Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ÖĞRETEMEDİĞİMtZ TÜRKÇE Kemal Ateş y k l t a p kUİÜbÜ i A fc (WW)C'ııgaloglıılstaılbulTel (212)514 01 96 79. YIL SAYI: 28184 / 500.000 TL (KDVıçmde) Cumhuriyet KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI: N A D İ R N A D İ (19451991) 1 Cumhuriyet k ı I a p I < ır ı OKUMAK M I 0 DA NE? Orhan Tüleylioğlu ' Climhurlyet t kltap kulübü ( '' 8 l t a f f l a I ™ A ^ Turk«ağl Cad No 19/41 ('43)4)( aSalofluIslanbulTcl (212)51401 96 6 ARALIK 2002 CUMA Almanya ve Fransa, müzakere tarihi için 2004'e randevuyu benimsedi Avrupa <dan 2005 için koşullu tarih HIİ6İİ takVİITI Almanya ve Fransa'nın önerısı Türkiye için Chırac ve Almanya Dışişleri Bakanı Fischer, iki ülkenin büyük rısk taşıyor. AB 2004 yılının ıkincı yarısında 15 Türkiye'ye 2005 yılında "koşullu" müzakere tarihi değıl, 25 üyeli bır bırlik olacak. Kıbrıs'ta çözüm verilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladılar. Türkiye, bulunamasa da Güney Kıbns'ın bu yeni üyelerden biri Kopenhag kriterlerini 2004 yılına kadar tümüyle karşılarsa, olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye'ye müzakere AB de 2004 yılında 1 Temmuz 2005'te mü/akerelerin sürecinde aktanlacak büyük malı kaynaklara karşı çıkacak başlama kararını alacak. Doğrudan tarıh verilmemesini yeni 10 üye, müzakere larihi için acele edılmemesini 'çifte standart" olarak değerlendiren Dışişleri Bakanı isteyecek. Türkiye, 15 yerine 25 üyeyi ıkna etmekte Yaşar Yakış 2005'ın kabul edilemez olduğunu söyledi. zorlanacak. AYHAN ŞİMŞEK'in haberi • 10. Sayfada KojıAnnan 'ın Kıbrıs planına ilişkin görüşler BMly DenM Klerides tffi: yanıti verdi Postmodern ağalar dönemi # Yapımcılar, ckranda izleme rekorları kıran köyağaaşiret dizileri için Güneydoğu ve Orta Anadolu'yu mesken tuttu. Bireylerin ckonomik kriz nedeniyle güçsüz duruma geldiğini belirten uzmanlar ise dizilerde işlenen feodal düzenin baskıcı anlayışının insanları olumsuz etkilediğini söylüyorlar. • 9. Sayfada AB'nin genişleme takvımının zaman baskısı altında Kıbrıs'ta acele bir çözüm arayan BM, taraflardan çözüm planı için günlerdir istediği yanıtlan dün aldı. Denktaş'ın sunduğu metinde, devlet mekanizmalarının iki tarafın eşitliğini yeterince gözetmediği ve Kıbrıs'ta çözüm anlaşmasının iki devlet tarafından imzalanması gerektiği vurgulandı. • 10. Sayfada KabUİ edllemez Fransa Cumhurbaşkanı Tatsız Görüntü.. Türkiye'de sağduyulu olanlar iki noktada birleşiyorlar. Bu iki nokta nedir? Trak savaşına girmemek.. AB'ye girmck. 'Savaş' Türkiye Cumhuriyet i kurulalı beri dışlanmış; Atatürk "Yurtta sulh, cıhanda sulh" özdeyişiyle temel ilkemizi belirlemiştir. tsnıet Paşa Ikinci Diinya Savaşrnın dışında kalmak başarısını göstermiştir. Bu olgu o günlerin dünyasında Türkiye'ye büyük saygınlık ka/andırmıştı. tki büyük insanın bugünkü yöneticilere bıraktıkları barış mirasını çiğnemek, bütün bir (arihsel sorumluluğu hiçe saymak olacaktır. AB'ye girmek ise genelde bizim için bir uygarlık tasarımına kaülmak içeriği taşıyor. Ancak bu alanda da verilmeycn sözlere kanarak, özellikle Kıbrıs'ta ulusal güvenlik koşullarımızı gözden çıkarmayı ycğlemek hata olur. Mafyapolisin başınıyedi Serik olayının perde arkası • 5 Ekim 2001'de, Serik'te 17 kişi Izmir DGM tarafından tutuklandı. Çünkü Serik'te tefecilik yapılıyordu. 'Ayaktan Galerici' olarak adlandırılan tefeciler, yüzde 200 faızle verdikleri paraları seracılardan alatnadıklan için çeksenet mafyasını devreye sokuyorlardı... Selman Kerimoğlu, Serik'te göreve başladıktan sonra, 'Ayaktan Galerici' olarak adlandırılan tefecilerle mücadeleye başladı, sonunda başarıya ulaştı... HtKMET ÇETİNKAYA'nın yazısı • 5. Sayfada Asıl şehir: Manhattan # NevvYork'un'city' adı verilen finans, kültür ve sanat merkezi Manhattan, Amerikan yerlilerinden 24 dolara satın alındığı 1625'tenbuyana ABD'nin en gözde bölgelerinden biri. Broadvvay, Empire States binası, Chinatovvn, Central Park, Birleşmiş Milletler, Wall Street gibi kentin en bilinen mekânlan Manhattan'da yer alıyor. İPEK YEZDANl'nin dizi yazısı • 7. Sayfada Mncipakete 'acil sevk' • 3 Kasını scçinılerini kazanarak hükünıctlcrini kuran AKP'lilerin, yaşadığıımz süreçte özel bir konumda olduklarını söylemeye gerck yoktur. Bu parti üzerindeki soru işaretleri bugün bile varlığını sürdürüyor; gerçek bu olunca AKP'li hükümetin kolay bir konumda olmadığını tcslim ctmek gerekir. Kopenhag'da bir hafta sonra vcrilccek kararların içerde ve dışarda yorunıları, ha/ırlıkları, pazarlıkları süregelirkcn Ankara'da Irak savaşının söylcntilcri vc temasları da devreye girince yeni hükümetin en azından kimi dil sürçmelerine düştüğü izleniyor; yanlış yorumlara yol açabiliyor; Dışişleri Bakanı'yla öteki dcvlet birimleri arasındaki çelişkiye düşülmesini bir talihsizlik saymaklan başka çare yok. Yine de gcncl görüntü, başkentte bir karışıklığın fotoğrafını yansıtıyor; uyunı ve eşgüdümü belirtcn bir ortamdan sö/. açılamıyor. 2002 VH1 ödülleri, 4 Aralık Çarşamba günü Los Angclcs'ta yapılan törcnle sahiplerini buldu. 'Empire' adlı filmin başrol oyuncuları Dcnise Richards vc John Lcguizamo'nun sunduğu gecede ödüller, müzik, sinema ve televizyon kategorilerindc verildi. Bon Jovi'nin 'It's My Life' ve Christina Aguilera'nın 'Bcautiful' adlı şarkısını seslendirdiği geceye, genç ve güzel oyuncu Christina Applcgale sahnedeki dans şovuyla renk kattı. Önceki gün yapılan ancak 15 Aralık Pazar günü VHI kanalında yayımlanacak olan ödül törenindc, 'Ballistik' adlı filmindcki rolüyle oyuncu Lucy Liu, yılın en fıstık dövüşçüsüne verilen 'Bu dövüşte şişman görünüyor muyum? / Do I Look Fat In This Fight?' ödülünün sahibi oldu. (REUTERS) VH1 ödülleri verildi Türban affijet y hızla Meclis te % AKP hükümetinin katıldığı ilk MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Sezer ve askeri üyelerin uyarılan üzerine ilk pakette yer alan "türbanlıya da disiplin aftV'na ilişkin düzenleme, 2. pakete konularak Adalet Bakanhğı'ndan Başbakanlık'a geldiği önceki gün hızla TBMM Başkanhğı'na sevk edildi. AKP'nin ikinci paketle ilgili "aceleci" tutumunun altında, tabandan gelen tepkilerin yattığı ileri sürüldü. • 8. Sayfada ABD'li kuruluşun Türkiye araştırmasında en gözde kurum TSK çıktı Halk savaşa karşı WASHINGTON (AA) ABD• PEW Araştırma Merkezi'nin nın önemli araştırma kuruluşların1005 kişiyi kapsayan ve 21 dan PbVV Araştırma Merkezi'nın Temmuz9 Ağustos tarihleri düzenledığı kamuoyu araştırması arasında yapılan ankette, sonucunda, Türk halkının ezıci çoTijrk halkının yüzde 83'ünün ğunluğunun Irak'ta savaşa karşı Irak'ta savaşa ve ABD'ye çıktığı ve Türk Silahlı KuvvetleIrak için üs sağlanmasına ri'nin (TSK) en gözde kurum oldukarşı olduğu belirtildi. ğu ortaya çıktı. Yoklama, Müslüman ülkeler başta olmak üzere ABD'nın dünyadakı ımajının bozulduğunu da ortaya koydu. Kuruluşun 1005 kişıyı kapsayan ve 21 Temmuz9 Ağustos tarihleri arasında yapılan anketinde, Türk halkının yüzde 83'ünün Irak'ta savaMArkusıSu.8,Sü.8'de ' Nihat Avrupa yı . sevdi # Real Sociedad'ın tspanya Ligi'nde zirveye çıkmasında büyük rol oynayan Nihat Kahveci, "Ispanya veya başka bir ülke olabilir ama futbol yaşantımı Avrupa'da sürdürmek istiyorum" dedi. Genç yıldız, Sociedad yandaşlannın ilgisi karşısında duygulandığını söyledi. KEREM KAÇARLAR'uı haberi MSpor'da Dinçer ve Çetin: Bizyokuz Lorant artık yalnız kaldı # Kupa defterinı erken kapatan Fenerbahçe'de menajer Kemal Dinçer ve antrenör Oğuz Çetin, ani bir karar alarak Alman teknik direktör Werner Lorant'la artık çalışmayacaklannı bildirdiler. Menajer Dinçer'in, "Lorant varsa biz yokuz" açıklamasını Başkan Aziz Yıldırım'ın onayıyla yaptığı öne sürüldü. MSpor'da • Hem Irak savaşı sürecinde, henı Kıbrıs sorununda, hem Kopenhag yolundaTürkiye'nin dışardan ve içerden baskı altına alındığı aşikârdır. tlk yapılacak iş, bu baskı karşısında, çok başlı görüntüyü silmck, çok kişinin temaslarında vc konuşmalarında yarar olmadığını bilmektir. Devlet işlerini Cam kavramak fırsatını bulamamış bakanlarla acemilik sürecini yaşayan Ankara, tüm dünyanın gözlerini üsliine çeken bir ülkenin değil bölgenin başkenti gibidir. tvcdilikle toparlanmakta, saymakla bitmez yararlar görüyoruz. • ABD, NATO'DAN DESTEKISTEDİ • SAVAŞIN OLMAMASI MUCİZE • u. Sayfada GUNCEL önce bır yakınma, bır anımsatma: Rauf Denktaş gunlerdır hastaneotel arasında gidip geliyor. Son gelen haber; ateşınin yukseldığını, bugün doktor denetimınden sonra Kıbrıs'a gidip gıdemeyeceğine karar verileceğini iletti. MArkasıSa. 8,Sü. l'de Başbakanlık Yalanlar " ABD Doğrular ; CUNEYT ARCAYUREK Cumhuıiyet aydmlanma tasarımı Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıldönümünde Ahmet Necdet Sezer 'Kadınlann etkinliği Türkiye'nin saygınlığıdır' dedi ANKARA (Cumhuriyet BUrosu) Cumhuriyet devrımının ılk ürünlerinden olan Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasınııı 68. yıldönümü kutlandı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sczer, I ürkıye'nın, dünyadakı sıyasal, sosyal ve kültürel gelişmeleri dikkate alarak geleceği bıçımlendırecek atılımlarda kararlı olduğunu, kadının toplumdakı rolü ve etkınliğini arttırmanın Türkiye'nin saygınlığıyla koşut olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Sezer, 5 Aralık'ın önemını vurgulayan mesajında, laik demokratık cumhurıyetı "yurttaşlarınıızı çağdaş dünyanın değerleriyle buluşturan, akılcılığı ve bilimselliği temel alan bir aydınMArkasıSa. 8,Sü. l'de • • GUNDEM Türkiye'nîn ttasta Avrupa! MUSTAFA BALBAY Cumhuriyel Bazen durbunu tersıne çevırıp bakmak, uzaklıkyakınlık kavramlan bır yana, gelışmelerin farklı yönlerini ortaya koymaya yarıyor. Bugun Avrupa ıle ılışkılerımıze ters taraftan bakalım, belki bazı düzlükler de buluruz! 1 Avrupalı dostlarımız, Türkiye, ülke bütünlüğü koMArkasıSu.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog