Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

5A.HA COK KONU5TUKÇA DAHAAZÖDEMEÜ! 149 BİNfL ,5OİMDİR»MU. TURKCELL Cumhuriyet Aynntıb bilgi fçln: HAZIR KART 79. YIL SAYI: 28183 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1- NADİR NADİ (1945-1991) 5 ARALIK 2002 PERŞEMBE Muhalefet: Irak ve Kıbns içinAnkara'da tehlikeli oyunlar oynanıyor Ulkeyi savaşa D$P GENEL BAŞKANI ECEVİTCHP GENEL BAŞKANI BAYKAL: Ankara dış baskı altında Baykal, Türkıye'nın "dıplomatik prese ma- ruz kaldığını" belirterek hükümetin kendile- rine bilgı vermemesine tepki gösterdı. "Hü- kümetin tavnnı doğru şekilde izlemek çok güç" dıyen Baykal, duyarlı konularda sık sık yapılan açıklamalann daha sonra yeni açıklamalarla değıştinlmesini eleştirdi. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)-CHP Ge- nel Başkanı Deniz Bay- kal, tngıltere Dışışlen Bakanı Jack Stravv ıle görüşmesınden sonra yaptığı açıklamada. "Türkiye'nin AB'ye girme hevesinin Kıbns konusunda esnekliğe yol açabileceği umu- dunda olduklarını gö- rüyorum" dedı. Türki- ye'nin "diplomatik pre- • Arkası Sa. 8, Sü. 6 'da Kargaşayla yönetiliyoruz# Son günlerde Ankara'nın, Türkiye'nin ki- mi müttefiklerinin sivil-asker yetkilileri ile dolup taştığına dikkat çeken Ecevit, "Dış politikadaki kargaşadan yararlanmaya çalı- şıyorlar. Toprağımızın, askerimizin, üsleri- mizin bizi ilgilendirmeyen bir savaş uğru- na seferber edilmesi tasarlamyor" dedi. ( ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. "en duyarlı konularda Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanlığı ve Genel- kurmay Başkanlığı arasında ayrılıklar ortaya çıktığını, bu- nun son derece tehli- keli olduğunu" söyle- di. Ecevit, "Türkiye, M Arkası Sa. 8, Sü. 3'te Schröder-Chirac görüşmesinde Vural Öger, iki liderin endişelerini gidermeye çalıştı Avrupa'nın korkıısugöç# Schröder ve Chirac görüşmesınden Türkiye'nin AB üyelığı ile ilgili olarak ortak bir tutum izlenmesi yönünde karar çıktı. Schröder Kopenhag Zirvesi'nde Türkıye ıçın Brüksel'den daha öte bir sınyal çıkacağını söyledi. Chirac ve Schröder'ın Türkıye'nın AB üyelıği durumunda Türkıye'den gelecek msan akınmdan endışe ettıkleri öğrenildi. # Toplantıya katılan Türk turzımci Vural Öger'ın ıkı lıdenn serbest dolaşım korkusuna Ispanya, Portekız, Yunanistan ve Italya örneğinı vererek AB üyesi bir Türkiye'nin ekonomık durumunun güçleneceğını, tam tersıne Avrupa'daki Türklenn de ülkelenne döneceğıni söyledığı belırtıldı. GÜNER YUREKLİK'in haberi• 10.Sayfada ÜSLERÎN KULLANDIRILMASI Bakanhk Yakış'ı düzeltti # Dışışlen Bakanı Yakış önceki gün, "ABD'ye üsler açılabılır" açıklamasını yapınca başkent kanştı. Genelkurmay'ın rahatsızhğı Dışişlen'ni harekete geçırdı. Bakanın onayı alınarak yazılı bir açıklamayla Yakış'ın sözleri'düzeltıldi'. Başbakanlık da yalanladı, ancak Wolfowıtz, "Üslerin kullanılması konusunda Türkiye'den onay aldık'" diyerek AKP hükürnetini zor durumda bıraktı • 11. Sayfada Gerçekçiresim veNeşetGünal Duvar Dıbı III. tuval üzerine yağlıboya. 1972. Erol Akso\ koleksıyonu. Geçirdiği beyin kanaması sonucu 26 Kasını Çarşamba günü yitirdiğimiz, Türk resminin kilometre taşlarından sanatçı Neşet Günal, toplumsal gerçekçilik akımının da önde gelen temsilcilerinden biriydi. Günal, seçkin ürünler vererek, ko- laycılığa sapmadan ve tekrar batağına sürüklenmeden, işini inançla üstlenmiş ve sürdürmüş bir ressamdı. • 14. Sayfada Okurlarımızın Şeker Bayramı'nı kutlarız. Cumhuriyet CUMHURBAŞKANrNDAN BAYRAM MESAJI Barış ortaım zedeleıınıesîn ı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, iç banş ortamını zedeleyecek tutum ve davranışlardan özenle kaçınılmasıru istedi. TBMM Başkanı Annç mesajında "demokrasinin, din ve vicdan özgürlüğünün önündeki engellere" dikkat çekti. Başbakan Gül ise Kopenhag Zirvesi'nden olumlu bir karar çıkması için çabalann sürdüğünü vurguladı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, hükümete "Yapay sorunlar yaratmaym" uyansmda bulundu. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Şeker Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ülke geleceği için büyük önenı taşıyan barış ortamını zedeleyecek tutum ve davranış- lardan özenle kaçınmah, bun- lann ülkemize zarar vereceği- ni göz önünde bulundurmalı- yız" dedı. Sezer. "Yurttaşlann sağduyu ve bağlılığının cum- huriyetin tiim kazanımlarının korunması ve yaşatılmasının en büyük güvencesi olduğunu" söyledi. TBMM Başkanı Bülent Annç, "demokrasinin gerçek anlamda işlediği, din ve vicdan • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te AKP VAZGEÇMÎYOR Türbana af ikiııci pakette # Türbanlı öğrencilere de disiplin affı getiren maddeyi ilk paketten çıkaran AKP, paketin TBMM Başkanlığı'na sunulmasımn üzerinden 24 saat geçmeden ikinci paketi Başbakanlık'a gönderdi. Pakette, üniversitelerden uzaklaştınlan türbanlı öğrencilere affı öngören madde ile cezaevindeki DEP milletvekillerine yeniden yargılanma yolu açan düzenlemeler de yer alıyor. • 8. Sayfada ~ Anayasa önerlsl İktidar için özel yasalar # AKP, seçim yasalannın 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamayacağım öngören anayasa hükmünü askıya alıyor. Yeni 67. madde önerisıne göre, 1 yıl koşulu sadece AKP'nin iktidar olduğu 22. dönemde aranmayacak. • 5. Sayfada Sllrt seçlml Erdoğan girebilecek # Siirt'te yapılacak ve barajın uygulanacağı seçimde, eskı adaylann yerine "ölûm" veya "istifa" durumlannda yenileri de aday olabilecek. AKP lideri Erdoğan'ın önü açılırken bagımsız aday olarak yalnızca Fadıl Akgündûz katılabilecek. • 5. Sayfada AKP K^DROLAŞMASINA DAVA • 4. Savfada SSK KUYRUKLARI UZAYACAK M 6. Sayfada AK\RYAKITTA ÖLÇC KAÇTI M 13. Sayfada 3EŞÎKTAŞ VE G SARAY YOLA DEVAM M Spor 'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Meşpulaşmak' Uğruna... Neler oluyor Ankara'da? Anlamı, ıçeriği çok genış beş sozcükle yanıtlanabılir: Başkent tam bir kuşatma altında! Gelişmelerın anahtarı, Türkiye'nin AB'den katılım müzakerelerı ıçın tarıh alma tutkusu. Gelen gıden yabancı heyetlertarih tutkumuzu he- men her sorunda kullanıyorlar. Örneğın ABD: Annan planına atın imzayı, Irak sa- mArkası Sa. 8,SiLl'de Marksizm ve sosyalizm üzerine düşünceleri ile bir lider Mehmet Ali Aybar AAehmet Alı Aybar, Turkıye sosyalizm tarıhinin ozgün kişitiklerinden birı Bugünlerde biri Aybar'la ılgıli, diğerı Aybar'ın olan iki kıtap yayımlandı Bunu fırsat bilerek duşunce tarihımizın bu onemli kişıliğini bir kez daha hatırlatmak istedik okurlarımıza GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Climhuriyel 'le birlikte... Demokratikleşme: ; Paket mi Raket mi? Her yeni hükümetin en büyuk aşkıdırdemokratik- leşme. Bir an önce tam demokrasıyi kurmalı, tüm hamlıklardan kurtulmalı... Yakın geçmişimıze bakarsak; DYP-SHP koalısyo- nundan berı, demokratikleşme deyınce akla gelen ılk sözcük şu oluyor: M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog