Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı AL GÖZÜM SEYREYLE Işıl Özgentürk Kulübü (34334ıCağalofa-tstaııbulTdai2)5140'% Cumhuriyet Cumhuriyef k ı t ı p l a n ÇOCUKLUK ŞARKILARI .""^ Işıl Özgentürk Ötöjiriama A.Ş Tüıtocagı Cad No 39/41 ^Rîtap iuŞûbÖ (343J4lC4ü^|u-IsOBtalTel (212)5140196 79. "IL S4YI: 28182 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 4 ARALIK 2002 ÇARŞAMBA Şükrü Sina Gürel Cumhuriyet'te Ankara Üniversıtesı Siyasal Bilgıler Fakültesı öğretim üyesı, eski Dışışlen Bakanı Şükrü Sına Gürel uluslararası ilişkiler ve dış polıtıka konulanndaki güncel gelişmelen deneyimleri ışığında okurlarla paylaşacak. Gürel "AÇIKÇA"başh)dı köşesiyle bugünden ıtıbaren her çarşamba ve cumartesi Cumhuriyet okurlanyla buluşacak. ŞÜKRÜ StNA GÜREL'in "Ödül" başlıklı yazısı • //. Sayfada Yüksek Seçim Kunılu Siirt'te baraj uygulanacak • Yüksek Seçim Kunılu, Siirt'te yenilenecek seçimlerde de yüzde 10 ülke barajının uygulanmasını kararlaştırdı. Seçıme AKP, CHP ve bağımsız adaylar katılabilecek. YSK'mn seçim yöntemeine ilişkin gerekçeh karannı bugün açıklaması bekleniyor. • 5. Sayfada Eğitim-Sen'dentepki MEB atamalan ırkçı ve gerici • Mumcu'nun, vekâletle yürütülen 1041 taşra bürokratını görevden alması bırçok kentte yönetim boşluğu doğurdu. Eğıtım-Sen Genel Başkanı Dınçer," 1041 kişilik atamalar gerici, ırkçı \e demokrasi dışıdır" dedı. • 4. Sayfada Sultanbeyli girişimi AKP'den orman yağması planı • Orman Bakanı Pepe, AKP'nin kalesi olarak bilinen Sultanbeyli'yı adres göstererek "Buradaki vatandaş mağdur edılmemeli. Villa, fabrika var adamm üzennde. Bu arazi satılarak devlet de gelır elde edebilir" dedi. • 8. Sayfada ABD, Kürt devleti planından vazgeçti. Türkiye, üslerird kullandırabileceğini â^ıMadı Irak'ta uzlaşmaSADDAMI CAYDIRMA' OPERASYONU Türkiye, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz ve Dışişle- ri Bakan Yardımcısı Grossman'a ev sahipliği yaptı. Türkiye ve ABD, Irak'ın kitle imha silahla- nndan anndınlması için Saddam Hüseyin yönetimr- ni "caydırma" yoluyla ikna etme konusunda uzlaştı. ABD, Bağdat'ın ikna olmaması ve BM kararlannauy- maması durumunda yapılacak operasyon için "kuzey ve güney planlan" oluşturduklannı ve kuzey plamn- da Türkiye'nin de aktif yer alması gerektiğini iletti. KÜRT CRUPLAR SİLAHLANDIRILMAYACAK • ANKARA 20 MİLYAR DOLAR İSTEDİ Türkiye, bazıistemleriyerinegetire- bileceğini dile getirdi. llk adımını I- rak muhalefetiyle temas kurarak atan Ankara, Bağdat yönetimine "Sad- dam sonrasını düşünmeye başladık" mesajını verdi. Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış. olası operasyonda "Türkiye'nin hava sahasını açacağını ve tesislerini kullandıracağını" söyledi. Kürt Federe Dev- leti'nin kurulmayacağını ve Kürtlerin silahlandınl- mayacağını Türk tarafına ileten ABD, 100 bin Türk- menin Kerkük'e dönmesini sağlayacağını kaydetti. Türkiye ve ABD. Ankara'nın Irak'a olası operasyon öncesinde ve sonra- smda uğrayabileceği ekonomik za- rarlann giderilmesi için çalışma baş- latma karan aldı. Hazine Müsteşan Öztrak. Wolfowitz ve Grossman'a hangi alanlarda ön- lemler alınması gerektiğini iletti. ABD'nin paketi Tür- kiye'nin 20 milyar dolardan az olmayan istemlerini karşılamada yetersiz kalıyor. Wolfowitz, Türkiye'ye IMF aracılığıyla destek vermeyi sürdüreceklerini söy- ledi. SERKAN DEMlRTAŞ'uı haberi • //. Sayfada İngiltere Dışişleri Bakanı Straw: BM planını kabul ederek görüşmelere hemen başlayın Kıbrıs için ültimatom Şeker Bayramı tatsız geldi Şeker Bayramı için son alışverişler yapılıyor. Renkli paketler içinde şeker ve çikolata satan dükkânların öniinde canlılık göze çarparken alım gücünün düşük olması yüzünden çok sayıda yurttaş eli boş döniiyor. Bayram nedeniyle karayollarında oluşacak yoğunluğa karşı da önlemler alındı. Vetkililer, karayolları ve otoyollarda ekip sayısının arttırîldığım belirtirken köprülerle otoyollardaki gişelerin tam kapasiteyle çalışacağını bUdirdi. (Fotoğraf: AA) • 3. Sayfada Acele etmezseniz Rumları alacağız tngiitere Bakanı Jack Straw, Türkiye'den Birleşmiş Milletler'in Kıbns planını kabul ederek Kopenhag Zirvesi'nden önce çözüm sağlanmasını istedi. Straw, Ankara temaslannda bir araya geldiği hükümet yetkililerine "AB, Kopenhag'a kadar çözüm olmazsa Rum kesimini üyeliğe kabul edecek. Kopenhag'da alınacak bu karardan sonra Rum kesimiyle müzakere yürütmek sizin için çok daha zor oladak" uyansında bulundu. tngiliz Bakan, BM planının çözümü sağlayabilecek dengeli bir metin olduğunu savunurken Türk tarafının temel konularda çekincelerini "24 saat" içerisinde belirterek müzakerelere başlamasını talep etti. • 10. Sayfada IMF HEYETÎ TÜRKİYE TEMASLARINITAMAMLADI: AKP hükümeti bizden daha istekli Uyiim İÇİndeyİZ AKP hükümetinin uygulanan ekonomik programa bakışını öğrenmek için Türkiye'ye gelen IMF Avrupa 1. Bölge Direktörü Deppler ve Türkiye Masası Şefi Kahkonen temaslarını tamamladı. Hükümet yetkililerine programın ana unsurlannı "Merkez Bankası'mn özerkliği, enflasyon hedefi, faiz dışı fazla, dalgah kur ve üst kurullar" olarak sıralayan Uluslararası Para Fonu'nun, bu konularda dikkatli adım atılmasını istediği öğrenildi. Yeni hükümetin kendi isteklerinden daha fazlasını yapma "isteğinde" olduğunu söyleyen Deppler, hükümet tarafindan uygulanacak politikaların IMF tarafından da desteklenebilir nitelikte olduğunu belirtti. • 13. Sayfada YORGO PAPANDREU: Yeni sayfa açalım# Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu, gündeminin yüklü olduğunu belirterek "Ilişkilerde yeni bir sayfa açalım" dedi. Türkiye'yi AB yolunda desteklediklerini belirten Papandreu, iki ülkeyi yakından ilgilendiren Kıbns konusunun çözümü için yeni bir firsatm doğduğunu söyledi. • 8. Sayfada ANKARA HAREKETLİ Diplomasi trafiği • ABD heyeti Başbakan Gül ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Büyükanıt'ı ziyaret etti. ingiltere Dışişleri Bakanı Straw, Cumhurbaşkanı Sezer ve Gül ile bir araya geldi. IMF heyeti Gül ile görüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu da akşam Ankara'ya geldi. M 8. Sayfada UYUM PAKETİ MECLİS'TE • 8. Sayfada ENFLASYON DÜŞÜYOR • 12. Sayfada FENERBAHÇE KUPADA YOK • Spor'da GUNCEL CUIVEYT ARCAYUREK Ve Sonra... Türkiye'yi fiıli savaşa sokacak ABD istekleri mi, Türkiye'nin bugün yann ısteklere vereceğı yanıtlar mı yoksa RTE'nin milletvekilliği mi onemli? Hangısi? Medyamızın dünku genel eğılimıne ba- kılırsa, Kuzey Irak'ta ABD askerlerıyle birlıkte sava- şacak 17 bın veya -onerilen rakamı kabul edersek- 35 bin Mehmetçığın canıyla RTE'nin milletvekılı se- çilmesı eşdeğer. • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de 15 ilde yapılan araştırmaya katılanlann yüzde 63 'ü polisin insan haklannı ihlal ettiğini düşünüyor Türkiye ifade özgürlüğü istiyor • Liberal Düşünce Topluluğu'nun yaptırdığı araştırmaya katılanlann yüzde 73'ü Türkiye'de insan haklan ihlallerinin yaygın olduğunu ifade ederken yüzde 75'i temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını hissettiğini söyledi. ANKARA (ANKA) - Türk hal- la düşünceye özgürlüğün toplum- sal banş için gerekli olduğunu dü- şünüyor. Toplumun yüzde 73'ü Türkiye'de insan hakJan ihlallen- nin yaygın olduğunu ıfade edıyor. Avrupa Komisyonu ve Liberal Düşünce Topluluğu'nun ışbırliğı ile aralannda Istanbul. Van, Diyar- bakır, Mersuı, Izmir, Manisa gibi il- lenn de bulunduğu 15 ılde 3 bin 60 lcişı ile görüşülerek yapılan araştır- manın sonuçlan Sheraton Ote- li'nde düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. LDT Başkanı Atil- la Yayla, ifade özgürlüğünün tüm özgürlüklenn buluştuğu kavşak nokta olduğunu belirtirken Türki- ye'de son sözün siyasilerde olduğu biryapının oluşturulması gerektiği- ni kaydetti. Araştırma Doç. Dr. fh- san Dağı, Doç. Dr. Metin Toprak ve Doç. Dr. Ömer Demir tarafin- dan gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanlann yüzde 73'ü Türkiye'de MArkasıSa.8,SiL3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog