri. Özkul - Naşide çifti, birçok filmlerinde olduğu gibi bun- da da yine kan-koca rolünde- ler. Geçimlerini turşuculuk ya- parak kazanan altı çocuklu 'Günbegün' Türkiye TV Servisi - CNN Türk'te, bu haftadan itibaren "Günbegün" adh yeni bir program başhyor. HakJa Devrim'in hazırlayıp sunduğu yapımda, son bir hafta içinde Türkiye'nin gündemini oluşruran olaylar ele alınıyor. Modacı Cemil Ipekçi'nin konuk olduğu ilk bölümde, AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın AB temaslan, devletin zirvesindeki türban sorunu gibi konular ele alınıyor. • CNN Türk, 21.05 kan-koca Saadet (Adile Na- şit) ve Kasım (Münir Özkul), turşu kalitesi yüzünden sık sık tartışmaktadırlar. Turşunun sirkeyle mi, limonla mı daha iyi olacağı konusundaki tar- tışma ve kavga sonunda boşa- nan çiftin üç çocuğu annede, üç çocuğu babada kalır. Anne ve baba özlemiyle büyüyen çocuklardan Zeynep (O>"a Aydoğan), çalıştığı fab- rika patronunun oğlu Uğur'la (Ahmet SezereO duygusal bir ilişkıye girer. iki erkekkardeş ise aynı kıza âşık olurlar. Tur- şucunun kardeşi Palavra Zi- ya'nın (ŞenerŞen) ortaya çık- masıyla işler kanşır. Arûıe ve babalanndan gizli olarak birbirini bulan altı ço- cuğun da tek amacı, onlan ba- nştuıp, aileyi yeniden topar- lamaktır. Turşucu kan-ko- ca'ya nikâh tazeletmek için çocuklar, ellerinde banşma sloganlan yazılı pankartlarla Taksim alanında gösteriye başlarlar. Star 15.10 Neşeli Günler/Yönetmen: Orhan Aksoy/Senaryo: Sa- dık Sendil / Görüntü: Erdoğan Engin / Oyuncular: Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ahmet Seze- rel, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, Mürüvvet Sim, Ih- san Yüce, Ahmet Arıman /1978, Arzu Film yapımı. Münir Özkul- Adile Naşit çifti, birçok filmlerinde olduğu gibi bunda da yine \ kan-koca 1 rolündeler. Erdal İnönü konuk oluyor TV Servisi - Edebiyat programı "Ladverfin bu haftaki bölümüne, fızik pro- fesörü. eski siyasetçi Erdal İnönü konuk oluyor. Enver Aysever'in hazırla- yıp sunduğu yapımda İnönü ile, aktif siyaset hayatından izlerin de yer aldığı. üç cilt- te derlediği ve anılannı an- lattığı yapıtlan hakkında sohbet ediliyor. TRT2 20.30 Zaman içinde yolculuk TV Servisi - Izleyenleri za- man içinde bir yolculuğa çı- karan "Attilâ İlhan ik Zaman fçinde Yokuluk" programı- nın yönetmenliğini Nedret Çatay üstleniyor. Programın bu haftaki bö- lümünde Attilâ tlhan, Cum- huriyet'in devraldığı tanm- dan başlayarak günümüzde- ki tanm koşullannı anlatıyor. Tv PROGRAMLARI A0.00 Yerli Film: Küçük Kovboy 11.30 Gezelim Görelım 11.55 Türkiye 2. Futbol Ligi Karşılaşması: Antalyaspor - A. Sebats- por (031111)14.00 Yabancı Film: Oyuncak Şirketi 15.30 CİZCH Sınema; Kar Krahçesınin Intıkamı 16.30 Yörelerimız "H" m. 07.35 Çizgi Film: 3 I V Süper Fare 08.00 * ^ Çizgı Film: Herkül 08.25 Çizgi Film: Pofuduk Ayı 08.50 Çizgı Film: Moby Dic le Bağlan 19.30 Ana Haber Bül- teni 20.15 Spor Haberleri 20.20 Dizi: Ekmek Teknesı 21.35 Yabancı Film: Ağaçte- ki Rehine 23.15 Muazzez Er- 06.00 Haber 08.40 Guındem Sigorta 10.30 Belgesel: Zamana Direnenler 11.35 özel Sektör 12.15 Karalama Defterı 13.156. Vites 14.10 Spor 14.30 World Sport 15.10 Smaç 09.50 Fasıl 10.20 Yabancı Film: Robin Hood 12.00 Haberler 13.00 Siyaset Ku- lisi 14.00 Sanata Doğru 15.10 Demirö- ren 15.30 Yabancı Film: Küçük Çocuk 09.55 Gordon Köpekbalı- ] ğı 10.50 Timsah Avcısı 11.45 Baştan Çıkaran Yok Edıcıler 12.40 Bir Saldınnın Anatomisi Türküleriınız 1T.00 Yeıll Film: Dokunmayın Şabanıma 18.30 Dizi: Ablam Boyle istedi 19.05 Diz: Kuzenlerım 20.00 Ana Haber 20.30 Dızı: En Son Babalar Duyar 21.30 Sayısal Gece (Canlı) 22.25 ispanya Ligı: Sevilla - R Soci- edad (Canlı) 00.20 Genç Vaziyetler 01.20 Yabancı Film: Cehenoem 02.50 OOnya Coğrafyası (0 312 490 43 00). 09.00Televizyon Gazetesi 10.10 Sigor- talı Yaşam 11.10 Yarış Magazin 11.40 Tüketici Dostu 12.00 Haberler 12.05 Kariyer Dünyast 13.10 Konser Salonlarından 15.10 Başarı Basamaklan 16.10 Kent ve Yaşam 16.40 Si- nema Rehberi 17.00 Beşiktaş-T.Telekom Basketbol Karşılaşması (Canlı) 18.40 Spor 19.00 Haber 20.00 Bi- lim ve Yaşam 20.30 Attilâ llhan'la Zaman İçinde Bir Yolculuk 21.00 Haberler 21.10 Çözüme Doğru 22.15 Yabancı Film: Kurtuluş Yolu 00.40 Ingilizce Haber- ler 00.45 Çin Akrobatik Sirki (0 212 259 72 75). 07.00 Diyanet Saati (Bayram Özel) 08.00 Bayram Hatırası 09.30 Bir Bayram Boyle Geçki 10.15 Çocuk- luğumun Bayramlan 11.00 Musa Eroğlu ile Bir Bayram Günü 12.00 Güneş Üstümüzde 13.15 Bayram Konuk- lan 14.00 Beigesel: Bir Çapkının Öyküsü 14.30 Beter ıle Şeker 15.00 Bir Kelime Bir Işlem 15.45 Içimızden Bırileri 16.30 Sobanın Öyküsü 17.30 Halkalı Şeker 18.58 TRT 3 Açılış 19.00 Karşıyaka - TİTwk Innsbruck Bayanlar Voleybol Karş. (Canlı) 20.30 Beşiktaş- T.Telekom Basketbol Karşılaşması (Tekrar) 22.00 2. üg Maçı 23.45 Kapanış. 06.00 THM Radyo Sanatçıları Konseri 09.20 Türkü Türkü Türkiyem 11.10 Gö- nül Bahçemiz 12.50 At Yanşlan 16.30 Bir Besteci 18.00 Denızli Belediye Konservatuvarı TSM Ko- rosu 18.30Fasıl 19.00 TSM Bayram Özel Programı20.10 Muazzez Abacı Özel Konsen 21.15 An Bu Şarkılar 22.25 Konser: Samime Sanay 23.15 Türk Müziğinde 00.30 Al- lı Tumam 02.00 THM Solistler Geçidi. 10.00 Yerli Film: Küçük Hanımın Şo- förü 11.30 Gezelim Görelim 11.55 Tür- kiye 2. Futbol Lıgı Karşılaşması: Antaı- yaspor - A. Sebatspor (Canlı) 14.00 Dizi: Kuzenlerim 14.55 Bir Başka Gece 16.30 Geçen Hafta Türkiye 17.00 Yerli Film: Dokunmayın Şabanıma 18.00 Haberler 18.30 THM Bayram Özel Programı 19.30 Grup Şurup Bayram Özel Konseri 20.00 Haber 20.30 Dizi: En Son Babalar Duyar 21.30 Sayısal Gece 22.30 Dizi: Yedı Nu- mara 23.30 Kahve Bahane 01.00 Gece Haberleri ».öo uızı: Manaııenın Muntar- ları 11.00 Elıfnağme 13.00 Gün Ortası 13.30 Gülay Kurış'le Mo- da 15.00 Dizi: llişkıler 17.05 Di- zi: Dünya Varmış 18.15 Dizi: Ai- soy Konsen 00.45 Yabancı Film: Hayal Gemisi 02.45 Belgesel: Haberci 03.20 Belge- sel: Uzaklar 03.50 Gecenın içınden (0 212 354 30 00). 10.00 Moda Show 11.00 Tam Zamanı 12.00 Si- ne Show 13.00 Ayşe Özgün Her Gün 14.00 Yerli Film: Çaycılar Kralı 16.00 Mobil Hayat 17.00 Yer- li Film: Hoşgeldin Gülüm 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Sayfası 20.00 Dızı: Aslı ile Kerem 21.00 Üç Babab Hasan 23.00 Acun Firarda 00.15 Spor 00.30 Haber Hattı 01.00 Yabancı Film: Bugsy 03.00 Yerli Film: Gençlik Yıl- tan (0 212 355 01 01). 10.20 Çizgi Film: Digi- mon 10.50 Çizgi Film: Nınja Kaplumbağalar 11.20 Yabancı Film: Sevimli Yaratğın Peşinde 13.00 Haber 13.10 Genç Magazin 14.05 Ça Ça Ça Ayça 15.00 Sıra Bende 16.00 Dizi: Yasemince 17.00 Haber 17.10 Yabancı Film: Müthiş Dedektif 18.30 Çifte Bela 19.30 Haber 20.30 Çarkı- felek Bayram Özel 21.45 Dizi: Kınalı Kar 23.00 Hülya Avşar Show 00.10 Zaga 01.40 Gece Haberleri 01.50 Yabancı Film: UzunKadın (0 212 215 51 11). 09.20 Gece Gün- düz 09.35 Gün- dem Dışı 10.30 Motorspor 11.30 Hayatm Ritmi 12.05 The Human Body 12.35 Sinema Si- nema 13.10 İspanya Liginde Geçen Hafta 14.10 Dünya Rallı Şampiyonası 15.10 NBAAction 16.10 Arçelik - Aris 17.10 Fut- bol Mundial 17.35 Avrupa'dan Futbol 19.05 Microsoft üfe 19.35 Spor 20.00 Haberler 20.05 NBA Actıon 20.30 LA La- kers-Dallas (NBA) (Yeniden) 22.30 NBA Stüdyo 23.05 Vide- li(0 2?2 335 00 00J star 07.00 Oyun Adası 08.00 Çizgı Film Kuşa- ğı 09.30 Yerli Film: Ben Bir Garip Keloğ- lanım 11.10 Süper Magazin 13.00 Haber 13.10 Şampıyon- larügi 14.10 Dizi: Çarli 15.10 Yerli Film: Neşeli Günler 17.00 Yerli Film: Şaban Oğ- lu Şaban 19.00 Ana Haber Bülteni 19.30 Yasemince 20.45 Biri Bizi Gözetliyor (Fi- nal) 23.15 Sibel-Ata Show 00.30 Gece Hattı 00.50 Spor Gecesı 01.00 BBG (Canlı) 04.50 Müzık (0 212 448 80 00). starârnax 07.30 Krai TV MÜ- •K" zik Programı Ya- yını (Canlı) 16.00 Yarışma: Miss VVprld 18.30 Yerli Film: Turist Ömer Yam- yamlar Arasında 20.00 Ana Haber Bülteni 20.40 Dizi: Kayıp Dünya 21.40 Dizi: Vaka-ı Zapti- ye 22.50 Kabare :Zamsalak 01.00 Dizi: Cennet 01.30 Kral TV Müzik Programı Yayını (Tek- rar) (0 212 448 80 00). Süperlige Bakış 18.15 Maç Başlıyor 19.15 Zamana Di- renenler 19.30 Stil 20.30 Spor Ana Haber 21.05 Gün- begün 22.05 Belgesel: Boğaziçi'ne Sığındık 23.40 Sü- pertig Cumartesi 00.10 Spor (0 212 478 50 00). 09.00 Haber 10.00 8. Etap 10.45 Spor Man- ?et 1 1 -3 0 P e t S h o w 1 2 - 0 5 Lacıvert 12.35 Av- rupa Aktüel 13.00 Haberler 13.30 HI-8 14.05 El Ele 15.05 Rıbaunt 16.10 Belgesel: Ohri Güzel Ohri 17.35 Zamanlar ve Mekanlar 18.00 Haberier 18.05 Ve Moda 19.05 Uzaktakiler 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yalçın Menteş Show 22.30 Yabancı Film: Ateşle Oyna- yan Adam 00.30 Kerem Görsevle Caz 01.30 Lacivert 02.10 Yabancı Film: Kılıç ve Gül (0 212 288 51 52). /M]rvyj\p 06.15 Yabancı Film: Çann Kızı 08.00 Ya- [Q fnCm) bancı Film: Randevu 09.30 Yabancı Film: V A U U ^ W Y | W l z Yağmuru 11.10 Bizi Ayıran Nehir 13.10 Cine Sinema 13.35 Yabancı Film: Lilah Bloom'un Hikâyesi 15.10 Yabancı Film: Tann'dan Haber Yok 16.55 Kamera Arkası 17.00 Yabancı Film: Enigma19.00 Belgesel: Göz Kamaştıran Kraliyet 20.00 Haber 21.00 Yabancı Film: Vücut 22.50 Yabancı Film: Jeepers Cre- epers 00.15 Fantasy (0 212 336 15 15). Klıptomanı 11.00 Kahve Molası 13.00 Klipart 15.00 Special VVeekend 16.30 Nostal- jı 18.00 Yerli Film: Cici Kız 19.30 Haberler 20.00 Yerli Film: Ateş Böceği 21.30 Bir Çift Turna 23.00 Yabancı Film: Ölümle Randevu 00.30 Bir Çift Turna (Tekrar) (0 212 256 82 82). 13.00 Mumya Gösterisi 14.00 Zamanı Kova- l k 1430 V h i H D d k f l 500• y larken 14.30 Vahşi Hayat Dedektıfleri 15.00 goawHic Büyük Kedi Takibi 16.00 Derinliğin Dedektif- c.... • t |e r j. pear |Harbor-Saldınnın Izleri 17.00Büyük Lokma Gecesi: Yağmur Ormanlan 18.00 Bataklık 20.00 Dişi Aslanın Hikâyesi 20.30 Timsah Güncesi 21.00 Çöl 22.00 Büyük Beyazla Kafesin Dışında 23.00 Okyanus 24.00 Bataklık Kaplanları (0 212 293 00 68). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Haydi Çocuklar 10.30 Çizgi Film 11.00 Dizi: KarateCan 12.00 Haberler 12.30 Güler Erkan Sizlerle 13.30 Yıl- dızların Hikâyesi 15.00 Yabancı Film: Ateş Bombası 17.00 Müslüm Yunus Show 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Dizi: Çocuklar Duymasın 21.15 Izzet Yıldızhan Show 23.15 Yabancı Film: Gününü Göre- ceksin 00.30 Gece Haberi (0 212 454 56 00). 18.15 Dünyalı Gençlik 19.15 Gülümseyen Bir Dünya İçin El Ele 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: Firari Aşk 22.30 Bayram özel Konseri 24.00 Ge- ce Büjteni 00.15 Akdeniz Akşamları 00.45 Yabancı Film: Ölümcül Kutlama 02.15 2. Lig Penceresı 04.15 Magazin Ekstra (0 242 244 03 00). • 1 09.00 SirkDünyası 11.00 Gü- İULUSAL KANAL | nün Içinden 13.00 Haberler 13.15 Yabancı Film: Dünya- yı Güldüren Adam 15.00 Haberler 15.15 Atletizm Dünyası 16.00 Haberler 16.15 Türkülerle Yolculuk 17.00 Haberler 18.15 Emek Dünyası 19.00 Satırbaşı 19.05 Müzık Sepeti 19.30 Haberler 20.30 Belgesel: Süper Şehirler 21.30 Bızim Eller 23.00 Gece Haber- leri 23.15 Yabancı Film: Dünyayı Güldüren Adam (Tek- rar) 01.00 Konser: Dalida (0 212 251 50 90). TO - 07 -°° O l a y Müzik 09.00 Çizgi Film: \\( Sandokan 09.30 Yabancı Film: Ali- ceHarikalarDiyannda 11.00 Haber 11.30 Çılgın Kemancılar 13.00 Haber 13.30 Din ve Toplum 14.00 Listedekiler 15.00 Haber 15.10 Yaban- cı Film: Altının Yedi Şehri 16.30 Ayrıntılar 17.00 Ha- ber 17.10 Hit üst 18.00 Stil 18.30 Dünyadan Spor 19.00 Haber 20.00 Rota 20.30 Pyramid TV 21.30 Tür- kü Diyenler 23.00 Çekirge Magazin 24.00 Haberler 00.10 Tozlu Raflar 01.00 Yabancı Film: Cehenneme Dönüş 03.00 Olay Müzik (0 224 331 70 00). 06.45 Yabancı Film: Hayaletin Kurtu- luşu 08.35 Yabancı Film: Uzaylı Kuk- lalar 10.10 Dizi: Sınır ötesi 33: Içim- deki Çocuk 11.00 Dizi: Friends 89: Sahte Parti 11.30 Dizi: Friends 90: Serbest Porno 12.00 Dizi: Will & Gra- ce7112.35 Harika Çocuklar 14.30 Robot Adam 16.55 Bagger Vance Efsanesi 19.05 Dizi: Stargate 20.00 Di- zi: VVill&Grace 20.30 Sinema Aksiyon: Tehlikeli 22.05 Yabancı Film: Tatlı Bela 00.20 Mavi Iguaha Kızları 02.25 Kayıp Ruhlar 04.00 MovieMagazine 04.25 Bag- ger Vance Efsanesi (0 212 326 00 00). 09.00 Haber 09.10 Belgesel 10.15 Belge- sel 11.20 Haber Gündemi 12.30 Tuzu Bi- beri 13.00 Haber 13.30 Gündem (Canlı) 14.15 Spor 14.20 Bekjesel 15.30 Gündem 16.20 Ya- şamın Içinden 16.40 Dünya Turu 17.20 Sinema 18.30 Ana Haber 20.30 Sırt Çantam 21.30 Gündem 22.00 Haber 22.30 Gündem 24.00 Haber (0212 326 00 00). lannın Esrarı 15.30 Birötomobil Doğu- yor 16.00 Sıra Dışı Makıneler 17.00 Ol- düren Yılanların Peşinde 18.00 Timsah Avcısı 19.00 Vahşı Doğada Yıldızlarla: Debra Winger 20.00 Teknoloji Çağının Polisleri 21.00 Suçun Gölgesinde: Av- rupa Üçlemesı 23.00 Kurtçuklar, Sü- lükler ve Arılar (0 212 288 75 75). 10.00 Yabancı Film: Inti- kam Vadisi 12.00 Dizi: Mad About You 13.00 Dı- zı: Buffy The Vampire Sla- yer 14.00 Yabancı Film: Dumped 16.00 Kampus 17.00 Dizi: Millenium 18.00 Dizi: Two Guys & A Girl 18.30 In- fo 19.00 Çizgı Film: The Simpsons 19.30 Dizi: Seinfield 20.00 Dizi: Buffy The Vampire Stayer 21.00 Dizi: The Gu- ardian 22.00 Yabancı Film: Other Vo- ices Other Rooms 24.00 Dizi: South Park 00.30 Konser 01.00 Yabancı Rlm: Marakeş Ekspresi 04.00 Dizi: Buffy The Vampire Slayer (0 212 330 01 01). 20:05 NBAACTION Haftanın en iyıleri 20:30 L A LAKERS DALLAS NBA'de haftanın maçı yeniden :^0 NİASTÜDYO l MuratKosova-MuratDidin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog