Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

4- DAHA ÇOK KONUŞTUKÇA DAHA AZ ÖDEMELİ! 149 BiN TL ÜUP ıcındo .ıtıian k-sj rr-esaljr 5 SMSto °o50iNDİRiMü. TURKCELL Cumhuriyef Aynntılı bllgl Için: HAZIRKART 79. YIL SAYI: 28209 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1- NADİR NADİ (1945-1991) 31 ARALIK 2002 SALI TBaşbakan Gül: Irak konusunu Meclis'te gizli oturumla tartışacağız Türkiye banş için çalışacakBaşbakan Gül, Türkıye'nin emirlık ya da krallık olmadığmı vıırgulayarak ABD'nın her istemıne "evet" denılmeyeceğıni söyledı. Saddam Hüseyin'i "halkına zulmeden bir dıktatör" olarak niteleyen Gül, Irak konusunun Cumhurbaşkanhğı, Hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından ortaklaşa değerlendirildığıni belırtti. Gül, Kerkük-Musul kaynaklanyla ılgili Türkiye'nin de senaryolan olduğunu açıkladı. TBMM'nın "gizli oturum ya- pacağını" söyledi. Başbakan Gül, "Burası bir emirlik ya da krallık değil, ben de emir de- İBRAHtM YILDIZ Başbakan Abdullah Gül, ulnsal gazete ve televizyonların genel yayın yö- netmenleri ile haber koordinatörlerini kabul etti. (Fotoğraf: AA) ANKARA - Türkıye'nin AB- D'nin Irak konusundakı her ta- lebıne "evet" demeyeceğını ve ğilim" açıklamasıyla, kamu- ABD'ye hemen yanıt venlme- oyunda "ABD'nin her dediği- yeceğını açıklayan Başbakan Abdullah Gül, Irak konusunda lArkası Sa. 8, Sü. 3'de ANKARA'YIÎKNA ÎÇtN DİPLOMATÎK ATAK ÜSLER VE LlMANLAR ÎÇÎN MUTABAKAT Irak'tan büyükelçi , ABD imzalamadı ı ABD'nın hazırlıklannı son noktaya getirmesi ve Türkiye üzerinde baskısını arttırması, Bağdat'ı da harekete geçirdi. Irak yönetiminın uzun süredir düşük düzeyde temsil edilen Ankara Büyükelçiliğı"ne Talıp el-Dıleymi'yi atadığı, büyükelçinin gelecek hafta Türkıye'ye geleceği öğrenildi. ' Muhalıf gruplar K. Irak'ta yapmak ıstedikleri toplantı ıçin Türkiye'den geçış taleplerine olumlu yanıt aldı. Gelecek hafta Türkıye'ye gelmesı beklenen Barzanf nin ziyaretinde ise "Ankara sürecinın yeniden canlanması" konusunun ele almacağı belirtıldi. AYHAIN ŞİMŞEfc'in haberi • 8. Sayfada 1 Bush yönetimıyle üst düzeyde yapılan görüşmelerde Türk tarafı, olası zararlann giderilmesi için "yazılı taahhüt", üslerin kullanrmı konusunda ise "uygulama zaptı" istedi. Aynca ABD askerlerinin hukukı durumuyla ilgili bir protokol hazırlandı. Ancak, ABD henüz "evet" demedı. 1 Görüşmelenn ocakta da devam edeceğı belirtilirken ABD resmi bir belgenin dışında alternatifler düşünüyor. Bush yönetimi askeri konulan NATO anlaşmalan gibi var olan çeşıtli askeri anlaşmalar ile ekonomik konulan ise mevcut olanaklar çerçevesinde sonuçlandırmayı planhyor. • 8. Sayfada încirlik misillemesi Rımılar ABD'ye üs açtı# Kıbns Rum Yönetimi Türkıye'nin pazarhk gücünü kısıtlamak amacıyla ABD'ye üs vermeyı kararlaştırdı Üs, Adana "încirlik Üssü" ile aynı statüde olacak ABD Ingiltere'den sonra doğu Akdenız'de ıkıncı bir kalıcı üsse sahip olan ülke konumuna geliyor. Üssün faaliyete geçmesı ile Türkiye'nin önemi de en az yüzde otuz oranında düşebılecek. MURAT İLEM'in haberi • 8. Sayfada Büyük Amerikan Projesi Bush'ıın doktrîni# Irak ıçin beklemeyı "en kötü seçenek" olarak değerlendiren ABD yönetimi "Bızim için tehlikeyi tespit etmek yeterlıdır" açıklamasıyla bildığını okumaya kararlı. "Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi"ne göre dünyaya hükmetmek isteniyor ve ABD'ye kımsenin kafa tutmaması için yeni üsler açılması öngörülüvor. NÎLGÜN CERRAHOĞLL'nun haberi • 8. Sayfada Savaş olmasınDİSK, KESK, Banş Girişimi, aydın, sanatçı ve gazetecilerin bulundugu Irak'ta Savaşa Hayır Koordinasyonu, dün Greenpeace'in tstanbul Kuruçeşme'deki gemisi "MV Esperanza'da basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı yapan oyuncu Mehmet Aü Alabora. ABD'nin dünya banşını tehdit ettiğini ifade ederek yalnızca Irak'a değil, uluslararası hukuka da saygı göstermesini istedi. Cumhuriyet Kadınlan Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, ABD'nin istemlerinin Cumhuriyet tarihinin ilk kez tanık olduğu "onur kırıcı bir istem" olduğunu vurguladı. (Fotoğraf: KEREM GEZER / REUTERS) • 8. Sayfada Dünya ekonomik çalkantılarla 2003'te de baş edebilecek mi?.. Savaş bu binyıla da damgasını mı vuracak?.. Işte geride bıraktığımız yılın ve geleceğin yorumunu Cumhuriyet yazarlan yaptı. Dileğimiz, 2003'te aklm egemenliği hâkim olsun. Her şeye karşın iyimserliğimizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet yazarlan 2002'yi değerlendirdi... Y a r ı n Cumhuriyet ' l e b i r l i k t e . YAŞ KARARLARJ YARGI DENETtMİNE AÇILSIN AKP gerginliği tırmandınyor# Başbakan Yardımcısı Yalçınbayır, YAŞ kararlannın "yargı denetimine açılması" gerektiğini savunarak memur gibi askerin de çıkarma karan aleyhine aynı yolu izleyebilmesi gerektiğini belirtti. Yalçınbayır, "Her ne kadar AİHM, YAŞ kararlan aleyhine yargı yolunun kapalı olmasının hukukla bağdaşacağını söylüyorsa da biz genişletebiliriz. Sorun, YAŞ kararlannı tartışmak değildir. Sadece adil yargılanma hakkına bireyin kavuşmasını sağlamaktır" diye konuştu. • 5. Sayfada Bımahma davetiye • AKP iktidan, anayasa değişiklik planına, YAŞ kararlannın yargı denetimine açılması ve türban serbestisi gibi tartışmalı konulan da aldı. Cumhurbaşkanı'nm görev süresinin kısaltılmasıyla yeni Cumhurbaşkanı'nın bu yasama döneminde seçilmesini kesinleştirmek ve üniversite rektörleri ile YÖK üyelennin seçimi yetkisini Cumhurbaşkanı'ndan almak diğer öneriler arasmda yer alıyor. • 5. Sayfada Soruşturma başlatıldı # Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanJığı ve Sakarya Valiliği 6.5 aylık bir bebeğin ihmal sonucu öldüğü Adapazan SSK Hastanesi yöneticileriyle ilgili soruşturma başlattı. Hastane Başhekimı Irfan Öztürk, geçen perşembe gecesi ailesi tarafından ishal şikâyetiyle acil servise kaldırılan Mehmet Can Yıhnaz'ı muayene eden Dr. Ümit Numanoğlu'nun savunmasınrn alındığını söyledi. • 3. Sayfada EN'TEMİZ'TERÖR EYLEMİ • 4. Sayfada FADILAKGÜNDÜZ MÎLLETVEKİLİ OLAMIYOR B 4. Sayfada NEMALAR YILAN HtKÂYEStNE DÖNDÜ • 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uyutma Programlar "Tekbaşına ış başına" sloganıyla 3 Kasım'da hal- kı uyuttular. Tek başına ıktıdara geldıklerı günden bu yana; (ho- caları Erbakan'ın) Mıllı Goruş çızgisınde adım adım ış yapmayı surdurüyorlar. frtıca illetıne tutuldukları için Yüksek Askeri Şûra karanyla ordudan ıhraç edılenlere yargı yolunu aç- mak, gerıcı sağın yıllardan berı ozlemıni çektığı vaz- MArkasıSo.8,Sü. l'de Türkiye ile KKTC 'yi çözüm için zorlu bir üç ay beUiyor Denktaş dargm aynldı • Kıbns sorununun çözümü ıçin kntik öneme sahip 3 aylık süreç hem Türki- ye hem de KKTC için zorlu geçecek. BM Kıbns Özel Temsilcisi De So- to'nun 7 Ocak'ta adaya gelmesinin ar- dından başlayacak süreçte, KKTC li- deri Rauf Denktaş ile Ankara'nın ara- sının açılması sıkıntı yaratacak. >Denktaş, Ankara'ya gelmesine ve 2 haftadan fazla bir süre kalmasına kar- şın sadece bir kez Gül ve Yakış tarafın- dan ziyaret edildı. Denktaş'ın "Kabul edilemez çözüm ıçin Ankara'dan bas- kı gelirse ıstıfa ederim" açıklamasını yapması, bu sogukluğun düzeyını de göstermiş oldu. H 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Ekonomisi... 1, 3, 6 aylık ve 1 yıllık acıl planlar duyurarak ışe başlayan hükumet, şimdı de "Bizden bir yıl bir şey beklenmemeli" diyor. AKP hukümetının dış konularda olduğu gibi eko- nomıde de hazırlıksız olduğu görülüyor. Yasalardan başlayalım... Malı mılat uygulamasının tumüyle iptaline ilışkın yasa Çankaya Köşkü'ne gönderildı. Hukümetın ılk MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog