Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6ARALIK2002CUMA 18 SPOR spor(g cumhuriyet.com.tr San-Lacivertli kulüpte menajer Kemal Dinçer ve antrenör Oğuz Çetin 'yokuz' dedi EBahçe'de LorantyalnızkaldıHİLMİ TÜRHAY Fenerbahçe"de gerilen ıplerkoptu. Türkı- ye Kupası defterinin kapanmasının ardın- dan. huzursuzlugTinun su yüzüne çıkması üzenne menajer Kemal EHİıçer ve antrenör Oğuz Çetin dün siirpriz bir açıklamada bu- lunarak., -"Loraııt varsa biz yokuz" dedıler. Bu ikilinın ani açıklaması bazı çe\Telerde. "Aziz Yddırun. Lorant'ı gözden çıkardı. Ve bu tip demeçlere îzin verdi" biçimınde yo- rumlandı. Oğuz Çetin adına da konuşan Ke- mal Dinçer, "Fenerbahçe'nin Lorant'la de- vam etmesi halinde ben ve Oğuz Çetin göre- vi bırakrna karan aldık. Görevi bırakmam- daki en öoemli neden Lorant'la fıkir lerimi- zin uyuşmamasıdır. Göre> lerimizi >apma- mızda bizi rahatsız ediyor" dıye konuştu. Göreve geldiğı günden bu yanabirçok tek- nik direktörün görevine son veren ve sırf bu türeleştirilere hedef olmamak için Lorant'a sahip çıkan Başkan Aziz Yıldınm'ın gen Menajer Kemal Dinçer ve antrenör Oğuz Çetin'in açıklamalan bazı çevrelerde, "Aziz Yıldınm, Lorant'ı gözden çıkardı. Ve bu tip açıklamalara izin verdi" şeklinde yorumlandı. adım atmamak için Dinçer ve Çetin'i yön- lendirdiği belırtıldi. Yine Diyarbakırspor Geçen sezon kupa deftennin kapanışı son- rası Mustafa Denizli'run görevden alınışı sırasında da F.Bahçe'de bu tip haberler çık- mış ve ünlü çalıştıncı Diyarbakırspor dep- lasmanı dönüşü 24 Aralık akşamı yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası görevinden alınmıştı. Denızli"nin aynldığı dönemde YoiKöm, karan aybiriıg\ ıle alcı; Ogısz CSnvNwaün Yıkta ikıiisı gorcvlennc dcvam Geçen sezon Mustafa Denizli de bugün yaşanan haberler sonrası görevden ahnmışü. F.Bahçe yönetimı LoranHa anlaşmadan ta- kjmı kısa bir süreliğine Oğuz Çetin"e ema- net etmişti. Fenerbahçe"de bu gelişmeler vaşanırken. yöneticilerden bazılan artık iplerin koptu- ğunun sinyalini verdi. Yönetim kurulu üye- leri özellikle,'*Oyuna i>i başlannşak" açık- lamasıyla şok olmuşlar. tşte ortak görüşler " Lorant 35 saniye içinde oyuna iyi başladı- ğıını/ı nasıl göndü, ha> ret doğnısu. Hatalan artık doruk nokta\a geldi. Bugün >ann hep düzelir di\e bekJeyelim dedik ama olmadı. Duşünebiİiyor musunu/ dünva çapında bir futbolcu olan Ortega'yı \edek smundurma- va kalkışıyor. Bu olacak bir iş nıi. Bugün se- yircimiz Ortega var diye tribünleri dolduru- yor. Herkes onun futboluna hayran. Ama hayTan olmayan bir kisi var o da hocamız. Görünen köy kılavuz istemez. Mustafa De- nizli de olduğu Lorant'ta da doku uyuşma- dı. Zaten kendisini bir tiirlü sev diremedi. Ba- sın sevmedi, seyirci sevmedi. toplum sevme- dL Toplanbda nasıl bir karar çıkacak bilin- mez ama Lorant'ın suçlu olduğu bir gerçek. Tabii ki hocanuz kadar furbokularda suçlu- lar." Bu arada dün akşam yaılan yönetim ku- rulu toplantısında Başkan Aziz Yıldınm'ın Kemal Dınçere 'neden böyle bir tavır al- dınız' demesi üzerine. Dinçer'in de "Böv- le y apmamız gerekiyordu" dediği öğrenil- dı. Dinçer. Washington"ı uğurlamak için geldiği havaalanında yaptığı açıklamada ise "Sorunum Lorant'la değil. Sadece bu şartlarda çahşamayacağımı söyledim. Sözlerimin Oğuz Çetinle bir ilgisi yok" dedı. San-Lacı\ertlı takımda bu gelişmeler in ardından olası öperasyon Diyarbakırspor maçı sonrasma kaldı. Öte yandan Italya'nın özel haber ajansı Adnkronos. Fenerbahçe başanlı kalecisi RüştüReçber'ın.lngiltere'ninünlükulübü Manchester Unıted'e transfer olmayı um- duğunu iddia etti. Turuncu -Yeşilliler, Yugoslav temsilcisi BC Partizan karşısında rahat bir galibiyet aldı Ulkerspor zorlatımadan kazandı Ülkerspor: 84 - Partizan: 74 SALOS: Abdilpekçi HAKEMLER:.V/a/eo Romas (7)(tspanya), Dale Aıtchesen (7) (fn- gjltere), Gennaro Colluci (Tjrftalya) ULKER: Booker (8j20, Harun (7)16, Haluk (5)4, Çraskmcius (7)16, Blair (7)14, Serkan (5)3, Goljoviç (4)2. Tutka^3, We*m (5)4, Paculia (4)2 PMmZASzHouse (5)5. Kecman (7)23, Vujanic (8)33, Ostojic (4), Permıç(3)1. Sekulic (3)2, Avdalavıc(3), Canax(4)8. O'Connor(3)2 l.PERİYOT: 23-16. 2.PERfYOT. 26-13., tLKYARI:49-29,3.PE- RİYOT:/4-.?0 4. PERİYOT: 21-25, 2 SAYI: 1932 (Clker). 18/3? (Partizan), 3 SAYI: II'27 (Clker). 5,19 (Partizan), SERBEST AT1Ş: 13'1' (Clker), 23'27 (Partizan),fÜBAUK[: 26 (6'sı hücum)(t'l- ker), 26 (8 ı Hücum)(Partizan),ASİSV. 17 (Clker), 8 (Partizan) NEVZAT DİNDAR Ulkerspor, Partizan'ı yen- erken zorlanmadı. Basketbol Erkekler Avrupa Ligi Ç Gru- bu'ndaki 7. maçında. Yugos- lavya'nın BC Partizan takımı karşısında çok rahat bir per- formans ortaya koyan Turun- cu - Yeşilliler salondan 84-74 galip aynldı. Karşılıldı bas- ketlerle başlayan karşılaşma- da rakibinin üst üste hücum- lardan boij dönmesinden fay- dalanan Ulkerspor. özellikle pota altında Blair'in sayıla- nyla 1. periyodu 23-16 önde geçti. Sayı sıkıntısı çeken ko- nuk ekipte Yiıjanic'in çaba- lan yeterli olmlzken. Ülkers- por, Harun. Serkan ve Bo- oker ile dış atışlardan buldu- ğu sayılarla 16. dakikada faı- kı 23 sayıya kadar (43-20) çı- karttı. Turuncu - Yeşilliler de\Teyi de 49-29 önde kapa- dı. îkinci yanya hızlı başla- yan Yugoslav ekibi. Kecman ve Vujank ın üste üste bul- duğu sayılarla 26. dakikada farkı 8 sayıya kadar (55-47) indirdi. Bu dakikadan sonra iyi savunma yapan Ülkers- por, 3. periyodu dâ 63-49 ön- de tamamladı. * Ülkerspor, son periyodun başlannda Kecman ve Vuja- nic'i durduramayınca, BC Partizan 37. dakikada farkı 5 sayıya kadar (74-69) düşür- dü. Ancak Praskevicius ve Booker ile o>ıına ağırlığını koyan Ülkerspor. maçtan 84- 74 galip aynlmasını bildi. Prof. Dr. BurhanUshı. kendi adını taşıyan "www.burha- nuslu.com" adlı intemet site- sinin tanıtımını, Ülkerspor - BC Partizan maçının devre arasında yaptı. BASKET YORUM / AHMET KLRT Tek Yiirek (!)Ulusal takım menajeri "bayram şekeri" uzatmış: "Tekyürek olalım." Tamam dostum, olalım! Siz, biz, hepimiz basketbolun iyiliği için çalışalım ama siz ön- ce ulusal takımımızı eski günlerine döndürün. Yedı başlı canavara çevirdiğiniz takımı "tekyürekli" yapın. Dağınık düzendeki lejyonerter topluluğunu yeniden "takım"adönüştürün. Hiyerarşiyi kurun, disiplini sağ- layın, basketbol düzenini değiştirin... Sonrası kolay! Neyse! Bayramın ilk gününde detaya girmeyelim. Bugün "fefcyürefc'söylemleri yapanlann basketbol ai- lesini nasıl dağıttıklannı, "tek böreği"nas\\ payfaştık- lannı başka bir gümJu yazarız. "Bayram"dan ve"şe- ker"den söz edelim biz. Eski mabedimiz (yenisi yok ne yazık ki) Spor ve Ser- gi Sarayı'nı (sonradan Lütfi Kırdar oldu) anımsayanlar, eski Federasyon başkanımız Osman Solakoğlu'nun şekerlerini de anımsariar. Osman Abi, kapısından içe- ri giren hemen herkese bir şeker sunardı. "Tatiı yiye- lim, tatlı konuşahm"'der ve konuşmanıza izin verme- den önce şekeri ağzınıza atmanızı beklerdi... Odadan çıktığınızda, söyiemek istediğiniz hiç bir şeyi söyleye- mediğinizi fark ederdiniz. Büyülü gibi, o konuşmuş siz dinlemiş olurdunu2. Kulağınızda nasihatlar, boğazı- nızda bir düğüm ve ağzınızda kuşlokumunun tadıyla inerdiniz soyunma odasına... Ah evet! Kuşlokumu. Işin sırn buydu işte. Osman Abi, odasına girenlere okunmuş şeker değil, kuşloku- mu verırdi. Dilinizi büyüyle bağlamaz ama dişlerinizi kuşlokumuyla birbinne yapıştınrdı. Konuşmak mı? De- neyin göreceksiniz: Olası değildir. özellikle de baba gi- bi saydığınız biri karşısında. Siz lokumu yutana kadar ilkfırtına atlatılmış olurdu. Sonrası kolaydı Osman Abi için... Şimdikilerin de işigücü bu: Dil bağlamak. Onlarsev- gi, saygı ve kuşlokumuyla değil tehdit, şantaj ve rüş- vetle yapıyorlar bu şi. Ah! Durun. Bu kelimeler nere- ye çekersen oraya giden kelimeler. "Tehdit"} duyun- ca hemen aklımıza "ölümle tehdit"qe\\r."Şantaj" sö- zü bize "çıplak fotcgraflan çekilmiş" birini, "rüşvef" ise çekmeceye konulan parayı çağırıştırır. Oysa..Genç bir gazeteciyi işinden attırmakla "tehdit" etmek de bir dil bağlama yöntemdir, yaşlı birtutkuna mıkrofon "rüş- vet/"vermekde... Neyse! Bugün bayram. Sertleşmeyelim. "tek yü- rek"olmak isteyenlere bir bayram mesajı yollayalım buradan. Dostlar! EJer gerçekten "tek yürek" olmak istiyorsanız "bizimkler ve s/z/n/c;7er"ayrımını körük- lemekten vazgeçin Ulusal takımın seyahatlerinde basını bile ikiye ayıran sizler, hangi yüzle bu çağrıyı yapıyorsunuz anlayamıyoruz. Kulüplere ve sponsor- lara baskı yapıp, "szden" olmayan dergilere reklam verilmemesini isteyen sizlerin yüreği mı tek yürek? An- laşıldı! Tek cep sizin cebiniz olacak, tek beyin sizinkisi olacak, ama tek yürek olarak, hep birlikte size çalışa- cağız öyle mi? Tamam! Verin şu şekeri. Bugün bay- ram ne de olsa... E-Posta: ahmetkurt@turkbasket.com- Faks:(212) 5138595 İJlkerspor'da Booker, takımının en etkfli oyTincusuydu. (Fotoğraf: NEVZAT DtNDAR) T E K N t K / LEV^INT YtCEL>IAJ\ Kazaya Uğramadan... Bu tür ekol takımlar her dönem coach'lann en çekindiği takımlar olmuşlardır. Çunkü az galibiyet almış bir takıma kar- şı oynamak, oyuncular üzerinde rehavet bırakabilir. Aynca Partizan. Yugoslav ekolunun tipık bir kopyası. Sportif başa- ndan çok, oyuncu kazanmak onlar için maçı kazanmak- tan bile önemlı. Bu sebeple takıma monte ettiklen iki yaban- cı bile Yugoslav oyuncuların onune çıkmayacak dozaj- da ayarlanmış. Kadrodaki oyunculardan biri NBA yolcu- su. 3-4 ısım de NBAın merceğı altında. Üstelik bu oyuncu- lar NBA lıgıne gıdışinde rehberlik yapacak bir de tecrubelı ıs- me sahipler. O da Partizan Kulübu Başkanı Sacramen- to'lu Vlade Divac Dün, Ülker ilk yanda 20 sayılık bir farkı ya- kalamasa işi zor olabilirdi. Çünkü maçı kazanmak için değil, kendı gelişimlen ıçın oynayan dinamık ve savaşçı kadrosu olan Partizan'ın 40 dakika boyunca oyundan kopmayacağı, enerjisını sonuna kadar kullanacağı belliydı. Ülker'e karşı da sert savunma yaptılar. İlk 6 dakika sonrası faulleri artınca alan savunması tercihlennın arkasında kendi gençlik ve ener- jılenne olan güvenlerı vardı. Ancak Ulker'ın de özellikle ilk ya- nda sert savunmaya karşı sadece hücumla ayakta kalmak yenne aynı dirençle ve sertlikte savunma yapmak ıstemesi ve bunu uygulaması çok olumluydu. Savunmada çok iyi yar- dırnlaşıp, switch'leri yerinde yapıp gerektıgınde zone press'le rakibın hucum etme süresini kısaltıp Vujanic ve Kecman gi- bi ısımlerin ön plana çıkmasını engellediler. Bu savunma an- layışı ileride final-four hedeflenni gerçekleştımnek ıçın bir anahtar olabılir. Alan savunmasını yuksek yüzdeli dış atışlar- la delıp sert savunma yapan bir takıma karşı bir devrede 49 sayı uretmiş olmaları başanydı. 2. yandakı en büyük farklılık, Türk sporunun başını pek çok kez ağrrtmış olan rehavet var- lığıydı. Fark 2O'lerde dolaşınca ilk devredekı sert ve yardım- laşmalı savunma bozuldu. Bızce farkın 22 sayıdan 5 sayıya kadar duşmesı, gereken savunma yapılmadığı zaman sade- ce hucum performansıyia maçın kazanılmasının ne kadar zor olduğunu gösteren bir ders nıtelığindeydi. 74 sayının 56'sını ustlenen Vujanic ve Kecman'ın her ıçeri drive edışin- de bir dirençle karşılaşmaması da savunma performansın- dakı rehavete bağlı düşüşün bir sonucuydu. İlk devrede 12 sayıda tutulan Vujanic'ın 16 dakika 18 sayı üretmesının se- beplerinden birisi de buydu. Ne zaman fark 5 sayıya ınip yu- murta kapıya dayanınca ilk yannın sertliğındeki savunmaya dönüp maçı kazandılar. Yani hücumla ış yürumeyınce savun- ma ile işın toparlanması da Ulker'lı oyuncular için bir maç ıçe- risinde ikinci ders oldu. İlk yanda işi ciddiye alıp yaptıklan far- kı tabır yerindeyse üzenne yatarak kazandılar ama her za- man işler böyle iyi gıtmeyebılir. özellikle 2. yanda Blair'e içe- nde hemen hemen hiç top geçirmeyip şut aramalan çok da doğru birseçim değildı. Ülker'in oncekı yıllarda savunma ya- pan oyunculan Haluk ve Tutku gıbi bellı ısımlerdı. Şımdı Ha- run ve Booker gıbi savunma yönü ön planda olmayan oyun- culann da savunma yapmaya daha ıstekli olduklannı göru- yoruz. Bu da takım savunmasının oturması açısından önle- rindeki maçlarda ışe yarayacak. Sonuç olarak, Partizan 2 ga- libiyetlı de olsa Ulker kazaya. açık bir maçı hasarsız brtirdi. Lacivert-Beyazlılarda Pau galibiyetinin sevinci yaşanıyor Efes'te çifte bayramPAU / İSTAN- BUL (Cumhuri- yet) - Avrupa Li- gi 'nde Pau Ort- hez'i yenen Efes Pilsen deplas- man galibiyetlerine bir yenisi daha ekledi. Gruptaki son maçmda AEK'ya îstanbul'dayenilerek dezavantajh duruma düşen Lacıvert - Beyazlılar, Pau'da bunu avantaja çevirmesini bil- di. Şeker Bayramı'nm ilk sa- bahında Fransa'da olan Efes Pilsen kafilesinin Istanbul'a dönerken Pau Havaalanı'nda bayramlaşması ilginç görüntü oluşturdu. Efes Pilsen Spor Kulübü Genel Menajeri Engin Özer- hun, bu sezon deplasmandaki 3. galibiyetlerini aldıklarını belirterek. "Bu sonuçlan İs- tanbul'a taşıdığırruz takdirde 2. tura üst sıralarda çıkacağı- mız gözüküyor. Pau Orthez maçında takımımızın ne ka- dar dirençli olduğunu gördük. Fark 14 sa\ı\a çıkmasına rağ- men bu basküı atmosfer için- de önce eşitligi sonra da farkh galibi>ete ulaştık" dedi. Karşılaşmanın kader adamı olarak değerlendirilen kaptan Ömer Onan ise AEK karşılaş- masını kaybettikten sonra E- fes Pilsen'in gruptaki yerinin tehlikeli olduğunu, şimdi bu durumu düzelttiklerini söyle- di. Ömer, "Fransa'daPauOrt- hez'i yenmeye çok uitiyacımız vardı. Biraz zorlanmamıza rağmen farkta skorla aldık. Şimdi önümüze daha iyi baka- bih'yoruz. Kendimize güven geldi" şeklinde konuştu. SSK fırsatı kaçırdı SSK:2 L. Belgorod: 3 SALON: Ahmet Taner Kışlah HAKEMLER: Krassımir Todorov (6)(Bulgarıstan), Borislav Poborni- kov (6/(Bulgaristan7) SSK:Maric (7). Ouchokov (7), Bere- gın (6), Gürsel (6), Erkan (6), Ender (6ı. Taylan (Libero 7). Ömer (5). Ha- kan (5~ı Bülent (6) L.BELGOROD: Kossarev (6), Egorche\ (6). Baranov (6), Tetyukhm (8). Kozlov (6), Vedim (7), Meona (Li- bero 7), Kolodmsky (6), Melnik (5) SETLER; 29/27,12/25,25'23,12/25, 1416 ALEVANAKOK ANKARA - Avrupa Şampiyonlar Lıgi'nde ül- kemizi temsil eden SSK. grubundaki ilk maçın- da Rus Lokomotiv Belgorod takımına 5 setlik bir mücadele sonunda 3-2 yenıldi. Lokomotiv karşısında, SSK, iyi başladığı maç- ta tecrübeli voleybolculardan oluşan Rus takı- mına oyunun son bölümünde yaptığı basit hata- lar sonucu \enildi. İsmail Vuran Turnuvası Fenerbahçe Voleybol Şubesi tarafındandan, San-Lacivetli takımın eski antrenörü İsmail Vu- ran anısına düzelenen turnuvanın ilk gününde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 3-1 galip geldi. S.Klngs deplasmanda kazandı Okur'suzDetroityenildi Spor Senisi -NBA'da çaylak sezonunu yaşayan Mehmet Okur'un. yedek beklediği karşılaşmada Detroit Pistons, Michael Jordan'ın 21 sayı, 9 riba- unt \e 4 asistlik oyununa engel olamadı ve Was- hıngton Wizards'a 83-88 yenildi. Hidayet Türkoğ- lu"nun. veralmadığı maç- ta Pasifik Grubu liden Sacramento Kings. Den- verNuggets'ı 92-90 yene- rek zirvedeki yerini koru- du. Diğer maçta Portland Trail Blazers. Dallas Ma- vericks'e 88-103 yenildi. Sonuçlar şöyle: Cleve- land-Chicago Bulls: 111- 101. 76'ers-Boston Cel- tıcs: 99-93, New York Knıcks-Orlando: 85-87, New Orleans Hornets-To- ronto Raptors: 89-74. U- tah Jazz-Los Angeles La- kers: 93-85, Phoenix Suns- Memphis Grizzlies: 98-85. Seattle Superso- nıcs-Indiana Pacers: 111 — 115 (uzatmada), Clippers- Miami Heat: 89-80. Sakatlar sorun oldu G.Saray'da 4eksik MUSTAFA BOZKURT Türkiye Kupası 2. Kade- me maçında Yozgatspor'u 3- 1 yenipturatlayan Galatasa- ray"da zorlu Beşıktaş derbı- si öncesi sakat oyuncular sı- kıntıyarattı. Kulüpdoktonı Bülent BavTaktar. sakatlıklan süren Ba- Hç, Ayhan ve Batistanın \anı stra dün yapılan Ybzgatspor karşılaşmasında aya- gı burkulan Almaguer'in de derbi maçta oynayamayacağını kaydederken, Suat'ın durumunun ise ancak maç saatinde belli olacağını söyledi. Boş durmak yasak Galatasaray, hafta sonu Beşiktaş ile oy- nayacağı derbi maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı çalışmayla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde. teknik direk- tör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşti- rilen ve yaklaşık 1.5 saat süren antren- manda futbolcular.pasvekondisyonça- hşmasının ardından çift kale maç yaptı. Hafif yağış altındaki antrenmanda fut- bolculann bir hayli hırslı olduklan göz- lenirken. teknik direktör Terim. zaman zaman oyunu durdurarak oyunculanna uyanlarda bulundu. Idmana. grip olan Hasan ıle sakatlıklan bulunan futbolcu- lardan Baliç. Ayhan ve Almaguer katıl- mazken Suat ile Batista ise takımdaç ay- n çalıştı. A>nca. çift kale maçta Ümit Karan ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan kaleci Kerem, antrenmana de- vam edemedi. G.Saray. derbi maçın ha- zırlıklannı bugün basına kapalı yapaca- ğı anrrenmanla sürdürecek. Sorun formsuzluk Ilhan Mansız bunalımda Spor Servisi - Süper Lig'de pazar günü Galata- saray'la liderlik maçına çı- kacak Beşiktaş'ta. en önemü sorun İlhan Man- sız'ın formsuzluğu olarak gösteriliyor. Uzun süren sakatlığının ardından sa- halara dönen ancak beklenen düzeye ulaşamayan llhan'ın, özellikle sözleşme imzaladıktan sonra çıktığı iki maçta da _ takımın en kötüsü olarak göze çarpma- •* sı Siyah-Beyazlılan endişelendiriyor. Yıldız oy-uncunun giderek içine kapan- dığı ve takım arkadaşlanyla bile konuş- maktan kaçtığı gözleniyor.îlhan'm ak- sine, Lucescu ve takımın moraliyse ol- dukça \iiksek. Kupa mücadelesınde, Elazığ'dan 3. rur biletiyle dönen Beşik- taş'ta, başkan Serdar BilgüYnin oyuncu- lara dağıttığı 2"şer bin dolarhk bayram harçlığı da doping etikisi yarattı. Rumen teknik direktör, yedek kaleci Göksel ve Ali Cansun'un ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu açıldadı. Luce'nin Sami Yen heyecanı Beşiktaş Teknik Direktörü Mircea Lu- cescu, G.Saray ile hafta sonunda yapa- caklan derbi maç için Ali Sami Yen Sta- dı'na gidecek olmasına sevindiğini be- lirterek. - Eski oyunculanmı tek tek öpüp Fatih Terim ile de el sıkışacağun" dedi. Biktier satışta Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, Si- yah-Beyazlı yandaşlara a>nlan 500 bi- let bugün înönü Stadı Biletıx gişelerin- den alabilecek. NEYMIŞ ABDULKADİR YUCELMAN Şanlıurfa Cıvıl CıvılBirkaç yıl önceydı. Trabzon genç ışadamlan yönetim ku- rulundan bir grup ziyaretime geldi. Konu elbette Trabzon- spor'du. Sohbet döndü dolaştı Trabzonlu sporseverlerin s- pora bakış açısına geldi. "Biz istiyoruz ki Trabzonda bir s- por lobısi oluşsun. Spora çok meraklı var ama bunlan fut- bolmaçiannda biraraya getirmek mümkün değil. Istediğimiz kıtle futbol maçlarına gelmiyor. " Onlann isteklerini an- iamıştım, kısayoldan görüşümü söyledim: "likyapacağınız iş birbayan basketbol ve voleybol takımı kuracaksınız. Tra- bzon 'un güzel birsalonu var. Bu iki takım lıglenn alt sıralann- dan başlarlar, ama Trabzonda ınanılmaz bir spor sosyetesi oluşturur. Bugün Trabzonda belkı spora meraklı oldukian halde futbol maçlanna gitmeyen bir takım insaniar var. Bu bayan basketbol ve voleybol takımları salona valisinden belediye başkanına, emniyet müdûründen milli eğıtim müdürûne salona toplar; hem de eşleri ve çocuklan ile bir- likte. Ve kısa sürede sizin bile inanamayacağınız bir spor sosyetesi oluşur. " Sohbetimiz bıtti, gittiler, sonra ne yaptılar bılmıyorum, a- ma Trabzonspor'da basketbol ve voleybol bayan takımlan kurulamadı. Şanlıurfa'da bayan voleybol takımı kuruldu. 2'nci ligde 4 yıl oynadı ve sonunda 3 ay önce Türkiye birin- ci ligine yükseldi. Şanlıurfa sosyetesi şimdilerde spor salo- nunu tıklım tıklım dolduruyormuş, büyük ılgi varmış. Bayan voleybol takımının yöneticisi ve menajeri Osman Uraner 1800 kışilık salonumuz her maçta 3 bın bıletlı seyirci ıle dolup taşıyor. Bayan voleybol takımını Şanlıurfalı ışadamlan, mıi- letvekilleri, vali ve belediye başkanı ile emniyet müdürü ve Şanlıurfalı sporseverler kurmuşlar. Herkesin katkısı ile kuru- lan bayan voleybol takımının izleyıcıleri çoğunlukla bayan- larmış ve bayan voleybol takımı Şanlıurfa'da gündemi bile degıştirmış. Menajer Osman Uraner'e "Küfürfalan yok değil mi" dedım güldü: "Ağabey bizim salonda affedersinız, 'u- lan' lafı bile duyulmaz." Voleybol Türkiye'nın dört bir yanına yayıldı. Rize'den, Tokat'tan takımlar liglere katılıyor. Futbolun dışındaki sporlara büyük ilgi var. Istanbul'un 3 büyükleri diğer sporlann mus- luğunu kapatırken Anadolu'nun dort bir yanında adeta fışkıran diğer sporlar çok yakında Turk sporunun da rengıni değiştireceğe benziyor. E-Posta: ayucelman(a yahoo.com - Faks: (212) 5138595"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog