Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

29 ARALIK 2002 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Esperanza egitim amacıyla İstanbuJ'a denıir atö. Greenpeace'in en yeşil gemisi tstanbul Haber Servi- si - Greenpeace' uı "Espe- ranza" adlı gemısı dun fstanbul'a geldı Kuru- çeşme'dekı Cemıl Topuz- lu Parkı'na demır atan gemıde duzenlenen et- kınlıklerle, çocuklara ve gençlere çe\re sorunlan üe ılgılı bılgıler venlecek. Çocuklann ve genç- lenn çevre konusunda- kı duyarlılıklannı arttır- mak ısteyen Greenpe- ace'in, Esperanza adlı en veşıl gemısı Istan- bul'a demır attı Çevre kırlılığı konu- sunda çeşıtlı etkınlıklenn duzenleneceğı Esperan- za gemısı, 28 Aralık 2002 - 5 Ocak 2003 tanhlen arasında Kuruçeşme'de kalacak Greenpeace gonullusu ve Proje Sorumlusu Erol Scott, çocuklann yenı yıl- da çevre ıle ılgılı mesaj- lannı tum dunyaya du- yurmak ıçın bu projeyı duzenledıklennı soyle- yerek "Çocuklar Espe- ranza'da çevre atöhele- rine katılacaklar. çevre konusunda kendj proje- lerini sunacaklar" dedı Gökkuşağı çocukları Çocuklara, Greenpe- ace'in degerlennı payla- şan çocuklann ve genç- lenn oluşturduğu "Gre- enteam"ı (Gökkuşağı ço- cuklan) öğreteceklennı anlatan Scott, "Çocuk- lar bu arada gemiyi geze- rekgemi yaşamınıyakın- dan gözlemlevecekler. Mürettebattan geminin Akdeniz turunun önemi öğrenilecek ve toksik maddeter kampanyasıve abklar konusunda çeşit- ii bügi edinecekler" dıye konuştu Scott, Esperanza'nın 5 Ocak 2003 Pazar gunu saat 13 00\e 19 00 ara- sında tum halkın zıyare- tıne açılacağmı da belırt- tı Greenpeace gonullu- su Gözde Baykara da ço- cuklara çevre duyarhlı- ğını eğlencelı bır şekılde kazandırmak ıstedıklennı belırttı - UŞAKU\R OLDURUYOR, UŞAKU\R Amaç maaş kuyruklarını azaltmalc SSK aylıklan 10 güne yayıldı ANKARA (ANKA) - Maaş kuyruklarını azalt- mak ıçın SSK emeklı ay- lıklannın odeme suresı 10 gune yayıldı Bakanlar Kurulu'nun Sosyal Sıgortalar Kanu- nu"na gore sıgortalı ve hak sahıbı olan kışılere bağlanan gelır ve aylıkla- nn odeme tanhlennın ye- nıden belırlenmesıne ılış- kın karan, Resmı Gaze- te'deyayımlandı Buna gore, Şubat 2003 odeme gununden başlaya- rak sıgortalılar ve hak sa- hıplenne gelır ve aylıklan şu tanhlerden ınbaren ode- necek • Tahsıs numarasının son rakamı 9 olanlara her aytn 17 gunu • Son rakamı 7 olanlara 18 gunu • Son rakamı 5 olanlara 19 gunu • Son rakamı 3 olanla- ra 20 gunu • Son rakamı 1 olanla- ra 21 gunu. • Son rakamı 8 olanla- ra 22 gunu • Son rakamı 6 olanlara 23 gunu • Son rakamı 4 olanlara 24 gunu • Son rakamı 2 olanla- ra 25 gunu • Son rakamı 0 olanla- ra 26 gunu Sıgortalılar ve hak sa- hıplenne gelır v e aylıklan bu tanhlerden ıtıbaren bı- rer aylık donemler halınde ve peşın odenecek Yenı odeme sıstemıne geçılmesını sağlamak ama- cıvla odeme tanhlen one alınanlann gelır ve ay lıkla- nndan kesıntı vapılmaya- cak Odeme gunu cumartesı gunune rastla>an grubun odemesı cuma, pazargunu- ne rastlayan grubun odeme- sı ıse pazartesı gunku grup- la bırleştınlecek Doğııda sıcaklık eksi40'a düştii Yurt Haberleri Servisi - Guneydoğu Anadolu'da son 10 yılın en soğuk kışı yaşanırken Doğu Anadolu'da sıcakhk ek- sı40'a kadar duştu Gazıantep'te emek- lı bır ışçı, ev ınde donarak yaşamını yı- tırdı Batı bolgelennde sıcaklığın 20 dereceye kadar yukselmesı beklenıyor Yurdun ozellıkle doğu bolgelenn- de etkısını surduren sert kış koşulla- n yaşamı zorlaştınyor Guneydoğu \nadolu Bolgesı'nde hafta ıçensın- dekı kar yağışınm ardından başlayan soğuklar nedenıyle gunduz sıcaklığı bıle sıfınn altında kalıyor Dıyarba- kır'da soğuk hav a nedenıyle Batıkent semtındekı sus havuzunda bulunan kayalann uzenndekı sulann donma- sı ılgınç bır goruntu oluşturdu Son 10 VTİın en soğuk gûnleri Meteorolojı bolge mudurluğu yetkı- lılen, Dıyarbakır'da oncekı gece hava sı- caklığımn eksı 19 olarak olçuldugunu belırterek "Son 10 yılın en soğuk gün- leri yaşaıuyor. Diyarbakır'da 1992 yıhn- da eksi 23 olarak en soğuk hava vaşan- mışn.Geçen gunlerde gündüz hava sı- cakhğı eksi 11 olarakolçüldü. Yağış bek- The Povver of Dreams 0 0 Jazz şaşırtır! 0 Çok yönlu katlanabıien Koltuklanyla Yenı Honda Jazz ın ıç hacmı daha da buyuyor 380 It bagaj hacmıyle Yenı Honda Jazz ust sm fında bıle rastıanmayacak konforu sunuyor Sunroof u ve kıvrak hatlar yla herkesın dıkkatım çekıyor Jazz güvenliktir! Ustun guvenhk sağlayan kav slı kısa burun surûcu ve yoteu ön hava yasfıkları yan hava yastıktan ABS EBD çocuklann guven ığı ıçın 1SO Fıx darbe emıcı tasanm guvenlığı artıran çapraz zem n orta dırek desteklen Işte Yem Honda Jazz ın saynakla brtmeyen guvenlık önlemlen' Duz vrtes seçeneg yuksek performans sunarken dtreksıyondan kumandalı 7 ılen CVT otomatık vrtes ustun suruş keyfı sunuyor Ustelık Yenı Honda Jazz ustun motor teknolo|isıyle dunyanın en az yakıt tuketen benzınlı otomobilı olmayı başarıyof honda cor tr YENİ HONDA JAZZ lemhvruz, Yerdeki kar da sıcaklığın düş- mesine neden oluvor" dedıler Sağlık Vluduru Emirhan Yardan da ozellıkle çocuk \ e yaşlılann zorun- lu olmadıkça dışarı çıkmaması ge- rektığını ıfade ederek "Soğuklar en- fekshon hastahklannda artışa neden oldu. \erdeki kar ve buzlanma da kav - ma sonucu vûcutta kmlmalara neden olabiür" dıye konuştu Sıbır>a'dan gelen soğuk hava dalga- sının etkısı altına gıren Doğu Anadolu Bolgesı'nde oncekı gece son 10 yılın en soğuk gecesı vaşandı Bolgede, gecenın en duşuk hava sı- cakJıklan, sıfinn aJtında olmak uzere Er- zurum'da37 Ağn'da40,Erzıncan'da33, Kars ve Iğdır'da 30, Ardahan'da 32 de- rece olarak belırlendı Ote yandan Gazıantep'te Yazıcık Mahalİesı9 Sokak'takıtekodalıev- de yalnız yaşayan Hasan Huseyin Kö- luk(64), uç gunden ben evınden çık- maymca kıracılan durumu polıse bıl- dırdıler Çıhngırle gelen ve kapıyı açarak eve gıren polıs, 11 yıl once emeklı olarak Almanya'dan donen Koluk'un donmuş cesedını buldu YACIS VE DONDURUCU SOCUCA DİKKAT Aralık başından bu yana so- ğuk gunler yaşayan Turkıye, onumuzdekı gunlerı ılık ve daha sıcak bır havada geçıre- cek Batıbolgelerdesıcaklık- lann 20 dereceye kadar çık- ması beklenıyor Ancak yağışlar bu akşam- dan ıtıbaren yemden etkılı ol- maya başlayacak Meteorolojı Genel Mudur- luğu'nden yapılan açıklama- ya gore Marmara Bolgesı'nde bugun bulutlanma art- sa da sıcaklıklar 10 ıle 15 derece arasında sey- redecek Iç Anadolu Bolge- sı'nde ıse sıcaklar 5-6 derece artacak Ege Bolgesı'nde bu akşam- dan ıtıbaren yenıden ya- ğış beklenırken Doğu \nadolu Bolgesı'nde guneşlı ve az bulutlu hav a ıle bırlıkte dondu- rucu soğuk etkısmı sur- durecek Divarbakır'da eksi 19'a inen hava sıcaklığı nedenivle su havuzundakı kavalann üzerindeki sulann donması estetik görünrü ohjşrururken (ustte) \Tirtteşlar sokakta yakoldan ateşle ısnunaya çahşıyor. (v anda) (AA) Yılbaşı Sürprizi 5 Cepten Yeni Yıl İndirimleri ve Hediyeler!^ 3250 ye boş mesaj \olla> ın. M^*^^' Bulıındıığunıız bölgede AvantajYakala servisine ka\ıt!ı hanşi mağazada ne indirim, ne hediye varsa arunda ı cebinize gelsin. İndirim ve hedheleri kaçırmavm. GPRSLand ^ '-'0535 444 - Turfcc** içm * * 4 k t b HAZIR KART TURKCELL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog