Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 ARALIK 2002 PAZAR 18 SPOR sporxicumhuriyet.com.tr Ümit Takım'ın yıldız adaylarına Türk fütbolunun gelecek yıllardaki garantisi gözüyle bakılıyor Futbolda artıksöz onlannARİFKIZILYALIN Bır dönemler Aykut'lar, Oğuz'lar, Rıdvan'lar, Tan- ju'lar, Uğur'lar vardı Türk fut- boluna yön veren... Ardından Tugay'lar. Ogün'ler, Er- gûn'ler, Arifler, Hakan lar devraldı bu yükü. Şimdilerde ise spor; özellik- le de futbol dünyası, 'genç ku- şak' yıldızlan konuşuyor. Bü- yûk çoğunluğu Raşit Çetiner yönetiminde Ulusal Ümit Fut-Kemal-GAntepspor bol Takımı'nda forma gıyen bu gençler; iki, bilemediniz 3 yıl sonra ŞenolGüneş'in patronluğunu sürdür- düğü (A) takımın değışilmez isimle- ri olacak. Fenerbahçe'den, Tuncay, Serhat. Volkan Öztürk; Beşiktaş'tan AH Cansun. Eser Yağmur; Gazian- tepspor'dan Kemal. Alper, Volkan; Gençlerbirlıği'nden Serkan, Okan; Trabzon'dan Ali Şen Kandil; Al- tay'dan Sinan, gurbetçıler: PSVli Su- İbrahim- GAntepspor at Usta, Rodah Fatih Sonkaya. P.Sa- ulıli Uğur önümuzdekı 10 yıl boyun- ca Türk futboluna damgalarını vura- caklar. Yeni Rfiştü Fenerbahçe'nin Kartardan trans- fer ettiği Volkan Öztürk, San - Laci- vertli ekipte Rüştü ve Oğuz'dan fir- sat bulamamasına karşm Ulusal Ümit Takımı'ndaki kurtanşlanyla Çoğunluğu Raşit Çetiner yönetiminde Ulusal Ümit Futbol Takımı'nda forma giyen gençler, 2-3 yıl sonra Şenol Güneş'in patronluğunu sürdürdüğü (A) takımın değişilmez isimleri olacak. dikkatleri üzerine çekiyor. Güçlü fî- ziği ve plonjonlanyla geleceğın ka- lecisi olarak gösterilen Volkan'ın ye- deği ise Bursa Merinoslu Tamer ve Altaylı Ramazan. Geleceğın yıldızlan arasındaki sa- vunma oyunculan. şimdiden 3 bü- yüklenn gözünü kamaştınyor. De- nizlisporlu Servet, Gaziantepsporlu tbrahim Toraman ve Mehmet Alper. Okan-G.Birüği Sekuık-lstanbulspor aynı ekıpten sol bek Volkan, PSV'nin Türk liberosu Suat Usta, çok kısa sü- re sonra transferin en çok konuşula- cak ısımlen olacak. Özellikle Denizlili Servet'e, 3 bü- >r üklerin yanı sıra Fransız ekipleri de transfer teklifı yapmış durumda. Türk fütbolunun yeni nesıl yıldızla- nnın kümeleştıği bir bölge ise orta saha. G.Bırliği'nden Çanakkale kö- kenli Okan Koç ve Bodrum kökenli Serkan, şimdiden en pahalı isimler arasına girdiler. Bu bölgede Sakaryasporlu Mab- mut Rodah Fatih Sonkaya, G.Antepsporlu Kemal ve Trabzonlu Ah Şen'in toplam bonservis bedelleri ise 40-50 milyon Euro'yu buldu. Roda- lı Fatih için kulübü 5 mihyon Euro isterken, G.Birliği de pa- zarlığı 10 miryon dolardan açı- yor. Beşiktaş'la tngiltere Pre- miere Lıg takımı B. Rovers ta- rafından izlenen Istanbulsporlu Selçuk ise kulübünün 'kasası' olarak gösteriliyor. Geleceğin ulusal takımının en so- nınsuz bölgelerinden biri de forvet. Yıllarca Hakan Şükür'ün altematifı- ni şu veya bu nedenler yüzünden üre- temeyen Türk fütbolunun elınde ar- tık F.Bahçelı Tuncay Şanlı, Serhat Akın, Beşiktaşlı Ali Cansun, A.Gü- cülü Hüseyin, Altaylı Sınan gibi de- ğışik stil ve tarzda ısımler var. FUTBOL DÜNYASININ ORTAK GÖRÜŞÜ: Bu çocuklam daha 'okşans verin Spor Servisi Futbol dün- yasının önde ge- lenleri, genç nesil yıldızların korunma- sı gerektiğini savundu. Raşit Çetiner (Ümit Takım Teknik Direktörü): Çok önemli başanlara imza atacak bir kadroya sahibiz. Türk fütbolunun geleceği emin ellerde. Çünkü hem kadro yapısı hem de fiıtbol- cu potansiyeli çok iyi olan bir eki- be sahibiz. Devamlı olarak araş- tırmalanmız devam ederken ye- ni yetenekleri Türk futboluna ka- zandırmanın uğraşı içindeyiz. Rıza Çahmbay (Denizlispor Teknik Direktörü): Türk futbolu oyuncu kalitesi açısından en gü- zel günlerini yaşıyor. Devamlı genç futbolcusu araştırması ya- pılıyor. Futbolumuza yeni yete- nekJer kazandınlıyor. Şu anki Ümit Takım da büyük umut veri- yor. Zamanla altyapıya yapılan yatınmın meyvelenni alıyoruz. Gelecek günler daha da parlak gözüküyor. CüneytTanman (Llusal Ta- kmı eski kaptam): Gele- ., ceği Türk Futbol'u C:r~- /j açısından olum- ' J'? J • / SERVET KARATECİLİKTEN FUTBOLCULUĞA GEÇTİ O Denizlispor 9 un 'Van DammeNEYZATDİNDAR Transferin en gözde ısımlerinden bi- ri de Denızlıspor'un 'Van V^; . _ Damme1 lakaplı defans •'*;•" •.. oyuncusu Servet • "•"•..•• \ Çetin. Başanlı -7JÎ-3 lu görüyorum. Kulüpler ve Ulusal Takım'ın son dönemdeki başanlan ister istemez altyapıya daha da önem verilrnesini zorunlu kılıyor. İyi bir jenarasyon yakaladık. Tesis ve malze- me olarak kaliteyi yakala- dık. Artık eğıticilerden de farklı şeyler isteniyor. Ümit Takım'da çok iyi fütbolcu- lar var. Son yıllarda Ümit Takım'dan Ulusal Takım'a giden oyuncu sayısında ar- tış var. Bu da bizleri ümit- lendiriyor. Servet, parayla başannın gelmcyeceğini savunanlardan. oyuncu Cumhuriyet'e yaptı- ğı açıklamada. Denizli'de mut- lu olduğunu söylerken. "He- deflerim \ar. Kendimi aşmakzo- rundayınT dedi. - Başarriı bir Anadolu takımı Denizlispor. Bu başanyı bekliyor muydun? - Belki kimse bize daha önce şans tanımıyordu. Ancak biz hem hocamıza hem de kendımıze güve- niyorduk. Bu başan tesadüf değil. Planlı çahşmanın ürünü. - Ya gelen başan. Bubaşandaen büyük pa> kimin? - Takım içindeki birlik ve bera- berlik üst düzeyde. Geldiğimiz nok- ta te- sadüf değil. En büyük pay Rıza Çaumbay'ın- dır. Başan pa- rayla olmuyor. Yüreğinizletopov- nayacaksınız. Galata- saray'ın L'EFA şampiyo- nu olduğunda futbolculan- nın hangi şartlarda mücadele ettikleri ortada. - Çahmbav senin dünyamn her takı- nunda oynayabilecegini söyledL - Vitrine çıkınca teklıfler de geliyor. Ancak takımım da beni bırakmak istemı- yor. Avrupa'da yolumuza devam ediyo- ruz. Zamanı geldiğinde ben de iyi bir ta- kımda oynamak isterim. Almanya ve tn- giltere olabılir. - Seni N'an Damme"a benzetİTOriar. Bu konuda neler söyleyeceksin? - E\et birçok kışi beni Van Damme'a benzetıyor. Futboldan önce 1 sene karate yaptım. Karate kursundaki hocam ve ar- kadaşlanm da beni iinlü aktöre benzeti- yorlardı. Hatta karatedeki hocam benim bu alanda ilerlememı istiyordu. Maddi durumumuz iyi değıldi. Bu yüzden ailem de futbol oynamama karşı çıkıyordu. Borç 27 trîlyon Beşiktaş Divan'ââ banştı Spor Servisi -Beşiktaş Kulübü Ola- ğan Divan Kurulu Toplantısı, kulüp başkanı Serdar BUgili ve yönetim ku- rulu üyelerinin de katılımıyla dün ya- pıldı. Daha önce toplantılann basına kapalı olup olmamasıyla ilgili divan kuruluyia görüş ayrılığına düşen ve raporlann okunması sırasında basının toplantı odasına alınmasmı istemeyen yönetim kurulu, bu nedenle son top- lantılarda yeralmamıştı. Bu kez Divan Kurulu'yla anlaşmaya varan yönetim kurulu, toplantının yalnızca ilk 10 da- kikalık bölümünün medya mensupla- nna açılması üzerine dün Ritz Carlton Oteli'nde yapılan toplantıya katıldı. Toplantı öncesi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Bilgili'yle divan ku- rulu Başkanı Şeref Nasır. üzerinde Beşiktaş amblemi bulunan büyük bir pastayı birlikte kesti. Siyah - Beyazlı kulübün 2004 yılı- na dek ödenmesi gereken toplam 27 trilyon 370 milyar lira (16.6 milyon dolar) borcunun bulunduğunu kayde- den Nasır, 31 Aralık 2001 tarihi itiba- nyla kulübün borcunun 32 milyon do- lar olduğunu hatırlatarak. bu yıl bor- cun \aklaşık 16 milyon dolar azaldı- ğım söyledi. BJK İnönü Stadf nın kul- ranım hakkıyla ilgili da\anın lehleri- ne sonuçlandığını kaydeden Nasır. yıllık 350 bin dolar kira ödeyecekle- rini belirtti. Kamera reklam firmasın- dan 1 mil>on 150 bin dolar alacaklıol- duklannı ve bununla ilgili davayı da kazandıklannı hatırlatan Nasır. Diyar- bakırspor"dan da 1.5 trilyon liralık ala- caklannı tahsil ettiklerinı. aynca CI- NE 5'le olan hukuki ihtılafin da leh- Ienne sonuçlandığını söyledi. Yasin imzaladı Bu arada Beşiktaş. Yasin SühuTle sözleşme yeniledi. Yasin, ikinci baş- kan Hüsnü Güreö \e asbaşkan Yıidı- nm Demirören'in de katıldığı tören- de 3 artı 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ümit Takım'da da forma giyen gurbetçi futbolcuyu Fatih Terim ısrarla istiyor PSVTi Suat G.Saray için geldi NEVZAT DİNDAR Galatasaray'da transferdeki belırsız- lik sürerken, Fatih Terim" in listesinde yer alan PS\"li Suat Usta lstanbuKa geldi. Aynı zamanda Ümit Takımf nda da forma giyen Suat Usta, Fatih Te- rim'in çalıştırdığı bir ekipte futbol oy- namak istediğini söyledi. Kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan futbolcunun transfenni Fatih Tenm ısrarla ıstıyor Necati Uzan'a bagı Adanaspor'un golcü futbolcusu Ne- cati'yi transfer etmek için girişimlerini hızlandıran Galatasaray. Adanasporyö- netimini ikna etmek için Cem Uzan'a gidıyor. Galatasaraylılığıyla bilinen Cem Uzan'ın bu transfer konusunda San - Kırmızılılara yardım sözü verdi- ğı öğrenildi. Yabancı ovııncu transferin- de ise önümuzdekı hafta Aıjantin'e gi- decek olan Galatasaray yönetiminin, In- sua'nın transferini bitireceği öğrenildi. Lmit Karan'ın acı günü Galatasarav'ın ulusal futbolcusu Ümit Karan'ın babası Süleyman Ka- ran. önceki gece Almanya"nın başken- ti Berlin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Süleyman Karan'ın cenazesi, dün sa- bah Berlin Türk Şehitliği'ndeki morga getirildi. Baba Karan'ın gelecek hafta içinde Berlin'in Spandau semtindeki mezarlığa defhedilmesi bekleniyor. Fenerbahçe Gözler Rebrov'da Spor Servisi - Fenerbahçe'de gözler Rebrov'a çevrildi. Önce- ki gün tngiltere'ye giden Fut- bol Şube Sorumlusu Sadettin Saran, Ukraynah futbolcuyla görüştü. tngiltere Premier Lıgi ekiple- rınden Tottenham'da forma gi- yen başanlı futbolcuyu ikna et- tiğı öğrenilen Saran'ın bu oyuncunun dışında birkaç isim- le daha görüştüğü öğrenildi. Kiralık olarak Fenerbahçe'ye geleceği belırtilen Rebrov'un beğenilmesi halmde önümüz- deki yıl bonservısıyle birlikte almacağı büdirildı.Ehnamo Ki- ev'de parlayan yıldız futbolcu, Ukrayna fütbolunun en gözde isimleri arasında gösteriliyor San-Lacivertlilerin gündemin- dekı bir diğer oyuncsu ise Uruguay'lı Morales. B.Rovers berabere SporSer\isi- tngiltere Pre- mier Ligi ekiplerinden Blac- burn Rovers, Tugay'ın 90 da- kikada oynadığı maçta, saha- sında Westham United ile 2- 2 berabere kaldı. Federasyonun Atatürk Koşusu ayıbı ESRA PEKER Atatûrk'ün Ankara'ya ge- lişinin 83. yılı nedeniyle ön- ceki gün 67'ncisi düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'na Atletizm Federasyonu'nun ilgisiz kalma- sı ve yaşanan problemler tepkilere neden oldu. 38'i bayan 202 sporcunun katıldığı yanşın başlangıç yenndeki 'start çizgisi' İcrizi atletlerin ısınmasını engellerken fe- derasyonun bu konudaki ilgisiz tavn kız- gınhkla karşılandı.Türkiye'nin en prestij- li yanşının yeterince du^aırulamaması da Mehmet Yurdadönbaşkanlığındaki Atle- tizm Federasyonu"nu zor durumda buak- tı. Atletizm dünyasının önde gelenleri, *Eğer biryanşa Ulu önderAtatürk'ün adı verilrjorsa, o organizasyon dört dörtiükya- pdmaİL Yine o >anşa >abancı atletkr kaü- h) orsa. duyunılar tûm ülke federas>onla- nna gönderilmeir dediler. EngelMlere engel Atatürk Koşusu'nda yaşanan kargaşaya bir de görme engellilere çıkanlan 'engel- leme" eklendi. Atatürk adma koşmak iste- yen 2 görme özürlü sporcu, yeterli hazır- İığın yapılmadığı gerekçesiyle yanşa alın- madılar. Yanşçılann refakatle koşma iste- ği de geri çevrildi. Atatürk'ün anısına ya- pılan koşu, Atatürk Türkiyesi'ne yakışma- yacak ve Ata'yı üzecek şekilde sona erdi. Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Yurdadön, bu tür organizasyonlarda ön- den başlamalann doğal olduğunu belirte- rek şunlan söyledi:"Bu yanşı Ankara Gencük ve Spor İl IMüdüriüğü organize edivor, ama bİ7 de federasyon olarak kat- lada bulunuyoruz. Bu tür yanşlarda önden başlamalar dlabiliyor. Yanşa 1 gün kala görme engefliler federasyonu genel sekre- teri bu > ıl değil önümüzdeki yıl katılacak- lannı söyledi. Bu nedenle görme engelli sporcuknmız yanşta yer almadL." NEYMİŞ ABDULKADİR YUCELMAN Spor Tarihimiz Gün Işığına Çıkıyor Orfıun Abideleri, Hamurabı Tabletierı günümüze dek u- laşmasaydı bugunun insanları acaba o bınlerce yıl öncesi- nın yaşam koşullarını, savaşlan ya da insan ılişkilerini öğ- renebilir miydi? Bugünün gençleri bırakın bınlerce yıl ön- cesinı, eğer tarıhı belgeler olmasaydı daha yüzyılın başın- da ne dünyamızın ne Anadolumuzun ne de Osman- lı'dan Türkıye Cumhuriyeti'ne geçişin öyküsünu bılebilır- di? Tarih, geçmişten günümüze belge ve tanıklarla ula- şan köprüdür. Geçmişinı bilmeyen geleceğini de tah- min edemez. Peki Türk spor tarihimiz geçmişten günümüze uzanan köprüden neler getirmiş bugünkü kuşaklara. Neler getir- memiş kı... Nice şampiyonluklar, nice kupalar, nice odül- ler, nice kahramanlıklar... Pekı bunlann tanıkları, bu zafer- lerin belgeleri nerde? Şurda burda... Daha doğrusu zafer kahramanlannın madalyalan, belge olarak saklanacak fo- tograflan, beratlan, dıplomalan nerde? Nerde şanlı binıcı- lenmizin asık suratlı Mussolini'nin elinden aldıklan Mus- solıni kupası? Işgal Kuvvetleri komutanının ıstemeye iste- meye verdiği "General Harrington Kupası", Fenerbah- çe'nin müzesinde mi? Olımpiyat ve dahası Dünya Şampı- yonu Vaşar DoğuVann, Celal Atik'lerin ve daha nıcelen- nın madalyalan bugün belki evlatlarında belki başka eller- de. Ama bütün bu tarihi belgeler ve kanrt olacak madalya- lar, şiltler devletin koruması altına alınmalı ve gelecek ku- şaklara jlaştırılmalı. Bu, bugüne dek ihmal edilmıştir. Ço- ğu belgeler kayıptır, kupalar madalyalar kim bilır hangi san- dıkta ya da evin hangi köşesinde gun ışığından uzaktadır. Istanbul Gençlik ve Spor II Müduru Sayın Vedat Bay- ram, bu ihmalı 2003 yılına gırerken ortadan kaldırmaya ka- rar vermiş ve 1939'dan bu yana spor il müdürlüğü binası olarak kullanılan Taksım Sıraselviler'dekı tarihi konağı "s- pormüzesi" halıne getırmek için gerekli çalışmalan başlat- mış. Belki 30 yıldır ayağımı atmadığım o tarıhı konağa gittım, büyük bir faaliyet var. Depolarda guneş yuzü görmeyen ka- rarmış kupalar gün yuzune çıkmış. Tarihi fotoğraflar teker teker çerçeveletilmiş, müzenın sponsoru olarak Ihracatçı- lar Birliği Başkanı Oğuz Satıcı büyük masraf yaparak mü- zenın standları için harıkareyonlaryaptırmış. Işıklandınlmış ve 15 kamera yerleştınlmiş müzede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için ayrı standlar var. Ama ılk davranan Be- şiktaş olmuş. En güzel köşede ise Mustafa Kemal'ın Yıl- dınm Ordulan Grup Komutanlığı'na gitmeden önce (1915) Akaretler'deki evinın arka bahçesınden çıkıp Beşıktaş'ın ku- rucusu Ahmet Fetgeri ve Fuat Balkan ıle yaptığı konuş- ma yer alıyor. Bu konuşmasında Mustafa Kemal, sporun vatan savunmasındakı önemine değınmiş ve başanlar di- lemiş. Beşiktaş standının bir başka köşesinde ise Baba Hakkı'nın Süleyman Seba'yı yanaklanndan öptüğü tarihi bir fotoğraf var. Standlar henüz boş, ama faaliyet çok hızlı. Müdur Vedat Bayram müzenın ocak ayında açılacağını söylüyor. Görev- li olarak çalışanların hepsı spor akademisi mezunu. Yani sporu bılen ve içinden gelen gençler. Muzenin üst katında Ataturk'un 8 Temmuz 1935 tarıhinde Istanbul İl Spor Mü- dürlüğü'nü ziyaretinde oturduğu koltuk da yer alıyor. Mü- zenin Atatürk hatıraları için aynlmış bu odası da şu anda boş. Ama Atatürk'ün hem sporla ilgili fotoğraflan hem de anı eşyası bır haylı fazla. Bakalım bu oda nasıl şekillene- cek? Müzede tarihi futbol fotoğrafları var. Zeki Rıza'nın As- lan Nihafın tarihi fotoğraflan, Fenerbahçe'nin hiç gol ye- meden şampiyon olan takımı ve daha niceleri. Ancak mü- zeye fotoğraf bulmak çok zor olmasa da hatıra ve belge nrteliğindeki eşyayı bulmak zor. Çünkü Mudür Vedat Bay- ram, "Araştırmamızı sürdürüyoruz, ama bu eşyanın kimi- si atılmış kimisi eskicilerin eline düşmüş, kimisi de müze- ye vermek istemiyor" diyor. Gerçekten de zor bır iş. Hatı- ralanna çok bağlı bir toplumuz, ama egoistiz. Dedelerimi- zin, babalanmızın ve nice atalanmızın başanlarını herkes- le paylaşmak istiyoruz da onlara ait belge ve kanıtları kim- seye vermek ıstemıyomz. Üstelık bu kimse de herhangı bir kimse değil; devlet. Devlet senin dedenin, babanın veya di- ğer aıle büyüklerinin tarihi fotoğraf ve diğer anı eşyasını ko- rumaya alacak ve gelecek kuşaklar da onlan müzede izle- yıp altlanndakı açıklamalardan bilgi edinecek. Fena mı? Müzeyı gezerken bir de ne göreyim, Selahattin Ciha- noğlu'nun aslan avında çekilmiş fotoğrafı. Bu fotoğraf gü- nümüze ulaşmasaydı bugun kım bılebilırdi rahmetli Ciha- noğlu'nun aslan avladığını. Ama hemen ekleyeyım, gaze- teciliğe ilk başladığım yıl bana İl Müdürü Sait Bey'in öykü- lerini anlatmıştı Cem Ağabey (Atabeyoğlu). Röportaj için gittiğimde de yüzüm kızara kızara sormuştum. "Çok bü- yüttüler" demişti. Zamanının en iyi gıyınen ve en keyifli pi- po ıçen adamıydı bence. Oturduğu koltuğu dolduran efen- di bir spor adamıydı. Onun oturduğu makam koltuğundan kimler geldi kımlergeçti, birdüşündüm. Işın içinden çıka- madım. gazeteye dönünce arşivime baktım; gazeteciliğe başladığımdan bu yana 12 il müdürü gelip geçmiş, 13'ün- cüsü Vedat Bayram. 8 tanesinin Türk sporuna ne verip ne vermediğini de düşündüm, dişe dokunur bir şey bulama- dım. Türk Spor Müzesi, Istanbul gibi bir metropolde büyük ge- reksinim. Onca yabancı ekip geliyor, onlara Türk insanının sporda da başarılar kazandığını, nice olimpıyat ve dünya şampiyonumuz olduğunu kupalaria madalyalaria anlatma- ya çalışmak onurlu bir ginşim değil mi? Vedat Bayram zor bir işe soyundu. Onu yalnız bırakma- mak gerek. Bugün dünya minyatür Çin Seddi ile Mısır pi- ramitlerini bile yapıp müzesine koyarken biz de çok önem- li başanlanmızı simgeleyen minyatür ve sembolık çalışma- larla Türk spor tarihimizi canlandırabilirız. Kolay gelsin müdür. E-Posta: ayucelman(5 yahoo.com - Faks: (212) 5138595 Cünün programı _ BASKETBOL: (Atatürk/17.00) Türk Telekom-Galatasaray. \OLEYBOL: (Burhan Fetek /12.00) Beşıktaş-Ziraat Banka- sı. 14.00 Galatasaray-Maltepe Ünı\..(SefimSun/14.00) SSK- Istanbul B.Ş. Bld., (İzmir Atatürk/13.00) A. Saint Joseph-Fe- nerbahçe. (Tokat H. .\kbaş /13.00) Tokat Bld.-R. Fındıklı. GÜREŞ:(E\râı / 09.00) Büyükler Güreş Şampiyonası. MASATENÎSI: (Tozkoparan /10.00) Yıldızlar - Bü>-ükler Ma- satenisi karşılaşmalan. JITX): (Tekel /09.00) Judo Ümitler ve Takım İl Birinciliği. BADMİNTON: (Kartal / îaOO) Kulüpler Yeni Yıl Kupası. TV'de spor TRT 2 /17.00 T. Telekom-Galatasaray. FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F: Babanur (2), P: Ak- can (1). PP: Kumandan (4|. S: Adatepe(3). 2. KOŞU: F: Pehlivan (4). P: De- pati (2), PP: Karesi (7). S: Na- rinım(5). 3. KOŞU: F: Büyü (3). P: Adas- lı (1). PP: Cain The Bank (41, S: Belkıs(8). 4. KOŞU: F: Jala (2), P: Bell De Jour (7). PP: Bayduhan (4). S: MagıcWorld(l). 5. KOŞU: F: Yeka Yek (7), P: Gatto Pardo (4). PP: Ali Present (6), S:KıngsPnatı\e(2l. 6. KOŞU: F: Trakya Ateşi (8), P: Zatonica(9). PP: Bosporus (6), S: VictorySong(3). 7. KOŞU: F: Tayberk (22). P: Parlak Kız (14). PP: Temting Wolf(2),S:Cenk(5).SS:Dam- la(20). 8. KOŞU: F: Kayhan (4), P: Eda- kız(ll), PP: Ozbeyaga (5), S: Ejderhap). Günün İkilisi 2 Koşu:4'2. ÇifteBahis: l.Çıfte:2 4 TabelaBahis: 22.14.2.5.20. . ALTIU GANYAN : 7 4 6 8 22 4 14 11 2-5 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog