Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 ARALIK 2002 CUMA 16 TELEVIZYON cumtv(â cumhuriyet.com.tr rÜNÜN" FtLMLERI Vumurcak 10.05 TRT 1 Dram |«*\ Kötu bır adan tarafindan aralan açılan bir ka- ^ P rı-kocayla küçük çocuklannın öyküsü konu dınıyor. Türker haraoglu'nun yönettiğı filmde, II- ker lnanoğlu. Fılız Akın \e Kartal Tibet var (1969). Taüı Meleğim 13.20 Kanal D Duygusal ı Bakımsız br genç kız, iş başvurusu yaptığı adamın kencısine acıması sonucu sekreter ola- rık işe alınır. Giİ2el kadınlara düşkûn olan patronu tarafindan küçümsenen genç kız. bundan incınir ve ona bır ders verraeye karar venr. Yönetmenlığini Mehmet Dinlerir. üstlendiğı yapımın başrollerinde Türkân Şoray, Edz Hun, Münır Özkul var (1970). Şaka Yapma 14.45 GAP TV Güldürü Ölümcül hastalığa yakalandıği sanılan araba- cıyla. onu kjrtarmak için reklam kampanya- si başlatan arkadajinın aşk ve serüven öyküsü. Os- man F. Seden'in senaryosunu yazıp yönettigi film- de Zekı Alasya, Metjn Akpınar, Serpıl Çakmaklı, Pembe Mutlu ve Adile Naşit rol alıyor (1981). KirB Sokaklar 16.05 CINE 5 Macera (Redemptior)-John CoIIins, seçkin kişılerden oluşan SWATadUı birtaktik güç birliğinin üye- sıdir Fakat birliğin diger üyelerinden olan Brick ve Tom ile arasında scrunlar vardır. Nedeni ise John'un sürekli olarak tehlıkeli ve yasal olmayan işlere bu- laşmasıdır. Bir pohsirs görevi başında öldürülmesi- nin ardından birliğın kaptanı Grill. bu işin sorumlu- su olarak onu göriir ve John işten atılır. Yönetmen: Art Camacho Oyuncular: Don VV'ilson, Chns Penn, Sam Jones. James Russo (2001 ABD. 90 Merakh Köfted 16.45 TRT 1 Güldürü • Başlık parası için ihtiyar bır adamla evlendi- rilmek istenirken evden kaçan bir kızla. insa- nıyet uğruna ona yardım ederken evlenmek zorun- da kalan bir köftecınin öyküsü. Yönetmenlığini Er- gin Orbey'in üstlendiği fîlmde. Kemal Sunal, Güi- gen Bengü. Ali Şengıbi oyuncular ro! alıyor (1976). Salako 17.00 Star Güldürü • Kız kaçınp daga çıkararak raslantı sonucu eş- kıya olan saf, korkak. becenksiz bır köy deli- kanhsırungüldürüsü. Atıf Yılmaz'ın Ertem Eğılmez ve Sadık ŞendiFin senaryosundan çektiğı film, eş- kıya gerçegine yenı bir bakış getiren, yerel motıfler içinde iyi-kötü ınsan ilişkılerinin irdelendiğı düze\- li bir eşkıya taşlaması. Başrollerinde Kemal Sunal. Meral Zeren. Oktar Durukan, Talat Gözbak. Ihsan Yüce gibi oyuncular yer alıyor (19"*4). Anm Balun.- 20.00 Flash TV Duygusal • Güzel bir şarkıcıyla. sevgilısınin yerinı alarak yaşamını kurtardığı çapkın ışadamının aşk öy- küsü. Yön: Muzaffer Aslan. Oyn: Türkân Şoray. Cü- neyt Arkın, Münir Özkul. Aziz Basmacı (1970). Katü 20.15 Show TV Bilimkurgu (Replicant) - Emekli olduktan sonra özel bır görev ıçın çagnlan polıs memuru Jake. uzun süredir peşınde olduğu seri katilı yakalama yolun- da ıyi bir fırsat ele geçirmiştır. Katılin DNA'smdan bir kopya üreten Ulusal Güvenlık Gücü. böylece ona ulaşmayı hedeflemektedır. Yönetmen: Ringo Lam. Oyuncular: Jean-Claude van Damme. Micha- el Rooker, Catherine Dent. Brandon James Olson, PamHyatt(2001 ABD. 101 dk). 21.00 / CNBC-e / Usher... Aynntı yanda ZörHedef-"- ••' 22.10 Star Macera /T7\ (tİard Target) - Acımasız katıllerce babası öl- VS' dürülen Nat adh genç bır kadın, Chance'den yar- dım ister. Sadece tatlı para kazandıran bir iş olarak gördüklen bu ölümcül oyunu düzenleyen Emil Fouc- hon ile Pik van Cleaf. eski paralı askerlerdir. O gün- lerde polis grevinın oluşu. iki psikopatın ekmegine yağ sürmüştür. Yönetmenliğını John VVoo'nun üst- lendiğı yapımda. Jean-Claude Van Damme. Lance Hennks'en gibi sanatçılar var (1993 ABD. 96 dk). 00.30 / TRT 1 / Jackie... Aynntı yanda Kötü Niyedi 01.00 Show TV Gerilim (77\ (Mabcioııs)-Sevgı]isı kasaba dışına çıkınca. bır V3/ gecelik kaçamak yapmak isteyen Doug'un ba- şına binbir türlü bela gelir... lan Corson'un yöneti- minde Molly Ringvvald, John Vernon ve Patrick M- cGaw oynuyor (1995 ABD. 92 dk). Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez Yazar Edgar Allen Poe 'nun kısa öyküsünden uyarlanan film, korku sinemasının zirvelerinden kabul ediliyor Malikânedeki garip olaylarCNBC-e21.ÖÖ Usherler'in Evi - The House of Usher / Yönet- men: Roger Corman / Görüntü: Floyd Crosby / Müzik: Les Baxter / Oyuncular: Vîncent Price, Mark Damon, Myrna Fahey, Harry Ellerbe, Bill Borzage, Mike Jordan, Nadajan, Ruth Oklander, George Paul, David Andar, E- leanor Le Faber /1960 ABD yapımı, 85 dakika. TV Servisi - Kızkardeşi Ma- deline'le birlikte çökme eşiğin- deki aile malikânesinde yaşa- yan Roderick Usher, dostu ve Madeline'in nişanlısı olan Phil- lip Winthrop'tan kurtulmak için elinden geleni yapar. Genç âşıga Madeline'in so- nunda zır delilik getiren bir ai- le lanetinden mustarip olduğu- nu ve bu yüzden çocuk sahibi olmasına izin verilmeyeceğini söyler. Birtakım şüpheli, nere- deyse ölümcül kazanın ardın- dan, Phillip, Madeline'in kendi- siyle birlikte oradan hemen ay- nlmasına izin verilmesi gerek- tiği konusunda diretir. Ama Ro- derick üzgün bir şekilde bunun imkansız olduğunu açıklar: Ma- deline ölmüştür ve gömülmek üzeredir. Edgar ADen Poe'nun yazdığı "Usher Evi'nin Çökûşü", bir- çok korku filmine kaynak ol- muştur. Roger Corman'ın ilk Poe filmi olan 1960 tarihli "Us- her'lerin E\i", bugüne kadarki en iyi uzun metrajlı uyarlama- sıdır. Poe'ya gerçek bir saygı duyan Corman, deli Usher aile- sini ve biçimsiz evlerini hayata geçirmek için kusursuz bir kad- ro ve ekip kurmuştu. Nefes ke- sici, gösterişli bir görünüme sa- hip olan film, Corman için ya- pım değerleri açısından önemli bir sıçramayı temsil ediyor, o zamana kadar meslek hayatına hakim olmuş şip-şak filmlerden daha karmaşık filmler de yapa- bileceğini gösteriyordu. Emrine cömert denebilecek bir bütçe sunulan Corman, Vîn- cent Price'la anlaşabilmişti. Pri- ce azap çeken beyaz şaçlı Rode- rick rolünde duruma tamamiyle hakimdir. Bir milyon dolardan fazla kazanç sağlayan film, ka- sıtlı biçimde ağır bir tempoyla açılırken, Corman da çok etİtili bir şekilde kurduğu gittikçe artan huzursuzluk atmosferini, altı çi- zilmiş renk ve geniş ekran kulla- nımıyla destekler. Yönetmen ay- nca daha sonraki Poe filmlerin- de de kullanacağı örümcek ağlı, yankıh koridorlan ve kemerleri ilk kez bu filmde yaratmıştır. Doğu dizileri TV* Servisi - Söyleşi programı "Sesü Düşünenler"in bu bölümüne, sosyolog Hülya Uğur Tannöver katılıyor. Sedef Kabaş'ın hazırlayıp sunduğu yapımda, ağalık ve aşiret reisliğini ön plana çıkaran dizilerin neden moda olduğu konusuna açıklık getiriliyor. Programda, "Bu tarz dizilerin toplumu ne kadar etküediğr konusuna açıklık getınliyor. • tv8,18.45 Eğilmez'in eserinden Hitit uygarlığı TV Servisi - "Amtta'mıı Laneti" tekrar bölümleriyle ekranda. Mahfi Eğilmez'in aynı adh tarihi romanından uyarlanan belgesel, Hitit uygarlığmı ve başkent Hattuşa'nın öyküsünü tarihi ve arkeolojik gerçeklere uygun bir kurguyla yansıtıyor. • NTV, 17.15 'Yorumsuz' TV Servisi - Müzik ve söyleşi programı "Yorumsnz''a, Laço Tayfa Grubu konuk oluyor. Burhan Şeşen'in sunduğu yapımda, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği saz virtüözlerinden oluşan grup, ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin önderliğinde Türk motiflerini jazz formatında yorumluyor. Programın yönetmeni Özgür Öztûrk. • tv8, 21.00 NTV 19.15 İsmet Ay'la eski bayramlar TV Servisi - Söyleşi prog- ramı "Gündem Dışı"run bu bölümüne, tiyatro sanatçısı İsmet Ay konuk oluyor. Gani Müjde'nin hazırla- yıp sunduğu yapımda sanat- çıyla, eski bayramlar ve anı- lan üzerine sohbet ediliyor. CNNTürk 20.00 Tarih içinde otomobil TV Servisi - "Araba Sev- dası" belgeseli, Osman- h 'dan günümüze otomobilin tarihsel öyküsünü ekrana getirmeye devam ediyor. CüneytÖzdemirve Soner "Valçın'ın birlikte hazırladığı belgeselde, otomobil sana- yiine 1 milyon otomobil üretimi hedefini koyan dev- let adamının kim olduğu, FORD'un milyar dolarhk Türkiye yatınmından neden vazgeçtiği gibi konulara açıklık getiriliyor. NTV 20.05 Atina'dan ekrana geliyor TV Servisi -"Avrupa Tür- kije'yi Tarüşıyor" progra- mının bu bölümü. Yunanis- tan'ın başkenti Atina'dan ekrana geliyor. Her gün farklı bir AB ül- kesinde gerçekleşen prog- ramda, Türkiye taraftan ve karşıtı iki cephenin en etkin isimleri tartışıyor. Progra- ma. Yunanlı parlamenterler Katiforis, Papayannakis ve Dbnhrakopulas katılıyor. Ağır tempolu bir 'kara film' Ağır ve saldn bir kara fihn denemesi olan yapım, Tarantino tutkunlanna seslenhor. TV Servisi - Quentin Taran- tino nun Elmore Leonard'ın romanından uyarladığı üçüncü fihni "Jaclde Brovvn", geç bir saatte olsa da izlenmeyı hak ediyor. "Jackie Brovvn", yönetmen Tarantino'nun ilk iki çalışma- sı olan ve şiddetten geçiüne- yen "Rezervuar Köpekleri" ile "Ucuz Roman^dan oldukça farklı, entnkayla gerilim tem- posunun milim milim ilerledi- ği, ağır, durgun ve sakin bir ka- ra film denemesi. Filmin öyküsüne gelince... Bir havayollan şırketinde çalı- şan, kaybetmeye mahkum ve hayatta yüzü hiç gülmemiş 4O'lı ya^lardaki bezgin hostes Jackie Brovvn (Grier), silah sa- tıcısı Ordell Robbie'nin (Sa- muel L. Jackson) kuryeliğini üstlenerek Meksika'daki kirli paralannı Los Angeles'a taşır. Ancak olaydan haberdar olan polis Brown'u Los Angeles havaalanında yakalayarak içe- ri atar. Ordell'in bir kefaletçi aracılığıyla içerden çıkarttığı Jackie Brovvn da artık namlu- nun ucundadır. TRT 1 00.30 Jackie Brovvn / Yön- Senaryo: Quentin Tarantino / Oyn: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda, Robert De Niro, Michael Keaton / 1997 ABD, 154 dakika. Tv PROGRAMLARI 08.25 Oyun Havalan 08.45 Kahvaltı Sa- atı 10.05 Yerli Film: Yumurcak 11.30 Dızr. Yedrtepe istanbul 12.30 Gezelim Gorelim 13.00 Haberler 13.30 Çizgi Sinema: Jack ve Fasulye Sınğı 14.45 Yabancı Film: Futbolcu Köpek 16.15 YörolonmizTürkulcrımız 16.45 Yerli nim: M raklı Köfteci 18.20 Dızı: Bizim Evın Hallerı 19.10 Di- zı: Yedı Numara 20.00 Ana Haber Bültenı 20.45 Dizı: Koçum Benim 21.40 Dızi: Aynlsak da Beraberız 22.50 Bır Başka Gece 00.30 Yabancı Film: Jackie Brovvn 03.00 Dünya Coğrafyası (0 312 490 43 00). 10.35 Sağlık Olsun 11.10 Kent Yaşam 12.35 İş Günü 13.35 Dünya Gundemı- Dünya Basını 14.35 Güne Duşen 14.40 Yurt Gündemı - Yurt Basını 15.10 Çerçeve (Canlı) 16.10 Eğitim Dunyası 16.35 Haberler 17.50 Gune Dü- şen 18.10 Dünya Gündemi 18.35 Spor 19.00 Haber- ler 19.45 Ekogün 19.50 Spor 19.55 Işıtme Engelliler Bultenı 20.00 Akşama Doğru 20.30 Ayancık'a Bir Tu- tam Temre Otu 21.10 Beyazperde 22.00 Haberler 22.10 Dizi: Kahraman Süvariler 23.45 Gün Biterken 00.15 Buz Üstunde Dans (0 212 259 72 75) 08.30 Çızgi Film: Flıpper 09.00 Belge- sel: Golgedeki Can 09.30 Dızı: Bır Bay- ram Böyle Geçtı 10.10 Oyun Havaları 10.15 Karınca Kararınca 11.00 Dızı: Bizım Mahalle 11.30 Dicleden Gelen Şıfa 12.00 GAP FM 13.00 Oyun Havaları 13.15 Drama: Bayram Konukları 14.00 Tür- kü Pınarı 14.30 Eğitim Dunyası 14.45 Yerli Film: Şa- ka Yapma 16.15 Inanç Dunyası 16.45Tarıhin Suskun Bekçılerı 17.30 Ezgi Günü 18.58 TRT 3'e Geçiş 19.00 SSK-Belogorie Belgorod Voleybol Karş. (Bant) 20.15 VVİmbledon Tenis Turnuvası 21.30 7 Metre (Canlı) 22.15 Avrupa'dan Futbol 00.15 Kapanış. 09.20 Türkü Yolu 10.20 KB Ankara Dev. Klasik Turk Müz. Korosu 11.10 Gönül Bahçemiz 12.50 At Yarışları (Canlı) 16.30 Yıldızlann Altında 17.40 TSM Solistler Geçidi 18.10 Fasıl 18.40 TSM Konsen 19.50 Konser: Huner Coşkuner 20.40 THM-TSM Bayram Özel Prog- ramı 21.40 Konser: Saflye Soyman 22.30 Türk Müzı- ğınde 23.00 Konser: Mahsun Kırmızıgül. 10.05 Yerli Film: Yumurcak 11.30 Gülümse (Canlı) 12.10 Lezzetin Keşfi 12.30 Gezelim Gorelim 13.30 Uzakta- ki Yakınlarımız 14.30 Dizı: Canım Kocacım 15.20 Dı- zı: Şaşıfelek Çıkmazı 16.05 Oyun Havaları 16.15 Yö- relerimız Türkülenmız 16.45 Yerli Film: Meraklı Köf- teci 18.00 Haberler 18.20 Dizı: Bızım Evın Hallerı 19.10 Dizi: Yedi Numara 20.00 Ana Haber 20.45 Dı- zı: Koçum Benim 21.40 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 22.35 Bir Başka Gece 00.15 Ekodinamık . 09.30 Çizgi Film: Minik Ejderler 10.00 Çizgi Film: Sıhırlı Taş 10.30 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 Dizi: Maıııııaı 14.40 Çizgi Film: Ml- nık Ejderler 15.05 Çızgi Film: Sihirli Taş 15.30 A'dan Z'ye 17.50 Dızi: Aşk ve Nefret 19.30 Ana Haber 20.25 Spor 20.30 Dizi: Çocuklar Duyma- sın 21.45 Dızi: Hayat Bağlan 23.00ATakımı00.45 Dizi: Las Vegas Sırlan 01.45 Gece Ya- rısı Haberıerı U2.2i> A'dan £ ye 04.55 Habercı 05.30 Uzaklar 06.00 Gecenın Içinden (0 212 354 30 00). 06.00 Çizgi Film Kuşağı 07.00 Yerli Film: Alman Avratın Bacısı 08.45 Dınamık Sabahlar 09.00 Dızi: Samantha 10.00 Dizi: Camılla 11.00 Dizi: Yalan Ruz- garı 12.00 Ayşe Özgün Her Gün 13.30 Kadın'ca 15.30 Yerli Film: Yanlış Numara 17.15 Akşam Tatlısı 17.45 Dı- zi: Deli Yurek 19.00 Ana Haber 20.15 Yabancı Film: Katil 22.00 Olacak O Kadar 23.00 Eğlence: Sadece Gülben 00.15 Showspor 00.30 Haber 01.00 Yabancı Film: Kötü Ni- yetli (0 212 355 01 01). 07.00 Bayram Sabahı 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çizgi Film Kuşağı 10.50 Mutfakta Keyif 11.00 Sabah Sabah 13.00 Ha- berler 13.20 Yerli Film: Tatlı Meleğim 15.30 Çızgi FılmKu- şağı 17.10 Lezzet Kulübü 17.40 Dızı: Vay Anam Vay 18.30 Dizı: Ruhsar 19.30 Ana Haber 20.30 Çarkıfelek Bay- ram özel 22.15 Neler Oluyor Hayatta 23.30 Beyaz Show 01.10 Gece Haberleri 01.20 Yabancı Film: ispanyol Tu- tuklu (0 212 215 51 11). 06.30 National Geographic 07.35 Sağlıklı Beslenme 08.20 Lifestyle 09.00 Haberler 09.15 Hayatın Ritmı 11.00 Haberler 11.10 National Geographic 12.10 Avrupa Turkıye'yı Tartışıyor 13.10 National Geographic 14.15 Yaşamın Zaferi 17.15 Anitta'nın Lanetı 18.00 Haber- ler 18.10 Spor Saati 19.00 Ak- şam Haberlerı 19.15 Gundem Dışı 19.45 Gece Gündüz 20.05 Avrupa Turkıye'yı Tartı- şıyor 21.05 Bam Teli 22.05 Belgesel: National Geograp- hıc 23.00 24 Saat 23.40 Spor 05.30 L.A. Lakers-Dallas NBA Maçı (Canlı) f0272335 00 00). 07.00 Çizgi Dunyası ^ 08.30 Yerii Film: Ke- ctar loğlan ile Can Kızb w r 10.00 Yaşanacak Çok Şey Var 11.20 Dizı: Aşkın Pe- şinde 12.20 En Komik An 13.10 Görmedikleriniz Duy- madıklarınız 14.40 Aydın Ha- vası 16.10 Çizgi Film: Red K- it, Pembe Panter 17.00 Yerli Film: Salako 19.00 Ana Ha- ber Bultenı 19.30 Passaparo- la 20.30 Yerli Film: Hababam Sınrfı Sınıfta Kaldı 22.10 Yer- li Film: Zor Hedef 23.50 Renkli Hayatlar 01.30 Gece Hattı 01.50 Spor Gecesi 02.00 BBG (0 212 448 80 00). s t a I | m a x 07.30 KralTVMü- JPl zik Programı (Canlı) 18.30 Yer- li Film: Almanya'da Bir Türk Kızı 20.00 Haber 20.40 Dizı: Kayıp Dünya 21.40 Dızı: Va- ka-i Zaptiye 22.50 Şu Bizım Ev Var Ya 23.30 Dızı: Cennet 00.30 Kral TV Muzık Programı Yayını (0 212 448 80 00). 06.00 Haber 08.55 Yol Durumu 09.25 Sesler ve Renkter 10.45 Medikal 12.40 Belgesel: Zamana Direnenler 13.15 Frekans 14.15 Bel- ' gesel: Zamana Direnenler 15.40 Spor 16.15 Belgesel: Zamana Dırenpnlpr 17.AS A-rai QoMör 18.15 Artinfo 19.00 Bugun 20.00 Belgesel: Araba Sevdası 21.10 Soru Cevap 23.00 Haber 23.25 Belgesel: Zama- na Direnenler 00.15 Artinfo (0 2)2 478 50 00). 07.05 Yabancı Film: AmansızTakip 10.00 Haberler 10.15 Yabancı Film: ErkeklerSa- nşınlan Sever 12.00 Haberler 12.10 Uzak- takiler 13.00 Haberler 13.35 Packlıght 14.10 Belgesel: Çeliğin Kalbı Ereğli 15.10 Basket Maçı: Ulkerspor - Par- tızan (Tekrar) 17.00 Haberler 17.20 Spor 17.30 Yıldız'da Sohbet 18.45 Sesli Düşünenler 19.30 Dizi: Bızım Ev 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Yorumsuz 23.00 Pack Lıght 23.30 Stüdyo 01.00 Haberler 01.05 Yorumsuz 03.10 Stüdyo (0 212 288 51 52). 06.10 Yabancı Film: Sonsuza Dek 08.10 Yabancı Film: Çılgın Konuklar 09.30 Dizı: Aşk Ruzgân 10.20 Yabancı Film: Gelece- ğin Kodu 11.40 Yabancı Film: Işte Denız 13.20 Yaban- cı Film: Germınal 16.05 Yabancı Film: Kirli Sokaklar 17.30 Dızı: Aşk Rüzgarı 18.25 Kamera Arkası 18.30 Ya- bancı Film: Felıx ve Lola 20.00 Haber 21.00 Yabancı Film: Kara Kayakçı 22.35 Dızi: Soprano 23.30 Dızi: Oz 00.25 Fantasy TV (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Müzik Sepetı 14.00 [ Gonul Bahçesi 17.00 Yerli Film: Gülüm Be- nim 18.40 Dizı: Canısı 19.30 Flash Haber 20.00 Yerli Film: Anm Balım Peteğim 21.30 Şairin Yerı 23.00 Yabancı Film: Geri Dönüş Yok 00.30 Şa- ırın Yerı (Tekrar) 03.30 Non-Stop (0 212 256 82 82). • 15.00 Duğun ve Cenaze 15.30 Shaolin Kung Fu Mantığı ve Efsanesi 16.00 Bılim Kâşiflerı: Robot Doğanlar 17.00 Sınırsız Dünya: Derin- lerdeki Volkanlar 18.00 Takla Makan'ın Mum- yaları 19.00 Bilım Kâşiflerı: Robot Doğanlar 20.00 Za- manı Kovalarken: Havana 20.30 Vahşı Hayat Dedektif- lerı: Mercin Katilı 21.00 Büyük Kedi Takıbi 22.00 Derın- liğin Dedektiflerı: Pearl Harbor-Saldırının Izlerı 23.00 Pearl Harbor. Sinema Filmının Ötesi 24.00 Mumya Gos- terisı: Meksika Mumya Turu (0 212 293 00 68) 09.00 Huzura Doğru 09.30 Tamek Saati 10.00 Dizi: Eltıler 10.30 Esra Özmen'le Her Sabah 12.00 öğle Haberlen 12.30 Yerli Film: Gazi Kadın 14.30 Kadının Sesı 16.00 Dızi: Evımiz Olacak mı? 17.00 Dızı: Çocuklar Duymasın 19.00 Ana Haber 20.05 Spor 20.15 Yerli Film: Ayrılık Kolay Değil 21.45 Te- lekntık 23.30 Dızı: Gizli Dosyalar 00.30 Gece Haben 01.00 Duygular ve Düşunceler (0 212 454 56 00). 07.30 Gün Başlıyor 09.00 Çocuk Kuşa- , ğı 09.50 Dizi: Paşa Baba Konağı 10.15 Yabancı Film: Gemi Ev 12.00 Haberler 13.15 Nakarat 15.15 Çocuk Kuşağı 16.00 Tüketıci I lattı 17.15 3puıyuııı 18.00 Haberler 18.15 Dızi: Homeand Away 18.35 Belgesel: Yenı Yuz- yıl Keşiflen 19.00 Haberler 19.15 Dızı. Paşa Baba Ko- nağı 20.00 Ana Haber Bültenı 21.00 Magazin Ekstra 22.00 Bayram Özel Konsen 23.00 Bırgul'sene 24.00 Gece Bultenı 00.15 Motorsport (0 242 244 03 00). . 1 08.00 Çızgi Film 09.00 Günun | ULUSAL KANAL | içmden 12.00 Ana Sütü Türk- çe 13.00 Haberler 13.15 Gü- neş Sirki 14.00 Gunun İçmden 18.00 Haberler 18.10 IsmaılTunalı ile Bayram Sohbetı 19.00 Satırbaşı 19.05 Doğa Belgeseli 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Kara- göz-Hacivat 21.30 Halk Müziği 23.00 Son Nokta 01.30 Sahne Dans Gösterisi (0 212 251 50 90). , 07.00 Yenigün (Canlı) 09.00 Çizgi /4 W F l l m : Ormanın Çocuğu 10.00 Yeni- -^"ü gün 11.00 Rota 11.30 PopCafe (Can- lı) 13.20 Spor Haber 13.30 Yabancı Film: Çaresiz Kız 15.00 Haber 15.05 Spor Haber 15.10 On Aır (Canlı) 16.30 Kartpostal 17.00 Haber 17.05 Spor Haber 17.10 Turkülerle Bayram 18.30 Dızı: Süper Çocuk 19.00 Ha- ber 20.00 Spor Haberleri 20.30 Klaket 21.00 Konser 22.00 3. Sayfa (Canlı) 22.30 Yabancı Film: 32 Ekim 00.30 Çekirge Magazin 01.30 On Aır (Tekrar) 03.00 O- lay Müzik (Tekrar) (0 224 331 70 00). 06.30 Yabancı Film: Ailemızin Cadısı 07.50 Yabancı Film: Plan B 09.30 Ya- bancı Film: Yatak Odasında 11.40 Ya- bancı Film: Yarışçı 13.35 Yabancı Film: Diğerleri 15.20 Yabancı Film:Minık Kaçamaklar 17.05 Yabancı Film: Spy Game 19.10 Dızi: Sınır Ötesı. Dünyaya inış 20.00 Dizı: Fnends: Rachel Sıgara Içiyor 20.30 Kapalı Gişe Cuma: Küçük Kardeşım 22.00 Yabancı Film: Char- lıe'nin Meleklerı 23.45 Yabancı Film: Alacakaranlık: Ruh 01.20 Yabancı Film: Hedwıg 02.50 Yabancı Film: Diriliş 1 04.25 Movie Magazıne 04.50 Yabancı Film:Yarışçı (0 212 326 00 00). 07.00 Sabah Programı 09.00 Haber 09.10 Paranın Rotası 10.15 Ankara Gündemi 11.20 Haber Gündemi 12.15 Spor Vitrin (Canlı) 13.00 Haber 13.30 Gündem (Canlı) 14.15 S- por 14.20 Gündem (Canlı) 15.30 Odak Noktası 16.20 Ekonomının Nabzı 16.40 Dünya Turu 17.20 Eko Po- lıtik 18.00 Teknoloji 18.30 Ana Haber 20.30 Sinema 21.30 Sanat Borsası 22.00 Haber 22.30 Eko Politık 24.00 Haber (0 212 326 00 00). \ 09.55 Dunya Turu 10.50 ı Savaş Alanı 11.45 Kopek- balığı Yazı 12.40 Kopek- balığı Saldırısı 13.35 Mamutun Top- raklaıı 14.30 Çucuklarla DlsCovery 15.30 Altematıf Tıp 16.00 Iz Sürenler 17.00 Keşıf Güncesi 18.00 Gordon Kopekbalığı 19.00 Timsah Avcısı 20.00 Şaştan Çıkaran Yok Ediciler 21.00 Bir Saldınnın Anatomisi: Köpek- bahkları 22.00 Ateş Fırtınası 23.00 Çol Mumyalarının Esrarı 24.00 Cinayet Dosyası (0 212 288 75 75). 09.00 Özel Gosterim: The Simpsons 10.00 Yaban- cı Film: The VVhrteBallo- on 12.00 MadAboutYou 13.00 Yabancı Film: Dear Claudia 15.00 Dizı: Just Shoot Me 15.30 Dizı: Two Guys 16.00 Yabancı Film: Arab Conspiracy 18.00 Dızı: Chicago Ho- pe 19.00 Dızi: Mad About You 19.30 Dızi: Dharma & Greg 20.00 Dızi: Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: Usher- ler'in Evi 23.00 The Guardian 24.00 Dizı: South Park 00.30 Konser: David Bowie TV Special 01.00 It's Man's VVorid (0 212 330 01 01). 2fcO5 TÜRKİYE'Yİ TARTIŞIYOR Yunan parlamenterler Tiirkiye'yi tartışıyor [JKEJ^ ^L 05:30 LA LAKERS DALLAS NBAde haftanın maçı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog