Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

6 ARALIK 2002 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3658 kişi hakkında suç duyurusu ^Çocuğunu okula göndermeyen yantyor SÖZÇtZGİNtN Turhan Selçuk ÎSTANBUL (AA) - Is- tanbul İl Millı Eğıtım Mü- dürü Ömer Balıbey. çeşıt- li nedenlerle okula gönde- rilmeyen çocuklann sıkı t>ir şekilde takıp edıldığı- ni belirterek, eğıtım döne- minın başlamasmdan bu yana çocuğunu okula gön- dermeyen 3 bın 658 velı hakkında cumhunyet sav- cılıklanna suç duyurusun- da bulunulduğunu bıldirdi. Babbey, tstanbul'da oku- la kayıtyaptırdığı halde de- vam etmeyen öğrencılenn takıbı konusunda bir çalış- ma başlattıklannı anlata- rak, bu kapsamda ıldekı tüm okullann bılgısayar ortamına geçınldığını söy- ledi. Devamsız öğrencıle- re yapılan ışlem hakkında da bılgı veren Balıbey, ve- lılenn ilk önce uyanldığı- nı, daha sonra para cezası uygulandığını, bundan da bır sonuç alınmazsa cum- huriyet savcıhklanna suç duyurusunda bulundukla- nnı söyledı. Balıbey, Istan- bul'da devamsızlığın en fazla görüldüğü ılçelerin başında Gazıosmanpaşa, Bağcılar ve Ümranıye'nin geldığını ıfade ederek, "Bu bölgeler ekonomik olarak geri. Vefi, çocuğunu çalışö- rarak ailesine katkı yapa- cağını düşünüyor. Buna izin verilmeyecek" dedi. Balıbey'ın verdiği bilgiye göre Istanbul'da eğitim yı- lınuı başlamasıyla bırlikte 12 bin 934'ü kız olmak üzere toplam 19 bın 916 öğrencı çeşıtlı nedenlerle okula gıtmedi Bu öğren- cılerden 13 bin 924'ünün velisı, çocuğunu okulagön- dermesı yönünde uyanldı. Yapılan uyanlara olumlu yanıt vermeyen 3 bın 658 veli hakkında, cumhunyet savcılıklanna suç duyuru- sunda bulunuldu. Aynca 749veliye 16'şarmiryonli- ra para cezası uygulandı. - GİT İŞİNE BE ADAM!. DOKUNULMAZLIGA DOKUNMADIK Kİ.. Gelenekler yaşandı, küçükler büyüklerini görmeye gitti, yurttaşlar mezarlıklara akın etti ŞekerBayramıheyecanı GENİŞ AÇI HÎKMET BİLA • Marmara depreminde yakınlannı kaybedenler bayramı bunık karşıladı. Suriye sınınnda iki ülkedeki akrabalann biraraya gelmesinin heyecanı yaşandı. Izmir'de maddi hasarlı 107 ayn trafik kazası meydana gelirken Kapıkule Sınır Kapısı'nda yüzlerce sürücü bayramı TIR kuyruğunda karşılamak zorunda kaldı. Haber Merkezi- Şeker Bayramı 'nın ılk günü yurdun büyük bölümünde yağışlı geçmesıne karşın yurttaşlar eskı gelenekleri yaşatarakbüyükle- nnı ziyaret ettı. Deprem bölgesinde yakınlarını yitiren yurttaşlar mezar- lıklara akın ettı. Şeker Bayramı yurdun büyük bö- lümünde yağışla başladı Devlet Me- teorolojı îşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün ve bayra- mınüçüncugünü Marmara. Ege, Ba- tı Akdenız, Iç Anadolu'nun batısı ıle Batı Karadenız'in ıç kesimlerinde yağmur görüleceğı belırtildi. Marmara depreminij aşaj an yurttaşlar bavranu prefabrike ev lerde karşıladılar. (AA l ÇOCUKLARIN BAYRAM DÜŞÜ' -llaştırma Bakanlığı'nca töşfatrtan "Bay- ram Diişü" projesi kapsamında. Doğu Anadolu Bölgesi'nden İstanbul'a gelen 11 çocuk. uçakla İstanbul'u gezdi. İlkdefa uçağa binen Erzunun 50. Yıl İlköğrerim Oku- lu öğrtncisi Umut kaya. İstanbul'u hiç bu kadar büyük hayal etmediğini söyiedL Istanbullular bayramda yakınlarını evlerinde ziyaret etmeyı tercih ern. Av- rupa yakasuıda Halıç, Anadolu yaka- sında ıse Altunızade ıle Boğaz Köp- rüsü arasında trafık yoğunluğu za- man zaman uzun kuyruklara yol açar- ken havanın yağışlı olması yüzünden çocuklar park keyfı yaşayamadı. Öte yandan çok sayıda yurttaş da sabahın erken saatlennde kaybettık- leri yakınlannı mezarlıklarda andı. Fenköy Mezarlığı'na zıyarete ge- lenler, Istanbul Büyükşehır Beledı- yesi'nın aylardır bıtmeyen yol yapun çalışmalan nedeniyle sıkıntılı anlar yaşadı. Marmara depreminde yakınlannı kaybeden yurttaşlar ıse bayramı bu- ruk karşıladılar. Gölcük'te 17 Ağus- tos Deprem Şehıtlığı'nde düzenlenen törene yüzlerce yurttaş katıldı. Ada- pazan"nda da deprem şehıtlikleri zi- yaretçilerle doldu. Bolu'da deprem- zedeler bır bayramı daha prefabrike konutlarda karşıladılar Sunye sınınnda sadece bayramlar- da görüşebilen ıkı ülkedeki akraba- lann buluşmasının heyecanı yaşanı- yor. Yurttaşlar bu yıl yakınlannın ev- lennde ikı gün konaİclayabilecekler. Bayramın ilk gününde Izmir'de maddi hasarlı 107 trafik kazası mey- dana geldı. Aydın, Konya, Elazığ, Kırklareli ve Giresun'da yaşanan ka- zalarda ise 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kışı yaralandı. Tüpkîye MarkasıOtaiadan Dünya Markası Olunamaz Türkiye, ıktıdar boşluğu olan bır ülke görüntüsü verıyor. Üstelik, AB için, Kıbrıs içın, Irak için sayısız yabancının gelip gıttiğı bır donemde. Seçımlerin üzerinden henüz bir ay geçmiş O se- çımlerı bır parti yuzde 34 oy ıle tek başına kazan- mış. Meclıs'e tam 363 mılletvekıli sokmuş. Tek ba- şına hukumet kurmuş. Boyle bır durumda ıktıdar boşluğu olur mu? Oiur. "Iktıdar" olmak başka şeydir, "muktedır" olmak başka şey. Oy gücü ıle bir partı ancak iktidara gelebilır. O par- ti. o gücü ülkesinın, halkının, devletinın çıkarfan doğ- rultusunda kullanırsa, toplumun temel kurum ve ku- rallân ile uyum ve dayanışma ıçinde çalışırsa, işte asıf'o zaman muktedır olabılir. ikttdar olmak için yüzde 34 oy yeter. Yeter de ar- tar bile. Muktedır olmak ıçınse daha fazlası gerekir. AKP iktıdarının ılk bir ayı, bu yolda fazla umut vermıyor. Bu bır ayda görütdü kı, AKP'nin en büyük derdi, kendını garantı altına alma, sağlam kazığa bağ- lama çabasıdır. Bunu yaparken camı çerçeveyı kı- rarak, sağa sola çarpıp önune çıkanı devırerek yol almaya çalışması, bıraz telaş ıçinde oldugu ızlenı- mını verıyor. Avrupa'ya yaptığı gezıler ve orada gördüğü "mi- safirperverlik"ten hoşnut kalan AKP lıden ne diyor- du: "AKP bir dünya markası olmuştur." Tanh, dışarıda gösterılen ilginin, hele hele aşın il- gınin çoğunlukla geçıcı ve güvenilmez olduğunu gösteren sayısız örneklerle doludur. Sayın Erdo- ğan'ın bılmesi gerekırdi ki, bir parti, dünya marka- sı olmak ıçın önce "Türkiye markası"olmak zorun- dadır AKP Türkiye markası oldu mu? Bır aydır, sadece dış politıka ıle ilgilı tutumlara ba- kılınca bıle, AKP'nin bu tanımdan bır haylı uzak ol- duğunu soylemek mümkün. AB, Kıbns ve Irak ko- nularında Turkıye'nın üç koldan kıskaca alındığı bır donemde, "Ey dunya, bundan boyle Türkıye ben- den sorulur" mesajı vermekle dunya markasLOJun.- muyor. "Belçıka modelıne uyarım", "AB müzakere tari- hı vermese de olur. tarih için tarih de yeter", "Irak'a karşı Amenka'ya uslerı açıyoruz", "Statükoyu de- ğiştiriyoruz" diyerek dış dunyadan kucak dolusu opücük alınabılir ama Türkiye markası olunamaz. Dün- ya markası hıç olunamaz. Kendinızı sağlam kazığa bağlayabilirsiniz. ama o kazık Türkıye'de dıkılı değılse, yıne fazla bır yaran olmaz. Türkiye savaşa sürükleniyor. Türkıye'de savaş pazarlıkları yapılıyor. Bu ışın şakası yok. En hararet- ii pazarlıkların surduğü, kılın kırk yarıldığı bu gunler- de, Dışışleri Bakanı. kafasına estığı gıbı konuşursa, askerden habersiz "Askeri üslen Amehkan askeri- ne açıyoruz" derse, ışte bu olmaz. O zaman birilerı de çıkar, "Savaş, Yaşar Yakış'a bırakılamayacak kadar ciddi bır iştir" deyivenTTFfc yakanız da bozulur. markanız da... AKP iktidanntla, her kafadan bır ses çıkıyoc Df- şışlen Bakanı'nın soylediğjni Dışışleri Bal<ahtığı.yâ- lanlıyorsa, Başbakanlık durumu kurtarmaya çalışı- yorsa, partı lıden bır soyledığinin tersını ertesı gün soylüyorsa, askeri konular tartışılırken asker devre dışı bırakılmaya çalışılıyorsa, ortada ciddi bir sorun var demektir. "Marka" olmak isteyenlerın, durumlannı bir kez daha gözden geçirmelermde yarar var. ••• Sayın Şükrü Sina Gürel'e "Cumhuriyet'e hoş geldinız" dıyor, tum Cumhuriyet okurlannın bayra- mını kutluyorum. hikmet.bilato ntv.com.tr ANTALYA'DA SEL Yurttaşlar evlerine hapsoldu OF nTEnncTİUE ITIisCİin Havaalamnda güler yüz timi • İSTANBUL (AA) - Pendık Kurtköy'de kurulu Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'nda (SAW) göre\ yapan Tanıtım, Iletışım, Medya (TÎM) Ekibi, yolculann sorunlanyla ilgılenerek anında çözüm getınyor. Basın ve Halkla Ilışkiler Müdürü Rauf Gerz. havaalanlannda gergınlıklenn, yolcunun derdını anlatacak yetkıli bulamamasuıdan kaynaklandığını söyledi. Gerz, "Yolcular önemsendıklennı bilmek ısterler ve bunu bılmenin tek yolu da karşılannda onlan dinleyen gülen gözler görmektir" dedı. Devrilen HR'da 17.5 kilo eroin •KAYNAŞLI (AA) - Polonya uyruklu Norstıh Sawalskh'ın (50) kullandığı mandalına yüklü TTR, Kaynaşlı yakınlanndakı Danyen Mevkıi'nde. Irfan Sipahf nın kullandığı araca çarparak şarampole devrıldı. Araçta yapılan aramada, 250'şer gramlık 70 paket eroın ele geçınldi. Toplam 17.5 kılo eroinle ilgilı soruşturma sürdürülürken kazada yaralanan şoför, Düzce Devlet Hastanesı'nde teda\T altına alındı. Eşcinseller rahipliğe uygun değil •VATtKAN (AA) -Vatikan'a bağlı Katolik din adamlannın oluşturduğu Papazlar Meclisi, eşcınsellenn rahıplık yapmaya uygun olmadığını açıkladı. Meclıs, kasım-aralık raporunda, bir pıskoposun kilıse \ e eşcınsellikle ilgilı sorusuyla ilgilı olarak "Bir eşcınsel kutsal bir göre\a kabul etmeye uygun değıldır. Bu sakıncalıdır ve papazlık açısmdan çok nsklıdir" denildı. HAVVA OKTAY ANTALYA- Şeker iayramı nrn ılk gününde, sele dönüşen sağnak yağmur Antalya halkına zor anlar yaşattı. Özellıkle gecekondu semtlennde sel baskınlan yaşandı. Kent merkezine metrekareye 257 kilogram düşen yağmurun yarattığı sel yüzünden valılık krız merkezi oluşrurdu. Hava muhalefetı nedeniyle Antalya Havalımaruna 16:00- 20:00 saatlen arasında hıçbır uçak miş yapamadı. Antalyahlan bayramrn ilk gününde evlerine hapseden sağnak yağmur. tarilcileri de otellerde mahsur bıraktı. Çocuklar parkta mahsur kaldı Kent merkezindekı Lunaparkta yaşadıklan öğrenılen 15 çocuk sel yüzünden parkta mahsur kaldı. Çocuklar, itfaiyenin müdahalesi ile kurtanldı. Yakınlarını ziyaret etmek ısteyen pek çok yurttaş yolda kaldı. Büyükşehır Belediyesi Itfaiye ekiplen gün boyu yolda kalan araçlara müdahale etti. nTEnnnTionn Uluslararası Etkileşimli Medya Tasanmı Sempozyumu Jnnunny 1si fnternational Symposium of Interactive Media Design January 13-15, 2003 Apiîcation Deadiine December 25, 2002 Notification of Acceptance iO, 2002 Call for Papers Cali for Call g Call for Art Exhibition Where to Apply; ı Prof.Dr. Emın Dogan Aydtn (İSİMD'03 Program Chatr) I QJQJtal & F İ n 6 A r t S eda@yeditepe,edu,tr • ^ Hulya Nuran (Research Asst.) Visual Communication Design hnuran@yediteDe.edu.tr Call for Exhibition http://isimd2003.yeditepe.edu.tr Yedıtepe University Faculty of Communication Visual Communication Design Department 81120 Kayisdagi, ISTANBUL-TURKEY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog