Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

29 ARALIK 2002 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 San-Lacivertliler, TED Kolejliler'i de farklı yenerek potadaki çıkışmı sürdürdü Fenerbahçe'den Kolej tarifesi Fenerbahçe: 93 TED Kolejliler: 74 SALON: Haldun Alagaş HAKEMLER: Fatıh Dalay (6), Serhat Büker (6) FENERBAHÇE: Dickel (8)11, Erkan (6)12, Kelly (6)14, Zaza (7)9, Davenport (7)20, Erdal (6)13. Ze- h (4)3, Banş (4)2, Emre (5)6, Alpav (5)3, Samir (3) TED KOLEJLfLER: Hicks (6)15. Levent (5) 7, Gök- han (7)20. Paul Reed(5)10, Lıttle(5)14, Berdzenish- vıli (3)2, Ertuğrul (3)2, Murai (3), Kıvanç (3)2, Be- rent (3)2 İLK YARI: 50-35 (F.Bahçe) 5 FAUL: 34.49 Levent (TED Kolejhlerj, 1. PERfYOT: 25-17 (F.Bahçe), 2. YARI: 25-78 (F.Bahçe), 3. YARI: 28-18 (F.Bahçe), 4. PERİYOT: 15-21 (Kolej) 3 SAYI: 8/23 (F.Bahçe), 5/16 (Kolej), 2 SAYI: 25'44 (F.Bahçe),24:49 (Kolej). SATIŞ: /9/26 (F.Bahçe), 11:14 (Kolej), RİRAUND: 15 V hücum 40 (F.Bahçe), 9 "u hûcum 26 (Kolej) ASİST: 20 (F.Bahçe), 15 (Kolej) KEREM KAÇARLAR Fenerbahçe potada çıkışını sürdürmeye de- vam ediyor. Sezona kötü Göztepe ve Beşik- taş maçlannın ardından dün de TED Kolejli- ler'i yendi: 93-74. Lou KeUy'i transfer ettik- ten sonra tırmanışa geçen San - Lacıvertliler, Kolejlilerönünde maçın başından sonunaka- dar üstün oynadığı karşılaşmadan da farklı ga- libiyetle aynlmasını bildi. Fenerbahçe'de Davenport(9/12 iki sayı, 2/2 s.atış, 1 'i hücum 5 ribaunt, 2 t.kaybı, 5 blok), Zaza (3/8 üç sayı, 4*ü hücum 12 ribaund, 4 asıst, 2 t.çahna, 2 t.kaybı) ile oynadılar. Efes ter ath Efes Pilsen: 77 Darüşşafaka:62 S.\LOÎs:Ahdı Ipekçı HAKEMLER: Memduh Öget (7), tsmailAvdın (7 > „ EFESPlLSEN:Â'erem (5)8, Brown (8)21, Gran- gerC)U, Kambala (5) 3, Kava (6)6, Ender(5)3, Omer (6)9. Enver (5), Asım(7)14, Alper (5)2 DAÜRÜŞŞAFAKA:C«>ıevr^/5. Frahm (5)11, Cevher (4). Burak (4)4. Jones (7)28, Erdem (4)2. Mehmet(4)l. Vedat (4)2, Goodnch (4)1 1. PERİYOT: 26-12. DEVRE: 46-32. 3. PERİ- YOT-.62-51, 5 FAVL-.Kaya (32.22) (Efes) Türkiye Basketbol Ligi maçında Efes Pilsen, Dariişşafaka'yı 77-62 yenerek zorlanmadı. Izmir'dekı maçta ise Göztepe, evinde Istanbul Tekelspor'a 78-76 yenildi r- «ı Fenerbahçeti KeDy, gaBbiyette etküi olurken 14 sa>i üretti. (MTJSTAFA BOZKURT) Oyak Renult: 62-ülker: 98 SALON: Atatürk HAKEMLER: lsmailÖzgûn (6), CanerKanan (6) OYAK RENAULT: Ömer (6)17, Rasim (5)11, Barış (3)3, Enes (4)7, Nedım (6)14, Murat (2)2, Serhan (3)1. Altan (4)5. Serhat (3), ltkav (3)2 LFLKERSPOR: Serkan (6)10, Booker (6)6, Gol- jovıç (7)14, Blaır (7)12, Haluk (7)12, Mustafa (4). Harun (8)21, Tutku (5)4. Praskevicıus (5)6. Paçulıa (6)10. Cıhat (4)3, Fatih (3) 1. PERİYOT: 15-29. DEVT*E: 39-55 (Ülkers- porlehine) 3. PERİYOT: 50-82 5FAUL: 37.19 Serhan (OYAK Renault). Beşiktaş: 83-Karşıyaka: 75 SALON: Suleyman Seba HAKEMLER: Fatıh Sövlemezoğlu (5). Tolga Şahin (5) BEŞİKTAŞ: Kennedy (6)12. Faruk (6)12. tsmail (4), Nedim (7)19. Umut Görûr(5)6, Roberts (7)13. Lin- deman (4)3, Umut Tınay (5). Tufan (7)18, Inanç (4) P. KARŞIYAKA: Hakan (7)21. Jefferson (5)4. Or- bav 16/10. Thornton (5)7, Louıs (7)17, Hüsevm (4). Nihat (4)2. Ufiık(6)14. Burak(3), Kaan (3)'.Gwen (3) l.PEKhUT:23-l8 İLKYARI:4?-4/, 3.PERİYOT: 59-55.5 FAULLER: Umut Görür (28.18). Linde- man (30.31) (Beşiktaş), Thornton (33.23). Hakan (39 28) (P. Karşıyaka) TEKNİK / LEVENT YÜCELMAN Pivot Şart! Fenerbahçe, TED Kolejliler'i yenerek son haftalarda- kı çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe içın kazanmanın zor olmadığı bır maç oldu. llk çeyreğı önde bıtırdikten son- ra ikinci çeyrekte sorun rakibin döndüğü alan savun- masına hücum edılememesi ve TED Kolejliler'in içeri- den oynamaya başlamasına karşın pota aitında direnç gostenlememesiydi. llk yannın son 5 dakikasında ya- kaladıkları 17-5'lik sen alan savunmasına hücum et- me kilidinı çozdüklenni gösterdi. 2. yarıda da pota al- tında boşluklar vermelerine ve 4. periyotta rehavete gir- melerine rağmen ilk yannın ve 3. penyodun mirasını kul- lanarak maçı rahat kazandılar. Fenerbahçe, gün geçtikçe biraz daha savunma yap- ma yönünde adımlar atıyor. Hatta coach Murat Öz- gül, takımı savunmaya motıve edebılmek için bench'de- ki oyunculann da kenardan bağırarak aktif rol üstlen- mesini ıstiyor. Savunma yapma yönünde olumlu sin- yaller var olmasına karşın çok fazla eksiklerı de oldu- ğu kesın. Bunlann başında pivot sorunu geliyor. Pıvot eksikliğı sebebıyle coach özgül, dönüşümlü oynattığı Zaza ıle Zeki yı bırleştınp, ıkisinden tek pivot yapjp şım- dilık durumu idare ediyor. Ancak TED Kolejliler'in de pota altından oynadığında bu pozısyonda takımı zor- İadığı kesin. PıvotsuzoynarlarsaZeki-Zazaıkılisiılene kadar ıdare edebılirter? Pota altından guçlü bir takıma karşı ne derece dırenebılirler? Şu ana kadar Fener- bahçe'de gorunen o kı ışlerın iyi gitmesi için hücumda hiç aksama yaşanmaması gerek. Zira hücumdakı ek- sikliğı savunma ile gıderebılecek bır durumda değıller. Bench'den gelen oyunculann da üç aşağı beş yukarı ilk beştekiler ayannda savunma yapmaları donem do- nem takımı çözümsüzlüğe rtıyor. İyi bir pivot eksiklıği- nin otesınde diğer bir sıkıntı da oyuncu kurucu pozıs- yonunda Mark Dickel ın altematifsız oluşu. 4. periyot- ta her ne kadar takım olarak bir rehavete girdiklerı ger- çeğını kabul etsek de Dickel'ın takımı ne derece der- leyip topladığı da gönüldü. Hücum organizasyonlann- dakı dağınıklık, temposuzluk, top kayıpları, sürenin doğaı kullanılamaması, sayıya giden yoldaki ani tıka- nıklık hep Dickel'ın kenarda olduğu son bolümde gö- rüldü. Oyun kurucu pozısyonundaki atternatrfler Banş Gü- ney ve Samir Baş ıle Dickel arasında öylesine büyük uçurum var kı bu da takımı olumsuz etkiliyor. Lou Kelly ve Erdal Bibo'nun katılımıyla hücumdakı altematifle- ri çoğalan ve savunma içın oyuncu değışıklikleri ıle ba- zı denemeler yapma şansı bulan coach Murat öz- gül'ün şans verdiğı her oyuncunun daha fazla bır şey- ler yapma ısteğinde olması genskir. TED Kolejlıler'ın ıse elındeki kadro ile ligde bulun- duğu yer doğru orantılı değıl. ABD'de bazı sorunlan ol- duğu bilınen Donald Little ile çember altını bıraz da- ha zoriayıp takımı sadece Reed ile Hicks'in bencılli- ğinden kurtanrlarsa yeriilenn de katılımıyla maç kazan- mamaları için hiçbir sebep yok. Vakıf Güncş, Yeşihıırt karşısında zoıinıanmadı. VakıfGüneş kısa kesti Yeşilyurt: 0 - Vakıf Güneş: 3 S.ALON: Yeşilyurt RAKEMLER: Ferhan Tunçbilek (7), Orhan Ltkan (7) \'EŞİLYl'RT: Akksandra (5). Pelın (6). Esra (6), Tülin (5). Elena (5). Ebru (4). Avça (5), Bahar (5) YAKIF GÜNEŞ: Pelin (7). Aysun (7). Elif(7), Olga (6), Burçın (6), Neshhan (8). Gözde (6) SETLER: 17-25, 13-25, 20-25 ALEVANAKÖK Türkiye Bayanlar Bi- nnci Voleybol Lıgı'nde Vakıfbank Güneş Sigorta, Yeşılyurt"u 51 dakikada 3-0 yenmeyi başardı.Diğer sonuçlar: Ankara SSK- Galatasaray: 3-2, I. Nu- mune Hastanesi-Eczacı- başı:O-3,75.Yıl-îstanbul Işık: 0-3. Karşıyaka-T. Te- lekom: l-3,Beşiktas:-tller Bankası:0-3. Cünün Içlnden • ATLETİZMDE 3 REKOR - Izmir'de yapılan Rekor Deneme Yanşlan'nda. (B) yıldız erkekler 50 metrede Bir- tan Ünsal (6.42). küçük bayanlar 300 metrede Ecem Ona- ran (42.49), küçük erkekler 3 adım atlamada da Emre Ka- rademır (12.28 m.), Türkiye rekoru kırdılar. • GLREŞ-Güreş Bınncı Ligı"nde 2002 yılı şampiyon- luğunu, ASKl "averajla' kazandı. Konya'dakı ilk ayakta ASKJ"yı 14-9 yenen Gebze Belediyesı, bu kez rakibine 17-8 mağlup olunca şampıyonluk ASKJ'nın oldu. • MOTOSIKLET - Kemal Merkit, dünyanın en ünlü ve zorlu sportif organızasyonlanndan bin olan Pans-Dakar Rallısfnde Türkıye'yı temsıl etmek üzere Pans'e eitti. • NBA'DADÜN'-New Jersey-Mılwaukee: 110-90. Cle- veland-Indıana Pacers: 89-113, Atlanta- San Antonio: 81 -79, Memphis-Orlando: 99-86. Miami-Boston: 90-70, Chıcago-Minnesota: 100-113. Houston-NewYork: 83-99. Phoenıx-LA Clıppers: 108-95. Golden State- Toronto- 101-96. Portland-Utah. 103-98 • JARDEL HASTANELİK - Mario Jardel.evının ha- vuzundageçirdıgi kaza sonucu hastaneve kaldınldı. • ALTILI SONİ'ÇLARI-Adana at yan'şlannda altılı gan- yanın ilk ayağında 1 numaralı Didim ve 4 numaralı Odin'in atbaşı gelmesi nedeniyle; 1-6/2-5- 5-3-6/3 kombinesini bilenler. 125 milyon 310'ar bin lira, 4-6/2-5-5-3-6/3 kom- binesini tutruranlar da 47 milyon 670'er bin lira kazandı. sağlıklı yaşam için sabit telefon 4 kere daha sağlıklı! Türkiye'nin en geniş kapsama alanı... "Depresyona iyigelir." En ucuz tarife... "Sinirlerinizi bozmaz." En kaliteli ses... "Akıl ve kulak sağlığı için birebir." Sağlığmıza dost birteknoloji... "Beyninizi ve kalbinizi korur." 444 ı 444 WWW.telekom.gOV.tr Büyüyen Türkiye'nin Habercisi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog