Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

29 ARALIK 2002 PAZAR + ^ CUMHURİYET SAYFA OTOMOBIL DUNYASI •"•'yet.com.•' f o Renault otomobili 2003'ün mart aymdan itibaren Türkiye'de satışa sunacak İ 2. nesil Megane yollarda • Euro NCAP çarpışma testlerinde de sınıfindaki en yüksek puanı alan Megane, güvenlik konusunda rakiplerinin önünde yer alıyor. S on zamanlarda Avantime ve Vel Santis gibi radikal modelleriyle dikkat çeken Re- nault geliştirdiği kompakt sııuf modeli Megane 'ın ikinci neslini Avrupa'da satışa sun- du. 2003 yılırun mart ayından itibaren Türki- ye'de de satışa sunulacak olan Megane Hatch- back'e yeni karoser tipleri de katılacak. Diğer üyelerini iyi tanıdığımız bu ailenin yeni kar- deşi Megane de ailenin temel özelliklerini ta- şıyor. Mekanik olarak arka tekerleklere kadar Se- dan modeliyle aynı olan Hatchback. arka tasa- nmı ve farlanyla bu modelden aynlıyor. Me- gane HB'de ABS, fren destek sistemi, kuvvet kontrol sistemi (otomatik olarak ayarlanan ön hava yastıklan, programh bir şekilde yolcula- n tutan emniyet kemerleri ve yakm korumalı koltuk başlıklanndan oluşan Renault koruma sistemi) ve 4 havayastığı (ön ve yan) bütün mo- dellerde standart olarak sunuluyor. Euro NCAP çarpışma testlerinde de sınıfin- daki en yüksek puanı alan Megane, güvenlik konusunda rakiplerinin önünde yer alıyor. Megane HB'de Authentique ve Expression adı verilen iki do- nanım seviyesi bulunuyor. Authentique'te gövde ren- gi tamponlar, ABS, fren des- tek sistemi, dört hava yas- tığı, elektrikli far yük- seklık ayan, ISOFIX çocuk koltuğu bağlan- tılan bulunuyor. Kli- ma ve atermik ön cam isteğe bağlı. Expressi- on'da ise bunlara ek olarak, klima, atermik ön cam, elektrikli yan aynalar, çift optık ön far, ön sis farlan, alü- minyum alaşımlı jant- lar, sürücü koltuğu yük- seklik ve bel ayan ve yol bilgisayan sunuluyor. f Mika Hakkinen Laponya Rallisinde Mika Hakkinen, 24-25 Ocak tarihleri arasında Finlandiya'nın kuzeyin- de düzenlenecek 2003 Kuzey Kutbu Lapon- ya Rallisi'ne özel ya- nşmacı olarak katıla- cak ve Mitsubishi Mo- tors'un Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takımı Ral- liart Europe tarafından hazırlanan Mitsubishi Lancer Evolution WRC2'yi kullanacak. Jaguar'ın yeni reklam kampanyası Jaguar'ın Kuzey Amerika bölümü, eşcinsel, lezbiyen, biseksüel ve transeksüel alıcılara özel olarak hitap edecek bütünlüklü bir pazarlama ve reklam kampanyası başlatıyor. Jeep logo değiştirdi ^ x ^ a r a z * araçlanna adını veren J e e P markası yeni yılda logosu- nu değiştireceğini açıkladı. Yeni logoda en ünlü modeli Wrang- ler'ın 7 kanallı ön ızgarasını ve yuvarlak farlan- m kuUanan Jeep, logo ile birlikte reklam sloganı- nı da değiştiriyor. Daha önce "There's Only One" (Sadece bir Jeep vardır) sloganı ile reklamlannı ONLYINA gerçekleştiren Jeep, artık "Only In A Jeep" (Sa- dece Jeep ile) sloganıru kullanacak. Müfit Arseven istifa etti Renault Mais Genel Müdür Yardımcıhğı göre- vini sürdüren, 1978 yılından beri Renault Mais ve OYAK Renault'un yanı sıra Fransa'da çeşitli üst düzeyde görevler alan Müfıt Ataseven' in görevin- den istifa etmesi otomotiv camiasını şaşırth. Mü- fit Ataseven'in 1 Ocak 2003'te Renault'nunTür- kiye'deki en büyük rakibi TOFAŞ Fiat'ta çahşma- ya başlayacağı konusunda dedikodular var. VW 'den yeni vites kutusu Völkswa- gen önü- müzdeki yı-. hn ilk çey- reğinde, Golf R32 modelinde doğrudan vites değişti- rilebilen al- tı ileri vites- li "DSG" vites kutusunu piyasaya sürecek. Aletin kullanımı 2003 yılı zarfında diğer üre- tim otomobillerini de kapsayacak şekilde ge- nişletilecek. DSG'de marş konumuna geçilir- ken kullanılması için tork çeviricisine yer ve- ribnemış. DSG Lupo 3L TDI'da kullanılan oto- matik manuel şanzunanın bir tûrevi de değil. Kemal Merkit, Dakar'da dayanıklılar kazanır dedi Onemli olan kupa tstanbul Haber Servisi - Türk motor- sikletçi Kemal Merkit, dünyanın en ün- lü ve zorlu sportif organizasyonlanndan biri olan Paris-Dakar Rallisi'nde Türki- ye'yi temsil etmek üzere dün Paris'e git- ti. Kemal Merkit, hareketinden önce Ata- türk Havalimanı'nda yaptığı açıklama- da, bu yıl 25. yıldönümünü kutlayan Pa- ris-Dakar Rallisi'nin, zorlu etaplardan oluşan dünyanın en ünlü sportif et- kinliğinden biri olduğunu söyle- di. Organızasyona bu yıl 28 ülke- den 565 yanşmacının katılacağı- nı belirten Merkit, u Hedefim,rat- livibitirerek Türkiye'yi eniyi şekilde temsil etmek" de- di. Organizasyonun 8 bin 552 kilometre uzunlu- ğunda ve 17 etaptan oluşruğunu ifade eden Merkit, motorsikletiyle Fransa, Ispanya, Tunus, Libya üzerinden Mısır'daki Sharm El Sheikh'e ilk 20 gün içinde ulaşmaya çahşacağını söyledi. Yanşın zorlu çöl koşul- lannda geçtiğini söyleyen Merkit, "Da- kar'da onemli olan dayanıklıhk. nonnal biretap zaten 7-8saatsüriiyor. Benimya- nımda teknik senisim de yok 7-8 saatiik bir yorgunluğun üzerine bir de motoru- nuzunbozulduğunu düşününsabaha ka- dar onunla uğraşıyorsunuz ve ertesi gün hiç uvumadanyoia devam edjyorsunuz" dedi. Hedefinin ilk 10-20 arasına gjrmek olduğunu söyleyen Merldt"YanşafBik olarakoJdukça iyi hazniandım.yani for- nıum yerinde onun için yanş boyunca benden kaynaklanan bir aksüik çıka- cağını zannetmivorum" dedi. Üçüncü kez katıldığı rallide Merkit'in sponsorluğunu __ } Castrol ve Thuraya şir- ketleri üstlendi. Mar- silya'da 1 Ocak Çar- şamba günü başlaya- i cak olan Paris-Dakar Rallisi 19OcakPazar günü tamamlanacak. Me- raklılan ralliyi internet sitesinden ve uydu telefonu bağ- lantısıyla takip edebilecek. Macaristan'ın başkenti Budapeşte, 2 mil- yon nüfusuyla ülkenin beşte birini banndın- yor. Budapeşte ülkenin en onemli ve tanınan kenri; Macaristan'ı bir yıl içinde ziyaret eden 30 milyon turistin yüzde 70'i Budapeşte'yi tercih ediyor. F1 hafta sonu için ülkeye gelen- lerin sayısının ise yaklaşık 60 bin olduğu tah- min ediliyor. Budapeşte Havaalanı, şehrin tü- mü gibi oldukça mütevazı bir yer; hizmet sek- törü de dahil olmak üzere ne Macanstan, ne de Budapeşte, 30 milyon turisri ağırlayan bir kent izlenimi vermiyor aslında; ülkeye giriş arun- da karşılaştığınız vize görevlisinden tutun da, yemek yediğiniz yerdeki garsondan. ulaşımı- nızdan sorumlu taksiye kadar herkes size bu izlenimi veriyor... Şehir, Fl hafta sonu olmasına karşm inanıl- maz sakin bir görünüm içinde; yine de Buda- peşte'yi kısaca tanımlamak gerektiğinde u gü- venH" ve "sakm" sıfatı, ancak ve ancak "otur- muş, değerini bilen, sahip olduğu potansryeti en üst noktaya kadar kullanan" sıfatlannın ar- dından geliyor. Bu sıfatlar Budapeşte ile Formula 1 'in ke- siştiği noktayı da oluşturuyor. Organizasyon açı- Formula l'in Türkiye'ye ihtiyacı var sından fazlasıyla oturmuş ve profesyonel, de- ğerini bilen ve bunu kullanma konusunda zor- luk çekmeyen Formula 1, potansiyelini en üst noktaya kadar kullanan ama belki de sporun yapısı gereği suurlan zorlamaya çalışan bir yapıya sahip. Suurlan zorlamak F1 'de suurlan zorlamak, sponsorlardan ola- bildiğince fazla destek almak anlamına geli- yor. Bunun en kolay yolu ise pazarlama açı- sından kolay ve çekici olanaklar sunmaktan ge- çiyor. YapılanaraştırmalarFormula l'in spon- sorlar açısından en kârh, geri dönüşümün en fazla yaşandığı spor olduğunu gösteriyor. Yi- ne de amaç birinci olmaktan çok, çıtayı bir ön- cekinden üste çekmek olduğunda, kazanılan sponsorlar F1 organızatörleri için yeterli olmu- yor. Formula 1 sayesinde turist değil ama fazla- sıyla presrij kazanan Budapeşte'deki grand prix, sezonun en sıkıcı yanşlanndan biri ola- rak biliniyor. Belki de bu nedenle grand prix (GP) düzenlemek isteyen şehırlerin ilk hedef- lerinden biri, sigara sponsorluğuna izin veril- diği halde takvimdeki önemli ama vazgeçilmez olmayan konumuyla Budapeşte. Daha kolay pazarlanabilir olmanın yolunun tüm dünyaya yayılmaktan geçtiğiru çok erken anlayan Formula 1 için Budapeşte, tstanbul kadar değerli değil artık. F1 'e evsahipliği yap- mak isteyen tstanbul'un kendine göre avantaj ve dezavantajlan var tabii ki ama, Formula 1 dünyasına Budapeşte'den daha çok uyuyorlar. (Bernie Ecclestone, 2005 için yeşil ışık yaktı ama bu tstanbul'un 20O5'te GP düzenleyece- ği anlamına gelmiyor... Bu konuya daha son- raki yazılarda değineceğiz.) Türkiye, Fl için biiyük prestij Tabii ki bir Formula 1 GP'sine evsahipliği yapmak, Türkiye için büyük presrij olacaktır; ama aynı şekilde Formula 1 de, aday ülkeler arasından Türkiye'yi seçerek kazançlı çıka- cak. Sponsorlann sıcak yaklaşabileceği, pazar- lama olanaklannın fazla olduğu, saklı potan- siyele sahip, Avrupa'nın yakınında ama uza- ğında, Avrupah gibi yaşanabilen ama Avrupa- lı olmayan bir ülke arayışı içinde bulunan ve A\Tupa'daki çemberi Moskova GP'si ile geniş- letmek isteyen Bernie Ecclestone (ki bunu ya- pamayabilir, çünkü Moskova'daki pistin yapı- mı pek çok kez programsızlık nedeniyle erte- lendi; son girişimin de yine benzer nedenler- le yürümediği söyleniyor), çemberin ilk hal- kasının Türkiye olabileceğine fazlasıyla inan- mış bir görünüm çiziyor. Bize göre, Türki- ye'ye yaptığı ziyaretlerde sözünü etriği 'sakü potansiyelle' karşılaştığında yaşadığı şaşkınlı- ğı gizleyemeyen Ecclestone, Avrupa ile yolla- nnı ayırma ihtimalini koz olarak kullanirken, Türkiye'nin Fl 'in modern imajınaÇin ve Bah- reyn'den daha çok uyacağına da inanıyor. Ve büyük ihtimalle bizim ülkemizde fazla düşünülmeyen bir fikir var F1 organizasyonu- nun kurucunun kafasında: Formula 1 organi- zasyonunun Türkiye'nin konumuna, tarihi zen- ginliğine, potansiyeline ve belki de oturmamış yapısına ihtiyacı var... Ali Kibar Hyundaiyeni yatmm için beldiyor # Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar Ana firmanın izin verdiği ölçüde Ortadoğu, Doğu Avrupa, Rusya,Türki Cumhuriyetler ve Afrika ülkelerine ihracat yaptıklannı ifade ederek 2003 yılmda Admire'üı 15 bin adet üretiimesinin planlandığını söyledi. SERDARESENLİ Kasım ayında üretimi- ne başladığı Accent Ad- mire modelini iç piya- saya vermeden Suudi Arabistan'a ihracata baş- layan Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başka- nı Ali Kibar Hyun- dai'nin Avrupa'ya ve Or- tadoğu'ya satış için Tür- lriye'yi üs olarak seçti- ğinibeIirterek, B Yılda3 miyon adet üretmı kapa- sitesi olan Hyundai ge- fişmiş fllkelerden geien talebi, 3-4 aylık gecik- Kibar, "Pazar payunıa artnrabflmemiz iç talebm artmasına bağh.Hükü- metin vergi yükünü ha- fiflermesini beklrvoruz, biz Kore'den yüzde 10 vergrv le ithalat yaparak üretirken Avrupa'dan SK nrvergiyieitfaalatyapan üreticfler karşısında hak- sız rekabet sözkonusu, bu dtırumun düzdtilme- sigerekiyor, aynca betir- li bir yaşı geçen otomo- biOerin yenilerle takası- nı sağlıyacak yasal bir sistemin uy gulanmasıy- la iç talep tetikkDebflir. meyle karşılıyor. İz- mit'ten Arahk sonunda 2500'den fazla Accent Admire ihraç edflmiş ola- cak.2003 yıb bedefîmiz Admire veStarexile 400 milyon dolarnkihracat" dedi. Türkiye'deki yıllık ûretimkapasitesi 125 bin adet olan Hyundai As- san'm, Accent Admire modeli için Türkiye'de 16 milyon dolar yatınm yaptığını söyleyen Ki- bar, Türkiye pazar pa- yınuzı ilk aşamada yüz- de 6'dan 8"e çıkarmayı bedefliyoruz, Türkiye'yi üretim üssü yapmak is- teyen Hyundai ile diğer modelkrin üretimi için görüşüyoruz ancakiç pa- zar payunız yüzde 10 ot- madan Hyundai Türld- ye'de ekyaürım yapma- yı düşünmüyor.Yabnm için diğer faktör A\TU- paBirliginekabuİMJİl- memiz. AB'ye girersek yeni ek yatınmın Türki- ye'de yapılması kesinle- şecekAksi takdirdeOr- ta Avrupa'dan aday iki ölkevar.''dedi. OtomotivTn ekonomik krizden en son çıkan sek- tör olduğunu ifade eden Belirli yaşı dolduran araçlar ise çevre ülkeie- re saülabihr " dedi. Kibar Ana firmanm izin verdiği ölçüde Or- tadoğu, Doğu Avrupa, Rusya,Türki Cumhuri- yetler ve Afhka ülkele- rine ihracat yaptıklannı ifade ederek 2003 yılm- da Admire'in 15 bin adet üretiimesinin planlandı- ğuu söyledi. Hyundai Assan Genel Müdürü Seiim Arseve- nise piyasalarda gelece- ğe ilişkın güven sağlan- dığında iç talebin artabi- leceğini belirtti. Arseven "Hükümeti vergi düzenlemeleri ko- nusunda önemli görev- lerbeknyor, taşıt alımın- dakivergfler azaltdm,yi- hk taşıt vergisi artünla- bilir,böylece sağlanacak sürüm nedeniyle devie- rin gelir kaybı önlenir, Diğeryandan bankalar- datüketicierinkredi ola- rak kullanabileceği bü- yûk bir kaynak oluştu, bunundüşük faizlerle ve 36 aydan fazla vadelerle kuDanılabinıesiiçm bem bankalar hem tüketid için tek eksik geleceğe iUşkin güvendir.''dedi yeni yila biriiktegirelim! Yılbaşı balosu • ümitsiz yerii içW • Gtrrfı mûzik • Brunch • Çocuk balosu yılbaşı programı i 90 CW>2 lajılik. odada bjı taşı/Yare^ Pansjyoo 1000.000 tove gece luşı bajı \ Tarr Pansıyon l.çocuk(W»free7-12%50 2.çocuk 0-2 free 3-12 %50 • Özel yılbaşı mönüsü • ümitsiz yerli içkı • Yeni yıl çorbası ve kahve • Yeni yıl sabahı brunch • Özel yılbaşı programı: oryantal, solıst ve orkestra • Çocuklara özel yılbaşı balosu ve özel mönû • Noel Babadan sürpriz hediyeler • Gun boyu anımasyon • Ç/zgı filmfer • Isıtmalı kapalı yûzme havuzu • Çocuk mcftnmten, aynı od*d* 2 büyûtde kabnas tojuluyta geçertkft. • Vtoav gtctA 6») çocuk bakrnı yerine yrtjkin bjfcuufu kıtMan (ocuMardan efcstra ıktct afnw. ' 3. kifi etatra yataMr. ' Fiymnma* KDVdattfcftr. • • l > I I T REZERVASVON: Çamftmanı Mevkıı, Kusadası Te!|256)6'8 19 19 • Faks |256| 618 08 19 w/w pinebay com CEYHAN1. ASIİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2002,138 Davacı M. Kadir Önük vs. vekıli tarafindan davalı Dılek Ergüney vs. aleyhine mahkememızde açtığı Ceyhan ilçesi Küçükkınm Mahallesi 76 ada 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 24 ve 30 ada 1 nolu parsellenn davacılar adına tescilini talep ettıği ferağa icbar davasında ara karan gereğince: Da\alılardan Fuat mirasçılan. Yavuz Abdiş, Murat Abdiş, Giilümser Abdış. Ayşe Arzu Abdış, Dılek Er- güney ve Hakkı Abdış'in adresleri yapılan tüm aras- tırmalara rağmen tespit edilemediğınden 10.3.2003 günü saat 9.05'te duruşmaya gelmeleri, beyanda bu- lunmalan \eya kendilenni vekille temsil ettirmeleri aksı takdirde yokluklannda yargılamaya devam edi- leceğı ve karar verileceği tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11.12.2002 Basın: 84956 SIVAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2001'360 Karar No: 2002-480 Sıvas ıli merkez Gülyurt Mah. cılt no: 18, hane no: 31'de nüftısa kayıtlı Asım ve Nuriye'den olma 20.10.1956 d.lu Nurten Göktaş ile aynı hanede nü- fusa kayıtlı Ahmet Turan ve Nazıre"den olma, 1.12.1955 d.lu Bayram Göktaş'ın boşanmalanna; taraflann reşıt olmayan müşterek çocuklan Yiğit- han Göktaş ile Özlem Göktaş'ın velayetlerinin da- vacı Nurten Göktaş'a verilmesıne. taraflar aralann- da anlaştıgı takdirde kararlaştırıldığı gibi, aksi tak- dirde her ayın son cumartesi ve dıni bayramlann ikıncı günü saat 09.00-18.00 arası taraflann başka kentlerde yaşaması halinde her yılın temmuz ayı boyunca davahnın müşterek çocuklar Yiğithan ve Özlem'ı yanına aldırmak kaydı ile şahsı münasebet tesısine karar verilmiş olup, davalı Bayram Göktaş adına tebliğ yerine eecmek üzere ılan olunur. Basın: 83871 TUNCEIİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002303 Davacı Sevgi Çakjcı tarafindan davalı Doğan Çakıcı aleyhine mahkememizde açılmış bulunan şiddetli geçim- sizlık nedeniyle boşanma davasının yapılan açık yargılaması sırasında: Bütün aramalara rağmen adresı tespit edılmeyen davalı Tuncelı merkez Tüllûk köyü nüfusuna kayıtlı Hasan ve Fatma'dan olma 1971 d.lu Doğan Çakıcı'ya duruşma gün ile saatını ilanen teblığine karar venlmiş olup, duruşma günü olan 13.1.2003 günü saat 9.00'un tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı ta- nhten itibaren bu dava ile ılgili ibraz etmek istedığinız belgeleri duruşma gününe kadar göndermeniz veya duruş- maya getirmeniz gerektiğı. duruşmaya gelmedığınız veya bir vekil tarafindan temsil edilmedıgıniz takdirde yar- gılamaya yokluğunuzda devam edileceğı ve karar venleceği hususu tebligat yenne kaim olmak üzere ilanen teb- hğ olunur.'2.12.2002 Basın: 83293 i. TIYATRO PEKA BİR ÇOKU^ÜN GÜLDURUSU(TAVŞAM TAVŞAN) Her Cuma-Cumartesi: 20.30 Pazar: 18.00 Vazan: Coline Strreau, Çeviren: Ç«tin İ^ckkaya Vönefen: Nesrin Kaîankıyj Dekor-Kostüm: fiürel Vintan, Dramafurgi: Gökhan Akçura Işık: Yiiksel Aymaz, Vöneitnen Yrd: Şafak £ruyar-Z«ynep Özden- tii Yapanar, xy Çocuk Oyunu Y>- AMAN AMAN Her pazar saat 12.00 Vazan: Valker ludwi^ vt Grips tkibi Çeviren veVöneten: Nesrin Kazankaya Dekor-Kosfüm: Öıfcan Schulze, Işık: Yüksel Aymaz Sıraselviler caddesı No:70 TAKSİM Gişe-Rezervasyon: 0 (212) 245 44 60 - 244 52 03 Fax: 0 (212) 252 30 82 e-matl: pera@peraguzelsanatlarxom.tr Fİ5VİCK HASONBİ' Satm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog